__MAIN_TEXT__

Page 1

Sparen voor een huis, bouwen aan een buurt

Spaarkaart

M

S

E


URBAN24HUB is een kennis- en inspiratieplatform. Wij zien stedenbouw als zoektocht naar een breed en gedragen ruimtelijk perspectief dat voortvloeit uit heldere analyses, ontwerpend onderzoek en ruimtelijk inzicht. De economie nodigt ons uit creatief te zijn. Bijvoorbeeld creatief om te gaan met ongebruikte terreinen. Het is daarbij belangrijk om nieuwe bouwstenen te vinden en daarmee haalbare projecten te realiseren. In die lijn hebben wij het concept Spaarkavel ontwikkeld: een nieuw toekomstperspectief voor een plek van jezelf. Geen tussentijd, maar actualiteit. Spaarkavel is het idee dat je als starters en senioren samen kavels verwerft en er ook meteen over kan beschikken. Hoe dat zit, wordt duidelijk in dit boekje.


Voorwoord 4 Iedereen een huis 6 Slim bezig 7 Slim sparen 11 Aan de slag met Spaarkavel 13 Perspectief: Bewoner 14 Perspectief: Gemeente 15 Perspectief: Ontwikkelaar 16 Veelgestelde vragen 18

Datum: 22 april 2014

Colofon Idee & tekst: Remko Veenstra Koen Hezemans Jacco Schuurkamp Derk van Schoten Illustraties & Grafische vormgeving: Koen Hezemans Francesca Becchi Foto omslag: Min 2 Bouw & Kunst Foto pagina 14 en 15 Remko Veenstra


JE BENT JONG EN WILT GRAAG EEN HUIS

SOMMIGE DINGEN ZITTEN EVEN TEGEN ? LENING

BANK

GEEN LENING

Nederland is een spaarland. We sparen steeds meer. Tegelijk zijn er nog maar weinig banken die leningen verstrekken en zitten grondeigenaren opgescheept met hun rente lasten. Met Spaarkavel kunnen we deze drie partijen, spaarders, banken en grondeigenaren helpen om de woningmarkt weer op gang teSpaarkavel krijgen. introduceert een Niet alleen gel Van tuinhuis tot woonhuis Zonder onmogelijke leningen bouw je jouw woning nieuw groeimodel, als terwijl die woningook 'elemen in een omgeving staat die je naar je hand kan zetten. perspectief, zowel sociaal,Met kleine ofWaarde creëre als ruimtelijk. beleidsthem grote stappen ontwikkel je eeneconomisch huis, je spaart terwijlZo je al woont. bouw je samen wijk en maak Uiteindelijke groeit hier organisch een helejewijk, ontwikkeld door kwaliteitslag b het gebied. Da actieve burgers, dat is Spaarkavel! je gebruik van de

andaag

Morgen

mogelijkheden. Tegelijkertijd weten we de vaste woonlasten te beperken.

“Slim investeren in jezelf” Pag 4

met elkaar. Sp met de S


LENING

ld sparen, maar nten' sparen! en op belangrijk ma kan een betekenen voor at kan alleen of paar daarvoor Spaarkaart

MAAR JE HEBT EEN VISIE OM TE GROEIEN?

Misschien is

‘spaarkavel’ iets voor jou ?

KLEINE LENING

Materiaal

Groen

Cultuur

een plek

een huis

Educatie

Economie

Water

Energie

een plan Mobiliteit

Pag 5

Vitaliteit


Iedereen een huis

Zelf de sfeer van jou buurt bepalen Een goede woonbuurt kent een gevarieerde bevolking, aangename straten en voldoende voorzieningen. Door slim in te spelen op de mogelijkheden van verschillende generaties maakt Spaarkavel dit mogelijk. Jongeren hebben vaak niet het geld, wel de ideeĂŤn en ook veel energie. Senioren hebben vaker geld en ervaring, willen graag vitaal zijn en blijven meedoen met de snel veranderende maatschappij, bij voorkeur in een comfortabele omgeving. Het idee is meer dan een eigen kavel. Veel meer! Het idee is om wonen en groei hand in hand te laten verlopen. Stap voor stap, jong en oud door elkaar, functies mengen in actieve wijken. Je begint klein en je bouwt aan je eigen toekomst. Je spaart voor bouwmaterialen, energievoorziening , de tuin, je eigen voedsel en bouwt samen aan de wijk.

