{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

20

JANUARI 2020

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet

Aktuellt i skogen 2020

www.uppvidingetidning.se

JORD, SKOG & JAKT Allt mindre areal anmäls för avverkning Även i december fortsatte intresset för att avverka skog att minska. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma tid 2018. Mest minskade anmälningarna i Götaland och Södra Norrland, rapporterar Skogsstyrelsen. Den totala anmälda arealen i december uppgick till 16 945 hektar för hela landet, vilket är den lägsta nivån för december på sju år och tydligt lägre än medeltalet 20 333 hektar för perioden 2007–2019. Under 2019 har 273 638 hektar anmälts för avverkning. Det är 7 procent lägre jämfört med 2018.

Jakop Ståhlgren, Åseda Byggvaruprodukter, bygger upp en ny Stihlavdelning i butiken.

Åseda Byggprodukter breddar med Stihl Åseda Byggprodukter fortsätter att bredda sitt utbud. Nu byggs en ny, komplett konceptavdelning med Stihl upp i butiken. Representanter från det anrika företaget Andreas Stihl AG har varit på plats för att bygga upp en helt ny avdelning hos Åseda Byggprodukter. -Vi har saknat ett utbud som passar såväl hushållen som professionella skogskunder och markägare. Nu får vi ett komplett utbud med skogs- & trädgårdsprodukter från Stihl. Det blir både maskiner, kläder,

utrustning och tillbehör. -En komplett konceptavdelning i den här storleksordningen hittar du bara i Växjö och Nybro, säger en av Stihls representanter, som är nöjd med såväl etableringen som butikens utseende. Jakop Ståhlgren har redan märkt att satsningen uppskattas. -Vi har haft många Stihlkunder

som varit inne hos oss de senaste dagarna och de är mycket positiva. Förutom utrustning och tillbehör erbjuder vi även en fullserviceverkstad för service och reparationer, säger Jakop. Andreas Stihl AG utvecklade den första kedjesågen 1926. Sedan dess har det tillkommit många produkter för både skog och trädgård. Nu omfattar STIHL-gruppen dotterbolag i cirka 140 länder.

Minskning i 19 av 21 län

Anmäld avverkningsareal minskade mest i Kronobergs län med 65 procent till 288 hektar jämfört med 2018, vilket är den lägsta nivån för december sedan 2007. I Hallands län var minskningen 55 procent (157 hektar) – den lägsta nivån för månaden sedan 2008. I Gävleborgs län minskade anmäld areal med 49 procent (1 021 hektar) jämfört med december 2018 och i Västra Götaland var minskningen 45 procent. Det är den lägsta nivån för december för båda länen sedan 2012. Andra län med stora minskningar av anmäld avverkningsareal för december jämfört med samma månad 2018 är Skåne län (39 procent), Kalmar län (36 procent), Västernorrlands län (32 procent), Jönköpings län (31 procent), Västerbotten och Örebro län (båda 30 procent) samt Dalarnas län (29 procent).

Nivån på avverkningsanmälningar i Jämtland och Gävleborgs län påverkas fortfarande av de stora arealer som anmäldes efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018. Endast två län, Gotland och Södermanland, visar ökade anmälda arealer för december jämfört med samma månad 2018. Ökningen för Gotlands län var 72 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2007. Även Södermanlands län uppvisar den högsta nivån anmäld areal sedan 2007. Den anmälda avverkningsarealen fortsätter därmed att öka i Södermanland även för december. Orsaken är med största sannolikhet problemen med angrepp av granbarkborre.

JAKTDAG med kväl

Anmäld areal minskade i alla landsdelar: I Götaland var minskningen hela 37 procent och uppgick till 4 342 hektar, vilket är den lägsta nivån för december i Götaland på sju år. I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med 35 procent jämfört med samma period 2018, Norra Norrland med 26 procent och Svealand med 11 procent. Sänkta virkespriser och stora lager av virke i hela transportkedjan kan vara några anledningar till minskningen av avverkningsanmäld areal i december.

