Page 1

U WOONMAGAZINE

EDITIE MECHELEN

VAST GOED VOOR U


Beste lezer Voor u ligt de eerste editie van ons Urbis Woonmagazine - regio Mechelen. Aan de hand van interviews met diverse betrokken partijen, stellen wij u met veel trots verschillende projecten in opbouw voor. De projecten mogen gezien worden en bieden met hun architectuur en invulling een meerwaarde aan de stad waarin ze gelegen zijn. Er is veel gerealiseerd het afgelopen jaar. Wij zijn volop bezig aan de uitbouw van ons 4de kantoor in Mechelen. Op die manier hopen wij onze klanten nog beter te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar hun droomwoning. De verkoop van een project op plan is een vak apart. Urbis heeft zich doorheen de jaren als projectmakelaar gespecialiseerd in de begeleiding en verkoop van vastgoedprojecten in opdracht van aannemers, promotoren, ontwikkelaars en private investeerders. Naast deze projectmakelaardij richten wij nu 2 nieuwe divisies op: Urbis Immo en Urbis Rentmeester. Verderop in het magazine leest u er alles over. Inmiddels is dit magazine een begrip geworden bij onze klanten, partners en andere lezers. Ik wil dan ook meteen van deze gelegenheid gebruik maken om hen nog even te bedanken voor het vertrouwen en beloof ten slotte dat u ook in de toekomst op Urbis Vastgoedgroep zal kunnen bouwen. Beleggen of wonen, we maken er steeds een erezaak van om u als koper zo goed mogelijk te begeleiden. Met al uw vragen kan u uiteraard bij ons terecht, ons team helpt u graag verder.

Veel lees- en kijkplezier toegewenst, Dave Bracke en Nico Di Taranto

U

•2


INHOUD 4

8 10

Urbis, vast goed voor u

Spillemaekers - Willebroek Bart Somers, een fiere burgemeester

14

16 17

19

21 23

Bouwbedrijf Van Poppel Verkaveling Hoge Velden - St-Katelijne-Waver Dijlevallei - Muizen

Verelst Woningbouw

Investeren in nieuwbouw met de Urbis huurgarantie Cobofisk - Investeren is een werkwoord

25

27 29

Investeren in vastgoed voor senioren Bollaard - Lier

30

Willemen Groep

34 De Dromerij/ De Munt Centrum Mechelen 35 Investeren in Spaans vastgoed

Urbis Rentmeester


Urbis, vast goed voor

u

Na heel wat jaren activiteit in de vastgoedsector kan Urbis Vastgoedgroep een aardig “verkoopspalmares” voorleggen. Maar waar in het begin de kleinschaligheid de bovenhand voerde, is er nu een organisatie en veelheid aan activiteiten ontstaan, die een veel ruimer veld beslaan dan ooit ingeschat. Het afgelopen jaar werden een aantal belangrijke, nieuwe activiteiten opgestart bij Urbis, steeds met de bedoeling om onze klanten een optimale service te bieden. Dave Bracke en Nico Di Taranto blikken terug op het afgelopen jaar, en kijkt ook even vooruit naar wat het komende vastgoedjaar te bieden heeft.

U

•4


Wij willen die makelaar zijn die luistert, meedenkt en met relevante service adviseert om uw aan-, verkoop of verhuur gemakkelijker te maken.

U

EEN UITBREIDING BIJ URBIS EN EEN NIEUWE SLAGZIN ? Dave Bracke: Inderdaad. Met onze nieuwe slogan “urbis, vast goed voor u” willen we aantonen dat wij de makelaar willen zijn die in eerste plaats meedenkt met de klant. Dit door enerzijds zijn/haar behoeften te analyseren door goed te luisteren en door anderzijds die service aan te bieden die voor de klant relevant is en waarvan wij weten dat ze een meerwaarde zal zijn. Dit kan zowel voor de verkoop van de huidige woning, de zoektocht naar een nieuwe woning of het beheer van een vastgoedpatrimonium. HOE ZOU JE HET AFGELOPEN JAAR KUNNEN OMSCHRIJVEN? Dave Bracke: Het afgelopen jaar hebben we veel tijd gespendeerd aan het versterken van de interne organisatie. Gezien de stijgende diversificatie en de schaalgrootte van de projecten, diende de omkadering op punt gezet te worden. Enerzijds hebben we een aantal grote projecten in verkoop, die een lange aanlooptijd behoeven, anderzijds zijn er ook heel wat kleinere projecten die dezelfde aandacht moeten krijgen. Het afgelopen boekjaar was een goed jaar voor Urbis Vastgoedgroep. Voor het vierde jaar op rij wisten wij onze verkoopomzet gevoelig te verhogen. We kunnen dus tevreden zijn. WAARIN BESTAAN DE ACTIVITEITEN VAN URBIS CONCREET? Nico Di Taranto: Urbis zal zich vanaf heden profileren als een professionele en dynamische vastgoedgroep, gestructureerd in 3 business units: Urbis Projectmakelaar, Urbis Rentmeester en Urbis Immo. Onze klanten bestaan deels uit eindgebruikers en deels uit beleggers voor wie wij tevens een verhuur– of herverkoopservice aanbieden. Beleggen of wonen, we maken er steeds een erezaak van om de klant doorgedreven te informeren in een aangenaam stappenplan. Door de synergie tussen onze 3 business units menen wij onze klanten een belangrijke meerwaarde te kunnen aanbieden.

PROJECTMAKELAARDIJ BLIJFT DE HOOFDACTIVITEIT? Dave Bracke: Inderdaad. De verkoop van een project op plan is een vak apart. Urbis heeft zich doorheen de jaren als projectmakelaar gespecialiseerd in de begeleiding en verkoop van vastgoedprojecten. Wij werken samen met zorgvuldig geselecteerde aannemers, promotoren, ontwikkelaars en private investeerders. Wij zijn er ons van bewust dat de verkoop op plan een gerichte en innoverende aanpak vraagt. We staan onze partners bovendien bij tijdens de ontwikkeling van meerdere facetten (grondontwikkeling, projectstudies, planprincipes, prijszetting, juridische aangelegenheden, enz.) Op die manier beschikken we over een optimale betrokkenheid om de projecten aan de kandidaatkoper met overtuiging te kunnen voorstellen. WELKE MISSIE HEEFT URBIS HIER VOOR OGEN? Nico Di Taranto: Een tevreden opdrachtgever én een tevreden koper. In deze optiek houdt dit niet op bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Kopersbegeleiding én after sales zijn hierin essentieel. Gezien de toenemende complexiteit van vastgoed, zowel op juridisch, bouwtechnisch als commercieel vlak, zijn we ervan overtuigd dat ook hier specialisatie een meerwaarde betekent, en dit zowel voor de koper als de verkoper. VANWAAR DE KEUZE OM URBIS IMMO ALS AFZONDERLIJKE BUSINESS UNIT BINNEN URBIS TE ONTWIKKELEN? Nico Di Taranto: Bij Urbis voelen wij reeds lang de vraag van kandidaat-kopers en investeerders naar een totaalservice. Een professionele begeleiding van de kandidaat-koper in alle facetten. Vele medioren die een appartement willen kopen in het stadscentrum zijn afhankelijk van de verkoop van hun huidige eigendom. Met onze immo-afdeling proberen wij daar een oplossing voor aan te bieden. Urbis Immo is er rotsvast van overtuigd dat

U

•5


een vernieuwende kijk op vastgoed tot succes leidt. Wij komen langs met een vastgoedstyliste en een professionele fotograaf om dit vastgoed op zijn best via een doelgericht verkoopsconcept in de markt te plaatsen. Samen met de verkoper bepalen we de verkoopmethode die het beste aansluit bij zijn verwachtingen en die het meest geschikt is voor zijn type vastgoed. HOE ZIE JE DE VASTGOEDMARKT EVOLUEREN? Dave Bracke: Ik verwacht opnieuw een sterk jaar voor Urbis Vastgoedgroep, mede door een expansieve groei in diverse regio’s. Dat de interesten op woonleningen nog steeds laag staan, speelt hierbij ook een belangrijke rol. Net omdat vastgoed heel goed uit de crisis is gekomen, blijft het voor veel mensen een aantrekkelijke investeringsoptie, niet enkel omwille van de potentiële meerwaardes of huurrendementen, maar ook omdat het een veilige manier is om kapitaal tijdelijk of voor langere duur te ‘parkeren’.

Urbis ontwikkelde 3 business units: Urbis Projectmakelaar, Urbis Rentmeester en Urbis Immo

SPELEN JULLIE IN OP DEZE TREND? Nico Di Taranto: Dat doen we zeker. Particuliere investeerders worden een steeds belangrijkere doelgroep voor Urbis Vastgoedgroep. Afgelopen maanden hebben wij met de afdeling Urbis Rentmeester een professionele totaalservice voor de particuliere investeerders ontwikkeld. Rentmeesterschap, ook wel eens “privaat beheer” genoemd, houdt in dat wij het zakelijke en financiële beheer van uw vastgoedpatrimonium voor u waarnemen. Ook hier is een professionele aanpak een meerwaarde. Wij doen al het mogelijke om uw investering te optimaliseren en ontlasten u van alle administratieve en praktische rompslomp die u als eigenaar heeft. WAAR LIGGEN DE TOEKOMSTAMBITIES VAN URBIS VASTGOEDGROEP? Dave Bracke: In de toekomst willen wij onze groei continueren. De opstart en groei van het kantoor Mechelen is dit jaar éen van de prioriteiten. Daarnaast willen wij onze 3 business units optimaal op elkaar afstemmen én onze goede naam bestendigen. Urbis Vastgoedgroep wil zijn activiteiten stapsgewijs en op een doordachte wijze verder uitbouwen. Als er zich opportuniteiten voordoen, dan spelen we daar graag op in.

Wij zorgen voor uw vastgoed, terwijl u van de belangrijke dingen van het leven geniet


VERKOPEN KOPEN HUREN VENDRE DRE ACHETER ETER LOUER R

Surf nu naar www.logic-immo.be Logic Immo is het grootste vastgoedmagazine: online, print én een website exclusief voor vastgoed. De garantie om uw droomhuis te vinden. 

ose...

Une visite s’impose...

De Immo website dont vous n’allez plus pouvoir vous passer Le site immobilier ous n’allez die plusu pouvoir vous niet meer kanpasser missen

U

•7


RESIDENTIE SPILLEMAECKERS WILLEBROEK

wonen met uitzicht op de Rupel Na 10 jaar ervaring in een internationale context bij o.a. het bureau van Richard Rogers en Norman Foster richtte Mathias Kerremans in 2010 het architectenbureau Smak Architects op. De specifieke ervaringen hebben de zinnen verbreed en de passie voor het vormgeven van dromen alleen nog maar aangewakkerd. Na grondige analyse van de vraag, context en met het juiste team te zoeken naar het concept dat past bij de visie van de bouwheer. Architect Mathias Kerremans aan het woord: EEN PROJECT MET IDENTITEIT De site maakte deel uit van de voormalige terreinen van de scheepswerf die hier tot eind jaren 70, begin de jaren 80 actief waren. Het huis gelegen op de site was de woning van de familie Spillemaekers, beheerders en eigenaars van de gronden waarop de scheepswerf actief was. Op het hoogste punt van de Volksstraat ligt de zuidvleugel van de oude brouwerij Lamot Desiré. De aanwezigheid van de brouwerij heeft zeker een betekenis gehad bij het bepalen van de inplanting, het volume en de materialisatie: we stelden voor een hedendaagse architectuur te brengen met een duurzame materiaalkeuze. De horizontaliteit in de architectuur creëert eenheid en identiteit zonder te willen concurreren met de verticaliteit van de oude brouwerij. Toch is er een zekere dialoog in de materialisatie van de sokkel die op een gelijke hoogte ligt als de sokkel van de brouwerij. Er wordt gekozen voor een duurzame en kwalitatieve inplanting. De volumes zijn evenwichtig ingepast tussen de bestaande gebouwen en er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de inkomzone BELEVING NAAR DE OEVERS VAN DE RUPEL Om zich in te passen in de rechtstreekse omgeving en om een eigen identiteit te creëren werd er gekozen om de bouwvolumes trapsgewijs in te passen tussen het aanpalende huis in de Volksstraat en de gerestaureerde gebouwen van de brouwerij.

NIEUWBOUW VOLKSSTRAAT ______________ 13 UNITS RUST AAN HET WATER


RESIDENTIE SPILLEMAECKERS WILLEBROEK

In het zicht vanop de kade langs de Rupel past het volume zich in tussen het lagere volume van de loods en het hogere volume van de brouwerij. De architectuur benadrukt de verschillende uitkragende balkons om maximaal te kunnen genieten van de zichten op de Rupel en de natuur langs de oevers van de Rupel. Vanwege de indeling van de appartementen op de hoeken hebben bijna alle leefruimtes ook ochtend- of avondzon.

MOOI VEROUDEREN We willen dat het gebouw mooi veroudert. We willen ook een impuls geven aan de omgeving zonder te bruuskeren. Vandaar de keuze voor duurzame materialen, voor een lichte kleur van baksteen met een variatie aan verschillende tinten als belangrijkste materiaal. Door de sokkel te materialiseren in een lichtgrijs beton verwijzen we subtiel naar de sokkel van de brouwerij die tot op dezelfde hoogte komt. PRAKTISCH Residentie Spillemaekers biedt 13 lichtrijke appartementen. De bezoekers en de bewoners hebben een ruime inkomhal toegankelijk vanuit de Volksstraat. We voorzien 13 parkeerplaatsen binnen het bouwvolume, met 1 ruimere parkeerplaats voor mindervaliden. De parkeergarage heeft zijn toegang vanuit de Volksstraat. Fietsers hebben in totaal 26 plaatsen voorzien in 2 overdekte fietsenstallingen op het terrein. Het gebouw is drempelloos en vrij toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De ruwbouwfase is volop in aanbouw, er zijn nog een enkele appartementen te koop.

SITUERING Klein Willebroek ligt langs de Rupel tegenover Boom en ten noorden van Willebroek. Het is via het veer bereikbaar vanuit centrum Boom en via de A12 vanuit Antwerpen en Brussel. Oostelijk wordt het begrensd door het natuur- en recreatiegebied ‘De Hazewinkel’. Klein-Willebroek is een vissersgehucht met idyllische jachthaven. Met zijn ligging aan de Rupel en de Schelde en zijn vele kleiputten kan het niet anders of de Rupelstreek is een echt waterland. In Klein-Willebroek kan je volop genieten van water en groen ! De uitgestrekte broeken, waaraan Willebroek zijn naam dankt, zijn ongekende natuurpareltjes. Van op de Rupeldijk heb je een mooi uitzicht op de wijde omgeving.

U

•9


(Be)leven in Mechelen

In dit magazine, geven we graag ook het woord aan een vooraanstaand persoon, die in het kader van zijn beroepsactiviteiten, een ‘ander’ licht kan laten schijnen op vastgoed in de meest ruime zin. Naar aanleiding van de opening van ons nieuw kantoor in Mechelen, leek dhr. Bart Somers, burgemeester van de stad Mechelen, ons de geschikte persoon voor een uitvoerig gesprek. Ondanks de drukke agenda, ging Dhr. Somers hier graag op in.

Bart Somers, een fiere burgemeester in Mechelen

De laatste 15 jaar is Mechelen veranderd van het lelijke eendje tot een mooie zwaan

U• 10


MR. SOMERS, DE STAD MECHELEN IS DE LAATSTE JAREN GRONDIG VERANDERD? We leven vandaag in een andere stad dan 15 jaar geleden. In die tijd zijn we veranderd van het lelijke eendje tot een mooie zwaan. Vriend en vijand geven inmiddels toe dat Mechelen er sterk op vooruitgegaan is. Het stadsbestuur heeft zelf het voortouw genomen door zelf massaal in te zetten op de vernieuwing van het openbaar domein. We zijn dik tien jaar geleden begonnen met de heraanleg van het historisch centrum. Die vernieuwing heeft zich dan uitgebreid als een olievlek naar de wijken buiten het centrum en ook in de dorpen. Die vernieuwingsdrang werkt inspirerend. Het privaat initiatief is gevolgd. Heel wat particulieren zijn

gevels beginnen vernieuwen. Investeerders zijn op de kar gesprongen en zijn begonnen met op hun beurt te investeren in nieuwe projecten in Mechelen: woningen, hotels, bedrijven. Mechelen zit in een opwaartse spiraal en wordt steeds nadrukkelijker de referentiestad voor Vlaanderen in de categorie van de centrumsteden. DE KOMENDE JAREN STAAT ER BLIJKBAAR NOG HEEL WAT TE GEBEUREN IN MECHELEN INZAKE INFRASTRUCTUUR? Het mooiste moet eigenlijk nog komen. De grootste werven momenteel zijn het stationsproject en het nieuwe ziekenhuis aan de R6. Die projecten gaan de komende jaren beeldbepalend zijn. Maar ook grote en knappe

U • 11


Mechelen blijft nog relatief betaalbaar

residentiële projecten, zoals de Keerdoksite, de Tinelsite, Zorro (de oude Cometsite), de Bergen in Hombeek staan klaar voor uitvoering. Er lopen ook enkele charmante stadsinbreidingsprojecten zoals het Hof van Cortenbach en het Huis van Lorreinen, waarmee de laatste twee grote stadskankers die decennialang stonden te verkommeren eindelijk uit de binnenstad worden geweerd en gesaneerd. Deze zomer openen we dan ook nog eens drie nieuwe stadsparkjes. Te veel om op te noemen. WORDEN ER VANUIT HET STADSBESTUUR INSPANNINGEN GELEVERD OM DE WOONKWALITEIT IN MECHELEN TE VERHOGEN? WELKE ?

Onze stedenbouwkundige verordening is geënt op de realiteit van de historische stad die we zijn enerzijds en de ruimtelijke en woonkwalitatieve ambities van de stad anderzijds. Zo gaan we via ons reglement de opdeling van grotere panden in kamers tegen en zorgen we voor minimale afmetingen van wat wonen in Mechelen moet inhouden. We sturen projectontwikkelaars ook altijd aan om te variëren in grootte van oppervlaktes. Dat wringt soms, want ontwikkelaars tekenen volgens de adviezen vanuit de markt. Wij proberen te sturen richting gezonde sociale mix, zodat ook de tweeverdieners, de gezinnen met kinderen voor de stad kunnen kiezen, als volwaardig alternatief voor het platteland. Dat houdt in dat we vragen om vloeren van 70-90m² ook af te wisselen met appartementen van 150m² of meer. We stellen ook hoge architecturale eisen, zeker in de binnenstad en sturen aan op een typologische mix. WAT IS UW PERSOONLIJKE VISIE OP HET VLAK VAN STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR? In zijn boek ‘de architectuur van het geluk’ legt de bekende filosoof Alain de Botton uit dat je manier van wonen bepalend is voor je geluksgevoel. Architectuur kan daar dus in hoge mate toe bijdragen. Ik kan daar in volgen. Dat gaat om minimale comforteisen, maar ook om de beeldtaal die uitgaat van architectuur. Ik ben absoluut geen specialist, maar ik zie ondertussen wel wat hoogstaande architectuur is en wat bandwerk is. Gelukkig hebben wij in Mechelen verschillende goede architecten. Wij spreken deze mensen regelmatig aan om ook voor de grote stadsvernieuwingsprojecten dossiers in te dienen. Een aantal van onze beste architecten hebben trouwens belangrijke internationale architectuurprijzen gewonnen. MECHELEN EN OMGEVING ZITTEN DUIDELIJK IN DE LIFT OP IMMOBILIAIR VLAK, HEEL WAT NIEUWE

PROJECTEN STAAN IN DE STEIGERS, HEBT U DAAR EEN VERKLARING VOOR? Dat komt volgens mij door een combinatie van twee factoren. Enerzijds is er de dynamiek die uitgaat van Mechelen. Ik verwees al naar de vele stadsvernieuwingsprojecten. De snelle groei. Daar gaat een aantrekkingskracht van uit. Anderzijds en tegelijkertijd blijft Mechelen nog relatief betaalbaar. Dat is een grote troef, zeker tussen Antwerpen en Brussel. Mechelen ligt op een boogscheut van de grootsteden, maar is tegelijk behapbaar. Het heeft iets van een kleine grootstad en een groot dorp tegelijk . Dat terwijl minder centraal gelegen centrumsteden vaak duurder of zelfs onbetaalbaar zijn geworden. Ik verwijs naar Leuven of Brugge. KAN U MIJ TENSLOTTE VERTELLEN WAAROM HET GOED VERTOEVEN IS IN MECHELEN EN OMGEVING? Die vraag zou u eigenlijk aan de Mechelaars moeten stellen. Ik stel vast dat de fierheid van de Mechelaars de voorbije 10 jaar opnieuw fors is toegenomen. Sterker dan in andere steden. Ik zeg dat niet zomaar. Dat blijkt uit de Vlaamse Stadsmonitor, die de ontwikkelingen van de 13 Vlaamse centrumsteden beschrijft en monitort. Op 6 jaar tijd nam de fierheid over de eigen stad met bijna 12 procentpunten toe. Een unieke score. Dat is de ware appreciatie van de Mechelaars voor het gevoerde beleid. Als u mij zou vragen wat de grootste verwezenlijking is van het beleid, dan is het dat. BEDANKT, EN NOG VEEL SUCCES TOEGEWENST…

U • 12


DE NIEUWE BMW 5 REEKS BERLINE. HET NIEUWE BUSINESSMODEL.

Echt rijplezier

Ontdek de nieuwe BMW 5 Reeks Berline vanaf 11 februari in onze showroom.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

2,0-7,4 L/100 KM • 46-164 G/KM CO2 Ottevaere Leuvensesteenweg 135 3191 Boortmeerbeek-Hever Tel: 015 51 13 79 info@ottevaere.net.bmw.be www.ottevaere.bmw.be

J.CROL

V E R H U I S D I E N S T Clemenceaustraat 73 2860 Sint-Katelijne-Waver TEL. 015 21 20 21 www.verhuizingencrol.be info@verhuizingencrol.be

VOOR DE ORGANISATIE VAN AL UW MOGELIJKE FEESTEN - Trouw/Communiefeesten op maat - Vrijgezellen - Receptie's - Kinderfeestjes - Home cooking / Traiteur - BBQ feesten - Bedrijfsfeesten

e1 EVENT clemenceaustraat 23 2860 Sint Katelijne Waver Meer info op www.e1event.com

U • 13


BOUWBEDRIJF VAN POPPEL

Bouwen zit ons zit ons in het bloed Gaat u bouwen of verbouwen? Dan kiest u voor een aannemer met vakkennis én ervaring, zoals Bouwbedrijf Van Poppel in Mechelen. Bij dat familiebedrijf staat sinds januari de zevende generatie aan het roer. Hoog tijd dus voor een gesprek met Paul en Bob Van Poppel. BOUWBEDRIJF VAN POPPEL IS AL GENERATIES ACTIEF. WAT VERKLAART UW SUCCES? Bob Van Poppel: “We volgen de trends op de bouwmarkt nauwgezet. Of beter gezegd: we spelen in op wat de markt vraagt. Veertig jaar geleden was dat de alleenstaande woning, dus zijn we in die tijd gestart met projectontwikkeling van gezinswoningen. Vandaag eist de markt iets anders. Met schaarse bouwgronden, kleinere gezinnen en dure energie zijn dat appartementen, dus bouwen we die – op vraag van bouwheren en op eigen initiatief. We kijken ook naar de toekomst, want er staat nieuwe Europese regelgeving in de steigers en die schrijft voor dat ook bestaande woningen energiezuinig moeten zijn. Daarom leggen we ons nu al toe op het segment van de verbouwingen.” BENT U VOORAL ACTIEF OP DE PARTICULIERE MARKT VAN WONINGEN EN APPARTEMENTEN? Paul Van Poppel: “Wij zijn een aannemer voor elk bouwproject : van kleine verbouwingen tot grote nieuwbouw, van appartementen tot woningen en ook voor industriële en openbare gebouwen. Daarnaast zijn er nog onze bijzondere werven, zoals de restauratie van beschermde gebouwen. We hebben de

erkenning én de ervaring om zulke werkzaamheden succesvol uit te voeren. Is uw bouwproject een uitdaging op technisch of architecturaal vlak? Dan is Van Poppel op zijn best. Natuurlijk bent u ook welkom voor een kleine verbouwing van uw woning.” BENT U ACTIEF IN HEEL BELGIË? Bob Van Poppel: “We werken in een straal van 30 kilometer rond Mechelen, onze uitvalsbasis. Zeg maar de driehoek Antwerpen – Brussel – Leuven. Die lokale verankering is belangrijk voor een bedrijf zoals Van Poppel, want zo bieden we onze medewerkers werk in eigen streek – zónder files. URBIS VASTGOEDGROEP VERKOOPT MOMENTEEL 2 PROJECTEN VAN BOUWBEDRIJF VAN POPPEL. EEN WOORDJE UITLEG? Paul Van Poppel: “In Peutie werken wij aan een appartementenproject site Peutiebos met 28 appartementen en 3 kantoren verdeeld over vier blokken. Er hoort een ondergrondse parkeergarage bij die onder de vier blokken doorloopt. Het hele project moet midden 2017 afgerond zijn. Hier besteden we veel aandacht aan groen. In Vlaams-Brabant zijn


de bouwgronden schaars en duur en daarom kiezen gezinnen met kinderen vaker voor een appartement. Maar kinderen hebben ruimte nodig, vandaar ook de grote groenzone van zo’n 10.000 m². Meer dan 70 % van de appartementen is verkocht, en hier zien we een mix van jongere en oudere bewoners.” Bob Van Poppel: “Het project Hoge Velden in Sint-Katelijne-Waver tenslotte omvat elf bouwgronden en een appartementsgebouw met vijf appartementen. Op de bouwgronden bouwen we huizen naar de wensen van de kopers. Deze site bevindt zich dicht bij het nieuwe Sint-Maartenziekenhuis dat nu wordt gebouwd en waar veel nieuw personeel voor nodig is. Bij de appartementen hebben we één woonzorgappartement gepland met een grotere unit voor een jonger gezin en een kleiner aanleunend voor één of twee oudere personen. Die woonvorm wordt gepromoot, en we willen het eens uitproberen.” PAUL, U HOUDT ER AAN AANWEZIG TE ZIJN BIJ ELKE AKTE? Paul Van Poppel: “Ik vraag de kopers altijd waarom ze tot de koop zijn overgegaan, wat ze belangrijk vinden. Daar kan je lessen uit trekken voor de toekomst. Nabijheid van winkels, openbaar vervoer en autowegen zijn belangrijk, maar bijvoorbeeld woonzorgappartementen kunnen ook toekomst hebben.”

