Page 12

12

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

FEBRUARI 2018

www.uppvidingetidning.se

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA I UPPVIDINGE PASTORAT!

UPPVIDINGE

Lenhovda-Herråkra – Nottebäck – Åseda – Älghult

Ny kyrkorådsordförande

Vi vill vara en öppen välkomnande kyrka där människor kan förenas i Gudstjänst, församlings-, kultur och samhällsliv. Kyrkan skall förmedla kristen tro med hopp och kärlek och ge upplevelser av denna tro. Kyrkan skall genom ord och handling förmedla evangeliet om Jesus Kristus så att flera kommer till tro. I Gudstjänsten står tro och liv i centrum vid dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi vill att kyrkans verksamheter utvecklas och förnyas men vill också vårda arvet från tidigare generationer. Det gäller att bygga en bra verksamhet i alla församlingar och vi har goda förutsättningar med kunnig personal, god ekonomi och många frivilliga medhjälpare. Jag hoppas att många förslag på verksamheter som kan utvidga och öka intresset hos dem som inte hittat till kyrkan än, skall komma in från församlingsråd och personal. Det är viktigt att varje församling får behålla sin särart och får möjligheter att påverka fördelningen av våra resurser för verksamheten. Våra Gudstjänster och mässor som är grunden för vår kyrka skall beröra, engagera och kännas igen. Där har våra präster en central roll. Personalen är det viktigaste redskapet vi har för att föra ut vår förkunnelse; de måste ges respekt, adekvat utbildning, en utvecklande personalpolitik och en god arbetsmiljö. Ett rikt musikliv i olika former är viktigt med körsångare, instrumentalister och solister som tillför mycket i gudstjänstoch samhällslivet. Barn och ungdoms/

konfirmandarbetet bör hålla en god pedagogisk nivå och vi vill stötta ett genomtänkt och långsiktigt ungdomsarbete där vi kan hålla barn och ungdomar kvar i kyrkans liv. Det finns ett stort behov av diakonala insatser till människor som av olika anledningar är i behov av stöd och hjälp, där har våra diakoner en tung och livsviktig uppgift. Diakonen ger också stöd till och samordnar frivilliginsatser. Våra kyrkogårdar och fastigheter skall skötas på ett ändamålsenligt sätt och församlingsborna skall enkelt kunna nå kyrkans personal lokalt och begravningsverksamheten skall skötas med värdighet och respekt. För att all verksamhet skall kunna bedrivas och samordnas behövs en god och tydlig ekonomisk och administrativ förvaltning. Vi hoppas kunna vidareutveckla ett gott ekumeniskt samarbete inom pastoratet. Tillsammans kan vi göra mycket gott. Jag ser fram emot en intressant och utvecklande period och vill avsluta med att välkomna er alla att delta i våra verksamheter. Du är viktig och vi behöver varandra!

Lenhovda församlingshem

7/3 Cecilia Fransson kommer och berättar om begravningsverksamheten och gravplatser.

Besöksgruppen är en grupp ideella i Lenhovda-Herråkra församling som hjälper till vid gudstjänsterna på Lingården, samt besöker äldre i hemmet. Vill du ha besök av någon eller vill du vara med i gruppen, välkommen att höra av dig till diakon Sandra Gustavsson.

21/3 Påskbord. Anmälan senast 14/3 till församlingsexpeditionen (48490) eller till Sandra. Varmt välkomna! Samtal som berör 13/3 kl. 18.30-20.30 – ”Med människor och Gud.” Samtal om relationer till varandra och relationen till Gud. I anslutning till samtalskvällen, kl. 18-18.30, finns det möjlighet till bön i församlingshemmet.

Onsdagsträffar Gemenskap och lunch i Lenhovda församlingshem. Inleds med andakt kl. 12.00. 21/2 Börne Thorstensson kommer och berättar om Naturreservat i Uppvidinge, samt presenterar boken: Natur och kultur i Uppvidinge.

Lars Carlsson Kyrkorådsordförande i Uppvidinge Pastorat

Språkcafé Torsdagar kl. 9.30-11.30 Se hemsidan för detaljerat program

Funderar ni på att döpa ert barn eller vill du själv bli döpt? Kontakta Pastorsexpeditionen på 0474-10000 om ni har frågor eller vill boka dop. Läs mer om dop i kyrkan på www.svenskakyrkan.se/ uppvidingepastorat

När det fruktansvärda inträffar. När katastrofen är ett faktum. Ge människor kraft att bli starkare tillsammans! foto: magnus aronson/ikon

Mitt namn är Lars Carlsson och jag är sedan 1 januari kyrkorådsordförande i Uppvidinge pastorat. Vi är många som efter det senaste demokratiska valet i höstas nu fått nya uppdrag inom Kyrkans beslutsfattande instanser och jag vill med dessa ord ge en inblick i våra ambitioner inför den kommande 4-årsperioden. Det är ett stort förtroende och ansvar vi fått av våra församlingsbor och vi vill alla göra vårt bästa.

Lenhovda Herråkra församling

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223 svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Kontaktuppgifter till våra församlingar i Uppvidinge pastorat Lenhovda-Herråkra församling Nottebäck församling Församlingsrådets ordförande, Frida Öhman, 0706-38 30 37 Församlingspräst Lói Stefánsson, 0474-484 91 Diakon Sandra Gustavsson 0474-480 88 Kantor Katharina Moberg, 0474-484 92 Församlingspedagog Eva Lund 0474-484 95 Kyrkvaktmästare Lize-Lotte Martinsson, 0474-484 93 Kyrkvaktmästare Martin Johnsen, 0474-484 97

Församlingsrådets ordförande, Anita Nyström, 0703-43 51 59 Församlingspräst Lói Stefánsson, 0474-484 91 Diakon Gunilla Bokor, 0474-124 52 Kantor Agneta Preifors Ståhl, 0474-124 67 Församlingsassistent Inger Sand, 0474-124 61 Kyrkvaktmästare Peter Larsson, 0474-124 69 Kyrkvaktmästare Helena Eriksson, 0474-124 68

Åseda församling

Församlingsrådets ordförande, Lena Gustafsson, 0708-77 61 86 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Diakon Rose-Marie Emilsson, 0474-121 44 Kantor Rosemary Karlsson, 0474-124 55 Pedagog Catarina Fondén, 0474-124 56 Assistent Sally Svensson, 0722-36 84 28 Kyrkvaktmästare Soifa Larsson, 0474-124 59 Kyrkvaktmästare Kjell Bakke, 0474-124 63

Älghults församling

Församlingsrådets ordförande, Annika Johansson 070-667 90 77 Församlingspräst Jan Carlsson 0481-630 01 Kantor Elisabeth Ernstig, 0481-635 60 Församlingsassist. Camilla Åberg 0481-630 32 Diakoniassistent Jeanette Norrby, 0481-633 85 Kyrkvaktmästare Jacob Sköld Blomfeldt, 0481-632 65 Kyrkvaktmästare Charlotte Sundin, 0481-630 25

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Pastorsexpedition

0474-100 00 uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se Kyrkoherde Anders Aronson 0474-124 50

Fastighets- och Kyrkogårdsförvaltning

Fastighetsförvaltning, 0474-124 54 Kyrkogårdsförvaltning 0474-484 90 uppvidinge.krg@svenskakyrkan.se

UPPVIDINGE TIDNING FEBRUARI 18  
UPPVIDINGE TIDNING FEBRUARI 18