TORSDAG 22 /8 kl. 14.00 Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. (www. skogsstyrelsen.se)

JAKTDAG med kv

VI BJUDER PÅ NÅGOT ATT ÄTA! • SP REPRESENTANTER PÅ PLATS I B

TORSDAG 22 /8 kl. 14

n e t k a j r ö f t l Al med vagnar och älgp Visning avj ATW Fyr e t k a JAKTDAG med kvällsöp r fr jöavagnar jaktamm n!och ä lftömed teJaktr AtlSpecialpris kpå

VI BJUDER PÅ NÅGOT ATT ÄTA! Visning av ATWPÅ Fyrhju REPRESENTANTER PLAT

TORSDAG 22 /8 kl. 14.00-19.0 l l A ICOM Pro Hu Hörselskydd JAKTDAG med Hörselskydd kvällsö (ord rek pr

Jak Jaktra

VI BJUDER PÅ NÅGOT ATT ÄTA! • SPECIALP PELTOR Sport Tac REPRESENTANTER PÅ PLATS I BUTIKEN OCH STARTA

Specialpris på jaktam

VARMED MEDOCH STARTA VAR Sport Tac VAR MED OCH STARTA TORSDAG 22 /8 kl. 14.00-19 stp aPro ICOM d n E Lafayette, Hörselskydd VI BJUDERHörselskydd PÅ NÅGOT ATT ÄTA! • SPECIA EN KEDJEREAKTION. EN KEDJEREAKTION. EN KEDJEREAKTION. PELTOR (ordSpor re Visning av ATW Fyrhjulinga MS 170 batterimotorsåg Hörselskydd Jaktstövel REPRESENTANTER PÅ PLATS I BUTIK Supermsa 220 c-b VARVAR MEDMED OCH STARTA Sport Tac Sport Tac Sport Tac (ord. 1.095:-) OCH STARTA medVÄLKOMNA! vagnar och älgpulka VAR MED OCH STARTA d n E batterimotorsåg klipp! EN batterimotorsåg KEDJEREAKTION. motorsåg ms 201 c-m motorsåg MS 170 b motorsåg ms 201 c-m motorsåg MS 170 bat motorsåg motorsåg MS 170 batterimotorsåg msa c-bms 201 c-m Visning av ATW Fyrhjulin EN220 KEDJEREAKTION. EN KEDJEREAKTION. msa 220 c-b m msa msa 220 c-b Vi har även Lafa SuperSpecialpris på jaktammunitio Ny leverantör in JAKTDAG med kvällsöp med vagnar och älgpulk VÄLKOMNA! NYHET klipp! rustning på väg — TVÅ motorsåg ms 201 c-m motorsåg MS 170 batterimotorsåg TVÅ TVÅ KEDJOR KEDJOR KEDJOR motorsåg 201 c-m motorsåg 170 batterimotorsåg TORSDAG 22Ammunition /8 kl.jaktammun 14.00-19.00 PELTOR Sport Tac Nu! 995 Hörselskydd motorsåg msms 201 c-m motorsåg MSMS 170 batterimotorsåg JAKTDA msa 220 c-b J Vi har även L NYHET Specialpris på msa 220 c-b hundpejlar msa 220 c-b NYHET — Kläder från NYHETkvällsö VI BJUDER PÅ NÅGOT ATT ÄTA! • TORSDA SPECIALP JAKTDAG med — 1.095:-) — (ord. PRIS 4.690:TILL TVÅ REPRESENTANTER PÅPANGPRIS! PLATS I BUTIKEN hundpejlar KEDJOR Ammun TVÅ TORSDAG 22 /8 kl. 14.00-19 VI BJUDER PÅ JAKTDAG m PELTOR Sport Hörselskydd JAKTD TVÅ Järnvägsgatan 45, Åseda. Tel 0474-7730 50, 7730Tac 51 Nu! KEDJOR PRIS 6.990:PRIS 1.890:PRIS 6.990:PRIS 1.890:KEDJOR PRIS 6.990:PRIS 1.890:Nyhet! Naturgummistövlar hundpejlar ÖPPET: Vardagar 07.00 -NYHET 17.00 •ATT Lördagar 09.00-13.00 PRIS 4.690:REPRESEN VI ARXUS BJUDER PÅ NÅGOT ÄTA! • TORS SPECIA PRIS 4.690:— (ord. 1.095:PRIS extrabatteri 50% rabatt! PRIS 4.690:NYHET TORSDAG 22PR SWEDEN VÄLKOMNA! NYHET Visning av ATW Fyrhjulinga Tag hand — kampanj fr. —

995:- 2.59 1. 995:995:-695:- 1

indriven motorsåg, för t.ex. ot enstaka träd på den egna

Batterimotorsåg med en kedjehastighet som gör skillnad och som i styrka kan tävla med STIHL MS 201! Kom in till oss och se mer. lättaste proffssåg och storsäljare MS nu 201, nu lättaste proffssåg och storsäljare MSt.ex. 201, STIHL lättaste proffssåg och storsäljare MS LättSTIHL ochSTIHL behändig bensindriven motorsåg, för Batterimotorsåg med en kedjehastighet som201, görnu skillnad ännu bättre! Kom in till oss så berättar vi mer. ännu bättre! Kom in till oss så berättar vi mer. ännu bättre! Kom in till oss så berättar vi mer. vedsågning, ta ner något enstaka träd på den egna Batterimotorsåg medtävla en kedjehastighet skillnad och som i styrka kan med STIHL MSsom 201!gör Kom in till oss och i styrka kan tävla med STIHL MS 201! Kom in till oss tomten etc. En äkta och som se mer. STIHL till superpris. och se mer.

Lättbehändig och behändig bensindriven motorsåg, för t.ex. Lätt och bensindriven motorsåg, för t.ex. vedsågning, tanågot ner något enstaka trädden på egna den egna vedsågning, ta ner enstaka träd på Batterimotorsåg med en kedjehastighet som gör skillnad tomtenEn etc.äkta En äkta tomten och som ietc. styrka kan tävla med STIHL MS 201! Kom in till oss STIHL till superpris. STIHL till superpris. och se mer.

Ba Batterim oc och som ocm och se

PÅ KÖPET STIHL lättaste proffssåg och storsäljare MS 201, nuPÅ KÖPETLätt och behändig bensindriven motorsåg, för t.ex. PÅ KÖPET STIHL lättaste proffssåg och storsäljare MS 201, nu Lätt och behändig bensindriven motorsåg, för 30 CM –till 1130 200 0299 ännu bättre! Kom in oss så berättar vi mer. vedsågning, ta ner något enstaka träd på den egna STIHL lättaste proffssåg och storsäljare MS 201, nu Lätt och behändig bensindriven motorsåg, för t.ex. t.ex.Batterimotorsåg med en kedjehastighet som gör skillnad bättre! till så ossberättar så berättar vi mer. vedsågning, ta något ner något enstaka på den tomten etc. En äkta ta ner Batterimotorsåg en kedjehastighet gör skillnad ännuännu bättre! KomKom in tillinoss vi mer. vedsågning, enstaka träd träd på den egnaegnaoch somBatterimotorsåg i styrka kan tävlamed medmed STIHL MS 201! Kom insom till oss en kedjehastighet som gör skillnad tomten etc. En äkta STIHL tilltomten superpris. och som i styrka kan tävla med STIHL MS 201! till oss etc. En äkta och se mer. och som i styrka kan tävla med STIHL MS 201! KomKom in tillinoss UTAN BATTERI & LADDARE 30 CM –till 1251 200 0123 STIHL superpris. 00 0299 och se mer. STIHL till superpris. och se mer. 00 0299 11300299 200 0299 PÅ KÖPET 30 CM30 – CM 1130–200 30 CM – 1130 200 0299 30 CM 1145 200 0275 / 35 CM 1145 200 0276 PÅ

