Page 12

12

FEBRUARI 2019

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

www.uppvidingetidning.se

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA I UPPVIDINGE PASTORAT! Lenhovda-Herråkra – Nottebäck – Åseda – Älghult

UPPVIDINGE

gudstjänster februari – mars LENHOVDA-HERRÅKRA

ÅSEDA 24/2 3/3 6/3 10/3 17/3 19/3 20/3 24/3 31/3

samma himmel. samma rättigheter. men verkligheten ser olika ut.

11.00 11.00

Högmässa. Markus Kroon, sång Högmässa. Åseda kyrkokör under ledning av Eva Forngren Sundqvist. Kaffe och semla. Askonsdagsmässa Gudstjänst Familjegudstjänst. Barnkörer, grupper Andakt Olofsgården Orgelmusik-reflektion Taizémässa Högmässa. Kyrkokörens ”Kyrksöndag”. Kören sjunger och bjuder på hembakat.

18.30 16.00 11.00 14.30 18.30 16.00 11.00

14.00 16.00 18.00 16.00

Svenska kyrkans Fasteinsamling 2019. Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

6/3 7/3 10/3 17/3

18.00 14.00 11.00 16.00

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

20/3 21/3 24/3

14.00 14.00 16.00

31/3

16.00

11.00

1/3 3/3 10/3 12/3

14.30 11.00 16.00 17.30

15/3 17/3 24/3

14.30 11.00 11.00

29/3 31/3

14.30 11.00

Gudstjänst i församlingshemmet ledd av församlingsrådets ledamöter, kyrklunch Andakt Lingården Högmässa. Semlebuffé Högmässa. Kyrkokören medverkar Vardagsgudstjänst i församlingshemmet Musikstjärnorna medverkar Andakt Lingården Högmässa Familjemässa i Herråkra. Konfirmander medverkar Andakt Lingården Högmässa. Basar och smörgåstårta efter gudstjänsten

ÄLGHULT

NOTTEBÄCK 21/2 24/2 1/3 3/3

24/2

Andakt Solgården Högmässa i Kyrkans hus Ro inför helgen, kyrkan Familjegudstjänst Kyrkans Hus. Semlebuffé Askonsdagsmässa, kyrkan Andakt Solgården Högmässa, kyrkan Gudstjänst med önskepsalmer i Kyrkans Hus Veckomässa Kyrkans hus Andakt Solgården Gudstjänst i Kyrkans hus, kyrkkaffe med våfflor Högmässa i Kyrkans hus

21/2 24/2 28/2 3/3

14.30 16.00 14.30 16.00

6/3 10/3 17/3 21/3 23/3

18.00 11.00 16.00 14.30 16.00

24/3

11.00

28/3 31/3

14.30 16:00

Andakt Smedsgård Alstermo Taizémässa i Fröseke kapell Andakt Storgården Högmässa i Församlingshemmet SKIA bjuder på semlor Askonsdagsmässa Sång Silvertonen Högmässa i Församlingshemmet Högmässa i Församlingshemmet Andakt Smedsgård Alstermog Konsert med Sonja Aldén, Måns Ek, Älghult-Nottebäcks kyrkokörer och Vox Mariamässa i Fröseke kapell David Ernstig sång Andakt Storgården Högmässa

själaringning När vi i församlingarna i Uppvidinge får veta att någon av våra församlingsmedlemmar avlidit planeras ett tillfälle, när detta meddelas i bygden. Som anhörig kan det vara fint att vara med vid själaringningen och låta det bli en värdefull del av sorgeprocessen. Du får möjlighet att bekanta dig med kyrkorummet, stanna upp ett ögonblick och minnas. Kanske tända ett ljus i kyrkans ljusbärare och ta del av kyrkans böneskatt. När vi hör kyrkklockorna påminns vi om att vi finns i ett större sammanhang. Personen som avlidit har funnits i bygden, varit viktig för någon eller några och är insatt i det gudomliga sammanhanget både här, nu och i framtiden.

Närvaro vid själaringningen gör det möjligt att möta någon av kyrkans personal för samtal om begravning, gravsättning och gravplats. Som regel sker själarigning genom klockringning nästkommande vardag kl. 10.00, men i Åseda äger det rum på torsdagar kl. 10.00, alternativt kl. 11.00 om det är begravning i kyrkan kl 10.00. I Herråkra kyrka ringer vi kl. 11.00. Kontakta gärna vår personal om du har frågor om själaringning eller annat som rör Svenska kyrkan. Vi är till för dig.

kontaktuppgifter till våra församlingar i uppvidinge pastorat Lenhovda-Herråkra församling

Nottebäcks församling

Åseda församling

Älghults församling

Församlingsrådets ordförande, Frida Öhman, 0706-38 30 37 Vik. Komminister Johan Lindstrand, 070-569 14 99 Diakon Sandra Gustavsson 0474-480 88 Kantor Katharina Moberg, 0474-484 92 Pedagog Eva Hermansson Lund 0474-484 95 Kyrkvaktmäst. Lize-Lotte Martinsson, 0474-484 93 Kyrkvaktmästare Martin Johnsen, 0474-484 97

Församlingsrådets ordförande, Anita Nyström, 0703-43 51 59 Vik. Komminister Johan Lindstrand, 070-569 14 99 Diakon Gunilla Holmström Bokor, 0474-124 52 Kantor Agneta Preifors Ståhl, 0474-124 67 Pedagog Elisabeth Alexandersson 0474-124 61 Kyrkvaktmästare Peter Larsson, 0474-124 69 Kyrkvaktm. Helga Bensch Giesemann, 0474-124 68

Församlingsrådets ordförande, Lena Gustafsson, 0708-77 61 86 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Diakon Rose-Marie Emilsson, 0474-121 44 Kantor Rosemary Karlsson, 0474-124 55 Pedagog Catarina Fondén, 0474-124 56 Assistent Sally Svensson, 0722-36 84 28 Kyrkvaktmästare Sofia Larsson, 0474-124 59 Kyrkvaktmästare Mikael Johansson, 0474-124 63

Församlingsrådets ordförande, Annika Johansson 070-667 90 77 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Kantor Elisabeth Ernstig, 0481-635 60 Församlingsassist. Camilla Åberg 0481-630 32 Diakoniassistent Jeanette Norrby, 0481-633 85 Kyrkvaktm. Charlotte Sundin, 0481-630 25 Kyrkvaktm. Jacob Sköld Blomfeldt, 0481-632 65

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Johan Lindstrand

Pastorsexpedition

0474-100 00 uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se Kyrkoherde Lói Stefánsson 0474-484 91

Fastighets- och Kyrkogårdsförvaltning Fastighetsförvaltning, 0474-124 54 Kyrkogårdsförvaltning 0474-484 90 uppvidinge.krg@svenskakyrkan.se

Profile for UPPVIDINGE TIDNING

UPPVIDINGE TIDNING FEBRUARI 2019  

UPPVIDINGE TIDNING FEBRUARI 2019