KAN U ONS VERTELLEN WAAROM U URBIS VASTGOEDGROEP GEKOZEN HEEFT ALS MAKELAAR VOOR UW PROJECTEN? Paul Van Poppel: “Bouwbedrijf Van Poppel is in de eerste plaats een aannemersbedrijf en projectontwikkelaar. Verkoop van projecten behoort niet tot onze kernactiviteit en besteden we graag uit aan specialisten. Over de jaren heen bouwden we met Urbis Vastgoedgroep een stevige vertrouwensrelatie uit. Het is voor ons belangrijk dat het klikt op persoonlijk vlak. Bovendien kan Urbis Vastgoedgroep een mooi palmares voorleggen. VEEL SUCCES! EN WIJ KIJKEN UIT NAAR EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING!

BOUWBEDRIJF VAN POPPEL Oude Liersebaan 233 2800 Mechelen www.vanpoppel.be

U • 15


VERKAVELING HOGE VELDEN SINT-KATELIJNE-WAVER

Landelijke rust op een boogscheut van een hippe stad

NIEUWBOUW ESDOORNSTRAAT ______________ 11 BOUWLOTEN 5 APP. RUST EN TOCH DICHT BIJ STAD

Met 11 bouwgronden en 5 appartementen kiest u het ideale woonconcept volgens uw budget. Geeft u de voorkeur aan de voordelen van een appartement met een ruim terras? Of wenst u een tuin waarin uw driegevelwoning een centrale rol speelt? Het verkavelingsproject Hoge Velden is verrassend veelzijdig. In een prachtig binnengebied van een aangename woonwijk wordt een verkaveling aangelegd van 11 ruime percelen met een oppervlakte tussen 260m2 en 400m2 groot. De autoluwe Esdoornstraat zal bestaan uit tien 3-gevelwoningen en één 2-gevelwoning. Het staat je als bouwheer vrij je bouwstijl, afwerking, en bouwwijze te bepalen, conform de stedebouwkundige voorschriften die van toepassing zijn. Er dienen daarnaast geen standaardplannen of beperkingen gevolgd te worden. Een extra troef zijn de voorziene 3 groene recreatiezones die verspreid over de verkaveling aangelegd worden en die in verbinding staan met de wandelen fietspaden die het binnengebied ontsluiten. De eigentijdse inrichting van deze woonzone staat bovendien garant voor een aangenaam gevoel van thuis komen; de ideale plek om tot rust te komen na een hectische dag. Hoge velden betekent vrijheid. Vrij om u snel te verplaatsen via grote verbindingswegen en openbaar vervoer maar ook vrij om te bouwen in uw stijl naar keuze. Want wonen is een levensstijl. In Hoge Velden geniet u van een eigentijdse, autoluwe woonkern waarin goed leven centraal staat. De groendaken, het speelpark en de wiegende bomen zijn de stille getuigen van deze aangename woonoase.

SINT-KATELIJNE-WAVER Genieten van een wandeling in het nabije natuurdomein Roosendael? Of liever kuieren in de levendige winkelstraten onder de Romboutstoren? Vanuit Hoge Velden bent u in een mum van tijd op uw bestemming. Via de Liersesteenweg en de Antwerpsesteenweg heeft u immers twee directe aansluitingen op de ring rond Mechelen en de E19. Ideaal voor pendelaars die regelmatig Brussel of Antwerpen aandoen. Met maar liefst 5 kastelen heeft Sint-Katlijne-Waver ook voor cultuurliefhebbers heel wat in petto. Maar ook uitstapjes naar Lier, Heist op den Berg en Leuven behoren tot de mogelijkheden. Dankzij de centrale ligging van Hoge Velden hoeft u zich nooit meer te vervelen.

U • 16


DE DIJLEVALLEI MUIZEN

NIEUWBOUW NEERSTRAAT ______________ 9 WONINGEN ZICHT OP DIJLE IN HET GROEN VEEL LICHTINVAL

Subliem gelegen woonproject aan de Dijle

Wonen in alle rust op een uitstekende locatie en toch overal dichtbij, wij bieden u de woonsite DIJLEVALEI aan. In een groene omgeving kan u er in alle rust wonen. De site telt in totaal 9 woningen waarvan 3 urban villa's op 30 are tuinoppervlakte en 3 resterende patio woningen. Elke woning beschikt over 3/4 slaapkamers en over een zee van lichtinval. Het project is gelegen te Mechelen (Muizen) op wandel- en fietsafstand van het station te Mechelen en dierenpark Planckendael. Deze locatie kenmerkt zich door zijn uiterst rustige ligging met vlotte verbindingen naar Mechelen – Leuven – Brussel – Antwerpen.


GEERS PUBLICITEIT

U • 18


“Zo bouwen en verbouwen wij graag!”

Verelst Woningbouw en Renovatie maakt deel uit van de Groep Verelst. Zij bouwen en verbouwen woningen, villa's, appartementen en investeringseigendommen. Verelst biedt 3 verschillende diensten aan: grond-woning combinaties, bouwen op maat op jouw grond én totaalrenovatie. Bij Verelst Woningbouw & Renovatie weten ze dat jouw woon – of investeringsplannen een persoonlijk aanpak verdienen. Daarom begeleiden hun bouwadviseurs je graag van A tot Z: Van bij de ontwikkeling van de plannen, de keuze van de materialen tot en met de realisatie van je “thuis”. Tijdens het bouwen of verbouwen zelf nemen hun projectleiders de volledige praktische uitvoering op zich. Zo heb je één vast aanspreekpunt tijdens de werken. Heb je toch nog vragen, dan staan ze met z’n allen voor je klaar.


KWALITATIEF & FUTURE PROOF Verelst Woningbouw & Renovatie draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Door hun jarenlange ervaring weten ze dat het bouwen van een woning één van de belangrijkste investeringen in een leven is. Daarom zorgen zij er ook voor dat alle woningen uitgevoerd worden in kwalitatieve materialen, door ervaren personeel, én conform de gevraagde EPB-eisen.

WIJ BOUWEN BEN! De Bijna EnergieNeutrale of BEN-woning wordt de standaard. Een BEN-woning is gebouwd met of onder E-peil 30, terwijl de norm vandaag een woning met E-peil 50 is. Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen aan de BEN-eisen voldoen. Nu al investeren in een BEN-woning biedt dan ook alleen maar voordelen: •

Verelst bouwt jouw nieuwe thuis dan ook met performant akoestisch en thermisch isolerende eigenschappen. Elk huis wordt uitgerust met een standaard condenserende ketel en radiatoren, waardoor een gelijkmatige temperatuur wordt gegarandeerd. Deze manier van verwarmen in combinatie met de juiste manier van ventileren zorgt voor een gezonde leefomgeving.

• • • •

Een korting van 50 % op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar, wat een extra voordeel van gemiddeld 1.000 euro per jaar betekent. Een aanzienlijk lagere energiefactuur Een voordelig BEN-krediet bij bepaalde banken. Een enorme meerwaarde op je woning. Als specialist in BEN-woningen is Verelst dan ook overtuigd van alle voordelen. BEN woningen kenmerken zich door een laag energieverbruik voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen deze woningen hun energie uit hernieuwbare bronnen.

Het grootste aandeel woningen dat Verelst bouwt zijn al Bijna EnergieNeutraal.

BOUWLOCATIE IN DE KIJKER! PUTTE – BEERZEL: HOUWSTRAAT Fantastisch gelegen verkaveling met nog 7 ruime bouwgronden voor 7 open bebouwingen volledig op maat. Deze verkaveling is uitstekend gelegen in een doodlopende straat. Jouw nieuwe thuis zal baden in de rust en toch in de nabijheid zijn van sport-, ontspannings –en transportmogelijkheden. www.urbis.be

U• 20


Investeren in nieuwbouw met de Urbis huurgarantie U bent op zoek naar een belegging die veiligheid combineert met een aantrekkelijk rendement? Dan biedt Urbis Vastgoedgroep voor u de perfecte oplossing! Met de Urbis huurgarantie bent u het eerste jaar na de oplevering van uw nieuwbouwappartement als eigenaar 100% zeker van uw maandelijkse huuropbrengsten, ook als het pand niet verhuurd is of als de huurder niet betaalt. Deze garantie wordt in een contract vastgelegd, in combinatie met het professioneel beheer van uw eigendom door Urbis Rentmeester.

