Page 18

18

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

MARS 2018

www.uppvidingetidning.se

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA I UPPVIDINGE PASTORAT!

UPPVIDINGE

Lenhovda-Herråkra – Nottebäck – Åseda – Älghult

Har du kollat jordningen? För många år sedan hade jag en gammal vespa. Den innebar en stor frihet och gav många stunder av lycka. Men den innebar också många bekymmer. Det största bekymret var naturligtvis att den så sällan fungerade. Det som gjorde det hela riktigt komplicerat var att felet låg i det elektriska och ingen som jag kände var speciellt intresserad att ge sig in i detta komplicerade system. För att göra en lång historia kort fick jag kontakt med en som verkligen kunde vespor och speciellt det elektriska och hans första fråga var: har du kollat jordningen? Nu visade det sig att det just var jordningen som var problemet, det var rost och smuts som förstört det hela. Rengöring och kopparpasta löd receptet och plötsligt fungerade vespan. Sen att jordfelet avlöstes av andra mekaniska fel är ju en helt annan historia och det var ganska skönt att så småningom bli av med åkdonet. Men det lärde mig vikten av att ha kontakt med jorden. För att nu använda den bilden för livet så är det lika viktigt att där ha kontakt med jorden…. Det är lätt att fara ut i teorier och abstraktheter när det gäller livets innersta beståndsdelar, tron inkluderad. Människor har alltid varit beroende av tron på Gud, där många ideologier fötts. Vi vet ju av erfarenhet att det är viktigt att tro på nåt, därför att det vi tror på också formar det vi gör. Det där med tro och handling är också något som engagerat människan mycket… och vi kan nog vara överens om att uttrycket ”gör som jag säger och inte som jag gör” inte är speciellt gångbart. Det vi tror på och säger måste få kontakt med jorden… med den

verklighet där vi lever. Få kontakt med de människor vi delar jorden med. Tron måste vara jordad. En bild som Jesus använder för att betona kontakten med jorden är trädet. Jag är trädet, ni är grenarna, säger han. Vi kan med den bilden förstå hur viktigt det är med kontakten mellan stam, grenar och jord, för att trädet ska leva och grönska… med vår naturdyrkan är vi svenskar mycket medvetna om detta. Vi uppmanas i tron att själva vara som grönskande träd, med fötterna fast förankrade i jorden. Men inte som prydnadsträd utan som fruktträd, med frukter som betyder nåt…. goda frukter. De frukter som Jesus talar om är de frukter det talas om i Galaterbrevet. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Människan mår bra av sådana frukter, och då fungerar jorden och den mänskliga maskinen som bäst. P-S. Profeten Jeremia talar också om detta… ”Den som sätter sin lit till Herren blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen blir alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt…” ( Jer.17:7-8).

Lenhovda Herråkra församling Lenhovda församlingshem

Kyrkokören- Vi söker nya körsångare! Lenhovda kyrkokör övar torsdagar kl. 19.00-21.00. Vi hämtar vår körrepertoar från blandade genrer och stilar och berör på så vis allt möjligt mellan svensk körlyrik, klassisk musik, folkliga klanger och musikal, med mera. Varmt välkommen att komma och sjunga med oss! Barnkören-Vi söker nya körsångare! Barnkören i Lenhovda träffas torsdagar kl. 15.30-17.00 för en stund fylld av sång och lek! Vi bjuder på en enkel fika. Varmt välkommen! Kontakt: katharina.moberg@svenskakyrkan.se Tel: 0474-48492. Besöksgruppen är en grupp ideella i Lenhovda-Herråkra församling som hjälper till vid gudstjänsterna på Lingården, samt besöker äldre i hemmet. Vill du ha besök av någon eller vill du vara med i gruppen, välkommen att höra av dig till diakon Sandra Gustavsson. Språkcafé Torsdagar kl. 9.30-11.30. Se hemsidan för detaljerat program.

1/4 2/4

14.30 18.00 16.00 10.00

Nottebäck 30/3 16.00 1/4 11.00 2/4

Drop vigsel Dropinin vigsel i Fröseke kapell

i Fröseke kapell

Lördagenden den maj, 11.00-15.00 Lördagen 1919 maj, kl.kl. 11.00-15.00 LäsLäs mermer på på www.svenskakyrkan.se/uppvidinge www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

4 april - Lunch utan program. 18 april - Björn Sving och Lars Ohlsson bjuder på ett musikprogram. Församlingspedagog Eva Lund medverkar. 2 maj - Katharina Moberg, kantor i LenhovdaHerråkra församling håller ett musikprogram. Varmt välkomna! Samtal som berör 10 april kl. 18.30- ca 20.30. ”Min längtans drömmar” Samtal om drömmar och längtan som en omistlig del av livet. I anslutning till samtalskvällen hålls en bön i församlingshemmet kl. 18.00-18.30.

