Page 1

Diciembre 2007_No. 5_ejemplar gratuito

urban CATARSIS_urban CATARSIS_


urban CATARSIS_
10


12


14


urban CATARSIS_ 15


16


18


20


urban CATARSIS_ 21 Ilustraci贸n: Alberto Malaccorto


22


urban CATARSIS_ 25


26


urban CATARSIS_ 27


urban CATARSIS_ 33


34


36


urban CATARSIS_ 37


38


urban CATARSIS_ 39


40


urban CATARSIS_ 41


42


urban CATARSIS_ 43


44


urban CATARSIS_ 45


46


urban CATARSIS_ 47


50


52


54


56


58


urban CATARSIS_ 59


60


urban CATARSIS_ 61


62


urban CATARSIS_ 63


64


urban CATARSIS_ 67


68


ERS

D E

L A

D E L

T JOAN

PZA. SANTA MARÍA

R N B O

RIA

LAT

DEL

MA

R

C .

C.

NSO

VID

RIE

C.

CO DEL

. A V

D E

C .

L D E

. P G

C A R R E R

S

R I V E R A

C. ANTIC DE SAN

DELS

ERER

BR SOM

P I C A S S O

DE C.

DERS C. FLASSA

A C. DE MONTCAD

S VELLS

DE C.

C. BANY

A MIR

RS LLE

TER EN RG ´A EL D C.

F U S I N A

TONI

SANT AN

V I A

L A I E T A N A

C .

P A S S E I G

FERRO

L R EC

C. ESQUIROL

P R I N C E S A

IA

BARRA DE

L A

C O M E R C I A L

D E

C A L L E

C O M E R C

ARD

C. C

S U É R Q M A

D E

R A T E E N R G L ´ A

PLAZA DE LA VIRREINA

O L L A

D E

R A M O N

Y

C A J A L

G R A C I A

O

A

D E

N

G OY A

D E

DELS DE SAMP

ARATS

T R A V E S S E R A

PLAZA RIUS I TAULET

D E L C .

C .

C .

C . D E

T E R O L

PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

J O A N

C .

C. DE LA PERLA

C .

PLAZA DE L SOL

B R A N Q U E S

C. TORR IJO

V E R D I

S

D E N

L´ O R

D E L

C. DE L M O N S E NY

D E

T O R R E N T

CARRER DE GR AN DE GRÁCIA

D E

C A R R E R

D E

PLAZA DEL DIAM

C .

A S T U R I E S

T O R R E N T

D E

O L L A

C .

V I D A L E T

EL BORNE

D E

B O N A V I S T A

N A S E D P

C .

C .

G

.

Y FON TA C. DE MILÁ

D E L

T

J

T O R D E R A

C A R R E R D E B A I L É N

D E

NALS

T O R R E N T

C .

C . D E

74

L A

L I B E RT AT

GRÁCIA


RIA

UI AQ . J O DR L DE

A

CS

RIS

AR

FER

DE C.

S

P

I

TER

E

L

PLAZA NOVA

C

.

D

LLA LA PA C. DE

PLAZA ANTONI MAURA

AV. DE LA CATEDRAL

B

L

A

C. D E P E T R T XOL

C. B O

C.

LS

RTA

M

DE LA VICTO L A PO

C. DE L DU C

C. D E

A

M

PLAZA DE LA SEU

A

C. S TA. LUCIA

ER

IA

A T E I

C. DE JAUME I

ECOL

S

C . D´ E S C U D ELLE

RS

VILAD

TRAGINERS

RR

CA

ONZELLA CARRER VALD

ER

LL

TA S GES LES SIT C. DE

E BETS

T A TO

C. DEL NO

N

M COST A

R DOU

N

TARIAT

SA N

Á Z

I

XUCL

LA

R I E R E T A

CARRER

R E D

C.

R

A

E

A

FE

LT

LA

E

N IN

C. DEL

D

E C. D

DEL C ARM

R

ER

R

A

ES

CARR

A

ERA

TIGRE

LA RI

A L B M A L R DOU

RAMÓN

BETS

DE SANT

CARRE

BE E BAR UÉS D MARQ R DEL Z UCLÁ C. X

CARRER

A

TARIAT

PAU

SANT

N

O

R D´EL IZA

L

ES

A

IO MERC A CO

AL

B

DE

AL

DEL DOCTO C. DE

IT

A

M

API LES T

R

IT

R

OR BAD

N R O

D´E

RAMBLA DEL RAVAL

C.

C .

LA JUNT

R I E R E T A

D E

D E

L A

E T E S C A R R C .

CARRER

E

SP

L

DE

SP

CARRE

HO

B

R

A

HO

U

S

M

RE CAR

R

C. DE

D

E

L

A

R

A

M

B

ER

DE

A

EL RAVAL

A

DE

C. DEL NO

CARRE

L

ER

L

LL

L E S

ÉL

DEL C ARM

R

BARBE ÉS DE

ER

IO

T RA FA

TA

MERC

E SA N

RR

ER

A CO

CA

C.D

CARR

LA JUNT

RR

PAU

C. DE

OR CA

A

C . DE SANT PACIÁ

BAD

LS

N R O

COSTA

DE

IXA

ÉL

SANT

L

U MARQ R DEL

DE

E

D´E

C. DEL P EU DE LA CREU

R

CARRE

D

C.

C. DE J OAQUIM

ONZELLA CARRER VALD

A

U

CARRE

RAMÓN

E SA NT RA FA

O

DE SANT

BAIX

C.D

N CARRER

ER

RAMBLA DEL RAVAL C. DE LA C ERA

A

R

AT

C

DEL DOCTO

D R D´EL IZA

E

C. DEL P EU DE LA CREU

A

D

LT

.

A

CARRE

C

A

A

R

D

IE

N

R

O

LA

R

C. DE J OAQUI

A

RR

IN

CA

D

IE

AB

N

R

NI

LA

E T E S C A R R

L A

D E

C .

R

DE

TO

FE

AT

API LES T

AN

E

AB

NT

D

NI

DE

SA

R

TO

E

E

AN

D

R

T

RER

DE

R

C. DE LA C ERA

.

CAR C.

A

C . DE SANT PACIÁ

C

C

L E S

D E

C .

LS

I

N

DE

TO

N

C.

O

E

A

T

TIGRE

SA N

R

D

N

A

D

SA

N

ER

EL GÓTICO C. DEL

A BA

AI

RIER

AR

E LA

Y Ó I N A V

S

DE

C.

ELLER

C. DAQUERIA

C. DE LA CIUTAT

A C. DE LA LLEON PLAZA REAL

V

C. LIBRETERIA

PLAZA DE SANT JAUME

C. DE FERRAN

D S ESCU C. DEL

A L I

C. QUI NTA

QU

PLAZA DEL REI

A

BO

C. ST. HONORAT

LA

NAS

DE

C. D

C.

C. DELS BANYS N OUS

L

C. DEL BISBÉ

A

C. COMTES

N

R

PLAZA DEL PI

LES SIT

A

GES

EL RAVAL

urban CATARSIS_ 75

Urban Catarsis BCN 5  
Urban Catarsis BCN 5  

Free monthly magazine especially designed for people who live and breath Barcelona. Focused on the urban, artistic and international lifesty...

Advertisement