Vandra Varsamt

Page 1

Vandra spรฅrlรถst?


I Vindelfjällen kan man hitta många spår. Vi kan se att renen gått ut på bäckens is invid björken som bävern fällde för några år sedan.

Vet du åt vilket håll tjädern gick?

Och vem har tassat fram här vid sjökanten?

Här finns också lämningar av gammal kultur. Timret höggs 1880 och bär spår av sin historia fram till idag.

Kan du se vem som gjort avtryck vid sidan av stigen?

Och har du funderat över vilka spår du själv lämnar efter dig i Vindelfjällen?


ATT VANDRA SPÅRLÖST Koncentrera din vandring till leder.

Välj tåligt underlag - sten, sand och grus är mycket hållbara underlag och tål tramp och slitage bra. Välj väg efter gruppstorlek och besöksfrekvens – när blir ett besök en stig? När blir mitt spår en inbjudan till en ovana?

I Vindelfjällen har förvaltarna valt att lägga lederna på hållbara platser i terrängen för att undvika skador och störning. Över känsliga myrar är lederna ofta spångade.

Torra gräsmarker är resistenta mot tramp. Effekten av färd över is och snö är tillfällig, bara snödjupet är tillräckligt. Fuktiga myrar är känsligare än torra myrar och fuktiga fjällängar tål tramp sämre.

Gå i mitten av leden, även när den är våt eller lerig. Alternativet är att gå så långt från den slitna ytan att ditt nya spår inte syns. Vandring utanför leder Som en allmän regel bör vandrare undvika att skapa spår som andra följer efter. Du kan välja att vandra spårlöst.

Fjällets invånare signalerar ibland själva så tydligt att vi undviker att trampa där de bor.


TÄLTNING I NATUREN Att välja en lämplig tältplats är kanske den viktigaste åtgärden om man vill påverka naturen så lite som möjligt. Placera ditt tält utan att störa rennäringen, djurlivet i övrigt och utan att förstöra känslig växtlighet. Att välja tältplats i högutnyttjade områden Välj en plats som inte är synlig för andra. Även i populära områden kan du få känslan av ostördhet genom att välja en tältplats avskilt från leden.

För större grupper eller en längre tids tältning på samma plats behöver du ett tillstånd av markägaren (Länsstyrelsen inom reservatet). När du lämnar platsen, se till att den är städad och tilltalande för andra besökare. Tältning i avlägsna områden Avlägsna områden inom reservatet har ett fåtal besökare och där är det få direkta effekter av tältning.

Att tälta en bit från vattnet tillåter också djurlivet att ströva och att söka dricksvatten. Avsätt tillräcklig med tid och energi i slutet av dagen för att välja en lämplig plats. Vissa väl använda tältplatser är redan så slitna att ytterligare användning inte spelar så stor roll.

På orörda platser är det bäst att sprida ut tält, undvika att skapa transportleder mellan tälten och flytta läger varje natt. Försök att minska antalet gånger du går och hämtar vatten. Här gäller samma princip som vid vandring. Torrare platser slits mindre än fuktiga När det är dags att bryta ditt läger så kan det vara på sin plats att städa lägerplatsen – tälta spårlöst.


AVFALL OCH TOALETT Det är förbjudet att skräpa ner i naturen. I Vindelfjällen tillämpas nolltolerans mot nedskräpning.

Om du ändå måste “gå på toaletten” i naturen så kan det vara värt att tänka på: Välj en plats som varken stör dig själv eller andra besökare. Helst 100 steg från rinnande vatten och tältplats. Välj en upphöjd plats för att minimera risken till vattenkontakt och för att få bra infiltration. Använd vad naturen har att erbjuda, eller sparsamt med toalettpapper. Tamponger, våtservetter och förpackningar tar du med tillbaka till civilisationen.

Sopor och avfall ska tas med till kommunens system. Det är ditt ansvar att följa den regeln. Rådfråga din arrangör. Gräva ner ditt bajs! Inget är så trist i naturen som att snubbla över en “hemlig plats”.

Vid Länsstyrelsens stugor, kojor och rastskydd i Vindelfjällen finns dass. Dessa är öppna för dig även vid tillfälligt besök.


HUSETS REGLER

Miljö

Fjällsäkerheten kräver att alla måste ges plats i stuga och koja. Tänk på att någon i nöd kan behöva använda stugan.

Vi är glada över att vårt vatten i naturen går att dricka.

