Page 1

Fundația Est-Europeană

Raport Anual 2011

Cetățeni activi, comunități prospere


Reţeaua Fundaţiei Eurasia Fundaţia Eurasia a fost creată în 1992 pentru a susţine cetățenii din fosta Uniune Sovietică să participe activ la dezvoltarea socială și economică a ţărilor lor.

U.S. OFFICE Eurasia Foundation 1350 Connecticut Avenue, NW Suite 1000 Washington, DC 20036 Tel: 1-202-234-7370 Fax: 1-202-234-7377 E-mail: eurasia@eurasia.org Website: http://www.eurasia.org

Eurasia Foundation of Central Asia (EFCA) Office of the President 10 Kurmangaliev Str. Almaty 050010, Kazakhstan Tel: 7-727-250-18-10 Fax: 7-727-250-18-11 Email: eurasia@efcentralasia.org Website: http://www.ef-ca.org/en/

East Europe Foundation

New Eurasia Foundation (FNE) 3/9, 3rd Syromyatnichesky per., bldg 1 4th floor 105120, Moscow, Russian Federation Tel: 7-495-970-1567 Fax: 7-495-970-1568 Email: reception@neweurasia.ru Website: http://www.neweurasia.ru

East Europe Foundation-Ukraine Office of the President 55 Velyka Vasylkivska, 3rd floor Kyiv 03680, Ukraine Tel/Fax: 38-044-200-38-24/25/26/27 Email: info@eef.org.ua Website: http://eef.org.ua

Eurasia Partnership Foundation (EPF) Office of the President 3 Kavsadze Street Tbilisi 0179, Georgia Tel/Fax: 995-32-22-32-64 Email: info@epfound.ge Website: http://www.epfound.ge

Fundaţia Est Europeană Moldova 98, 31 August 1989 str., 3rd floor 2004 Chisinau, Republic of Moldova Tel.: 373-22-23-53-43; 54-81-02 Fax: 373-22-54-23-38 Email: info@eef.md http://www.eef.md

EURASIA FOUNDATION REGIONAL OFFICES Eurasia Foundation - Kyiv 55 Velyka Vasylkivska, 3rd floor Kyiv 03680, Ukraine Tel/Fax: 38-044-200-38-24/25/26/27 Email: eurasia@eurasia.kiev.ua New Eurasia Establishment 5 Praspekt Peramozhtsau, Suite 218 Minsk 220004, Belarus Tel: 375-172-269-095 Email: office@eurasia.by Website: http://www.eurasia.by

Această publicație a fost editată datorită suportului generos al Guvernului Suediei și Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia. Opiniile exprimate aparţin Fundației Est-Europene şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei, Sida, Ministerului Afacerilor Externe al Danemarce/DANIDA, Fundaţiei Eurasia, USAID şi/sau al Guvernului SUA. Ministry of Foreign Affairs of Denmark DANIDA


Fundația Est-Europeană

Raport anual 2011 Cetățeni activi, comunități prospere Fundaţia Est-Europeană (FEE), preluând bogata moștenire a Fundației Eurasia în domeniul promovării democrației, respectării drepturilor omului și edificării unei economii de piață viabile, continuă să-și dedice eforturile consolidării societății civile, ameliorării calității actului de guvernare și creării unor standarde de viață mai bune pentru cetățenii Republicii Moldova. Fundația Est-Europeană este o organizație non-profit și non-politică, care lucrează în interes public, creată cu statut de fundație, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la fundații și alte acte normative. Organizația non-guvernamentală și non-profit Fundația Eurasia, Washington, D.C. (SUA) este unicul fondator al Fundației Est-Europene. FEE contribuie la consolidarea sistemului democratic în Republica Moldova, abilitarea cetățenilor și avansarea dezvoltării durabile prin instruire, asistență tehnică și programe de granturi. Activitățile Fundației sunt menite să promoveze progresul societății civile, consolidarea mass-media, fortificarea bunei guvernări și edificarea prosperității economice.


2

Cuprins Consiliul Director Donatori şi parteneri ai Fundaţiei Est-Europene Mesaj al Președintelui Consiliului Director și al Președintelui Fundației Misiune Informaţii generale despre programe Programul de Dezvoltare Economică Programul de Bună Guvernare Programul de Acțiune Socială Raport Financiar Raportul Auditorilor Independenți Copyright © 2012, Fundația Est-Europeană ISBN Concept grafic: Lică Sainciuc

3 4 5 6 7 8 12 23 26 28


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Consiliul Director:

Echipa:

Preşedinte: Silvia Radu Preşedinte, Gas Natural Fenosa Moldova Vicepreşedinte: John Maxemchuk Director General, Sun Communications

Sorin Mereacre, Preşedinte Sorin.Mereacre@eef.md

Membri: Gun-Britt Andersson Ambasador al Suediei, pensionată

Andrei Brighidin, Director Dezvoltare şi Evaluare Andrei.Brighidin@eef.md

Ludmila Andronic Manager Relaţii Publice, Corporaţia LE BRIDGE Cristina Harea Director-adjunct, Horizon Capital Moldova Adriaan Jacobovits de Szeged Ambasador al Olandei, pensionat Vasile Nedelciuc Preşedinte, Endava Moldova Timothy Pylate Vicepreşedinte pentru Dezvoltare, Inițiativa Națională pentru Matematică și Știință, SUA Carmina Vicol Director, Prime Capital Regina Yan şef Operaţiuni, Institutul Peterson pentru Economie Internaţională, SUA

Consiliul de Supraveghere: George Ingram Academia pentru Dezvoltare Educaţională William Frenzel Profesor invitat la Institutul Brookings Sandra Willett Jackson Strategies & Structures International

Dorina Andreev, Director de Programe Dorina.Andreev@eef.md Ana Olaru, Director Finanţe şi Administrare Ana.Olaru@eef.md

Timur Onica, Coordonator de Programe Timur.Onica@eef.md Alexandru Coica, Coordonator de Programe Alexandru.Coica@eef.md Carolina Blajin, Coordonator de Programe / Comunicare Carolina.Blajin@eef.md Zoia Cabacenco, Manager de Granturi şi Contracte Zoia.Cabacenco@eef.md Tatiana Chirilenco, Manager de Granturi şi Contracte Tatiana.Chirilenco@eef.md Oxana Zanoga, Asistent Financiar şi Administrare Oxana.Zanoga@eef.md Viorel Frunză, Specialist Tehnologii Informaţionale Viorel.Frunza@eef.md Natalia Barbu, Asistent de Programe Natalia.Barbu@eef.md Stela Cudalb, Asistent de Programe Stela.Cudalb@eef.md Andriana Pînzaru, Asistent Financiar Adriana.Pinzaru@eef.md Sergiu Dobîndă, Şofer-curier Sergiu.Dobinda@eef.md


4

Donatori și parteneri Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internaţională (Sida) Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Aura Show Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă (DRL) Desenergo EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca Fundația Eurasia Fundația Pontis Gas Natural Fenosa Moldova Guvernul Suediei Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei / DANIDA Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovace Misiunea OSCE în Moldova National Endowment for Democracy Philip Morris International

Parteneri Ambasada Finlandei Ambasada Marii Britanii la Chișinău ARC România Black Sea Trust Camera de Comerț Americană din Moldova Consiliul Europei Federația Moldovenească de Fotbal FHI 360 Fundația Friedrich Ebert Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile Fundația Orange Institutul Național Democratic (NDI) Institutul Național de Justiție Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat Orange Moldova Parteneriatul European pentru Democrație PNUD Moldova Rețeaua Pactului Global ONU în Moldova UNFPA Moldova UNICEF Moldova Universitatea de Stat din Cahul * Cu litere aldine sunt evidențiați partenerii – corporativi, guvernamentali și fundații – care au oferit sprijin de 10 000 dolari SUA sau mai mult.

