__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…ret som gick 2019


Omslag: Träning för Fyrisfjäderns badmintonklubb i Gottsunda Sporthall. Foto Johan Alp.


Innehåll. Tre år med bolagets nya strategi – Så rätt det blev!

4

Årets viktigaste projekt

8

Utbildnings- och jobbcenter – En framgångshistoria

10

Gottsunda Kontorshotell – Uppsalas allra finaste

12

Restaurangutveckling i fokus – Ett fantastiskt resultat

14

Mat- och Kulturfestival spred god stämning

16

Ett centrum som sjuder av liv och kultur 18 En meningsfull fritid

20

Handlingsplan Gottsunda

22

Fakta

24

Siffror

36

Revisionsberättelse 60 Definitioner

62

3


Tre år med bolagets nya strategi

Så rätt det blev! TEXT ANDERS B LUNDH FOTO JOHAN ALP

Anders B Lundh reflekterar över köpcentrumbranschens utmaningar, men kan också konstatera att bolagets strategi varit framgångsrik och att fastigheternas värde har ökat med 300 miljoner kronor sedan 2017. Nu har jag varit VD för Uppsala Kommuns Fastighets AB i tre år. Tre spännande, utmanande och faktiskt ganska dramatiska år. 2017 hade bolaget genomfört en större utbyggnad av bolagets viktigaste fastighet, Gottsunda Centrum. Men många av de nya lokalerna stod tomma och tomma lokaler är inget ett fastighets­ bolag vill ha. Under 2017 rekryterade jag en ny ledningsgrupp och tillsammans med styrelsen tog vi 4

fram en ny affärsplan för bolaget och en ny strategi för Gottsunda Centrum. Strategin slår fast att centrumets viktigaste ­framgångsfaktor är dagligvaruhandeln och att det är dagligvaruhandeln som är utgångspunkten när vi utvecklar centrumet. Nya e ­ tableringar ska komplettera och förstärka dagligvaruhandeln. Inte minst utbudet av restauranger och caféer är ett viktigt komplement till


daglig­varorna. Flera nya aktörer har etablerats i ­Gottsunda Centrum och fler mat­gäster hittar hit och bidrar till ett ökat folkliv i Gottsunda Centrum. Och så rätt det blev! Nya etableringar har inneburit att vakanserna kunnat minska till hälften och fastig­ heternas värde har ökat med 300 miljoner kronor. Totalavkastningen under förra året var 12 % vilket torde vara den högsta i bolagets historia. Uthyrnings­ arbetet följer väl den strategiska planen och under de ­närmaste tre åren förväntas fastig­heternas värde kunna öka med ytterligare 200 – 300 MSEK som ett resultat av minskade vakanser. Vår vision är att Gottsunda Centrum ska bli den självklara mötesplatsen i södra Uppsala. Vi fokuserar på att vara en destination för att handla, umgås, spana och bli sedd. En utmanande tid för köpcentrumbranschen För oss som arbetar med handel och handels­fastigheter så väntar en utmanande tid. Branschen står inför en omfattande förändring – det vet vi. Nu gäller det att vara öppen för nya idéer och nya trender. Under 2019 gjorde vi svenskar mer än 10 % av alla inköp via nätet. Totalt omsatte e-handeln 87 miljarder kronor och

mest populärt är att handla kläder och skor på nätet. Dagligvaror tillhör de områden som fortfarande har en mycket stor andel fysisk handel, men för sällanköps­ handeln flyttar mer och mer till nätet. Digitaliseringen förändrar detaljhandeln i grunden. Den traditionella fysiska butiken har fått allt hårdare kon­kurrens från andra kanaler och en allt större del av handeln har förflyttats till datorer, smarta telefoner och surfplattor. De svenska konsumenterna tillhör de mest uppkopplade i världen. Användningen av smarta mobiltelefoner och surfplattor är omfattande i Sverige, liksom en väl utbredd tillgång till kraftfullt mobilt bredband. Detta är en förklaring till att Sverige är ett av de länder som ligger i framkant vad gäller e-handel. Under 2019 har Swish etablerat sig som ett av de vanligaste sätten att betala på nätet. En stark trend för köpcentrum är att mat och dryck tar större plats och står för en större andel av centrumens omsättning. I takt med att kunderna handlar mer på nätet så ökar centrumens funktion som mötes­ plats. Uppsala Kommuns Fastighets ABs viktigaste fastighet är Gottsunda Centrum. Under året som gick har vi utvecklat vårt erbjudande inom mat och dryck och segmentet ökade sin omsättning med hela 12 %.

5


En tydlig internationell trend är tillkomsten av miljöer där besökarna kan umgås och trivas. Mixed usage är ett uttryck för stadsutveckling där boende, kommersiella funktioner, kultur, underhållning, service och arbetsplatser integreras för att skapa eftertraktade mötesplatser. Om centrumet kan erbjuda arbete, matbutiker, träning, vård och upplevelser får de ­konsumenten att återvända gång på gång. Framtidens Gottsunda tar form I april 2019 beslutade kommunstyrelsen om ett planprogram för stadsdelen Gottsunda som jag tycker är väldigt spännande. Planprogrammet beskriver en omfattande stadsutveckling i området med nya ­bostäder, arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Mycket av den nya bebyggelsen i Gottsunda­ området ska placeras längs Hugo Alfvéns väg och efter ­Gottsunda allé. Nya hus med bostäder och butiker gör stråket mer levande och tryggt. Här kommer också den nya spårvägen att gå. Inom den närmaste tioårsperioden ska 2 000 – 3 500 bostäder byggas och vid planperiodens slut 2050 ska området vara fullt utbyggt med 5 000 – 7 000 nya bostäder. Särskilt intressant är planprogrammet för Gottsunda Centrum som – tillsammans med Ultuna – är tänkt att bli en stadsnod för södra Uppsala. På så vis återknyter stadsplaneringen till slutet av 1960-talet då Gottsunda Centrum planerades för att skapa en andra stadskärna i Uppsala! Bolagets fastigheter är till salu I april 2019 beslutade kommunfullmäktige att bolagets samtliga fastigheter ska avyttras. Enligt beslutet ska Uppsala Kommuns Fastighets AB tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en idékoncepttävling

som syftar till en försäljning av Gottsunda Centrum. Gottsunda Centrum ska säljas endast om ­förut­sättningarna och köparen är den rätta. En ny ägare ska kunna bidra till utvecklingen av området tillsammans med kommunen, Uppsalahem, andra fastighetsägare, näringslivet samt boende och ­verksamma. Köparen ska ha stor erfarenhet och kompetens att utveckla centrumanläggningar av den här storleken för att komma i fråga. En ny ägare kan tillträda Gottsunda Centrum tidigast under 2021. Fastigheterna i Storvreta inklusive Storvreta Centrum ska säljas till en extern aktör under 2020. Beslutet att sälja bolagets fastigheter innebär att bolagets huvudfokus för närvarande är att genomföra idékoncepttävlingen tillsammans med kommun­styrelsen. Samtidigt ska bolaget upprätthålla ­för­valtningen business as usual samt ha en beredskap att eventuellt fortsätta förvalta fastigheterna om kommunfullmäktige väljer att inte sälja Gottsunda Centrum efter genomförd idékoncepttävling. Vi arbetar stenhårt för ett ännu bättre Gottsunda Stadsdelen Gottsunda finns sedan ett par år tillbaka på Polisens lista över s.k. särskilt utsatta områden och

6


bolagets fastigheter utsätts kontinuerligt för skade­ görelse och attentat av olika slag. Många myndigheter, organisationer och företag deltar nu i arbetet med att ta Gottsunda från utsatthet till tiden efter utsattheten. Enligt ägardirektiven ska Uppsala Kommuns Fastighets AB vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärka den sociala sammanhållningen i kommunen. Det här är något som vi tar på fullaste allvar. Det kommer till uttryck på flera sätt. Bolaget verkar bland annat för att skapa ett andra vardagsrum i Gottsunda Centrum – en plats där man kan träffas och umgås utanför det egna hemmet. Vi tror mycket på kultur och idrott som bärare av social sammanhållning. Av den ­anledningen har bolaget en heltidsanställd kultur­samordnare och bolaget producerar årligen ett ­hundratal kulturevent i ­Gottsunda Centrum. Genom ett aktivt och medvetet utvecklingsarbete kan Gottsunda Centrum förbättra vardagen för människor. Centrumet kan bidra till ett ökat ­välbefinnande och en ökad trygghet för dem som bor i området. Centrumet ska vara en mötesplats där alla är välkomna. Gottsunda Centrum kan på så sätt bidra till att ingjuta stolthet och framtidstro i människors liv.

Samlade berättelser från året som gick I årsredovisningen har vi samlat olika berättelser från vår verksamhet 2019. Jag hoppas att du får glädje av att läsa vidare. På sidorna lite längre bak hittar du fakta om vår verksamhet och siffror från året som gick.  Jag avslutar med att framföra mitt allra varmaste tack till mina medarbetare för fina insatser under det gångna året. Jag är väldigt stolt över det vi ­åstadkommit tillsammans! Anders B Lundh Verkställande direktör

Anders B Lundh är VD i Uppsala Kommuns Fastighets AB. Han har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Anders har bland annat ansvarat för Deutsche Banks fastigheter i Sverige och han har varit chef för den ­kommersiella fastighetsförvaltningen inom Swedavia-koncernen. Civilekonom Anders B Lundh har även ansvarat för flera av Sveriges största köpcentrum. Han har haft ledande befattningar inom ICA och Axfood och han har varit VD för Eckerö Linjen.

7


Årets

viktigaste projekt Efter den förödande branden i Gottsundaskolan gällde det att bygga nytt och att bygga fort. 400 elever stod utan skola och så kan man inte ha det. TEXT THOMAS OLSSON FOTO SUSANNE FOLIN

Det var natten mot den 8 oktober 2018 som Gottsunda­skolan drabbades av en anlagd brand och stora delar av skolan förstördes. Omedelbart togs beslut att det skulle byggas en ny tillfällig skola och arbetet med den nya skolan blev bolagets viktigaste projekt under 2019. Trots den fruktansvärda händelsen fanns det ljus­punkter. Skolans elever ”kärleksbombade” skolan dagarna efter attentatet och satte upp brev, pappers­ hjärtan och blommor utanför den nedbrunna skolan.

8

I Gottsundakyrkan samlades elever och lärare för att få möjlighet att ställa frågor till poliser om branden samt skriva av sig om sina tankar och känslor. Hela Uppsala fick en större förståelse för hur uppskattad, viktig och betydelsefull Gottsundaskolan är. En stor utmaning En omfattande brand är en utmaning för varje fastig­ hetsägare och när hyresgästen är en grundskola – ja då måste alla krafter mobiliseras. Redan under natten hade Uppsala Kommuns Fastighets AB personal på plats och när morgonen grydde hade tillfälliga kontor ställts i ordning till skolans rektor och stab. Bolaget fick ansvar för det omfattande arbetet med eftersläckning och bortforsling av brandmassorna. Arbetet tog lång tid men när den sista röken skingrats hade redan planeringen för en ny skola tagit fart. Kommunen beslutade att man ska uppföra en ny större skola i området. Men eftersom en prioritet var att så snabbt som möjligt komma igång med undervisning i Gottsunda igen, så beslöt man att renovera den eldhärjade skolan och att uppföra en tillfällig skola i Gottsunda. Uppsala Kommuns Fastighets AB och hyresgästen, Uppsala kommun Skolfastigheter AB, arbetade tillsammans fram en plan för att skapa en tillfällig skola i Gottsunda. På rekordfart renoverades den gamla skolan och de delar som totalförstörts i branden


Foto Skolfastigheter

ersattes med moderna och ändamålsenliga moduler. Under vårterminen 2019 var Gottsundaskolans elever utlokaliserade på andra skolor i Uppsala, men redan till höstterminen kunde de återvända till Gottsunda och en nyrenoverad och fin, om än tillfällig, skola. Hög kvalitet var prioriterat Den tillfälliga skolan förväntas användas i minst fem år medan den nya Gottsundaskolan planeras och byggs. Trots att skolan är tillfällig är de renoverade lokalerna moderna och modulerna är av högsta kvalitet. Skolan lever utan tvekan upp till samma förväntningar som man har på en permanentbyggd skola. Något som alla uppskattar är den nya skolgården som på ett helt nytt sätt uppmuntrar till allsköns utomhusaktiviteter. Framtidstro och stolthet Gottsundaskolan är en skola för årskurserna 6 till 9 och har ca 400 elever. Skolan är känd för sin fotbolls­ profil som lockar elever från hela Uppsala. Uppsala Kommuns Fastighets AB är stolta att ha Gottsunda­ skolan som hyresgäst och gläds åt att skolan är eftertraktad och populär när elever från hela Uppsala gör sina skolval. När eleverna kom tillbaka till den tillfälliga skolan har de uttryckt stolthet och glädje. Många tycker att det är skönt att lägga branden bakom sig och fokusera på framtiden. Händelsen har gjort dem starkare och förberedda för framtiden.

Återuppbyggnaden var förstås en angelägenhet för hela Gottsunda. När de första modulerna lyftes på plats stod människor utanför staketet och applåderade och ropade ut glada tillrop. Generade byggnads­ arbetare vinkade tillbaka. Första dagen på höstterminen 2019 kunde ­kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling klippa bandet och inviga den renoverade skolan. Projektet hade tagit blott 10 månader. Den nya Gottsundaskolan Uppsala kommun har beslutat att en ny skola ska byggas i Gottsunda. Den nya permanenta skolan ska ligga strax söder om den nuvarande och ha plats för upp till 1 500 elever i årskurs F-9. Förhoppningsvis kan bygget komma igång 2021 och ambitionen är att Gottsundaskolan ska kunna flytta in i de nya lokalerna till höstterminen 2024. 

Thomas Olsson är driftchef i Uppsala Kommuns Fastighets AB. Han har gedigen erfarenhet från arbete med fastighetsdrift, fastighetsservice och Facilities Management. Thomas har haft chefs­befattningar inom bland annat YIT, Sodexo, Fasticon och MIAB.

9


Utbildnings- och jobbcenter

En framgångshistoria Under året som gick har Utbildnings- och jobbcenter öppnat i Gottsunda Centrum, inte bara en gång utan två gånger! Jens Dahlman förklarar. TEXT JENS DAHLMAN FOTO JOHAN ALP

Uppsala Kommuns Fastighets AB arbetar oförtrutet med att göra Gottsunda till en mer attraktiv stadsdel och att förbättra Gottsunda Centrums utbud och attraktivitet. Ett av de viktigaste områdena är samhällsservice av olika slag. Uppsala kommuns satsning på ett utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda Centrum passar därför alldeles utmärkt in i de visioner bolaget har för centrumet. Tanken med etableringen är att

erbjuda invånarna ett mer omfattande utbud av vuxenutbildning och studievägledning. Etableringsplanerna tar form I slutet av 2018 tecknade bolaget ett hyresavtal med arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala för att etablera ett Utbildnings- och jobbcenter om 1 200 m2 i ­Gott­sunda Centrum. Etableringen skulle göras i


nybyggda lokaler på plan 6 och i väntan på att ­lokalerna kunde färdigställas, öppnade verksamheten i tillfälliga lokaler intill ICA Kvantum. Efter sommaren 2019 var lokalerna på plan 6 färdigbyggda. Men istället för att flytta från de tillfälliga lokalerna, så bestämde sig arbets­marknads­förvaltningen för att man ville ha båda lokalerna! Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda hade nämligen blivit en sådan succé att man redan behövde utöka verksamheten. Det blev helt enkelt en invigning till Onsdagen den 23 oktober invigdes de nybyggda lokalerna på plan 6 i Gottsunda Centrum. Kommunal­ rådet Mohamad Hassan klippte bandet tillsammans med stadsdirektör Joachim Danielsson och arbets­ marknadsdirektör Lena Winterbom. Ett stort antal representanter för det lokala näringslivet deltog vid invigningen och dagen blev över huvud tagen mycket lyckad.

”Vi har sett att vår satsning i Gottsunda gett resultat. Nu fortsätter vi arbeta för att fler kommuninvånare ska hitta vägar till jobb och kunna försörja sig själva. ­Vuxenutbildning är en viktig insats för just detta.” Mohamad Hassan vid invigningen den 23 oktober.

Hög efterfrågan på vidareutbildning De nya lokalerna innebär 200 nya studieplatser inom vuxenutbildningen och lokalerna är öppna från tidig morgon till sen kväll. Utbildnings- och jobbcenter erbjuder vuxenutbildningar och yrkesutbildningar inom yrken där efterfrågan på arbetskraft är stor och för att människor snabbt ska komma ut i arbetslivet. På utbildnings- och jobbcenter finns studievägledning, coacher, utbildningar i SFI (svenska för invandrare) och möjlighet att förbättra sina gymnasiebetyg. Där finns också hjälp för den som ska skriva en jobbansökan eller behöver någonstans att studera. Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat kraftigt de senaste åren och ett utökat kursutbud inom gymnasiala yrkeskurser gör det möjligt för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. 

Jens Dahlman är fastighetschef i Uppsala Kommuns Fastighets AB. Han är utbildad fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare och har läst ekonomi på Uppsala Universitet. Han har tidigare arbetat på Sveriges lantbruks­universitet där han ansvarade för åtta av SLU:s förvaltningsområden samt för universitetets studentbostäder.

11


Gottsunda Kontorshotell

Uppsalas allra finaste Ett av bolagets uppdrag är att tillgodose små företags behov av lokaler. Då passar det väl bra att Uppsala Kommuns Fastighets AB byggt Uppsalas allra finaste kontorshotell! TEXT PATRIK NYMAN FOTO JOHAN ALP

Efter gedigna marknadsanalyser och noggrant ­uträknade kalkyler beslutade styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB att bygga Gottsunda ­Kontorshotell. Kontorshotellet ska erbjuda möjligheter för små företag att etablera sig i Gottsunda utan att behöva göra stora investeringar eller binda sig i långa kontrakt. Kontorshotellet är toppmodernt med trevlig interiör miljö med smakfulla, hållbara materialval. Här finns de allra modernaste tekniska lösningarna.

till ett antal konferensrum av varierande storlek som kan bokas mot en extra kostnad. Flera av konferens­ rummen har precis som kontorsrummen milsvid utsikt.

Kontorsrum med milsvid utsikt Gottsunda Kontorshotell ligger på plan 5 i Gottsunda Centrum vilket betyder att utsikten är milsvid och rummen har stora fönster med mycket ljusinsläpp. Kontorsrummen är inredda med funktionella höjoch sänkbara skrivbord, kontorsstol, besöksstol och förvaringsmöbel. Alla rum är låsbara så att hyres­ gästerna tryggt kan förvara sina och företagets tillhörigheter i rummen. Det finns rum lämpliga för en upp till fyra personer. Toppmoderna konferensrum Hyresgästerna i Gottsunda Kontorshotell har fri tillgång till allmänytor och samtalsrum. Dessutom finns tillgång

Inbyggt nätverk nära till hands Att hyra ett kontorsrum på Gottsunda Kontorshotell har inte bara ekonomiska fördelar för hyresgästerna. Ett kontorshotell ger företagarna möjlighet att skapa ett socialt och professionellt nätverk för att utbyta erfaren­ heter och utvidga affärsmöjligheterna. En av de stora fördelarna med Gottsunda Kontorshotell är förstås att det ligger mitt i Uppsalas näst största köpcentrum med all upptänklig service nära till hands. 

Patrik Nyman är ekonomichef i Uppsala Kommuns Fastighets AB. Han har en masterexamen i företagsekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har erfarenhet från SLU där han tidigare arbetat som ekonomichef för fastighets­förvaltningen och som controller vid ledningsstaben. Patrik har även en bakgrund från revisionsbyrån EY där han under ett tiotal år arbetade inom bolagets fastighetsgrupp som revisor och transaktionsrådgivare.

13


Restaurangutveckling i fokus

Ett fantastiskt resultat Satsningen på restauranger i Gottsunda Centrum har gett resultat. Under året har centrumets aktörer inom F&B (Food and Beverages) ökat sin försäljning kraftigt. TEXT BJÖRN KÄLLSTRÖM FOTO JOHAN ALP

Under hösten 2017 beslutade Uppsala Kommuns Fastighets AB om en ny strategi för Gottsunda ­Centrum. Enligt strategin ska bolaget utveckla sitt erbjudande inom F&B i Gottsunda Centrum. Det har bland annat inneburit att Mattorget i Gottsunda Centrum byggts om och här finns idag en välkomnande och trivsam miljö som blivit uppskattad bland centrum­ ets besökare. Här kan matgästerna beställa från olika restauranger men ändå sitta tillsammans med sitt sällskap. Även restaurangutbudet har setts över och 14

flera nya spännande restauranger har öppnat i Gott­ sunda Centrum. Idag finns ett tiotal restauranger och den stora variationen gör att alla hittar sin favorit. Under 2019 ökade försäljningen i centrumets restau­ ranger med mer än 12 % jämfört med föregående år. Triller expanderar Sedan 1983 har familjen Triller glatt Uppsala med sina bakverk. Under året har Triller Mat & Bröd flyttat till nya, större och mera trivsamma lokaler vid Mattorget.


Plats för mer hembakat bröd helt enkelt. Nu serverar man även dagens lunch med en tydlig dragning mot husmanskost. Rent och fräscht Vi vet att våra besökare är mycket nöjda med vårt restaurangutbud och de trivs på det nya Mattorget. Ett område där vi fick lite sämre betyg var våra toaletter som man upplevde inte motsvarade förväntningarna. Under 2019 har vi därför renoverat toaletterna och idag kan vi utan tvekan påstå att vi har Uppsalas finaste och fräschaste toaletter. Restaurangprojektet Eftersom F&B är ett fokusområde för Gottsunda Centrum så har Uppsala Kommuns Fastighets AB knutit en restaurangutvecklare till verksamheten. Sedan 2019 arbetar Björn Källström med restau­ rangerna i ett särskilt restaurangprojekt. Syftet är att fortsätta utveckla centrumets restauranger inom service och kvalitet. Inom projektet arbetar Björn tillsammans med restaurangerna med alla de bygg­ stenar som tillsammans blir kunderbjudandet. Det gäller allt från själva konceptet, vad som erbjuds på menyn och hur prissättningen ser ut, till driften av restaurangerna och vilka öppettider man har. 

Björn Källström är restaurangutvecklare på Uppsala Kommuns Fastighets AB. Björn har mångårig erfarenhet från utveckling och drift av restauranger, bland annat som etableringschef på svenska McDonalds och som VD för Pizza Hut i Sverige

15


Mat- och Kulturfestival

spred god stämning Under flera år har Uppsala Kommuns Fastighets AB arrangerat Gottsundadagen och när arrangemanget inför 2019 lyfte fram mat och dryck från länder runt om i världen kunde inget gå fel. TEXT ANNA ANDERSSON FOTO JOHAN ALP

16


Mat och dryck från hela världen och uppträdanden och aktiviteter för barn och vuxna. Allt var upplagt för en härlig Mat- och Kulturfestival. Programmet var välfyllt och innehöll något som verkade passa alla. De mer än tiotusen besökarna spred en härlig ­stämning i Gott­sunda Centrum på festivaldagen. Uppsalas matdestination I Gottsunda Centrum är dagligvaror, mat och dryck huvudsaken. Med butiker som ICA Kvantum, Willys, Lidl, Systembolaget och Feskarn är Gottsunda ­Centrum närmast oslagbart. Lägg därtill ett tiotal uppskattade och välbesökta restauranger så är saken klar. Mat- och kulturfestivalen arrangeras för att lyfta fram Gottsunda Centrum som en matdestination och inte minst för att visa den stora bredden på utbudet. Genom Mat- och Kulturfestivalen kan ­Gottsunda Centrum bidra till att skapa naturliga mötesplatser vilket är en av bolagets största drivkrafter.

Kändiskockar på besök På Mattorget samlades besökare för att se ­kändis­kockarna Gabriel Jonsson och Wichudaporn ­Chaiyasaeng från Sveriges Mästerkock laga mat. De visade upp flera olika rätter, intervjuades, tipsade om recept och lät besökarna provsmaka. ­Kändiskockarnas uppvisning var ett inspirerande och spännande inslag under dagen.

Många ville provsmaka En av de mest populära händelserna på Mat- och Kulturfestivalen var möjligheten att prova på och köpa hemlagade delikatesser och maträtter från olika länder. På årets festival fanns flera olika rätter att välja bland. Injera från Eritreanska kvinnoföreningen, Ugali, Kimboya och Vimanda från Tanzaniska föreningen samt Ezme och Barbari med smaker från Nordafrika och Mellanöstern från Elisa kvinnoförening. Gottsunda Centrums Baklavabageri Al Dimashqi Sweet hade en pop-up butik med syrisk Baklava och Knafeh och föreningshuset Kontakten sålde egengjord Falafel. ICAs egna ”gottlänning” bjöd kunderna på skagenröra. Kulturen tog plats Mat- och Kulturfestivalen hade förstås också ett fullspäckat kulturprogram utöver de kulturella ­mat­upplevelserna. Aktörerna i Gottsunda Kulturhus ­arrangerade flera upptradanden, föreställningar och aktiviteter. På Kulturpunktens scen bjöds det bland annat på latinamerikansk musik, svenska folkvisor och ett potpurri från sommarens musikalläger. I Gottsunda Dans & Teaters lokaler kunde besökare medverka på en öppen repetition med teaterensemblen, titta på musikvideovisning och testa scenkläder. I ­Gottsundabiblioteket fanns möjlighet att skapa dikter från kokböcker och de lite yngre besökarna spelade bokyatzy. 

Anna Andersson är centrumledare vid Uppsala Kommuns Fastighets AB. Hon har lång erfarenhet som centrumledare och har arbetat med centrumutveckling, marknadsföring, evenemang och centrummiljö. Anna har arbetat med både citygallerior och stadsdelscentrum i Uppsala, Gävle och Västerås.

17


Ett centrum som sjuder av liv

och kultur

Tusentals barn, ungdomar och vuxna får en meningsfull fritid i Gottsunda Kulturhus och Gottsunda Centrum. Här kan alla känna sig välkomna och inkluderade. TEXT ELLEN FERNGREN FOTO LEO AHMED

En av de riktigt stora förklaringarna till Gottsunda Centrums framgångar och popularitet är den ­omfattande kulturverksamhet som finns i centrumet. I Gottsunda Centrum kan man spela teater eller lära sig ett instrument. Man kan lyssna på en konsert eller går på en konstutställning. Flera hundra evenemang varje år Gottsunda Kulturhus arrangerar varje år flera hundra evenemang i kulturens tecken. Några arrangemang är intima medan andra är riktigt stora och ibland räknar in mer än 10 000 besökare. Ett sådant jättearrangemang

18

var Mat- och Kulturfestivalen, ett samordnat ­evenemang där dans, musik, teater och mat fyller centrumet. Matutställare från hela världen samlas och spännande kockdueller genomförs inför publik. 2019 gästades evenemanget av kändiskockarna Gabriel Jonsson och Wichudaporn Chaiyasaeng från Sveriges Mästerkock. Andra större evenemang som genomfördes under året var Magiska Gottsunda med 10 000 besökare, magi­show och uppträdanden. BUSIG-festivalen, som är en scenkonstbiennal för barn och unga, pågick under en vecka och hade 37 olika föreställningar för


förening som med sceniska uttryck arbetar med integration och demokratifrämjande. De producerar och arrangerar professionella teater- och ­dans­före­ställningar för barn och ungdomar som kompletteras med pedagogiskt material och workshops. Lokala konstnärer och flera utställningar I Gottsunda Centrum finns även ateljéföreningen Konstjord med sju konstnärer under ett och samma tak. Konstjord har funnits i stadsdelen Gottsunda i snart tre decennier och ger besökare en unik möjlighet att kliva rakt in i konstnärernas ateljéer och se vad de arbetar med för tillfället. I ateljéerna skapas allt från spännande keramik och färgsprakande sidenmålerier till ­mini­malistiska broderier och mustigt måleri.

över 2 300 besökare. BUSIG-festivalen arrangeras vartannat år och varvas med den stora festivalen Gottsunda HipHop som lockar många besökare.

Kulturpunkten. Bolagets egna kulturevenemang drivs i Kulturpunkten som är en del av Gottsunda Kulturhus. Här producerar Uppsala Kommuns Fastighets AB ett 100-tal ­evenemang årligen. Dessutom hyr bolaget ut lokaler för konserter, konstutställningar och filmkvällar, för att ta några exempel. Bolagets satsning på kultur i ­Gottsunda Centrum är målmedveten och helt i linje med bolagets uppdrag att vara med och utveckla Gottsunda till en mer attraktiv stadsdel. 

Mötesplatser för alla Uppsala Kommuns Fastighets ABs drivkraft är att skapa naturliga mötesplatser för människor i våra stadsdelscentrum och Gottsunda Kulturhus är en viktig del i att skapa inkluderande möten. ­Gottsunda­biblioteket är Uppsalas näst största ­bibliotek med närmare 500 besökare varje dag. Tillsammans lånade besökarna nästan 200 000 böcker förra året. ­Biblioteket genomför varje år flera hundra egna arrangemang och utbildningstillfällen. Föreningen Kontakten är en mångkulturell, ­interaktiv och levande mötesplats. Kontakten ska stimulera demografiska former som deltaktighet och inflytande, inkludering och integration, samt stimulera egenmakt och organisering. Kontakten möjliggör möten mellan människor och kulturer och bidrar till att stärka civilsamhället och stadsutvecklingen i lokalsamhället. Över 14 000 människor besökte Kontakten under 2019. En plats för scenkonst, föreställningar och skapande Hundratals människor lär sig att dansa eller spela teater i Gottsunda Kulturhus. Här finns Gottsunda Dans & Teater som under 2019 hade 13 000 ­besökare på sina närmare 200 föreställningar. De arrangerade kurser och genomförde pedagogisk verksamhet för 620 deltagare. Gottsunda Dans & Teater är populärt bland besökare från hela Uppsala. Det är en ideell

Ellen Ferngren är kultursamordnare i Uppsala Kommuns Fastighets AB. Hon har flera års erfarenhet från arbete inom kulturförvaltningen inom Uppsala kommun där hon ansvarat för många olika evenemang, bl a KulturNatten. Hon har även arbetat med kultur för barn och unga vid Reginateatern.

19


En meningsfull fritid Att förbättra integrationen i vårt samhälle är en av de viktigaste frågorna just nu och integration genom idrott är ett bra sätt. Se bara vad Paniz Yousefi har lyckats med! TEXT JOSEFIN WALLBERG FOTO JOHAN ALP

En som sedan 18 års ålder har arbetat med integration genom idrott är badmintonspelaren Paniz Yousefi. Tillsammans med Fyrisfjäderns Badmintonklubb startade hon projektet Better Future med målet att integrera barn och unga i samhället genom badminton. Allt började i Gottsunda Paniz Yousefi är född och uppvuxen i Gottsunda, har spelat badminton i tolv år och varit tränare i åtta. Hon har även arbetat som utbildare för framtida tränare och ledare. 2016 startade integrationsprojektet Better Future i Gottsunda och Paniz har varit tränare alltsedan starten.

För att så många som möjligt ska kunna medverka är träningarna förlagda till söndagar och uppdelade i fyra olika pass beroende på ålder. På träningarna brukar över 50 barn delta och många av dessa har fördjupat sitt engagemang i klubben och flera har gått vidare till tävlingsverksamheten. Paniz berättar att somliga har gått från att inte kunna träffa bollen till att vinna medaljer på tävlingar. Nyckeln är utveckling Paniz tror att det bästa man kan göra för att lyckas bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle genom sport är att hitta en nivå på träningarna där alla barn har möjlighet att se sin egen utveckling. Hon menar att ett stort problem i samhället är att vi är dåliga på att kombinera lek med idrottslig utveckling. Antingen blir det för mycket fokus på lek eller så blir det en för uttalad elitsatsning. Att hitta en balans där barnen kan utvecklas utan att deltagandet påverkas tror Paniz är lösningen för att få fler att stanna inom sporten. Det är just detta som de lyckats med i ­Gott­sunda. Stort fokus ligger ändå på att alla ska ha roligt på träningarna. Många uppskattar träningarna i Gottsunda för att de kan vara med och ha kul och slipper prestationsångesten. Sveriges Young Change Maker Paniz Yousefi beskriver sig själv som en disciplinerad, lugn och lekfull tränare som ser varje individ för vad

20


han eller hon är och ser varje individs unika styrkor. Hon brinner för att alla ska känna sig inkluderade, sedda och hörda. Alla borde kunna ha det lika roligt på badmintonbanan oavsett förutsättningar. Hennes goda ledaregenskaper har uppmärksammats och under 2018 deltog Paniz som ledare för det svenska ­ungdomslandslaget i Youth Olympics Games ­(Ungdoms-OS) i Buenos Aires där de vann guld i lag­tävlingen! Hon blev vald till Sveriges Young Change Maker för sitt hårda och målmedvetna arbete. ­Utmärkelsen ledde till att Paniz parabadmintonprojekt Parallel Play godkändes och att Paniz under ­sommaren 2019 fick delta i Internationella Olympiska Kommitteens Young Participants Sessions. Projekt på hemmaplan och internationellt Trots alla framgångar har Paniz Yousefi bara hunnit bli 24 år. Men Paniz har fler bollar i luften. Förutom projekten Better Future och Parallel Play har hon varit delaktig i the Social Business Champion Programme. Programmet ska hjälpa framgångsrika atleter att efter sin idrottskarriär starta företag som gör skillnad i samhället. Tanken är att atleterna ska få möjlighet att fortsätta använda sina kunskaper inom idrott istället

för att hitta ett ”vanligt” arbete. Paniz blev utvald att tillsammans med nobelpristagaren Muhammad Yunus, utforma programmet. Stolthet och framtidstro Uppsala Kommuns Fastighets AB är stolta fastighets­ ägare och hyresvärd till Gottsunda Idrottshall och andra lokaler för idrott och sport. Att förvalta lokaler som möjliggör idrott och fysisk aktivitet är en viktig del i bolagets bidrag till att stärka stadsdelen och skapa mötesplatser. När Idrottens Dag arrangerades i Gottsunda Centrum under 2019 besöktes centrumet av över 10 000 personer. 

Josefin Wallberg är koordinator i Uppsala Kommuns ­Fastighets AB. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet och har dessutom studerat vid Santa Barbara City College i Kalifornien. Hon har praktiserat vid Svenska Handelskammaren i Amsterdam, Nederländerna, där hon hade en roll som Event Management Intern. Josefin har även en bakgrund som elitidrottare inom innebandy med ett SM-guld i fickan.

21


Handlingsplan

Gottsunda Under 2018 beslutade kommunstyrelsen i Uppsala om en handlingsplan för Gottsunda och Valsätra som ska användas för att samordna det kortsiktiga och långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. TEXT ULF LUNDGREN FOTO JOHAN ALP

I kommunens översiktsplan beskrivs ­Gottsunda/ Valsätraområdet som en viktig del i staden med planerad utveckling till en av kommunens stadsnoder. I den fysiska utvecklingen ligger fokus på att bidra till ökad trygghet och trivsel, en samman­hängande stad och stadsdel, stadsliv och ökad ­samhällelig närvaro. Samtidigt ska områdets mångfald och lokala kraft tas tillvara. Utgångspunkten i arbetet ska vara social hållbarhet och dialog. Fem fokusområden Mål och aktiviteter har formulerats utifrån en aktuell lägesbild och kunskap för ett framgångsrikt arbete för att minska segregationen, öka tryggheten och

genomföra brottsförebyggande insatser i området. De ­kort­siktiga målen ska bidra till att Uppsala kommun når målen för 2030 och är formulerade utifrån fem fokusområden: hållbar livsmiljö och trivsel, trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, arbete samt d ­ elaktighet. Omfattande exploatering Fokusområdet hållbar livsmiljö och trivsel innebär att Gottsunda ska stärkas som stadsnod genom större sammankoppling med övriga staden. Planen är att tillvarata kvaliteter i området såsom kreativitet och mångfald tillsammans med Gottsunda Centrums kommersiella, kulturella och sociala verksamheter och närliggande naturvärden för att skapa ökat markvärde.

Foto: Göran Ekeberg

22


Det i sin tur ger utrymme för extra satsningar som ytterligare kan hjälpa till att stärka områdets positiva utveckling. Hela Uppsala ska vara tryggt och säkert Trygghet är det andra fokusområdet och stads­ utvecklingen ska bidra till ökad variation och att otrygga platser byggs bort. Målet är att Gottsunda/ Valsätra ska vara ett område där boende och besökare oavsett kön, ålder och bakgrund, känner sig trygga. Ett sätt att öka tryggheten är att stärka boendeperspektiv och arbeta med lokal mobilisering för ökad kollektiv styrka och socialt kapital, men också höja nivån på städning och underhåll av allmän plats. I trygghets­ arbetet ingår brottsförebyggandeinsatser och aktivt arbete mot ordningsstörningar och avgörande i detta är ett gott samarbete med polismyndigheten. Utbildning skapar förutsättningar Målbilden med fokusområdet barn och ungas ­uppväxtvillkor är att Gottsunda och Valsätras alla barn, unga och elever ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. En utbildning av god kvalitet är den av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och ­jämlikhet. Utbildningen ska ge förutsättningar för att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och gymnasie­examen. För att säkra fortsatt goda förskolor och skolor i Gottsundaområdet behöver de vara attraktiva för boende i området så väl som i ­intilliggande stads­delar. Här har bolaget tillsammans med Gottsunda Kulturhus en viktig uppgift för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Etablering av fler arbetsplatser Fokusområde arbete innebär att olika kommunala aktörer arbetar för att tillskapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Gottsunda. Uppsala Kommuns ­Fastighets AB har ett tydligt ansvar i och med att

Gottsunda Centrum ingår i bolagets förvaltning. Bolaget arbetar aktivt med att skapa så bra ­förutsättningar som möjligt för det lokala näringslivet i Gottsunda. Ett exempel är att bolaget nyligen ­öppnade ett kontorshotell för de riktigt små företagen i ­stads­delen. Ett annat exempel är etableringen av ett ­Utbildnings- och jobbcenter i bolagets lokaler i ­Gottsunda Centrum. Medborgardialoger Det femte fokusområdet, delaktighet, handlar om att föra en dialog med människor om vilka utmaningar de ser, vilka problem som är viktiga och vad som påverkar deras liv. Det handlar om att skapa en inkluderande medborgardialog som ger reella möjligheter till med­ verkan och beslutsfattande. Målbilden är att invånare och organisationer är delaktiga i att utforma samhället, att Gottsundaområdet har ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle som är medskapande i platsens utveckling. Handlingsplanen är en del av vardagen Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag arbetar med handlingsplanen som en del i det dagliga arbetet och med en tydlig målsättning att bidra till ett socialt hållbart Gottsunda. Som en naturlig konsekvens har bolaget tillsatt en särskild säkerhetschef som dagligen arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor i ­Gottsunda. 

Ulf Lundgren är säkerhetschef i Uppsala Kommuns Fastighets AB. När Ulf kom till bolaget 2019 hade han en lång karriär inom polisen bakom sig. Han har bland annat varit områdes­polis i Gottsunda. Det senaste uppdraget inom polismyndigheten var som ­kommunpolis i Uppsala.

23


Fakta. Här kan du läsa mer om vår förvaltning och vår organisation.


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

FÖRVALTNINGEN I SAMMANDRAG Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag äger och förvaltar tre centrumanläggningar för handel samt ca 300 bostäder inom Uppsala kommun. Härutöver förvaltar bolaget även kontor och lokaler för utbildning, hälsa och kultur. Fastighetsinnehavet består av ca 72 000 m2 uthyrbar yta fördelat på nio fastigheter. Tyngdpunkten i innehavet finns i stadsdelen Gottsunda med Gottsunda Centrum som bolagets viktigaste fastighet. Gottsunda Centrum är södra Uppsalas köpcentrum med ett brett utbud av dagligvaror kompletterade med sällanköpshandel och offentlig service. Här ryms butiker och ett stort antal restauranger och caféer tillsammans med offentlig service inklusive ­vårdcentral och folktandvård. I Gottsunda Centrum finns även ett brett kulturutbud i form av bl a bibliotek, teater och konstateljéer.

FÖRDELNING AV INNEHAVET PER LOKALTYP

Lokaler för handel och restauranger 21 % Lokaler för handel och restauranger Lokaler för kontor 8% Bostäder 24 % Lokaler för kontor Lokaler för utbildning 14 % Lokaler för hälsa 26 % Bostäder Lokaler för kultur 7%

LOKALERNAS GEOGRAFISKA FÖRDELNING

8% 24 %

Lokaler för utbildning

14 %

Lokaler för hälsa

26 %

En fjärdedel av Lokaler för kultur ytorna är bostäder

Gottsunda Storvreta

21 %

Gottsunda

93%

Storvreta

7%

7%

93 % 7%

De flesta lokalerna finns i stadsdelen Gottsunda

25


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

AVTALENS LÖPTID De lokalhyresavtal som Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag tecknat för butiker och restauranger löper i normalfallet på tre år och med tre års förlängning. Lokaler för vård, skola och omsorg är som regel tecknade med betydligt längre kontraktstider. Antalet uppsägningsbara avtal är relativt jämt fördelade över de kommande åren med ett genomsnittligt uppsägningsbart hyresvärde om 13,3 MSEK årligen.

KOMMERSIELLA HYRESAVTALENS LÖPTID

Löptid till 2020 Löptid till 2021 Löptid till 2020 Löptid till 2022 Löptid till 2023 Löptid till 2021 Löptid till 2024- Löptid till 2022 Löptid till 2023

22 % 33 % 22 % 13 % 33 %5 % 27 % 13 % 5%

Löptid till är 202428 % Löptiderna relativt jämnt fördelade mellan åren

VAKANSER 2019 Vakanserna har minskat under 2019 men är fortfarande bolagets största utmaning. Vid årets slut var ca 4 900 m2 av de kommersiella lokalerna vakanta. Det motsvarar ca 9 % av de kommersiella ytorna.

