Page 16

16

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

JULI 2018

www.uppvidingetidning.se

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA I UPPVIDINGE PASTORAT!

UPPVIDINGE 18 skäl att vara medlem i Svenska kyrkan

Lenhovda-Herråkra – Nottebäck – Åseda – Älghult

Nästan alla kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet lyfta, stärka och ge hopp. Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som bland annat används till: 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas. 2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris. 3. Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp. 4. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma. 5. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda. 6. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m. 7. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med. 8. Gratis eller subventionerad familjerådgivning . 9. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet. 10. Ett rikt musikliv med körer och musiker. 11. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv. 12. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands. 13. Stöd till de som sörjer. 14. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället. 15. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar. 16. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands. 17. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser. 18. Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt. Du är väl medlem? Om inte… Kontakta oss på 0474-100 00 eller uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se så hjälper vi dig!

SOMMARMUSIK 2018

ÅSEDA KYRKA

27/7 19.00 Musik i sommarkväll, Pär Fürst Nilsén, sång. Kerstin Jansson, piano. 29/7 10.00 Ekumenisk sånggudstjänst, Dan-Inge Olson, sång, piano. 9/8 12.00 Marknadsmusik, Christina Nilsson – En smålandssaga i ord och ton. Yvonne Tuvesson Rosenqvist, sång.

ÄLGHULT KYRKA

10/8 12.00 Marknadsmusik ” Let the Music speak” Sophie Gustafsson, sopran, David Ernstig, Tenor, Elisabeth Ernstig, piano. 19/8 18.00 ”Music For a While” Dragspel Åsa Sundstedt , Orsa och "Bach Collegium Småland.

LENHOVDA KYRKA

24/8 18.00 Musik i sommarkväll med Jenny Ivarsson och Agne Lindholm.

NOTTEBÄCKS - GRANHULTS KYRKA Lördagar kl. 18.00

26/7 19.00 Musikgudstjänst, ”Svenskarnas Dag Girls Choir”, Minneapolis. (Obs! torsdag!) 28/7 ”Önskepsalmer”, Rosemary Karlsson. 4/8 ”Månsken i augusti”, Marlene Hammargren, sång, Marcus Silvander, piano. 11/8 ”I Guds hage”, Anna Bergqvist och Åsa Stenquist, sång, Rosemary Karlsson, piano. 18/8 ”Om sommaren sköna”, Katharina Moberg, sång, Bo Svensson, piano. 25/8 ”Till din blomstrande äng”, Nottebäcks kyrkokör och Fiolföreningen Hoppet.

Drop in vigsel i Fröseke kapell På Pingstafton bjöd Älghults församling in till Drop in-vigsel i Fröseke kapell. Vi var riggade med präst, musiker, florist, frisör, fotograf, tårta, skumpa och vackert väder. Till vår stora glädje visade det sig att det tydligen fanns ett behov av just denna form av vigsel då hela fyra par dök upp. En högtidlig, varm och glädjefylld känsla genomsyrade hela dagen med ett hundratal besökande, förutom brudparen, som fikade och tog del av utställningen av brudbuketter och brudkronor och även besökte vigslarna i vårt vackra kapell. Dagen avslutades med en bröllopskonsert i kapellet med Fredrik Carlsson, trumpet, Annica Cronholm, Marlene Hammargren, Benny Jarhall och Lars Carlsson, sång och Elisabeth Ernstig ackompanjemang. En alltigenom lyckad dag i kärlekens tecken! Ett särskilt varmt tack till Anettes Blommor och Bergfeldts Frisörer för deras medverkan under dagen! Personalen i Älghults församling.

Lenhovda Herråkra församling Lenhovda församlingshem

Kyrkokören- Vi söker nya körsångare! Lenhovda kyrkokör övar torsdagar kl. 19.0021.00. Vi hämtar vår körrepertoar från blandade genrer och stilar och berör på så vis allt möjligt mellan svensk körlyrik, klassisk musik, folkliga klanger och musikal, med mera. Varmt välkommen att komma och sjunga med oss!

Samtal på kyrkogården Vid fint väder finns diakon Sandra eller Församlingspedagog Eva tillgängliga på Lenhovda kyrkogård för samtal och fika. Torsdagar kl. 14-16. 7 juni t.o.m. 30 augusti, med undantag av 12/7-26/7 då det inte är några träffar.

