Page 1

Nekaj dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu, v prvem starostnem obdobju, in so vezane na bralno pismenost: • komuniciranje z odraslimi in otroki s pomočjo očesnega stika in gibov, • babica, dedek pripovedujeta, • objavljanje zgodbic, deklamacij, rim, govornih iger, bibarij v kotičku za starše, • starejši otroci pripovedujejo mlajšim, • vsakodnevno prebiranje otroške literature,


• vsakodnevno poslušanje primerne otroške literature in pogovori z odraslimi o predmetih na slikah, • obisk knjižničarke v oddelkih najmlajših, • podoživljanje zgodbic z lutko, • igra z besedo, ritmom, rimo, zvoki, glasovi, • simbolne igre v katerih, s pomočjo knjig in drugih oblik tiska, ki so otrokom ves čas na voljo, da se z njimi igrajo in jih „berejo“, spoznavajo vlogo simbolov in pisnega jezika, • kovček BIBE ČARE.


Nekaj dejavnosti v okviru bralne pismenosti, ki jih izvajamo v vrtcu in so vezane na drugo starostno obdobje: •

SistematiÄ?no vsakodnevno branje (veÄ?krat isto zgodbo);

interpretacije otrok z uporabo lutke ali kostumov/dramska igra.


Stalni knjižni kotiček-knjige, revije…so otroku ves čas na voljo,

da se z njimi igra in jih »bere«, spoznava vlogo simbolov in pisnega jezika (uredimo ga z otroki in s pomočjo staršev – knjige od doma).

Knjiga, ki bo nastala do konca šolskega leta in bo ustvarjalno

delo otrok 5. skupine (spraševalne strategije; priprava vprašanj, postavitev vprašanj, zapis / slikopis).


Jezikovne igrice:

1. Kaj je v vreči? (različica igre/ V vrečo zleze otrok in zavzame posebno držo...) Cilj: poimenovati predmete, izmenjati mnenja in jih argumentirati, sporazumevati se znotraj manjše skupine, da bi skupaj rešili uganko.


2. Pišemo knjigo Cilj: razvijati komunikacijske veščine (izbereš knjigo ali slike z malo ali brez teksta, izražena so lahko čustva, prijateljstvo, gradnja hiše, …zgodbo si izmišljujejo otroci sami…interpretacije (npr. slikovne, gibalne…) lahko postanejo zanimiva razstava ipd. •

dejavnosti, pri katerih si otroci ob določeni sliki, fotografiji

izmišljajo zgodbe, pripovedujejo, nadaljujejo zgodbe, si med seboj pomagajo, nadgrajujejo, sodelujejo

(sodelovalno učenje), se

likovno izražajo, nadaljujejo zgodbo s slikanjem, risanjem …


kotiček – slikovni material za sestavljanje in pripovedovanje

zgodb, različne sestavljanke (vesela abeceda, gosenica, didaktične razrezanke slik in zgodb …), •

ustvarjalno – pisni kotiček opremljen z različnim materialom

za risanje, pisanje, slikanje, lepljenje, oblikovanje izdelkov, ki ga zbiramo skupaj z otroki in starši, v katerem se otroci poigravajo z glasovi, s črkami, spoznavajo, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih nato zopet prebrati, uporabljajo različne vrste simbolov, s katerimi izražajo svoje misli.

Branje malčkom ni le osnova za njegovo poznejšo literarno estetsko občutljivost in literarno estetski užitek, temveč se ob tem otrok oblikuje in razvija v skladu s svojimi posebnimi biološkimi danostmi.


Zapisala: Anita Slakonja, vzgojiteljica in ravnateljica vrtca RadeÄ?e

BP v vrtcu  

Motivacija za branje v predšolskem obdobju.

BP v vrtcu  

Motivacija za branje v predšolskem obdobju.

Advertisement