Handel och restauranger 44 % Kontor 17 % 44 % Utbildning Handel och restauranger 14 %

PROCENTUELL FÖRDELNING AV VAKANSER

26

Hälsa Lager

Kontor Utbildning

7% 17 % 18 % 14

Hälsa 7% Vakanserna har Övrigt minskat kraftigt under18 % de senaste åren


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

OMSÄTTNING OCH RESULTAT Bolaget omsatte 95 MSEK under 2019. Årets rörelseresultat blev en förlust om -3,7 MSEK och resultatet efter dispositioner och skatt blev -7,4 MSEK. Soliditeten var per årsskiftet 22,1 % och den löpande verksamheten genererar ett positivt kassaflöde om 22,8 MSEK vilket gett en självfinansieringsgrad för årets investeringar på 33 %.

Kommersiella lokaler Bostäder Mark

81,0 % 18,5 % 0,5 %

Kommersiella lokaler 81 %

HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING

Bostäder

18,5 %

Hyresintäkterna Mark 0,5 % för kommersiella lokaler har ökat under året

Totalavkastning 2019 Balanserad vinst 2019 12 31 Fastigheternas värde 2019 12 31

12 % 192 MSEK 1 376 MSEK

FASTIGHETERNAS TAXERINGSVÄRDEN Fastighet Gottsunda 34:2 Gottsunda 34:7 Gottsunda 44:1 Gottsunda 44:4 Gottsunda 44:5 Storvreta 44:28 Storvreta 44:29 Storvreta 46:21 Storvreta 1:103

Byggnadsvärde (kkr) 261 000 0 869 5 800 0 0 0 218 10 295

Markvärde (kkr) 60 555 9 256 415 1 829 0 0 0 216 1 781

Totalt 2019 (kkr) 321 555 9 256 1 284 7 629 0 0 0 434 12 076

278 182

74 052

352 234

27


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

BYGGNADERNAS STATUS Bolaget äger nio olika fastigheter varav tre är obebyggda. På fastigheterna finns sammanlagt ett 30-tal byggnader som i huvudsak uppfördes på 1970-talet. Gottsunda Centrum Gottsunda Centrum har genomgått tre större renoveringar sedan det ursprungligen uppfördes på 1970-talet. Mellan 2009 och 2016 byggdes centrumdelen ut med 8 000 m2 och nyligen färdigställdes en helt ny kontorsdel om 3 500 m2. I samband med dessa projekt har den tekniska standarden i större delen av centrumet uppgraderats. Större delen av Gottsunda Centrum håller idag hög standard. Lokaler utanför själva centrumbyggnaden i Gottsunda har däremot ett större behov av underhåll. Ett flertal förbättringar har genomförts under 2019. Det gäller bland annat förbättringar inom fastighetens ventilation och passersystem. För att sänka energiförbrukningen i centrumet pågår ett program för övergång till LED-belysning i allmänna ytor. Bostadshusen på Valthornsvägen Bostadshusen uppfördes 1974 och underhålls löpande enligt underhållsplaner. Renoveringar av lägenheterna sker efter behov och ofta i samband med byte av hyres­ gäst. Under 2019 påbörjades en renovering av trapphusen som slutförs under 2020. Kvarteret Flöjten Byggnaderna består av en förskola, en kommersiell byggnad och tio hyresbostäder. Samtliga är byggda 1981 och har en löpande underhållsplan. Storvreta Fastigheterna består av fyra byggnader med bostäder, kommersiella lokaler och vårdlokaler som tillsammans skapar det centrum som finns i Storvreta. Samtliga är byggda 1981 och har en löpande underhållsplan.

PROCENTUELL UPPDELNING AV BYGGNADSINNEHAVET BASERAT PÅ BYGGNADSÅR

28

1970-tal 1980-tal 1990-tal

89 % 3% 8% 1970-tal

89 %

1980-tal

3%

1990-tal 8% De flesta husen är byggda på 1970-talet


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

KOMMERSIELLA LOKALER Av bolagets uthyrbara yta är omkring 55 000 m2 kommersiella lokaler. Antalet hyresavtal uppgår till 84 st. Uppsala kommun och Region Uppsala utgör tillsammans med ICA & Willy:s de största hyresgästerna. De tio största hyresgästerna

Hyresgäst 1. Uppsala kommun 2. Region Uppsala 3. ICA 4. Willy:s 5. Uppsala kommuns Skolfastigheter

6. Edda förskola 7. Uppsala Stadsmission 8. Lindex 9. KappAhl 10. Systembolaget

HEMTREVLIGA BOSTÄDER Drygt 17 000 m2 av Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags uthyrningsbara yta är bostäder. Bolaget äger och förvaltar ca 300 lägenheter i Gottsunda och Storvreta. Majoriteteten av bostäderna finns i Gottsunda i direkt närhet till Gottsunda Centrum. På Valthornsvägen finns idag 238 bostadslägenheter samt 39 lägenheter för äldreboende. Bolaget äger dessutom tio lägenheter på Flöjtvägen i Gottsunda samt elva lägenheter på Hasselvägen i Storvreta. Hanteringen av bostadsförmedling sköts av systerbolaget Uppsala Bostadsförmedling AB. År 2019 förmedlades 28 kontrakt till nya hyresgäster.

SAMMANSÄTTNINGEN AV LÄGENHETSSTORLEKAR

1 rum och kök 1 rok: 38 st 2 rum och kök 3 rum och kök 2 rok: 184 st 4 rum och kök 5 rum och kök 3 rok: 50 st

38 st 184 st 50 st 20 st 6 st

4 rok: 20 st 5 rok: 6 st

De allra flesta Summa: 298 st lägenheterna är tvåor

29


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

GOTTSUNDA CENTRUM Gottsunda Centrum är bolagets viktigaste förvaltningsobjekt. Köpcentrumet ligger i stadsdelen Gottsunda i Uppsala kommun. Utbudet är varierat med såväl butiker, restauranger och caféer som bibliotek och andra kulturverksamheter. Gottsunda Centrum besöks av omkring 3,5 miljoner människor varje år vilket motsvarar 10 000 besökare varje dag året om. 4000000 3500000 3000000 2016: 3 543 676

2500000

2017: 3 520 476

2000000

10 0002018: personer 3 400 000 besöker 2019:Gottsunda 3 500 000 Centrum varje dag

1500000 1000000 500000 0

2016

2017

2018

2019

Omsättningen i Gottsunda Centrum har ökat med omkring 2,0 % årligen under de senaste åren. Under 2019 ökade omsättningen med 3,2 %. Omsättningen ökar mer än antalet besökare vilket innebär att varje besökare spenderar mer pengar vid varje besök. 2019 omsatte Gottsunda Centrum 495 MSEK. MSEK

500

400

2016: 465

300

2017: 472 2018: 479

200

2019: 495 På väg mot en halv miljard

100

0

30

2016

2017

2018

2019


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

GOTTSUNDA KULTURHUS Gottsunda Centrum ligger i en stadsdel som fått en stämpel som ”särskilt utsatt område”. Här är det extra viktigt att kunna erbjuda en centrumanläggning som bidrar till att ingjuta stolthet och framtidstro i människors liv. En viktig satsning som bolaget gör är den på kulturhuset i Gottsunda Centrum – ett kulturhus med flera intressenter men där bolagets egen verksamhet har en framträdande roll. Här kan vi presentera ett kulturhus som faktiskt fungerar och där den framgångsrika kulturverksamheten är viktig för centrumanläggningens roll i lokalsamhället. Besökare och evenemang i Gottsunda Kulturhus 2019  

Tusentals ungdomar får en meningsfull fritid i Gottsunda Kulturhus GOTTSUNDABIBLIOTEKET hade i snitt 470 besökare per dag. - BUSIG-festivalen hade 37 föreställningar med över 2 300 besökare

Över 14 000 deltog i aktiviteter på FÖRENINGSHUSET KONTAKTEN

GOTTSUNDA DANS & TEATER genomförde 184 föreställningar för 13 000 besökare.

ATELJÉFÖRENINGEN KONSTJORD hade 800 besökare på sina utställningar och i ateljéerna

Centrumevenemanget TRÄFFPUNKT TREKLANGEN hade över 14 000 besökare

MAGISKA GOTTSUNDA hade 10 000 besökare.

SPORTHALLEN OCH BOULE- OCH BOLLHALLEN var tillsammans uthyrda över 6 000 timmar.

GOTTSUNDABADET hade över 100 000 besökare.

Centrumevenemanget GOTTSUNDADAGEN hade 11 000 besökare.

31


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

BOLAGETS STYRELSE Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun. Styrelsen är politiskt sammansatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Styrelsens sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige. Styrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen och enligt de ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolagets styrelse

32

BEDO KAPLAN (S)

JAKOB VON ENGESTRÖM (C)

ALVA CEDERGREN (S)

LEIF HÄLLSTRÖM (L)

Ordförande

Vice ordförande

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

GUNNAR HEDBERG (M)

MATS WURMBACH (M)

EDIP AKAY (V)

JIMMY MATTSSON (S)

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Suppleant

PELAGIA AFENTOULIDOU (S)

ULF ÅSTRÖM (M)

JOSEF GÄRESKOG (KD)

GUNNAR KRAFT (V)

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Suppleant


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Bolagets verksamhet är indelad i tre avdelningar där det kommersiella arbetet ­organiserats under en fastighetschef och driften av fastigheterna under en driftchef. En tredje avdelning hanterar bolagets ekonomifrågor. Härutöver finns VD med stab. Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna. Ledningsgruppen sammanträder varannan fredag under ledning av VD. Bolagets ledning

ANDERS B LUNDH

JOSEFIN WALLBERG

PATRIK NYMAN

Verkställande direktör

Koordinator (VD-stab)

Ekonomichef

JENS DAHLMAN

THOMAS OLSSON

Fastighetschef

Driftchef

Bolagets revisorer PETER ALM LINDSTRÖM PWC, Huvudansvarig revisor

LISE-LOTTE ARGULANDER Lekmannarevisor

PATRIC KRUSE PWC, Auktoriserad revisor

TOMMY LARSSON Lekmannarevisor

33


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

BÄSTA PERSONALEN Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag har 15 anställda. Bolagets verksamhet är bred och uppgifterna spänner från tillgångsförvaltning och fastighetsdrift till marknadsföring och kultursamordning. I bolagets organisation lyfts affären fram, bland annat genom att resurser tillskapats inom uthyrning, förvaltning och projektledning. Under 2019 genomfördes en medarbetarenkät (NMI) där samtliga medarbetare deltog. Frågorna gällde arbetsorganisation, stöd, ledarskap, kunskaper och utveckling samt säkerhet och hälsa. Resultatet fastställdes på en poängfördelning från 0-100 där ett snitt på 67 poäng ansågs som ett bra resultat. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag fick i undersökningen ett NMI om hela 81 poäng!