När du lämnar stugan ska den vara välstädad och du lämnar kluven ved, stickor och näver så att nästa gäst snabbt kan få upp en värmande eld. Eld Ved finns i vedboden och det är ditt ansvar att klyva och göra eld på ett säkert sätt. Yxa och såg finns för detta och ska finnas kvar till nästa gäst. Kaminen är säker att elda i, men kolla ändå brandvarnaren och se till att brandsläckaren hänger på sin plats. Förvara gaskök ute. Madrasser är flamskyddade. Vid brand larmar du 112. Kommunikationer Avstånd till närmaste hjälptelefon finns angiven i huset och även om (och var) det går att bruka en mobil kopplad till Telia GSM. Hjälptelefonen går att bruka för meddelande till anhöriga om du avvikit från den rutt du meddelat i ditt färdmeddelande. Guider i området har ofta med sig kommunikationsradio.

Skölj din disk och tvätt i en hink och häll smutsigt vatten på marken - aldrig ned i vattendragen! Komposterbart avfall kan lämnas på angiven plats. Övriga sopor bär du med dig tillbaka till byn. Hit kommer ingen sopbil. Använd miljömärkt diskmedel. Häll tvättvatten på marken. Både hudkrämer och schampo påverkar vattenmiljön. Ta bort rester efter hundrastning kring stugor; halm, spillning etc. Ta hem överblivet foder. Bekvämlighet Husen är utrustade för dig – och alla andra som vandrar i området. Betalningen av övernattningen går till den fortsatta skötseln av stugan. Återställ all utrustning – hel och ren - på avsedd plats. Städa ordentligt efter övernattning. Fullständig lista på utrustning finns på insidan av köksskåpet. Meddela oss om något saknas eller gått sönder. Lär dig att skilja på vattenhink och avfallshink. Välkommen i Vindelfjällen!


FJÄLLETS REGLER

Hänsyn

Färdas och tälta

Observera djur och fåglar på avstånd.

Koncentrera vandring till befintliga leder och tälta på fast tålig mark Tälta minst 200 meter från sjöar och vattendrag.

Miljö och kultur Ta hem alla sopor och matrester. Krossat glas, burkar, fiskelinor och annat skräp kan skada både människor och djur. Lär dig mera om arkeologiska platser och njut av kulturmiljöer men respektera också den betydelse dessa har för ortsborna. Lämna stenar, växter och andra naturliga objekt som du hittar dem. Gräv inga diken. Undvika att införa eller transportera främmande arter. Elda aldrig direkt på berg, det spricker.

Stör inte renar. Lämna inte hund- eller hästfoder i naturen. Ha kontroll på exempelvis hundar och hästar hela tiden, särskilt i anslutning till renar. Rapportera faunakriminalitet till länsstyrelsens personal

Hänsyn Var artig och kamratlig när du möter andra vandrare. Fråga hur läget är. Ta pauser och läger en bit bort från leder och andra besökare. Visa hänsyn i stugor, kojor och rastskydd. Låt naturens ljud ha företräde. Undvik höga röster och ljud. Hjälp till i fjällsäkerhetssituationer

Säkerhet Lämna aldrig en eld obevakad och håll kaffeelden liten. Samla döda pinnar över ett stort område– inte bara från rastplatsen eller lägret. Laga mat på ett lätt kök. Håll uppsikt på vädrets förändringar.

Välkommen i Vindelfjällen!


Vandringsturism i Vindelfjällen – en del av den hållbara turismen i ekokommunen Sorsele. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen (ViV) ska ge möjligheter för nya turistiska paket längs Vindelvaggileden – leden som förbinder Ammarnäs och Kungsleden i Sverige med Krokstrand och Nordlandsleden i Norge. Projektet ska resultera i att vi erbjuder leder, kojor och guider som ger trygg vandring, bekväm vila, förståelse för områdets kultur och massor av naturupplevelser. I gengäld begär vi av gästerna att de ska vandra med ansvar – att följa områdets regler och att vara rädda om naturen och kulturen. Denna skrift presenterar ”vandrarens budord”. Idén är tagen från ”Leave no Trace Principle” som används som riktlinjer för turism inom nationalparker i USA. Skriften är del 4 i en serie av häften som presenterar kvalitetens delar för Vandringsturismen i vårt område. Andra teman är ”koll på soporna”, ”livsmedelssäkerhet” och ”reservatets regler”.

För mera information om landsbygdsprojektet ViV: Ingemar Johansson, 0952-14303, ingemar.johansson@sorsele.se Urban Berglund, 0952-60060, tisdagar@bertejaure.se

För översättning från amerikanska och för anpassning till våra svenska regler inom Vindelfjällens Naturreservat svarar: Tomas Staafjord, 070-6052970, www.vindelfjallen.se För slutlig utformning av texten svarar Urban Berglund, som även tagit alla foton. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen finansieras av: