__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…ret som gick 2018


Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag Uppsala Kommuns Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter i Uppsala. Vår drivkraft är att skapa naturliga mötesplatser för människor i våra stadsdelscentrum. Mötesplatser där man kan handla livsmedel, uträtta ärenden, äta och umgås.


Innehåll. Året som gick 2018

4

En ny strategisk plan för Gottsunda Centrum

8

Nytt Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda

10

Nya restauranger skapar Matdestination

12

Handlingsplan Gottsunda

14

En färgstark stadsdelsfestival

16

HipHop, gemenskap och glädje 18 Nyinvigning av Gottsundabadet

20

Strålande utsikter för solenergi

22

Fakta

24

Siffror

36

Revisionsberättelse 60 Definitioner

62

3


Året som gick 2018

Bolagets nya strategi blev en fullträff! TEXT ANDERS B LUNDH FOTO JOHAN ALP

När vi tittar tillbaka på 2018 är det lätt att tänka på den sociala oro som präglar Gottsunda, den stadsdel i Uppsala där huvuddelen av bolagets fastigheter finns. Men jag återkommer till det – jag vill hellre börja med den framgångsresa som bolaget gjort under året som gick! Egentligen började det redan på hösten 2017, när bolagets styrelse tog beslut om en ny strategisk plan för Gottsunda Centrum. Strategin slår fast att centrumets viktigaste framgångsfaktor är daglig­ varuhandeln och att det är dagligvaruhandeln som är utgångspunkten när vi utvecklar centrumet. Nya butiksetableringar ska komplettera och förstärka dagligvaruhandeln. Inte minst utbudet av 4

restauranger och caféer är ett viktigt komplement till dagligvarorna. Under året har flera nya aktörer etablerats i Gottsunda Centrum och fler matgäster hittar hit och bidrar till ett ökat folkliv i Gottsunda Centrum. Vår vision är att Gottsunda Centrum ska bli den självklara mötesplatsen i södra Uppsala. Vi går från att vara ett lokalt köpcentrum till att bli södra Uppsalas köpcentrum. Vi fokuserar på att vara en destination för att handla, umgås, spana och bli sedd. Läs mer om strategin på sidan 8. Under 2018 har vi kommit ett stort steg närmare att förverkliga visionen för Gottsunda Centrum. Vakanserna har kunnat minskas kraftigt – från


ca 12 000 m2 till ca 8 000 m2. De lokaler vi hyrt ut under 2018 motsvarar ett hyresvärde om 41 MSEK och under året som gick ökade fastigheternas värde med 90 MSEK som ett resultat av minskade vakanser. Nu förändras världen och det går fort För oss som arbetar med handel och handelsfastighe­ ter så är det en spännande framtid som väntar. Köp­ centrumen kommer att se annorlunda ut i framtiden. Det vet vi. Nu gäller det att vara öppen för nya idéer och se trenderna – helst före alla andra.

Under 2018 gjorde vi svenskar omkring 10 % av alla inköp via nätet. Totalt omsatte näthandeln 77 miljarder kronor förra året. Mest populärt är att handla kläder och skor på nätet. Svenskar är early adopters. Det betyder att vi är snabba att ta till oss av nya trender och nya sätt att leva. Digitaliseringen förändrar detaljhandeln i grunden. Den traditionella fysiska butiken har fått allt hårdare konkurrens från andra kanaler och en allt större del av handeln har förflyttats till e-handel, smarta telefoner och surfplattor. De svenska konsumenterna tillhör de mest uppkopplade i världen. Användningen av smarta mobiltelefoner och surfplattor är omfattande, liksom en väl utbredd tillgång till mobilt bredband. Detta är en förklaring till att svenska konsumenter tillhör de som handlar mest varor på nätet och att många detalj­ handelsföretag i Sverige ligger relativt långt fram i utvecklingen. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags viktigaste fastighet är Gottsunda Centrum. Under året som gick har vi försökt vara öppna för nya idéer och se trenderna före alla andra. Vår nya strategi är anpassad efter den nya tiden. En stark trend för köpcentrum är att mat, dryck och underhållning tar större plats och står för en större andel av centrumens omsättning. I takt med att kunderna handlar mer på nätet så ökar centrumens funktion som mötesplats. Många av trenderna inom köpcentrum utgår från mat och dryck. 5


Gottsunda Centrum kommer att ha en viktig roll att spela i morgondagens Gottsunda. En tydlig inter­na­ tionell trend är tillkomsten av miljöer där besökarna kan umgås och trivas. Mixed usage är ett uttryck för stads­utveckling där boende, kommersiella funktioner, kultur, underhållning, service och arbetsplatser inte­greras för att skapa eftertraktade mötesplatser. Om centrumet kan erbjuda arbete, matbutiker, träning, vård och upplevelser får de konsumenten att återvända gång på gång. Nu tankar vi inte diesel längre För oss på Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är omtanken om vårt lokala samhälle och vår jord en naturlig del i vår vardag. De som bor och arbetar i våra fastigheter ska trivas, må bra och känna att de finns i en miljö som bidrar till något bättre. Vår verksamhet bedrivs hållbart och klimatsmart. Vi ställer höga krav på oss själva när vi förvaltar våra fastigheter i syfte att minska negativ miljöpåverkan. Vi ställer höga krav även på våra leverantörer. De som blir leverantörer till oss måste använda material och kemikalier som har en mindre negativ miljöpåverkan. Under de senaste åren har Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag investerat i solenergi inom det egna fastighetsbeståndet. Årligen producerar vi nu

6

ca 250 000 kWh i vår solcellsanläggning i Gottsunda Centrum. Förutom solcellsanläggningen finns även solpaneler på Boule- och bollhallen i Gottsunda Centrum som värmer både luft och vatten för hallen. Läs mer om vår satsning på solenergi på sidan 22. Under året pensionerade vi vårt sista fordon som krävde fossilt drivmedel. Nu är det eldrift som gäller för Uppsala Kommuns Fastighets AB.


Det innebär bland annat att vi satsar på att utveckla Mattorget ytterligare med tydligt sikte på att människor ska kunna umgås kring mat även på kvällstid. Det kommer även till uttryck genom bolagets stora ­engagemang kring olika verksamheter och evenemang kopplade till Gottsunda Kulturhus. Förra året arrange­ rade vi ett stort antal egna event och fungerade som koordinator för hundratals andra. Gottsunda Kulturhus skapar en meningsfull fritid för tusentals ungdomar i Gottsunda. Läs om Gottsundadagen på sidan 16. Genom ett aktivt och medvetet utvecklingsarbete kan Gottsunda Centrum förbättra vardagen för människor. Centrumet kan bidra till ett ökat väl­ befinnande och en ökad trygghet för dem som bor i området. Centrumet ska vara en mötesplats där alla är välkomna. Gottsunda Centrum kan på så sätt bidra till att ingjuta stolthet och framtidstro i människors liv. Bilder från det gångna året I årsredovisningen har vi samlat olika bilder av vår verksamhet 2018. Jag hoppas att du får glädje av att läsa vidare. På sidorna lite längre bak hittar du fakta om vår verksamhet och siffror från det gångna året.

Tiden efter utsattheten Stadsdelen Gottsunda finns sedan ett par år tillbaka på Polisens lista över s.k. särskilt utsatta områden. Bolagets fastigheter utsätts kontinuerligt för skade­ görelse och attentat av olika slag. I april utsattes bolagets kontor för ett bombattentat. Lyckligtvis befann sig ingen på kontoret vid tillfället för explosionen och skadorna blev enbart materiella. Under året har flera bränder anlagts i bolagets fastigheter och natten till den 8 oktober drabbades vår fastighet Gottsunda­ skolan av en anlagd brand där två av tre huskroppar totalförstördes och den tredje huskroppen fick ­om­fattande skador. Många myndigheter, organisationer och företag deltar nu i arbetet med att ta Gottsunda från utsatthet till tiden efter utsattheten. Polisen satsar på kamera­ övervakning och Uppsala kommun har beslutat om ett handlingsprogram för området. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag deltar aktivt i arbetet. Läs mer på sidan 14. Enligt ägardirektiven ska Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärka den sociala sammanhållningen i kommunen. Det här är något som vi tar på fullaste allvar. Det kommer till uttryck på flera sätt. Bolaget verkar bland annat för att skapa ett andra vardagsrum i Gottsunda Centrum – en plats där man kan träffas och umgås utanför det egna hemmet.

Jag avslutar med att framföra mitt allra varmaste tack till mina medarbetare för fina insatser under det gångna året. Jag är väldigt stolt över det vi åstad­ kommit tillsammans! Anders B Lundh Verkställande direktör

7


En ny strategisk plan för

Gottsunda Centrum När omvärlden förändras så gäller det att vara på tårna och framförallt utvecklingen inom e-handeln ställer nya krav på alla köpcentrum. TEXT JENS DAHLMAN FOTO JOHAN ALP

Under de senaste tio åren har Gottsunda Centrum genomgått flera större ombyggnationer och nya ytor har tillkommit. Samtidigt förändras omvärlden hela tiden och framförallt utvecklingen inom e-handeln ställer nya krav på alla köpcentrum. I samband med att Anders B Lundh tillträdde som VD för Uppsala

­ ommuns Fastighetsaktiebolag 2017, så beslutades K att en ny strategisk plan skulle tas fram för Gottsunda Centrum. Arbetet engagerade ett stort antal med­ arbetare, styrelseledamöter och konsulter från bolagets strategiska samarbetspartner Optimal. Under hösten 2017 beslutade styrelsen om den nya strategin för Gottsunda Centrum. Framgångsfaktorer idag Det finns många framgångsfaktorer i Gottsunda Centrum idag. Om man ska lyfta fram de tre viktigaste framgångsfaktorerna så blir det dagligvaruhandeln, kulturhuset och parkeringarna. Gottsunda Centrum har idag mycket framgångsrika livsmedelsaktörer som tillsammans med Systembolaget utgör centrumets ryggrad. Även apotek och blommor är viktiga inslag i det framgångsrika dagligvaruutbudet. Gottsunda Kulturhus har ett omfattande utbud av kulturella aktiviteter. Här finns bibliotek, samlingssalar, biosalong, konstateljéer och olika scener för dans och musik. Sammantaget ger det centrumet en unik prägel och ett mervärde som saknas på andra håll. Inget är så viktigt för ett köpcentrum som parke­ ringar. Här har Gottsunda Centrum en möjlighet att hävda sig i konkurrensen med andra centrum. ­Centrumets markparkeringar är en ovärderlig resurs och en viktig framgångsfaktor. Den nya strategin I den nya strategin för Gottsunda Centrum så utgår man från sin viktigaste framgångsfaktor, dagligvaru­ handeln. Dagligvaruhandeln i Gottsunda Centrum är mycket stark, men går trots det att utveckla. Ytterligare aktörer inom dagligvaror är fullt tänkbara, men i första hand handlar det om att utveckla lokaler och koncept

8


köpcentrum. Man fokuserar på att vara en destination för att handla, umgås, spana och bli sedd. Södra Uppsalas köpcentrum I Gottsunda Centrum kan man lösa hela sitt behov av dagligvaror. Ett brett och djupt utbud av livsmedel, apoteksvaror och blommor sätter centrumet på kartan och Gottsunda Centrum blir det självklara valet för boende inom upptagningsområdet. Man kan köpa färsk fisk och nybakat bröd i specialbutiker. Man kan klippa håret, laga sina skor och man kan hämta ut varor man köpt på nätet. I Gottsunda Centrum finns ett stort antal restau­ ranger och caféer där man kan äta gott och umgås med sina vänner. Kulturutbudet utvecklas och synlig­ görs. Bibliotek, scener och biosalong lyfts fram och tillsammans med förlängda öppettider på restauranger och caféer så kan kvällarna i Gottsunda Centrum sjuda av liv. Man utvecklar även sport och fritid och i anslutning till badhuset etableras verksamheter inom friskvård så som naprapat, massage och gym. De förskolor, skolor och andra utbildningsverksamheter som redan finns, kompletteras med ytterligare aktörer inom samma område. 

för redan befintliga hyresgäster. Dagligvaruhandeln ska sedan kompletteras och få stöd av andra verksamheter i Gottsunda Centrum. Kompletterande fokusområden Tre fokusområden har identifierats som kompletterar dagligvaruhandeln. Först och främst gäller det ­kom­pletterande handel där fokus inte längre ska vara på ”mainstream” utan etableringarna görs med sikte på att komplettera dagligvaruhandeln. Både offentlig och privat service finns och ska finnas inom centrumet. Etableringen av vårdcentral och tandvård under 2017 kan följas av annan offentlig och kommersiell service. Ett fokusområde med stor potential är mat och dryck. Ett intressant utbud under hela dagen kan bidra till att förstärka dagligvaruhandeln. Inte minst kan ett förlängt öppethållande hos restaurangerna bidra till ett ökat folkliv i Gottsunda Centrum och bidra positivt till centrumets utveckling. Gottsunda Centrums vision Visionen är att Gottsunda Centrum ska bli den själv­ klara mötesplatsen i södra Uppsala. Man går från att vara ett lokalt köpcentrum till att bli södra Uppsalas 9


Nytt Utbildnings- och jobbcenter

i Gottsunda

Som en del av planen att göra Gottsunda till en tryggare stadsdel satsar Uppsala kommun på fler möjligheter till utbildning. Under 2019 ska portarna till en ny vuxenutbildning öppnas! TEXT JENS DAHLMAN FOTO JOHAN ALP

gymnasiebetyg för att kunna söka till högskola och dessutom kommer utbildningar i SFI (svenska för invandrare) att erbjudas. Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat kraftigt senaste åren. Ett utökat kursutbud inom gymnasiala yrkeskurser gör det möjligt för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Redan innan det blev klart var utbildnings- och jobbcentret skulle etableras hade Arbetsmarknadsförvaltningen över 2 000 sökande, så det finns ett högt tryck från ­marknaden. Insatserna ger fler personer möjlighet att utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

Det var i juni 2018 som planerna för Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda kunde presenteras. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag hyrde ut 1 200 m2 nybyggda kontorslokaler i Gottsunda Centrum till Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala och i lokalerna kommer ett omfattande utbud av vuxenutbildning att erbjudas invånarna. Hög efterfrågan I Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda ska både vuxenutbildningar, kontor, konferensrum och studie­ utrymmen för den som pluggar på distans rymmas. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att satsa på yrkesutbildningar inom yrken där efterfrågan är stor, för att människor snabbt ska komma ut i arbetslivet. Det kommer också finnas möjlighet att läsa upp sina 10

Inte bara Gottsundabor som ska fylla lokalen. Planen är att Utbildnings- och jobbcenter Gott­sunda ska erbjuda plats för 250 personer och att lokalerna ska vara öppna från tidig morgon till sen kväll. Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, menar att det kommer att bli ett lyft för hela Gottsunda men att det inte bara är boende i Gottsunda som ska fylla lokalerna. Han säger att tanken är att människor från hela Uppsala ska komma hit och utnyttja möj­lig­ heterna som erbjuds. En motiverad satsning Det här är en stor satsning från Arbetsmarknads­ förvaltningen. Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, menar att satsningen kommer att betala sig själv genom att fler kommer ut i arbetslivet. Dessutom tror hon att satsningen kan bidra till att få bort Gottsunda från polisens lista över utsatta ­områden. Detta ska göras genom snabb integration och att människor får det stöd som de behöver. 


11


Nya restauranger skapar

Matdestination Under 2018 etablerade Frasses och Indian Khusboo sina första restauranger i Uppsala. Man valde Mattorget i Gottsunda Centrum. Tillsammans med populära Hinode Sushi och Uppsalafavoriterna Feskarn och Triller, kunde Mattorget erbjuda något för alla. TEXT ANNA ANDERSSON FOTO JOHAN ALP

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag har arbetat aktivt för att förändra Mattorgets uttryck och gjort det mer trivsamt och inbjudande. Med de nya hyres­ gästerna och tillsammans med centrumets övriga restauranger Subway, KENS, Dimasqi och Mandarin Garden har Gottsunda Centrum blivit en matdestination på riktigt. Den norrländska kedjan Konceptet Frasses har funnits i över 40 år och har sina rötter i Norrland. Restaurangen har under åren blivit populär i hela Sverige och var i början mest känd för sin storsäljare ”Parisaren”. Idag är det ham­ burgermenyn Skrovmålet som är mångas stora favorit och en klassiker hos Frasses. På Frasses är det norrlänska råvaror och smaker som gäller och det är det som gjort att hamburger­ restaurangen skiljer sig från andra kedjor. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är stolta att ha Uppsalas första Frasses i Gottsunda Centrum och restau­ rangens unika meny är uppskattad av gästerna. 12

En sprakande matupplevelse Indian Khusboo har en meny som täcker hela det indiska köket, från heta Vindaloo till lerugnsbakat mjukt Naanbröd. På restaurangen får gästerna en riktig smak­upp­levelse med mat i olika färger och kryddor som doftar indiskt och väcker alla sinnen till liv. Indian Khusboo har snabbt blivit en uppskattad del av ­Mattorget och är kanske ­Uppsalas bästa indiska restauranger. En stor favorit är rätten Chicken Tikka Sizlar som serveras sprakande på ett hett stekfat. Indian Khusboo har sedan tidigare två populära restauranger i Stockholm och restaurangen i ­Gottsunda Centrum är kedjans första i Uppsala. Helt rätt enligt trenden Köpcentrum kommer att se annorlunda ut i framtiden, främst på grund av digitaliseringen som ständigt skapar nya utvecklingsmöjligheter. Mycket har redan hänt och en stor anledning till förändringen är att e-handeln tar större marknadsandelar. En stark trend för köpcentrum är att mat, dryck och underhållning tar större plats och står för en större del av centrumens omsättning. Kundernas behov av shopping har minskat och istället har efterfrågan av mötesplatser ökat. Mycket talar för att mat, dryck och underhållning kommer att dominera vissa köpcentrum i framtiden och därför känns ­satsningen på Gottsunda Centrums Mattorg och utvecklingen av mat- och dryckesutbudet helt rätt. 


13


Handlingsplan Gottsunda

Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en handlingsplan för Gottsunda/Valsätra som ska användas för att samordna det kortsiktiga och långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. TEXT HÅKAN BROLIN FOTO JOHAN ALP

I kommunens överskitsplan från 2016 beskrivs ­Gottsunda/Valsätraområdet som en viktig del i staden med planerad utveckling till en av kommunens stads­noder. I den fysiska utvecklingen ligger fokus på att bidra till ökad trygghet och trivsel, en sammanhäng­ ande stad och stadsdel, stadsliv och ökad samhällelig närvaro. Samtidigt ska områdets mångfald och lokala kraft tas tillvara. Utgångspunkten i arbetet ska vara social hållbarhet och dialog. Fem fokusområden Mål och aktiviteter har formulerats utifrån en aktuell lägesbild och kunskap för ett framgångsrikt arbete för att minska segregationen, öka tryggheten och genom­ 14

föra brottsförebyggande insatser i området. De kort­ siktiga målen ska bidra till att Uppsala kommun når målen för 2030 och är formulerade utifrån fem fokusområden: hållbar livsmiljö och trivsel, trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, arbete samt delaktighet. Omfattande exploatering Fokusområdet hållbar livsmiljö och trivsel innebär att Gottsunda ska stärkas som stadsnod genom större sammankoppling med övriga staden. Planen är att tillvarata kvaliteter i området såsom kreativitet och mångfald tillsammans med Gottsunda Centrums kommersiella, kulturella och sociala verksamheter och


närliggande naturvärden för att skapa ökade fastig­ hetsvärden. Det i sin tur ger utrymme för extra ­satsningar som ytterligare kan hjälpa till att stärka områdets positiva utveckling. I stadsutvecklingen som långsiktigt ska stärka stadsnoden Gottsunda-Ultuna ingår en omfattande exploatering om 5 000-7 000 bostäder och en broförbindelse mellan Ultuna och Bergsbrunna. Hela Uppsala ska vara tryggt och säkert Trygghet är det andra fokusområdet och stads­ utvecklingen ska bidra till ökad variation och att otrygga platser byggs bort. Målet är att Gottsunda/ Valsätra ska vara ett område där boende, besökare och verksamma, oavsett kön, ålder och bakgrund, känner sig trygga. Ett sätt att öka tryggheten är att stärka ­boendeperspektiv och arbeta med lokal mobilisering för ökad kollektiv styrka och socialt kapital, med också höja nivån på städning och underhåll av allmän plats. I trygghetsarbetet ingår brottsförebyggandeinsatser och aktivt arbete mot ordningsstörningar och avgörande i detta är ett gott samarbete med polismyndigheten.

medborgardialog som ger reella möjligheter till med­ verkan och beslutsfattande. Målbilden är att invånare och organisationer är delaktiga i att utforma samhället, att Gottsundaområdet har ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle som är medskapande i platsens utveckling. Viktigt samarbete Under 2018 har handlingsplanen resulterat i fler nattvandrare, att grannsamverkan har startat i två bostadsområden samt i att fyra fastighetsägare (inkl. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag) har skapat en gemensam fastighetsägarförening. Fastighets­ ägarföreningens första genomsamma uppdrag blev att sätta en grundstandard för utemiljön med planering för renhållnings- och belysningsåtgärder. Under hösten genomfördes också en medborgardialog om trygghet som grund för ett medborgarlöfte mellan polisen, fastighetsägarföreningen och kommunen.

Utbildning skapar förutsättningar Målbilden med fokusområdet barn och ungas uppväxtvillkor är att Gottsunda och Valsätras alla barn, unga och elever ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. En utbildning av god kvalitet är den av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jäm­ likhet. Utbildningen ska ge förutsättningar för att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och gymnasie­ examen. Oavsett ålder, kön och bakgrund ska förutsätt­ ningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat ges. För att säkra fortsatt goda förskolor och skolor i Gottsundaområdet behöver de vara attraktiva för boende i området så väl som i intilliggande stadsdelar. Etablering av fler arbetsplatser Fokusområde arbete innebär att flera kommunala ­aktörer i området arbetar för att tillskapa fler arbets­ tillfällen och anställningar. Uppsala Kommuns Fastig­ hetsaktiebolag har ett stort ansvar i och med förvalt­ ningen av Gottsunda Centrum och arbetar intensivt för att etablera fler arbetsplatser genom uthyrningar. Uthyrningen till Uppsala kommun och Arbetsmarknads­ förvaltningen för att skapa ett Utbildnings- och jobb­ center i Gottsunda Centrum är ett exempel på lyckad åtgärd inom detta fokusområde. Medborgardialoger Det femte fokusområdet, delaktighet, handlar om att föra en dialog med de berörda om vilka utmaningar de ser, vilka problem som är viktiga och vad som påverkar deras liv. Det handlar om att skapa en inkluderande

För att skapa ett trivsamt område Medborgardialogen leder till ett medborgarlöfte som kommunen, polisen och fastighetsägarföreningen skriver under. I november 2018 fick boende i södra Uppsala möjlighet att tycka till om vad som bör göras för att öka trivseln i Gottsundaområdet. Hela 950 personer som bor, arbetar och vistas i området svarade på enkäten och många besökte också Gottsunda Centrum där medborgardialogen hölls för att prata med kommunen, polisen och Fastighetsägarföreningen på plats. Detta resulterade i att vissa åtgärder kommer att genomföras för att höja standarden avseende utemiljön samt skapa bättre möjligheter till feriearbete och praktikplatser för ungdomar. Polisen kommer också att arbeta med en områdespolisgrupp och kamera­ övervakning samt samarbeta med lokala aktörer som stöd till grannsamverkan och nattvandringar.  15


En färgstark

­stadsdelsfestival Programmet för Gottsundadagen var fyllt med aktiviter som verkade passa alla besökare. Den goda stämningen spreds över hela centrumet och trappades upp i och med firandet av Gottsunda Dans & Teaters 20-årsjubileum. TEXT ANNA ANDERSSON FOTO JOHAN ALP

16


Gottsundadagen är en mycket uppskattad och väl­ besökt aktivitet som anordnas i Gottsunda Centrum en höstlördag varje år. Centrumet och Gottsunda Kultur­ hus fylls av dans, musik, teater och mat från hela världen. Gottsundadagen 2018 besöktes av över 10 000 personer! Mat och dans i kombination En av de mest populära händelserna på Gottsunda­ dagen var möjligheten att prova på hemlagade delika­ tesser och maträtter från olika länder. I årets upplaga av stadsdelsfestivalen fanns flera olika rätter att välja bland: Kai Leka och Domoda från Gambianska före­ ningen, syrisk Baklava och Knafeh från Dimashqi och hemlagad falafel från Kau-Kau köket. En liten bit därifrån, på Gottsunda Centrums Mattorg var det fullt av människor som beundrade magdansörerna i sina färgglada och utsmyckade klädsel. Dansen kopplade an till det mångkulturella uttryck som skapats i ­centrumet under dagen och utfördes av Uppsala Tribal Bellydance Collective. Mer dans bjöds det förstås på i Gottsunda Kultur­ hus. Hela fem dansuppvisningar stod på schemat och platserna fylldes snabbt. Jubileumsshow och kabaré Gottsunda Dans & Teater firade sitt 20-årsjubileum på flera sätt, bland annat genom en jubileumsshow där barn från alla olika dans- och teatergrupper deltog. De gav sin tolkning av Gottsundateaterns historia och blandade dessutom in delar av föreställningar som genomförts under årens lopp. Senare på kvällen bjöds det på kabaré, även den med utdrag ut tidigare ­föreställningar och med personer som på ett eller annat sätt varit med i Gottsundascenens historia. Konferencier var skådespelaren Carlos Romero som en gång i tiden medverkade i barnverksamheten i Gottsunda. Bandet Börje Tull som spelade under kvällen spelade också på den föreställning som invigde Gottsunda teater i mars 1998. En väldigt speciell gäst var pensionären Finn Poulsen som är en av grundarna till teatern.

Konstutställningar och ”Vi är Gottsunda” På Kulturpunkten var det vernissage för en utställning med fotografier, bildspel och affischer från Gottsunda­ teaterns verksamheter genom åren. Även Konstjord, som är Gottsunda Centrums egna konstateljéer, samt Gottsunda Konstgille visade konst. Under dagen visades även del fyra av filmprojektet ”Vi är Gottsunda” som är en dokumentärserie där Gottsundabornas egna berättelser står i fokus. Serien handlar om att visa en ny bild av Gottsunda där de boendes syn på framtidens utmaningar och lösningar presenteras. Kommun­ styrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunal­ råd Mohamad Hassan (L) deltog vid premiärvisningen av den fjärde delen av filmen. Spännande för de små Det fanns självklart gott om aktiviteter för barnen under Gottsundadagen. De kunde få ansiktsmålning eller själva prova på att måla i en målarhörna. De fick träffa glada ballongvikare som skapade härliga ballongfigurer och dessutom fanns räddningstjänsten på plats utanför centrumet med flera brandbilar att titta och känna på. Brandmännen visade hur brandbilarna och utrust­ ningen fungerar och många fick chansen att prova de gula räddningstjänsthjälmarna och sitta i förarsätet. En annan mycket populär programpunkt var aktiviteten ”dansa till en bok” där en danspedagog läste en saga för barnen som sedan fick skapa en egen dans utifrån bokens handling.

Ett gott samarbete Gottsundadagen genomfördes som ett samarbete mellan Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och aktörerna i centrum, så som Gottsundabiblioteket, Mötesplats Treklangen, Gottsunda Dans & Teater, Konstjord och Kontakten. När den sista lampan släktes för i år kunde alla konstatera att det varit den bästa Gottsundadagen i mannaminne.  17


HipHop

gemenskap och glädje Hela Gottsunda andades hiphop när den tredje upplagan av ­Gottsunda Hiphop gick av ­ stapeln i slutet på augusti. ­Artister från hela världen var på plats för att uppträda. TEXT JOSEFIN WALLBERG FOTO LEO AHMED

Gottsunda Hiphop-festivalen är en uppföljare till den internationella hiphop-festival som arrangerades i Gottsunda 1992. Festivalen ses som legendarisk i mångas ögon och en viktig del i den svenska hip­ hop-historien. Under 2016 återupplivades festivalen och intresset har sedan dess varit mycket stort. Gottsunda Centrums parkering fylldes På festivalen bjöds på en rad olika framträdanden och aktiviteter. Det fanns flera inomhusscener på ­Gottsunda Dans & Teater och i Kulturpunkten. På Gottsunda Centrums parkering hade en stor utom­ husscen byggts. Där uppträdde artisterna och ­dansarna för en publik på nästan 7 000 personer varje dag! Förutom uppvisningarna erbjöds besökarna också aktiviter som workshops i dans och graffiti, före­ läsningar, vernissager och filmvisningar. Dessutom hade flera stora containrar placerats ut där graffiti­ konstnärer målade live under hela festivalen. En imponerande lineup Artister, DJ:s, dansare och konstnärer från hela världen fyllde programmet för Gottsunda HipHop. Den världs­ kände dansaren Damon Frost var tillbaka i Gottsunda efter att också ha deltagit på festivalen 1992. Han har 18

medverkat i ett stort antal dansshower, turnéer och tv-program med kända artister runtom i världen. Bland de inbjudna gästerna på graffitiscenen fanns Mick La Rock, en legend inom graffitins värld. Han höll ett fullsatt föredrag om utvecklingen inom genren och målade dessutom live under festivalen. Hela tio DJ:s från bland annat Berlin, Frankfurt, Köpenhamn, Malta, Stockholm och Uppsala spelade och på dansscenen återfanns bland annat dansare från Danskompaniet, Uppsala Loves HipHop och Above the Clouds. Cherrie och Labyrint Det var avslutningsartisterna under fredagen och lördagen som drog absolut mest publik. Cherrie, en av landets mest aktuella artist som turnerat över stora delar av världen och erhållit flera nomineringar och priser från både Grammis och P3 Guld, bjöd på show under finalnumret av fredagen. På lördagen var det de lokala favoriterna Labyrint som avslutade festivalen till öronbedövande jubel från publiken. Labyrint är en rapgrupp från Gottsunda som fick sitt stora


­ enombrott i slutet av 2007. Sedan dess har gruppen g släppt två album och är välkända över hela Sverige. Främja kreativitet Gottsunda HipHop är ett projekt där hiphopen används som ett redskap för att främja unga människors kreativitet, skaparglädje och möjligheter att ta plats i det offentliga rummet och samtalet. Flera av Sveriges mest framgångsrika graffitikonstnärer och hiphop­ artister var på plats under den första Hiphop-festivalen i Gottsunda 1992 och berättar om betydelsen festi­ valen haft för deras egen utveckling. Gottsunda HipHop bygger på tanken om allas aktiva deltagande, att mötas och göra något tillsammans oavsett vart man kommer ifrån och vem man är. Hela Uppsala välkomnas att titta, lyssna och delta i den drog- och alkoholfria folkfesten. Ett stort ideellt arbete bakom evenemanget Det är många som samverkar för att kunna genomföra Gottsunda HipHop, både företag och ideellt enga­

gerade. Några av de större samarbetsparterna är Uppsala kommun, Uppsala Kommuns Fastighets­ aktiebolag och Kulturpunkten, SH Bygg, Vattenfall, Studiefrämjandet, Gottsunda Dans & Teater, Uppsala­ profilen Affe Ashkar, KEN’s, Uppsala Loves Hip Hop och många fler. Flera ideella föreningar ställde upp med vakter och samordnare under festivalen och bland dem fanns Gsunda Framtid, Shoutout, La Softa, Uppsala Ungdomsjour och Gottsundakyrkan. Ellen Ferngren, kultursamordnare vid Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag, är en av de drivande arrangörerna av festivalen och hon är stolt och glad över årets resultat. De lyckades få in fler inslag från hiphopens olika delar detta år, förutom musiken och graffitin. En stor satsning gjordes på dansen med dans-battles, breakdance och street­dance­före­ställ­ ningar. Riktigt lyckat blev det att ha de spännande dans-battle finalerna på stora scenen vilket var nytt för i år. Ellen ser redan fram emot Gottsunda HipHop 2020 som hon tror kommer att bli ännu bättre och större, hon avslöjar att det redan nu smids storartade planer.  19


Nyinvigning av

Gottsundabadet Det var fullt av människor i Gottsundabadets nyrenoverade reception på invigningsfesten i september 2018. Allmänheten var inbjuden och fick se på när Kaj Krokodil klippte bandet och välkomnade de badsugna gästerna in till det nya fräscha badhuset. TEXT JOSEFIN WALLBERG FOTO JOHAN ALP

Gottsundabadet har funnits i Gottsunda Centrum i över 40 år och är mycket populärt bland barnfamiljer och motionssimmare. Utöver bassänger och bastu stolt­ serar badanläggningen med Uppsalas längsta vatten­ rutschbana. Under 2018 har badhuset genomgått en rejäl föryngringskur när hela badhuset har renoverats.

20

Ett uppskattat bad Gottsundabadet har i snitt ca 400 besökare varje dag. Badet har öppet alla dagar året om och har Sveriges mest generösa öppettider. Varje vecka anordnar badet simskola och simgrupper för mer än 400 elever. Tillsammans med Fyrishov utbildar Gottsundabadet


hela 2 500 förskolebarn i vattenvana och simning. Badet har två primära målgrupper, familjen och ­motionären. För dessa målgrupper finns flera aktivite­ ter som badkalas, pooldisco, simskola och Härliga fredag, en kväll bara för vuxna. Renoveringen Entrén har byggts om och flyttats. Nu är den ljusare, mer öppen och placerad i anslutning till badhusets servering. En ny reningsanläggning har installerats och elcentraler, elledningar och ventilationskanaler har bytts ut. Värmesystemet har justerats och all belysning har bytts ut till energieffektiva LED-armaturer. ­Ytskikten i alla duschrum och omklädningsrum har renoverats och nya omklädningsskåp har installerats. Ångbastun har ersatts av en gemensam Aufguss-bastu och bubbelpoolen blev istället en ny varmbassäng som ökar kapaciteten för simskolor och rehabiliteringsbad. Flera politiker på plats… Süleyman Anter (V), ordförande i Fyrishov AB, var med under invigningen och är mycket nöjd med resultatet efter renoveringen. Han ser fram emot att visa upp badbuset för Uppsalas invånare. Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden var också på plats och berättar om satsningen på ett

hbtq-anpassat omklädningsrum. Alla som känner behov av att använda rummet är välkomna att göra det. Gottsundabadet är ett av de första badhusen i Sverige som är hptq-certifierade. …och Kaj Krokodil Kaj Krokodil som tidigare är känd från Fyrishov flyttade i samband med renoveringen och blir därmed Gott­ sundabadets nya maskot. I ett pressmeddelande skriver Fyrishov: ”Anledningen till flytten är att Kaj hört att det finns många barn på Gottsundabadet som han aldrig träffat”. Kaj Krokodil var med under invigningen och kommer att finnas på badet i samband med olika aktiviteter som barnkalas, pooldisco och andra ­speciella aktiviteter. Gottsundabadet i framtiden Efter renoveringen upplevs badanläggningen som mer inbjudande och trygg. Eftersom Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag arbetar aktivt med att stärka den sociala sammanhållningen i stadsdelen är renoveringen en betydelsefull del i detta. Det är också viktigt att anläggningen är attraktiv för att kunna möta den ökade besöksvolym i ett växande område. I framtiden är planen att Gottsunda ska få ett nytt, ännu större badhus!  21


Strålande utsikter för solenergi

Att placera solceller på Gottsunda Centrum har varit ett projekt som tagit både tid och kraft, men idag är anläggningen en av de största i Uppsala och ger massor av energi tillbaka! TEXT MANNE JOHANSSON

Det var inte svårt att se potentialen för en solcells­ anläggning på Gottsunda Centrums platta tak som motsvarar storleken av närmare nio fotbollsplaner. Eftersom centrumet, precis som alla andra köpcentrum, förbrukar stora mängder elektricitet skulle solinstrål­ ning på takytan resultera i minskat behov av att köpa in el. På så sätt skulle Gottsunda Centrum kunna använda egenproducerad el till både uppvärmning och nedkylning av lokalerna under de varierande temperaturer som Sveriges årstider bjuder på. Självklart att välja solel Solinstrålning finns överallt och är långsiktigt det bästa alternativet för elproduktion. När investeringen i solcellerna är genomförd påverkas inte solel av energiprisändringar och när solanläggningen senare är helt avbetalad är energin i princip gratis. Utöver de ekonomiska fördelarna undviks också miljöpåverkande utvinning samt transporter av bränsle. Solenergi finns i enormt mycket större mängd än vad jorden någonsin kommer att behöva och blir därmed aldrig en bristvara. Foto Anders Tukler

22

Solcellsanläggningar är tysta, ger inga utsläpp vid användning och avger heller ingen lukt vilket är en stor skillnad mot fossil energiutvinning. Dessutom exploateras ingen ny mark när solceller installeras på byggander vilket ger ett attraktivt mervärde i en tid av stadsförtätningar. God tidpunkt för projektet Solceller har historiskt sätt varit mycket dyra, men mellan år 2000 och 2012 sjönk priserna kraftigt till följd av teknikutveckling och utbyggnad av produk­ tionskapacitet i världen. I Sverige mer än halverades priset på både solcellsmoduler och kompletta system under åren 2010 och 2011. Med hänsyn till detta var tidpunkten för Uppsala Kommuns Fastighets­aktie­ bolags beslut att starta projektet med solceller helt rätt i tiden. Bolaget fick en förfrågan via STUNS Energi från en student från Civilingenjörsprogrammet i energisystem som ville göra sitt examensarbete om solcellsanlägg­ ningar. STUNS Energi driver projekt i skärningspunkten


mellan universitet, näringsliv och samhälle och är en aktiv samarbetspartner för många av kommunens bolag som söker nya hållbara energi- och miljölös­ ningar. Studenten tillsammans med STUNS Energi skapade modelleringar av marknadens olika typer av solceller och tog fram en teknisk beskrivning av ett passande system för Gottsunda Centrum. Stort utbud av leverantörer Solcellsanläggningar är idag djupt etablerade och det finns ett stort antal leverantörer på marknaden. Med hänsyn till upphandlingsreglerna genomförde bolaget under år 2015 en offentlig upphandling för att hitta kostnadseffektiva anbud. I den förfrågan som ­skickades ut låg den tekniska beskrivningen som grund och det fanns krav på innovativa lösningar och med utrymme för mer konstnärliga lösningar. Många intresserade leverantörer besökte Gottsunda Centrum och fyra starka anbud inkom. Efter kontroller och överväganden föll valet på Solkompaniet Sverige AB. Delaktighet i EU-projekt och Solar Charge 2020 Anläggningen färdigställdes i flera omgångar och var helt klar i början av maj 2017. Anläggningens kapacitet per år ligger på cirka 230 kW och det är en bra nivå för att kunna räkna hem investeringen. Fram till dags dato har solcellsanläggningen producerat nästan 500 MWh. Produktionen pågår året om men kan jämföras med centrumets energibehov för att driva kylanläggningarna sommartid. Kostnaden för investeringen landade på ca 3,7 MSEK och eftersom projektet bedrevs inom EU:s projektramar för solelsfrämjande bidrog EU med 30 % av investeringskostnaden. Under 2018 sålde bolaget en del av den pro­du­ cerade solelen genom ursprungsgarantier till Uppsala

Foto Johan Alp

Parkering AB. Elen som de köpte användes sedan till ladd­stolpar i centrala Uppsala som numera kan marknadsföras som solcellsdrivna. Genom försäljning av ursprungs­garantierna ingår bolaget i projektet Solar Charge 2020 som ökar egenanvändningen av solkraft för elbilsladdning genom virtuella nätverk. Framtiden är ljus Utan solcellerna skulle bolaget sedan installationen behövt köpa el för ca 480 000 kr. Målet är för när­ varande inte att ha helt självförsörjande elproduktion men Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är positivt inställda till möjligheten att installera fler solcellsanläggningar. Installationer skulle kunna genomföras vid takomläggningar, vid nyproduktioner eller på befintliga byggnader där takytorna i dagsläget inte nyttjas. På så sätt kan bolaget producera mer el eller hyra ut ytan till hyresgäster som vill ha egna solceller. Möjligheterna är enorma och framtiden för egenproducerad el är ljus! 

23


Fakta. Här kan du läsa mer om vår förvaltning och vår organisation.


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

FÖRVALTNINGEN I SAMMANDRAG Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag äger och förvaltar tre centrumanläggningar för handel samt ca 300 bostäder inom Uppsala kommun. Därutöver förvaltar bolaget även lokaler för vård, skola, idrott och kultur. Fastighetsinnehavet består av ca 72 000 m2 uthyrbar yta fördelat på nio fastigheter. Tyngdpunkten i innehavet finns i stadsdelen Gottsunda med Gottsunda Centrum som bolagets viktigaste fastighet. Gottsunda Centrum är södra Uppsalas köpcentrum med ett brett utbud av dagligvaror kompletterade med sällanköpshandel och offentlig service. Här ryms butiker och ett stort antal restauranger och caféer tillsammans med offentlig service inklusive vårdcentral och folktandvård. I Gottsunda Centrum finns även ett brett kulturutbud i form av bl a bibliotek, dans & teater och konstateljéer.

FÖRDELNING AV INNEHAVET PER LOKALTYP

Lokaler för handel och restauranger 21 % Lokaler för handel och restauranger Lokaler för kontor 8% Bostäder 24 % Lokaler för kontor Lokaler för utbildning 14 % Lokaler för hälsa 26 % Bostäder Lokaler för kultur 7%

LOKALERNAS GEOGRAFISKA FÖRDELNING

8% 24 %

Lokaler för utbildning

14 %

Lokaler för hälsa

26 %

En fjärdedel av Lokaler för kultur ytorna är bostäder

Gottsunda Storvreta

21 %

Gottsunda

93%

Storvreta

7%

7%

93 % 7%

De flesta lokalerna finns i stadsdelen Gottsunda

25


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

AVTALENS LÖPTID De lokalhyresavtal som Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag tecknat för butiker och restauranger löper i normalfallet på tre år och med tre års förlängning. Lokaler för vård, skola och omsorg är som regel tecknade med betydligt längre kontraktstider. Antalet uppsägningsbara avtal är relativt jämt fördelade över de kommande åren med ett genomsnittligt uppsägningsbart hyresvärde om 12,2 MSEK årligen.

KOMMERSIELLA HYRESAVTALENS LÖPTID

Löptid till 2019 Löptid till 2020 Löptid till 2019 Löptid till 2021 Löptid till 2022 Löptid till 2020 Löptid till 2023- Löptid till 2021 Löptid till 2022

23 % 23 % 23 % 30 % 23 %3 % 20 % 30 % 3%

Löptid till är 202320 % Löptiderna relativt jämnt fördelade mellan åren

VAKANSER 2018 Vakanserna har minskat kraftigt under 2018 men är fortfarande bolagets största utmaning. Vid årets slut var ca 8 200 m2 av de kommersiella lokalerna vakanta. Det motsvarar ca 15 % av de kommersiella ytorna.

PROCENTUELL FÖRDELNING AV VAKANSER

26

Handel och restauranger 24 % Kontor 15 % 24 % Utbildning Handel och restauranger7 % Hälsa 54 % Kontor 15 % Utbildning

7%

Hälsa 54 % Vakanserna har minskat kraftigt under det senaste året


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

OMSÄTTNING OCH RESULTAT Bolaget omsatte 150 MSEK under 2018. Årets rörelseresultat blev en vinst om 49,2 MSEK och resultatet efter finansiella poster blev 41,8 MSEK. Soliditeten var per årsskiftet 23,7 % och den löpande verksamheten genererar ett positivt kassaflöde om 29,8 MSEK vilket gett en självfinansieringsgrad för årets investeringar på 65 %.

Kommersiella lokaler Bostäder Mark

81 % 18 % 1%

Kommersiella lokaler 81 %

HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING

Bostäder

18 %

Hyresintäkterna Mark 1% för kommersiella lokaler har ökat under året

Årets vinst efter dispositioner och skatt blev 0,4 MSEK. Balanserad vinst Årets vinst

199,0 MSEK 0,4 MSEK

Överförs i ny räkning

199,4 MSEK

FASTIGHETERNAS TAXERINGSVÄRDEN

Fastighet Gottsunda 34:2 Gottsunda 34:7 Gottsunda 44:1 Gottsunda 44:4 Gottsunda 44:5 Storvreta 44:28 Storvreta 44:29 Storvreta 46:21 Storvreta 1:103

Byggnadsvärde (kkr) 187 132 0 799 5 000 0 0 0 262 6 730

Markvärde (kkr) 53 791 8 419 356 1 688 0 0 0 120 1 325

Totalt 2018 (kkr) 240 923 8 419 1 155 6 688 0 0 0 382 8 055

199 923

65 699

265 622 27


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

BYGGNADERNAS STATUS Bolaget äger nio olika fastigheter varav tre är obebyggda. På fastigheterna finns sammanlagt ett 30-tal byggnader som i huvudsak uppfördes på 1970-talet. Gottsunda Centrum Gottsunda Centrum har genomgått tre större renoveringar sedan det ursprungligen uppfördes på 1970-talet. Mellan 2009 och 2014 byggdes centrumdelen ut med 8 000 m2 och nyligen färdigställdes en helt ny kontorsdel om 3 500 m2. I samband med dessa projekt har den tekniska standarden i större delen av centrumet uppgraderats. Större delen av Gottsunda Centrum håller idag hög standard. Lokaler för vård, skola och omsorg utanför själva centrumbyggnaden i Gottsunda har däremot ett större behov av underhåll. En övergång till ett modernt styrsystem för inomhusklimat pågår och bytet beräknas vara genomfört i samtliga byggnader under 2019. Detta ökar möjligheterna till uppföljning och kontroll avsevärt och är viktigt för arbetet med energioptimering. Ett program för övergång till LED-belysning i allmänna ytor pågår. Bostadshusen på Valthornsvägen Bostadshusen uppfördes 1974 och underhålls löpande enligt underhållsplaner. Renoveringar av lägenheterna sker i samband med byte av hyresgäst. Kvarteret Flöjten Byggnaderna består av en förskola, en kommersiell byggnad och tio hyresbostäder. Samtliga är byggda 1981 och har en löpande underhållsplan. Storvreta Fastigheterna består av fyra byggnader med bostäder, kommersiella lokaler och vårdlokaler som tillsammans skapar det centrum som finns i Storvreta. Samtliga är byggda 1981 och har en löpande underhållsplan.

PROCENTUELL UPPDELNING AV BYGGNADSINNEHAVET BASERAT PÅ BYGGNADSÅR

28

1970-tal 1980-tal 1990-tal

89 % 3% 8% 1970-tal

89 %

1980-tal

3%

1990-tal 8% De flesta husen är byggda på 1970-talet


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

KOMMERSIELLA LOKALER Av bolagets uthyrningsbara yta är omkring 55 000 m2 kommersiella lokaler. Antalet hyresavtal uppgår till 92 st. Uppsala kommun och Region Uppsala utgör tillsammans med ICA & Willy:s de största hyresgästerna. De tio största hyresgästerna

Hyresgäst 1. Uppsala kommun 2. Region Uppsala 3. ICA 4. Willy:s 5. Uppsala Stadsmission

  6.   7.   8.  9. 10.

Lindex KappAhl Posten Systembolaget Deichmann

HEMTREVLIGA BOSTÄDER Drygt 17 000 m2 av den uthyrningsbara ytan är bostäder. Bolaget äger och förvaltar ca 300 lägenheter i Gottsunda och Storvreta. Majoriteteten av bostäderna finns i Gottsunda i direkt närhet till Gottsunda Centrum. På Valthornsvägen finns idag 238 bostadslägenheter samt 39 lägenheter för äldre­boende. Bolaget äger dessutom tio lägenheter på Flöjtvägen i Gottsunda samt elva lägenheter på Hasselvägen i Storvreta. Hanteringen av bostadsförmedling sköts av systerbolaget Uppsala Bostadsförmedling AB. År 2018 förmedlades 19 kontrakt till nya hyresgäster.

SAMMANSÄTTNINGEN AV LÄGENHETSSTORLEKAR

1 rum och kök 1 rok: 38 st 2 rum och kök 3 rum och kök 2 rok: 184 st 4 rum och kök 5 rum och kök 3 rok: 50 st

38 st 184 st 50 st 20 st 6 st

4 rok: 20 st 5 rok: 6 st

De allra flesta Summa: 298 st lägenheterna är tvåor

29


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

GOTTSUNDA CENTRUM Gottsunda Centrum är bolagets viktigaste förvaltningsobjekt. Köpcentrumet ligger i stadsdelen Gottsunda i Uppsala kommun. Utbudet är varierat med såväl butiker, restauranger och caféer som bibliotek och andra kulturverksamheter. Gottsunda Centrum besöks av omkring 3,5 miljoner människor varje år vilket motsvarar nästan 10 000 besökare varje dag året om.

4000000 3500000 3000000 2015: 3 481 432

2500000

2016: 3 543 676

2000000

10 0002017:personer 3 520 476 besöker Gottsunda 2018: 3 400 000 Centrum varje dag

1500000 1000000 500000 0

2015

2016

2017

2018

Omsättningen i Gottsunda Centrum har ökat med omkring 2,0 % årligen under de senaste åren. Omsättningen ökar mer än antalet besökare vilket innebär att varje besökare ­spenderar mer pengar vid varje besök. 2018 omsatte Gottsunda Centrum 479 MSEK. MSEK

500

400

2015: 462

300

2016: 465 2017: 472

200

2018: 479 På väg mot en halv miljard

100

0

30

2015

2016

2017

2018


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

GOTTSUNDA KULTURHUS Gottsunda Centrum ligger i en stadsdel som fått en stämpel som ”särskilt utsatt område”. Här är det extra viktigt att kunna erbjuda en centrumanläggning som bidrar till att ingjuta stolthet och framtidstro i människors liv. En viktig satsning som bolaget gör är den på kulturhuset i Gottsunda Centrum – ett kulturhus med flera intressenter men där bolagets egen verksamhet har en framträdande roll. Här kan vi presentera ett kulturhus som faktiskt fungerar och där den framgångsrika kulturverksamheten är viktig för centrumanläggningens roll i lokalsamhället. Besökare och evenemang i Gottsunda Kulturhus 2018  

Tusentals ungdomar får en meningsfull fritid i Gottsunda Kulturhus GOTTSUNDABIBLIOTEKET hade 150 000 besökare.

GOTTSUNDA HIPHOP-FESTIVAL besöktes av närmare 14 000 människor på lördagen GOTTSUNDABADET hade i snitt 400 besökare per dag.

Under centrumevenemanget MAGISKA GOTTSUNDA besökte över 10 000 personer Gottsunda Centrum.

23 000 deltog i aktiviteter på FÖRENINGSHUSET KONTAKTEN

Centrumevenemanget GOTTSUNDADAGEN hade 10 000 besökare.

MÖTESPLATS TREKLANGEN har verksamheter som besöks av ca 500 personer varje vecka.

ATELJÉFÖRENINGEN KONSTJORD hade nästan 1 000 besökare på sina utställningar och i ateljéerna.

GOTTSUNDA DANS & TEATER genomförde 143 föreställningar för nästan 11 000 besökare.

31


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

BOLAGETS STYRELSE Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun. Styrelsen är politiskt sammansatt och speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Styrelsens sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter utses av kommunfullmäktige. Styrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen och enligt de ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolagets styrelse

32

BEDO KAPLAN (S)

JAKOB VON ENGESTRÖM (C)

ALVA CEDERGREN (S)

LEIF HÄLLSTRÖM (L)

Ordförande

Vice ordförande

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

GUNNAR HEDBERG (M)

MATS WURMBACH (M)

EDIP AKAY (V)

JIMMY MATTSSON (S)

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Suppleant

PELAGIA AFENTOULIDOU (S)

ULF ÅSTRÖM (M)

JOSEF GÄRESKOG (KD)

GUNNAR KRAFT (V)

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Suppleant


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Bolagets verksamhet är indelad i tre avdelningar där det kommersiella arbetet ­organiserats under en fastighetschef och driften av fastigheterna under en driftchef. En tredje avdelning hanterar bolagets ekonomifrågor. Härutöver finns VD med stab. Bolagets ledningsgrupp hanterar förändrings- och strategiarbetet. Här sker samverkan mellan bolagets olika verksamheter och här samordnas och prioriteras resurserna. Ledningsgruppen sammanträder varannan fredag under ledning av VD. Bolagets ledning

ANDERS B LUNDH

JOSEFIN WALLBERG

ANNA BJURSTRÖM

Verkställande direktör

Koordinator (VD-stab)

HR-chef (VD-stab)

PATRIK NYMAN

JENS DAHLMAN

MANNE JOHANSSON

Ekonomichef

Fastighetschef

Driftchef

Bolagets revisorer PETER ALM LINDSTRÖM PWC, Huvudansvarig revisor

LISE-LOTTE ARGULANDER Lekmannarevisor

PATRIC KRUSE PWC, Auktoriserad revisor

TOMMY LARSSON Lekmannarevisor

33


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

BÄSTA PERSONALEN Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag har 17 anställda. Bolagets verksamhet är bred och uppgifterna spänner från tillgångsförvaltning och fastighetsdrift till marknadsföring och kultursamordning. Bolaget har under det senaste året genomfört en omorganisation och många medarbetare har förändrat och utvecklat sina arbetsuppgifter. I bolagets nya organisation har affären lyfts fram, bland annat genom att ytterligare resurser t­illskapats inom uthyrning, förvaltning och projektledning. Samtidigt har arbetet inom ­administration och drift effektiviserats. Under 2018 har yttre fastighetsskötsel avvecklats som en funktion inom bolaget och en extern leverantör sköter nu den yttre fastighetsskötseln. Bolaget arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och personalen som helhet är jämnt fördelad mellan kvinnor och män.

Män Kvinnor

KÖNSFÖRDELNING I LEDANDE BEFATTNINGAR

34

66%

Kvinnor

33%

En tredjedel av tjänstemännen i ledande befattningar är kvinnor

Män Kvinnor

KÖNSFÖRDELNING I BOLAGET

Män

66 % 33 %

Kvinnor

50%

Män

50%

50 % 50 %

Hälften av bolagets personal är män


35


Siffror. Här kan du läsa mer om vårt ekonomiska utfall och hur vi använt våra pengar.


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2018 Styrelsen och verkställande direktören för Uppsala Kommuns Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i valutan svensk krona.

Information om verksamheten Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska projektera, bygga, äga och förvalta ­centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Bolaget äger tre dotterbolag, Storvreta Centrum AB (100 %), Gottsunda Marknad AB (100 %) och Fastighetsbolaget Storvreta HB (99,9 %). Bolaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och anslutet till ­arbetsgivarorganisationen Fastigo. Bolaget är även medlem i Fastighetsägarna Sverige. Förvaltningen av bolagets fastigheter utförs i egen regi. Företaget har sitt säte i Uppsala.

Fastighetsbeståndet Bolaget äger 9 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan uppgick till 71.979 m² varav 24 % avser bostadsyta. Antal bostadslägenheter uppgick till 298 st. Den ekonomiska uthyrningsgraden var 2018-12-31 99,6 % för bostäder och 87,7 % för lokaler. Den fysiska uthyrningsgraden var 2018-12-31 100 % (100) för bostäder och 85,0 % (85,7) för lokaler. Då bolaget under de ­senaste åren gjort större ombyggnationer kan en jämförelse i vakansgrad mellan åren bli missvisande pga ­färdigställandegrad av lokaler. Bolagets viktigaste fastighet är Gottsunda 34:2 vilken bland annat omfattar Gottsunda Centrum.

Fastigheternas värde En intern värdering med hjälp av Datscha genomfördes per årsskiftet varvid marknadsvärdet bedömdes till 1 179 MSEK.

Försäljningar och förvärv av fastigheter Inga fastigheter har sålts eller förvärvats under året.

Investeringar i fastigheter Årets investeringar uppgick till ca 46 MSEK. Ca 24 MSEK har investerats i renovering av Gottsundabadet ­och ca 10 MSEK i markarbeten vid Gottsunda Centrums norra fasad och i boendeparkeringar. Bolaget har investerat ca 4 MSEK i Mattorget i Gottsunda Centrum och 2 MSEK i ­återuppbyggnaden av Boule- och Bollhallen. Resterande ca 6 MSEK avser ett antal mindre investeringar.

Styrelsearbete Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls den 9 april 2018. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och en, av styrelsen fastställd, ­arbetsordning. En särskild instruktion reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige som även beslutar om ersättningar till styrelsens ledamöter och suppleanter.

37


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Styrelsen som verkat under året valdes av kommunfullmäktige den 15 december 2014 för mandatperioden 1/1 2015 – 31/12 2018 och bestod av följande ledamöter och suppleanter: Ledamöter: Bedo Kaplan (S) (ordförande), Gunnar Hedberg (M) (vice ordförande), Jimmy Mattsson (S), Lars Magnusson (MP) samt Leif Hällström (L). Suppleanter: Cia Gad-Böckman (S), Dima Sarsour (S) (fyllnadsval 2017), Helene Molund (M), Nadja ­Boucheloukh (V) (fyllnadsval 2015) samt Freija Carlsten (C) (fyllnadsval 2016). Den nya/sittande styrelsen valdes av kommunfullmäktige den 22 januari 2019 för ­mandatperioden 1/1 2019 – 31/12 2022 och består av följande ledamöter och suppleanter: Ledamöter: Bedo Kaplan (S) (ordförande), Jakob von Engeström (C) (vice ordförande), Alva Cedergren (S), Leif Hällström (L), Gunnar Hedberg (M), Mats Wurmbach (M) samt Edip Akay (V). Suppleanter: Jimmy Mattsson (S), Pelagia Afentoulidou (S), Ulf Åström (M), Josef Gäreskog (KD) samt Gunnar Kraft (V).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolagets fastigheter har under året utsatts för omfattande skadegörelse, anlagda bränder och bombattentat. Inredningen i Gottsunda Centrums ”foodcourt” har vid upprepade tillfällen utsatts för vandalism. På kvällen den 11 april 2018 exploderade en sprängladdning vid bolagets huvudkontor i Gottsunda Centrum. Ingen i personalen befann sig i lokalerna och explosionen orsakade enbart materiella skador. Natten till den 8 oktober 2018 drabbades Gottsundaskolan av en anlagd brand där två av tre huskroppar totalförstördes och den tredje fick omfattande skador. Bolagets organisation har under året setts över. Bland annat har den yttre fastighetsskötseln avvecklats och en extern leverantör sköter därefter den yttre fastighetsskötseln.

Omsättning och resultat Resultatet efter finansiella poster är 41,8 MSEK (-0,8). Resultatets avvikelse beror på ­ersättningen från försäkringsbolaget på grund av branden i Gottsundaskolan. Soliditeten är 23,7 % (21,7). Den löpande verksamheten genererar ett positivt kassaflöde om ca 29,8 MSEK (29,9) vilket gett en självfinansieringsgrad för årets investeringar på 65 % (40). Planmässiga avskrivningar gjordes med 35,7 MSEK (30,8). Årets resultat efter skatt blev 0,4 MSEK (2,5).

Finansiell ställning Bolagets finansiering regleras efter Uppsala kommuns finanspolicy beslutad av kommun­ fullmäktige och bolagets hela upplåning sker genom Uppsala kommun. Bolaget betalar ett räntepåslag på varje lån, r­ änte­påslagets storlek beslutats av Uppsala kommunfullmäktige. Finansnettot uppgick till -7,4 MSEK (-9,2). Bolaget erhåller inga räntesubventioner.

Miljöpåverkan Bolaget bedriver ett strukturerat och systematiskt miljöarbete genom ett miljöledningssystem enligt ISO 14 001. Arbetet styrs av en miljöpolicy som är antagen av styrelsen. Bolaget bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

38


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Ägarförhållanden Namn

Antal aktier

Antal röster

Ägarandel

Uppsala Stadshus AB

6 000

6 000

100%

2016

2015

2014

Flerårsöversikt (kSEK)

2018

2017

Nettoomsättning 150 259 90 823 86 027 84 765 82 877 Resultat efter finansiella poster 41 794 -860 -2 497 -1 725 -5 009 Balansomslutning 1 035 680 950 548 906 492 852 023 814 517 Soliditet (%) 23,7 21,7 22,5 26,5 27,1 Antal anställda 18 19 19 16 16

Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 6 000 000 1 220 711 196 542 176 2 518 131 206 281 018 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 2 518 131 -2 518 131 0 Årets resultat 381 569 381 569 Belopp vid årets utgång 6 000 000 1 220 711 199 060 307 381 569 206 662 587

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag innehar strategiskt placerade fastigheter med möjlighet till ytterligare exploatering inom Uppsala kommun. Det projekt som ligger närmast i tiden är omdaningen av Storvreta Centrum. Arbetet framöver fokuseras annars främst på uthyrningsarbetet i Gottsunda. Den strategiska planen för Gottsunda Centrum, antagen av styrelsen, syftar till att ge bolagets tjänstemän vägledning i det dagliga arbetet med utformning av centrumets erbjudande och vad avser centrumets uthyrningsstrategi. Strategin gäller därför i första hand på mellanlång sikt. Beslut kring utformning av centrumets erbjudande och uthyrningsstrategi har effekt på flera års sikt men innebär inte att större strukturella grepp inte kan tas i ett senare skede. I strategin för Gottsunda Centrum utgår bolaget från tre framgångsfaktorer: dagligvaruhandel, parkeringarna och kulturen. Gottsunda Centrum har idag mycket framgångsrika livsmedelsaktörer som tillsammans med Systembolaget utgör centrumets ryggrad. Även apotek och blommor är viktiga inslag i det framgångsrika dagligvaruutbudet. Inget är så viktigt för ett köpcentrum som parkeringar. Här har Gottsunda Centrum en möjlighet att hävda sig i konkurrensen med andra centrum. Centrumets markparkeringar är en ovärderlig resurs och en viktig f­ ramgångsfaktor. Gottsunda Kulturhus har ett omfattande utbud av kulturella aktiviteter. Här finns bibliotek, samlingssalar, biosalong, konstateljéer och olika scener för dans och musik. Sammantaget ger det centrumet en unik prägel och ett mervärde som saknas på andra håll. Tre fokusområden har identifierats som kompletterar dagligvaruhandeln. Först och främst gäller det ­kom­pletterande handel där fokus inte längre ska vara på ”mainstream” utan etableringarna görs med sikte på att kom­plettera vår dagligvaruhandel. Både offentlig och privat service finns och ska finnas inom centrumet. Etableringen av vårdcentral och tandvård under året kan följas av annan offentlig och kommersiell service. Ett fokusområde med stor potential är mat & dryck. Ett intressant utbud under hela dagen kan bidra till att förstärka dagligvaruhandeln. Inte minst kan ett förlängt öppethållande hos restaurangerna bidra till ett ökat ”folkliv” i Gottsunda Centrum och bidra positivt till centrumets utveckling. De vakanta lokalerna utgör en möjlighet i sig. Genom att hyra ut dem enligt strategin för Gottsunda Centrum, skapas ett mer attraktivt centrum med ökade besökstal och ökade ­hyresintäkter som följd. Parallellt med uthyrningsarbetet finns även goda möjligheter att ­omförhandla befintliga avtal varefter de löper ut.

39


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Den största risken för bolaget utgörs av den sociala oro som präglar Gottsunda Centrums närområde. Oron avspeglar sig direkt i uthyrningsprocessen där arbetet med att attrahera nya hyresgäster tydligt påverkas negativt av både de faktiska oroligheterna och den upplevda oron och stigmatiseringen av området. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag har ett nära samarbete med myndigheter och lokala aktörer, både kommersiella och andra, för att arbeta för ett tryggare och trevligare Gottsunda. Under 2018 har en handlingsplan för Gottsunda och Valsätra tagits fram av Uppsala kommun. Handlingsplanen ska användas för att samordna arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra och bolaget arbetar aktivt med planen. Genom den förändrade strategin för Gottsunda Centrum kommer arbetet för stärkt social sammanhållning automatiskt att utvecklas. Även om centrumutvecklingen kraftigt bidragit till en positiv utveckling för stadsdelen de senaste åren är det dock långt kvar innan Gottsundas stämpel som utanförskapsområde försvunnit och Gottsunda Centrum tagit den plats som stadsnod som beskrivs i kommunens översiktsplanering. Nyckeln till att långsiktigt säkra utvecklingen ligger i att stärka stadsdelen socialt. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag arbetar också för att stärka den sociala ­sammanhållningen genom att driva Kulturpunkten som samverkar med de fasta institutionerna i kommunen. Exempel på evenemang som genomfördes under 2018 tillsammans med Uppsala kommuns kulturförvaltning är Gottsunda HipHop-festival.

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 199 060 306 årets vinst 381 569 199 441 875 disponeras så att i ny räkning överföres

199 441 875

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och b ­ alansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

40


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

RESULTATRÄKNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018 Resultaträkning KSEK

Not

2018-01-01 2017-01-01 – 2018-12-31 – 2017-12-31

Rörelsens intäkter 5 Hyresintäkter

6, 7

98 032

90 654

Övriga förvaltningsintäkter

8

52 227

169

150 259

90 823

Summa intäkter Fastighetskostnader

5

Kostnader för underhåll och fastighetsutveckling -3 860 -2 946 Driftkostnader

9, 10, 11 -54 763 -43 793

Fastighetsskatt -1 899 -1 886

-60 522

-48 625

DRIFTNETTO

89 737

42 198

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

12 -38 103 -30 825

BRUTTORESULTAT

51 634

11 373

Centraladminstration

13, 14 -2 807 -2 800

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

15

Resultat från övriga rörelsegrenar RÖRELSERESULTAT

117

0

240 -250 49 184

8 323

423

57

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

16

Räntekostnader och liknande resultatposter

17 -7 813 -9 240

-7 390

-9 183

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

41 794

-860

18 -42 177

4 099

Bokslutsdispositioner

RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat

19

ÅRETS RESULTAT

-383

3 238

765 -720 382

2 518

41


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

BALANSRÄKNING 2018-12-31 Balansräkning KSEK

Not

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

20, 21

707 942

814 529

Inventarier, verktyg och installationer

22

89 269

95 240

Pågående Om-/till-/nybyggnationer

23

132 884

10 927

930 095

920 696

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

24, 25

4 411

4 411

Fordringar hos koncernföretag

26 2

2 171

17 161

Andra långfristiga fordringar

27

296

814

26 878

22 386

Summa anläggningstillgångar

956 973

943 082

51

3 580

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

42

Kundfordringar

28

Fordringar hos koncernföretag

29

11 340

73

Övriga fordringar

30

66 184

3 287

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31

1 125

514

78 700

7 454

Kassa och bank

7

12

Summa omsättningstillgångar

78 707

7 466

SUMMA TILLGÅNGAR

1 035 680

950 548


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

BALANSRÄKNING 2018-12-31 Balansräkning KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

Aktiekapital

6 000

6 000

Reservfond

1 221

1 221

7 221

7 221

Balanserad vinst eller förlust

199 060

196 542

Årets resultat

382

2 518

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

32, 33

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

199 442 199 060 Summa eget kapital

206 663

206 281

49 179

0

Obeskattade reserver

34

Avsättningar

35

Uppskjuten skatteskuld

36

9 269

10 034

Övriga avsättningar

37

2 300

0

11 569

10 034

420 000

420 000

224

224

420 224

420 224

Förskott från kunder

3 463

0

Leverantörsskulder

14 359

7 270

Summa avsättningar Långfristiga skulder 38 Skulder till koncernföretag

39, 40

Övriga skulder

41

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

42

314 281

161 341

Koncernkonto Uppsala kommun

43

9 002

140 290

Aktuella skatteskulder

38

185

Skuld dotterbolag

510

386

Övriga skulder

44

1 510

3 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

45

4 882

1 201

Summa kortfristiga skulder

348 045

314 009

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 035 680

950 548

43


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

KASSAFLÖDESANALYS FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018 Kassaflödesanalys KSEK

Not

2018 2017

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

49 184

8 323

46 -11 823

30 825

Erhållen ränta

423

57

Erlagd ränta -7 813 -9 240 Betald skatt -146 -108 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

29 824

29 857

Förändring av kortfristiga fordringar -19 098

4 447

Förändring koncernkonto -131 288

29 003

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av leverantörsskulder

7 090 -10 667

Förändring av kortfristiga skulder

8 380 -27 352

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-105 092

25 289

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -45 575 -75 079 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

144

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-45 431

-75 079

150 000

150 000

Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån

0 -100 000

Förändring övriga finansiella anl.tillgångar

518 -159

Förändring övriga långfristiga skulder

0 -50

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

150 518

49 791

-5

1

Likvida medel vid årets början

12

11

Likvida medel vid årets slut

7

12

ÅRETS KASSAFLÖDE

47

Likvida medel vid årets början

44


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOTER KSEK

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Värdering av tillgångar, skulder och avsättningar Om inget annat anges värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncerntillhörighet Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upp­ ­­ rättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget Uppsala Stadshus AB, ­organisationsnummer 556500-0642 med säte i Uppsala upprättar koncernredovisning. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkter redovisas netto efter moms och rabatter och i den period uthyrningen avser. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balans­ räkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från ­balans­räkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ­nedskrivningar. I ­anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt ­förvärvskostnader. Eventuella k­ apitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Derivatinstrument Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten ­Räntekostnader och liknande resultatposter, för ytterligare detaljer se not 39. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions­­kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodi­seras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Hä­r­igenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

45


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de ­finansiella anläggnings­tillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas indivi­duellt. Leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då u ­ nder­liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande s­katte­ effekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare ­räkenskapsårs ­inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per b ­ alansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga ­skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på ­balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period ­förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och ­uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer ­klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

46


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Offentliga bidrag Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är v­ äsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Stomme och Grund Stomkompletteringar/innerväggar Yttertak Fasad/Fönster/Entrepartier El-installationer VVS-Installationer Hissar Värmeanläggningar Hyresgästanpassningar Markanläggningar Byggnadsinventarier Fastighetsinventarier Markinventarier Hyresgästanpassningar som finansieras av hyresgäst mot tidsbestämthyrestillägg periodiseras över amorteringstiden. Inventarier

20-100 år 15-50 år 30-50 år 30-50 år 40-50 år 15-40 år 15-30 år 40-50 år 15 år 20 år 15-50 år 5-20 år 5 år

5 år

Låneutgifter De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

47


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 2 NYCKELTALSDEFINITIONER Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

NOT 3 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Garantibelopp – Fastigo Uppskov stämpelskatt m.a.a. koncerninternt förvärv Ansvar som bolagsman i handelsbolag

2018-12-31

2017-12-31

177 1 616 0 1 793

166 1 616 0 1 782

NOT 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

NOT 5 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Andel av årets nettooms. från bolag inom USAB-koncernen Andel av årets nettooms. från Uppsala kommun Andel av årets fastighetskostn. från bolag inom USAB-konc. Andel av årets fastighetskostn. från Uppsala kommun Andel av årets centrala admin. från bolag inom USAB-konc. Andel av årets centrala admin. från Uppsala kommun

48

2018 2017

3,15 % 39,65 % 4,08 % 7,35 % 9,54 % 0,00 %

3,36 % 41,45 % 4,09 % 9,42 % 8,15 % 0,00 %


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 6 HYRESINTÄKTER

Bostäder Hyresintäkter (netto)

2018

16 660

16 604

16 660

16 604

75 951 5 020 80 970

68 898 4 797 73 695

402 402

356 356

98 032

90 654

Lokaler Hyresintäkter (netto) Om- & tillbyggnadstillägg Parkering Parkering

2017

NOT 7 LEASING, LEASINGGIVAREN Operationell leasing avser uthyrning av bostäder, lokaler och parkeringsplatser. Största enskilda hyresgäst är Uppsala kommun som förhyr 40 % av bolagets uthyrda ytor. Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande

Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år Variabla avgifter som ingår i årets resultat

2018

2017

71 632 158 910 47 256 277 798

89 083 184 896 39 686 313 665

3 663

3 970

NOT 8 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

Försäkringsersättning Övriga förvaltningsintäkter

2018 2017

52 145 82 52 227

0 169 169

NOT 9 LEASING, LEASTAGAREN Bolaget har inga operationella leasingavtal. Under 2017 avslutades alla leasingavtal för ­personbilar. Leasingkostnaden 2017 uppgick till 29 kSEK.

