Page 1

det här är

NU bildas en ny organisation för danskonsten och vi vill att DU är med och bygger upp den!

DET RÖR PÅ SIG. På initiativ av Svensk Danskommitté (www.danskommitten.se) bjöds dansbransch och andra relaterade/intresserade in till ett möte den 24 nov 2009, där över 90 personer deltog. På mötet uttrycktes starka viljor och behov av att bygga upp en ny organisation/nätverk/community/plattform, som kan driva såväl danspolitiska som konstnärliga frågor, utgöra ett forum för möten, kontaktskapande och diskussion - fysiskt och virtuellt - samt starta och äga ett informationscenter/kontor för danskonst. Här kan du läsa och själv lägga upp anteckningar från första uppstartsmötet: http://uppstart.etherpad.com/1 ARBETSGRUPP. En arbetsgrupp har fått i uppgift att, med hjälp av konsultation och expertis inom t.ex. organisationsteori och webb-communities, ta fram ett eller flera förslag kring hur organisationen skulle kunna fungera rent organisatoriskt. Förslagen ska presenteras, diskuteras och tas ställning till på nästa stormöte den 31 januari. Målet är att i maj 2010 ha kommit fram till en utvecklad och långsiktig struktur, som är fortsatt öppen för nya idéer, förändring och initiativ. Se namn och kontaktuppgifter till arbetsgruppen på nästa sida! ENGAGERA DIG I ARBETET. Under den närmaste tiden ska en större referensgrupp - ca 15-20 personer - bildas, som bollar idéer och förslag tillsammans med arbetsgruppen. Har du idéer om hur organisationen skulle kunna fungera? Vill du vara med i referensgruppen? Anmäl ditt intresse till någon i arbetsgruppen eller på initiativets Facebook-grupp. Deadline för anmälan till referensgruppen är 31 dec. FACEBOOK. En Facebook-grupp har bildats och fungerar som tillfällig community och plats för diskussion under uppstartsprocessen: "Uppstart av ny organisation för danskonst". Alla intresserade uppmanas att gå med i gruppen - den har på bara en vecka fått mer än 600 medlemmar! - och ta chansen att diskutera! Om du inte har eller vill skaffa Facebook, så kan du naturligtvis kontakta någon i arbetsgruppen med frågor, idéer och engagemang! ALLTSÅ. Sprid informationen, diskutera med dina vänner/kolleger, diskutera på Facebook, kontakta arbetsgruppen om du undrar något, har förslag eller idéer. Detta kan bli ungefär hur spännande och viktigt som helst, om vi är många som engagerar oss, får med oss fler människor från många olika delar av dansvärlden, diskuterar, visionerar och tycker olika tillsammans! På stormötet uttrycktes tydliga viljor för bredd, mångfald och öppenhet, att vi har alla möjligheter att skapa något som både är helt nytt och som tar vara på tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är stort.

NÄSTA TRÄFF I STOCKHOLM (lokal meddelas snart) Lörd 30 jan kl 13.00-17.00 - inspirationsdag med föreläsningar Sönd 31 jan kl 11.00-18.00 - STORMÖTE

SUPERHELG. Under första dagen lyssnar vi på korta inspirerande föredrag med experter inom organisationsteori, webb-communities, deltagardemokrati och lobbying. Vi satsar också på att fixa en fest på lördagkvällen! Andra dagen har vi nästa stora arbetsmöte, då vi diskuterar och tar ställning till arbetsgruppens förslag om hur organisationen bäst kan komma igång och struktureras. Det går naturligtvis bra att komma bara en av dagarna, och det konkreta arbetet med organisationen kommer alltså att ske den 31a. Missa inte denna chans att vara med och bygga något nytt! Vi ses!

Anmäl dig senast 26 jan till info@danskommitten.se (så vi vet hur många som kommer)


KONTAKTA ARBETSGRUPPEN

Liselott Berg (biträdande balettchef på GöteborgsOperan) Tel: 0739 14 98 46 Epost: liselott.berg@opera.se

Suzanna Carlsson (verksamhetsledare Dansalliansen) Tel: 073 403 21 23 Epost: suzanna.carlsson@dansalliansen.se

Margreth Elfström (verksamhetschef Danscentrum) Tel: 070 558 55 02 Epost: margreth.elfstrom@danscentrum.se

Anders Jacobson (dansare) Tel: 070 718 62 07 Epost: anders@produkt.nu Skype: androkk-dude

Emelie Johansson (dansare, Teaterförbundets dansavdelning) Tel: 070 471 23 85 Epost: emelie.s.johansson@gmail.com Skype: emeliesjohansson Andrea Svensson (dansare, Teaterförbundets dansavdelning) Tel: 0707 53 25 66 Epost: andrea.svensson@glocalnet.net Björn Säfsten (koreograf) Tel: 070 718 62 07 Epost: contact@bjorn-safsten.com Åsa Söderberg (VD och konstnärlig ledare Skånes Dansteater) Epost: asa.soderberg@skanesdansteater.se Skype: malmoasa Rasmus Ölme (koreograf och doktorand på Danshögskolan) Tel: 0709 11 15 82 Epost rasmus.olme@gmail.com

Anmäl dig senast 26 jan till info@danskommitten.se (så vi vet hur många som kommer)

Infobrev nr 1  
Infobrev nr 1  

Information från arbetsgruppen, 12 dec 2009; inbjudan till nästa stormöte 31 januari, inbjudan till att anmäla sig till referensgrupp, konta...

Advertisement