Morgen

Pag 6


Slim bezig

Samen bouwen aan de toekomst Spaarkavel is een principe dat op de locale behoeften aangepast kan worden. Uitgaande van de basisgedachte dat met samenwerking en eigen inbreng meer mogelijk is dan gebruikelijk, zijn er veel smaken mogelijk. Zo kunnen persoonlijke woonwensen gecombineerd worden met collectieve doelen (bijvoorbeeld groene energie, cultuur of gezondheid). Mensen stellen zelf vast wat ze nodig hebben. De Spaarkavel Coach vraagt door naar de specifieke behoeften van de deelnemers, laat zien wat er mogelijk is en brengt partijen bij elkaar om de ideeën daadwerkelijk te realiseren. Dit kan op vele verschillende manieren zolang het met de coöperatie wordt geïnitieerd / uitgewerkt. Kenmerkend is het organische en duurzame karakter van de ontwikkeling. De wijk kijkt verder dan alleen geld en wil ook gemeenschappelijke doelen realiseren. Denk daarbij aan energievoorziening, duurzame materialen en verantwoord omgaan met schoon water.

Pag 7


Spaarkaart:

Sparen Groen

Energie

Mobiliteit

Vitaliteit

Collectief openbaar / eigen beheer

PrivĂŠ

voor een prettig leefklimaat .. Pag 8


Water

Materiaal

Cultuur

Educatie

Economie

Collectief openbaar / eigen beheer

PrivĂŠ

Pag 9


lening 30.000

30.000

kostprijs woning junior

belegging

kostprijs woning senior

rente

zelfstandig gefinancierd deel

Lenen bank 5,5%

Sparen bank 1%

Spaarkavel

Spaarkavel 3%

3%

zelfstandig gefinancierd deel junior

senior

20

130

250

30

30

120

260

15

30

120

250

50

25

125

260

30

110

260

20

40 1 45 TOTAAL aan leningen

Pag 10

1 45 TOTAAL aan beleggingen

coöperatieve investeringen

Spaarkavel werkt als een coöperatie, samen kunnen we meer.


Slim sparen In beweging

In Spaarkavel is het idee dat Senior een storting doet in een gemeenschappelijk fonds, een coöperatie. Starter krijgt vanuit dit fonds juist dat laatste deel kapitaal dat hij/zij nodig heeft om een woning te kopen. Dit laatste deel kapitaal is dat stuk dat hij/zij niet van een hypotheekverstrekker krijgt. Vervolgens gaan alle deelnemers een overeenkomst aan met het fonds waarin de betalingsverplichtingen rondom kapitaal en rente worden vastgelegd. Naast deze “reguliere” financiële verplichtingen wordt ook het “sparen” vast gelegd. Alle deelnemers aan het fonds zijn verplicht een klein bedrag per maand te sparen voor het collectieve doel. Het doel wordt door alle leden gemeenschappelijk bepaald. De leden zouden er voor kunnen kiezen het spaargeld in te zetten voor verbetering en aankleding van de buurt (vastgoedwaarde!). Maar ook een gemeenschappelijke voedselvoorziening of energiebron kan doel zijn van de spaarpot. Alle leden zijn gelijkwaardig lid van het fonds en hebben gelijke inbreng. Het fonds wordt geborgd door de leden en eventueel een financiële instelling, mede afhankelijk van de doelstelling van het betreffende spaarkavel-project. Een goede vorm voor het fonds is een coöperatieve vereniging, waarin de belangen zakelijk gedeeld worden. Doordat de verschillende deelnemers allemaal iets inbrengen (kennis, ideeën, geld, ervaring) is het mogelijk de (financiële) drempels te verlagen. Daarvan profiteren niet alleen de bewoners, maar ook gemeenten en vastgoedondernemers. De markt komt in beweging, de zelforganisatie van burgers krijgt vorm en de leefbaarheid van de gemeente neemt toe. De coöperatie is een vorm van zelforganisatie, die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, gericht op het behalen van schaalvoordeel. Consumenten verenigen zich om zo gezamenlijk doelen te realiseren die voor een individu onbereikbaar zijn.

