__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

8

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan och på nätet

APRIL 2021

 Klipp ut & spara annonsen www.uppvidingetidning.se

ATT VÄXA Nu när det spirar och frodas i naturen, och allt växer och blir grönt kan man fundera över hur det är att växa som människa. Vi blir ju alla äldre för varje dag. Men vad innebär det att växa sommänniska? Växer alla människor? Växer jag? Finns det ”ogräs” som riskerar att växa om man inte rensar upp? Vi ställde frågan till några människor som vi var nyfikna på. Vad hade de för tankar och erfarenheter?

Hur växer man som människa? Sally Svensson

Margaretha Furuholm

Marie Johansson

och veta att de har alla förutsättningar för att det ska gå bra för dem och att de ska klara sig själva. Att få lära sig ett nytt språk när man kommer som ensamkommande barn till Sverige och att sedan kunna bygga upp sitt liv här. När de kommer tillbaka sedan antingen till fritidsgården eller hem till mig som ”gammal god man” gläder mig oerhört. Då blir jag stolt att jag har betytt något för den personen.

Vad skulle du vilja beskriva vad det är att växa som människa? Jag tycker att det handlar om att lära mig av livet, att jag får använda mig av erfarenheter och kunskap av olika slag.

Vad skulle du vilja beskriva vad det är att växa som människa? Att inse sina begränsningar, sin svaghet, är inte det att växa som människa ... ? Vad är det som får en människa att växa? Det finns många olika anledningar till att vi kan växa. En kan vara att av flera skäl bli tvingad till att ta sig an en svår uppgift, till synes helt omöjlig, men som du till sist har funnit lösningen på. Det finns så mycket som kan få oss att växa som människor, både att ge och få ta emot kärlek och omtanke, uppmärksamhet, uppskattning. Och att vi duger som vi är. Men också utbildning, att lära sig om andra kulturer, andra religioner, utbyta erfarenheter, inte vara rädd för att möta det okända, att vara lyhörd. Har du något exempel från ditt liv på vad som fått dig att växa? Att "gå på forskningsresa" och upptäcka slumrande talanger och våga möta utmaningen att bruka dem, att "sätta bollen i rullning". ...Så blev det för mig när jag som lite vilsekommen 50+ vågade fatta beslutet att börja studera på Grund-och Komvux för att efter några omvälvande, lärorika och fantastiska år ta studenten, 57 år gammal, så oändligt tacksam eftersom hela den resan gav mig den kraft och det mod, som jag senare skulle behöva för att planera och genomföra verksamhetsstarten i kyrkan, MM - mångkulturell mötesplats.

Vad är det som får en människa att växa? Jag tänker på samarbete, på lek och glädje, på uppmuntran och att vara sedd. Allt i trygghet, bland människor som möter dig med vänlighet. Det kan också finnas tider då det inte alls känns som växande, eller som att det går bakåt i stället. Det är kanske en ”viloperiod”, som kanske behövs? Men det kan också vara svårigheter, som kan ta tid att ta sig igenom. Har du något exempel från ditt liv på vad som fått dig att växa? Det har varit möten med människor. Jag var med på ett seminarium om Assisi och Fransiscus och mötte flera nya människor. Tre av oss stod en kväll och tittade ut över staden och dess ljus. Vi samtalade om livet och om ”mötens” betydelse. Dessa samtal och betydelsen av möten har levt kvar i mig som en viktig erfarenhet och har fått mig att känna igen mig i mötens storhet även därefter. Har du något exempel på någon människa du har fått följa som du verkligen sett växa? I mitt arbete som förskollärare ser jag hela tiden hur barnen växer och utvecklas. De lär sig genom erfarenheter, genom att se och leka med andra, genom att härma och testa, i trygghet. De växer, vi växer, tillsammans och lär oss mer av livet.

Är det något annat du kommer på som är viktigt? Jag hör koltrasten sjunga, den sitter högt upp på en grangren i min trädgård. På lätta steg hämtar jag min kikare för att bättre se. Mitt hjärta jublar av lycka och jag tackar vår Herre över sådant överdåd. "Vi kan växa tills vi nästan sprängs sönder av Guds väldiga kraft".

Kontaktuppgifter: Kyrkoherde Lói Stefánsson 0474-124 51 Präster Jan Carlsson 0474-124 74 Rose-Marie Emilsson 0474-124 54 Gio Johannesson 0474-124 78 Diakoni Yvonne Yngvesson 0474-124 52 Ingeborg Wandt 0474-124 70 Jeanette Norrby 0474-124 77

Sophia Seibold Vad skulle du vilja beskriva är att växa som människa? Att växa som människa är att man utvecklas och tar till sig kunskaper och erfarenheter. Man kan också växa när man fritt får utöva sin tro utan att bli diskriminerad. Att man får rätt förutsättningar med språk till exempel om man kommer till Sverige från ett annat land. Jag har sett det många gånger i mina uppdrag som god man och som fritidsledare på Fritidsgården i Åseda. När man kan behärska språket lite så märker man att personen växer som människa när de kommer på att de kan göra sig förstådda och ta till sig information och kunskaper. Då öppnar sig hela världen. Vad är det som får en människa att växa? Kunskaper, tillit, erfarenheter, kärlek mm. Alla dessa ger förutsättningar för att växa som personer. Finns det sådant som hindrar oss från att växa? Ja, om man blir diskriminerad så vågar man inte visa vem man är och man vågar inte lita på att man kan eller får vara den man vill vara. Krig och förtryck begränsar människor väldigt mycket. Om man inte vågar eller kan visa vem man är eller inte får förutsättningar så kvävs man och hålls tillbaka från att växa. Det som har fått mig att växa är förmågan att tro på mig själv. Att känna att man kan hjälpa en annan människa ibland rent handgripligt ibland bara för att lyssna eller finnas där. Jag vet att jag kan klara av många saker utan hjälp från andra och att jag kan be om hjälp när jag behöver. Jag märker också att mina uppdrag som god man och fritidsledare får mig att växa.

Vad är det som får en människa att växa? Att växa som människa börjar i att finna sinnesro i den tillvaron man befinner sig i. Det är lätt att fastna i rutiner och i strävan efter något annat, någonting större, men det är när vi kommer till förståelse om att vårt värde inte ligger i våra handlingar som vi kan växa som människa. Stanna därför upp ibland, sök inåt och lär älska dig själv. Vila i att du räcker till precis som du är så kommer du upptäcka mer av dig själv och på så sätt växa. Har du något exempel från ditt liv på vad som fått dig att växa? När jag för några år sedan kom till insikt om att det inte är mina handlingar som definierar mitt värde så växte jag som person. Jag började skala av alla lager för att kunna se att i det lilla finns det stora och att man växer när man känner sig tillfreds med sig själv. Det är så skönt att ha kommit till den punkten i livet där man inser att det är okej att allting inte ska vara så perfekt, det går lika bra med köpta bullar som hembakat. Det kan jag speciellt se nu när jag är mamma. Att det är i det minsta som man får störst utdelning och kärlek.

Det är mycket inspirerande att se framför allt ungdomar ta sina första kliv in i vuxenvärlden. När de börjar förstå att de kan klara många saker själva, att se dem ta ansvar för sina liv

Musiker Rosemary Karlsson 0474-124 55 Katharina Moberg 0474-124 71 Elisabeth Ernstig 0474-124 64 Agneta Preifors Ståhl 0474-124 67

Kyrkorådets ordförande Lars Carlsson 0481-505 63

Vaktmästare Åseda Sofia Larsson 0474-124 59 Jacob Sköld Blomfeldt 0474-124 60

Kyrkogårdsförman Lize-Lotte Martinsson 0474-124 72

Pedagoger/assistenter Elisabeth (Bettan) Alexandersson 0474-124 61 Camilla Åberg 0474-124 76 Helene Gustavsson 0474-124 66

Vaktmästare Lenhovda-Herråkra Martin Johnsen 0474-124 62 Helga Bensch Giesemann 0474-124 68

Vaktmästare Älghult Charlotte Sundin 0474-124 75 Mikael Johansson 0474-124 63

Kommunikatör Catarina Fondén 0474-124 56

Vaktmästare Nottebäck Adam Svensson 0474-124 65 Peter Larsson 0474-124 69

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Telefontider: Pastorsexpedition och kyrkogårdsexpedition 0474-100 00 telefontid: må, ti, to 10-12 samt on 14–15.30

Profile for UPPVIDINGE TIDNING

UPPVIDINGE TIDNING APRIL 2021  

UPPVIDINGE TIDNING APRIL 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded