Page 18

18

MARS 2019

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

www.uppvidingetidning.se

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA I UPPVIDINGE PASTORAT! Lenhovda-Herråkra – Nottebäck – Åseda – Älghult

UPPVIDINGE

GUDSTJÄNSTER MARS – APRIL LENHOVDA-HERRÅKRA 31/3

11.00

7/4 12/4 14/4

16.00 14.30 16.00

18/4 19/4

18.00 11.00

21/4

11.00

22/4

16.00

26/4 28/4

14.30 11.00

ÅSEDA

Högmässa, Lenhovda kyrka, därefter Basar i församlingshemmet. Gudstjänst, Lenhovda kyrka. Andakt, Lingården. Musikgudstjänst, Lenhovda kyrka, Kyrkokören, Birger Marmvik, Katharina Moberg. Skärtorsdagsmässa, Herråkra kyrka. Långfredagsgudstjänst, Lenhovda kyrka, Lars Jöneteg m.fl medverkar. Påskdagsmässa, Lenhovda kyrka, Kyrkokören och Musikstjärnorna medverkar. Påskmässa med musik, Annandag Påsk, gemensam för pastoratet, Nottebäcks kyrka. Andakt, Lingården. Familjemässa, Lenhovda kyrka, Musikstjärnorna medverkar.

NOTTEBÄCK

Påskmässa med musik Annandag Påsk 22/4 kl. 16.00 Nottebäcks kyrka Välkommen till en gemensam Påskmässa för Uppvidinge pastorat i Nottebäcks kyrka. Under mässan tar vi emot och välkomnar Lucas Mellergård som ny komminister. Medverkar gör pastoratets samtliga präster, kyrkomusiker och diakoner m.fl. Johan Lindstrand leder och predikar.

31/3

16.00

4/4 5/4 7/4

14.00 18.00 11.00

14/4 18/4 18/4 19/4

11.00 14.00 18.00 15.00

21/4

11.00

22/4

16.00

28/4

16.00

Högmässa, Kyrkans hus, vid kaffet samtal om församlingens framtid. Andakt, Solgården. Ro inför helgen, kyrkan. Familjemässa, kyrkan, barnkör, konfirmander. Gudstjänst, Palmsöndagen, Kyrkans Hus Andakt, Solgården. Mässa, Skärtorsdagen, kyrkan. Korsandakt, Långfredagen, kyrkan, Elisabet Alexandersson tvärflöjt. Festhögmässa, Påskdagen, kyrkan, kyrkokören medverkar. Påskmässa med musik, Annandag Påsk, gemensam för pastoratet, Nottebäcks kyrka. Musikgudstjänst, kyrkan, Jormin/Bergström/Holmgren, ”Jazz i folkton”.

31/3

11.00

3/4 7/4 14/4

18.30 16.00 16.00

17/4 18/4 18/4 19/4

18.30 14.30 18.00 11.00

21/4

10.00

22/4

16.00

28/4

16.00

Högmässa, kyrkokörens Kyrksöndag, kören sjunger och bjuder på hembakat. Efteråt samtal om församlingens framtid. Vardagsmässa. Högmässa. Familjegudstjänst, G-klaven framför musikalen Vägen hem. Stilla ro och nära, orgelmusik-reflektion. Skärtorsdagsmässa, Olofsgården. Skärtorsdagsmässa. Långfredagsgudstjänst, Anna Bergqvist, Åsa Stenquist och Anna-Lena Magnusson, sång. Ekumenisk påskdagsgudstjänst, Brunnskyrkan, Kyrkokören, Åsedablåsarna. Påskmässa med musik, Annandag Påsk, gemensam för pastoratet, Nottebäcks kyrka. Högmässa.

ÄLGHULT 28/3 31/3 7/4 14/4

14.30 16.00 11.00 11.00

18/4

14.30

18/4 19/4 20/4 22/4

18.00 11.00 23.00 16.00

Andakt, Storgården. Högmässa, Midfastosöndagen. Högmässa, Femte i fastan. Högmässa, Palmsöndagen med kyrkans körer, inleds på kyrkbacken med välsignande av palmkvistar. Skärtorsdagsmässa, Silvertonen, församlingens äldreboenden är inbjudna. Skärtorsdagsmässa, VOX sjunger. Långfredagsgudstjänst. Isak Ernstig, violin. Påsknattsmässa. Samling kyrkbacken. Påskmässa med musik, Annandag Påsk, gemensam för pastoratet, Nottebäcks kyrka.

Livets trä Är rubriken felstavad? Ska det inte stå livets träd? Nej, inte här och just nu.

om makt som sätter sig över människors liv. Korset blir då ingen symbol man gärna talar om.

Det handlar om korset. Det är gjort av trä. Trä är förstås gjort av träd, men börjar vi tala om livets träd handlar det om något annat. Trä är något som en gång varit ett träd. Något som levt men inte längre lever. Vi kan ta några träbitar och forma dem till olika saker.

Träkors påminner oss om Jesus Kristus därför att ingen förknippats med ett kors som just han. Det är inte för att han dog på korset utan för att han fick liv igen. Livet vann över döden och förvandlade dödens tecken till ett livets segervapen.

Korset är livets trä. När vi har tagit oss genom fastetiden och närmar oss påsken blir det lättare att förstå varför korsets trä är viktigt att tala om. Men det var från början ett avrättningsredskap. Översätter vi det symboliskt talar det om ond död,

Vi har fått en nyckel i två delar – korset och uppståndelsen. Död som förvandlas till liv. Det är därför Kyrkan finns. Det är därför vi varje år längtar efter att få fira påsk.

Kontaktuppgifter till våra församlingar i Uppvidinge Pastorat Lenhovda-Herråkra församling

Nottebäcks församling

Åseda församling

Älghults församling

Vik. Komminister Johan Lindstrand, 070-569 14 99 Diakon Sandra Gustavsson 0474-480 88 Kantor Katharina Moberg, 0474-484 92 Pedagog Eva Hermansson Lund 0474-484 95 Kyrkvaktmäst. Lize-Lotte Martinsson, 0474-484 93 Kyrkvaktmästare Peter Larsson, 0474-124 69 Församlingsrådets ordförande, Frida Öhman, 0706-38 30 37

Vik. Komminister Johan Lindstrand, 070-569 14 99 Diakon Gunilla Holmström Bokor, 0474-124 52 Kantor Agneta Preifors Ståhl, 0474-124 67 Pedagog Elisabeth Alexandersson 0474-124 61 Kyrkvaktmästare Martin Johnsen, 0474-484 97 Kyrkvaktm. Helga Bensch Giesemann, 0474-124 68 Församlingsrådets ordförande, Anita Nyström, 0703-43 51 59

Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Diakon Rose-Marie Emilsson, 0474-121 44 Kantor Rosemary Karlsson, 0474-124 55 Pedagog Catarina Fondén, 0474-124 56 Assistent Sally Svensson, 0722-36 84 28 Kyrkvaktmästare Sofia Larsson, 0474-124 59 Kyrkvaktm. Jacob Sköld Blomfeldt, 0481-632 65 Församlingsrådets ordförande, Lena Gustafsson, 0708-77 61 86

Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Kantor Elisabeth Ernstig, 0481-635 60 Församlingsassist. Camilla Åberg 0481-630 32 Diakoniassistent Jeanette Norrby, 0481-633 85 Kyrkvaktmästare Charlotte Sundin, 0481-630 25 Kyrkvaktmästare Mikael Johansson, 0474-124 63 Församlingsrådets ordförande, Annika Johansson 070-667 90 77

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Lói Stefánsson

Pastorsexpedition

0474-100 00 uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Lói Stefánsson 0474-484 91

Fastighets- och Kyrkogårdsförvaltning Fastighetsförvaltning, 0474-124 54 Kyrkogårdsförvaltning 0474-484 90 uppvidinge.krg@svenskakyrkan.se

Profile for UPPVIDINGE TIDNING

UPPVIDINGE TIDNING MARS 2019  

UPPVIDINGE TIDNING MARS 2019