Page 42

A 42

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

MAJ/JUNI 2018

www.uppvidingetidning.se

Det är br

Mats Birgersson, aktuell med sin tredje besöker Åsedadagen BAKSIDANbok, PÅ BOKEN: Detta är tredje boken av författaren. Boken är skriven som en kokbok, och handlar om det verkliga livet med många receptförslag. Det har gått tio år sen förra boken skrevs och genom en rad roliga och tråkiga engagemang och upplevelser har hans erfarenheter blivit mycket större! -Jag kan efter noggrann reflektion konstatera att hjärtat i svensk utveckling, etik, moral, empati och ideella insatser håller på att krackelera i samhället! Man brukar likna en människa som ett isberg, man ser bara en liten del ovanför vattenytan och under ytan gömmer sig den största delen som kan få förödande konsekvenser att krocka med! Att bli pensionär är lite som att pissa i byxorna, först blir det varmt och skönt, sen blir det bara kallare och kallare! Enligt den gamla ålderspyramiden når man sin höjdpunkt i livet vid femtio år. Dagens ålderspyramid är helt annorlunda. Det som finns under ytan idag vid sjuttio års ålder är betydligt mer av erfarenhet och helhetstänk. Denna erfarenhet borde efterfrågas mycket mer av de styrande i samhället! Åldersdiskriminering förekommer det?

åttom nu

– En bitte

r thriller

a livet

70 60

COACH MENTOR

75

50

80

40

90

30 20 10

Varför har alla så bråttom?

Denna boks författare har fått erfara att Korruptionen och tystnadskulturen ökar i samhället, som han skriver om i boken! -Oj, vad jag lärt mig mycket om livet eftersom jag plötsligt blev tvungen att stanna upp och fundera över tillvaron under lång tid på sjukhuset. Boken är viktig för både äldre och yngre, för att bättre förstå framtiden och människorna man möter!

Skriven av

den positiva

Mats Birg

BOKEN OM LIVETS FÖRGÄNGLIGHET!

”Jag har accepterat rädsla som en del av livet, särskilt rädslan för förändring….Jag har gått vidare trots bultande hjärta som säger……vänd Tredje boken av författaren Mats Birgersson. tillbaka”. Erica Jong f. 1942

Som vill delge andra människor, sina erfarenheter av att bli långvarigt sjuk! Samt tystnadskulturens konsekvenser!

”Mats har en alldeles speciell förmåga att se möjligheter även i den besvärligaste av situationer. En fullblodsvisionär som också ser till att visionen förverkligas. Beteendevetare Eva Broman, Antilopmeteden AB.

Vindsurfaren som krockade med isberg!

”Mats Birgersson gör det igen. Tänker utanför boxen, ifrågasätter och undrar om saker och ting kan förhålla sig på ett annat sätt? Mats går sin egen väg. Men tron på människans förmåga är som alltid den röda tråden. Man skulle kunna kalla MatsEn nyabitter bok, enthriller handbok för och arbetsliv”. ur vardag verkliga livet! Skriven Kommunfullmäktiges ordförande i Växjö Bo Frank

av den positive egoisten!

Tänk dig att likna en människa likt ett isberg!

Författarbesök! Detta är tredje boken av författaren. Det har gått tio år sen förra boken skrevs och genom en rad roliga och bittra engagemang och upplevelser har hans erfarenheter blivit mycket större.

LÖRDAG 26/5 ÅSEDADAGEN Jag finns på plats för att signera mina böcker!

Man kan efter noggrann reflektion konstatera att hjärtat i svensk utveckling, etik, moral och empati, håller på att krackelera! Vi brukar likna en människa vid ett isberg, man ser bara en liten del ovanför vattenytan och under ytan gömmer sig den största delen som kan få förödande konsekvenser att krocka med! Men isberget kan också bli en stor tillgång i ditt liv om du undviker att krocka med det. Ta dig istället tid till att undersöka vad som finns under ytan! Enligt den urgamla ålderspyramiden når man sin höjdpunkt av livet vid femtio år. Dagens ålderspyramid är helt annorlunda. Oftast når man sin höjdpunkt vid sjuttio års ålder. Erfarenhet och helhetstänk är betydligt större, och man ser livet utan skygglappar. Han gör bedömningen av hur samhällsutvecklingen borde vara, för att gynna alla människor! Denna boks författare har fått erfara att Korruption frodas också lokalt, som han beskriver i boken! Han skriver också om att alla borde förstå att man är ledare mer eller mindre, varje dag, privat eller professionellt!

DET ÄR

B råttom

NU! En bitter thriller ur verkliga livet! Varför har alla så bråttom nu?

-Oj, vad jag lärt mig mycket om livet eftersom jag plötsligt blev tvungen att stanna upp och fundera över tillvaron under lång tid på sjukhuset. Boken är viktig för både äldre och yngre, för att bättre förstå framtiden och människorna man möter. ”Jag har accepterat rädsla som en del av livet- särskilt rädslan för förändring….Jag har gått vidare trots bultande hjärta som säger……vänd tillbaka”.

Skriv en av den posit ive eg oi

sten, Ma ts B irger sson. T

redje boke n!

TIDIGARE BÖCKER ”Värdebaserat Ledarskap” har alltid varit mitt flaggskepp! Alla människor utövar ledarskap varje dag mer eller mindre! I den nuvarande digitaliserade världen, fann jag nu enkelheten i att snabbare och enklare göra de nödvändiga attitydundersökningarna, och snabbt förbättra ledarskaps egenskaperna, www.sweplex.com. Detta gör att man kan förutse isbergen tidigt!

En resa i verkligheten med Fresh AB

Den urgamla ålderspyramiden visar på att vi människor, vid 50 år, står på översta trappsteget i livet? Själv befinner jag mig fortfarande på väg till översta trappsteget, på den nya ålderstrappan! Förekommer det kanske åldersdiskriminering i vårt moderna land? P.S Jag kommer gärna och presenterar boken i ett större sällskap!

egoisten

ersson

”Livet är för allvarligt för att inte skoja om” Hans Alfredsson

RESENCENTER:

!

ur verklig

Varför blev jag som jag är och inte som jag skulle?

UPPVIDINGE TIDNING MAJ 2018  
UPPVIDINGE TIDNING MAJ 2018