Page 1

E.P.A. TOLOSALDEA H.H.I. Helduen Hezkuntza / Educaci贸n de Adultos 2013 Martxoa/ Marzo 2013


EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI -

Curso 2012-2013 FORMACIÓN REGLADA 

GRADO I: Alfabetización

Cursos de español para inmigrantes

GRADO II: Ampliación de conocimientos básicos

Ámbito Social

Ámbito Científico-Tecnológico

Ámbito de Comunicación

Módulo Opcional

 GRADO III: Graduado de Educación Secundaria 

Ámbito Social

Ámbito Científico-Tecnológico

Ámbito de Comunicación

Módulo Opcional

FORMACIÓN NO REGLADA 

Idioma: Inglés.

Iniciación a la Informática

Acceso a la Universidad para mayores de 25. (Modalidades de

“Humanidades” y “Ciencias Sociales y Jurídicas”) 

Acceso a la Universidad para mayores de 45.

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (Parte Común)

Módulo de Historia del Arte

Y, además, actividades extraescolares con la Asociación de

Alumn@s.

TOLOSALDEA – TOLOSALDEA – TOLOSALDEA – TOLOSALDEA – TOLOSALDEA - TOL


Galder

Azkue

Eizmendirekin

berriketan:

1978/12/27an jaio nintzen Donostian. Zaragozako Unibertsitatean, Albaitaritza Lizentziatura lortu nuen. Ezkondua naiz eta bi seme ditut, 2 eta 4 urtekoak. Landa inguruneko albaitari klinikoa izan naiz 10 urtez, ganaduaren osasunean espezializatua. Urte guzti hauetan, Ingelesa eta Frantsesa ikasi ditut. Gainera, beti ikasten jarraitu dut bai albaitaritza arloan eta baita beste zenbait arlotan ere; honela, Erdi Mailako Kirol teknikari titulua ere atera nuen 2008an, Eskalada espezialitatean.

- Alkate zarenetik, herriarekiko zure ikuspuntua aldatu al da zerbaitetan? Herria barrutik ezagutzeak beste ikuspegi bat ematen dizu. Nire kasuan, jaio eta hazi naizen herriarekiko lotura indartzeko balio izan dit.

Galder Azkue, 34 años. Está casado y es padre de dos hijos de 4 y 2 años. Se licenció en Zaragoza en Veterinaria, oficio al que ha dedicado 10 años, en el ámbito rural. Ha continuado estudiando a lo largo de su vida: francés, inglés, temas relacionados con la veterinaria y otros que no lo son; acabó en el 2008 el ciclo formativo de grado medio de técnico de deportes, en la especialidad de escalada. “El ser alcalde te da una visión distinta de la ciudad, en mi caso me ha valido para reforzar mis ataduras con el pueblo en el que he nacido y crecido.”

- Nola baloratzen duzu

jende helduak

azaltzen duen ikasteko nahia? Nire ustez, bizitza prozesu pertsonal bat da, ibilbide bat. Bide horretan hainbat zailtasun topatzen ditugu eta gure esku dago zailtasun horiek agertzen diren unerako prest egotea. Hau lortzeko,

ikasketak

ezinbestekoak

dira,

zailtasunei aurre egiten laguntzen baitigute. Beraz, jende helduak ikasteko nahia izatea, bizitzari aurre egiteko modu sano eta natural bat bezala ikusten dut. Zorionak bide hori hartu duten guztiei.

- Zure ustetan, gure zentroa ezaguna al da herri mailan? Ze ekarpen egiten dio herriari? Jendeak ezagupen maila txikia duela esango nuke… beharra iristen zaion arte! Orduan konturatzen gara, herrian honelako zerbitzu bat izateak duen garrantziaz. Hezkuntzan, egiten den guztia, inbertsio bat da eta horrek, kalkula ezin daitekeen balioa ematen die herri baten gizon eta


emakumeei. Gehiago, EPAren kasuan,

zerbitzu ematen dien gizarte

sektoreak, bazterketa pairatzeko arriskuan egon daitezkeela kontutan izanda. - Ba al dago erlaziorik Villabonako ikastetxe eta udalaren artean? Eta EPA eta udalaren artean? Nola definituko zenuke dagoen erlazioa?

Erlazioa

badago eta udal gobernu honek ateak zabalik dauzka erlazio hau hobea izan dadin laguntzeko. Egia da, Hezkuntza Jaurlaritzaren eskumena dela eta horrek Udalak hezkuntzan jokatu beharreko rola mugatzen duela.

Galder felicita a todas las personas que han optado por retomar los estudios que

abandonaron en su tiempo por distintas razones. Opina que la vida es un camino personal a lo largo del cual nos encontramos con dificultades y, la formación, ayuda a enfrentarse a esas dificultades. “Que las personas adultas quieran estudiar es una manera sana y natural de enfrentarse a la vida.” “La gente no conoce la EPA hasta el momento de necesitarla y es en ese momento cuando te das cuenta de la importancia que tiene contar con un servicio de este tipo en el pueblo. Todo lo que es educación, es inversión, da un valor incalculable a hombres y mujeres del pueblo y más si tenemos en cuenta que, en este caso, el servicio es para un sector social que puede estar rozando la marginación”. Desde el Ayuntamiento, aún sabiendo que la EPA depende directamente del Gobierno Vasco, sí existe una relación con el Centro y el Ayuntamiento está dispuesto a hacer todo lo posible para que esta relación sea, cada día, mejor.

- Gure ikasle gehienen kezka nagusia, egoera

momentuan ekonomika

da,

nola dago Villabonan?

dagoen krisia: Egoera

honek izango al du eragin zuzenik gure

ikastetxean?

Villabonan,

krisiak eragina du beste herrietan bezala. Batez ere, gazteen artean dagoen langabezia tasak kezkatzen nau; lehen esan bezala, bizitzan zehar hainbat oztopo agertzen zaizkio norbanakoari eta aurrera egiten jakin behar da. Ezin dugu beste norbaitek gure arazoak konpondu zain egon. Gogorra bada ere, egoera hobetzeko lan egiten jarraitu beharra dago eta arestian aipatu bezala, ikasketek prozesu


horretan asko laguntzen dute. Beraz, zuen ikastetxeari lan asko izan dezala opa diot, horrek esan nahiko baitu, krisi honetatik gizarte moduan ateratzeko norbanako bakoitzak egin beharreko pausuak egiten ari garela; lehen utzitako ikasketak berriz ere hastea, inkonformismo horren adierazlea da.

“En Villabona también ha afectado la crisis como en otros sitios; lo que más me preocupa

es la tasa de paro que hay entre los jóvenes. Pero como ya he comentado antes, ésta es otra dificultad más que se presenta en el itinerario personal de cada uno, y no podemos estar constantemente esperando que sean los demás quienes nos arreglen la vida; la formación es indispensable en este sentido y si vuestra escuela se llena, será una señal de que cada individuo está haciendo lo posible para superar sus dificultades y un indicador del inconformismo social que se está dando. La crisis tiene más de una cara y algunos responsables pertenecientes a estructuras de poder que piensan seguir en lo suyo, sin ninguna intención de cambiar: principales partidos políticos, bancos, poderes económicos corruptos… Por eso, la sociedad ha de ser protagonista, para evitar que circunstancias que nos han hecho llegar a esta situación, se vuelvan a repetir; en este sentido, movimientos como el 15-M han reflejado el enfado de la sociedad y han valido para activarlo. Las movilizaciones son necesarias para poder cambiar las cosas.”

- Oraingo krisi egoeraren aurrean, ze iritzi duzu agertu diren alternatiba ezberdinei buruz, adibidez 15-M? Krisiak hainbat aurpegi ditu; eta noski, krisi honek ere, baditu erantzule batzuk. Gauza da, krisi honetara ekarri

gaituzten

botere

egiturek,

bere

horretan dirautela eta bere kabuz aldatzeko intentziorik

ez

dutela

erakusten:

alderdi

politiko nagusiak, banketxeak, usteldutako botere ekonomikoa… Beraz, gizarteak protagonismoa hartu beharra dauka, nolabait, egoera honetara eraman gaituzten egoerak berriro ere ez errepikatzeko. Ildo honetan, 15-M bezalako mugimenduek, gizartearen haserrea islatu dute eta gizartea aktibatzeko balio izan dute. Gauzak aldatzeko, mobilizazioa beharrezkoa da.


- Gure ikasleen artean, multzo handi bat dago ikasle etorkinena, baina multzo honetako gizonezkoak iristen zaizkigu gehienbat, emakumeak oso gutxi. Ze zerbitzu eskaintzen dira udaletxetik emakume etorkinek herrian integratzeko? Udalak gizarte zerbitzuen bidez artatzen ditu kanpotik etorritako

pertsonak.

Gainera,

Tolosaldea

Garatzenen

bidez,

harrera

programa bat daukagu pertsona hauei, iristen direnean, gauzak errazteko. Guk ez dugu gizon eta emakumeen artean diferentziarik egiten, denak berdin hartzen ditugu. Jatorriaren arabera, emakumearen inguruko jarrera kultural “El Ayuntamiento acoge a los recién llegados mediante servicios sociales y la técnico de Tolosaldea Garatzen. No me gusta la palabra integración. Nosotros hacemos lo posible para favorecer la llegada y establecimiento de las personas inmigrantes y, luego, cada familia es libre de elegir el rol que quiere llevar dentro de la sociedad.”

ezberdinak daudela esango nuke; niri integrazio

hitza

gustatzen.