Män Kvinnor

KÖNSFÖRDELNING I LEDANDE BEFATTNINGAR

34

80%

Kvinnor

20%

Majoriteten av tjänstepersoner i ledande befattningar är män

Män Kvinnor

KÖNSFÖRDELNING I BOLAGET

Män

80 % 20 %

Män

60%

Kvinnor

40%

60 % 40 %

Nästan hälften av bolagets medarbetare är kvinnor


Siffror. Här kan du läsa mer om vårt ekonomiska utfall och hur vi använt våra pengar.


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2019 Styrelsen och verkställande direktören för Uppsala Kommuns Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i valutan svensk krona.

Information om verksamheten Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Bolaget äger tre dotterbolag, Storvreta Centrum AB (100%), Gottsunda Marknad AB (100%) och Fastighetsbolaget Storvreta HB (99,9%). Bolaget är medlem i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och anslutet till arbetsgivar­ organisationen Fastigo. Bolaget är även medlem i Fastighetsägarna Sverige. Förvaltningen av bolagets fastigheter utförs i egen regi. Företaget har sitt säte i Uppsala.

Fastighetsbeståndet Bolaget äger 9 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till 71.979 m² varav 24 % avser bostadsyta. Antal bostadslägenheter uppgick till 298 st. Den ekonomiska uthyrningsgraden var 2019-12-31 99,6 % för bostäder och 89,4 % för lokaler. Den fysiska uthyrningsgraden var 2019-12-31 100 % (100) för bostäder och 90,9 % (85,0) för lokaler. Då bolaget under de senaste åren gjort större ombyggnationer kan en jämförelse i vakansgrad mellan åren bli missvisande pga färdigställandegrad av lokaler. Bolagets viktigaste fastighet är Gottsunda 34:2 vilken bland annat omfattar Gottsunda Centrum.

Fastigheternas värde En värdering genomfördes per årsskiftet med hjälp av Datscha, varvid marknadsvärdet ­bedömdes till 1 376 MSEK. Gottsunda 34:2 bedömdes ha ett marknadsvärde på 757 MSEK.

Försäljningar och förvärv av fastigheter Fastigheten Gottsunda 34:7 har under året sålts till en köpeskilling om 10 880 000 kr. ­Köpeskillingen baseras på en värdering beställd av stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Försäljningen innebär en kapitalvinst för bolaget om 9 723 000 kr, vilken redovisas i bokföringen 2020.

Investeringar i fastigheter Årets investeringar uppgick till ca 82 MSEK. Ca 42 MSEK har investerats i hyresgäst­ anpassningar i kontorshuset Skogen på plan 5 och 6 i Gottsunda Centrum och ca 22 MSEK har investerats i återuppbyggnaden av Gottsundaskolan efter branden 2018. Bolaget har investerat ca 7 MSEK i renovering av Gottsundabadet samt ca 3 MSEK i hyresgästanpassningar på plan 2. I övrigt har ett antal mindre investeringar genomförts.

Styrelsearbete Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Årsstämma per capsulam hölls den 4 april 2019. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och en, av styrelsen fastställd, arbetsordning. En särskild instruktion reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige som även beslutar om ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter. Styrelsen som verkat under året valdes av kommunfullmäktige den 22 januari 2019 för ­mandatperioden 1/1 2019 - 31/12 2022 och består av följande ledamöter och ­suppleanter:

37


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

Ordinarie ledamöter: Bedo Kaplan (S) (ordförande), Jakob von Engeström (C) vice ordförande samt Alva Cedergren (S), Leif Hällström (L), Gunnar Hedberg (M), Mats Wurmbach (M) samt Edip Akay (V). Suppleanter: Jimmy Mattsson (S), Pelagia Afentoulidou (S), Ulf Åström (M), Josef Gäreskog (KD) samt Gunnar Kraft (V).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Säkerhetsläget har fortsatt varit bekymmersamt. Bolagets fastigheter har under året utsatts för omfattande skadegörelse, anlagda bränder och sprängdåd. I Gottsunda Centrum har förekommit skjutningar, rån, mordförsök och annan grov brottslighet. Den 29 april 2019 beslutade kommunfullmäktige i Uppsala om avyttring av samtliga bolagets fastigheter. Enstaka byggnader avses överföras till andra delar av Uppsala kommun. Samtliga bolagets fastigheter i Storvreta avses säljas till en extern aktör liksom fastigheterna i Gottsunda Centrum. Här ska försäljningen ske genom en s k idékoncepttävling där olika fastighets­ utvecklare redovisar sina idéer för centrumområdet.

Omsättning och resultat Resultatet efter finansiella poster är -12,6 MSEK (41,8). Resultatet 2019 belastas av kostnader orsakade av den beslutade försäljningen och den beslutade idékoncepttävlingen syftande till en försäljning av Gottsunda Centrum. Solideten är 22,1 % (23,7). Den löpande verksamheten genererar ett positivt kassaflöde om ca 22,8 MSEK (29,8) vilket gett en självfinansieringsgrad för årets investeringar på 28,0 % (65,6). Planmässiga avskrivningar gjordes med 36,9 MSEK (35,7). Årets resultat efter skatt blev -7,4 MSEK (0,4). Resultatet 2019 belastas av kostnader orsakade av den beslutade försäljningen och den beslutade idékoncepttävlingen syftande till en försäljning av Gottsunda Centrum.

Finansiell ställning Bolagets finansiering regleras efter Uppsala kommuns finanspolicy beslutad av kommun­ fullmäktige och bolagets hela upplåning sker genom Uppsala kommun. Bolaget betalar ett räntepåslag på varje lån, räntepåslagets storlek beslutats av Uppsala kommunfullmäktige. Finansnettot uppgick till -8,9 MSEK (-7,4). Bolaget erhåller inga räntesubventioner.

Miljöpåverkan Bolaget bedriver ett strukturerat och systematiskt miljöarbete genom ett miljöledningssystem enligt ISO 14 001:2014. Arbetet styrs av en miljöpolicy som är antagen av styrelsen. Bolaget bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Ägarförhållanden Namn

Antal aktier

Antal röster

Ägarandel

Uppsala Stadshus AB

6 000

6 000

100%

Flerårsöversikt (kSEK)

2019

Rörelsens intäkter 95 144 Resultat efter finansiella poster -12 593 Balansomslutning 1 028 678 Soliditet (%) 22,1 Antal anställda 15

38

2018

2017

2016

2015

150 259 90 823 86 027 84 765 41 794 -860 -2 497 -1 725 1 035 680 950 548 906 492 852 023 23,7 21,7 22,5 26,5 18 19 19 16


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 6 000 000 1 220 711 199 060 307 381 569 206 662 587 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 381 569 -381 569 0 Årets resultat -7 403 563 -7 403 563 Belopp vid årets utgång 6 000 000 1 220 711 199 441 876 -7 403 563 199 259 024

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Beslutet i Kommunfullmäktige i april 2019 att avyttra samtliga av bolagets fastigheter innebär en särskild utmaning för bolaget. Kommunstyrelsen har uppdragit åt bolaget att fortsätta sin förvaltning av dess fastigheter till den tidpunkt då fastigheterna sålts. Dessutom ska bolaget vara berett att fortsätta förvaltningen i den händelse att Kommunfullmäktige avvisar samtliga anbud efter det att idékoncepttävlingen genomförts. Bolaget arbetar sedan 2017 efter en ny affärsplan för Gottsunda Centrum. Affärsplanens målsättningar för åren 2017 – 2019 har i allt väsentligt kunnat uppnås och omfattande värden har skapats genom aktiv fastighetsförvaltning. Bolaget avser arbeta vidare efter enligt affärsplanen under kommande år eller fram till dess att centrumfastigheten säljs. Den största risken för bolaget utgörs av den sociala oro som präglar Gottsunda Centrums närområde. Oron avspeglar sig direkt i uthyrningsprocessen där arbetet med att attrahera nya hyresgäster tydligt påverkas negativt av både de faktiska oroligheterna och den upplevda oron och stigmatiseringen av området. Bolagets fastigheter utsätts kontinuerligt för skadegörelse och attentat av olika slag. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag har ett nära samarbete med myndigheter och lokala aktörer, både kommersiella och andra, för att arbeta för ett säkrare, tryggare och trevligare Gottsunda. Under 2018 har en handlingsplan för Gottsunda och Valsätra tagits fram av Uppsala kommun. Handlingsplanen ska användas för att samordna arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. Bolaget arbetar aktivt med planen och har genomfört flertalet av de punkter som ankommer på bolaget. En annan risk är förändrade handelsmönster. Antalet fysiska aktörer förväntas bli färre när handeln flyttar ut på nätet. Så mycket som 11 000 fysiska butiker kan försvinna i Sverige fram till 2025 enligt HUI. Bolagets strategiska plan för Gottsunda Centrum syftar till att möta den utvecklingen.

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 199 441 875 årets vinst -7 403 563 192 038 312 disponeras så att i ny räkning överföres

192 038 312

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

39


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

RESULTATRÄKNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019 Resultaträkning KSEK

Not

2019-01-01 2018-01-01 – 2019-12-31 – 2018-12-31

Rörelsens intäkter 5 Hyresintäkter

6, 7

Övriga förvaltningsintäkter

8

Summa intäkter Fastighetskostnader

94 934

98 032

211

52 227

95 144

150 259

5

Kostnader för underhåll och fastighetsutveckling -3 278 -3 860 Driftkostnader

9, 10, 11 -52 869 -54 763

Fastighetsskatt -2 661 -1 899 -58 808 -60 522 DRIFTNETTO Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

36 336

89 737

12 -36 925 -38 103

BRUTTORESULTAT

-589

51 634

Centraladminstration

13, 14 -3 061 -2 807

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

15

138

117

Resultat från övriga rörelsegrenar -208

240

RÖRELSERESULTAT

-3 719

49 184

40

423

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

16

Räntekostnader och liknande resultatposter

17 -8 914 -7 813

-8 874 -7 390 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner

18

RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat

-12 593

41 794

5 720 -42 177 -6 873

-383

19 -530

765

ÅRETS RESULTAT

-7 404

382

41


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

BALANSRÄKNING 2019-12-31 Balansräkning KSEK

Not

2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

20, 21

794 182

707 942

Inventarier, verktyg och installationer

22

95 652

89 269

Pågående Om-/till-/nybyggnationer

23

71 687

132 884

961 521

930 095

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

24, 25

4 411

4 411

Fordringar hos koncernföretag

26

27 905

22 171

Andra långfristiga fordringar

27

346

296

32 662

26 878

Summa anläggningstillgångar

994 183

956 973

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

42

Kundfordringar

28

159

51

Fordringar hos koncernföretag

29

10 624

11 339

Övriga fordringar

30

22 348

66 184

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31

1 357

1 125

34 488

78 699

Kassa och bank

7

7

Summa omsättningstillgångar

34 495

78 706

SUMMA TILLGÅNGAR

1 028 678

1 035 679


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

BALANSRÄKNING 2019-12-31 Balansräkning KSEK

Not

2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

32, 33

Bundet eget kapital Aktiekapital

6 000

6 000

Reservfond

1 221

1 221

7 221

7 221

199 442

199 060

Årets resultat -7 404

382

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust

192 038

199 442

Summa eget kapital

199 259

206 663

35 770

49 179

Obeskattade reserver

34

Avsättningar 35 Uppskjuten skatteskuld

36

9 798

9 269

Övriga avsättningar

37

0

2 300

9 798

11 569

220 000

420 000

224

224

220 224

420 224

Förskott från kunder

1 357

3 463

Leverantörsskulder

40 534

14 359

Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag

38, 39

Övriga skulder

40

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

41

516 063

314 280

Koncernkonto Uppsala kommun

42

0

9 002

Aktuella skatteskulder

824

38

Skuld dotterbolag

0

511

Övriga skulder

43

3 744

1 510

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

44

1 105

4 881

Summa kortfristiga skulder

563 627

348 044

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 028 678

1 035 679

43


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

KASSAFLÖDESANALYS FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019 2019-01-01 2018-01-01 Kassaflödesanalys KSEK Not -2019-12-31 -2018-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -3 719 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