Pag 11


Spaarkavel is in alle gevallen een basis vehikel met woningbouw door Senior en Junior. Wellicht blijft het bij alleen het faciliteren van woningbouw van de verschillende doelgroepen. Het idee van Spaarkavel stimuleert echter verder gaande samenwerking. Doordat de leden dicht bij elkaar wonen en leven is de interactie tussen de leden aanwezig. Doordat de leden daarnaast ook nog het lidmaatschap van het fonds delen wordt de interactie verder versterkt. De interactie tussen de verschillende leden en het feit dat er gespaard wordt leidt wellicht tot verschillende initiatieven. In de context van het stedenbouwkundig plan van Spaarkavel wordt er ook geanticipeerd op mogelijke wenselijke initiatieven. Er wordt een plan uitgerold dat rondom de woningen verschillende alternatieve ontwikkelingen van de bewoners niet overmatig blokkeert. Ook in de uitontwikkeling van de plannen voor de woningen zal door een zogenaamde “spaarkavel-coach” ingegaan worden op mogelijke samenwerking tussen de leden en mogelijke alternatieve aanwending van de ruimte en de spaargelden. Denk hierbij aan het activeren van zonne-energie, speelplekken en plekken waar ontmoeting kan plaatsvinden.

Ontwikkeling op maat Er is niet een vast patroon of een vast idee hoe een Spaarkavel zich ontwikkelt. Het kan op vele verschillende manieren zolang het maar in co-creatie wordt uitgewerkt. Afhankelijk van de locatie en de doelgroep kan er gekozen worden uit verschillende accenten. In onderstaande tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen onderdelen die in ieder geval aanwezig zijn, de “Basis” en onderdelen die naar gelang de locatie meer of minder accent krijgen, de “Plus”. Zo kunnen de Spaarkavels zichzelf voorzien van een sportveld of zelfs een zwembad. Afhankelijk van de bewonerswensen kunnen voorzieningen worden aangebracht of aangepast. Stapsgewijs en gezamenlijk kun je duurzame thema’s aanpakken zodat de Spaarkavels de basis vormen voor een prettig leefklimaat.

Pag 12


Aan de slag gaan met Spaarkavel Er zijn vele verschillende motieven om met Spaarkavel aan de slag te gaan. Dat is voor iedereen anders. Voor een starter omdat Spaarkavel de droom van een eigen woonhuis mogelijk maakt. Voor een senior omdat met Spaarkavel het nog meetellen en betekenis hebben proactief inhoud gegeven wordt. Voor een gemeente kan Spaarkavel vanwege het stimuleren van starters op de woningmarkt als ook haar rol in de WMO een doorslaggevend argument zijn om dit te bevorderen. Voor een woningbouwcorporatie kan Spaarkavel vanwege het stimuleren van sociale woningbouw een belangrijk motief zijn hieraan actief mee te werken.

Basis Plus direct wonen duurzame wijk veiligheid spaarpunten leefbaarheid collectieve energiesystemen (ESCO) zeggenschap individuele collectieve zorg geborgenheid stedenbouwkundig: collectieve ruimte aanpasbaarheid gezondheid risico delen generaties verbinden zelf invulling geven

Pag 13


Perspectief Bewoner

Wat wil je? Of je nu net afgestudeerd bent, of een hardwerkende veertiger, of je gaat binnenkort of bent net met pensioen, we hebben allemaal een droom over hoe we het liefst willen wonen. Sluit het aanbod van de huizenmarkt aan op dat wat jou als toekomstige bewoner voor ogen staat of wil je meer dan alleen een huis, wil je eigenlijk een leuke aantrekkelijke buurt? Wil je zelf mee werken aan zo’n buurt, samen met andere bewoners van de buurt? Wat kan Spaarkavel betekenen? Met Spaarkavel ben je in staat een stuk grond te verwerven en er meteen mee aan de slag te gaan. Ook als je niet voldoende hypotheek kan krijgen volgens de regels van de bank. Spaarkavel buurten bestaan uit een gezonde mix van jong en oud, van starter en senior. Wat de starter te kort komt heeft de senior vaak als spaargeld beschikbaar. Zo kunnen beiden elkaar helpen. De starter betaalt een alleszins redelijk tarief, minder dan de hypotheekrente maar meer dan de rente op een spaarrekening. De senior heeft hiermee niet alleen een gezonde belegging. Hij heeft ook een sociaal belang om in een Spaarkavel buurt te wonen. Een buurt waar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Dit biedt de mogelijkheid om langer midden in het leven te staan en langer vitaal te blijven.