Guk

ez

zait

beraien

batere etorrera

errazten dugu baino familia bakoitzak askatasun osoa du gizarte mailan zein paper jokatu nahi duen aukeratzeko.


NUESTRAS CATEDRALES Como alumno de la EPA y complementando las lecciones de arte que tan acertadamente nos explica nuestra profesora, descubriéndonos los entresijos del Románico y del Gótico, quisiera dedicar unos comentarios referentes a nuestras CATEDRALES. Las catedrales, como todos sabemos, son las iglesias principales de cada diócesis, donde los obispos tienen su sede o cátedra, desde donde imparten e imponen las normas y preceptos para desarrollar en plenitud la religiosidad cristiana. Las catedrales tuvieron su momento álgido con el surgimiento del Gótico dándoles a las iglesias grandiosidad, luminosidad y un esplendor nunca vistos hasta entonces. Todo eso se tradujo en literatura en "Los pilares de la Tierra", novela histórica de Ken Follett recreada en la Edad Media, donde describe detalladamente la arquitectura gótica en la realización con las catedrales. Un "best seller", de éxito mundial, que tuvo su continuidad con "Un mundo sin fin", donde el autor se inspiró en las obras de remodelación y conservación de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. Las catedrales son unas de las obras mas excelsas y admirables de la humanidad teniendo en cuenta, que tuvieron que superar barreras inaccesibles con los recursos tan rudimentarios de la Edad Media. La sociedad actual ha valorado todo eso y Europa ha declarado a la mayoría de ellas Patrimonio de la Humanidad. El Románico, el primer arte de unión de Europa, se desarrolla, mayormente, durante los siglos X, XI y XII. El arco de medio punto, la bóveda de cañón, la cúpula sobre el crucero y el ábside, entre otros detalles, se emplean con profusión. Se le llama Románico porque tiene sus raíces en Roma, pero no hay que confundirlo con el arte romano. Al hablar de arte románico hablamos de “la estética de lo feo”. En uno de sus dominios de Borgoña, Guillermo de Aquitania, funda en el siglo X el monasterio de Cluny, desde donde se promoverá una nueva concepción de la vida religiosa, inspirada en la regla benedictina (debido a la relajación de la vida monástica y acopio de riquezas de la orden benedictina, la nueva orden de Cluny vuelve a la severidad inicial de la orden). Aquí en Cluny nace el nuevo arte del románico, que se caracteriza por sus anchos muros y su poca luz. Cluny se convertirá en la casa madre de unas 1.500 abadías. En España el Románico se introduce a través del Camino de Santiago. Uno de los museos


que más se prodiga en el arte románico, en su vertiente de pintura y escultura, es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. Aquí, entre otros, son dignos de mención del arte románico la catedral de Santiago, la iglesia de San Martin de Frómista, el monasterio de Leire, Ripoll, Poblet, Santa Creus, Balbona etc. Pero frente a las pequeñas y oscuras iglesias rurales del Románico, posteriormente, nace el Gótico. Ese Gótico que eleva prodigiosas catedrales durante los siglos XIII, XIV y XV, llenas de luz. La orden del Cister, creada o mejor dicho propulsada por San Bernardo en el año 1.112 fue la responsable de este nuevo estilo, el arte gótico. El arte gótico nace en Saint Denis (en español s. Dionisio). San Dionisio, primer obispo de Paris y Santo Patrón de Francia, fue enterrado en el lugar que más tarde se erigiría en su honor, la abadía de Saint Denis. El abad de s. Denis, queriéndole dar más realce a la iglesia conventual que recibiría la sepultura del santo patrón comenzó la transformación del templo, durante el año 1.136, dándole unas proporciones y una majestuosidad enormes para la época, donde se inicia el Gótico y que no se vería completado hasta finales del siglo XIII, siendo después panteón real de Francia. La girola o deambulatorio, la bóveda de crucería, los arbotantes, los arcos apuntados, los rosetones, vidrieras, campanarios de gran majestuosidad etc. son los que finalmente dan a este nuevo arte del gótico la sensación de altura, esbeltez y de la ingravidez aérea. Aquí la mayoría de las catedrales son de estilo gótico, destacando las de Burgos, León, Toledo, Sevilla, Barcelona etc. Estos templos tienen grandes dimensiones y precisaron enormes recursos para su construcción. Habitualmente se edificación se extendió a través de varios siglos por lo que, a veces, suelen ser resultado de distintas épocas y distintos estilos arquitectónicos, como por ejemplo el de santo Domingo de la Calzada. Las catedrales se han ido forjando piedra a piedra, con la animosidad y religiosidad de un pueblo, desafiando las leyes de la naturaleza, hasta alumbrar esos muros, esas columnas y esos pilares que han sustentado esas grandiosas bóvedas y esas cúpulas celestiales que han sido la elevación del culto a su cenit con esos cánticos monocordes del gregoriano y con esas misas pontificales de los grandes maestros de la música sacra. Las catedrales desde sus imponentes torres y campanarios han estampado durante siglos el cliché de la sociedad occidental con sus dramas y sus epopeyas, sellando la unión del pueblo con el Altísimo, esas catedrales que ha sido escenarios de piedra, escenarios de religiosidad y escenarios de grandiosidad. Paco Lizarralde (módulo de Arte)


GURE

HERRIA

Alegia, gure herria, es un pueblo precioso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pertenece a la comarca de Tolosaldea y cuenta con una población de 1.778 habitantes (censo del año 2011); limita al Norte con Tolosa y Albiztur, al Sur con Orendain, al Este con Altzo y al Oeste con lkaztegieta. A 30 km está la capital de la provincia: Donostia (San Sebastián).

Está asentado en la única mancha de calizas jurásicas que existe en Guipúzcoa. Se encuentra ubicado cercano a los ríos Oria y Amezketa; presenta en su geografía laderas de fuertes pendientes, cubiertas de bosques y prados; no obstante, parte de su territorio lo conforman las zonas de cultivo que hacen prevalecer la labor agrícola de muchos de los habitantes y, siguiendo la tradición de este valle, también figura la ganadería. Con el paso del tiempo se ha visto incrementada la actividad industrial, siendo una de las primeras incursiones la industria textil con la elaboración de alabardas, bayonetas, petos, etc.; posteriormente iniciaron las fábricas metalúrgicas y de papeles.

Etimología El nombre tradicional de la localidad en español es Alegría; pero debido a la existencia de otras localidades homónimas en España, a principios del siglo XX le fue añadido el apelativo de Oria para distinguirlo de éstas, al ser el Oria el río que atraviesa Alegría. El nombre tradicional en euskera es Alegia o Alegi (se pronuncian como Aleguía o Alegui). Por su similitud parece claro que ambos nombres están relacionados y que uno se deriva del otro, pero existen discrepancias en los expertos por determinar si el nombre vasco deriva del castellano o viceversa. A lo largo de la historia los nombres oficiales han sido Alegría, posteriormente Alegría de Oria y desde 1989 Alegia.


El gentilicio de sus habitantes es alegiarra (se pronuncia aleguiarra), que deriva del nombre vasco de la localidad. Sus vecinos reciben también el apodo de txintxarris (txintxarriak). Este apodo se debe a que antiguamente era típica de la localidad la fabricación de cencerros (en euskera: txintxarri). Aunque esta artesanía se perdió hace tiempo, el apodo se ha conservado.

Para el entretenimiento y los ratos de ocio este municipio ha implementado la Campa de "Langaurre", que se encuentra enclavada dentro del monte público "Aldaba-Txiki" a una altitud de 250 m, es un lugar ideal para el esparcimiento. Está equipada con fuentes, mesas y bancos, parrillas e incluso cuenta con un pequeño refugio.

Monumentos Históricos Destaca la peculiar forma que presenta el casco histórico, de media luna, y dentro de legado histórico se mencionan:

La Casa Consistorial, de estilo barroco. Hacia el año 1770 se efectuaron obras de reforma del antiguo edificio, el que se encuentra situado en la Plaza Mayor.

Puente Zubi-Zaharra, símbolo emblemático del municipio. Considerada como una pieza importante de la imagen tanto interior y como exterior de Alegia. Fue parcialmente reconstruida tras los graves daños provocados por las inundaciones de agosto de 1983.


La Parroquia de San Juan Bautista, data del año 1643. Se dice que su construcción duró aproximadamente 100 años. Es de estilo gótico-neoclásico, se puede observar el altar principal dedicado a San Juan Bautista, cuya imagen es una talla del siglo XVIII; además de la talla de un Cristo gótico, considerado como una de las mejores de Gipuzkoa, y el órgano Cavaille-Coll donado por José Manuel Lopetegi en el año 1881. También ha sido objeto de numerosas obras de reforma y rehabilitación, en el exterior y en el interior de la iglesia.

Ermita de Santo Cristo, localizada dentro del casco urbano y, según afirman algunos, tiene relación directa con el camino de Santiago.

Gure Jaiak Las fiestas patronales de este municipio se celebran el 16 de julio en honor a Nuestra Señora del Carmen. Por otra parte, forma parte de sus fiestas la arraigada tradición conocida con el nombre de “Zahagiardo”, que se celebra en la plaza del pueblo y donde los vecinos se reúnen en una merienda-cena los días más señalados del año. La organización está a cargo del Ayuntamiento, instalando mesas y ofreciendo vino, corriendo por cuenta de cada uno lo que desee comer. Se celebra el domingo, lunes y martes de carnaval, día de Pascua y segundo día de Pascua, domingo de celebración del Corpus y el día de San Juan.

Entre otras de sus festividades figuran:  

Cabalgata de Reyes, se lleva a cabo el día 5 de enero. Hoguera de San Juan con la actuación de la Coral Txintxarri, el día 23 de junio.


Bitxikeriak En algunos escritos, aparece nuestro pueblo con el nombre de Alegría de San Juan. El Ayuntamiento, al hacer el censo del año 1910, pidió que se le designase de ese modo; sin embargo, en el Real Decreto de fecha 27 de junio de 1916 y publicado en la Gaceta de Madrid de 2 de julio, se dispone que se llame Alegría de Oria, por el río que atraviesa su término, y no con el nombre del patrón de la villa, como pedía la corporación municipal. Consta que se agregó a la villa de Tolosa mediante escritura celebrada el 21 de enero de 1391. Así se mantuvo hasta 1615, en que obtuvo su exención, previo pago de 43.704 reales, equivalentes a 10.926 pesetas, pagadas por los 158,5 vecinos con que contaba.

El año 1532 sufrió esta villa un incendio general que destruyó la población.

Egileak: Arantxa Eizmendi, Gloria Fernández, Conchita Garmendia, Teresa Gorria, Milagros Larrañaga, Jose Ignacio Luloaga, Inés Olano, Arantxa Ramos eta Mª Cruz Urrestarazu. 2012-2013 ikasturtea


Alberto Coto, “Zenbakien magia” Abenduaren 10ean Alberto Coto-ren hitzaldia entzuteko aukera izan genuen Tolosan. Alberto Asturiarra da eta 14 errekor guinnes lortu ditu kalkulu mentaleko kategori ezberdinetan: gehitze, biderketa eta erro karratuetan. Gainera, bederatzi aldiz izan da munduko txapelduna kalkuluan.

Txikitan, tutean jolasten familiarekin, konturatu zen bere gaitasunak laguntzen ziola gehienetan irabazten. Beste ohitura bat ere hartu zuen: leku batetik bestera joan behar zuenean, bidean aurkitzen zituen zenbaki denak gehitzen joaten zen buruz, esaterako, autoen matrikulak. Gaur da eguna, matrikula bat ikusten

Bere curriculuma ikusita, nire kuriositatea areagotu zen eta gogoz joan nintzen hitzaldira, hain pertsona “bitxia” ezagutzeko gogoz! Ba Albertok justu kontrakoa demostratu zigun bere hitzaldian, oso pertsona “normala” dela esan zigun eta hitzaldian argi utzi zuen bera ez dela horrelakoa jaio, baizik eta txikitatik antzeman zuen gaitasun hori entrenatzen aritu dela bere bizi osoan. Entrenamendua, motibazioa eta kontzentrazioa behar omen dira, kalkulu mentalean ona izateko. Berak estrategi batzuk landu ditu bere gaitasuna ahal den gehien garatzeko, algoritmoak erabiltzen ditu, eta ez hainbeste memoria, nahiz eta errekonozitu hau ere behar dela, baina, behin eta berriro dio, garrantzi berezirik ez duela.

duenean, bere buruan, matrikulako zenbakien batuketa artxibatzen dena. Honetan ibiltzen diren pertsonak berez inteligentzi ezberdinak garatutako pertsonak omen dira, batzuk gehiago zentratzen dira memorian, beste batzuk espazioan, koloretan… baina Albertorentzat ezinbestekoa da giza trebetasunetan garatzea, pertsonen arteko komunikazioa eta harremanak azpimarratzen ditu.


ORIENTACIÓN

Certificados de profesionalidad (http://www.lanbide.net/plsql/CE_MENU?idioma=C) Un certificado de profesionalidad es un documento oficial que acredita las competencias profesionales que tiene una persona para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo. Hace referencia a las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Lo expide la Administración Laboral (LANBIDE) y determina la formación requerida para una profesión en el mercado de trabajo. Si tienes amplia experiencia profesional en un sector pero no cuentas con acreditación oficial ahora tienes la posibilidad de obtenerla a través del Proceso de Reconocimiento, Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales. Pero para ello ha de haber una convocatoria a nivel de la comunidad en la que puedes apuntarte en unos plazos y cumpliendo unos requisitos determinados. Requisitos Tener más de dos años de experiencia laboral y/o 200 horas de formación relacionada con las competencias a acreditar en el nivel 1 de cualificación; y 3 años y/o 300 horas de formación para los niveles 2 y 3. Ser mayor de 18 años, para las unidades de competencia relacionadas con cualificaciones de nivel 1 y 20 años para las de niveles 2 y 3. Tener nacionalidad española, ciudadanía de la Unión Europea o autorización de residencia o de residencia y trabajo en vigor en España. Cada certificado de profesionalidad se compone de distintos módulos y para conseguir su acreditación, han de tener completados todos los módulos. Aquellas personas que no los hayan completado, podrán solicitar la acreditación parcial acumulable de aquellas unidades de competencia que hayan superado a través de un proceso formativo. Se han definido 26 familias profesionales atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos de trabajo y cinco niveles de cualificación según el grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y responsabilidad que se precisa para realizar una actividad laboral. Actualmente se han definido certificados de profesionalidad para los niveles 1, 2 y 3. Los requisitos que se exigen para lograr los certificados de profesionalidad varían dependiendo del nivel al que pertenezcan: o

NIVEL 1: No se exigirán requisitos académicos ni profesionales a las personas que quieran realizar acciones de formación de los certificados de profesionalidad de nivel 1.


ORIENTACIÓN o NIVEL 2 y 3: Para acceder a la formación de los certificados de profesionalidad de los niveles 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes: • •

• •

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller para el nivel 3 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursas con aprovechamiento la formación.

Para saber el nivel de profesionalidad: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html Certificado de Profesionalidad •

Título de Formación Profesional

Es un perfil profesional que agrupa la formación referente a una cualificación profesional. • Es el instrumento para acreditar la cualificación y competencias en el ámbito de la administración laboral. Tiene como referencia el Catálogo• Nacional de Cualificaciones Profesionales y capacita para el desarrollo de una actividad laboral con• significación para el empleo. Se obtiene superando módulos formativos o mediante el procedimiento para la evaluación y• acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. Hay Certificados de profesionalidad de nivel 1, nivel2 y nivel 3

Es un campo profesional que abarca la formación de varias cualificaciones profesionales pertenecientes a una familia profesional. Es el instrumento para acreditar la cualificación y competencias en el ámbito de la administración educativa. Tiene como referencia el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y asegura un nivel de formación y calificación. Los Títulos de Formación Profesional se estructuran en Ciclos Formativos, con dos niveles, Grado Medio y Grado Superior, en función de la cualificación profesional alcanzada.


T

O

L

O

S

A We live in Tolosa. It is a very beautiful village to live in. It was the capital of Gipuzkoa years ago. It is situated 26 kilometres from San Sebastian and it is famous for its Carnival Festival. There are many things to do in Tolosa. There is a bullring and there is also a cinema called Leidor. In this cinema it is celebrated one of the most important international coral show every year. In summer there is a jazz festival as well and you can also enjoy with the puppet museum in the centre of the village. If you love art, there is a place called Aramburu Palace where there are picture and sculpture expositions all over the year. There are old buildings like the famous province archive, the house where a very important king slept and the house where the famous musician Felipe Gorriti lived But we cannot forget the worldwide known beans of Tolosa and if you come to visit us please try them! English 1


Francisco Goitia Abizen euskalduna zuen margolari hau Mexikon jaio zen 1882an. Mexiko hiriko Arte Ederretako San Carlos Akademian hasi zen pintura ikasten eta 1904ean Europara, Bartzelonara joan zen. Bertan zegoela, Italiara ikastera joateko beka bat jaso zuen. Handik berriro Mexikora bueltatu zen eta Pantxo Villaren aldeko taldeekin ibili zen. Felipe Angeles jeneralaren pintore ofiziala izan zen. Garai hartako koadroetan bere baitan gudak sortu zituen izua eta lilura islatzen ditu. 1920an berak egindako txabola batera joan zen bizitzera, anakoreta bat bezala. Mundutik aparte bizi zituen bere azkeneko urteak. Mexikoko Arte Garaikidearen aurrekaria izan zela esan dezakegu. Bere margolan ezagunenak: "Tata Jesucristo" eta "Los Ahorcados"

Tata Jesucristo

Los Ahorcados


¿Qué son los carnavales? Son las fiestas populares de carácter pagano que se celebran en muchos casos los tres días que preceden al miércoles de ceniza. A los carnavales rurales de distintos pueblos del País Vasco se les llama en euskera dependiendo de los dialectos: inauteriak, ihauteriak, iñauteriak, ihoteak o iñoteak. Los carnavales de nuestro pueblo, Tolosa, son los más famosos, multitudinarios y, probablemente, mediáticos del País Vasco. Durante los cuarenta años de prohibición franquista, hubo que disimularlos camuflándolos como Fiestas de la Primavera, para que fueran toleradas por las autoridades, ¡aunque tenía lugar en invierno! Duran 6 días e incluyen actividades comunes a celebraciones de otras partes de España como el entierro de la sardina, toros embolaos y vaquillas; otras más típicas del País Vasco son las tamborradas y un vistoso desfile de carrozas. ¡Animaos, venid y… participad!

Anita Juanena eta Mari Carmen Ormazabal


Lo mejor del Inauteri Tolosarra Aparte de toda la parafernalia de disfraces, comparsas, carrozas y demás, me quedo con la vitalidad de un pueblo que, pese a las inclemencias del tiempo, sale a la calle y disfruta de unas fiestas como no las hay en ningún otro lugar. Este año imperaba el paraguas y el chubasquero de los chinos. Este carnaval está caracterizado por su originalidad y la espontaneidad de la gente y porque va pasando de padres a hijos, cogiendo, si cabe, más auge cada año que pasa. ¿Con qué disfraz me quedo? Con águila roja aguantando el chaparrón durante el domingo y el martes, subido en el ave rapaz. Lourdes Irazusta

Fotos (Izaskun Muñoz)


IÑAUTERIAK UDALETXEA Tolosako udala jantzi politarekin apainduta dago baina erreibindikazioak ez daude ahaztuta.

HILDAKOARI Iñauterietan denak balio du. Ondo pasatzeko egunak dira eta arazoak ahaztu edo gerorako usten dira.

XABIER GARIKANO Iñauteri hauetan betiko txokora joan eta hor aurkitu zaitut. Aurten errekara joan beharrean ura etorri zaigu belarrietatik atera arte.Hala eta guztiz ere Xabier, pintore fina, han zituen lagunen erretratuak. Hemen J. Bello Portu erretratuarekin.

TRIANGULUA Eguraldia txarra dago, baina jendeari berdin zaio.Oso ondo pasatzeko gogoa du.


Certamen Coral de Tolosa Este concurso coral internacional anual tiene lugar en Tolosa desde 1969 y siempre alrededor de la festividad de Todos los Santos, es decir el 1 de noviembre. Su intención es reunir los mejores coros del mundo, a fin de hacer posible el intercambio de estilos, interpretación, literatura coral, educación vocal y modos de cada país y, asimismo, dar a conocer la tradición musical y cultural del País Vasco. Con el transcurso del tiempo, se ha convertido en uno de los concursos corales más importantes del mundo. Desde su inicio, han participado más de 1000 coros. Este año se ha cumplido la 44 edición; han tomado parte 17 grupos procedentes de 12 países: Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Indonesia, Irlanda, Letonia, Reino Unido, Ucrania y Venezuela. Durante las últimas ediciones se había notado la crisis recortándose la programación en aspectos importantes, pero no esenciales: Concierto de Presentación, Concierto Especial... Este año, sin embargo, los recortes económicos han sido notables, sobre todo la supresión del Certamen Infantil, tan querido y añorado, como lo demuestra el que año tras año sea la primera sesión que agota sus entradas. En cualquier caso, los organizadores quieren constatar que su intención es recuperarlo en cuanto sea posible. Sin embargo, los ideales de la organización de este encuentro coral durante 44 años consecutivos permanecen inamovibles. Se esmeran cada año en reunir algunos de los mejores coros del mundo y a animarles a cantar en nuestra lengua, euskera, algunas de las obras de nuestro repertorio tradicional.

Durante su actuación en el concurso, los coros han dado distintos conciertos por toda la geografía del País Vasco, actuando en cerca de 70 lugares. A través de estos conciertos y de la asistencia en Tolosa de un público amante de la música coral, proveniente de toda España, se disfruta de una atmósfera única y entusiasta, que es especialmente agradecida por los coros participantes.


En este sentido, queremos hacer constar que estamos seguros que el Teatro Leidor ha sido una vez más el marco de un espléndido acontecimiento emotivo y artístico. Hay diversos premios: Premio Gobierno Vasco a la mejor interpretación de una obra vasca, modalidad de voces mixtas, de folklore, de música sacra…

Este año el gran ganador ha sido el Coro de Cámara Credo de Ucrania al conseguir el Premio Gobierno Vasco por interpretar la obra “Pater Noster” de Lorenzo Ondarra, el Premio Kutxa y la nominación para el gran premio europeo de canto coral que tendrá lugar este año en Arezzo (Italia).

Demetrio Méndez y Tomás Macazaga


A NUESTRO COMPAÑERO ESTEBAN

Le recuerdo muy silencioso, muy puntual, éramos compañeros de pupitre y tremendamente perfeccionista; cuando Ana (la profe) nos ponía esos juegos con palillos, me encantaba cómo traía las figuras geométricas pegadas al papel... Poco a poco fuimos cogiendo confianza, haciendo comentarios, no sólo conmigo sino con todas las de clase. Sabíamos muy poco de su enfermedad, a veces faltaba bastante, pero luego nos decía que había estado ingresado; de todos modos era muy reservado, apenas hacía algún pequeño comentario sobre su enfermedad… como que tendría que volver a ingresar muchas veces más. Venía a nuestras celebraciones y también a alguna excursión. Le fuimos cogiendo cariño y lo echábamos en falta cuando no venía. Nos ofreció manzanas de sus árboles y fuimos al garaje de su casa varias veces para recogerlas; otro día nos vino con pasteles y vino dulce, siempre quería invitarnos a tomar un cafecito. La última vez que le vi iba por la calle con su esposa, le pregunté qué tal le iba y me di cuenta que no tenía buenos presagios, pero si que me dijo: “cuando hagáis alguna salida llamadme; contad conmigo”. Así se hizo, pero Ana nos comentó que había empeorado y estaba hospitalizado. Ya no volvió a su pupitre pero muchas veces en clase lo recordamos y nos quedan esos detalles de hombre atento, también creo que con un punto de rebeldía hacia la clase política… Para su familia enviamos un recuerdo cariñoso y la seguridad de que Esteban nos ha dejado la sensación de haber conocido a una “buena persona” Es en verdad el broche de oro que a todos nos gustaría dejar al final de nuestro camino. Diana Castro y compañeras de clase


LA FELICIDAD • El secreto de la felicidad reside en darla y no en esperarla.

No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita.

La felicidad no es obtener lo que se quiere, sino desearlo en el momento en que se tiene.

La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.

La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar.

• •

Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.

Tenerlo todo para ser feliz, no es razón para serlo.

Cuando quieres que alguien sea feliz, significa que tú también lo serás cuando esa persona lo logre, es un sueño en que no piensas en ti mismo, sino en la otra persona.

• La felicidad y el arco iris no se ven nunca sobre la propia casa, sólo sobre la de los demás.

Nati Rivero, Tomasi Barrero e Izaskun Muñoz


FRASES CÉLEBRES SOBRE LA VIDA • Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír.

Anónimo

Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar, es empezar a morir. Gregorio Marañón (1887-1960) Médico y escritor español.

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein (1879-1955). Científico alemán nacionalizado estadounidense.

• Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Arthur Schnitzler (1862-1931) Dramaturgo austríaco.

• La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. John Lennon (1940-1980) Cantante y compositor británico.

• La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. Jorge Santayana (1863-1952) Filósofo y escritor español.

Amador Mateos e Isabel Gajate


AGENDA DE ACTIVIDADES: 2º trimestre 2012-2013 HITZALDIAK:  8 de enero: Charla de orientación dirigida a alumnos y alumnas de Grado III y Acceso a Ciclos Formativos y Universidad: “Formación Profesional: catálogo de titulaciones, pruebas de acceso, etc.” Leontxo Valverde, responsable y gestor de IKASLAN Gipuzkoa.  24 de enero: “Alimentación saludable, ¿sentido común o necesitamos un aprendizaje?” Amaia Perales, dietista-nutricionista.  7 de marzo: “Mujeres que con-mueven” Miriam Ansorena.

BESTE EKINTZAK:  IV Concurso de Relatos: o Tema libre o Idioma: euskara o castellano o Plazo de presentación: hasta el al 8 de marzo o Extensión hasta 6 folios. o Los relatos han de ser originales.  Jornadas de la Oralidad: “Ahoz-Aho” eta “Baraka” o En Tolosa, el 28 de febrero a las 16,00 horas o Interpretes: Soledad Felloza y Alekos de “Ahoz-Aho” Maryam y Faycal de “Baraka”

IRTEERAK :

20 de diciembre. Grupo de Arte Visita a la Mezquita de Tolosa. 7 de enero: Visita al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Exposición de Botero


OHARRAK: HORARIO ACTUAL DE BIBLIOTECA ASTELEHENA LUNES

ASTEARTEA MARTES

10:00-12:00

9:00-13:00

18:00-19:00

15:00-19:00

ASTEAZKENA MIERCOLES

15:00-16:00

OBJETOS PERDIDOS

De vez en cuando, aparecen objetos que se han olvidado o perdido en distintas aulas y nadie los reclama. Durante este curso han aparecido unas gafas, algún que otro paraguas, un jersey, un pendiente… Estos objetos se recogen, generalmente, en la sala de profesores. Podéis pasar y preguntar si es que habéis perdido algo.

