Page 1


I>KBMBNL I>KBMBOHL

K:O:L  Amb salsa molt picant. Con salsa muy picante. .IHKML:KG:<AHL  Triangles de farina de blat de moro, formatge fos, el nostre â&#x20AC;&#x153;pico de galloâ&#x20AC;? (tomĂ quet,

ceba, jalapeĂąos) i blat de moro en gra. TriĂĄngulos de harina de maĂ­z, queso fundido, nuestro pico de gallo (tomate, cebolla, jalapeĂąos) y maĂ­z en grano.

+:=:EE +:G=>:CH  Pa, all, formatge fos. Pan, ajo, queso fundido. AB<D>GM>G=>KL  Delicioses porcions de pollastre arrebossades, amb una salsa de mostassa a la

mel. Deliciosas porciones de pollo rebozadas, con salsa de mostaza a la miel.

E>M>L=>IHEE:LMK> EBM:L=>IHEEH  Aletes de pollastre banyades en salsa barbacoa acompanyades de salsa tres

formatges. Alitas de pollo baĂąadas en salsa barbacoa acompaĂąadas con salsa tres quesos.

+:E>ML=>FHSS:K>EE: +:EBMHL=>FHSS:K>EE:  Mozzarella arrebossada i salsa taco. Mozzarella rebozada y salsa taco. -HMEE>ML=>IKBF:O>K: -HEEBMHL=>IKBF:O>K:  Rotlles 100% vegetarians, farcits d!espinacs carxofes i porros. Rollitos 100% vegetarianos, rellenos de espinacas, alcahofas y puerros.

G>EEL=><>;: KHL=><>;HEE: Ceba arrebossada i salsa taco. Cebolla rebozada y salsa taco. .NI>K<HF;B  Rotlle de primavera, chicken tenders, aletes de pollastre, anells de ceba, croquetes de pernil i les nostres salses: barbacoa, mostassa dolça i taco. Rollitos de primavera, chicken tenders, alitas de pollo, aros de cebolla, croquetas de jamón y nuestras salsas: barbacoa, mostaza dulce y taco.

+>KGBEB;¡KB< %:F½GB;´KB<H Pernil ibèric 5J Sånchez Romero y Carvajal. Jamón ibÊrico 5J Sånchez Romero y Carvajal.

.:G=OBMQHL .:G=PB<A>L

.IHKML?K:GD?NKM  Pa de motlle enrollat i farcit d!una gran salsitxa de frankfurt amb formatge fos,

acompanyat de grills de patata i salsa ranch. Pan de molde enrollado y relleno de una gran salchicha de frankfurt con queso fundido, acompaĂąado de gajos de patata y salsa ranch.

EN;  Sandwitx tebi de pa de motlle torrat, pernil york, bacĂł, formatge, tomĂ quet i enciam. Tallat a triangles i servit amb patates fregides. Sandwich de pan de molde tostado, jamĂłn york, bacon, queso, tomate y lechuga. Cortado en triĂĄngulos y servido con patatas fritas.

/HGRBG: MĂ&#x192;G  Pa de motlle torrat, enciam, tomĂ quet, tonyina, salsa especial, olives negres i ceba. Pan de molde tostado, lechuga, tomate, salsa especial, olivas negras y cebolla.

+HEE:LMK> +HEEH  EntrepĂ calent de pit de pollastre amb formatge brie fos, ruca i tomĂ quet.

Acompanyat de salsa ranch. Bocadillo caliente de pechuga de pollo con queso brie fundido, rĂşcula y tomate. AcompaĂąado de salsa ranch.

/>KK:LL: />KK:S: +

,N>L:=BEE:L  Farcides de formatge i pernil york, amb salsa taco, sour cream i guacamole. Rellenas de queso y jamĂłn york, con salsa taco, â&#x20AC;&#x153;sour creamâ&#x20AC;? y guacamole.

IVA 8% inclòs. IVA 8% incluido.

KHJN>M>L KHJN>M:L Croquetes de pernil. Croquetas de jamón. K>F:=>E=B: K>F:=>E=¸: 


F:GB=>L 

GL:E:=:L

´L:K  Enciam, pollastre, pa fregit i la nostra salsa cÊsar a base de parmesà . Lechuga, pollo, pan frito y nuestra salsa cÊsar a base de parmesano.