Parteneriate cu autoritățile moldovenești Cancelaria de Stat, Direcţia Politici, Planificare Strategică și Asistenţă Externă Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie Direcția Generală Învățământ din UTA Găgăuzia Direcția Generală Tineret și Sport din UTA Găgăuzia Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Educației Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Ministerul Tineretului și Sportului Oficiul Prim-Ministrului Secţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului Fălești Secţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului Glodeni

Calitate de membru în cadrul unor Coaliții, Asociații și Rețele Alianța Anticorupție Camera de Comerț Americană din Moldova Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte Consiliul Național pentru Participare Forumul Societății Civile al Parteneriatului Estic Rețeaua Fundației Eurasia Rețeaua Parteneriatului Global „Business în comunitate”

Donatori individuali Adriaan Jacobovits de Szeged Regina Yan Silvia Radu Timothy Pylate


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Mesaj al Preşedintelui Consiliului Director şi al Preşedintelui Fundaţiei Dragi prieteni şi colegi, În anul 2011 Fundaţia Est-Europeană a continuat să dezvolte noi parteneriate și să consolideze relațiile sale cu autoritățile publice, donatori şi reprezentanţi ai sectorului asociativ, care au adus schimbări pozitive în viața beneficiarilor Fundației. Parteneriatele public-private, create cu suportul fundaţiei, au reunit eforturile ONG-urilor, companiilor private şi autorităţilor publice locale şi au contribuit la dezvoltarea comunitară în cinci regiuni ale ţării. Proiectele s-au axat pe utilizarea şi promovarea surselor alternative de energie, dezvoltarea sistemelor municipale de gestionare a deşeurilor, renovarea grădiniţelor din comunităţi şi crearea spaţiilor publice de joc pentru copii. Toate aceste proiecte sunt şi vor servi în continuare drept exemple de iniţiative care să inspire și alte comunităţi din țară. În 2011 Fundaţia Est-Europeană a investit mai mult timp şi resurse pentru a susţine proiectele tinerilor. Programul „Participarea tinerilor în Moldova” a sprijinit implicarea tinerilor în viaţa socială și economică a comunităţilor locale și a consolidat capacitățile de leadership politic ale acestora. Astfel, în cadrul proiectului cele 36 de ONG-uri participante și cei 36 de specialişti de tineret din toată ţara, inclusiv din regiunea găgăuză şi regiunea transnistreană, au beneficiat de instruire în elaborarea şi dezvoltarea proiectelor, colectarea fondurilor şi organizarea dezbaterilor. Echipaţi cu noi cunoştinţe, aceştia colaborează acum cu autorităţile locale şi cetățenii în vederea rezolvării problemelor comunitare. Cu sprijinul nostru, Fondurile pentru Tineri au reunit peste 400 de tineri din 20 de comunităţi în 3 raioane ale ţării, care au implementat peste 100 de proiecte comunitare. Fundaţia Est-Europeană a jucat un rol important în dezvoltarea mass-media, oferind sprijin în cadrul proiectului „Dezvoltarea unor mass-media viabile” pentru 10 instituţii media în efortul acestora de a deveni independente şi durabile. Astfel, lansarea portalului informaţional www.stiripozitive.eu, axat pe consemnarea veştilor bune pentru publicul din Moldova, a fost una dintre reuşitele importante ale Fundaţiei. FEE a rămas dedicată protecţiei drepturilor omului, în particular acordând sprijin pentru incluziunea tinerilor orfani şi copiilor dezavantajaţi în viaţa economică şi socială a ţării. Putem afirma cu mândrie că aproximativ 200 de orfani au beneficiat de instruire vocațională, care îi va ajuta să se integreze pe piaţa muncii, 4 spaţii de joc pentru copiii cu maladii severe au fost create şi amenajate în spitale, iar 22 de copii şi adolescenţi au fost reintegraţi în propriile familii, refăcându-şi relaţiile cu părinţii, semenii, prietenii, şcoala şi comunitatea lor. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, Alianţa Anticorupţie şi Consiliul Naţional pentru Participare s-au numărat printre cele mai importante alianţe de ONG-uri care au beneficiat de suportul Fundației. Sub auspiciile acestor coaliţii civice, cetăţenii ţării au avut posibilitatea să dialogheze constructiv cu autorităţile de stat. Alături de aceste realizări, există şi multe provocări - noi programe ce urmează să fie dezvoltate, noi abordări pentru a soluționa problemele ce apar, noi strategii și procedee ce necesită aplicarea unor abilități și dedicații speciale. Împreună cu echipa Fundației, Consiliul Director, partenerii şi donatorii noștri, avem toată încrederea că vom putea răspunde cu succes acestor provocări şi vom realiza obiectivele stabilite. Fundaţia Est-Europeană se află la debutul activităţii sale, însă avem experienţa celor 20 de ani în care am lucrat în Moldova cu numele Fundaţiei Eurasia. Am reuşit să păstrăm speranţa de mai bine, aspiraţiile vii şi încrederea partenerilor în echipa noastră şi în succesul eforturilor acesteia. Muncim pentru beneficiul oamenilor din ţara noastră – indiferent dacă sunt săraci sau bogaţi, tineri sau bătrâni, femei sau bărbaţi, au nevoi speciale sau sunt lăsaţi singuri acasă de părinţii sau copiii lor – cu toţii sunt prietenii şi apropiaţii noştri, ei sunt prezentul şi viitorul nostru, ei păstrează istoria noastră, lecţiile învăţate şi reuşitele obţinute. Cu toţii sunt beneficiarii noştri şi suntem mândri să-i servim în cel mai bun mod posibil. Exprimăm aici aprecierea noastră pentru suportul acordat în anul 2011 de către donatorii noștri principali: Guvernul Suediei, Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Fundația Eurasia din Washington D.C. și Departamentul de Stat al SUA. În numele Fundaţiei şi al partenerilor săi, adresăm mulţumirile noastre sincere acestor şi altor donatori pentru contribuţia lor la dezvoltarea ţării noastre.

Silvia Radu

Președinte, Gas Natural Fenosa Moldova Președinte, Consiliul Director al Fundației Est-Europene

Sorin Mereacre

Președinte al Fundației Est-Europene


6

Misiune

F

undaţia Est-Europeană abilitează cetăţenii Republicii Moldova cu capacităţi și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educaţie și asistenţă tehnică ce promovează democraţia, avansarea bunei guvernări și prosperitatea economică. În activitatea sa de programe și dezvoltare instituţională, Fundaţia Est-Europeană este ghidată de următoarele principii: Fundaţia răspunde nevoilor și provocărilor din societatea și economia Republicii Moldova. Fundaţia susține progresul comunităţilor prin intermediul bunelor practici de dezvoltare durabilă și va depune eforturi constante pentru a acționa în interesul cetățenilor din Moldova. Fundaţia consideră că oamenii din comunitate și constituenții trebuie respectaţi în calitate de parteneri și colegi în efortul de realizare a misiunii sale. Fundaţia susţine și facilitează cooperarea dintre societatea civilă, Guvern și sectorul privat în cadrul comunităţilor cu scopul de a obține durabilitatea eforturilor comune de dezvoltare și de a asigura sentimentul că aceste reușite se datorează parteneriatelor. Fundaţia măsoară succesul programelor prin evaluarea impactului pe care îl au acestea în societate și a schimbărilor pe care acestea le aduc în viaţa cetăţenilor.

Fundaţia respectă și susține diversitatea echipei sale, a partenerilor și beneficiarilor, fără discriminare, indiferent de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, vârstă, dizabilitate sau afiliere politică. Fundaţia asigură o bună administrare a fondurilor și proiectelor pentru care este responsabilă. Fundaţia Est-Europeană acționează în scopul integrării dimensiunii de gen în cadrul operațiunilor sale de program și granturilor pe care le oferă.


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Informaţii generale despre programe Programele Fundației Est-Europene se axează pe prioritățile strategice ale țării, care răspund necesităților de dezvoltare și sunt bazate pe capacitățile și experiența Fundației. De asemenea, Programele Fundației reflectă viziunea și misiunea Reţelei Fundaţiei Eurasia, precum și valorile și idealurile echipei Fundaţiei Est-Europene. Programele FEE cuprind trei domenii-cheie: Dezvoltare Economică Bună Guvernare Acțiune Socială

„Trebuie să menţionez faptul că Fundaţia Est-Europeană a fost unul dintre promotorii-cheie ai valorilor susţinute de Guvernul Suediei: o democraţie avansată, o dezvoltare echitabilă şi durabilă şi o aliniere mai apropiată la standardele Uniunii Europene. Datorită eforturilor FEE, cetăţenii Republicii Moldova îşi pot apăra şi promova mai bine propriile drepturi şi sunt mai conştienţi vizavi de democraţia modernă şi provocările acesteia. Sper ca iniţiativele realizate de Fundaţie să contribuie în continuare la edificarea unei societăţi civile mai independente şi mai puternice şi să abiliteze mass-media cu instrumentele şi cunoştinţele necesare unui rol plenar în societatea moldovenească. Sunt foarte onorată de faptul că Guvernul Suediei este partenerul Fundaţiei Est-Europene în soluţionarea problemelor importante pentru viitorul ţării şi pentru bunăstarea cetăţenilor săi”. H.E. Ingrid Tersman, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova


8

Programul de Dezvoltare Economică S

copul Programului de Dezvoltare Economică este de a contribui la dezvoltarea economică a comunităților din Republica Moldova prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile și sectorului privat în iniţiative care extind oportunităţile economice, stimulează dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici și mijlocii și a antreprenorilor individuali. Acest program oferă, de asemenea, suport pentru iniţiative din domeniul afacerilor și instruirii economice. Fundația Est-Europeană cooperează cu autoritățile locale, întreprinderi și organizații ale societății civile pentru a promova antreprenoriatul, a crea locuri de muncă, a spori eficienţa energetică și a atrage investiţii prin parteneriate public-private.

� După renovarea sistemului de management

al deşeurilor din Căuşeni prin instalarea celor 150 de containere pentru gunoi menajer şi 20 de containere pentru recipiente din plastic, numărul gunoiştilor neautorizate s-a redus cu 50%, iar incidenţa infecţiilor gastro-intestinale s-a diminuat cu 40%.

� 419 elevi şi 66 de profesori ai şcolii din

satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, au obţinut acces la apă caldă datorită bateriilor solare, instalate în colaborare cu administraţia locală şi oameni de afaceri locali.

� 476 de tineri au obţinut experienţă în

domeniul mobilizării cetățenilor și resurselor financiare la nivel local pentru a răspunde priorităţilor şi urgenţelor din comunitate.


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Parteneriate Economice Locale (PEL) ONG-urile, autorităţile locale, agenţii economici şi cetăţenii din şase comunităţi ale Moldovei şi-au reunit eforturile pentru a asigura o viaţă mai bună Scopul Proiectului de Parteneriate Economice Locale (PEL) este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunităţile locale prin stimularea parteneriatelor public-private care vizează implementarea programelor locale de dezvoltare economică și socială. Priorităţile-cheie ale Proiectului PEL includ administrarea eficientă a serviciilor publice, reducerea sărăciei și identificarea unor soluţii adecvate pentru utilizarea eficace a resurselor locale, cu accent pe eficienţa energetică. În efortul de realizare a obiectivelor acestui program, FEE a organizat un concurs de granturi, oferind finanțări pentru șase inițiative. În rezultatul acestor proiecte, cetăţenii din comunităţile vizate beneficiază de standarde de viaţă mai bune. Au fost create şase parteneriate între organizaţiile nonguvernamentale, administraţiile locale şi agenţii economici, fiind astfel realizate în cadrul Proiectului PEL iniţiative comune de dezvoltare comunitară. De exemplu, 419 elevi şi 66 de profesori de la Liceul Teoretic din satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, beneficiază acum de apă caldă după renovarea sistemului de încălzire şi instalarea surselor de energie regenerabilă (baterii solare). Astfel, au fost asigurate condiţiile sanitare de bază în această instituţie şcolară.

În satul Baraboi, raionul Donduşeni, incidenţa maladiilor respiratorii la copiii din grădiniţă s-a redus datorită implementării tehnologiei „Aktivtherm”, care asigură o izolare mai eficientă a edificiului. În satul Bobeica şi în oraşul Ungheni, aproximativ 1000 de copii şi adulţi se bucură acum de un nou teren de joc şi sport, bine echipat. În cadrul proiectului, în oraşul Căuşeni numărul gunoiştilor neautorizate s-a redus cu 50%, iar incidenţa infecţiilor gastro-intestinale s-a diminuat cu 40%. Aceste îmbunătăţiri s-au datorat instalării celor 150 de containere pentru gunoi menajer şi 20 de containere pentru recipiente din plastic, ce le permit locuitorilor orașului să beneficieze de condiţii sanitare şi de mediu mai bune. În acelaşi timp, întreaga comunitate din satul Zahoreni, raionul Orhei, a lucrat cot la cot la renovarea şcolii prin instalarea celor 25 de uşi şi 113 geamuri termoizolante. Copiii şi adulţii au demonstrat, cu această ocazie, că implicarea, entuziasmul şi munca asiduă sunt elementele cele mai importante în dezvoltarea comunitară.


10

Fondurile Tinerilor Tinerii din 20 de comunităţi - promotori ai schimbărilor Proiectul Fondurilor pentru Tineri se axează pe o metodologie existentă deja, ce include o iniţiativă novatoare de acordare a granturilor administrate de tineri pentru tineri. Partenerii Fundaţiei Est-Europene în această iniţiativă de multiplicare a unui model de succes în Republica Moldova sunt două organizaţii cu experienţă în domeniu: Asociația pentru Relații Comunitare – ARC, România şi YouthBank România.

Proiectul urmăreşte extinderea participării tinerilor în dezvoltarea socială a comunităţilor prin abilitarea cu experienţă şi capacităţi a organizaţiilor locale de tineret şi comunitare. Iniţiativa este îndreptată spre adolescenţii din regiunile în care sunt mai puține oportunităţi de angajare în câmpul muncii şi de implicare în luarea deciziilor la nivel local. Această iniţiativă este implementată în raioanele Cahul, Ialoveni şi Ungheni.


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Proiectele Fondurilor Tinerilor sunt implementate de FEE în parteneriat cu organizaţii locale, care au fost selectate pentru a susţine crearea şi dezvoltarea Fondurilor Tinerilor şi pentru a contribui în continuare la realizarea activităţilor acestora. Implicarea tinerilor în soluţionarea diverselor probleme comunitare a fost precedată de o instruire a celor 50 de tineri participanţi la proiect. Tinerii au învăţat să identifice mai exact provocările importante cu care se confruntă semenii lor şi au fost instruiţi în planificarea activităţilor, utilizarea resurselor în soluţionarea problemelor, colectarea de fonduri pentru ideile lor, comunicare, negociere şi asigurarea continuităţii în activitatea Fondurilor Tinerilor. Acţiunile de colectare a resurselor au fost precedate de cercetări locale pentru identificarea nevoilor tinerilor din fiecare comunitate implicată. Cercetările au relevat că printre nevoile cele mai acute ale tinerilor se numără lipsa de spaţii pentru petrecerea timpului liber, accesul limitat al copiilor cu nevoi speciale la educaţie, insuficienţa de activităţi extracurriculare şi resurse în biblioteci, problemele ecologice. Pentru a răspunde acestor necesităţi, fiecare grup a colectat fonduri, desfăşurând diverse campanii, inclusiv activităţi de abordare personală, solicitări scrise adresate agenţilor economici locali, evenimente publice, precum spectacole şi festivaluri de dans. Peste 220 de tineri din 20 de comunităţi au implementat în 3 raioane ale Republicii Moldova aproximativ 100 de proiecte, susţinute de Fondurile Tinerilor. Astfel, de exemplu, tinerii din Ialoveni, în lipsa unui spaţiu pentru timp liber, au mobilizat prin intermediul Fondului Tinerilor resurse comunitare şi voluntari pentru a renova complet parcul din Ruseștii Noi, plantând peste 200 de copaci şi o grădină de trandafiri şi instalând bănci noi şi corpuri de iluminat. Fondul Tinerilor din Ungheni a construit un teren de

sport, care a devenit, în scurt timp, locul preferat al tinerilor din oraş. Iniţiativa-pilot a Fondurilor Tinerilor a produs deja rezultate semnificative şi a relevat existenţa unui important potenţial la nivel local. Proiectul a demonstrat că asemenea iniţiative mici contribuie la consolidarea capacităţilor ONG-urilor şi tinerilor, evidenţiind modul în care această abordare deosebită mobilizează toate resursele locale pentru a răspunde nevoilor comunităţilor. Un alt aspect important este faptul că tinerii au devenit promotori ai schimbărilor pozitive în localitățile vizate.


12

Programul de Bună Guvernare S

copul Programului de Bună Guvernare este de a consolida participarea civică prin monitorizarea reformelor și facilitarea cooperării între Guvern, organizaţiile societăţii civile, mass-media și cetăţeni în domeniile integrării europene, alegerilor libere și corecte, precum și combaterii corupţiei. În cadrul acestui program, Fundația EstEuropeană a susţinut iniţiative de educaţie civică, activități de observare a alegerilor, monitorizare și dezvoltare a mass-media, acțiuni de integrare europeană, eforturi anticorupţie, precum și elaborare și implementare a politicilor.

� Peste 2000 de tineri din Moldova au

participat la 36 de dezbateri publice, identificând în cadrul acestora atât problemele prioritare, cât şi modalităţile de soluţionare a acestora.

� Consiliul de Presă a organizat primele discuţii publice privind principiul prezumţiei nevinovăţiei în mass-media.

� Platforma informaţională novatoare

www.stiripozitive.eu oferă publicului o perspectivă pozitivă despre oameni, lucruri, locuri şi evenimente din Moldova.

„Membrii acestei componenţe a Consiliului de Presă merită cea mai înaltă apreciere. Urez noilor membri ai Consiliului de Presă realizări importante şi atenţie maximă la ceea ce scrie presa şi la modul în care aceasta o face”. Ion Manole, Preşedinte, ONG „PromoLex”

„Atunci când se întâlnesc ideile noi cu sprijinul adecvat pentru acestea, se întâmplă – cum spunem noi în comunicare – magia. Aşa s-a întâmplat când am creat, împreună cu Fundaţia Est-Europeană, portalul www.stiripozitive.eu. Iar magia constă în faptul că subiectele de pe site pot inspira mai multă lume la fapte bune”. Igor Guzun, Director Agenţia de comunicare „URMA ta”


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Susținere pentru Consiliul Naţional pentru Participare Vocea societăţii civile este auzită de factorii de decizie Fundaţia Est-Europeană a susţinut Secretariatul Consiliului Naţional pentru Participare (CNP) de la crearea acestuia. CNP, constituit în 2010 de către Guvernul Republicii Moldova, este format din 30 de organizaţii ale societăţii civile, inclusiv FEE. În 2011 CNP a fost condus de Preşedintele FEE, Sorin Mereacre, reales în funcţie de către membrii CNP în februarie 2011. Cu o structură şi capacităţi consolidate şi cu instrumente adecvate organizaţionale şi de comunicare, CNP nu doar a monitorizat activitatea Guvernului Republicii Moldova, ci şi a contribuit la elaborarea politicilor publice. Eforturile CNP se axează pe un spectru larg de politici publice, considerate a fi prioritare de către membrii Consiliului. Printre aceste documente se numără Strategia Naţională de Dezvoltare 2012-2020, Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru 2011-2014, Strategia de Reformare în Sectorul de Justiţie 2011-2016, Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile şi Acordul de Asociere şi Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană. Preşedintele CNP participă cu regularitate la şedinţele de Guvern şi prezintă, atunci când este necesar, poziţia CNP pe marginea diferitelor subiecte.

Membrii CNP au oferit permanent contribuţii şi recomandări la iniţiativele legislative ale structurilor guvernamentale. De asemenea, membrii CNP au contribuit cu propuneri şi comentarii în practic toate capitolele Programului de activitate al Guvernului 20112014. Majoritatea acestor propuneri au fost incluse în documentul final. În parteneriat cu Cancelaria de Stat şi UN Women, CNP a organizat consultări publice la nivel local pentru a discuta proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare. CNP monitorizează constant, prin intermediul grupurilor sale de lucru, implementarea Legii 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor. Site-ul web CNP: www.cnp.md.

„Îmi exprim aprecierea pentru membrii Consiliului Naţional pentru Participare, care au activat în această calitate în 2010-2011 şi urez succes membrilor noului mandat. Vă asigur că veţi beneficia din partea mea de tot sprijinul necesar. Sunt încrezător în viitorul Republicii Moldova”. Vlad Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova


14

Dezvoltarea unor mass-media viabile în Republica Moldova Crearea unui mecanism de reglementare pentru protecţia drepturilor consumatorilor de media În parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Fundaţia Est-Europeană şi-a continuat eforturile de creștere a calităţii jurnalismului în Republica Moldova prin oferirea suportului instituţional pentru Consiliul de Presă (CP) şi prin promovarea bunelor practici în domeniul de autoreglementare al mass-media. Proiectul este menit să ofere sprijin instituţional și programatic acestei entități de presă compusă din nouă membri. În 2011 CP a analizat patru plângeri din partea consumatorilor de produse mass-media.

EXemplu Decizia Consiliului de Presă „Cu privire la încălcarea prevederilor Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova în reflectarea mediatică a presupusului viol la staţiunea Râşnov din România”. Consiliul de Presă, autosesizându-se privind reflectarea mediatică a presupusului viol la staţiunea Râşnov din România care s-ar fi produs la 4 ianuarie 2012 şi examinând câteva dintre materialele jurnalistice publicate la această temă; sesizând că unele instituţii mass-media din Republica Moldova au preluat informaţiile despre acest caz difuzate de mass-media din România,

luând în considerare opinia juridică expusă de juristul solicitat de Consiliul de Presă în acest caz; bazându-se pe prevederile Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova; a constatat, în şedinţa sa publică din 10 ianuarie 2012, că în reflectarea mediatică a presupusului viol la staţiunea Râşnov din România, mai multe instituţii mass-media din Republica Moldova au încălcat prevederile Codului Deontologic al Jurnalistului, inclusiv articolele 4.1 şi 4.2: „Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor”; Imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei; articolul 4.9: „Jurnalistul respectă prezumţia de nevinovăţie şi consideră că orice persoană este nevinovată până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile împotriva sa”; articolul 4.11: „Jurnalistul nu dezvăluie identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere ale agresiunilor sexuale”.

„Am fost membru al Consiliului de Presă timp de peste doi ani şi vreau să menţionez atmosfera de lucru constructivă şi eficientă necesară atingerii scopurilor propuse. Urez noilor membri ai CP rezultate noi şi puterea de a asigura respectarea de către presă a normelor etice şi deontologice”. Dmitrii Calac, Redactor-şef adjunct al săptămânalului economic LOGOS-PRESS


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Consiliul de Presă a solicitat instituţiilor mass-media care au mediatizat presupusul viol la staţiunea Râşnov din România să redacteze conţinutul editorial al materialelor plasate pe site-uri şi să excludă informaţiile/datele/imaginile care dezvăluie sau pot conduce la dezvăluirea identităţii victimei; de asemenea, să se asigure că este respectat principiul prezumţiei nevinovăţiei în cazul persoanei bănuite de viol. Consiliul de Presă a cerut instituţiilor mass-media din Republica Moldova să nu admită imixtiuni nejustificate în viaţa privată a persoanelor în situaţii vulnerabile. Dezvăluirea identităţii unei presupuse victime a agresiunii sexuale este inadmisibilă şi contrară normelor deontologice şi bunelor practici ale jurnalismului profesionist. Principiul etic al prezumţiei nevinovăţiei trebuie respectat de jurnalişti în toate cazurile, inclusiv în situaţiile în care organele poliţiei şi procuraturii nu fac acest lucru.