CÓDIGO QR Mediante el código que aparece a continuación, podéis acceder directamente a la revista de EPA Tolosaldea HHI.


EKINTZA EZBERDINETAKO ARGAZKIAK:

Visita a la Mezquita de Tolosa

Grupo de técnicas de estudio


Visita al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Exposici贸n de Botero

Despedida de Juanjo Ruiz, bibliotecario.


One Billion Rising “Un billón de mujeres violadas es una masacre.Un billón de mujeres bailando es la revolución” Con esta presentación y una invitación a bailar fueron este 14 de febrero las mujeres de todo el mundo al Parlamento Europeo. Fue una invitación a bailar y pidieron que se creasen leyes en defensa de la mujer que tengan implicación a nivel mundial. En realidad es ponerles a los políticos de todos los países a trabajar en contra de la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Las violaciones y muerte de mujeres han llegado a cotas alarmantes. La ablación en Europa llega a ser de 150.000 casos/año. Las mujeres llaman así a un cambio social ya, por encima de las religiones, tradiciones y costumbres. Esto implica no sólo a partidos políticos sino que llama al compromiso a todos los hombres. Martxoak 8ko ekitaldiak Tolosan (Hitza, 2013-02-27) Emakumeen Nazioarteko Eguna izango da, datorren martxoaren 8a, eta aldarrikapen bide gisa kultura erabiliz, egitarau oparoa aurkeztu dute Tolosan, udalak eta hainbat eragilek. Gure gorputza, gure erabakia leloa izenburutzat hartuz, mahai inguruak, hitzaldiak, dokumental proiekzioak, bertso saioak, kalejira, afaria, liburua aurkezpena nahiz kontzertuak izango dira, eta arteak ere bere txokoa edukiko du Aranburu jauregian, Aurrez Aurre erakusketarekin. Egitaraua,Emakumea eta kartzela mahai inguruak irekiko du, Herrira-k antolatuta, Aranburu jauregian. Eider Ijurko, Gotzone Ijurko, Nagore Esnaola eta Esti Amenabarro izango dira hizlariak, eta presoaren nahiz senidearen ikuspegitik ariko dira. Astelehenean, martxoak 4, Mariposas en el Hierro dokumentala eskainiko dute Leidorren, eta Bertha Gaztelumendi zuzendaria bertan izango da, filmaz hitz egiteko. Hurrengo egunean, martxoak 5, Emakumea, osasuna eta murrizketak hitzaldia antolatuko du Bilgune Feministak; Mati Iturralde medikua izango da hizlaria, eta 20:30ean hasiko da saioa, kultur etxean. Emakumearen Nazioarteko Egunean, bertan, festa giroa piztuko dute, eta 19:00etan kalejira morea abiaraziko dute Emakumeon plazatik; afaria izango da, ondoren, Oargi elkartean. Azkenik, 20:30ean, Hau ez da kasualitatea bertso saio musikatua izango da Leidor aretoan. Martxoaren 8aren inguruko egitarauak aurrera jarraituko du hilaren 8aren ondoren ere, eta besteak beste, Itxaso Martinek Ni, Vera liburua aurkeztuko du martxoaren 13an; jarraian hitzaldia eskainiko du, Emakumeak eta eromena, garrasi isilak izenburupean. Hurrengo egunetan, emakume gazteen kontzertuak, emakumeen bertsolaritzari buruzko hitzaldiak eta krisia hizpide izango duten saioak ere izango dira.


TOLOSALDEA OSASUN PUBLIKOAREN ALDE El día 15 de diciembre de 2012 la plataforma TOPA hizo una exposición de puertas abiertas de lo que había sido su andadura durante este año y expuso la situación actual respecto a la Sanidad pública en Tolosaldea. Así mismo acudió un miembro de LAB. En la exposición hicieron una comparativa entre el servicio hospitalario de Tolosaldea y lo que debería haber sido y es en otras comarcas el Hospital Comarcal. La plantilla con que se cuenta en cualquier hospital comarcal es de 420 profesionales mientras que la clínica de la Asunción cuenta con 280. Por lo que la diferencia es de 140 profesionales de la medicina. Le falta el 50% de la plantilla. Esta situación hace que la atención sea en precario. Médicos de medicina general hacen trabajo de especialistas. Se han enviado más de 1000 quejas y alegaciones a la Oficina Territorial de Osakidetza, éstas son algunas de ellas: • • • • • • •

Por la demora prolongada en las consultas externas. Cardiología demora 33 días, Trauma 46 días, Oftalmología 57 días, Digestivo 75 días, Dermatología 55 días, Neurología 56 días. Por las listas de espera en las operaciones. Por el cambio en los médicos. Además se ha observado que a los pacientes ingresados se les pide lleven las medicinas de casa. Está claro que es la clínica la que debe ponerlas en un ingreso. En Urgencias no hay especialistas, te mandan a Donostia. No ha habido especialista de Digestivo. Después de las quejas pusieron unas horas el del Ambulatorio. Antes venía 5 días, ahora viene 2 días. Tratamiento de Rayo Verde cobran 6000€ cuando desde Vitoria te dicen que no hay que pagar.

La evaluación de lo que ha sido la atención de INVIZA Los servicios ambulatorios Las grandes listas de espera se deben a que tiene poca plantilla para atender a toda la comarca. La clínica cuenta con 20,1 especialistas, debería de tener 30,9. Por lo que le faltan 10,8 especialistas. O lo que es lo mismo le falta el 53% comparando con la calidad que reciben en el resto de comarcas. Estos datos se constatan a día 07/12/2012. Hay un acto bochornoso que hemos venido constatando y es que hay pacientes no asumidos por la clínica, esos pacientes que requieren mucho gasto los han empezado a mandar al neumólogo, a la pública. La explicación


es que antes cobraban por acto médico ahora hay una cuota fija y quieren tener el menor gasto posible. Los servicios hospitalarios Por un lado no podemos acudir al hospital Donostia. Por otro lado la cobertura farmacéutica no se da en todos los casos. Menos personal farmacéutico y ahorro. Los nuevos servicios Estos nuevos servicios que prometía la Clínica de la Asunción no se han puesto: • La Rehabilitación a domicilio • La Unidad de Ortogeriatría • La Unidad de Psicogeriatría • La Unidad de Subagudos • La Hospitalización domiciliaria • Screening de cáncer de colon La plataforma TOPA una vez expuesto esto demanda: La rescisión del contrato con la clínica de la Asunción. “El concierto es como máximo para 5 años, prorrogable anualmente. No es un concierto sin marcha atrás. El representante de LAB expuso la situación global. A nivel institucional la situación en otras comunidades es calamitosa: Madrid, Valencia… Esta situación se debe a la ley 15/97 aprobada y elaborada por PP, PSOE, PNV, CIU que estuvieron interesados en permitir que medios privados pudieran gestionar lo público. La respuesta a esta tesitura ha sido: • •

Reivindicación en el Parlamento Vasco Reivindicación de los alcaldes. Se aprobó una moción en todos los Ayuntamientos de Tolosaldea.

No nos resignamos a la no normalización de esta situación ante la mala actuación, infradotación y deficiencia. Hay una manera de conseguir nuestros objetivos y es la QUEJA . Llevar nuestra queja personal al Ambulatorio o ponerlas en las mesas que suelen estar los sábados en el Triángulo. Por último destacar la página en la que podréis encontrar más información: Osasunpublikoa.blogspot.com Ana


LA PRIMAVERA Primavera, según el diccionario de la RAE, procede del latín PRIMUN (primero) y VER Verde “primer verde”. Virgilio la utilizó en el sentido (PRIMAEVUS) “estar en la flor de la edad” o sea, en la adolescencia. En el hemisferio norte, y aquí concretamente la primavera entra oficialmente el día 21. Todos sabemos, por supuesto, qué es la primavera; una de las cuatro estaciones del año que marca la transición desde el frío invierno al cálido verano, que en el hemisferio norte se inicia entre el 20 y 21 de marzo, en el hemisferio sur Detalle de “la Primavera”. Botticelli

(Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú o Brasil) entran ahora en otoño y no celebrarán la primavera hasta el próximo 22 o 23 de septiembre. Pero la primavera, como a todo lo que el ser humano pone un nombre, tiene su propia historia y su influencia sobre la vida de las personas, y eso es lo que vamos a tratar de conocer hoy, en un momento en el que, más que nunca, es necesario el espíritu de renovación y renacimiento inherente a la primavera con los sombríos acontecimientos estamos viviendo en nuestro entorno y que ya se están prolongando demasiado. Desde los tiempos más remotos, el ser humano, cuando no puede comprender el mundo externo que le rodea, crea representaciones míticas. Así la humanidad ha llegado a mitificar desde la salida y la puesta del sol hasta los fenómenos atmosféricos, el crecimiento de las plantas, el nacimiento y la muerte. La primavera es la estación del renacimiento, así lo entendieron la gran mayoría de las religiones antiguas y, a partir de ello, se levantan muchos de sus mitos. En este contexto, la primavera es vista como lo muerto que renace. Una vez más ocurre el milagro; de los árboles deshojados renacen nuevos brotes y, una vez más, hay cosecha, es decir vida. Mahoma decía: No hay gota en los mares, ni fruto en los árboles, ni planta en la tierra que no tenga en cada semilla un ángel que cuide de ella. La


naturaleza está entonces ligada a lo sagrado y protegida por los guardianes de dios, para que al hombre no le falte el sustento. Cuenta Homero que en el sureste de Europa, hubo un tiempo en el que reinaba la eterna primavera. La hierba era siempre verde y espesa y las flores nunca se marchitaban. No existía el invierno, ni la tierra yerma, ni el hambre. La artífice era Démeter. EL MITO DE PERSEFONE, DIOSA DE LA PRIMAVERA. Esta bella joven, era hija de Zeus y Démeter, diosa de la fertilidad, el trigo y las cosechas. Nada hacía presagiar que ésta sencilla chica fuera a convertirse en parte integrante del ciclo de las estaciones. Cuenta la mitología griega que un día Perséfone estaba tranquilamente recogiendo flores, unos dicen que narcisos o bien lirios para confeccionar, una guirnalda, en compañía de sus amigas las ninfas y de sus hermanas (por parte de padre), Artemisa (diosa de la caza) y Atenea (diosa de la razón). Cuando, de pronto, justo en el instante en el que se iba a hacer con un lirio (o Rapto de Perséfone. Bernini

narciso), la tierra se abrió con una enorme grieta, de la que emergió Hades, hermano de Zeus y dios de los infiernos, llevándose consigo a Perséfone. Los mitos griegos, siempre han sido muy suspicaces a la hora de valorar que el rapto de la joven se llevó a cabo con la complicidad de Zeus, sobre todo por el hecho de que allí estuvieran también sus hijas y no pasara nada. Sin embargo, su madre Démeter, oyó el desgarrador grito de su hija, sin acertar de dónde venía y se puso inmediatamente a buscarla. Pregunta a unos y otros, sin que nadie le dé pista alguna. Sólo el sol, que todo lo ve, sabe dónde está Perséfone y quien se la ha llevado.


El dolor de Démeter diosa de la fértil tierra, es tremendo. Abandona el Olimpo y comienza a buscar a su hija, ayudándose con antorchas, durante 9 días con sus noches sin comer ni beber. Se viste de negro en señal de duelo, transformando su belleza y esplendor divino en la imagen de una madre humana angustiada. Al ser la diosa de la cosecha, la tierra se volvió estéril con la pena de la divinidad. Tuvo que ser que se le ablandara el corazón al bueno de Zeus, quien, viendo así a su mujer, optó por pedirle a Hades que devolviera a la joven. Sin embargo Hades, listo como pocos, no en vano es el señor de los infiernos, le había dado de comer a Perséfone unos granos de granada (no sabemos si con su consentimiento) y todo aquél que probaba un bocado de cualquier cosa en el inframundo, quedaba para siempre obligado a permanecer allí. Zeus, quiso que este tinglado se resolviera de alguna manera pues no podía ver a su mujer Démeter penar de esa manera por la tierra, dejando estéril todo lo que estuviera a su paso y hete aquí que acordó con Hades que Perséfone pasara parte del año con él en los infiernos y parte en la tierra con su madre Démeter. Tuvo que convenirle el plan también a Hades, que aceptó, y desde entonces Perséfone, pasa una parte del año con su madre Démeter sobre la tierra y otro tanto del año con Hades en el infierno. Este es el origen de la primavera para la mitología griega. El tiempo que Perséfone pasa en la tierra es tiempo de alegría para las flores que renacen y se abren con esplendor y vivos colores. Sin embargo cuando Perséfone vuelve con Hades se entristecen y se cubren con la nieve y el frío del invierno. Que la primavera encuentre en nuestros corazones la tierra preparada, labrada, abonada y desparasitada, para que las semillas del bien germinen en abundancia y belleza. Desgraciadamente, dentro del lote de las semillas también germinarán: la semilla de la envidia, la estupidez, el rencor, la de los siete pecados capitales y hasta la mala leche. Tendremos que reconducir estas semillas perniciosas y aplicarles, que los hay, productos fitosanitarios (adecuadamente usados) que palien su influencia. Carmelo Ochoa


Entrevista con Lourdes Irazusta, campeona de esquí de fondo. - ¿Dónde naciste? - Nací en Donosti pero siempre he vivido en Berrobi. -¿Cómo empezaste en el esquí de fondo? - Aprendí de niña en Aralar, generalmente con amigos. Mi primera competición, que casualmente gané, la disputé con 16 años. -¿Qué te aporta el esquí? - Todo. Me siento bien, a gusto conmigo misma, pero es un deporte muy duro, muy sacrificado. -¿Palmarés? - Ahora soy campeona de Europa de veteranos. Fui campeona de Europa de juveniles, junior, promesas y sénior. - ¿Qué países has visitado con el deporte? - Todos donde haya nieve. Casi todos los campeonatos se hacen en Francia, Suiza o Austria. -¿Algún aspecto negativo que pueda existir? - Tener que desplazarme tanto y tener que adaptarme al hotel y a las comidas. -¿Por qué te matriculaste en la E.P.A.? - Vi la propaganda que se buzoneó y me animé... ¡Y estoy contenta! - ¿Ha cumplido tus expectativas? - No, todavía no. - Planes de futuro académicos y deportivos. - Me gustaría hacer auxiliar de clínica. En el deporte del esquí, seguiré mientras pueda.


Simone de Beauvoir “Emakume libre bat XX.mendean” Arantxa Agirreurreta.

.

Biografia .Elkar argitaletxea/ 2008 “Emakumea ez da jaiotzen, egin egiten da” Liburuaren laburpena Simoneren biografia honetan, bere bizitzan egindako lagunak, bidaiak eta amodioak aurkezten zaizkigu irakurleoi. Baita ere, bere ideiak, ikuspuntuak eta bizimodua garai haietara nola egokitzen ziren erakusten digu. Simonek txikitatik idazle izan nahi zuen eta horrelaxe izan zen. Bere lan ospetsuenetakoa “Le Deuxiéne Sexe” izan zen. Lan honek gai interesgarri ugari ukitzen ditu: feminismoa, hainbat ikerketa filosofiko…50.hamarkadaren amaieran argitaratu zen eta liburuan argi azaltzen zuen, emakumea izaki askea dela eta bere buruaren jabe. Berdintasuna aldarrikatzen zuen lan hark arrakasta handia lortu zuen. Beste liburu asko ere idatzi zituen; estalinismoa, gerra hotza, kolonien independentziarako gerrak, gizarte eredu sozialisten eratzea, herri zapalduen askatasuna, bidaiak, amodioak, existentzialismoa, feminismoa eta beste gai asko jorratuz. Simoneren biografían, bere sen indartsu eta argiari esker, gizarte-klasearen eta familia-jatorriaren mugak gainditu zituen emakume ausart bat agertzen zaigu. Simone, idazlea, unibertsitateko irakaslea, emakume independientea, filosofoa, ezkerreko militantea, maitalea, internazionalista eta feminista handia zen. Bere azken idazlana, bere maitale Jean-Paul Sartreren, azken hamar urteen kronika bat izan zen. Sartre 1980ko apirilaren 15ean hil zen eta Simone berriz sei urte beranduago _1986ko apirilaren 14ean_. Hala ere esan genezake beraien oroitzapenak ez direla sekulan hilko. Iritzia Liburu honek, maitasunaren inguruan ikuspuntu desberdinetaz pentsarazi dit; horrexegatik gustukoa izan dut eta interesgarria iruditu zait. Simoneren eta Sartreren ikuspuntutik, gizakia ez dago “predefinituta”; gizakiak bere burua egiten eta eraikitzen du. Beraientzat existentziaren benetako zentzua horretan datza. Azkenik, liburu hau edozeini gomendatuko nioke baina batez ere emakumeei.


Hiztegia Jiteko : motako, erako. Saindutxo: Jainkoaz , pertsonez, toki nahiz gauza sakratuaz esaten da. Irmotasuna: gogortasuna, trinkotasuna, sendotasuna. Errotuta: sustraiak botata. Pairatu: nahigabeak jasan. Fereka: maitasuna adierazteko gorputzean egiten den igurtzi leuna. Ihardetsi: norbaitek esandakoaren aurka egin, ukatuz, erasoz. Anitz: multzo handia.

Lanen zerrenda

Eleberria • • • • • • •

Saiakera

Gonbidatua (1943) Besteen odola (1945) Gizaki guztiak hilkorrak dira (1946) Mandariandarrak (1954), Goncourt sariduna Irudi ederrak (1966) Emakume apurtua (1968)

• • • • • •

Pyrrhus eta Cinéas (1944) Pour une morale de l'ambiguïté (1947) L'Existentialisme et la Sagesse des nations (1948) Bigarren sexua,1949) Privilèges (1955) Martxa luzea (1957)

Espiritualitatea nagusitzen denean (1979)

Faut-il brûler Sade? (1972

Memoria • •

• • •

Amerika egunez egun(1948) Neska gazte zintzo baten memoriak,Mémoires d'une jeune fille rangée (1958) Adinaren indarra (1960) Gauzen indarra La Force des choses (1963) Heriotz oso gozo bat (1964) Zahartzaroa La Vieillesse (1970) Egindako kontuak(1972)

Agurraren zeremonia(1981)

• •

Antzerkia •

Aho ezdeusak(1945)

Alberto García González


Antoine Griezmann Antoine Griezmann, né le 21 mars 1991 à Mâcon, est un footballeur français qui évolue au poste de milieu offensif à la Real Sociedad. Joueur gaucher , il est considéré comme un espoir du football français. Formé à l'Union du Football Mâconnais (à Mâcon en Saône et Loire), il effectua plusieurs essais dans des clubs pros étant jeune. Ayant été refusé dans plusieurs clubs, il est finalement repéré par la Real Sociedad lors du Tournoi de Paris où il jouait à l'essai avec ASSE. Le club espagnol lui propose un essai de 2 semaines avant de lui proposer d'intégrer le club. Saison 2011-12:

Liga BBVA: 35 matchs, 7 buts Coupe nationale: 3 matchs, 1 but

En sélection En juillet 2010, il fait partie du groupe de Francis Smerecki vainqueur de l'Euro -19 ans. Le 10 septembre 2012, Griezmann fait part de sa volonté d'intégrer l'équipe de France de Football dès la saison 2012-2013. Le 18 octobre 2012, il est convoqué par la commission de discipline de la fédération française de football en compagnie de Yann M'Vila, Chris Mavinga, Wissam Ben Yedder et M'Baye Niang, après une virée nocturne (boite de nuit parisienne) trois jours avant un match décisif pour la qualification de l'équipe de France espoirs pour l'euro 2013, ce match est perdu contre la Norvège (3-5) et entraine la non qualification de l'équipe de France pour l'Euro espoirs 2013. Le 8 novembre 2012, il est suspendu de toutes sélections en équipes nationales à compter du 12 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013. Trouvez les sept différences


‫القصر الكبير‬ Alcazarquivir Es una ciudad del norte de Marruecos, cercana a Larache, situada en el curso medio del río Lucus. El nombre significa «gran palacio» o «gran alcázar». Se encuentra rodeada por colinas, a 25 metros de altitud y unos 178 Km de Ceuta, en la llanura atlántica. El río Lucus se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad, y en su curso se halla el pantano Wad Majazin, uno de los más grandes de Marruecos. Hay que visitar los santuarios de Sidi Buhamed y el de Sidi Bughaleb en la entrada de la ciudad. Esta ciudad es interesante, al ser centro comercial de una amplia zona agrícola, constituyendo un importante mercado donde acuden campesinos de los alrededores, especialmente los domingos. Merece darse una vuelta por la ciudad española para ver la antigua iglesia del Sagrado Corazón, el viejo instituto España, pero no os podéis perder el antiguo cuartel de Regulares. Se puede llegar en autobús o tren, desde Tánger, en coche desde Larache por una buena carretera nacional.


BOTERO “BOROBILA” El pasado 7 de enero alumnos de E.P.A. Tolosa llenamos un autobús y nos fuimos a Bilbo para contemplar y comprender el trabajo de uno de los iconos universales del momento. Fernando Botero, natural de Medellín impregna en sus lienzos el color de su Colombia natal. Le gusta afirmar que su obra describe volúmenes (no gorduras). Para con-seguir este gran efecto visual juega con su peculiar medida de las proporciones. Seres enormes cuyos detalles como pies, manos, ojos, bocas son extremadamente diminutos contrastan con la voluptuosidad de los cuerpos. Botero sabe conjugar el mundo realista con otro casi mágico, donde los seres nos miran desde sus lienzos, atrapándonos. Si la característica común de los cuadros de Botero son el volumen y el color, también lo es la inexpresividad, y quietud casi infantil que emanan de sus protagonistas. La temática que utiliza es amplia, pinta el mundo circense, el costumbrista, la tauromaquia le fascina (intentó debutar como torero), ironiza lo militar y religioso, denuncia la tortura, pincelando también los placeres de alcoba.

De las potentes formas que Botero crea en toda su obra se desprende cierto erotismo identificando así lo que a él más le gusta. Une así, volumen y placer. El particular estilo de Botero se fue depurando cuando allá por la década de los 60 se traslada a Nueva York dónde encuentra un radical cambio en las tendencias artísticas del momento. Antes, estuvo becado en España, marchó luego París y más tarde a Italia siendo estos sus lugares de aprendizaje. Le gustaba copiar a los clásicos; Velázquez o Murillo fueron sus preferidos, pero Botero los despoja de su seriedad llenándolos de color. En ese momento lo abstracto se abría paso con fuerza y lo clásico estaba “demodé”. Así que, Botero tuvo que encontrar su propio camino. Parece ser que entrevió su futuro cuando pintando un laúd dibujó casi por accidente el agujero de las cuerdas excesivamente pequeño. El efecto visual que obtuvo le gustó y a partir de ahí fue depurando su técnica consiguiendo el resultado que todos conocemos. Fernando Botero octogenario ya, es hoy un conocido pintor, escultor y dibujante. Es su hija quien comisiona toda su obra, exponiéndola en los mejores lugares del mundo. La obra de Botero es hoy reconocida y admirada por niños y adultos en todas partes por igual. Alumna de Técnicas de Estudio


Terós y la dialéctica: “Sobre la existencia de dios.” “- Terós: Y dime, Dilcés, ¿cuál es la función de un hombre?, ¿sirve para designar a algo o a alguien?, ¿hace referencia a algo?. - Dilcés: Así es, esa es su función. - Terós: ¿Y es verdad que esto siempre es así? - Dilcés: Cierto es. Siempre que hablemos de un nombre. - Terós: ¿Y en cuanto a lo que algo es, diremos que ese algo, siempre existe como lo que es?; es decir, si algo es un perro, ¿ese perro existe como perro? - Dilcés: ¿Quién podría negarlo? - Terós: ¿Y si algo es una idea, podremos decir de ella que existe como idea? - Dilcés: Bien habla quien tal cosa afirma. - Terós: ¿Podremos pues decir, que lo que de alguna manera existe, verdaderamente existe? - Dilcés: Es evidente que no dices ninguna locura. - Terós: Luego, si “dios” es un nombre, tal nombre hace referencia a algo, y aquello que algo es, existe como lo que es. Es decir, dios existe sin ninguna duda. ¿O es que puedes refutar tal razonamiento sin llegar a contradecirte? - Dilcés: ¿Quién sino un necio osaría hacer tal cosa?” De: Alberto García González. EL ESPERANTO El esperanto es una lengua artificial creada con el ánimo de que todas las personas nos podamos entender y comunicar. Su creador fue el polaco Lázaro Zamenhof, en 1887. Su estructura no la toma de ningún idioma nacional, pero su vocabulario se adapta de muchos idiomas existentes. Actualmente cuenta con 2.000.000 de hablantes en todo el mundo, y hay escuelas esperantistas en todos los países. Se puede aprender por Internet. El esperanto fue muy utilizado y difundido por el movimiento obrero en Europa, se le llamaba "el latín de los obreros". Fue muy perseguido por Franco, Hitler lo consideraba una conspiración judía, Stalin llegó a fusilar a los que lo hablaban por considerarlo un lenguaje de espías, y en EEUU lo consideraban el lenguaje de los comunistas. Pongo dos ejemplos de frases en esperanto: Atzo goizean menditik etorri ondoren filosofia ikasi nuen

Desde setiembre no he faltado a ninguna clase

Hieraŭ matene, mi studis filozofion kaj tiam venas

Ekde septembro mi ne maltrafis leciono

Si en Ciencia hemos conseguido el Sistema Métrico Universal, por qué no un Idioma Universal como el Esperanto. Como diría el gran filólogo D. Teófilo Gorras : <al Esperanto, los idealistas, le estamos esperando…> Autor desconocido


CELEBRANDO EL “ASTOTXO” EN LAZKAO

Los lazkaotarras celebran todos los años el primer domingo después de Reyes la huida a Egipto del niño Jesús en burro. Es una tradición muy antigua, proviene del año 1652 cuando las monjas comenzaron a representarla mediante figuras. De esta manera, y desde hace 26 años, el entorno del palacio del duque del Infantado, el convento y Lazkao Txiki Zelaia se transforman en la ciudad de Judea para recrear aquel episodio; de todas formas, estos dos últimos años ha habido una pequeña innovación. Antes de la representación, se hace un pequeño desfile siendo los protagonistas los más pequeños: los niños. Es decir, sale, por ejemplo, un niño de unos diez años vestido de Herodes junto con su esposa de esa misma edad. Y este año, he podido estar yo allí para verlo y celebrarlo junto a mi familia. Además he podido ver a dos de mis nietas participando en la recreación; las dos han salido vestidas de romanas tocando el tambor. Para finalizar, yo destacaría el trabajo y la dedicación de todo el pueblo para que personas como yo, a pesar del frío y la lluvia que han acompañado este año, hayamos podido disfrutar de un día tan bonito como éste. Patri Mateos


No me mientas

No me digas que me quieres, pues no te oiré. Que tu mirada no invada la mía, pues no te veré. No intentes abrazarme, porque me evaporaré en un mundo al que van los que mueren de corazón. No me digas que me quieres, si no lo sientes, no lo intentes, pues no te oiré. Que de tus ojos no salgan lágrimas de amor, porque no veré el dolor de mi alma. Si siento tu olor cerca y me estremezco, lloraré porque sigo ciega, sorda y tan humillada que deseando ser tuya, rezaré para no ser de nadie. Izaskun Penilla (Modulo de Arte)


Afternoon Tea "There are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to the ceremony known as afternoon tea." Henry James Afternoon tea, that most quintessential of English customs is, perhaps surprisingly, a relatively new tradition. Whilst the custom of drinking tea dates back to the third millennium BC in China and was popularised in England during the 1660s by King Charles II and his wife the Portuguese Infanta Catherine de Braganza, it was not until the mid 17th century that the concept of â&#x20AC;&#x2DC;afternoon teaâ&#x20AC;&#x2122; first appeared. Afternoon tea was introduced in England by Anna, the seventh Duchess of Bedford, in the year 1840. The Duchess would become hungry around four o'clock in the afternoon. The evening meal in her household was served fashionably late at eight o'clock, thus leaving a long period of time between lunch and dinner. The Duchess asked that a tray of tea, bread and butter (some time earlier, the Earl of Sandwich had had the idea of putting a filling between two slices of bread) and cake be brought to her room during the late afternoon. This became a habit of hers and she began inviting friends to join her. This pause for tea became a fashionable social event. During the 1880's upper-class and society women would change into long gowns, gloves and hats for their afternoon tea which was usually served in the drawing room between four and five o'clock. Traditional afternoon tea consists of a selection of dainty sandwiches (including of course thinly sliced cucumber sandwiches), scones served with clotted cream and preserves. Cakes and pastries are also served. Tea grown in India or Ceylon is poured from silver tea pots into delicate bone china cups. Nowadays however, in the average suburban home, afternoon tea is likely to be just a biscuit or small cake and a mug of tea, usually produced using a teabag. Sacrilege! To experience the best of the afternoon tea tradition, indulge yourself with a trip to one of London's finest hotels or visit a quaint tearoom in the west country. The Devonshire Cream Tea is famous world wide and consists of scones, strawberry jam and the vital ingredient, Devon clotted cream, as well as cups of hot sweet tea served in china teacups. Many of the other counties in England's west country also claim the best cream teas: Dorset, Cornwall and Somerset. There are a wide selection of hotels in London offering the quintessential afternoon tea experience . Hotels offering traditional afternoon tea include Claridges, the Dorchester, the Ritz and the Savoy, as well as Harrods and Fortnum and Mason.


Ez naiz ni, Karmele Jaio Eiguren: Zerbait

falta dute, zer den ondo ez badakite ere. Gaztetasunaren azken izpiez gozatu nahi dute batzuek, lehengo garai ustez eder haiek berreskuratu; esperientzia berriak bilatuko dituzte beste batzuek, modu batean zein bestean, edo hondatzen hasitako harremanak biziberritzen saiatu. Bizitzaren erdialdean daude denak, eta horrek eragiten dien ezinegonean beren tokia aurkitu nahi lukete. Pertsonaia batek dioen bezala, zailena ez baita zahartzea, zahartzen hastea baizik. Ipuin liburu berri bat dakarkigu Karmele Jaiok, hamabi istorioz osatua. Aurrekoetan bezala, giza harremanetan sortzen diren arrakaletan erreparatzen daki egileak, begirada zorrotz baina amultsu batekin; aurrekoen aldean, baina, sakonagoak dira kontakizunak, argumentua gehiago garatuz, eta aberatsagoak dira pertsonaiak, haien bizitzen hainbat alderdi eta xehetasun erakutsiz; betiko sentibe-ratasunez, baina baita berria den umore fin batez ere.

¿Qué pasa por tu cabeza cuando la persona a la que quieres se va? ¿Qué haces con tu vida cuando tienes que pensarla otra vez? ¿Te la inventas? El mundo de Nata se llena de preguntas cuando Beto la deja. Pero el tiempo no se detiene, y los episodios que Nata cuenta de su propia historia la van llevando hacia un lugar donde todo vuelve a ser posible. Novedosa y contemporánea, esta novela tiene el nervio de un relato confesional, divertido y emocionante. Pero, por encima de todo, descubre a Fortunata Fortuna, un personaje fascinante que ha venido al mundo de la ficción para quedarse.


AdivinAnzAs grAciosAs

A ver si sois capaces de adivinar estos acertijos. ¡Ánimo! Si después de pensar mucho no los acertáis, ¡podéis mirar la solución!

¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos? OTIUQSOM LE

¿Por qué existen las suegras? SETRAP SADOT NE RATSE EDEUP ON OLBAID LE EUQROP

Estás en una piscina ahogándote. ¿Qué harías? ETRAGOHASED ARAP RAROLL

¿Cuál es la única planta que no da flor, ni fruto ni hojas? EIP LED ATNALP AL

¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? ALUCÍLEP AL RAZEPME ED OTNUP A ÁTSE EUQ

María Vallejo y Manuel Gordillo


Chistes “En un tren van un inglés, un francés, un alemán y un español. En una de esas, empiezan a hablar entre ellos: - ¿Pues en nuestro país!- dice el inglés- tenemos las mayores pradera y los campos más hermosos de todo el mundo. - ¡Pues eso no es nada!, -dijo el francés- ¡nuestro país está muy orgulloso de la preciosa bandera que tiene, es la más bonita de todo el mundo! - En nuestro país –se defiende el alemán- estamos muy orgullosos del muro que levantamos, es el más famoso del mundo. - Ja, ja, ja, ja -se ríe el español-. En mi país, más concretamente en Triana, tenemos un perro que, caga en la pradera, salta el muro y, se limpia el culo con la bandera”. ---“Esta es la historia de una hormiguita que va por el campo y, de repente, se encuentra un riachuelo delante que le impide pasar. Por casualidades de la vida, aparece un conejo sucio y lleno de barro: - Ven –le dice el conejo- si te montas en mi espalda, yo te pasaré al otro lado. - No –le contesta la hormiguita- voy a coger cuatro pajas y me haré una balsa. El conejo pegó un brinco y saltó el riachuelo. La hormiguita cogió cuatro pajas, se hizo una balsa y se hundió en el riachuelo, perdiendo la vida. MORALEJA: ¡Es mejor un conejo sucio que cuatro pajas de mierda!” --“El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el de Economía, Luis de Guindos, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella y, el Presidente, Mariano Rajoy, sobrevuelan España en un jet. Montoro se vuelve hacia De Guindos y con chulería le dice: - ¿Sabes? Yo podría tirar un billete de 500€ por la ventana y hacer muy feliz a una persona. De Guindos le contesta: ¡Claro! Y yo podría tirar 10 billetes de 50€ por la ventana y hacer felices a 10 personas. Para no se menos, Ana Botella dice: - Y yo podría tirar 100 billetes de 5€ por la ventana y hacer felices a 100 personas. Entonces, Mariano Rajoy, entrando en el juego dice: - Pues yo podría tirar 500 monedas de 1€ y hacer felices a 500 españoles. El piloto suspira y le dice al copiloto: - ¿Oyes a estos arrogantes de aquí detrás? No se les ocurre pensar que yo podría tirar a 4 gilipollas por la ventana, y hacer felices a ¡¡47millones de personas!!” Iraitz Zunzunegui


SUDOKUA LETRA-ZOPA

. · · · · ·

BEHIA ANTXOA ELTXOA GORILA LEHOIA UNTXIA

· · · · · ·

ARRANOA DORTOKA IZURDEA OLAGARROA AMUARRAINA KARRAMARROA


EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI – EPA – HHI -

2012-2013 IKASTURTEA FORMAZIO ARAUTUA  GRADU I: Alfabetizazioa  Etorkinentzako gaztelaniazko ikastaroak 

GRADU II: Oinarrizko ezagueretan sakontzea 

Gizarte arloa

Arlo Zientifiko-Teknologikoa

Komunikazio arloa

Aukerako modulua

GRADU III: Bigarren Hezkuntzako Graduatua 

Gizarte arloa

Arlo Zientifiko-Teknologikoa

Komunikazio arloa

Aukerako modulua

FORMAZIO EZ ARAUTUA 

Hizkuntza: Ingelesa

Informatika hastapenak

Arte Historiaren modulua

Unibertsitaterako Sarrera 25 urtetik gorakoentzat

(Ereduak: “Humanitateak” eta “Gizarte eta Lege Zientziak”)

Unibertsitaterako Sarrera 45 urtetik gorakoentzat

Goi Mailako Zikloetarako Sarrera (Zati komuna)

Eta, gainera, eskolaz kanpoko ekintzak, Ikasleen Elkartearen

lankidetzaz.

TOLOSALDEA – TOLOSALDEA – TOLOSALDEA – TOLOSALDEA – TOLOSALDEA - TOL


EPA TOLOSALDEA HHI (Marzo)  
EPA TOLOSALDEA HHI (Marzo)  

2012-2013ko 2. aldizkaria

Advertisement