Issuu on Google+

Grafisk manual Version 1.0

1


Innehållsförteckning Inledning 3

Förord/Varför en grafisk profil?

Grafisk manual 4

Logotypens grundutförande

5

Logotype gråskala och svart

6

Logotype inverterad

7

Logotypens placering

6

Ej tillåten placering av logotypen

9

Filformat

10

Färgsättning

11

Tonsteg och användning av färger i informationsgrafik

12

Dekorelement

14

Typografi

Tillämpning 17

Kontorstryck

17

Visitkort

18

Kuvert

19

Brevpapper

20

Kontorsmallar

21

Power Point

22

Exempel på övriga profilprodukter

23

Exempel på tillämpning på webben


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Grafisk manual Det här är Modulpacs grafiska manual. Den är tänkt som ett verktyg och en hjälp för att guida dig rätt i det profilmaterial som vi använder i vår kommunikation. Här kan du ta del av Modulpacs grafiska identitet – dels hur vår logotyp, typografi och våra färger ser ut, dels hur de fungerar tillsammans. Riktlinjerna som presenteras är tänkta att underlätta för dig som arbetar med vår grafiska profil, såväl internt som externt. För att slippa uppfinna hjulet om och om igen har vi arbetat fram verktyg och mallar som du kan använda. Det sparar både tid och kraft.

Varför en grafisk manual? Vår gemensamma grafiska profil är en spegling av Modulpac. Därför är det viktigt att signalera entydlighet mot våra kunder och stärka Modulpacs varumärke och skapa igenkänning. Den grafiska manualen är ett viktigt stöd i arbetet med att göra oss synliga och tydliga. Vår profil bygger på vårt kärnvärde och vår personlighet. Genom att uppträda konsekvent, med en tydlig grafisk identitet, stärker vi vårt varumärke. Har du frågor kring våra grafiska riktlinjer, kontakta marknadschef eller marknadsassistent på 0372-255 00.

Använd den grafiska manualen som ett verktyg i ditt arbete. En omsorgsfull och genomtänkt användning av våra grafiska riktlinjer stärker Modulpacs uttryck och identitet.

3


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Logotype Modulpacs logotype består av en symbol och vårt namn. Symbolen bygger på Modulpacs verksamhetsområde och kommunicerar kärnvärdet och vår profilering. Symbolen består av en oval form inuti en svart rektangel. Den svarta reklangeln symboliserar formverktyg och den röda delen är en förslutning. Ovalen symboliserar ägget som den optimala förpackningen. Under finns ordbilden som är satt i typsnittet Futura som är en Sans Serif.

För att skapa igenkänning arbetar vi med hela logotypen som alltid placeras stående med symbolen överst och ordbild underst.

Logotypen är att betrakta som en bild och ska inte förändras. Symbol och namn får ej delas. För att säkerställa exakt återgivning ska de digitala originalen användas.

Logotype färg Pantone (PMS) 1795 CMYK 0 94 100 0 RGB 228 37 24 Webbfärg E42518

Symbol

Läs mer om färgskalor på sid 10

Vit Svart

Ordbild

4


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Logotype gråskala Gråskalelogotypen används företrädelsevis när inte en färglogotype kan användas, exempelvis vid enklare annonsering i dagspress och vid enfärgstryck. Logotype i gråskala är alltid att föredra framför svart.

Gråskala 60 % Vit Svart

Logotype svart Svart logotyp används i media som ej kan reproducera gråskala, till exempel äldre faxmaskiner och kopiatorer.

Vit Svart

5


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Logotype inverterad Negativ logotyp används på ytor och bakgrunder som är mörkt eller oregelbundet färgsatta, t ex bilder och liknande. Logotypen skall om möjligt placeras på en ”lugn” yta, samt på en så pass mörk eller färgad yta att den ger logotypen tillräckligt med kontrast.

6


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Logotypens placering Logotypen behöver luft omkring sig. Med frizon menas en yta runt logotypen som måste vara fri från andra element. Tänkt på att inte placera bilder eller andra objekt för ”tätt” intill. Nedan ser du rekommenderade minsta avstånd.

Minst 1/3 X

X

Minst 1/3 X

Minst 1/3 X

Minst 1/3 X

Minimiformat För att säkerställa logotypens tillgänglighet måste den hålla en storlek som går lätt att läsa, därför bör logotypen inte understiga 10 mm i bredd.

Procentuell nedskalning. (Proportioner ska behållas)

7


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Ej tillåtna placeringar av logotypen Logotypen kommer att användas i många sammanhang och på olika underlag. Därför är det extra viktigt att det inte blir fel. Här nedan ser du några felaktiga och icke tillåtna användningar av logotypen. Om du är osäker på hur du får använda logotypen, kontakta marknadsavdelningen.

Rotera inte logotypen

Dela inte på logotypens symbol och text

Använd inte skuggor eller andra effekter på logotypen

Placera inte logotypen på färgade plattor som inte stämmer den grafiska profilen

Placera inte logotypen i en egen form

Placera inte logotypen i en ram

8


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Logotypens filformat EPS – för tryck

EPS (Encapsulated PostScript) kan representera både vektor- och punktinformation och stöds av så gott som alla grafik-, illustrations- och sidlayoutprogram. EPS-formatet används för överföring av PostScript-bilder mellan program. När du öppnar en EPS-fil som innehåller vektorgrafik, rastreras bilden och vektorgrafiken konverteras till pixlar.

För tryckning i två eller tre färger används PMS (Pantone Matching System). Detta är de mest ”korrekta” varianterna av våra färger mot vilka andra ska jämföras för att uppnå bäst återgivning.

Fördelen med Eps-formatet är att logotypen är skalbar till vilken storlek som helst, utan att tappa kvalitet.

Beroende på ändamål finns logotypen i olika filformat.

Eps-filen är vektorbaserad och används när logotypen ska tryckas i någon form. Eps-formatet används för såväl fyrfärgstryck som svartvitt. EPS-filen finns i två utföranden. Dels i PMS och dels i CMYK. Ska ni trycka färgbildersamtidigt ska CMYK-variant användas. Ska ni trycka kontorstryck som exempelvis brevpapper och annat kontorsmaterial ska PMS-färg användas.

Jpeg, gif eller png – för skärmupplösta ändamål Jpeg-filen använder du till Word, Powerpoint, hemsidor och e-postutskick. (På webbplatser kan också Png-formatet, alternativt gifformatet användas).

9


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Färgsättning Förutom svart och vit består logotypen av en varmröd färg. Den röda färgen är Modulpacs identitetsfärg och gör det enkelt att känna igen företaget. Då logotypen syns i många olika sammanhang ex. skyltar, annonser, kataloger så är det viktigt att färgerna är likvärdiga.

Färgkod Modulpac blå Pantone (PMS) 645 CMYK 55 24 0 9 RGB 116 160 202 Webbfärg 74A0CA

Förutom logotypens röda färg finns också ett antal komplementfärger med bestämda färgkoder.

Färgkoder komplementfärger Pantone (PMS) 1807 CMYK 0 100 96 28 RGB 159 5 16 Webbfärg 9F0510

Pantone (PMS) 301 CMYK 100 45 0 18 RGB 0 76 141 Webbfärg 004C8D

Pantone (PMS) 402 CMYK 0 6 14 31 RGB 181 173 159 Webbfärg B5AD9F

Pantone (PMS) 645 CMYK 55 24 0 9 RGB 116 160 202 Webbfärg 74A0CA

10


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Tonsteg Vid behov, i exempelvis tonplattor och övriga grafiska element kan också profilfärgerna användas i tonsteg, se nedan.

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Grafer och redovisningar I presentationsmaterial används profilfärgerna likt nedan. Vid behov att få ut fler nyanser ska tonsteg användas.

DOLORES LIPSUM

2006

2007

2008

Lorem ipsum

45 000

12 500

13 500

Dolor sit amet

65 328

48 623

123 022

1 250

47 000

12 500

125 235

450 21

5 100

Consectetuer Adipiscing

DOLORES LIPSUM Lorem ipsum Dolor sit amet Consectetuer Adipiscing

2005 13 500 123 022 12 500 5 100

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Dolor sit amet

Consectetuer

Consectetuer

Adipiscing

Adipiscing

Natoque

Natoque

Vivamus

Vivamus

0

20

40

60

80

100

11


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Dekorelement/illustration Dekorelementen är ett grafiskt hjälpmedel för att skapa en starkare och mer enhetlig bild av Modulpac. Dekorelementen blir i kombination med logotype och typografi, ett snyggt inslag i den grafiska profilen. De två olika mönstren är stiliserade bilder av korkar och burkar. Dekorelementen finns som eps-filer.

Dekorelement som konturer

12


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Dekorelement, till채mpning.

13


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Typografi Att återkommande använda samma typsnitt hjälper oss ytterligare att förstärka vår enhetliga profil, därför använder vi oss av förbestämda ”hustypsnitt” när vi producerar trycksaker eller kommunicerar i skrift.

Knipning innebär att man minskar på avståndet mellan samtliga tecken i en ordbild eller i en mening.

Futura och Adobe Garamond används när vi skapar nya trycksaker, kataloger, kontorstryck (brevpapper, visitkort, brevpapper, korrespondenskort) etc.

Rubriker

Typnsitten kan beställas på www.matton.se

Typsnittsfamiljen Futura finns i många olika skärningar och i många vikter. Modulpac använder Futura Light och Futura Book med en knipning på -10 em.

Futura Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 !”#%&/()=?°* Futura Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 !”#%&/()=?°*

14


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Brödtext Adobe Garamond I brödtext, där längre textmassor ska presenteras använder vi Adobe Garamond som är en antikva, det vill säga ett typsnitt som har seriffer eller klackar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 !”#%&/()=?°* 1234567890 Gemena siffror bör användas i siffergupper på exempelvis visitkort. Se tillämpning på sid. 17

Typsnitt att användas i Word, Powerpoint etc. När du skriver brev i Word eller gör en presentation använder du dessa typsnitt som är standard i de flesta PC. Century Gothic följer med Microsoft Office, vilket de allra flesta använder idag.

Rubriker Century Gothic

Brödtext Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 !”#%&/()=?°*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 !”#%&/()=?°*

Om ej Century Gothic finns installerat kan Arial användas.

15


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Till채mpning

16


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Kontorstryck

Mita Bylund

Marketing Manager

Kontorstryck ska ha samma storlek, avstånd och proportioner. Allt för göra det smidigt när produktionen blir utspridd över tid. Detta även för att skapa en entydighet när flera personer jobbar med att ta fram tryckfärdigt material.

Modulpac AB Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan Sweden www.modulpac.com

Office: +46 (0)372-255 00 Fax: +46 (0)372 255 01 Direct: +46 (0)372-255 02 Mobile: +46 (0)70-388 06 78 mita.bylund@modulpa c.se

Visitkort Visitkort i storlek 90 x 55 mm. Här presenterad i skala 1:1

6,5 mm

7,8 mm

Mita Bylund

5,5 mm

Marketing Manager

Modulpac AB Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan Sweden www.modulpac.com

Office: +46 (0)372-255 00 Fax: +46 (0)372 255 01 Direct: +46 (0)372-255 02 Mobile: +46 (0)70-388 06 78 mita.bylund@modulpac.se

Visitkort detaljer Namn: Futura Book 15 pt Titel: Futura Light Italic 9 pt Kontaktuppgifter: Adobe Garamond Regular 8 pt. Radavstånd: 11 pt Siffror: Adobe Garamond Small Caps & Oldstyle Figures Snabel-a: Minska baslinjen med -1 pt Papper: Scandia 2000, 270 g eller motsvarande

Framsida

17


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Kuvert Kuvert i storlek C5 med och utan fönster. Här presenterade i skala 1:2

Kuvert detaljer Adress: Futura Light 12/16 pt

12 mm

Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan, SWEDEN www.modulpac.com

Kuvert C5 229 x 162 mm

15 mm

12 mm

Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan, SWEDEN www.modulpac.com

Kuvert C5 med fönster 229 x 162 mm

15 mm

18


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Brevpapper Brev i storlek A4. Förtryckta brevpapper kan även ha vårt dekorelement på baksidan. Här presenterade i skala 1:2.

Brev detaljer Lagan 2009-06-16

22 mm

Lorem ipsum dolor sit

Rubrik: Futura Light 32 pt Brödtext: Adobe Garamond 12/16 pt Adress: Adobe Garamond 12/14 pt Kontaktuppgifter sidfot: Adobe Garamond 8,5/10,5 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Lagan 2009-06-16 Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam,

Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 26 mm mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.

