__MAIN_TEXT__

Page 65

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2010

PREMOGOVNIK VELENJE, D. D. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje www.rlv.si Začetki družbene odgovornosti Premogovnika Velenje so v letu 1885, ko je lastnik premogovnika Daniel von Lapp zgradil več stanovanjskih zgradb za rudarje, leta 1892 je kupil parcelo za gradnjo bolnišnice, leta 1894 pa je bila ustanovljena še bratovska skladnica. Mnogo kasneje, v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je Premogovnik Velenje s svojimi zaposlenimi zgradil mesto Velenje. Premogovnik Velenje je bil vedno podjetje z vizijo in strategijo, ne le glede svojega razvoja in uspešnega delovanja pri pridobivanju premoga, temveč tudi glede razvoja drugih dejavnosti, sodelovanja z lokalno skupnostjo ter glede skrbi za zdravega in zadovoljnega delavca. Podjetje tradicionalno podpira delovanje in razvoj dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje in lokalnem okolju, ki niso neposredno povezane z osnovno dejavnostjo. Premogovništvo je po drugi svetovni vojni Šaleško dolino močno preoblikovalo, zlasti zadnji dve desetletji pa ji želimo nekdanjo podobo vsaj delno povrniti z novimi vsebinami. Družbena odgovornost Premogovnika Velenje se najprej kaže tako v podjetju, notranji urejenosti, skrbi za dobre delovne razmere, za varnost in zdravje pri delu, v priložnostih za izobraževanje in usposabljanje, šport in rekreacijo ... Velik poudarek dajemo načrtnemu razvoju in uporabi najnovejših tehnoloških pristopov ter sodobne opreme v proizvodnem procesu. S tem omogočamo nadaljnjo humanizacijo delovnih procesov. Pomembno je tudi pozitivno ravnanje z okoljem. To lahko opazimo na sprehodih po kolesarsko-sprehajalnih stezah ob brežinah jezer, ki smo jih uredili, v športnih objektih in kulturnih hramih, ki jih je Premogovnik pomagal zgraditi, v različnih možnostih za udejstvovanje naših zaposlenih in družinskih članov, možnostih za šolanje in zaposlovanje otrok, delovanju Športnega društva in Kluba upokojencev. V okviru finančnih zmožnosti sponzoriramo klube, društva, ustanove v lokalnem in tudi širšem okolju. Načela trajnostnega razvoja smo zapisali v poslanstvo družbe in se po njih ravnamo.

63

Profile for Uros zupancic

Horus 2010  

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost - Horus 2010

Horus 2010  

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost - Horus 2010

Profile for uroszu
Advertisement