Pag 14


Perspectief Gemeente

Wat wil je? Wat te doen met een mooi plan voor een nieuwe wijk in ontwikkeling? Gestagneerde afzetmarkt, aanbod wat niet aansluit op de vraag en al wel veel geld geïnvesteerd. Door de marktontwikkelingen is de waarde gedaald. De afzet is moeizaam en kan vaak alleen tegen onvoorziene afschrijving. Geplande voorzieningen als een zwembad of een bibliotheek komen hiermee onder druk te staan. Is afwaarderen dan de enige mogelijkheid? Veel gemeenten heb geïnvesteerd in grond. Als verkoop of afboeking niet mogelijk is, blijf je als gemeente ermee zitten. Er moet rente betaald worden over het aankoopbedrag en de overige gemaakte kosten. Dat kan flink oplopen. De stagnatie van de woningmarkt heeft meer gevolgen: de doorstroming stagneert. Doorstromers kunnen hun huis niet verkopen of kunnen geen betaalbare nieuwe woning vinden. Zij blijven in hun woning zitten. Dit belemmert nieuwkomers. Daar komt bij dat voor nieuwkomers vaak de financiële drempel te hoog is, mede omdat er geen goedkope woningen beschikbaar zijn. Wat kan Spaarkavel betekenen? Spaarkavel stelt gemeenten in staat om een oplossing te bieden. Zonder kapitaalinjectie. Het eerste belang is dat de braakliggende gronden gebruikt gaan worden en niet langer drukken op de begroting. Door deze gronden in te zetten voor een Spaarkavel buurt, waarin starters en senioren elkaar vinden, zowel sociaal, als financieel als in ruimtelijke zin. Door een combinatie van instromers (die kapitaal nodig hebben) en doorstromers (die kapitaal in kunnen brengen) ontstaat een levensvatbaar financieringsmodel. Een Spaarkavel buurt dient meerdere doelen: • doorstroming van de woningmarkt • verlichting van de gemeentelijke begroting • bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente

Pag 15


Perspectief ontwikkelaar 2.0

Wat wil je? De ontwikkeling van nieuwe woonbuurten is bijna geheel tot stilstand gekomen. Als ontwikkelaar ben je op zoek naar een antwoord op deze ontwikkeling. Een antwoord wat inspeelt op de veranderde marktomstandigheden. Is dat goedkoper en kleiner bouwen voor de starter? Gaan hierdoor de huizen niet op elkaar lijken? Hoe ben je in staat je te onderscheiden? De consument is veranderd. Nog niet zo heel lang geleden was een fraaie verkoopbrochure van een woning voldoende. In de huidige tijd is een totaal concept, waarin veranderingen mogelijk zijn, de standaard. De consument vraagt niet één uitgewerkte woning maar wil kunnen kiezen uit meerdere verschillende woningen, in een aantrekkelijke leefomgeving, dichtbij voorzieningen of met de mogelijkheid dichtbij voorzieningen te realiseren. Met de “Spaarkavel Woonbuurt” kun je als ontwikkelaar onderscheidend zijn, maar belangrijker je biedt een totaal concept aan. Een concept wat uitgaat van maatwerk. Een Spaarkavel woonbuurt is onderscheidend ten opzichte van andere nieuwe woonbuurten. In een Spaarkavel woonwijk geldt een belangrijk basisprincipe: je bent veel meer dan een passieve consument. Je wilt je eigen leefomgeving samen met je buren vorm geven en aanpassen als dit gewenst is. Dat kan omdat je niet alleen wat komt halen maar juist ook wat komt brengen. Middels het idee van de “Spaarkavel Woonbuurt” willen wij een van de belangrijkste hobbels van het ontwikkelen van nieuwe woonbuurten ‘nemen’: de financiën.

Pag 16


Wat kan Spaarkavel betekenen? De “Spaarkavel Woonbuurt” gaat uit van een gezonde min of meer evenwichtige leeftijdsopbouw, waarin alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Dit biedt vele voordelen op sociaal, ruimtelijk maar ook financieel vlak. Een evenwichtige leeftijdsopbouw voorkomt een cumulatie van problemen. Denk hierbij aan scholen, kinderopvang, zorgvraag, zelfredzaamheid, sportvoorzieningen, e.d. Ook het aspect van spreiding van kapitaal maakt dit soort buurten financieel onafhankelijk en beperkt het risico. Het is veel meer dan een slimme financieringsvorm. Het is een nieuwe manier van samen een buurt creëren. Met elkaar je eigen leefomgeving bepalen en inrichten en daarvoor beloond worden met een gezonde (waarde) ontwikkeling van je woonomgeving

Pag 17


Veelgestelde vragen Past dit ook in onze gemeente? Het concept Spaarkavel is geschikt voor elke plek. Elke gemeente kan het concept Spaarkavel aanpassen aan de lokale behoefte. Wel dient de locatie geschikt te zijn in die zin dat er mensen zijn die deze uitdaging willen aangaan. Is Spaarkavel alleen voor jonge starters? Nee, spaarkavel is er voor iedereen. De mogelijkheden van Spaarkavel zijn veel groter zonder dat het meer kost. Wel dient de locatie geschikt te zijn. Zo kunnen we het bijvoorbeeld voor ouderen die graag gezamenlijk willen wonen ook aantrekkelijk maken. Juist de combinatie van starters met senioren willen we stimuleren. Is Spaarkavel hetzelfde als bouwsparen? Nee, bouwsparen is een goed idee van de SNS bank maar je spaart geld op de bank. Spaarkavel laat jou ook slim sparen maar garandeert tegelijk dat je over jou droomkavel kan beschikken.

ENERGY PROCESSING

Wat is anders aan “Ik bouw betaalbaar Almere”? IbbA is een fantastisch voorbeeld maar vraagt aan de betreffende gemeente om flink te subsidiëren. Bij spaarkavel is het idee dat ook als je minder te besteden hebt je uiteindelijk FOOD PROCESSING toch aan de volledige betalingsplicht kan doen. Bij Spaarkavel is de subsidiërende rol van de gemeente niet aanwezig. Wel kan de gemeente mogelijk garant staan.

MARKET

Kan ik alleen een Spaarkavel beginnen? Wij adviseren om samen aan de slag te gaan, je kunt zo bijvoorbeeld zonnepanelen delen of andere dure investeringen. Daarnaast kun je van elkaar leren, samen weet je meer.

CITY SERVICES

Wat is co-creatie? Dit is een andere term voor samenwerking. Je wilt in een mooi leefgebied wonen, daarvoor kun je samenwerken met ontwerpers, medebewoners, grondeigenaren en de gemeente. Je kunt elkaar dus adviseren en helpen. GOVERNANCE Wat is organisch/flexibel/aanpasbaar? Dat niet alles meteen af hoeft te zijn, maar dat het gebied wel leefbaar is. Huizen en buurten kun je tegenwoordig zo bouwen dat ze aanpasbaar zijn, zo kun je hier blijven wonen ook als je oud en slecht ter been wordt.

G

Wat is lokaal specifiek? Dat je een eigen karakter geeft aan de wijk die aansluit op de omgeving. Je kunt bijvoorbeeld veel streek bedrijven/ producten gebruiken. Pag 18


“Het is belangrijk om haalbare projecten te realiseren en nieuwe bouwstenen te vinden. Hierbij gaan we niet uit van standaard financieringsmodellen en gaan de dialoog aan voor nieuwe perspectieven” Team Urban24Hub

M

S

April 2014 Urban24Hub Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere vormen, zonder voorafgaande toestemming van Urban24Hub. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Pag 19

E


ENERGY PROCESSING

FOOD PROCESSING

MARKET

CITY SERVICES

GOVERNANCE

G Initiatief van: ------------Urban24Hub

www.spaarkavel.nl contact@spaarkavel.nl 070 3645339

Oude Molstraat 36b 2513 BB Den Haag

Spaarkaart

Spaarkavel is een geregistreerde handelsnaam bij de KvK van Urban Opportunities

Profile for URBAN24HUB.NL

Spaarkavel  

Spaarkavel is een nieuw woonmodel dat ontwikkeld is door kennisnetwerklab urban24hub.nl Wat dit woonmodel zo uniek en bijzonder maakt is de...

Spaarkavel  

Spaarkavel is een nieuw woonmodel dat ontwikkeld is door kennisnetwerklab urban24hub.nl Wat dit woonmodel zo uniek en bijzonder maakt is de...

Advertisement