Page 18

18

NOVEMBER 2019

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

www.uppvidingetidning.se

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA I UPPVIDINGE PASTORAT! Lenhovda-Herråkra – Nottebäck – Åseda – Älghult

UPPVIDINGE

Tillsammans vågar vi sjunga ut! Att få berätta om hur det är att sjunga i kör kändes så viktigt att det inte behövdes några frågor – Anneli Janke och Stefan Axelsson satte bara igång och samtala om hur fantastiskt det är att få sjunga i kör. Anneli har varit med i Nottebäcks kyrkokör i 29 år, Stefan i Älghults kyrkokör i 22 år. Det är alltså rätt beroendeframkallande att sjunga tillsammans med andra i kör. När Stefan och Anneli berättar handlar det mycket om gemenskapen, om att växa som människa, att känna sig som en del av något större. Men i fokus är också musiken, sångerna som berättar, budskapet som berör både dem som sjunger och dem som lyssnar. För Anneli har kören i perioder varit som en livlina att gå till. Som småbarnsförälder när det var svårt att komma ut var det skönt att ha kören att gå till som en fast punkt. Stefan talar om hur härligt det är att ens lilla späda stämma tillsammans med så många kan bli något som så många uppskattar. Det skapas något som är större. Anneli: ”Jag vill sjunga, jag vill vara med om det här (som händer när man sjunger) för det ger så mycket kraft och glädje. Man kan vara trött när man kommer till kören men jättepigg när man kommer hem igen.” En kick alltså? ”Ja. Och det sägs ju allmänt att det rent hälsomässigt är jättenyttigt att sjunga. Både fysiskt och psykiskt, att öva lungorna, det händer något i kroppen, en särskild fokus som får oss att må bra. Så många tankar som släpper när sången bara ska ut.” Stefan: ”Jag har spelat boll i många år. Jag jämförde idrottslivet med det som finns i kyrkan och upplevde hur mycket mer värme det är i gemenskapen i församlingen

Sjung i kör och må bättre Stefan Axelsson, Älghults kyrkokör och Anneli Janke, Nottebäcks kyrkokör

gentemot vad det var i idrottsföreningen.” Det är magiskt när det stämmer, när allt låter tillsammans, för allting lyfter. Jag mår bra tillsammans med andra som tycker att musik är roligt och att sjunga tillsammans är härligt. Ibland blir det tokigt, då skrattar man åt det och så rättar man till det. - Har ni något råd till dem som inte vågat börja sjunga i kör? Vänd dig till någon som redan sjunger i en kör! Du får då ett stöd, som en fadder, och det behövs inte mer än ett par gånger innan du kommer att känna dig hemma! Du blir så varmt välkommen. Vill du veta mer? En längre version av denna intervju finns på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge Lói Stefánsson

GUDSTJÄNSTER NOVEMBER - DECEMBER LENHOVDA-HERRÅKRA

NOTTEBÄCK

24/11 1/12 8/12 15/12

24/11 27/11 1/12

kl. 16.00 kl. 11.00 kl. 16.00 kl. 11.00

Mässa Familjegudstjänst (se särskild ruta) Högmässa Herråkra Högmässa

7/12

ÄLGHULT 24/11 1/12 1/12 2/12 14/12 15/12

15/12

kl. 11.00 Högmässa i församlingshemmet, Silvertonen, församlingssöndag kl. 11.00 Högmässa. (se särskild ruta) kl. 18.00 Ekumenisk Adventsgudstjänst Equmeniakyrkan Alstermo (se särskild ruta) kl. 08.30 Adventsgudstjänst för Älghults friskola kl. 16.00 Julen i ord och ton i Älghults kyrka (se särskild ruta) kl. 11.00 Högmässa i Fröseke Kapell

Kontaktuppgifter: Kyrkoherde Lói Stefánsson 0474-124 51

kl. 11.00 Högmässa Nottebäcks kyrka kl. 18.00 Vardagsmässa Kyrkans Hus kl. 16.00 Adventsgudstjänst för stora och små Nottebäcks kyrka (se särskild ruta) kl. 17.00 Musikgudstjänst Nottebäcks kyrka (se särskild ruta) kl. 16.00 Luciagudstjänst i Granhults kyrka (se särskild ruta)

Alla vet väl numera om hälsofördelarna med att sjunga i kör! Här är några effekter av att sjunga i kör, hämtade från Sveriges körförbunds hemsida: ”När vi sjunger eller spelar frigörs olika signalsubstanser i hjärnan, bland annat så mycket dopamin att det går att jämföra med att medicinera. Musiken verkar i hjärnan på olika sätt; dels genom att utveckla och förbättra hjärnan och dess synapser, dels genom att ge oss signalsubstanser och hormonpåslag som vi behöver för att må bra. Barn som får musicera eller sjunga presterar bättre i skolan. Förra året presenterades anledningen när en svensk studie visade att musikträning stärker barnens arbetsminne. Faktiskt sägs musik kunna påverka förlopp eller ge snabbare återhämtning vid så skilda tillstånd som MS, demens, irriterad tarm och olika smärttillstånd. Ett tydligt samband finns mellan stress och inflammationsprocesser i kroppen, vilket kan innebära att musik och sång – som ju sänker stressnivån – kan verka lindrande på inflammationer. Men viktigast av allt är kanske betydelsen av musik för att bekämpa psykisk ohälsa.” så välkommen till något av alla våra körevenemang i Advent!

VÅRA KÖRER: Buskören i Åseda 5-7 år G-klaven i Åseda 8-12 år Miniorer med musik i Nottebäck åk. f-2 Juniorer med musik i Nottebäck åk. 3-6 Musikstjärnorna i Lenhovda 7-12 år Åseda kyrkas ungdomskör 12-19 år Ungdomskören VOX i Älghult 13 år och uppåt Nottebäcks kyrkokör Lenhovda kyrkokör Åseda kyrkokör Älghults kyrkokör Silvertonen i Älghult, för pensionärer och daglediga

ÅSEDA 24/11 27/11 1/12 8/12 15/12

Diakoni Yvonne Yngvesson 0474-124 52 Jeanette Norrby 0474-124 77

Präster Jan Carlsson 0474-124 74 Lucas Mellergård 0474-124 50

Musiker Rosemary Karlsson 0474-124 55 Katharina Moberg 0474-124 71 Elisabeth Ernstig 0474-124 64 Agneta Preifors Ståhl 0474-124 67

Prästkandidat Rose-Marie Emilsson 0474-124 54

Pedagoger/assistenter Eva Hermansson Lund 0474-124 73

kl. 16.00 kl. 18.30 kl. 16.00 kl. 11.00 kl. 16.00

Högmässa Vardagsmässa Familjegudstjänst (se särskild ruta) Högmässa Högmässa. Konfirmanderna

Elisabeth Alexandersson 0474-124 61 Camilla Åberg 0474-124 76 Helene Gustavsson 0474-124 66 Sally Svensson 0722-36 84 28 Kommunikatör Catarina Fondén 0474-124 56 Kyrkorådets ordförande Lars Carlsson 0481-505 63 Kyrkogårdsförman Lize-Lotte Martinsson 0474-124 72

Vaktmästare Lenhovda-Herråkra Peter Larsson 0474-124 69 Vaktmästare Nottebäck Martin Johnsen 0474-124 62 Helga Bensch Gieseman 0474-124 68 Vaktmästare Åseda Sofia Larsson 0474-124 59 Jakob Sköld Blomfeldt 0474-124 60 Vaktmästare Älghult Charlotte Sundin 0474-124 75 Mikael Johansson 0474-124 63

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge

Telefon- och besökstider: Pastorsexpeditionen 0474-100 00 telefon- och besökstid: må, ti, to 10-12 samt on 14–15.30

OBS! Flera medarbetare har nya telefonnummer!

Profile for UPPVIDINGE TIDNING

UPPVIDINGE TIDNING NOVEMBER 2019  

UPPVIDINGE TIDNING NOVEMBER 2019