45

Erhållen ränta

49 184

34 624 -11 823 40

423

Erlagd ränta -8 914 -7 813 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

783 -146 22 814

29 824

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar

47 830 -19 098

Förändring koncernkonto -12 817 -131 288 26 175

7 090

Förändring av kortfristiga skulder -2 490

Förändring av leverantörsskulder

8 379

Kassaflöde från den löpande verksamheten

81 511

-105 092

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -81 761 -45 575 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

300

144

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-81 461

-45 431

0

150 000

Förändring övriga finansiella anl.tillgångar -50

518

Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-50

150 518

0

-5

Likvida medel vid årets början

7

12

Likvida medel vid årets slut

7

7

ÅRETS KASSAFLÖDE

46

Likvida medel vid årets början

44


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOTER KSEK

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Värdering av tillgångar, skulder och avsättningar Om inget annat anges värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncerntillhörighet Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upp­ ­­ rättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Uppsala Stadshus AB, ­organisationsnummer 556500-0642 med säte i Uppsala upprättar koncernredovisning. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkter redovisas netto efter moms och rabatter och i den period uthyrningen avser. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balans­ räkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från ­balans­räkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ­nedskrivningar. I ­anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt ­förvärvskostnader. Eventuella k­ apitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Derivatinstrument Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten ­Räntekostnader och liknande resultatposter, för ytterligare detaljer se not 38. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions­­kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodi­seras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Hä­r­igenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

45


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de ­finansiella anläggnings­tillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas indivi­duellt. Leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då u ­ nder­liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande s­katte­ effekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare ­räkenskapsårs ­inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per b ­ alansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga ­skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på ­balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period ­förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och ­uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer ­klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

46


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

Offentliga bidrag Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är v­ äsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Stomme och Grund Stomkompletteringar/innerväggar Yttertak Fasad/Fönster/Entrépartier El-installationer VVS-Installationer Hissar Värmeanläggningar Hyresgästanpassningar Markanläggningar Byggnadsinventarier Fastighetsinventarier Markinventarier Hyresgästanpassningar som finansieras av hyresgäst mot tidsbestämt hyrestillägg periodiseras över amorteringstiden. Inventarier

20-100 år 15-50 år 30-50 år 30-50 år 40-50 år 15-40 år 15-30 år 40-50 år 15 år 20 år 15-50 år 5-20 år 5 år

5 år

Låneutgifter De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

47


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 2 NYCKELTALSDEFINITIONER Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

NOT 3 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Garantibelopp – Fastigo Uppskov stämpelskatt m.a.a. koncerninternt förvärv Omställningsersättning

2019-12-31

2018-12-31

186 1 616 6 503 8 305

177 1 616 0 1 793

NOT 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

NOT 5 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Andel av årets nettooms. från bolag inom USAB-koncernen Andel av årets nettooms. från Uppsala kommun Andel av årets fastighetskostn. från bolag inom USAB-konc. Andel av årets fastighetskostn. från Uppsala kommun Andel av årets centrala admin. från bolag inom USAB-konc.

48

2019 2018

2,71 % 44,56 % 4,06 % 2,47 % 7,04 %

3,15 % 39,65 % 4,08 % 7,35 % 9,54 %


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 6 HYRESINTÄKTER

Bostäder Hyresintäkter (netto) Lokaler Hyresintäkter (netto) Om- & tillbyggnadstillägg Parkering Parkering

2019

2018

16 716 16 716

16 660 16 660

69 875 7 829 77 704

75 951 5 020 80 970

514 514

402 402

94 934

98 032

NOT 7 LEASING, LEASINGGIVAREN Operationell leasing avser uthyrning av bostäder, lokaler och parkeringsplatser. Största enskilda hyresgäst är Uppsala kommun som förhyr 40 % av bolagets uthyrda ytor. Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år Variabla avgifter som ingår i årets resultat

2019

2018

82 471 215 979 34 206 332 656

71 632 158 910 47 256 277 798

4 491

3 663

NOT 8 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

2019 2018

Försäkringsersättning Övriga förvatningsintäkter

177 33 211

52 145 82 52 227

NOT 9 LEASING, LEASINGTAGAREN Bolaget har inga operationella leasingavtal.

49


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 10 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

2019

2018

6 9 15

9 9 18

1 472 7 372 8 844

1 332 8 009 9 341

653 1 237 2 957 4 847

524 1 367 2 957 4 847

13 691

14 188

14 % 86 % 20 % 80 %

14 % 86 % 20 % 80 %

Styrelseersättning har utgått med 291 (231) kSEK under 2019. Några pensionsförmåner till styrelsen utgår ej. Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare Avtal om avgångsvederlag Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till 12 månaders omställningsersättning med avräkning.

NOT 11 DRIFTKOSTNADER

Reparationer Fastighetsskötsel Städning El Vatten och avlopp Renhållning Uppvärmning Snöröjning Fastighetsförsäkring Uthyrnings- & fastighetsadministration Gemensam marknadsföring centrum Bevakning Hyres-/kundförluster

50

2019 2018

3 611 4 569 2 703 3 886 1 966 1 214 6 717 693 1 042 19 921 1 291 5 086 170 52 869

2 850 2 646 2 862 3 789 1 392 1 350 7 247 380 6 069 20 706 1 698 3 483 293 54 763


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 12 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR

Utrangering av byggnadskomponenter Byggnader Markanläggningar Inventarier Byggnadsinventarier anskaffade 2012 eller senare Hyresgästanpassningar (amorteringsplan)

2019 2018

0 23 621 2 456 935 5 670 4 243 36 925

2 366 22 751 2 192 1 051 5 475 4 268 38 103

NOT 13 CENTRAL ADMINSTRATION De centrala administrationskostnaderna uppgick till 3,1 MSEK (2,8). Däri ingår kostnader för styrelse, VD, revision, årsredovisning samt del av Uppsala Stadshus ABs administration.

NOT 14 ARVODE TILL REVISORER Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller ­genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

EY Skatterådgivning Övriga tjänster Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag PwC Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster KPMG Revisionsuppdrag (biträde lekmannarevisionen)

2019 2018

20 528 548

32 111 143

14 14

14 14

196 13 41 250

66 60 41 167

55 55

59 59

NOT 15 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019

2018

Försäljning arbetsmaskiner

138 138

117 117

51


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 16 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Utdelning HBV Ek.För Ränteintäkter Uppsala kommun

2019

2018

0 40 40

2 421 423

NOT 17 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019

2018

Räntekostnader Uppsala kommun -8 914 -7 810 Övriga räntekostnader 0 -3 -8 914 -7 813

NOT 18 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019

2018

Förändring av ersättningsfond 13 409 -49 179 Koncernbidrag dotterbolag -15 -10 Koncernbidrag moder 5 735 7 012 Avskrivningar byggnader ersättningsfond -13 409 0 5 720 -42 177

NOT 19 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT Skatt på årets resultat 2019 Rättelse skatt tax 2019 -2 Förändring uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -528 Totalt redovisad skatt -530

2018

2018

2019

0 765 765

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt -6 873 -383 Skatt enligt gällande skattesats 21,40 1 471 22,00 765 Ej avdragsgilla kostnader -0,10 -7 -0,63 -2 Skillnad bokförda och skattemässiga avskrivningar 8,97 616 60,60 232 Justering avseende skatter för föregående år -0,03 -2 0,00 0 Utrangerat, återläggning skillnad mellan bokföringsoch skattemässigt värde, byggnader värde 0,00 0 -83,69 -321 Försäljning Gottsunda 34:7 -30,27 -2 081 Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång 0,00 0 1,14 4 Övriga dispositioner 0,00 0 22,57 87 Redovisad effektiv skatt -15,43 -2 199,52 765

52


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 20 BYGGNADER OCH MARK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 905 627 991 336 Inköp 184 11 459 Försäljningar/utrangeringar -293 -6 374 Omklassificeringar 112 133 -90 795 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 017 651 905 627 Ingående avskrivningar -197 684 -176 807 Försäljningar/utrangeringar 293 4 094 Omklassificeringar 0 1 595 Årets avskrivningar -26 077 -26 567 Utgående ackumulerade avskrivningar -223 468 -197 684 Utgående redovisat värde Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

794 182

707 942

958 997 1 376 449

927 571 1 178 974

Fastigheterna är värderade med hjälp av Datscha i form av en 20-årig kassaflödesvärdering med ett genomsnittligt direktavkastningskrav för restvärdet om 5,86%.