UTAN BATTERI & LADDARE UTAN BATTERI & LADDARE

PÅ KÖPET KÖPET

10%

CM200 11450275 200/0275 / 35 CM200 11450276 200 0276 30 CM30 1145 35 CM 1145

30 CM – 1251 200 0123 30 CM – 1251 200 0123

REPRESENTANTER PÅ PLATS I BUTIK Jaktpaket VI BJUDER PÅ NÅGOT VI BJUDER 498:Järnvägsgatan 45, Åseda. Tel 0474-7730 50, 7730 51 Vi har köttk extrabatteri 50% rabatt! NY STIHL-AVDELNING I BUTIKEN! PRIS 6.990:PRIS 1.890:Nyhet! Naturgummistövlar Visning hjälmpaket stihl hjälmpaket stihl med vagnar och älgpulka hjälmpaket stihl extrabatteri 50% rabatt! e ext ÖPPET: Vardagar 07.00 17.00 • Lördagar 09.00-13.00 extrabatteri 50% rabatt! r. REPRESENTANTE PRIS 6.990:PRIS 1.890:REPRE 1.890:När6.990:du köper en batterimaskin, komplett med batteri PRIS packare m.m r. PRIS kampanj fr. PRIS 4.690:kampanj fr. kampanj fr. ARXUS SWEDEN Kompletta, praktiska Kompletta, praktiska paketpaket med med hjälmhjälm och och När du köper en batterimaskin, komplett Kompletta, praktiska paket med hjälm och med batteri När dN När VÄLKOMNA! du köper en batterimaskin, komplett medFyrhjulin batteri Visning av498:ATW och laddare från STIHL. PRIS 4.690:PRIS 4.690:nätvisir hörselskydd som skyddar vacuumpackare nätvisir samtsamt hörselskydd som skyddar bådebåde Köttkvarnar, och laddare från STIHL. som skyddar både nätvisir samt hörselskydd ochoch laov 498:och laddare från STIHL. med Erbjudanden 498:www.stihl.se Nu! Naturgummist ansikte, huvud, och öron. ansikte, huvud, ögonögon och öron. ansikte, huvud, ögon och öron. Specialpris Vi har kö m.m. från Teampå Jakt jaktammunitio så långt lagret rä Visning av AT Visnin med vagnar och älgpulk hjälmpaket stihl ARXUS SW extrabatteri 50% rabatt! under jam packare hjälmpaket stihl extrabatteri 50% rabatt! kampanj fr. hjälmpaket stihl www.stihl.se extrabatteri 50% rabatt! Kompletta, praktiska paket med hjälm och När du köper en batterimaskin, komplett med batteri Specialp www.stihl.se kampanj fr. www.stihl.se kampanj fr. Kompletta, praktiska paket med nätvisir samt hörselskydd sompaket skyddar När du köper en batterimaskin, komplett med batteri med vagna och laddare STIHL. med 498:Erbjudand Kompletta, praktiska medbåde hjälmhjälm och och När från du köper en batterimaskin, komplett medSport batteri PELTOR Tac Nu! 995 Hörselskydd nätvisir samt hörselskydd som skyddar både Järnvägsgatan 45, Åseda. Tel 0474-7730 50, 7730 51 ansikte, huvud, ögon och öron. och laddare från STIHL. 498:Specialpris på jaktammuni nätvisir samt hörselskydd som skyddar både och laddare från STIHL. så långt lag 498:ansikte, huvud, ögon och öron. När du köper en batterimaskin, komplett med batteri och laddare från STIHL.

0000 888 0809 30 CM 1145 200 0275 / 35 CM 1145 200 0276 ORD. PRIS FRÅN 598:30 CM 1145 200 0275 / 35 CM 1145 200 0276 30 CM 1145 200 0275 / 35 CM 1145 200 0276

UTAN BATTERI & LADDARE

30 CM – 1130 200 0299

30 CM – 1130 200 0299 30 CM – 1130 200 0299

2.995:-

UTAN BATTERI & LADDARE

ansikte, huvud, ögon och öron.

0000 888 0809 ORD. PRIS FRÅN 0000 598:- 888 0809 0000 888 0809 ORD. PRIS FRÅN 598:ORD. PRIS FRÅN 598:-

UTA UTAN BAT

Tag h

a j r ö f t All

UTAN BATTERI & LADDARE UTAN BATTERI & LADDARE

0000 888 0809 ORD. PRIS FRÅN 598:-

30 CM – 1251 200 0123

30 CM – 1251 200 0123

30 CM – 1251 200 0123 30 CM – 1251 200 0123 888 0809 0000 0000 888 0809 ORD.FRÅN PRIS 598:FRÅN 598:ORD. PRIS

JAKTDAG med k Hörsels www.åsedabyggprodukter.se Specialpris på Specia www.stihl.se

ÖPPET: Vardagar 07.00 - 17.00 • Lördagar 09.00-13.00

un

PELTOR Sport Hörselskydd TORSDAG 22Tac /8Nu! kl. Hörselskydd Hörselskydd Hörs VÄLKOMNA! REPRESENTANTER PÅ PL

www.stihl.se www.stihl.se Järnvägsgatan 45, Åseda. Tel 0474-7730 50, 7730 51 ÖPPET: Vardagar 07.00 17.00 • Lördagar * = Erbjudandet 2020-02-01 t.o.m 2020-04-30. Med reservation för tryckfel. VI BJUDER PÅ09.00-13.00 NÅGOT ATT ÄT = Erbjudandet gäller gäller fr.o.m. fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m 2020-04-30. Med reservation för tryckfel. * = Erbjudandet gäller fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m 2020-04-30. Med reservation för *tryckfel.

Sport Tac

* = Erbjudandet gäller fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m 2020-04-30. Med reservation för tryckfel.

VÄLKO

Profile for UPPVIDINGE TIDNING

UPPVIDINGE TIDNING JANUARI 2020  

UPPVIDINGE TIDNING JANUARI 2020