Lenhovda kyrka Musikgudstjänst Fredagen den 6 april kl 19.00. Pianotrio f-moll op 65 av Antonín Dvořák Medverkande: Jörgen Svensson, violin. Rebecka Ronge, cello. Maria Ingemarsson Berg, piano.

Välkommen till våra kyrkor under påskhelgen! Åseda 29/3 29/3 30/3

Med hälsning Anders Aronson, kyrkoherde

Onsdagsträffar Gemenskap och lunch med program i Lenhovda församlingshem. Inleds med andakt kl. 12.00, avslut kl. 14.00.

Skärtorsdagsmässa på Olofsgården Skärtorsdagsmässa. Musik på långfredagen. Katharina Moberg, sång. Rosemary Karlsson, piano, orgel. Ekumenisk påskgudstjänst i Brunnskyrkan, Kyrkokören, Åsedablåsarna. Se Lenhovda. Långfredagsgudstjänst i kyrkan, Sofia Thuresson, tvärflöjt. Påskdagsmässa i kyrkan, Kyrkokören. Se Lenhovda.

Lenhovda-Herråkra 29/3 18.00 Skärtorsdagsmässa i Herråkra kyrka. 30/3 11.00 Långfredagsgudstjänst, kyrkokören. 1/4 16.00 Påskdagsmässa, Kyrkokören och barnkören. 2/4 16.00 Mässa med påskens psalmer och sånger med pastoratets musiker m. fl. Älghult 29/3 29/3 30/3 1/4 2/4

14.30 18.00 11.00 11.00

Andakt i kyrkan för Smedsgård och Storgården. Skärtorsdagsmässa i Kyrkan sång av Vox. Långfredagsgudstjänst, Sång av Anders Nilsson. Påskdagsmässa, Silvertonen, Kyrkokören och Ungdomskören, trumpet. Se Lenhovda.

Kontaktuppgifter till våra församlingar i Uppvidinge pastorat Lenhovda-Herråkra församling Nottebäcks församling Församlingsrådets ordförande, Frida Öhman, 0706-38 30 37 Församlingspräst Lói Stefánsson, 0474-484 91 Diakon Sandra Gustavsson 0474-480 88 Kantor Katharina Moberg, 0474-484 92 Församlingspedagog Eva Lund 0474-484 95 Kyrkvaktmästare Lize-Lotte Martinsson, 0474-484 93 Kyrkvaktmästare Martin Johnsen, 0474-484 97

Församlingsrådets ordförande, Anita Nyström, 0703-43 51 59 Församlingspräst Lói Stefánsson, 0474-484 91 Diakon Gunilla Bokor, 0474-124 52 Kantor Agneta Preifors Ståhl, 0474-124 67 Församlingsassistent Inger Sand, 0474-124 61 Kyrkvaktmästare Peter Larsson, 0474-124 69 Kyrkvaktmästare Helena Eriksson, 0474-124 68

Åseda församling

Församlingsrådets ordförande, Lena Gustafsson, 0708-77 61 86 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Diakon Rose-Marie Emilsson, 0474-121 44 Kantor Rosemary Karlsson, 0474-124 55 Pedagog Catarina Fondén, 0474-124 56 Assistent Sally Svensson, 0722-36 84 28 Kyrkvaktmästare Soifa Larsson, 0474-124 59 Kyrkvaktmästare Kjell Bakke, 0474-124 63

Älghults församling

Församlingsrådets ordförande, Annika Johansson 070-667 90 77 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Kantor Elisabeth Ernstig, 0481-635 60 Församlingsassist. Camilla Åberg 0481-630 32 Diakoniassistent Jeanette Norrby, 0481-633 85 Kyrkvaktmästare Jacob Sköld Blomfeldt, 0481-632 65 Kyrkvaktmästare Charlotte Sundin, 0481-630 25

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Pastorsexpedition

0474-100 00 uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se Kyrkoherde Anders Aronson 0474-124 50

Fastighets- och Kyrkogårdsförvaltning

Fastighetsförvaltning, 0474-124 54 Kyrkogårdsförvaltning 0474-484 90 uppvidinge.krg@svenskakyrkan.se

UPPVIDINGE TIDNING MARS 2018  
UPPVIDINGE TIDNING MARS 2018