Page 10

TERMO Specialisterna inom vatten & värme

10

www.uppvidingetidning.se

Din Comfort-butik i Åseda! Öppettider: vardagar 07.00 -17.00 Besöksadr: Terminalg. 1, Åseda • Tel: 0474 - 101 52

www.asedavarme.se

2018

Luftvärmepump Specialisterna inom vatten & värme

Öppettider: vardagar 07.00 -17.00 Besöksadr: Terminalg. 1, Åseda • Tel: 0474 - 101 52

Din Comfort-butik i Åseda!

EN KORNA Dubbel ugnsbelysning ERG Proffsplåtar L GAR R A++/A+++ www.asedavarme.se

Välkomna till

Specialisterna inom vatten & värme

Din Comfort-butik i Åseda!

Alstermodagen

Öppettider: vardagar 07.00 -17.00 Besöksadr: Terminalg. 1, Åseda • Tel: 0474 - 101 52

- din nya ”spargris”!

www.asedavarme.se

24-25 augusti

värme/kyla 4,6/8,5 SCOP/SEER 4,0/6,6 kW Max kyl-/ värmekapacitet 22–42 dB Ljudnivå inne

I ALSTERMO

16.00 Alstermodagarna öppnas med After Work fredag 24/8 Mat, Öl, Cider och Vin serveras

Glöm inte att utnyttja ROT-avdraget vid ktävling installationen!Ba Din Comfort-butik i Åseda!

Din Comfort-butik i Åseda!

72 l

12.995

Specialisterna inom vatten & värme

Specialisterna inom vatten & värme

Din Comfort-butik i Åseda!

ngern snabbt

Öppettider: vardagar 07.00 -17.00 Besöksadr: Terminalg. 1, Åseda • Tel: 0474 - 101 52

ons

Exklusive installation

stermos Starkaste m an

g ng ServerinMusik i r e v r e

ikhäll som värms upp extra snabbtSpecialisterna kommer du& värme igång fort med pastakokningen. Till glädje för hungriga tonåringar. Hällens glasyta är lätt att torka av inom vatten or varmluftsugn med många funktioner, bland annat torkning och upptining. Din Comfort-butik i Åseda!

MUSIKKÅREN MUSIKKÅREN DRILLFLICKORNA DRILLFLICKORNA ALFONS ÅBERG ALFONS ÅBERG • TROLLKARL TROLLKARL UPPVISINGAR UPPVISNINGAR • TÄVLINGAR

S

Alstermomästerskap i Boule

17.30

21.00 MC-Bandet i öltältet Satsa 20:-, vinn 500:Satsa 20:-, vinn 500:22.00 Alstermos bästa stand-up uppträder Speciali sterna inom vatten & värme 17.30 Alstermo-mästerskap Alstermo-mästerskap Boule 01.00 Festen är slut

Boule

Startavg. 50:-, vinn 500:Din Comfort-butik i Åsed Startavg. 50:-, vinn 500:a!

18.00 Trubaduren Håkan Olofsson och Joha 18.00 Alstermo Trubaduren Håkan Olofsson och Johan Lundin IF den stora föreningen i det lilla samhället. spelar musik för alla smaker i öltältet Alstermo erbjuder för följande idrotter: fotboll, spelarIFmusik alla smaker i öltältet gymnastik, skidor, orientering och tennis. Dessutom är vi man - Prisutdelni 20.30 Alstermos starkaste Din Comf 20.30 ägare Alstermos starkaste man - idrottsplatsen Prisutdelning ort-b av Folkets ParkHasselbacken och utik i Åseda! MC-Bandet i öltältet som bland annat21.00 erbjuder en konstsnöanläggning. Öppett ider: vardagar 07.00 -17.00 Besöksadr: Terminalg. 21.00 MC-Bandet i öltältet 1, Åseda • Tel: 0474 101 52 22.00 Alstermos bästa stand-up uppträder www. asedav arme.se vill framföra ett stort tack till alla medlemmar samt 22.00 ViAlstermos bästa stand-up uppträder alla våra sponsorer som ger Festen oss möjlighet att bedriva 01.00 är slut Festen slut stora är verksamhet. Alstermo-01.00 denna

eda! -butik i Ås

fort Din Com

Drillflickorna

09.30 Musikkåren med Drillflickor väcker Al i bäckparken 09.30 Musikkåren med Drillflickor väcker Alstermo Kaffeserveringen öppnar 10.00 Musikkåren med Drillflickor har konse 10.00 11.00 Musikkåren med Drillflickor har konsert Tävling mellan fotboll och handboll i ån i bäckparken 12.00 Mat finns att köpa i tältet (även öl, cider och vin) i bäckparken Kaffeserveringen öppnar 12.00 Hunduppvisningöppnar Kaffeserveringen 11.00med Tävling mellan fotboll och handboll i Mr Goran 13.00 Trollerishow 11.00 Tävling mellan fotboll och handboll i ån 14.00 Melodikryss live finns sång avatt idoltävlande 12.00medMat köpa i tältet (även öl, cide 12.00 15.00 Mat finns att köpa i tältet (även öl, cider och vin) Modevisning 12.00 Hunduppvisning Baktävling 12.00 15.45 Hunduppvisning Trollerishow Alfons13.00 Åberg kommer på besök med Mr Goran Trollerishow med Mr Goran 13.00 16.00 17.00 Motorsprängning, hur lång tid tar det?live sång av idoltävla 14.00 Melodikryss med 14.00 Melodikryss live sång av idoltävlande Satsa 20:-,med vinn 500:15.00 Modevisning Alstermo-mästerskap Boule 15.00 17.30 Modevisning Startavg. 50:-, vinn 500:15.45 Baktävling 15.45 18.00 Baktävling Trubaduren Håkan Olofsson och Johan Lundin 16.00 Alfons Åberg kommer på besök musik för alla smaker i öltältet 16.00 Alfonsspelar Åberg kommer på besök 17.00 Motorsprängning, hur lång tid tar det Alstermos starkaste - Prisutdelning 17.00 20.30 Motorsprängning, hurman lång tid tar det?

Musik

me ten & vär inom vat cialisterna

Spe

www.asedavarme.se

09.30 Musikkåren med Drillflickor väcker Alstermo

lördag10.00 25/8 Musikkåren med Drillflickor har konsert

g lfons Alf rvgerin AHund Musik Selin ktäv BaHund Åberg Åberg uppvisninguppvisning Al Drillflickorna

www.asedavarme.se

67W 6.995 kr (8.495 kr), rostfri QSG1967X 8.495 kr (9.495 kr) Öppettider: vardagar 07.00 -17.00 (vit), 109724 (rostfri) Besöksadr: Terminalg. 1, Åseda • Tel: 0474 - 101 52

FESTLIGHETER I ALSTERMO

Lördag 25/8 Stor familjefest i Bäckparken, Alstermo Lördag 25/8

Specialisterna inom vatten & värme

Energiklass

24-25 augusti

TÄVLINGAR

Musik av DJ 16.00 Alstermodagarna öppnas med After Work Förberedd för Wi-Fi 17.30 Kubbtävling 50kr i Work startavgift 16.00 Alstermodagarna öppnas med -After MUSIKKÅREN Mat, Cider och Vin serveras PrisÖl, 500:går till segrande laget Follow Me funktion i fjärrkontrollenMat, Öl, Cider och Vin serveras Musik av DJ spelar gamla godingar 19.30 The Hytters DRILLFLICKORNA Musik av DJ 10 graders funktion 17.30 Kubbtävling - 50kr i startavgift 23.00 Öltältet stänger 17.30 Kubbtävling - 50kr i startavgift ALFONS Pris 500:- ÅBERG går till segrande laget Valuekit värde 2.400:- ingår Pris 500:- går till segrande laget 19.30TROLLKARL The Hytters spelar gamla godingar Effektivt elektriskt bakteridödande 19.30 The Hytters spelar gamla godingar 23.00UPPVISNINGAR Öltältet stänger filter 23.00 Öltältet stänger TÄVLINGAR Art nr 111892 Alfons Hund Baktävling rg uppvisning Åbe TIPS!