NOT 21 TAXERINGSVÄRDEN Fastighet

Gottsunda 34:2 Gottsunda 34:7 Gottsunda 44:1 Gottsunda 44:4 Gottsunda 44:5 Storvreta 44:28 Storvreta 44:29 Storvreta 46:21 Storvreta 1:103

Byggnadsvärde

261 000 0 869 5 800 0 0 0 218 10 295 278 182

Markvärde

60 555 9 256 415 1 829 0 0 0 216 1 781 74 052

Totalt 2019

Total 2018

321 555 9 256 1 284 7 629 0 0 0 434 12 076 352 234

240 923 8 419 1 155 6 688 0 0 0 382 8 055 265 622

2019-12-31

2018-12-31

NOT 22 INVENTARIER, FASTIGHETSINVENTARIER OCH HYRESGÄSTANPASSNINGAR

Ingående anskaffningsvärden 203 422 203 342 Årets inköp 418 3 710 Försäljningar/utrangeringar -14 425 -2 877 Omklassificeringar 16 813 -753 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 206 228 203 422 Ingående avskrivningar -114 154 -108 103 Försäljningar/utrangeringar 14 425 4 703 Årets avskrivningar -10 848 -10 754 Utgående ackumulerade avskrivningar - -110 577 -114 154 Utgående redovisat värde

95 652

89 269

53


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 23 PÅGÅENDE OM-/TILL-/NYBYGGNATIONER

2019-12-31

2018-12-31

Ingående saldo 132 884 Årets aktivering -128 946 Omklassificering 0 Årets investering 67 749 Utgående saldo 71 687

10 927 0 91 548 30 408 132 884

NOT 24 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2019-12-31

2018-12-31

4 856 0 4 856

4 856 0 4 856

Ingående anskaffningsvärden Andel resultat i FSHB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar -445 -445 Utgående ackumulerade nedskrivningar -445 -445 Utgående redovisat värde

4 411

4 411

NOT 25 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Namn

Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar

Storvreta Centrum AB 100% 100% 500 Gottsunda Marknad AB 100% 100% 1 000 Fastighetsbolaget Storvreta HB 99,9% 99,9%

Org.nr

Säte

Storvreta Centrum AB Gottsunda Marknad AB Fastighetsbolaget Storvreta HB

556833-8312 556643-0608 916514-6029

Uppsala Uppsala Uppsala

Bokfört värde

4 152 208 52 4 411

Eget kapital

Resultat

50 204 67

0 0 0

NOT 26 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 171 17 161 5 735 7 012 0 -2 002 27 905 22 171

Utgående redovisat värde

27 905

22 171

NOT 27 ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andel HBV Ek.för Övriga andelar Jämkningsmoms

54

2019-12-31

2018-12-31

44 36 267 346

47 36 214 296


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 28 HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR

2019-12-31

2018-12-31

106 53 159

17 35 51

2019-12-31

2018-12-31

12 0 3 619 6 994 10 624

7 134 4 205 0 0 11 339

Hyresfordringar Kundfordringar

NOT 29 FORDRINGAR UPPSALA KOMMUN KONCERNEN

Kundfodringar Hyresfordringar Koncernkonto Uppsala kommun Övrigt

NOT 30 ÖVRIGA FORDRINGAR

Skattekonto Moms Ej reglerade försäkringsskador Övriga kortfristiga fordringar

2019-12-31

2018-12-31

0 12 376 9 615 357 22 348

0 2 983 63 120 80 66 184

NOT 31 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna Intäkter Förutbetald försäkringskostnad Övriga förutbetalda kostnader

2019-12-31

2018-12-31

280 4 1 074 1 357

0 7 1 119 1 125

NOT 32 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE Namn

Antal A-Aktier

Antal aktier

Kvotvärde

6 000 6 000

1 000

NOT 33 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 2019-12-31

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 199 442 årets förlust -7 404 192 038 disponeras så att i ny räkning överföres

192 038

55


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 34 OBESKATTADE RESERVER

Ersättningsfond

2019-12-31

2018-12-31

35 770 35 770

49 179 49 179

0

0

2019-12-31

2018-12-31

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

NOT 35 AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång 9 269 10 034 Årets avsättningar 0 -765 Under året återförda belopp 528 0 9 798 9 269 Övriga avsättningar Belopp vid årets ingång 2 300 0 Årets avsättningar 0 2 300 Under året återförda belopp -2 300 0 0 2 300

NOT 36 UPPSKJUTEN SKATT PÅ TEMPORÄRA SKILLNADER 2019-12-31 Uppskjuten Uppskjuten Temporära skillnader skattefordran skatteskuld

Skattemässigt restvärde byggnader

Netto

0 -9 798 -9 798 0 -9 798 -9 798

2018-12-31 Uppskjuten Temporära skillnader skattefordran

Skattemässigt restvärde byggnader

Uppskjuten skatteskuld

Netto

0 -9 269 -9 269 0 -9 269 -9 269

Förändring av uppskjuten skatt

Belopp vid årets ingång

Belopp vid årets utgång

Skattemässigt restvärde byggnader -9 269 -9 798 -9 269 -9 798

NOT 37 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Framtida rivnings- och återställningskostnader Gottsundaskolan

56

2019-12-31 2018-12-31

0 -2 300 0 -2 300


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 38 UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT Bolaget tillämpar säkringsredovisning. Ett räntederivat har ingåtts med Uppsala kommun för att omvandla rörlig ränta till fast ränta på två av bolagets lån från Uppsala kommun. Matchning sker till 100 % lånebeloppet av underliggande lån men med en längre löptid på instrumentet än underliggande kapitalbindning. Dock är detta godkänt av kommunens finansutskott och därmed är risken pga skillnaden i löptid övertagen av kommunen som är motpart för bägge transaktionerna. Finansiella instrumentens verkliga värde 2019-12-31 2018-12-31 Ränte SWAP Uppsala kommun (fast ben 2,42 %, rörligt ben 3m Stibor) -11 427 -15 135 -11 427 -15 135 Uppgiften om verkligt värde är framtagen av utfärdaren (Uppsala kommun).

NOT 39 REDOVISNING RÄNTEBINDNINGSTIDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Långivare Räntesats % Datum för ränteändring

Lånebelopp Lånebelopp 2019-12-31 2018-12-31

Uppsala kommun (SWAP) 2,4250 2022-04-28 Uppsala kommun (SWAP) 2,4250 2022-04-28 Uppsala kommun 0,6600 2020-08-12 Uppsala kommun -0,3460 2019-01-28 Uppsala kommun 0,8675 2019-12-02 Uppsala kommun 1,0100 2023-09-08 Uppsala kommun 0,0440 2020-02-03 Uppsala kommun 0,2518 2020-03-02

100 000 70 000 100 000 0 0 150 000 150 000 150 000 720 000

100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 0 0 720 000

Kortfristig del av långfristig skuld

500 000

300 000

2019-12-31

2018-12-31

189 36 224

189 36 224

2019-12-31

2018-12-31

NOT 40 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Depositioner från hyresgäster Revers Uppsala kommun (ränte- & amorteringsfri)

NOT 41 SKULDER UPPSALA KOMMUN KONCERNEN

Leverantörsskuld Förskottsbetalda hyror Kortfristig del av långfristig skuld Upplupen räntekostnad Övrigt

601 123 11 499 10 369 500 000 300 000 3 692 3 789 271 0 516 063 314 281

57


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

NOT 42 CHECKRÄKNINGSKREDIT UPPSALA KOMMUN

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

2019-12-31 2018-12-31

137 000 0

72 000 9 002

NOT 43 ÖVRIGA SKULDER

Förskottsbetalda hyror Källskatt och arbetsgivaravgifter Övriga kortfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31

3 300 441 2 3 744

241 476 793 1 510

NOT 44 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupen semesterlöneskuld Förutbetalda hyresintäkter Upplupen elkostnad Övriga upplupna kostnader

2019-12-31 2018-12-31

599 0 145 362 1 106

689 3 787 145 259 4 879

NOT 45 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar 36 925 35 737 Utrangering av komponenter 0 2 139 Avsättningar -2 300 2 300 Intäktsförd men ej utbetald försäkringsersättning 0 -52 000 34 625 -11 824

NOT 46 KASSAFLÖDESANALYS DÄR KONCERNKONTO REDOVISAS SOM LIKVIDA MEDEL I enlighet med FAR:s redovisningskommittés uttalande nr. 5 har tillgodosaldo på koncernkonto redovisats som kortfristig fordran mot Uppsala kommun. Då detta ger en missvisande bild av årets kassaflöde redovisas nedan en alternativ kassaflödesanalys där koncernkontoförändringen under året redovisas som Likvida medel.

2019-12-31

2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 814 29 824 Förändringar i rörelsekapital 71 445 -3 605 Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 461 -45 431 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 150 518 Årets kassaflöde 12 748 131 306 Likvida medel vid årets början (inkl koncernkonto) -8 984 -140 290 Likvida medel vid årets slut (inkl koncernkonto) 3 626 -8 984

58


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

Uppsala 24/3 2020

Bedirhan Kaplan Ordförande

Jakob von Engeström Vice ordförande

Leif Hällström

Alva Cedergren

Gunnar Hedberg

Mats Wurmbach

Edip Akay

Anders B Lundh Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2/4 2020 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Alm Lindström Auktoriserad revisor

Patric Kruse Auktoriserad revisor

59


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Uppsala Kommuns Fastighets AB, org.nr 556099-5077

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Uppsala Kommuns Fastighets AB för år 2019. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp­rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uppsala Kommuns Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis­ ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Uppsala Kommuns Fastighets AB. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för­ hållande till Uppsala Kommuns Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings­ lagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo­visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm­ ningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam­ heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för­hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller

60

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions­sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi pro­fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, ­efter­som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo­ visningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo­vis­ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions­ berättelsen fästa uppmärksamheten på upp­ lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo­ visningen. Våra slutsatser baseras på de revisions­


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG ORG.NR 556099-5077

bevis som inhämtas fram till datumet för revisions­ berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revision­ ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ­ ENLIGT LAGAR OCH ANDRA ­FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Uppasala Kommuns Fastighets AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan­ de till Uppasala Kommuns Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels­ förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen­

heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis­ ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt­ ningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättnings­ skyldighet mot bolaget • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags­ lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av ­räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings­åtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning och utgångs­ punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts­underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Uppsala den 2 april 2020 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Alm Lindström Auktoriserad revisor

Patric Kruse Auktoriserad revisor

61


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

DEFINITIONER Belåningsgrad bokförda värden/bedömda marknadsvärden Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bokförda värde/bedömt marknads­värde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastig­heter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastig­heter vid periodens utgång. Direktavkastning Driftöverskott i relation till genomsnittligt bedömt marknadsvärde exklusive byggnader under uppförande. Driftnetto Hyresintäkter med avdrag för årets fastighets­kostnader enligt redovisningen. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i procent av hyresvärdet. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Justerat eget kapital Eget kapital ökat med 78,6 % av obeskattade reserver. Kassaflöde förvaltning Förvaltningsresultat med återläggning av avskriv­ningar och avdrag för betald skatt hänförlig till för ­valtningsresultatet. Kronor per kvm Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång. Projekt och obebyggd mark har exkluderats. Skuldränta räntebärande skulder Årets finansiella kostnader i procent av genom­snittliga (IB+UB/2) räntebärande skulder. Soliditet, synlig Redovisat eget kapital i procent av redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Totalavkastning Förvaltningsfastigheternas direktavkastning och värdeförändring uttryckt i procent. Totalt kapital Summa tillgångar. Överskottsgrad Driftnetto i procent av hyresintäkter.

62


Valthornsvägen 3B, 756 50 Uppsala. www.uppsalafastighets.se

Profile for Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag - Året som gick 2019  

I Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags årsredovisning presenteras bilder, händelser, fakta om verksamheten och siffror från det gångna året...

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag - Året som gick 2019  

I Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags årsredovisning presenteras bilder, händelser, fakta om verksamheten och siffror från det gångna året...