30 mm

Modulpac AB Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan Sweden

Office: +46 (0)372-255 00 Fax: +46 (0)372 255 01 Direct: +46 (0)372-255 02 Mobile: +46 (0)70-388 06 78

E-mail: info@modulpac.se www.modulpac.com Org. no 556220-4858

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, 30 mm

Luctus pulvinar

Luctus pulvinar

Modulpac AB Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan Sweden

Office: +46 (0)372-255 00 Fax: +46 (0)372 255 01 Direct: +46 (0)372-255 02 Mobile: +46 (0)70-388 06 78

E-mail: info@modulpac.se www.modulpac.com Org. no 556220-4858

19


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Kontorsmallar Mallar för Microsoft Office Word, Powerpoint etc görs med utgångspunkt i de avsedda typsnitten Century Gothic/Times New Roman se sid. 15.

Brevmall Lagan 2009-06-16

Rubriker: Century Gothic Brödtext: Times New Roman

Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Modulpac AB Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet Industrigatan 11 nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue. SE-340 14 Lagan Sweden

Faxmall Logotype i svart

TILL

Namn: Integer Tincidunt Företag: Integer Tincidunt Avdelning: Integer Tincidunt Titel: Integer Tincidunt

FRÅN

Namn: Integer Tincidunt Företag: Integer Tincidunt Avdelning: Integer Tincidunt Titel: Integer Tincidunt

Luctus pulvinar

Faxmeddelande

Lorem ipsum dolor sit

Modulpac AB Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan Sweden

Office: +46 (0)372-255 00 Fax: +46 (0)372 255 01 Direct: +46 (0)372-255 02 Mobile: +46 (0)70-388 06 78

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend E-mail: info@modulpac.se www.modulpac.com ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra Org. no 556220-4858 nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue.

Luctus pulvinar

Modulpac AB Industrigatan 11 SE-340 14 Lagan Sweden

Office: +46 (0)372-255 00 Fax: +46 (0)372 255 01 Direct: +46 (0)372-255 02 Mobile: +46 (0)70-388 06 78

E-mail: info@modulpac.se www.modulpac.com Org. no 556220-4858

20


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Power Point Power Point-mallar har en startsida i någon av Modulpacs profilfärger och dekorelement. Innehållssidor har vit bakgrund.

Startsida

Modulpac AB Presentation 2009

Modulpac AB Presentation 2009

Innehållssida

Välkommen till Modulpac!

1. Aenean commodo • • •

Nullam dictum felis Nullam dictum felis Nullam dictum felis

2. Aenean commodo • • •

Nullam dictum felis Nullam dictum felis Nullam dictum felis

www.modulpac.com

21


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Exempel pรฅ profilprodukter Profilprodukter och presentartiklar bรถr fรถlja samma form fรถr att skapa en enhetlig kommunikation externt och internt.

www.modulpac.com

www.modulpac.com

www.modulpac.com

22


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Webbadress

www.modulpac.com

Texten www.modulpac.com skrivs med Futura Light med kipning -10 em. www.modulpac.com Används i vit färg på färgade plattor och underlag. Annars sätts texten i svart.

www.modulpac.com

23


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

RollUp RollUp:s följer samma grafiska profil som övrig kommunikation men har även en slogan ”För förpackningens bästa” eller på engelska: ”For the best of packaging”. Här presenterat i ca. 10% av naturlig storlek.

- för förpackningens bästa

- för förpackningens bästa

www.modulpac.com

www.modulpac.com

24


Modulpac : Grafisk manual : version 1.0

Varianter

Typsnitt slogan: BradleyHand ITC Typsnitt hemsida: Futura Light (-10)

- for the best of packaging

2000 mm

- for the best of packaging

www.modulpac.com

850 mm

www.modulpac.com

25


Det här är vår gemensamma grafiska manual

Produktion: Urban Svensson Graphic Design 2009

I manualen finner du grundstenarna till Modulpacs grafiska identitet: logotyper, färger och typografi. Du hittar också ett antal olika applikationsexempel som anger hur den tillämpas i vår dagliga verksamhet. Läs gärna om grunderna för att få en helhetsbild, innan du ger dig in på enskilda detaljer. Detta för att ta största möjliga ansvar för vårt gemensamma varumärke.


Modulpac grafisk manual 2009