__MAIN_TEXT__

Page 16

16

OKTOBER 2020

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

www.uppvidingetidning.se

MED HOPP OM EVIGHET En helg för minnen och gemenskap Alla helgon- helgen närmar sig och med den vår tradition av att stanna upp och ge sorgen plats. Vi tänder ljus och gör fint för dem vi mist. Det är en tung helg, men också en vacker sådan. Det sägs att sorgen är kärlekens pris. För mig blir varje allhelgonfirande en påminnelse om hur mycket kärlek, omtanke och fina människor vi genom livet får förmånen att ha omkring oss. En del under kortare tid, andra längre. En kärlek vi då firar med att tända ljus och minnas. Sorgen är tung att bära. En del år är den färsk och ytterst smärtsam. Med tiden blir smärtan dovare och sorgen sjunker undan, kanske syns den inte utanpå längre men alla bär vi på den och vid den här helgen ger vi oss tiden att låta den få finnas och synas. Den bär på påminnelser om det vi förlorat och minnen av det vi haft. Den är en del av att vara människa, en plåga som vi delar med varandra och med den Gud som tog mänsklig gestalt. Liksom glädjen och skrattet har sin plats har också sorgen och tårarna det och det här är helgen då vi delar den med varandra.

Symboler med hopp Korset. I begravningsannonser är korset en vanlig symbol. (Tidigare i stort sett den enda.) Många tror därför att det står för död. Det är dock det motsatta: en symbol för det eviga livet. Jesus avrättades visserligen på ett kors, men till skillnad från alla andra avrättningar, eller för den delen alla andra sätt att dö, så tror vi att just denna så småningom slutade i något annat: uppståndelsen! Gud har besegrat döden, och vill och kan uppväcka även oss till ett evigt liv, som han har lovat. Ett kors i en begravningsannons är därför en symbol för ett liv efter döden.

En församling är en gemenskap. Varje år då jag sitter i kyrkan och ser ljusen tändas ett efter ett för församlingsmedlemmar som inte längre är bland oss blir det en påminnelse om livets mångfald. En efter en skymtar de förbi medan deras ljus tänds. Några som tydliga minnesbilder från sammanhang där vi träffats, i skolan, på arbeten, genom vänner, i kön i affären. Andra som namn på människor jag inte lärde känna men delade mitt samhälle med, namn som väcker funderingar. Vem var det? Vad tänkte hen och drömde om? Namn för namn får jag församlingens skiften upplästa för mig, påminns om min egen dödlighet men också glädjen i att leva. Just i år har jag också själv en anhörig bland ljusen. En dag ska vi alla vara ett av de namnen som läses upp. Men alla andra dagar ska vi det inte. Då får vi mötas och leva tillsammans, stötta varandra när någon behöver det, skratta, skapa och tända ett ljus till minne av dem som gjort det före oss. Lena Gustafsson

Fåglar är vanliga i begravningsannonser. Man tänker sig kanske att personen som avlidit har flugit iväg till något annat. Det kan även vara en kristen symbol för nytt liv, särskilt en duva med en olivkvist i näbben. En av de äldsta berättelserna i Bibeln handlar om Noa med familj (och en massa djur) som räddas i en ark när jorden översvämmas. Efter lång tid släpper Noa ut en duva, som 3:e gången kommer tillbaka med en olivkvist i näbben. Då förstår Noa att det återigen finns land med grönska på jorden. Därför är duvan med olivkvisten en symbol för ett hopp om liv igen, efter katastrofen.

Arken har liksom duvan blivit en symbol för räddningen som Gud sänder. Havet är ibland i bibeln en symbol för ondska och kaos som dränker och förstör, men med arken så räddas vi från detta, bara vi kliver på båten. Ankaret är en urgammal symbol för hopp som även upptagits av den kristna kyrkan. Ett ankare som håller fast båten när ovädret rasar ger en förankring och en fast punkt nere i vattendjupen. Vi kan inte se det men vi kan ändå lita på att den håller. På samma sätt får vi lita på Gud att han kan rädda oss. Vi har en trygg punkt när det stormar.

Allhelgonahelgen I denna tid av Coronaepidemi är det mycket som är annorlunda. Så även våra minnesgudstjänster. För att ge många möjligheten att vara med håller vi flera minnesgudstjänster i varje församling. Vid minnesgudstjänsterna läser vi upp avlidnas namn under året och tänder ett ljus för var och en. De anhöriga bjuds till olika tider för att alla ska få plats. Vi hoppas att alla ska känna att kyrkorna är öppna och att vi kan ta emot er när ni kommer. Lói Stefánsson, kyrkoherde

En stökig kyrka för stökiga människor i en stökig värld Messy church är ett sätt att vara kyrka för alla åldrar som involverar kreativitet, firande av att vi är skapade av en älskande Gud, en öppen, gästfri gemenskap, och att vi är en kyrka för ALLA.

