Regler i Vindelfjällens Naturreservat

Page 1

Välkommen att fĂślja mina stigar – men akta min lya!


ViV behöver veta vilka regler som finns i Vindelfjällen och vi vände oss till Tomas Staafjord, reservatsförvaltare för skyddad natur i Västerbottens Län. Han arbetar mycket med Vindelfjällens Naturreservat.

Men här har också bott och verkat människor. Om jag gör mig mottaglig för områdets berättelser så stiger fjällfolkets kultur fram. Området är fullt av minnen – en del kan man se i naturen och andra måste man ha guide till.

Vilket är ditt uppdrag?

Hur länge har du varit verksam i Vindelfjällen?

Förut sa man att naturen bäst tog hand om sig själv och att människan var något som man skulle skydda naturen emot. Men nu är vårt uppdrag mera att uppmuntra till ett vettigt nyttjande av naturen. Friluftslivet är en del av naturvården.

1978 vandrade jag där för första gången och 1994 blev det mitt jobb. Kan du beskriva området? Vindelfjällen är Sveriges Största Naturreservat och omfattar högalpint kalfjäll, mellanalpina gräshedar, lågalpina myrmarker och örtrika ängar, stora arealer fjällbjörkskogar, barrskogar och givetvis Vindelälven.

Vad är det bästa med Vindelfjällen? Vildmark är Kulturmark – reservatet innehåller två delar som inte är åtskilda utan sammanflätade. Hur då? Det finns t ex verkligt farliga vildmarksupplevelser som man kan råka ut för i fjällen. Storm, snö och kyla är några sådana. 1


Vad gäller nu i reservatet?

ALLEMANSRÄTTEN

Det finns många bestämmelser som styr vad människor får ägna sig åt, och vad man inte får göra.

Allemansrätten är ett paket av regler som man tillämpar i hela landet. I naturen får man röra sig fritt så länge man visar hänsyn och håller sig till principen ”Inte störa – inte förstöra”.

Jag har sammanfattat reglerna i dels föreskrifterna, dels allemansrätten och till sist några specialbestämmelser. FÖRESKRIFTERNA Beslutet och skötselplanen för Vindelfjällen är grundade på Miljöbalken och har följande att säga till allmänheten:

Har du några exempel? Camping är OK för ett enskilt tält och för ett enskilt dygn. Men flera dygn och flera tält går utöver detta.

Skada inte fasta naturföremål, berg och mark t ex Stör inte djurlivet, t ex ska fåglar få föröka sig i fred och deras bon lämnas ostörda. Förbud mot färd med motorfordon. Förbjudet att störa rennäringen. Det var enkla regler. Ja, Vindelfjällen har ett fåtal föreskrifter. Men det finns också sådant som gäller i hela landet. Det är inte så att man får göra mera på annans mark bara för att man är i fjällen.

Elda i naturen är tillåtet. Att koka kaffe är friluftslivets hjärta. Givetvis får du ta kvistar och döda träd för din kaffeeld. Men du ska tänka på brandfaran och släcka elden efter dig. Avlägsna också alla spår av din eld. Vill du hugga ved för att ta hem till pannrummet går inte detta utan att ansöka om lov.

2


Får du gå var som helst enligt Allemansrätten? Du får färdas fritt. Att vandra, rida eller cykla hör till allemansrätten. Men motorfordon hör inte dit. Inom reservatet får du också tänka på att hundar ska hållas bundna från 1 mars till 20 augusti.

Vad gäller för näringsutövare? Om du skräpar ned så spelar det ingen roll om du är företagare eller om du är privatperson – du bryter mot ett förbud. Det finns inga särskilda föreskrifter som förbjuder verksamheter, så länge som du håller dig till Allemansrätten.

Hur är det med tältläger? Du får inte tälta på åkrar eller nära bostadshus. I Vindelfjällen finns många kvadratmil av fri natur, men även här ska man visa hänsyn och undvika boplatser som fjällägenheter och samevisten. Välj en bra plats. Tälta inte direkt på stranden, för det kan skrämma djur som vill dricka. Bäckar och andra vattendrag i fjällen kan snabbt flöda över sina bräddar om det börjar regna, något som kan ge överraskningar för en tältare.

Är du osäker på om du kommer att bryta mot föreskrifter, t ex om du ska vistas länge på en plats för forskning, så kan det vara bra att ha ett samråd som kan bli ett beslut hos LSt. Jakt och Fiske? Var du än är i landet så befinner du dig på någons mark. Markägaren ska ge dig lov att fiska eller att jaga. I Vindelfjällen finns en stor del statlig mark och där upplåter Länsstyrelsen jakt och fiske. 3


Dessutom finns olika byalag och fiskevårdsområden som säljer fiskekort. Ta alltid reda på vilket fiskekort du behöver eller vem som har jakträtten. Det finns kartor och hemsidor att söka informationen på. Kartan över småviltsjakten är viktig. Den är detaljerad och indelad i namngivna områden. Du köper jaktkortet för vissa av dessa områden och om det finns skäl att skydda t ex en fjällrävslya med föryngring så kan ett område avlysas från jakt.

Nedskräpning - finns det i reservatet? Det är förbjudet att skräpa ned i naturen i hela landet. Bara att släppa en fimp är förbjudet, för att inte tala om oljespill och annat avfall. Ta alltså hand om ditt eget skräp och ta ned det till kommunens system för sopsortering. Du ansvarar för skräpet. Vår policy från Länsstyrelsen är noll tolerans. Slänger du något i reservatet så polisanmäler vi genast sådant. Reservatet ska alltså skyddas från tillförsel av skräp – men också från utförsel av fridlysta växter eller djur. Men också fornlämningar är fridlysta? Ja. Ser du en fångstgrop eller en kåtatomt med källargrop så är de skyddade av lagstiftning. De är inte till för avfall eller eldning. Kulturmiljöer som t ex Örnbo är också omgärdade av lagar. Om vi från Lst ska renovera så finns det föreskrifter för hur vi får göra i valet av material och färger.

Vad gäller för hotade arter? Jo, lagstiftningen som finns är till för att skydda. Alla orkidéer är t ex fridlysta i hela landet. Fjällräven nämnde vi redan nyss. 4


Vad är ett beträdnadsförbud? Det är ett beslut enligt Miljöbalken och det används sparsamt. I Vindelfjällen har vi bara ett exempel och det är under tiden 15 maj till 1 augusti i Marsivagge. Det infördes för att skydda häckande fågel.

I den skriften tar jag upp många olika aspekter av den resurs som Vindelfjällen utgör. Tack, Tomas, för intervjun. /ViV.

Länkar och mera information: Reservatets hemsida www.vindelfjallen.se Föreskrifterna finns på hemsidan: http://www.vindelfjallen.se/default.asp? ML=2433

Allemansrätten hittar du hos Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Start/Fr iluftsliv/Allemansratten/

Fornlämningar beskrivs hos Riksantikvarieämbetet: http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv. html

Sopsortering finns beskriven på Vandringsturisms hemsida: Har vi glömt något?

http://guideutveckling.wordpress.com

Det kan vara på sin plats att nämna att det finns flera föreskrifter för allmänheten i barrskogsdelarna av reservatet och även för den som fått någon sorts ”förfogande av fastigheten”.

NATURUM Vindelfjällen har också informationsmaterial om reservatet som beskriver mera!

Mera om detta kan man läsa i boken ”Vindelfjällens Naturreservat – Grundutredning” som finns till salu i Naturum i Vindelfjällen.

http://www.vindelfjallen.se/default.asp? ML=2630

Det finns en reservatskarta som beskriver helheten – från skogarna till fjällen – och den ger dig en överblick och tips för vandringen. Men gå aldrig ut på fjället utan en aktuell fjällkarta. 5


Ovan ser du ett utsnitt av Vindelfjällens egen karta. Du hittar kartan i sin helhet på www.vindelfjallen.se och hos Naturum Vindelfjällen. Vindelvaggileden kallar vi leden som följer Vindelälven hela vägen in i Norge. Den förbinder Ammarnäs och Krokstrand samt Kungsleden i Sverige och Nordlandsleden i Norge. I Norge invigdes i mars 2012 ett område för ”att gå på tur” runt orten Krokstrand. På bilden syns entreprenörerna på Krokstrand Kafé, kommunalrådet för Rana Komune, chefen för Rana Museum och trollet. Kartan över vandringslederna i Krokstrandområdet går att beställa från projektet Vandringsturism och finns även på Vindelälvens Turistbyrå i Sorsele.


Vandringsturism i Vindelfjällen – en del av den hållbara turismen i ekokommunen Sorsele. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen (ViV) ska ge möjligheter för nya turistiska paket längs Vindelvaggileden – leden som förbinder Ammarnäs och Kungsleden i Sverige med Krokstrand och Nordlandsleden i Norge. Projektet ska resultera i att vi erbjuder leder, kojor och guider som ger trygg vandring, bekväm vila, förståelse för områdets kultur och massor av naturupplevelser. I gengäld begär vi av gästerna att de ska vandra med ansvar – att följa områdets regler och att vara rädda om naturen och kulturen. En grundförutsättning för arrangörer och återförsäljare av vår vandringsturism är att man följer reglerna i Vindelfjällens Naturreservat. Inte störa och inte förstöra är en av grunderna i all hållbar turism. Denna skrift presenterar reglerna för friluftslivet. Den är del 2 i en serie av häften som visar på hur man bygger kvalitet i Vandringsturism. Andra teman är ”säkerhet”, ”bekvämlighet” och ”vandra spårlöst”.

För mera information om landsbygdsprojektet ViV: Ingemar Johansson, 0952-14303, ingemar.johansson@sorsele.se Urban Berglund, 0952-61100, tisdagar@bertejaure.se

För information om Vindelfjällens Naturreservat: Tomas Staafjord, 090-107000, tomas.staafjord@lansstyrelsen.se

För text och bild svarar Urban Berglund. Omslagsfoto Lasse Strömgren. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen finansieras av: