Issuu on Google+

audacity




Audacity es un programa per distorsionar veus i gravar sons .




La barra de sons serveix per controlar el nivell de la veu i el so.


Gravar àudio en temps real.




Va ser creat a la tardor de 1999 per Dominic Mazzoni i Roger Dannenberg a la universitat de Carnegie Mellon


11 d’ abril




Els proveĂŻdors poden proporcionar el Audacity amb els seus productes, vendre.


audacity