Rekommenderad yta: 25-125 m2

Alstermodagen

i bäckparken i bäckparke i bäckparken FESTLIGHETER Lördag 25/8

Luftvärmepump Scirocco 09

A

Välkomna till

Specialisterna inom vatten & värme

AUGUSTI 2018

UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet Din Comfort-butik i Åseda!

Volym

2018

Din Comfort-butik i Åseda!

Alstermos Alstermos ster illflickorna Starka e moDrka Star Alst an ste man i Åseda! p ort-butik Din Comf mästerska e ul Bo i värme vatten & rna inom

Specialisterna inom vatten & värme

mästerskap i Boule

Specialiste

-17.00 ar 07.00 4 - 101 52 er: vardag • Tel: 047 Öppettid lg. 1, Åseda r: Termina me.se Besöksad asedavar

Alstermo IF den stora föreningen i det lilla samhället. Alstermo IF den storaAlstermo föreningen i det lilla följande samhället. IF erbjuder idrotter: fotboll, Alstermo IF erbjuder gymnastik, följande idrotter: skidor, fotboll, orientering och tennis. Dessutom är gymnastik, skidor, orientering och tennis. Dessutom är vi och idrottsplatsen ägare av Folkets Park- Hasselbacken ägare av Folkets Park-som Hasselbacken idrottsplatsen bland annatoch erbjuder en konstsnöanläggning. som bland annat erbjuder en konstsnöanläggning.

www.

n på elon.se

Vi vill framföra ett stort tack till alla medlemmar sam Vi vill framföra ett stort alla medlemmar samt allatack våratill sponsorer som ger oss möjlighet att bedriva alla våra sponsorer som ger oss möjlighet att bedriva denna stora verksamhet. denna stora verksamhet.

RÅSMARKS EL Aspvägen 11, Alstermo, Tel 0481-61062 • ÖPPET: Mån 10-18, Tis-Fre 10-17.

Se fler tips på www.elon.se

med arr.

arr.

U!

N LT JUST L E U T K A

ALSTERMO

Vi är igång med VIKTIGT MEDDELANDE BOENDE I ÅSEDA, LENHOVDA, ALSTERMO, VIKTIGTTILL NORRHULT, MEDDELANDE KLAVRESTRÖM TILL BOENDE OCH ÄLGHULT OC I ÅSEDA, LENHOVDA, ALSTERMO, NORRHULT, KLAVRESTRÖM fiberutbyggnad i...

VIKTIGT MEDDELANDE BOENDE I ÅSEDA, LENHOVDA, ALSTERMO, VIKTIGTTILL NORRHULT, MEDDELANDE KLAVRESTRÖM TILL BOENDE OCH ÄLGHULT OCH I ÅSEDA, LENHOVDA, ALSTERMO, NORRHULT, KLAVRESTRÖM

upp com. upp com. upp com. upp com. UppCom AB, Box4, 364 21 Åseda info@uppcom.se • www.uppcom.se UppCom AB,• 0474 Box4,-476 36450 21•Åseda • 0474 -476 50 • info@uppcom.se • www.uppcom.se UppCom AB är ett helägt kommunalt UppCom AB är bolag. ett helägt kommunalt bolag.

UppCom AB, Box4, 364 21 Åseda info@uppcom.se • www.uppcom.se UppCom AB,• 0474 Box4,-476 36450 21•Åseda • 0474 -476 50 • info@uppcom.se • www.uppcom.se UppCom AB är ett helägt kommunalt bolag. UppCom AB är ett helägt kommunalt bolag.

God Jul &God God &God GottJul Nytt År! Gott JN

vi på UppCom AB önskar vi p GottönskarNytt År! Gott N

önskar vi på UppCom AB önskar vi på U E

ND

ELA

D ED M M PÅ E T PÅ D T N LU SLU ELA S

DD

E ÅM P T SLU

PÅ T U SL

ME

UPPVIDINGE TIDNING AUGUSTI 2018  
UPPVIDINGE TIDNING AUGUSTI 2018