Alte plângeri depuse şi soluţionate sunt disponibile pe site-ul web al CP: www.consiliuldepresa.md.

Tirajele publicaţiilor au devenit transparente pentru agenţiile de publicitate Cu sprijinul FEE, Biroul de Audit al Tirajelor şi Internetului (BATI) a realizat cu succes cel de-al doilea audit al tirajelor în Republica Moldova pentru 10 publicaţii-membre. Auditul a cuprins două semestre ale anului 2011 şi a inclus următoarele mass-media: • • • • • • • • • •

Adevărul (Chişinău) Timpul (Chişinău) Komsomoliskaya Pravda (Chişinău) Antenna (Chişinău) Jurnal de Chişinău (Chişinău) Makler (Chişinău) Ziarul „SP” (Bălţi) Observatorul de Nord (Soroca) Cuvântul (Rezina) Unghiul (Ungheni)

Principalele informaţii furnizate de către audit au fost cifrele de difuzare: circulaţia materialelor

tipărite, vânzări și exemplare gratuite distribuite (abonamente gratuite, promoţionale și copii la cerere), exemplare returnate. Ca rezultat, BATI a invitat agenţii economici să-și orienteze bugetele de publicitate către publicaţiile care funcționează într-un mod transparent. În plus, BATI îndeamnă actorii pieţei mass-media – ziare, agenţii și agenţi de publicitate – să se alăture Asociaţiei și să adere la normele de repartizare a bugetele de publicitate. Către sfârşitul anului 2011, numărul de membri activi ai BATI a crescut din 2010 de la 18 la 30. Publicul-ţintă al informaţiilor de audit este mass-media și industria de publicitate, cu scopul de a contribui la transparenţa indicatorilor mass-media, precum și pentru o concurenţă loială în cadrul pieţei mass-media din Moldova. Site-ul web BATI: www.bati.md.


16

Dezvoltarea unor mass-media viabile în Republica Moldova Valoare adăugată pentru produsele mass-media Prin intermediul proiectului FEE „Dezvoltarea unor mass-media viabile în Republica Moldova”, piaţa media devine mai independentă şi mai durabilă. Astfel, 10 instituţii media au fost selectate pentru a beneficia de granturi. În cadrul acestei inițiative, patru ziare şi reviste au depus eforturi pentru a-şi îmbunătăţi formatul şi conţinutul şi pentru a crea produse novatoare. Revista „Odoraş” a adăugat conţinut nou şi şi-a extins distribuţia către raioane noi. Ziarul „SP” a elaborat o versiune on-line nouă şi a îmbunătățit ediţia sa tipărită, iar ziarele „Cuvântul” şi „Expresul de Ungheni” și-au mărit tirajele și au extins aria de circulaţie către raioanele vecine. De asemenea, câteva posturi de radio regionale au beneficiat de sprijinul proiectului pentru a realiza buletine de ştiri zilnice axate pe realităţile regionale, iar emisiunea „Feedback” a postului de radio ”Univers FM” Cahul a abordat mai multe subiecte importante la nivel regional. Toate aceste activităţi au contribuit la sporirea profitabilităţii instituţiilor media prin extinderea audienţei şi îmbunătăţirea calităţii programelor. În consecinţă, instituţiile media susţinute de FEE au devenit mai atractive pentru comunitatea de afaceri locală atunci când aceasta plasează publicitate în mass-media. Agenţia de comunicare „URMA ta” este acum on-line cu o platformă informaţională www.stiripozitive.eu, care oferă publicului o perspectivă pozitivă despre oameni, lucruri, locuri şi evenimente din Moldova. Postul de televiziune Sor-TV din Soroca şi-a dezvoltat capacitatea de a asigura transmisiuni directe pe internet şi a lansat o nouă emisiune TV. Postul local de televiziune Media TV din Cimişlia şi-a sporit ratingul staţiilor sale locale Radio şi TV prin extinderea numărului de emisiuni interactive.

În acelaşi timp, Compania publică Teleradio Moldova (TRM) şi-a consolidat capacităţile şi a sporit competenţele profesionale ale angajaţilor săi, datorită sprijinului şi asistenţei tehnice ale FEE prin intermediul echipamentelor şi instruirilor realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent. Reformele instituţionale şi structurale ale TRM au fost iniţiate în contextul implementării Programului de activitate al Guvernului pentru 2011-2014, intitulat „Integrare europeană: libertate, democraţie şi bunăstare”.

„Recomandăm tuturor, cu senină insistenţă, să intre pe noul şi frumosul site www.stiripozitive.eu, unde autorii au decis să pună în valoare partea bună şi frumoasă a lucrurilor. Oamenii, lucrurile, locurile şi evenimentele pozitive se află în centrul portalului produs de Agenţia de comunicare „URMA ta” şi susţinut de organizaţii internaţionale”. Lucia Berdos şi Rodica Trofimov, „VIP Magazin” în rubrica „Top 4 monden”


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Proiectul de Monitorizare Civică a Politicilor Anticorupţie Mecanisme funcţionale pentru asigurarea transparenţei şi combaterea corupţiei Scopul Proiectului de Monitorizare Civică a Politicilor Anticorupţie este de a îmbunătăţi implementarea Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Corupției. Prin intermediul granturilor şi asistenţei tehnice, Fundaţia Est-Europeană realizează o serie de activităţi pentru a sprijini societatea civilă în lupta împotriva corupţiei. În special, FEE susţine consolidarea capacităţii profesionale a Alianţei Anticorupţie (AAC) şi a ONG-urilor sale membre în monitorizarea şi semnalarea cazurilor de corupţie. AAC a continuat să sprijine Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în implementarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova. Alianţa Anticorupţie a continuat să fie un actorcheie din cadrul societăţii civile din Moldova în domeniul monitorizării şi implementării politicilor anticorupție, oferind recomandări independente şi expertiză Guvernului şi instituţiilor specializate în scopul prevenirii şi eradicării corupţiei. În 2011 FEE a susţinut 6 proiecte în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei: Organizaţia „Transparency International – Moldova” (TI-M) a implementat un proiect axat pe aprofundarea transparenţei şi eficienţei în administrarea bunurilor publice de către autorităţile publice centrale din Republica Moldova. Studiul de caz realizat de beneficiarul de grant a evaluat în ce măsură Ministerul Afacerilor Interne (MAI) s-a conformat concluziilor şi recomandărilor Curţii de Conturi a Republicii Moldova privind o serie de tranzacţii controversate efectuate de Minister şi de subdiviziunile sale descentralizate între 2002 şi 2010. De asemenea, TI-M a realizat o cercetare privind calitatea auditului şi inspecţiilor efectuate

de Curtea de Conturi (CC) în 15 instituţii publice. Raportul a inclus o serie de recomandări privind îmbunătăţirea activităţii CC. Institutul pentru Dezvoltare și Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a realizat un proiect având drept scop prevenirea corupţiei în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova prin cooperarea cu societatea civilă. Crearea unui Consiliu Civil a avut menirea de a asigura transparenţa în cadrul Serviciului Vamal. Consiliul Civil include în componenţa sa reprezentanţi ai societăţii civile, mediului de afaceri şi ai funcționarilor Serviciului Vamal. În cadrul proiectului a fost deschisă o linie telefonică gratuită pentru a încuraja cetăţenii să raporteze pretinsele cazuri de corupţie comise de ofiţerii vamali. Astfel, au fost raportate şi analizate la şedinţele Consiliului Civil 15 cazuri, urmate de formularea unor recomandări cu privire la modificarea procedurilor sau practicilor vamale. Publicaţia „Ziarul de Gardă” a implementat un proiect în domeniul combaterii corupţiei în Moldova prin facilitarea realizării investigaţiilor jurnalistice profesionale de către mass-media, ca element esenţial în crearea unei atitudini de intoleranţă a cetăţenilor faţă de fenomenul corupţiei. Beneficiarul de grant a lansat o linie de telefon anticorupţie pentru a permite cetăţenilor să raporteze cazurile de corupţie, care vor servi drept subiecte pentru articolele de investigaţie. În total, 121 de apeluri şi mesaje au fost recepţionate prin intermediul liniei telefonice. Acestea au stat la baza a 36 de articole scrise de jurnaliști cu experienţă și 9 articole de către jurnaliști tineri instruiţi în domeniul investigaţiilor media.


18

Proiectul de Monitorizare Civică a Politicilor Anticorupţie Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) a implementat un proiect axat pe prevenirea corupţiei în sectorul de sănătate prin intermediul activităţilor de monitorizare şi advocacy. CReDO a realizat un studiu de evaluare a progresului înregistrat de sectorul de sănătate în reducerea corupţiei, bazat pe sondaje de opinie la ieşirea din şase instituţii medicale din Moldova. Totodată, beneficiarul de grant a făcut publice mai multe recomandări ale studiului. Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) a realizat un proiect ce vizează respectarea de către autorităţile publice centrale şi locale din Moldova a prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional, care prevede obligaţia autorităţilor publice de a plasa proiectele de decizii pe site-urile lor web cu 15 zile înainte de aprobare. ADEPT a monitorizat zilnic site-urile web ale tuturor celor 24 de autorităţi publice centrale, iar informaţiile obținute au fost comparate cu conținutul din „Monitorul Oficial”, unde sunt publicate toate deciziile. Pentru a înregistra cazurile de conformitate sau de nerespectare a Legii cu privire la transparenţa în procesul decizional, în cadrul proiectului a fost creată o bază de date. Rapoartele de monitorizare privind transparenţa în procesul de luare a deciziilor au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde cu participarea organizațiilor neguvernamentale, mass-media şi factorilor de decizie din cele 24 de autorităţi publice vizate. Potrivit raportului final, în comparație cu anul 2010, în anul 2011 au fost înregistrate anumite progrese în aplicarea reglementărilor de asigurare a transparenței decizionale de către autoritățile publice monitorizate.

Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienților și Invalizilor (CADPI) a realizat un proiect de extindere a accesului la servicii de sănătate prin asistenţă juridică gratuită activități de advocacy. CADPI a realizat acţiuni de conştientizare privind drepturile pacienţilor, a oferit consultaţii juridice gratuite pacienţilor-victime ale corupţiei şi a identificat prevederile legale ce încurajează corupţia în sectorul de sănătate. În cadrul acestei inițiative în anul 2011, 152 de pacienţi (47 de bărbaţi şi 105 femei) au beneficiat de consultații (în total 378 de persoane de la lansarea proiectului). În 50 de cazuri a fost asigurată reprezentarea în instanţă, dintre care 16 cazuri de încălcare a dreptului pacienţilor la informaţie; 9 cazuri vizând cauzarea de prejudiciu în rezultatul tratamentului greșit; 15 cazuri cu privire la consecinţele actelor juridice care contravin legislaţiei superioare şi drepturilor pacientului; 10 cazuri privind încălcarea drepturilor pacientului în situaţiile în care personalul medical nu a purtat nici o vină. Cea mai importantă realizare a proiectului la nivel de advocacy este abrogarea de către Ministerul Sănătăţii a unui număr de 32 de acte normative ce încalcă drepturile pacienţilor şi ale persoanelor cu nevoi speciale – majoritatea dintre aceste modificări fiind obţinute pe cale extrajudiciară, însă numai după iniţierea de către CADPI a acţiunilor legale.


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Alegeri Libere și Corecte Calitatea procesului electoral a fost îmbunătăţită datorită participării active a societăţii civile Scopul Proiectului Alegeri Libere și Corecte este de a promova în Republica Moldova alegeri libere, corecte și democratice la nivel naţional și local, contribuind astfel la ameliorarea calităţii procesului electoral. Astfel, Fundaţia Est-Europeană a anunţat un concurs de granturi pentru a selecta propunerile de proiect ce includ activităţi de educaţie civică și electorală, de monitorizarea procesului electoral şi a mass-media în alegerile locale din 2011. Dintre cele peste 50 de propuneri de proiect recepționate, 8 proiecte au fost selectate pentru a fi finanţate. Activităţile realizate cu sprijinul Fundaţiei au constituit o parte importantă a eforturilor comune ale societăţii civile şi instituţiilor internaţionale de asigurare a continuităţii reformelor şi practicilor democratice în procesul electoral din Republica Moldova. Proiectele finanţate sau co-finanţate de FEE au vizat câteva domenii prioritare: •

Educaţie civică şi mobilizarea alegătorilor (Centrul „Contact”, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, Asociaţia Presei Independente, Clinica Juridică din Comrat).

Calitatea procesului electoral (Promo-LEX – observarea alegerilor, Centrul pentru Jurnalism Independent – monitorizarea massmedia, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) — monitorizarea votului în instituţiile psihiatrice, ONGl Ex-Lege — monitorizarea şi analiza administrării litigiilor electorale, Institutul Naţional al Justiţiei – instruirea judecătorilor).

Coalizarea eforturilor societăţii civile în procesul electoral (Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte).

Peste 200000 de cetăţeni au beneficiat, astfel, de informaţii neutre şi imparţiale, difuzate pe diverse canale de comunicare: de la ușă la ușă, presă scrisă, TV, radio, internet. Activităţile au contribuit deopotrivă, la conştientizarea cetăţenilor privind apropiatele alegeri, şi la sporirea încrederii acestora în clasa politică prin asigurarea responsabilităţii candidaţilor în faţa alegătorilor. Activităţile implementate de beneficiarii granturilor au cuprins organizarea de dezbateri electorale în cinci regiuni şi difuzarea acestora la posturile TV regionale, abordări personale, emisiuni televizate de informare şi educaţie și suplimente tematice în ziare. În rezultatul acestor eforturi, rata participării la vot la nivel naţional, în alegerile generale locale din 5 iunie 2011 a fost de 53,74%. Aceasta constituie o creştere a ratei de participare cu 1,4%, în comparaţie cu scrutinul general local din 2007, atunci când rata de participare a fost de 52.34%. Prezenţa mai înaltă la urne în alegerile generale locale din 2011 faţă de cele din 2007 poate fi explicată, pe de o parte, prin rolul mai important jucat de mass-media locale şi naţionale şi, pe de altă parte, prin acţiunile constante de educaţie civică şi mobilizare la vot, precum şi prin îmbunătăţirea legislaţiei electorale şi celei în domeniul mass-media.


