Page 16

16

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

OKTOBER 2019

www.uppvidingetidning.se

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA I UPPVIDINGE PASTORAT! Lenhovda-Herråkra – Nottebäck – Åseda – Älghult

UPPVIDINGE

GUDSTJÄNSTER OKTOBER - NOVEMBER

Leva med sorg och saknad

LENHOVDA-HERRÅKRA 27/10 2/11 2/11 10/11 17/11 24/11

Nu under allhelgonahelgen samlas många kring våra kyrkor för att sköta om gravarna eller tända ljus vid minneslunden. I pastoratet har vi många frivilliga som hjälper till i kyrkorna. Inger Sand (64 år) som bor i Marhult har länge varit aktiv i kyrkan. Idag är hon tacksam pensionär som hjälper till som volontär i kyrkan. Innan har hon arbetat många år i Svenska kyrkan som församlingsassistent främst i Nottebäcks församling. För henne är allhelgona en viktig högtid. Minnesgudstjänsterna, musiken, körerna, ljuständningen, klockorna och namnen på dem som gått bort under året. ”Det blir så konkret och mäktigt på något sätt”, säger Inger. ”Man känner ofta någon i församlingen som gått bort. Också fint att kunna gå ner till minneslunden, tända ljus och sända en tanke till alla nära kära som funnits i sitt liv”, fortsätter hon. Hon berättar även om saknaden av sin mamma och pappa. Hennes mamma som 2017 lämnade jordelivet, har betytt så oerhört mycket. ”Idag mår jag bra i sorgen”, säger hon. Och pratar om saknaden som finns där men också tacksamhet över allt hon fick dela med sin mamma. Hon förundras även över hur de var och allt de gjorde medan föräldrarna levde. Men hon ser också hur sorgen och stunder under allhelgona blir en viktig påminnelse hur kort och sårbart livet är. ”Man får ta vara på livet och leva loppan innan man dör” säger hon och skrattar. Kanske är det så att helgen rymmer både skratt, glädje, tacksamhet, sorg och saknad. Det är livet vi har, vi minns och bär vidare. Och att det finns någon som jag kan

kl. 11.00 kl. 15.00 kl. 18.00 kl. 16.00 kl. 11.00 kl. 16.00

Högmässa Minnesgudstjänst Lenhovda kyrka. Kyrkokören Minnesgudstjänst Herråkra kyrka. Kyrkokören Mässa Lenhovda kyrka Högmässa, Lenhovda kyrka Mässa Lenhovda kyrka

NOTTEBÄCK 27/10 2/11 3/11 10/11 17/11 24/11

kl. 16.00 Mässa i Kyrkans hus kl. 16.00 Minnesgudstjänst i kyrkan, Kyrkokören kl. 16.00 Minnesgudstjänst Granhults kyrka, Katharina Moberg, fiol kl. 11.00 Högmässa i kyrkan kl. 16.00 Mässa i Kyrkans hus kl. 11.00 Högmässa i kyrkan

ÄLGHULT 27/10 31/10 2/11 3/11 10/11

dela detta med. Här finns kyrkan, ett stöd mitt livet och oavsett vad vi bär på eller går igenom ska vi inte behöva vara ensamma. Vi står vid ljusbäraren, jag och Inger, tänder ett ljus. En bön om tacksamhet för dem vi minns och dem som vi har i livet. Lucas Mellergård

17/11 24/11

kl. 16.00 Festmässa i Fröseke kapell (se särskild ruta) kl. 14.30 Mässa i kyrkan. Silvertonen kl. 16.00 Minnesgudstjänst.Kyrkokören, Benette Sjollema violoncell kl. 11.00 Taizémässa i Fröseke kapell kl. 11.00 Messy Sunday i Församlingshemmet. (se särskild ruta) kl. 16.00 Taizémässa kl. 11.00 Högmässa i Församlingshemmet (se särskild ruta)

ÅSEDA Minnesgudstjänster

27/10 24/10 30/10 2/11 10/11 17/11 24/11 27/11

Lördag 2 november 15.00 Lenhovda kyrka, Kyrkokören 16.00 Åseda kyrka, Kyrkokören 16.00 Älghults kyrka, Kyrkokören. Benette Sjollema violoncell. 16.00 Nottebäcks kyrka, Kyrkokören 18.00 Herråkra kyrka, Kyrkokören Söndag 3 november 16.00 Granhults kyrka, Katharina Moberg, fiol

Fredag 1 november finns vi i kyrkorna för samtal och kaffe i samband med gravsmyckning: Lenhovda kyrka 11.00 – 16.00 (Stilla orgelmusik i kyrkan 11.30-12.00) Älghults kyrka 10.00 – 18.00 (Stilla orgelmusik i kyrkan 16.00 – 16.30) Kapell Nytorpet 11.00 – 18.00 Åseda kyrka 11.00 – 18.00 (Stilla orgelmusik i kyrkan 14.30 – 14.50) Nottebäcks kyrka 14.00 – 17.00 (Stilla orgelmusik 15.00 – 15.30 och 16.00 – 16.30)

Samtal om sorg – Leva vidare-grupp Vi kan erbjuda dig stöd i sorg, enskilt eller i grupp. I en samtalsgrupp möter du andra i liknande situation. Samtalsgruppen är enkel och kravlös. Här ryms du, din sorg, dina frågor och dina tårar. Vi kan inte ta sorgen ifrån dig, men vi kan hjälpa dig bära den och trösta dig genom bearbetningsprocessen. Kontakt: diakon Yvonne Yngvesson 0474-124 52.

Kyrkoherde Lói Stefánsson 0474-484 91* Präster Jan Carlsson 0481-630 01* Lucas Mellergård 0474-124 50 Prästkandidat Rose-Marie Emilsson 0474-121 44*

Diakoni Yvonne Yngvesson 0474-124 52 Jeanette Norrby 0481-633 85* Harald Thuresson 070-588 20 01 Musiker Rosemary Karlsson 0474-124 55 Katharina Moberg 0474-484 92* Elisabeth Ernstig 0481-635 60* Agneta Preifors Ståhl 0474-124 67

Pedagoger/assistenter Eva Hermansson Lund 0474-484 95* Elisabeth Alexandersson 0474-124 61 Camilla Åberg 0481-630 32* Helene Gustavsson 0474-124 66 Sally Svensson 0722-36 84 28 Kommunikatör Catarina Fondén 0474-124 56 Kyrkorådets ordförande Lars Carlsson 0481-505 63

Högmässa Gud och spagetti (se särskild ruta) Vardagsmässa Minnesgudstjänst, kyrkokören Gudstjänst Högmässa (se särskild ruta) Högmässa Vardagsmässa

Gudstjänster och andakter på särskilt boende

Gravsmyckningskaffe i Allhelgonatid

Kontaktuppgifter:

kl. 11.00 kl. 17.30 kl. 18.30 kl. 16.00 kl. 16.00 kl. 11.00 kl. 16.00 kl. 18.30

Lingården Lenhovda

Solgården Norrhult

Andakt torsdagar ojämna veckor kl. 14.30 24/10, 7/11, 21/11

Olofsgården Åseda

Andakt torsdagar jämna veckor kl. 14.00, kyrkkaffe efteråt. 31/10, 14/11 28/11 Andakt i Kyrkans hus

29/10 kl. 14.30 Andakt 26/11 kl. 14.30 Mässa

Smedsgård Alstermo Andakt torsdag 28/11 kl. 14.30

Vaktmästare Lenhovda-Herråkra Lize-Lotte Martinsson 0474-484 93* Peter Larsson 0474-124 69 Vaktmästare Nottebäck Martin Johnsen 0474-484 97* Helga Bensch Gieseman 0474-124 68 Vaktmästare Åseda Sofia Larsson 0474-124 59 Jakob Sköld Blomfeldt 0481-632 65* Vaktmästare Älghult Charlotte Sundin 0481-630 25* Mikael Johansson 0474-124 63

Telefon- och besökstider: Pastorsexpeditionen 0474-100 00 må, ti, to 10-12 samt on 14–15.30 Kyrkogårdsförvaltning* 0474-484 90 må, ti, to 10-12

*20/11 får dessa medarbetare nytt telefonnummer.

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Profile for UPPVIDINGE TIDNING

UPPVIDINGE TIDNING OKTOBER 2019  

UPPVIDINGE TIDNING OKTOBER 2019