1

HUURGARANTIE: ZEKERHEID VAN HUURINKOMSTEN

De huurgarantie van Urbis Vastgoedgroep staat voor contractueel gegarandeerde huuropbrengsten van uw investeringsvastgoed en investeren zonder de zorgen die het beheer van een huurwoning met zich meebrengt. De huurgarantie van Urbis betekent voor u als eigenaar van een investeringsvastgoed een goede, veilige investering:

• •

Maandelijkse gegarandeerde vaste huuropbrengsten Zorgeloos investeren daar Urbis instaat voor het beheer van uw investeringsvastgoed.

U • 21


2 genheid,

3

ZEKERHEID VAN LOCATIE Uw vastgoed moet niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Daarom zijn we heel selectief bij de keuze van onze locaties. Wij weerhouden enkel locaties die gunstig evolueren op het vlak van bereikbaarheid, werkgeleherontwikkeling, overheidsinvesteringen,‌

ZEKERHEID VAN RENDEMENT Aan Urbis Vastgoedgroep hebt u een betrouwbare partner die u garanties biedt voor een maximale return van uw investering. Een opbrengsteigendom betekent bij ons een verhuurklaar appartement, volledig afgewerkt en instapklaar voor uw huurder. Voor de calculatie van uw investering houden wij met alle kosten rekening. Wij geven u ook een realistisch beeld van uw toekomstige huurinkomsten: gebaseerd op reĂŤle huurwaarden die gestaafd kunnen worden aan de hand van concrete cijfers.

4

ZEKERHEID DOOR EIGEN VERHUUREN BEHEERDIENST: URBIS RENTMEESTER Bij het verhuren van een beleggingsappartement komt heel wat kijken. Wanneer u een vastgoedinvestering doet, komt het erop aan om zoveel mogelijk rendement te behalen. Dit kan enkel als uw appartement optimaal verhuurd wordt. Net dat is de specialiteit van onze eigen beheerdienst, Urbis Rentmeester. Dankzij Urbis Rentmeester hoeft u zich geen zorgen te maken over het vinden van een huurder of de administratieve rompslomp die bij de verhuur van uw appartement komt kijken. Met Urbis Rentmeester bent u zeker van een goed beheer van uw beleggingsvastgoed en een stipte betaling van uw gegarandeerde huuropbrengsten.

Maak kennis met de Ubris Rentmeester op pagina 34


Investeren is een werkwoord

O

nze fiscalist aan het woord: Luc Coopman

W

Al geruime tijd worden beleggers geconfronteerd met steeds verder dalende intrestvoeten op de meeste van hun beleggingen. Toen deze intresten wel héél laag begonnen te staan, werd er al eens lachend gezegd dat men binnenkort zou moeten bijbetalen om geld bij de bank te mogen plaatsen. Wat toen ironie leek, is nu echter stilletjes realiteit aan het worden. Misschien niet onmiddellijk door het aanrekenen van negatieve intresten, maar wel door het verhogen van allerlei bankkosten. Wil je rendabele beleggingen in de toekomst dan zal je dus aan de slag moeten !

Het leven gaat vooruit en we zullen dus moeten leren leven met het feit dat het gewone spaarboekje amper nog iets te bieden heeft. We kunnen klagen, of in het spreekwoordelijke hoekje zitten huilen, maar dat helpt ons niet vooruit. We kunnen er wel het beste van proberen maken... Mocht ik de toekomst met zekerheid kunnen voorspellen, dan zou ik dit meteen doen, maar de tijden en zeker de toekomst oogt toch wel een beetje negatief. Maar juist deze negativiteit, die er toch wel wat heerst in onze maatschappij, is misschien juist een opportuniteit voor diegene die de problematiek echt aanpakken. De keerzijde van lage intresten op spaarboekjes, is immers dat ook de intresten op leningen heel laag staan! Een gespijsd spaarboekje gekoppeld aan een lage intrest op leningen, kan immers in sommige beleggingen zorgen voor een extra rendement.

dat men zijn inleg volledig kwijt kon raken. Velen zijn daarin getrapt, en hebben jaren later vastgesteld dat hun geld én hun rendement in rook was opgegaan.... Sommige mensen met geld zoeken het daarom soms veel te ver. Zonder echt in detail te kunnen treden, wil ik toch al opmerken dat als je een rendement kan halen van 3%, en je moet maar een intrestvoet van minder dan 2% betalen aan de bank, je uw rendement van 3% via de zogenaamde leverage kan optrekken naar 4%. Veel te weinig beleggers staan hierbij stil, terwijl juist de professionele belegger hier juist heel veel mee doet.

VISIE

Wie nu wenst te beleggen in bijvoorbeeld een onroerend goed, zal heel erg zijn best moeten doen om bruto huurrendementen te vinden van meer dan 4%. Opgelet, her en der kan men dergelijke beleggingen zeker vinden, maar steeds dient men hier heel goed op te letten voor eventuele extra risico’s dewelke men loopt bij dergelijke beleggingen. Het is nu terug heel actueel, maar vele tientallen jaren geleden hebben in Gent en grote omgeving tal van mensen hun gelden in Texas belegd met zogenaamde garanties op hoge rendementen. Alleen is men erbij vergeten te vertellen

Een andere piste die ook vaak te weinig bekeken wordt door sommige kopers, is de gezamenlijke aankoop van onroerend goed met één of meerdere kinderen. Opgepast, ik heb het hier niet over de gesplitste aankoop naakte eigendom door kinderen en vruchtgebruik door ouders, maar een gewoon gesplitste aankoop waarbij ouders bijv. 50% van een eigendom kopen, en één kind ook 50% koopt. Kinderen betalen nu soms jarenlang ‘nutteloos’ huur, terwijl het al regelmatig is voorgekomen dat, indien ouders 100.000 euro zouden investeren, en de kinderen lenen 100.000 euro bij de bank, dat de kinderen i.p.v. geld weg te geven aan huur, ze enerzijds bouwen aan hun eigen vermogen, maar anderzijds de ouders hierdoor ook een mooier rendement kunnen genereren dan andere beleggingen. Bovendien hebben de ouders normaal gezien een goede en betrouwbare huurder


voor hun deel. Na een vijftal jaar wordt de woning eventueel terug verkocht, waardoor ouders hun centen terug hebben. De kinderen hebben in dit geval geen geld weggegeven aan verloren huur, maar hebben juist extra middelen gespaard om te kunnen overschakelen naar een grotere en mooiere woning. Het is ook altijd mogelijk dat de ouders en hun kinderen gedurende die vijf jaar regelmatig de energie gevonden hebben om een aantal uren te investeren in de oude woning, waardoor iedereen bij verkoop een mooi en niet belastbaar extraatje opstrijkt door de mooie meerwaarde. Sommige beleggers zien deze tussenstap zitten, andere niet. Feit is dat wie op een beredeneerde manier deze of andere tussenstappen zet, niet alleen zijn kinderen daarmee een enorm plezier doet (mooie opbrengst van hun uitgespaarde huur), maar ook als ouders een graantje meepikken. Net zoals schijnbaar de liefde een werkwoord is, is ook het behalen van rendement een werkwoord. Niets voor niets! Maar wie dergelijke langetermijntraject voor ogen heeft, moet zeker eens een goede babbel doen met zijn vastgoedmakelaar, want die kan zeker van dienst zijn bij het uitwerken van dergelijk langetermijnplan.

Een andere piste is de gezamelijke aankoop met 1 of meerdere kinderen

U• 24


Wij zorgen voor uw vastgoed terwijl u van een koffie geniet

RENTMEESTER Uw vastgoed groeit in professionele handen Investeren in vastgoed blijft een goede keuze, maar het verhuren van een woning of appartement vraagt tijd en energie…

U hebt niet steeds de tijd om de verhuring administratief goed op te volgen ? En vergeet bijgevolg al eens een indexatie of herinnering bij huurachterstand door te voeren ?

U blijft liever discreet op de achtergrond bij discussies met huurders ?

Het is moeilijk voor u om juridisch up to date te blijven omtrent de huurwetgeving?

En ook het (periodiek) onderhoud van het gebouw is niet echt aan u besteed ?

Of eerlijk… u heeft gewoon andere prioriteiten, waar u liever uw kostbare tijd en energie aan besteedt…

DAN :

BIEDT HET URBIS RENTMEESTERSCHAP VOOR U DÉ OPLOSSING ! Door een jarenlange expertise én een professionele aanpak met specifieke software-applicaties, kan Urbis Rentmeester uw vastgoed beheren, terwijl u geniet van de zaken, die u echt interesseren.


Waarom kiezen voor Urbis

Rentmeester? WAT DOET EEN RENTMEESTER PRECIES? De Urbis rentmeester zorgt voor het administratief, financieel en technisch beheer van uw vastgoedpatrimonium. 1. Administratief beheer: een strenge selectie van de huurder is zowel in het voordeel van de eigenaar als van de rentmeester. De rentmeester zal alle juridische stukken in orde brengen (huurcontract, plaatsbeschrijving, huurwaarborg...) en er bovendien op toezien dat de huurovereenkomst wordt nageleefd. Zo hoeft u niet meer zelf bij te houden of de betalingen zijn gebeurd, en bij discussie met de huurder zal de rentmeester in eerste instantie zelf optreden. Op vaste tijdstippen houdt hij u ook op de hoogte via een periodieke rapportage. 2. Financieel beheer: Heeft de huurder al gestort? Een maandelijkse vraag waarbij soms vol ergernis aanmaningen moeten worden gestuurd. Ook deze zorg neemt de rentmeester van u over, evenals het doorrekenen van diverse andere kosten, indexaanpassing en rendementsberekening. 3. Technisch beheer: U zit gezellig te tafelen en krijgt telefoon van uw huurder met de melding dat zijn kraan lekt. Niks is zo vervelend op een zondagavond dan gestoord te worden voor een in uw ogen akkefietje. Met de rentmeester komen deze telefoontjes rechtstreeks naar hem, hij brengt jaarlijks een bezoek aan uw pand om de staat te bekijken, het onderhoud en werken worden door hem opgevolgd,.... Dat uw pand beter onderhouden wordt en dus langer rendabel is, is met het inschakelen van de Urbis rentmeester, een feit.

Wenst u meer info over onze tarieven en voorwaarden? rentmeester@urbis.be

De extra’s Gratis rechtsbijstand bij juridische geschillen (mits huurwaarborg bij Korfine) Geen kosten bij verhuuropdracht bij onderschrijving van rentmeestercontract voor 3 jaar Een verhuurgarantie voor 12 maanden bij aankoop nieuwbouw via Urbis Vastgoedgroep Een jaarlijks gesprek over uw patrimonium, met vrijblijvende adviezen

GEEN ZORGEN

LANGER RENDABEL

U• 26


Investeren

in vastgoed voor senioren

De toenemende vergrijzing zal ongetwijfeld leiden tot een dringende nood aan kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor senioren, met een verzorgd dienstenpakket op maat. De cijfers liegen er niet om, de vergrijzing en ook onze levensverwachting neemt toe. Op vandaag is 17,20% van de bevolking boven de 65 jaar. In 2020 zal in Vlaanderen reeds 25,20% boven de 65 jaar zijn. De innovatieve en erkende assistentiewoningen van projectontwikkelaar Senior Homes zijn dĂŠ ideale belegging. De combinatie van de doorgedreven focus op kwaliteit met de controle op elke stap van het proces maakt van elke assistentieflat een investering voor de lange termijn.

U• 27


RESIDENTIE CLARENHOF ASSISTENTIEFLATS AAN ZEE - NIEUWPOORT Residentie Clarenhof met haar uitgebreide waaier aan kwalitatieve diensten, innovatief oproepsysteem en comfort biedt u een zorgeloze en veilige toekomst zowel voor u als investeerder, alsook voor de bewoners! Deze assistentieflats staan garant voor comfort, luxe, uw privacy en zelfstandigheid in een aangename sociale en groene omgeving voor de actieve nieuwe senior! Dit alles op een historische toplocatie in centrum Nieuwpoort. Uw voordelen als investeerder: een duurzaam nettorendement, een mooie meerwaarde door de topligging, vrijstelling van onroerende voorheffing, verlaagd BTW-tarief en een tastbare hefboom bij financiering.

RESIDENTIE RIALTO ASSISTENTIEFLATS AAN ZEE - OOSTENDE

Residentie Rialto biedt assistentieflats die de perfecte samensmelting zijn van een kwaliteitsvol afgewerkt en volwaardig appartement met de dienstenverlening en voorzieningen van een hotel. Dat alles in een oase van rust en comfort, dichtbij alle voorzieningen in het centrum van Oostende, op de voormalige locatie van de Cinema Rialto aan de Langestraat, Christinastraat, Kleine Weststraat en de Hertstraat.Geniet van uw vrijheid en laat u omringen met zorg en diensten op maat. Of kies voor een slimme investering. Met een vraag die het aanbod overstijgt, investeert u in een alternatief voor het spaarboekje of aandelen. Bovendien geniet u van een verlaagd btw-tarief van 12%, vrijstelling van onroerende voorheffing en gewaarborgde huurinkomsten.

Wat maakt deze residenties zo uniek?

• • • • • • • • • • •

Centraal gelegen / groene omgeving Fitness/wellness in elke residentie Elke residentie heeft zijn eigen brasserie met versbereide maaltijden Eigen ontwikkeld oproepsysteem Zorg op maat naar wat u nodig hebt, wij regelen het voor u Boodschappenservice Brood- en apotheekservice Woonassistent dagelijks beschikbaar Geen 21% maar 12% btw Vrijstelling onroerende voorheffing Aankoop in volle eigendom

U• 28


BOLLAARD LIER

Investeren in nieuwbouw te Lier

UW INVESTERING Investeren in vastgoed rendeert, als je het goed aanpakt. Er zijn een aantal belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden om er een succes van te maken. Het project Bollaard in Lier voldoet aan al deze factoren. DE STAAT VAN HET VASTGOED De nieuwbouwappartementen van Bollaard zijn allemaal tot in de puntjes afgewerkt. U hebt dus geen enkele zorg rond renovatie en de kosten die daarbij komen. De appartementen zijn duurzaam en energiezuinig opgebouwd. Het complex is architecturaal hoogstaand en ook aan het interieur werd bijzondere aandacht besteed. DE LIGGING De buurt waarin de woning /het investeringspand ligt is een zeer belangrijke factor. Net daarom is een appartement in het project Bollaard in Lier een interessant opbrengsteigendom. Om het prachtig authentieke centrum van Lier zelf te bezoeken, volstaan vijf minuten stappen of even de fiets van stal halen. Leuke winkeltjes, ambachtelijke producten, fijne restaurants, gezellige bars, ‌ Lier

NIEUWBOUW BOLLAARSTRAAT ______________ 6 UNITS VLOT BEREIKBAAR

heeft alles wat een stad leuk maakt om in te wonen. De locatie van Residentie Bollaard heeft tal van voordelen: gelegen op een steenworp van het Lierse stadscentrum en in een straal van 10km van centrumsteden Mechelen en Antwerpen. Zowel met de wagen als met het openbaar vervoer reist men zonder omwegen naar nabijgelegen steden en de rest van het land. De nabijgelegen E19 en E313 geven directe aansluiting op het nationale wegennet, terwijl het station van Lier vlotte verbindingen maakt met Antwerpen en Mechelen. Maar ook bestemmingen als Turnhout, Hasselt, Brussel en Herentals zijn gemakkelijk te bereiken. DE DOELGROEP De appartementen van dit nieuwbouwproject zijn ideaal voor jonge starters en gezinnen op zoek naar een rustige omgeving vlakbij de stad. De nieuwbouwappartementen hebben een groot huurpotentieel dankzij hun zorgvuldig gekozen locaties in aangename woonen leefomgevingen. Investeren in een appartement in Bollaard is dan ook een goede keuze. Neem gerust contact met ons op voor een antwoord op al uw vragen.


Willemen Groep Familiebedrijf op zoek naar bijzondere locaties Het land van Waas heeft er binnenkort weer twee nieuwe parels bij! In het verantwoordelijke van hart van Lokeren, vlakbij de kerktoren Willemen Real Estate en met zichten op de tuin van de dekenij, realiseert projectontwikkelaar Willemen Real Estate een nieuwe woonwijk, genaamd Haagbeuk. Dit project wordt opgetrokken naast twee eerdere realisaties, “De Vlasmolen” en “De Linnenreder”, die succesvol werden verkocht door Urbis. Ook in Sint-Niklaas bouwt de ontwikkelaar naarstig voort aan de nieuwe woonsite Domein Filteint, een groene woonwijk op een steenworp van het marktplein. De verkoop van beide projecten verloopt vlot, wat Willemen Real Estate ertoe bracht verder te investeren in deze unieke groene regio tussen de grootsteden Antwerpen en Gent. Momenteel zitten er nog enkele interessante nieuwe projecten in de pijplijn, die binnenkort het levenslicht zullen zien. Het geschikte moment dus om ons oor te luister te leggen bij de verantwoordelijke van Willemen Real Estate, Philippe De Waegeneer. Als verantwoordelijke staat hij in voor het beleid van de firma en stuurt daarbij een team van 16 enthousiaste medewerkers aan. Philippe licht voor ons de visie van Willemen Real Estate toe. Philippe De Waegeneer,


WE BEGINNEN BIJ HET BEGIN: KAN JE WILLEMEN REAL ESTATE EN HAAR ACTIVITEITEN KORT SCHETSEN? Philippe DW: "Laat mij van start gaan met een korte introductie van de moederholding, Willemen Groep, waar Willemen Real Estate slechts een bescheiden deel van uitmaakt. Willemen Group, met hoofdzetel in Mechelen, kan uitpakken met een lange lijst van prestigieuze bouwprojecten: gaande van de Galaxy North-torens aan het Brussels Noordstation, het MAS in Antwerpen, de renovatie van een start- en landingsbaan op Brussels Airport, de bedrijfsgebouwen van Telenet en Woestijnvis over de opening van de nieuwe campus van de Artesis Plantijn-hogeschool in Antwerpen tot de renovatie van het Koninklijk Paleis in Laken. Daarnaast werd de Mechelse bouwgroep uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar 2013. Bijzonder is dat de Willemen Groep in handen is van één familie, wat toch wel frappant is voor een bedrijf met 2.200 werknemers en 612 miljoen EUR omzet. Winst is voor Willemen slechts een voorwaarde om datgene te kunnen verwezenlijken wat haar nauw aan het hart ligt: klanten een hoge kwaliteit bieden. Het gegeven dat de moederonderneming en alle dochterbedrijven in handen van de familie blijven biedt een ijzersterke garantie voor een correcte samenwerking met haar kopers.

Eén van die dochterondernemingen is Willemen Real Estate dat instaat voor de ontwikkeling van kwalitatieve en energievriendelijke a p p a r te m e n t s g e b o u wen en wooncomplexen op uitzonderlijke locaties en tegen aantrekkelijke prijzen. WRE heeft intussen ook haar strepen verdiend in de realisatie van studentenkoten, assistentiewoningen en retail. Sinds haar ontstaan, 15 jaar geleden, werden reeds meer dan 100 woningen en 1.000 appartementen gerealiseerd. Met projecten in West- en Oost Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brussel is Willemen Real Estate sterk vertegenwoordigd in Vlaanderen en Brussel, en ook in Wallonië staan een hoop interessante projecten op stapel. Daarnaast biedt WRE haar kopers doorgaans een mix van functies aan. Zo combineren we projecten met woonentiteiten doorgaans ook met commerciele ruimtes en eventueel kantoren zodat de sites die we ontwikkelen kleine zelfstandig functionerende eilanden worden, binnen een groter stadsweefsel."

Wij hebben een pioniersrol op vlak van technologie

HOE ONDERSCHEIDT WILLEMEN REAL ESTATE ZICH VAN ANDERE BOUWBEDRIJVEN? Philippe DW: "Zoals aangehaald is er het verschil in eigendomsstructuur, wat maakt dat winst niet het voornaamste doel is. We willen bij elke potentiele klant in de top drie zitten. De goedkoopste zijn

U • 31


is voor ons niet het belangrijkste, dat willen er al genoeg. En als de klant je alleen daarom kiest, blijft het toch niet duren. Trouwens, de marges zitten vandaag de dag sowieso op de bodem. Willemen Real Estate wilt kwaliteit bieden. Deze kwaliteit komt op verschillende vlakken tot uiting: zo kiezen we enkel voor locaties die grondig en duurzaam herontwikkeld worden en naadloos op het openbaar vervoernetwerk worden aangesloten, maar ook voor kwaliteitsvolle bouwmaterialen, gecertificieerde onderaannemers en leveranciers met de nodige know-how. Daarnaast werken we onze woningen af met erg royale afwerkbudgetten. Tenslotte zijn we ook op technologisch vlak een absolute voorloper in de bouwsector." HOE UIT ZICH DAT? Philippe DW: "Onze pioniersrol op het vlak van technologieën komt op verschillende manieren tot uiting. Zo gebruiken we “augmented reality”, waarbij de realiteit die je ziet, wordt verrijkt door extra info via een bril. Op een werf kan onze werfleider perfect zien waar hij had moeten staan met zijn gebouw. Onze plannen zitten immers in digitale 3D-modellen. Hij kan die plannen oproepen en over de realiteit leggen. Wat er al staat, licht vervolgens op in groen, wat er had moeten staan, in rood. Daar kan je een tijdlijn aan toevoegen: dat had moeten gezet zijn tegen die tijd, door onderaannemer X, naar wie de werfleider meteen een mail kan sturen. Tegen dat hij weer aan zijn bureau zit, is zijn werk gedaan. Maar ook het gebruik van drones onderzoeken we volop. Dat begint natuurlijk bij foto's maken van een werf - heel basic. Je kan er dingen mee zien die je anders niet ziet, de onderkant van een brug bijvoorbeeld. Maar je kan er ook infraroodbeelden mee maken. Op termijn willen we er zelfs een volledig werfbezoek mee doen. Je laat hem autonoom vliegen volgens een vluchtplan dat gevoed wordt door de 3D-plannen. Op het einde van de vlucht geeft hij via wifi of 4G een volledige status en een to- do-lijst door naar de onderaannemers. Nog een voorbeeld: op de werven van ons wegenbouwbedrijf Aswebo dragen onze mensen een chip in hun kleding, waardoor een kraan meteen stilvalt zodra ze de kraan verlaten. De Willemen Groep heeft drie mensen in dienst die dag in dag uit bezig zijn met uit te zoeken hoe we kunnen innoveren, vooral daarin zit ons onderscheidend vermogen lijkt me.” HOE BESLIST WILLEMEN REAL ESTATE OF EEN LOCATIE GESCHIKT IS VOOR ONTWIKKELING? Philippe DW: “Bij de opstart van een project wordt steevast een grondige analyse van de omgeving gemaakt. Daarbij gaan we op pad om informatie te sprokkelen over de voorwaarden waaraan een mogelijke ontwikkeling dient te voldoen. We brengen het bestaande woningaanbod in kaart en bestuderen aan welke


Maquette project Filteint • Sint-Niklaas

woontypologieën er nood is. Op die manier spotten we locaties met toekomstpotentieel en gaan we op zoek naar de buurten waar morgen iedereen wil wonen. Bij de Haagbeuk site en de site van Domein Filteint waren we meteen overtuigd van de kwaliteiten van de locatie. De ligging dichtbij de markt is uniek, en we wilden deze stedelijke context dan ook aanvullen met een flinke injectie groen. Zowel in Haagbeuk als in Domein Filteint is een groen uitzicht al wat de klok slaat. Bij de opstart van een project brengen we steevast de concurrentie in beeld en gaan we op zoek naar een onderscheidend vermogen, dat wij dan kunnen ontwikkelen. Doorgaans kan je stellen dat we ernaar streven onze appartementen zo veel mogelijk te laten baden in het licht en zorgen we ervoor dat het gros van de appartementen een ruim terras heeft. Ook onze afwerkbudgetten liggen beduidend hoger dan die van concurrenten.

tot uiting door de vernieuwing van de omliggende openbare pleinen en in Domein Filteint door de renovatie van enkele historische elementen op de site die refereren naar de vroegere textielfabriek op de site." VANWAAR DE INTERESSE VAN WILLEMEN REAL ESTATE VOOR HET WAASLAND? Philippe DW: "De ligging van Het Waasland is top: tussen de grootsteden Antwerpen en Gent en toch middenin het groen. De vraag naar appartementen op centrumlocaties blijkt bovendien groot en laat ons niet vergeten dat het Waasland enkele zeer kapitaalkrachtige gemeenten telt met inwoners die op zoek zijn naar alternatieven voor hun verlieslatende spaarboekje. De kracht van investeren in het Waasland zit hem in een simpele constatatie: appartementen zijn hier een pak goedkoper dan in Antwerpen en Gent, hoewel de maandelijkse huurprijzen relatief gezien niet zoveel lager liggen dan in de grootsteden. Dit zorgt voor erg mooie rendementen. Wij zetten volop in op het Waasland!"

De kracht van het Waasland: goedkoper dan grootsteden maar huurprijzen die niet zoveel lager liggen

De invulling van de conceptontwikkeling gaat echter veel verder dan het bepalen van een residentiële invulling. Zo onderzoeken we steeds of er iets extra kan gedaan worden om het project maatschappelijke draagkracht te geven in de buurt. Deze draagkracht komt in Haagbeuk

U• 33


DE MUNT MECHELEN

NIEUWBOUW MUNTSTRAAT ______________

Residentie De Munt is een exclusief, luxueus project in het centrum van Mechelen. Dit kleinschalig renovatieproject wordt opgetrokken uit de meest duurzame en verfijnde materialen van eerste kwaliteit. Dit kleinschalig project zal op een evenwichtige manier geïntegreerd worden in het straatbeeld en zal zich onderscheiden door een stijlvolle architectuur. Het project De Munt bestaat uit 3 ruime, luxueus ingerichte appartementen (slechts 1 appartement per verdieping). Ruime terrassen, een topafwerking en een centrale ligging zijn enkele van de troeven van dit prachtige project.

3 APP. LUXUEUS RUIM

IN HET CENTRUM

IN HET CENTRUM

DE DROMERIJ

Exclusief woonproject in uniek historisch kader op een toplocatie in de Mechelse binnenstad. Het woonproject 'De Dromerij' wordt gerealiseerd in de Rik Woutersstraat, tussen de Veemarkt en de Muntstraat, in de voormalige brouwerij “Sint-Michiel”. Vandaag wordt dit omgebouwd naar een hedendaagse, comfortabele en luxueuze residentie met respect voor de authenticiteit van de complexe gebouwenstructuur die dateert uit de 19de en 20ste eeuw. Ze vormt met haar diverse bouwstijlen een prachtig geheel, gesitueerd rond een gezellige binnentuin. Het project straalt in zijn architectuur kunst uit, mede daarom werd het vernoemd naar een beeldhouwwerk van de Mechelse kunstenaar Rik Wouters.

MECHELEN

NIEUWBOUW RIK WOUTERSSTR. ______________ 2 WONINGEN 5 APP. 2 LOFTS

U• 34


Investeren in Spaans vastgoed

Van Torrevieja tot Denia, de Costa Blanca is weer helemaal terug als favoriete vakantiebestemming van de Belgen. Urbis Vastgoedgroep stelt u voortaan kwalitatieve nieuwbouwprojecten voor aan de Costa Blanca. De Costa Blanca is een 200 kilometer lange kuststrook in het zuidoosten van Spanje. Als u op zoek bent naar een koopwoning aan de Costa Blanca, dan kunnen wij u helpen om uw droomhuis te vinden. Urbis Vastgoedgroep werkt hiervoor samen met de Nederlandse makelaar gespecialiseerd in Spaans vastgoed, Houses of Spain, om u een totaalbegeleiding te kunnen aanbieden bij uw zoektocht naar een geschikt pand.

U• 35


Investeren in Spaans vastgoed

COSTA BLANCA ZUID Costa Blanca Zuid biedt u een natuurlijke schoonheid, met o.a. de prachtige zoutmeren. Deze streek biedt u een geweldig klimaat, prachtige natuurparken, geweldige stranden, schitterende Golf Resorts op de meest prachtige locaties, rijk aan festivals en culturele evenementen. Huizen kopen in Spanje aan de Costa Blanca Zuid is zeer geschikt voor jonge gezinnen, en voor mensen die van meer levendigheid houden. COSTA BLANCA NOORD Costa Blanca Noord heeft een prachtig bergachtig landschap. Kustplaatsen in de omgeving zijn onder andere San Juan, El-Campello, Finestrat, Cumbre del Sol,Villajoyosa, Altea, Calpe, Moraira, Benissa, Javea en Denia die allemaal vlakbij de snelweg die loopt tot in Valencia, liggen. Er bevinden zich verschillende jachthavens en prachtige stranden, die allemaal bereikbaar zijn binnen een uur van de luchthaven.

NIEUW NIEUWBOUWPROJECT

Denia

Torrevieja

WIJ HELPEN U BIJ UW KEUZES: waar? welk pro project? rust? bereikbaarbereikbaar heid?

TORREVIEJA

U• 36


Urbis helpt u bij uw zoektocht U heeft besloten om uw droom te gaan realiseren en bent zich aan het oriënteren op een woning, appartement of villa in Spanje. Een spannende zoektocht, waarbij u behoefte heeft aan de juiste informatie en deskundige en betrouwbare begeleiding. Urbis Vastgoedgroep/Houses of Spain is hiervoor uw partner!

1

Investeren in Spaans vastgoed

Samen met u doorlopen we het proces stap voor stap en wij voorzien u te allen tijde van de benodigde informatie en begeleiding. Onze taak is om het proces voor u zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. Belangrijk is dat wij zowel in België, Nederland als in Spanje een kantoor hebben, waardoor we u altijd ter plekke van dienst kunnen zijn.

KENNISMAKING Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen we een geheel vrijblijvende en kosteloze afspraak in. Samen met u bespreken we uw wensen en eisen voor uw woning in Spanje. Middels een uitgebreide inventarisatie proberen we te komen tot een juiste selectie van woningen die bij u passen. Belangrijke factoren die hier een rol spelen zijn: de gewenste locatie en omgeving, type woning, aantal slaapkamers en budget. Juist omdat de aankoop van een (tweede) woning in Spanje een hele investering is, is het belangrijk dat u kiest voor de beste makelaar. Tijdens de kennismaking is het van belang dat u een goed gevoel heeft bij ons en dat u vertrouwen krijgt in de deskundigheid en betrouwbaarheid van Urbis Vastgoedgroep/ Houses of Spain als uw aankoopmakelaar. Mocht u na de eerste kennismaking behoefte hebben aan meer informatie of een tweede of derde gesprek, dan komen wij graag nog een keer.

U• 37


2

BEZICHTIGING Op basis van de kennismaking hebben wij voor u in ons aanbod potentiële woningen gevonden die mogelijk zouden passen binnen uw wensen en eisen. Nadat u deze woningen rustig heeft bekeken en een selectie heeft gemaakt van de woningen waar u enthousiast over bent, is het tijd om de woningen in Spanje met eigen ogen te gaan zien. Wij organiseren voor u een bezichtigingstour. In drie dagen nemen wij u mee op een fantastische tour doorheen de omgeving en naar de woningen van uw keuze. Wij halen u op aan het vliegveld en via onze contacten kunt u bovendien een korting verkrijgen op de hotelovernachtingen. Indien u besluit over te gaan tot aankoop via Urbis Vastgoedgroep/ Houses of Spain, dan ontvangt u van ons een vergoeding voor die bezichtigingsreis van 250€.

4

FINANCIERING VAN DE AANKOOP Indien u gebruik wenst te maken van een financiering voor de aankoop van uw woning in Spanje, dan zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Houdt daarbij wel rekening dat in Spanje 60 tot 70% van de aankoopsom van uw woning wordt gefinancierd met een annuïteitenhypotheek met een looptijd van max. 30 jaar en tot een maximale leeftijd van 75. Het verstrekken van een hypotheek gebeurt op basis van een taxatierapport. Wij adviseren u graag bij het vinden van een passende financiering.

3

HET AANKOOPPROCES Indien u kiest voor (nog te realiseren) nieuwbouw wordt binnen 30 dagen, na het tekenen van het reserveringscontract en betaling van het reserveringsbedrag, het officiële koopcontract voor uw Spaanse woning getekend. Op dat moment dient ook 20% van de aankoopsom minus het reeds door u betaalde reserveringsbedrag betaald te worden. Na 60 – 90 dagen dient er weer 20% van de aankoopsom betaald te worden en bij oplevering betaalt u de laatste 60% van de aankoopsom. De percentages kunnen per projectontwikkelaar afwijken. Naast de verkoopprijs van uw Spaanse woning dient u in ieder geval rekening te houden met de bijkomende transactiekosten. Deze kosten bedragen circa 13% van de verkoopprijs. De transactiekosten bestaan uit omzetbelasting IVA (10%) bij nieuwbouw, notaris- en registerkosten en afsluitkosten hypotheek (ca. 3%); advocaatkosten en administratiekosten.

5

NA DE AANKOOP Nadat u uw woning in Spanje heeft gekocht, moet er veel geregeld worden. Onze diensten houden natuurlijk niet op nadat u de woning heeft gekocht, wij ontzorgen u ook na de aankoop. De overdrachts- of omzetbelasting dient te worden betaald, u dient te worden aangemeld als nieuwe eigenaar van de woning in het woningkadaster, u moet een Spaanse bankrekening openen, u moet worden aangemeld bij de belastingdienst door een NIE nummer aan te vragen en verzekering, VVE en nutsaansluitingen moeten geregeld worden. Urbis Vastgoedgroep/Houses of Spain heeft een informatiemap die u ontvangt na aankoop van de woning. Hierin is alle benodigde informatie opgenomen om u op weg te helpen. En natuurlijk kunt u altijd rekenen op ons als u er niet uit komt en wat extra hulp nodig heeft. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen en wij helpen u verder.

Investeren in Spaans vastgoed

U• 38


MATERIES Transportrecht Bouwrecht Huur Handelsrecht Incasso Strafrecht Verkeersrecht

ADVOCATEN Jorgen Van Laer Christophe Van Mechelen Sanne De Clerck Elisabeth Verheyen Veronique Gysbrechts

CONTACT Eiermarkt 13-17 (1V) bus 3 2000 Antwerpen Tel. +32.3.369.28.00 Fax. +32.3.369.28.01 CONTACT: Christophe.vanmechelen@vlvm.be www.vlvm.be

U• 39


U Urbis Gent Keizer Karelstraat 103 9000 Gent T 09 233 15 30

Urbis Aalter Stationsstraat 44 9880 Aalter T 09 278 09 09

Urbis Sint-Niklaas Plezantstraat 24/1 9100 Sint-Niklaas T 03 284 04 04

Urbis Mechelen Antwerpsesteenweg 275A 2800 Mechelen T 0488 42 42 24

Urbis Rentmeester Keizer Karelstraat 103 9000 Gent T 09 235 47 00

Urbis Woonmagazine Mechelen  

Urbis Vastgoedgroep stelt u de laatste nieuwbouwprojecten in regio Mechelen voor. Ontwikkelaars en architecten leggen hun visie uit en de be...

Advertisement