.IHKML:KL:E:=  Enciam, pastanaga, ceba, pebrots, cogombres, raves, tomĂ quets cherry, blat de

moro en gra i vinagreta de Mòdena. Lechuga, zanahoria, cebolla, pimientos, pepino, råbanos, tomate cherry, maiz en grano y vinagreta de Módena.

3:M½=>.BM@>L  Escarola, tonyina, bacallà , anxoves, olives arbequines i la nostra típica salsa

romesco. Un clĂ ssic del Garraf. Escarola, atĂşn, bacalao, anchoas, olivas arbequinas y nuestra tĂ­pica salsa romesco. Un clĂĄsico del Garraf.

!HKF:M@>=><:;K: ,N>LH=><:;K:  Mescla d!enciams, ruca, maduixes, formatge de cabra i ceba caramel¡litzada. Acompanyat de vinagreta de Mòdena. Mezcla de lechugas, rúcula, fresas, queso de cabra y cebolla caramelizada. Acompaùado de vinagreta de Módena.

*KB>GM:EL:E:=  Barreja d!enciams, mandarines, pollastre, pebrots, cacauets, wontons i al costat una vinagreta de mel. Mezcla de lechugas, mandarinas, pollo, pimientos, cacahuetes, wontons y al lado una vinagreta de miel.

/:<HL:E:=  Bol fet amb la â&#x20AC;&#x153;tortillaâ&#x20AC;? mexicana ple d!enciam, chili, formatge edam i cheddar i una mica de pico de gallo. Pots afegir salsa taco, guacamole i sour cream. Cuenco hecho con la tortilla mejicana relleno con lechuga, chili, queso edam y cheddar y un poco de pico de gallo. Puedes aĂąadirle salsa taco, guacamole y â&#x20AC;&#x153;sour creamâ&#x20AC;?.

+:LM:BMHGRBG: +:LM:R:MĂ&#x192;G  â&#x20AC;&#x153;Galetsâ&#x20AC;?, tonyina, pastanaga, olives negres i maionesa, sobre un llit de vinagreta de

tomĂ quet. â&#x20AC;&#x153;Galetsâ&#x20AC;?, tonyina, pastanaga, olives negres i mayonesa, sobre un llit de vinagreta de tomĂ quet. â&#x20AC;&#x153;Galetsâ&#x20AC;?, atĂşn, zanahoria, olivas negras y mayonesa, sobre un lecho de vinagreta de tomate.

+:LM:?K>L<:BM:EB:G :

':L:@G>=B<:KG>  LĂ mines de pasta fresca amb tomĂ quet, sucosa carn i beixamel ben gratinada. LĂĄminas de pasta fresca con tomate, jugosa carne y bechamel bien gratinada.

de salsa de tres formatges i coronada de salsa pesto. LĂĄminas de pasta fresca con zanahoria, calabacĂ­n, pisto, al horno sobre un lecho de salsa de tres quesos y coronada de salsa pesto.

.I:@A>MMB 

Escull la salsa que mĂŠs t'agradi. Escoge la salsa que mĂĄs te guste. :K;HG:K:BacĂł i ceba. Bacon y cebolla. HEH@G>L:Carn i tomĂ quet. Carne y tomate. +HFH=HKHSalsa de tomĂ quet. Salsa de tomate. /K>?HKF:@@B Cremette, parmesĂ  i blau. Cremette, parmesano y azul.

/:@EBHEBGB:EG>KH=BL>IIB:  Pasta fresca amb tinta de sĂ­pia sobre un llit de crema de marisc, daus de pebrot

verd i vermell i cuetes de llagostĂ­. Pasta fresca a la tinta de sepia sobre un lecho de crema de marisco, dados de pimiento verde y rojo y colitas de langostino.

+:I:K=>EE:  Saltada amb pollastre, daus de pebrot verd i vermell i salsa chimhurri. Salteada con pollo, dados de pimiento verde y rojo y salsa chimihurri.

+:GS>KHMMB=B?NG@ABIHK<BGB>KB<HMM:  Pasta fresca farcida de bolets i formatge fresc sobre un llit de crema de ceps i oli

de tòfona. Pasta fresca rellena de setas y queso fresco sobre un lecho de crema de ceps y aceite de trufa.

!BH<<AB=B?HKF:@@BH>I>K:  Pasta fresca farcida de formatge i pera amb crema de formatge parmesĂ . Pasta

fresca rellena de queso y pera con crema de queso parmesano.

"BK:LHEB=B?HKF:@@BH>GH<B  Pasta fresca farcida de formatge i nous amb crema de formatge parmesĂ i oli de

pesto. Pasta fresca rellena de queso y nueces con crema de queso parmesano y aceite de pesto.

IVA 8% inclòs. IVA 8% incluido.

':L:@G>O>@>M:EB  LĂ mines de pasta fresca amb pastanaga, carbassĂł, samfaina, al forn sobre un llit


+BSS>L +BSS:L (:K@:KBM: 

NomĂŠs salsa de tomĂ quet i mozzarella. SĂłlo salsa de tomate y mozzarella.

(:K@:KBM:BI>KGBE(:K@:KBM:RC:F½G  La clà ssica amb pernil dolç. La clåsica con jamón york.

+>I>KHGB 

Amb salsa de tomĂ quet, mozzarella, peperoni i un ou ferrat. Con salsa de tomate, mozzarella, peperoni y huevo frito.

/K>L?HKF:M@>L/K>LJN>LHL 

Amb salsa de tomĂ quet, parmesĂ , mozzarella i formatge blau. Con salsa de tomate, parmesano, mozzarella y queso azul.

:K;:<H: 

Amb salsa barbacoa, ceba, carn picada i mozzarella. Con salsa barbacoa, cebolla, carne picada y mozzarella.

1>@>M:E 

Amb salsa de tomĂ quet, pebrot verd, pebrot vermell i ceba. Con salsa de tomate, pimiento verde, pimiento rojo y cebolla.

-HF:G: 

Amb salsa de tomĂ quet, pebrot verd, pebrot vermell, olives farcides i pernil york. Con salsa de tomate, pimiento verde, pimiento rojo, olivas rellenas y jamĂłn york.

HEHGR>L:HEHÂź>L:  Amb ceba i bacĂł. Con cebolla y bacon.

KB> 

TomĂ quet natural, brie, ceba i alfĂ brega. Tomate natural, brie, cebolla y albahaca.

GQHO>L/K>LJN>LHL 

TomĂ quet natural, mozzarella, anxoves i olives negres. Tomate natural, mozzarella, anchoas y olivas negras.

LI><B:EB=:=>L

KHJN>M:=>O>=>EE:KH<A>M:=>M>KG>K: 

Vedella adobada, bacĂł, ceba i pebrot verd. Amb la guarniciĂł que mĂŠs t!agradi. Ternera adobada, bacon, cebolla y pimiento verde. Con la guarniciĂłn que elijas.

!:CBM:L 

De pollastre, de vedella o una combinaciĂł d!ambdues. Amb tortillas de farina, verdures i una barreja de formatges, sour cream, guacamole i â&#x20AC;&#x153;pico de galloâ&#x20AC;?. Flamejades amb tequila. De pollo, de ternera o una combinaciĂłn de ambas. Con tortillas de harina, verduras y una mezcla de quesos, â&#x20AC;&#x153;sour creamâ&#x20AC;?, guacamole y â&#x20AC;&#x153;pico de galloâ&#x20AC;?. Flambeadas con tequila.

GMK><HM=>O>=>EE: GMK><HM=>M>KG>K: 

300 gr. de carn. Amb la guarniciĂł que triĂŻs i una miqueta de salsa chimichurri. 300 gr. de carne. Con la guarniciĂłn que elijas y un poquito de salsa chimichurri.

+HEE:LMK>'HNBLB:G:+HEEH'HNBLB:G: 

Pit de pollastre a l!estil de Louisiana: marinat amb formatge cheddar fos. Amb la guarniciĂł que mĂŠs t!agradi. Pechuga de pollo al estilo de Louisiana: marinada con queso cheddar fundido. Con la guarniciĂłn que mĂĄs te guste.

.:EF½ .:EF½G 

Servit en una planxa ben calenta amb verduretes i arrĂłs basmati. Flamejat amb Jack Danilel!s. Servido en una plancha bien caliente con verduritas y arroz basmati. Flambeado con Jack Daniel!s.

HLM>EE>L,HLMBEE:L, 

GairabÊ mig kilo de costelles amb un toc de salsa barbacoa, patates fregides i arròs basmati. Casi medio kilo de costillas con un toque de salsa barbacoa patatas fritas y arroz basmati.

IVA 8% inclòs. IVA 8% incluido.

LI><B:EBM:ML


#:F;NK@N>L>L#:F;NK@N>L:L @ =>E:FBEEHK<:KGO>=>EE: L>KOB=::F;>G<B:F MHF¹JN>MB<>;: F;I:M:M>L?K>@B=>LHE:@N:KGB<B½JN>>L<NEEBL @ =>E:F>CHK<:KG>M>KG>K: L>KOB=:<HGE><AN@: MHF:M>R<>;HEE: HGI:M:M:L?KBM:LHE:@N:KGB<B½GJN>>EBC:LO>=>EE: M>KG>K:

F;?HKF:M@>HGJN>LH .IHKML 

Amb formatge, cansalada, xampinyons saltats i ceba confitada. Con queso, bacon, champiĂąones salteados y cebolla pochada.

>IHEE:LMK>>IHEEH 

Escalopa de pollastre arrebossada, ben cruixent i tendre. Escalopa de pollo rebozada, bien crujiente y tierna.

'HNBLB:G: 

Pit de pollastre marinat amb formatge cheddar, xampinyons i ceba. Pechuga de pollo marinada con queso cheddar, champiĂąones y cebolla.

@iKbou

a vedell ra y terne buey

A:FIBHGL 

200 gr. de 100% vedella i bou amb formatge cheddar. 200 gr. de 100% ternera y buey con queso cheddar.

"N:KGB<BHG>L

<HFI:GR:JN:EL>OHEIE:M:F;NG: =>E>LGHLMK>L@N:KGB<BHGL <HFI:Âź:<N:EJNB>KIE:MH<HGNG: =>GN>LMK:L@N:KGB<BHG>L

+:M:M>L?K>@B=>L +:M:M:L?KBM:L F:GB=:O>K=: GL:E:=:O>K=> KKĂ&#x20AC;L;:LF:MB:F;O>K=NK>M>L KKHS;:LF:MB<HGO>K=NKBM:L

"N:K<B<B½>QMK:

"N:KGB<B½G>QMK: 

/HIIBG@L

 

?>@>BQ EHL:EIE:MJN>ONE@NBL Âź:=>EHL:EIE:MHJN>JNB>K:L

A>==:K .:EL:, 3:FIBGRHGL A:FIBÂźHG>L .:EL:K:GQ>K:.:EL:K:G<A>K: "N:<:FHE> +>KGBERHKD%:F½GRHKD /HGRBG:MĂ&#x192;G :GL:E:=::<HG ANMG>R=>MHFÂąJN>M ANMG>R=>MHF:M>

IVA 8% inclòs. IVA 8% incluido.

0-" -.

"N:KGB<BHGL


>@N=>L >;B=:L 1BGL 1BGHL

>KO>L>L

HG=>=>:K:EM*+>G>=¡L 

Vi blanc, negre, rosat. Vino blanco, tinto, rosado.

HI:=>OBHI:=>OBGH *+>G>=¡L  Vi blanc, negre, rosat. Vino blanco, tinto, rosado.

E:G<:.N;NK*+>G>=¡L  Vi blanc. Vino blanco.

1>@:-B;>L*+>G>=¡L  Vi blanc. Vino blanco.

->G´:K;B>K*+>G>=¡L 

Vi blanc, negre, rosat. Vino blanco, tinto, rosado.

/HKK>L1BŸ:.HE*+>G>=¡L  Vi blanc. Vino blanco.

/HKK>L=>:LM:*+>G>=¡L  Vi rosat. Vino rosado.

=>KK:<KB:GS:*-BHC: 

>KO>S:L

LMK>EE:<:GR: LMK>EE:<:Âź: LMK>EE:@>KK: LMK>EE:C:KK: <:GR:<:Âź: N=P>BL>K  !K>>:FF  1HEE:FF  HKHGBM:  #>BG>D>G  "NBG>LL 

Vi negre. Vino tinto.

1BÂź:.:E<>=:*-BHC:  Vi negre. Vino tinto.

->?K>L<L

MBF":KG:<A:*(HGML:GM 

Vi negre. Vino tinto.

':F;KNL<HHGB<<BEBH  .:G@KB:.:G@K¸: '  .:G@KB:.:G@K¸: ' 

:O:

KNM):MNK>!K>BQ>G>M  KNM(  KNM->L>KO:.>@NK:1BN=:L  HI:=><:O:  />KK:LL: />KK:S: +

->?K>L< ->?K>L<H  /KBG::<:HE:M BMM>K&:L B@N:@N: '  B@N:@N: '  B@N::F;@:L @N:<HG@:L 

IVA 8% inclòs. IVA 8% incluido.

->?K>L<HL

Negre, rosat. Tinto, rosado.

Carta Sports Bar Sitges  

Carta del Sports Bar de Sitges