Barnkören- Vi söker nya körsångare! Barnkören i Lenhovda träffas torsdagar kl. 15.30-17.00 för en stund fylld av sång och lek! Vi bjuder på en enkel fika. Varmt välkommen! Kontakt: katharina.moberg@svenskakyrkan.se Tel: 0474-48492.

Språkcafé Startar 22/8, därefter varje onsdag kl. 15.00-17.00 i Lenhovda församlingshem.

Besöksgruppen är en grupp ideella i Lenhovda-Herråkra församling som hjälper till vid gudstjänsterna på Lingården, samt besöker äldre i hemmet. Vill du ha besök av någon eller vill du vara med i gruppen, välkommen att höra av dig till diakon Sandra Gustavsson. Bibelsamtal I Lenhovda församlingshem. För dig som vill lära dig mer om kristen tro genom samtal utifrån bibeltexter. Kl. 14.00-15.30. Onsdagar 15/8-29/8. (OBS. byte av dag, från tisdag till onsdag.)

Promenadgrupp Tisdagar kl. 8.00-10.00 pågår till 4 september. Samling kl. 8.00 vid entrén till Lenhovda församlingshem, efter ca 1 timmas promenad äter vi frukost tillsammans. Välkommen direkt till frukosten kl. 9.00 om du inte har möjlighet att promenera. Församlingsresa till ÖLAND Onsdag 5/9 tillsammans med Älghults församling. Anmälan till diakon Sandra Gustavsson, 0474-480 88, eller diakoniassisten Jeanette Norrby, 0481-633 85, senast den 29/8. Kostnad 250 kr, begränsat antal platser.

Kontaktuppgifter till våra församlingar i Uppvidinge pastorat Lenhovda-Herråkra församling

Församlingsrådets ordförande, Frida Öhman, 0706-38 30 37 Församlingspräst Lói Stefánsson, 0474-484 91 Diakon Sandra Gustavsson 0474-480 88 Kantor Katharina Moberg, 0474-484 92 Församlingspedagog Eva Lund 0474-484 95 Kyrkvaktmästare Lize-Lotte Martinsson, 0474-484 93 Kyrkvaktmästare Martin Johnsen, 0474-484 97

Nottebäcks församling

Församlingsrådets ordförande, Anita Nyström, 0703-43 51 59 Vik. Komminister Johan Lindstrand, 070-569 14 99 Diakon Gunilla Bokor, 0474-124 52 Kantor Agneta Preifors Ståhl, 0474-124 67 Församlingsassistent Inger Sand, 0474-124 61 Kyrkvaktmästare Peter Larsson, 0474-124 69 Kyrkvaktmästare Helga Bensch Giesemann, 0474-124 68

Åseda församling

Församlingsrådets ordförande, Lena Gustafsson, 0708-77 61 86 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Diakon Rose-Marie Emilsson, 0474-121 44 Kantor Rosemary Karlsson, 0474-124 55 Pedagog Catarina Fondén, 0474-124 56 Assistent Sally Svensson, 0722-36 84 28 Kyrkvaktmästare Soifa Larsson, 0474-124 59 Kyrkvaktmästare Mikael Johansson, 0474-124 63

Älghults församling

Pastorsexpedition

0474-100 00 uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se Tf Kyrkoherde Lói Stefánsson 0474-484 91

Församlingsrådets ordförande, Annika Johansson 070-667 90 77 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Fastighets- och KyrkoKantor Elisabeth Ernstig, 0481-635 60 gårdsförvaltning Församlingsassist. Camilla Åberg 0481-630 32 Fastighetsförvaltning, 0474-124 54 Diakoniassistent Jeanette Norrby, 0481-633 85 Kyrkvaktmästare Jacob Sköld Blomfeldt, 0481-632 65 Kyrkogårdsförvaltning 0474-484 90 Kyrkvaktmästare Charlotte Sundin, 0481-630 25 uppvidinge.krg@svenskakyrkan.se

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

UPPVIDINGE TIDNING JULI 2018  
UPPVIDINGE TIDNING JULI 2018