Messy Church i Corona-tider Under våren och hösten 2020 har vi valt att inte ha Messy Church pga risken för smittspridning. Ett av grundvärdena för Messy Church är den öppna gästfria gemenskapen, men coronasituationen har ju nu tyvärr lagt hinder i vägen för detta Vi försöker istället att göra en kort videoMessy varje månad som vi lägger ut på Facebook. Nästa gång är 16.00 18/11! (går att se även efteråt) Vi saknar er alla och hoppas på och ber för att vi snart kan ses på riktigt igen och räknar då med att vara ännu mer Messy Church! /Messy-teamet i Älghult

Kontaktuppgifter: Kyrkoherde Lói Stefánsson 0474-124 51 Präster Jan Carlsson 0474-124 74 Johan Lindstrand 0763-13 87 88 Prästkandidat Rose-Marie Emilsson 0474-124 54 Konfirmandansvarig Liselotte Lindstrand 0705-69 14 99

28/10 Håll utkik på vår Facebooksida ”Uppvidinge Svenska kyrkan”: under dagen går det här att se en liten allhelgonaandakt från Lenhovda kyrka, där Sacrekören medverkar med sång och diktläsning. Gravsmyckningskaffe och stilla musik 30/10 11–15 Gravsmyckningskaffe vid Kapell Nytorpet 11.00–15.30 Gravsmyckningskaffe vid Åseda kyrka 11.00–16.00 Gravsmyckningskaffe vid Lenhovda, Nottebäcks och Älghults kyrkor 12.00 och 15.00 Stilla orgelmusik i Lenhovda kyrka 13.30 och 15.00 Stilla orgelmusik i Nottebäcks kyrka 15.30–15.50 Stilla orgelmusik i Åseda kyrka 16.00–17.30 Öppen kyrka i Älghult med orgelmusik

Minnesgudstjänster 31/10 15.00, 16.00, 17.00 och 18.00 Minnesgudstjänster i Älghults kyrka. 16.00 Minnesgudstjänst i Herråkra kyrka 16.00, 17.00 och 18.00 Minnesgudstjänster i Nottebäcks och Åseda kyrkor Gudstjänster söndag 1/11 11.00 Högmässa i Lenhovda kyrka välkomnande av ny diakon 11.00 Högmässa i Älghults kyrka 16.00 Minnesgudstjänst i Granhults kyrka, Inger Sand, sång 16.00 Mässa i Åseda kyrka, Tre S, sång: Anna Bergqvist, Åsa Stenquist, Anna-Lena Magnusson

Minnesgudstjänster 30/10 17.00, 18.00 och 19.00 Minnesgudstjänst i Lenhovda kyrka

Diakoni Yvonne Yngvesson 0474-124 52 Ingeborg Wandt 0474-124 70 Jeanette Norrby 0474-124 77 Harald Thuresson 0705-88 20 01

Pedagoger/assistenter Elisabeth (Bettan) Alexandersson 0474-124 61 Camilla Åberg 0474-124 76 Helene Gustavsson 0474-124 66 Sally Svensson 0722-36 84 28

Musiker Rosemary Karlsson 0474-124 55 Katharina Moberg 0474-124 71 Elisabeth Ernstig 0474-124 64 Agneta Preifors Ståhl 0474-124 67

Kommunikatör Catarina Fondén 0474-124 56

Vaktmästare Lenhovda-Herråkra Peter Larsson 0474-124 69 Martin Johnsen 0474-124 62 Vaktmästare Nottebäck Helga Bensch Gieseman 0474-124 68 Adam Svensson 0474-124 65

Kyrkorådets ordförande Lars Carlsson 0481-505 63

Vaktmästare Åseda Sofia Larsson 0474-124 59 Jacob Sköld Blomfeldt 0474-124 60

Kyrkogårdsförman Lize-Lotte Martinsson 0474-124 72

Vaktmästare Älghult Charlotte Sundin 0474-124 75 Mikael Johansson 0474-124 63

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Telefon- och besökstider: Pastorsexpeditionen 0474-100 00 telefon- och besökstid: må, ti, to 10-12 samt on 14–15.30

Profile for UPPVIDINGE TIDNING

UPPVIDINGE TIDNING OKTOBER 2020  

UPPVIDINGE TIDNING OKTOBER 2020