20

Centrele Interactive Europene Cetăţenii Republicii Moldova sunt mai aproape de Europa Cele 4 Centre Interactive Europene din Bălţi (Nord), Cahul (Sud), Comrat (Găgăuzia) şi Chişinău continuă să beneficieze de sprijinul Fundaţiei Est-Europene. Centrele Interactive Europene oferă o platformă solidă pentru difuzarea informaţiei privind istoria Uniunii Europene, instituţiile europene, legislaţia, principiile, standardele şi tradițiile acesteia și despre eforturile Guvernului Republicii Moldova de a implementa reformele incluse în Planul de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Toate Centrele Interactive Europene şi-au continuat activităţile planificate şi au realizat campanii de informare la nivel local și regional. Centrul „Pro-Europa” din Comrat a obţinut rezultate pozitive în ceea ce privește informarea populației din Găgăuzia despre Uniunea Europeană. Echipa locală de voluntari care ajută la organizarea activităţilor de informare publică este unul dintre elementele-cheie în activitatea Centrului de la Comrat. Au fost desfăşurate 27 de sesiuni interactive de instruire în diferite comunități din Găgăuzia, la care au participat peste 500 de persoane (174 de bărbați și 349 de femei). Subiectele abordate au inclus teme precum „Europa pentru cetățeni”, „Evoluția și istoria Uniunii Europene” şi „Structura Uniunii Europene”.Centrul Pro-Europa de la Chișinău a creat un portal on-line, care conține informații și documente privind procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană: www.infoeuropa.md.

„Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia apreciază înalt eforturile Centrului Interactiv European „Pro-Europa” din Comrat în promovarea valorilor europene pe teritoriul autonomiei. În primul rând, Centrul a reuşit să stabilească un dialog eficient cu Direcția Generală Învățământ din UTA Găgăuzia, dovada acestui dialog fiind multiplele evenimente comune, concursurile din cadrul instituţiilor de învăţământ și manualele de integrare europeană pentru elevii din Găgăuzia”. Mihail Formuzal, Guvernatorul (Başcanul) Găgăuziei


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Proiectul Participarea Tinerilor în Moldova Vocea tinerilor a fost auzită Implicarea tinerilor în identificarea şi soluţionarea problemelor locale asigură întregii societăţi oportunitatea de a pune viziunea, puterea şi entuziasmul tinerilor în beneficiul comunităţii. În cadrul proiectului „Participarea Tinerilor în Moldova” 36 de reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale din toată ţara au fost instruiţi în elaborarea şi dezvoltarea proiectelor, colectarea de fonduri şi desfăşurarea dezbaterilor publice. Aceste cunoştinţe şi abilităţi îi ajută acum să colaboreze cu autorităţile locale şi membrii comunităţilor în realizarea proiectelor, care abordează acele nevoi urgente, identificate la reuniunile, dezbaterile și consultările publice la nivel local. În activităţile respective au fost implicaţi tineri din toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv din regiunea găgăuză şi regiunea transnistreană ale ţării. Pentru a analiza situaţia tinerilor din ţară, FEE a efectuat în decembrie 2010 - ianuarie 2011 o cercetare sociologică a percepţiilor şi atitudinilor tinerilor din Moldova. Discriminarea este considerată o problemă serioasă a societăţii moldoveneşti: 87% dintre tineri s-au simţit discriminaţi pe motive de vârstă. Acest lucru se observă îndeosebi la angajarea în câmpul muncii. Totodată, tinerii consideră că cel mai mult sunt afectate de discriminare persoanele cu dizabilităţi, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanele cu antecedente penale. Implicarea tinerilor în viaţa economică este redusă din cauza accesului limitat la resurse financiare şi un mediu de afaceri instabil. Majoritatea tinerilor (circa 76%) nu cred că au şanse la un loc de muncă bine plătit sau la un viitor sigur în ţară. Soluţiile identificate de către tineri sunt: îmbunătăţirea sistemului de educaţie, crearea noilor locuri de muncă, susţinerea familiilor tinere, dezvoltarea serviciilor de susţinere pentru tinerii antreprenori, diversificarea serviciilor pentru tinerii din Moldova.

Ca urmare a constatărilor acestui studiu, au fost organizate 36 de dezbateri publice la nivel de comunităţi şi raioane, în cadrul cărora au fost implicate autorităţile publice locale şi peste 2000 de tineri. Totodată, a fost organizat un concurs de granturi, iar 14 ONG-uri, care au propus idei novatoare şi mecanisme reale de implicare a tinerilor în soluţionarea problemelor comunităţii, au beneficiat de susţinere financiară în cadrul proiectului. Aceste iniţiative se referă la dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat ale tinerilor, crearea de centre comunitare şi de voluntariat, constituirea de parteneriate publicprivate prin intermediul cărora administraţiile locale, membrii comunităţii şi oamenii de afaceri cooperează în soluţionarea problemelor locale. De exemplu, la Liceul „Mihai Eminescu” din Comrat în cadrul unui proiect realizat de organizaţia non-guvernamentală „Inimi Mărinimoase” în colaborare cu administraţia liceului, elevii au creat un post de radio şcolar care abordează subiecte de interes pentru tineri şi pentru comunitate. Asociaţia „Adolescentul” din satul Chişcăreni, raionul Sângerei, a înfiinţat o şcoală de business în cadrul căreia tinerii din localitate sunt instruiţi şi susţinuţi în primii paşi în iniţierea propriilor afaceri. Fiind conştientă de pasivitatea tinerilor din zonele rurale, organizaţia de tineret „Certitudine” din Bălţi a implementat un proiect amplu de instruire şi abilitare a tinerilor din 3 sate (Mărăndeni, raionul Făleşti, Biruinţa, raionul Sângerei, şi Elizaveta, municipiul Bălţi). La finalul unui curs de instruire de două luni, aceştia au fost susţinuţi, inclusiv financiar, în realizarea iniţiativelor ce soluţionează cele mai stringente probleme din comunităţile lor. În cadrul proiectului, a fost creat portalul web pentru tineri www.tineri.md, care s-a afirmat ca o platformă deschisă pentru dezbateri şi schimb de idei şi subiecte despre tineri.


East Europe Foundation-Moldova Annual Report 2011

22

Târgul de Parteneriat European Proiecte noi implementate în cooperare cu parteneri din Uniunea Europeană Fundaţia Est-Europeană, în cooperare cu Parteneriatul European pentru Democraţie (Bruxelles) şi Asociaţia Promo-LEX (Republica Moldova), a organizat Târgul de Parteneriat European pentru Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova, care a avut loc în perioada 15-16 iunie 2010, la Chişinău.

Târgul a contribuit la consolidarea societăţii civile din Republica Moldova (inclusiv din regiunea transnistreană a țării), prin schimb de experienţă, crearea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale din statele Uniunii Europene şi CSI, precum şi atragerea resurselor financiare pentru iniţiativele comune lansate de participanţii la eveniment. În rezultat, 7 proiecte au fost selectate în cadrul Concursului de Granturi al Fondului Comun, lansat în iunie 2010, de către Parteneriatul European pentru Democrație (EPD) şi Fundația Est-Europeană în contextul Târgului de Parteneriat European pentru Organizațiile Societăţii Civile din Moldova. Fondul Comun a inclus contribuţia financiară din partea FEE, National Endowment for Democracy (NED) şi Ministerului Afacerilor Externe al Cehiei. Suma fiecărui grant a fost între 8000 şi 10000 dolari SUA. În perioada 2010-2011, următoarele proiecte ale Fondului Comun au fost susţinute de FEE: Asociaţia „Prietenii Copiilor” a implementat proiectul „Copiii au dreptul la joacă – cu Ludobusul spre o copilărie fericită”, promovând astfel dreptul fundamental la joc şi dreptul la timp liber pentru copiii dezavantajaţi din spitale şi instituţii rezidenţiale din Republica Moldova. Proiectul a utilizat metodologia Ludobusului pentru a asigura accesul la activităţi socioeducaţionale şi de timp liber pentru copiii aflaţi în dificultate, asigurând astfel perspective pentru integrarea lor socială şi dezvoltarea personală. Ludobusul a vizitat 11 şcoli din diferite regiuni

ale ţării. La fel, au fost organizate 4 activităţi de animaţie pentru copiii din spitale. Asociaţia „Centrul de dezbateri Criuleni” a implementat proiectul „Parteneriat European pentru promovarea inițiativelor tinerilor”, contribuind la consolidarea culturii civice prin implicarea tinerilor în activitatea Consiliilor Locale de Tineret din raionul Criuleni. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia „Un zâmbet” din Bacău (România), care şi-a împărtăşit experienţa vastă în domeniul participării tinerilor. Proiectul a fost implicat aproximativ 730 de tinerii în campanii de alegeri pentru cele 75 de locuri în 15 Consilii Local ale Tinerilor din localităţile raionului Criuleni. Proiectul Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viață” s-a axat pe transferul de bune practici în domeniul voluntariatului între organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova şi România. Proiectul a creat şi a consolidat parteneriate regionale pentru dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor din Republica Moldova în realizarea şi promovarea activităţilor de voluntariat consacrate Anului European al Voluntariatului - 2011. În cadrul acestuia, 6 coordonatori de voluntari din Moldova au beneficiat de programe de stagiere în domeniul dezvoltării capacităţilor şi elaborării politicilor de tineret, fiind instruiţi de ONG-uri din România.


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Programul de Acţiune Socială S

copul Programului de Acţiune Socială este de a promova implicarea socială a companiilor private și donatorilor în abordarea nevoilor de dezvoltare ale Republicii Moldova prin construirea de parteneriate între ONG-uri, sectorul privat și administrațiile locale și pentru extinderea oportunităţilor de integrare socială și de ocupare a forţei de muncă pentru orfani.

180 de tineri orfani din şase şcoli au

beneficiat de instruire vocaţională de doi ani la cursuri de croitorie, tâmplărie, alimentaţie sau agricultură, în cabinete complet echipate, iar ulterior vor fi asistaţi în găsirea unui loc de muncă.

22 de copii şi tineri au fost reintegraţi în

familiile lor, şi-au refăcut relaţiile cu părinţii, semenii, prietenii, şcolile şi comunităţile lor.

430 de veterani ai Celui de-al Doilea

Război Mondial şi ai accidentului de la Cernobîl au primit sprijin prin intermediul unui proiect de caritate implementat de FEE în contextul Zilei Internaţionale a Persoanelor în Etate.


East Europe Foundation-Moldova Annual Report 2011

2424

Promovarea Responsabilităţii Sociale Corporative (RSC) FEE și partenerii săi continuă să promoveze practicile bune în domeniul Responsabilității Sociale Corporative În ultimii ani, companiile locale şi străine din Moldova au continuat să se dedice activităţilor de caritate şi mai puţin să se axeze pe strategii clare şi pe termen lung de investiţii sociale. Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) este parte a strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă. Comisia Europeană consideră că RSC este și mai relevantă în contextul crizei economice. Aceasta poate asigura sau reîntoarce încrederea în business, care este vital pentru sănătatea economiei europene.

cheie de asigurare a angajării în muncă pe termen lung şi a încrederii consumatorilor”. Prin intermediul campaniei de sensibilizare promovată de FEE, cinci companii şi-au prezentat public strategiile de RSC în cadrul Conferinţei Internaţionale RSC, organizată în 2011 de PNUD Moldova, Reţeaua Pactului Global în Moldova, Camera de Comerţ Americană şi FEE.

Prin implementarea activităților de susținere a RSC, FEE a contribuit la realizarea recomandărilor Comisiei Europene de „promovare a Responsabilităţii Sociale Corporative ca element-

Sprijin pentru veterani Al doilea an consecutiv suntem alături de veterani Peste 430 de veterani ai Celui de-al Doilea Război Mondial şi ai accidentului de la Cernobîl au beneficiat de sprijin în cadrul unui proiect de caritate, implementat de FEE în contextul Zilei Internaţionale a Persoanelor în Etate. Iniţiativa a fost implementată în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi cu suportul oferit de Philip Morris International. În cadrul acţiunilor de caritate, la Cahul şi Ungheni au fost organizate două evenimente festive, iar cea de-a 25-a aniversare a accidentului de la Cernobîl a servit drept ocazie pentru a oferi susţinere persoanelor afectate.

La aceste două evenimente au participat aproximativ 285 de veterani. Aceştia au asistat la concerte organizate de grupuri artistice locale, iar toţi veteranii din raioanele Cahul şi Ungheni au primit pachete alimentare.


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

Sprijin pentru tinerii vulnerabili Şansa unei vieţi mai bune pentru tinerii orfani Acest proiect a contribuit la extinderea oportunităţilor de integrare socială şi angajare în câmpul muncii pentru tinerii orfani din Moldova. Patru organizaţii non-guvernamentale au obţinut granturi în cadrul proiectului „Soluţii durabile pentru necesităţile tinerilor vulnerabili”. 180 de tineri orfani din şase şcoli au beneficiat de instruire vocaţională de doi ani la cursuri de croitorie, tâmplărie, alimentaţie sau agricultură, în cabinete complet echipate în cadrul unui proiect implementat de ONG-ul „Verbina” şi susţinut de FEE. De asemenea, au fost iniţiate discuţii cu sectorul privat local pentru a facilita angajarea tinerilor orfani. Orfanii sociali din raionul Ungheni au beneficiat de sprijin din partea partenerului FEE, Asociaţia „Alternative sociale”. Au fost

selectaţi 10 orfani pentru a participa la cursuri de profesionalizare, beneficiind în prezent de instruire ca parte a proiectului în care alţi 25 de orfani au fost instruiţi cum să-şi creeze CV-ul şi cum să-şi găsească un loc de muncă. Internatul din Cahul a fost transformat într-un Complex de Servicii Sociale pentru copii și tineri. Partenerul FEE, organizația non-guvernamentală „Parteneriate pentru fiecare Copil” a contribuit la echiparea centrului cu mobilier și utilaj pentru cursuri vocaționale (tâmplărie, croitorie, bucătărie și utilizarea computerului). 22 de copii şi tineri au fost reintegraţi în familiile lor, şi-au refăcut relaţiile cu părinţii, semenii, prietenii, şcolile şi comunităţile lor. Asemenea servicii şi strategii eficiente i-au ajutat pe 14 tineri să-şi îmbunătăţească standardele de viaţă şi să treacă mai uşor spre maturitate şi viaţa independentă. Şase absolvenţi au avut o integrare reuşită în societate. Alţi 8 tineri vor deveni absolvenţi anul viitor şi sunt acum capabili să-şi încheie studiile şi să obţină competenţe profesionale.

O iniţiativă specială Oportunităţi pentru dezvoltarea turismului rural şi cultural În august 2011 organizaţia non-guvernamentală „Sens Muzical” a desfăşurat, cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Republicii Moldova şi altor parteneri publici şi privaţi, Festivalul etno-muzical GUSTAR. Festivalul, organizat în Rezervaţia culturalturistică Orheiul Vechi, a contribuit la promovarea comunicării interculturale între operatorii de turism rural, meşteşugari, artişti şi turiştii din Moldova şi din străinătate. Acest fapt a contribuit la crearea parteneriatelor şi relaţiilor comerciale cu investitori potenţiali şi la promovarea meşteşugăritului ca activitate antreprenorială pentru copiii instituţionalizaţi.

FEE a oferit oportunitatea unui grup de 16 tineri orfani să-şi expună şi să-şi vândă produsele. Astfel, proiectul le-a oferit acestor tineri posibilitatea de a depăşi izolarea şi a experimenta socializarea, asistându-i în continuare în integrarea lor în societate. Pentru mai multe detalii vizitaţi: www.gustar.md.


26

Raport Financiar FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE CĂTRE SFÂRȘITUL ANULUI 2011 (toate sumele sunt exprimate în dolari SUA)


Raport Anual al Fundației Est-Europene 2011

FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ SITUAȚIA PRIVIND REZULTATUL FINANCIAR LA SFÂRȘITUL ANULUI 2011 (toate sumele sunt exprimate în dolari SUA)


28

Raportul Auditorilor Independenți

Raport Anual 2011  

Raportul Anual al Fundatiei Est-Europeane Moldova

Advertisement