Page 32

32

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

DECEMBER 2018

www.uppvidingetidning.se

Lars Engqvist ser stor potential i Uppvidinge kommun Koll på läget sedan 1937 SMS:A 220732 till 71122

ÅSEDA VILLA

Lars Engqvist kan blicka tillbaka på en intensiv höst som tillförordnad kommunchef i Uppvidinge kommun. Hans stora samhällsintresse och yrkesmässiga bakgrund som journalist, statsråd och landshövding har gett honom kunskap och erfarenheter som varit viktiga även i uppdraget som kommunchef.

Lars Engqvist har haft en lång heltid till sommarhuset i Kulkarriär med varierande upp- labo, Näshult, där han har sina drag och har ett CV få kan rötter. stoltsera med. Engqvist, som -Min farfars far växte upp på är journalist i botten, har ar- en gård i Näshult och när Anbetat som chefsredaktör, vd ders Petter Andersson flyttade för Svenska Filminstitutet, till eget torp var det till den lilstatsråd i inrikesdepartemen- la byn Äng i Näshults socken. tet, biträdande finansminister, Han bytte då namn till Ängsocialminister och vice stats- kvist. Generationen därefter minister. Han har även varit ändrade stavningen, men Lars finanskommunalråd i Malmö, konstaterar stolt att hans efterlandshövding i Jönköpings län namn stammar från trakten. Brinkagatan 5, 4 rok, 92 + 56 m² och ordförande i såväl SveriPRIS 675 000 kr Högstbjudande ADRESS Brinkagatan 5 ges Televisions styrelse som Att han skulle förlänga sitt BYGGÅR 1958 TOMT 1251 m² MÄKLARE Erik Persson TELEFON 070-149 06 00 Statens kulturråd och Svenska CV under tiden som pensionär fanns inte i planerna men Institutet. -Jag ser mig själv som journa- sedan september i år är han list och jag går in i alla upp- tillförordnad kommunchef i drag med en nyfikenhet och Uppvidinge. noggrannhet som kommer från -När jag först fick frågan tyckden undersökande journalisti- te jag att den var jättekonstig. ken. Jag vill veta hur saker och Jag hade ju anpassat mig till ting förhåller sig, säger Lars livet som pensionär och hade Engqvist. absolut inga tankar på nya samhällsuppdrag. Men när jag ÅSEDA | OLOFSGATAN 3 |sig TELslutet 0474-718 | WWW.SVENSKFAST.SE/ASEDA Lars Engqvist närmar på80sitt uppdrag som tillförordnad kommunchef i Uppvidinge kommun. Den 1 februari lämnar han När han slutade som lands- fick fundera en stund ändrade över till Christer Lindberg. hövding 2010 flyttade han på jag uppfattning. Kanske skulle

We don’t like to brag We just want to let you know that our foiled products are perfection. We simply master the art of foil wrapping. Try us. IKEA has for years. Join the team - apply at spaljisten.se

min erfarenhet från såväl offentlig förvaltning som att leda organisationer kunna vara till nytta i den kaotiska situation som kommunen befann sig i? Om det är så, tycker jag att man har en skyldighet och plikt att ställa upp, säger Lars Engqvist, som dock hade ett krav innan han åtog sig tjänsten. -Jag gick inte in som politiker utan som tjänsteman och jag ville att det skulle råda fullkomlig enighet i tillsättningen, förklarar Engqvist, som sedan den 4 september har haft kommunhuset i Åseda som arbetsplats.

anställda i privata företag. Om det finns kritik på hur någon utför sitt arbete ska det finnas en öppen dialog mellan chefen och de anställda och de ska få stöd och möjlighet att förändra och förbättra sin prestation. Det är också viktigt att påtala att de anställda inte är offentliga personer och att det därför inte är rimligt med personangrepp och krav på avgång, säger Engqvist.

enorm potential i framtiden en kommun som har brottats med utflyttning under många år men som har stora möjligheter att bli en riktig inflyttningskommun. Nu byggs det lägenheter på flera orter och till våren kommer byggnationen vid stationsområdet i Åseda igång, där det planeras sammanlagt 60 lägenheter. Med korta pendlingsavstånd till Växjö, industrier som går på högfart, fantastisk natur och ett brett serviceutbud spår han att intresset för att bosätta sig i Uppvidinge kommer att öka starkt framöver. Lars Engqvist närmar sig slutet på sitt uppdrag som tillförordnad kommunchef men han kommer att fortsätta följa

Vi önskar a lla våra a n n o nsörer & lä Han menar också att det är viksare tigt att det finns en bra relation

God Jul & Gott Nytt År !

mellan förvaltningen och politiken och att det finns en tillit. -Alla måste få ha åsikter och påpeka brister men det ska vara öppna dialoger och diskussioner. Jag har suttit med

I det akuta skedet handlade det om att lugna ner stämningen och försöka gå till botten med de problem och motsättningar som uppstått inom organisatioDet har varit en spännande höst och det nen. Han menar att det till stora finns inte en enda dag som jag har gått till delar har handlat om bristande jobbet utan att känna glädje. LARS ENGQVIST kommunikation både inom förvaltningen och mellan politiken och förvaltningen. Men han konstaterar också att det alla förvaltningschefer och samhällsutvecklingen i Uppvifinns en okunskap hos allmän- andra medarbetare. Vi har tagit dinge med stort intresse. Nästa Uppvidinge Tidning heten som eldat på situationen. upp den kritik som har fun- -Det har varit en spännande Manus 11/1 höst senast och det finns inte en enda -Alla har inte klart för sig vad nits och diskuterat 23/1 hur vi –ska som är skillnaden mellan poli- göra för att göra det bättre. Det dag som jag har gått till jobtiker och tjänstemän. Politiker kommer att ta tid för såren att bet utan att känna glädje. Det är offentliga personer och om läka men jag tycker att vi har har varit mycket stimulerande de missköter sig eller inte står kommit en bra bit på väg, sä- och jag har under denna korta för vad de lovat ska medbor- ger Lars Engqvist, som konsta- tid fått många nya vänner, sägarna kunna avsätta dem, det terar att stämningen är god på ger Lars Engqvist, som blivit tillhör det politiska spelet och arbetsplatsen, att det finns stor mycket omtyckt under sin tid demokratin. Men när det hand- kompetens bland medarbe- i kommunhuset. lar om anställda tjänstemän tarna och att verksamheterna Den första februari lämnar han gäller andra rättsliga regler. är väl fungerande, även om det över till Christer Lindberg, Är du anställd av kommunen fortfarande finns brister här som blir ny kommunchef i UPPVIDINGE Uppvidinge. har du samma rättigheter och TIDNING och var. • E-post: annons@uppvidingetidning.se 89 11att • Post: Bergvägen anställningsskydd Mobil/SMS: som alla 070-574 Han anser Uppvidinge har 8, 352 33 Växjö

/Louise

UPPVIDINGE TIDNING DECEMBER 2018  
UPPVIDINGE TIDNING DECEMBER 2018