49


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 10 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2018

2017

9 9 18

10 9 19

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

1 332 8 009 9 341

1 299 7 910 9 209

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

524 1 367 2 957 4 847

489 1 509 2 914 4 912

14 188

14 121

14 % 86 % 33 % 66 %

0% 100 % 50 % 50 %

Medelantalet anställda Kvinnor Män

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Styrelseersättning har utgått med 231 (211) kSEK under 2018. Några pensionsförmåner till styrelsen utgår ej. Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Avtal om avgångsvederlag Vd har en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägningar från bolaget sida gäller 6 månaders uppsägningstid plus 12 månader omställningsersättning (avräknas mot ny inkomst).

NOT 11 DRIFTKOSTNADER

Reparationer Fastighetsskötsel Städning El Vatten och avlopp Renhållning Uppvärmning Snöröjning Fastighetsförsäkring Uthyrnings- & fastighetsadministration Gemensam marknadsföring centrum Bevakning Hyres-/kundförluster

50

2018 2017

2 850 2 960 2 646 3 989 2 862 2 472 3 789 3 490 1 392 1 504 1 350 1 072 7 247 7 278 380 101 6 069 2 019 20 706 14 143 1 698 1 466 3 483 3 166 293 133 54 763 43 793


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 12 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR

Utrangering av byggnadskomponenter Byggnader Markanläggningar Inventarier Byggnadsinventarier anskaffade före 1/7 -90 Byggnadsinventarier anskaffade 2012 eller senare Hyresgästanpassningar (amorteringsplan)

2018 2017

2 366 22 751 2 192 1 051 0 5 475 4 268 38 103

0 20 110 1 634 614 3 4 487 3 977 30 825

NOT 13 CENTRAL ADMINSTRATION De centrala administrationskostnaderna uppgick till 2,8 MSEK (2,8). Däri ingår kostnader för styrelse, VD, revision, årsredovisning samt del av Uppsala Stadshus AB:s administration.

NOT 14 ARVODE TILL REVISORER Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller ­genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

EY Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster

2018 2017

0 0 32 111 143

0 0 10 0 10

14 14

17 17

PWC Revisionsuppdrag (biträde lekmannarevisionen) Revisionsuppdrag 66 Skatterådgivning 60 Övriga tjänster 41 167

0 91 30 98 219

Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag

KPMG Revisionsuppdrag (biträde lekmannarevisionen)

59 59

59 59

NOT 15 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018

2017

Försäljning arbetsmaskiner

117 117

0 0

51


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 16 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2018

2017

Utdelning HBV Ek.För Ränteintäkter dotterbolag Ränteintäkter Uppsala kommun Övriga ränteintäkter

2 0 421 0 423

2 55 0 0 57

NOT 17 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2018

2017

Räntekostnader Uppsala kommun -7 810 -9 236 Övriga räntekostnader -3 -5 -7 813 -9 240

NOT 18 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2018

2017

Förändring av överavskrivningar 0 10 Förändring av ersättningsfond -49 179 0 Koncernbidrag dotterbolag -10 -18 Koncernbidrag moder 7 012 4 107 -42 177 4 099

NOT 19 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT Skatt på årets resultat Aktuell skatt Förändring uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skatt

2018

2017

0 0 765 -720 765 -720

2018

2017

Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt -383 3 238 Skatt enligt gällande skattesats 22,00 765 Ej avdragsgilla kostnader -0,63 -2 Skillnad bokförda och skattemässiga avskrivningar 60,60 232 Utrangerat, återläggning skillnad mellan bokföringsoch skattemässigt värdebyggnadervärde 0,00 -321 Under året utnyttjande av tidigare årsunderskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång 1,14 4 Övriga dispositioner 22,57 87 Redovisad effektiv skatt 199,52 765

52

22,00 -712 0,24 -8

22,24

-720


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 20 BYGGNADER OCH MARK

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 991 336 Inköp 11 459 Försäljningar/utrangeringar -6 374 Omklassificeringar -90 795 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 905 627

820 581 220 0 170 536 991 336

Ingående avskrivningar -176 807 -155 064 Försäljningar/utrangeringar 4 094 0 Omklassificeringar 1 595 0 Årets avskrivningar -26 567 -20 110 Justering not 0 -1 634 Utgående ackumulerade avskrivningar -197 684 -176 807 Utgående redovisat värde Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

707 942

814 529

927 571 1 178 974

918 742 1 134 442

Fastigheterna är värderade med hjälp av Datscha i form av en 5-årig kassaflödesvärdering med ett g ­ enomsnittligt direktavkastningskrav för restvärdet om 6,06 %.

NOT 21 TAXERINGSVÄRDEN Fastighet

Gottsunda 34:2 Gottsunda 34:7 Gottsunda 44:1 Gottsunda 44:4 Gottsunda 44:5 Storvreta 44:28 Storvreta 44:29 Storvreta 46:21 Storvreta 1:103

Byggnadsvärde

187 132 0 799 5 000 0 0 0 262 6 730 199 923

Markvärde

53 791 8 419 356 1 688 0 0 0 120 1 325 65 699

Totalt 2018

Total 2017

240 923 8 419 1 155 6 688 0 0 0 382 8 055 265 622

240 923 8 419 1 155 6 688 0 0 0 0 8 055 265 240

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 203 342 Årets inköp 3 710 Försäljningar/utrangeringar -2 877 Omklassificeringar -753 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 203 422

181 741 284 0 21 317 203 342

NOT 22 INVENTARIER, FASTIGHETSINVENTARIER OCH HYRESGÄSTANPASSNINGAR

Ingående avskrivningar -108 103 -99 021 Försäljningar/utrangeringar 4 703 0 Årets avskrivningar -10 754 -9 081 Utgående ackumulerade avskrivningar -114 154 -108 103 Utgående redovisat värde

89 269

95 240

53


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 23 PÅGÅENDE OM-/TILL-/NYBYGGNATIONER

2018-12-31

Ingående saldo Årets aktivering Omklassificering Återförd jämkningsmoms Årets investering Utgående saldo

2017-12-31

10 927 128 205 0 -191 853 91 548 0 0 0 30 408 74 575 132 884 10 927

NOT 24 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2018-12-31

2017-12-31

4 856 0 4 856

4 856 0 4 856

Ingående anskaffningsvärden Andel resultat i FSHB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar -445 -445 Utgående ackumulerade nedskrivningar -445 445 Utgående redovisat värde

4 411

4 411

Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar

Bokfört värde

NOT 25 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Namn

Storvreta Centrum AB 100% 100% 500 Gottsunda Marknad AB 100% 100% 1 000 Fastighetsbolaget Storvreta HB 99,9% 99,9%

Org.nr

Säte

Storvreta Centrum AB Gottsunda Marknad AB Fastighetsbolaget Storvreta HB

556833-8312 556643-0608 916514-6029

Uppsala Uppsala Uppsala

4 152 208 52 4 411

Eget kapital

Resultat

50 204 67

0 0 0

NOT 26 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 161 Tillkommande fordringar 7 012 Avgående fordringar -2 002 Omklassificeringar 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 171

11 052 4 107 0 2 002 17 161

Utgående redovisat värde

17 161

22 171

NOT 27 ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andel HBV Ek.för Övriga andelar Jämkningsmoms

54

2018-12-31

2017-12-31

47 36 214 296

51 41 722 814


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 28 HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR

2018-12-31

2017-12-31

16 35 51

71 3 509 3 580

2018-12-31

2017-12-31

7 134 4 206 11 340

73 0 73

Hyresfordringar Kundfordringar

NOT 29 FORDRINGAR UPPSALA KOMMUN KONCERNEN

Kundfodringar Hyresfordringar

NOT 30 ÖVRIGA FORDRINGAR

Skattekonto Moms Ej reglerade försäkringsskador Övriga kortfristiga fordringar

2018-12-31

2017-12-31

0 2 983 63 120 80 66 184

0 2 834 249 203 3 286

NOT 31 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna Intäkter Förutbetald försäkringskostnad Övriga förutbetalda kostnader

2018-12-31

2017-12-31

0 7 1 119 1 125

17 16 481 514

NOT 32 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE Namn

Antal A-Aktier

Antal aktier

Kvotvärde

6 000 6 000

1 000

NOT 33 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 2018-12-31

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst

199 060 382 199 442

disponeras så att i ny räkning överföres

199 442

55


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 34 OBESKATTADE RESERVER

2018-12-31

2017-12-31

49 179 49 179

0 0

0

0

2018-12-31

2017-12-31

Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång 10 034 Årets avsättningar -765 9 269

9 314 720 10 034

Ersättningsfond Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

NOT 35 AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar Belopp vid årets ingång Årets avsättningar

0 2 300 2 300

0 0

NOT 36 UPPSKJUTEN SKATT PÅ TEMPORÄRA SKILLNADER 2018-12-31 Uppskjuten Uppskjuten Temporära skillnader skattefordran skatteskuld

Skattemässigt restvärde byggnader

Netto

0 -9 269 -9 269 0 -9 269 -9 269

2017-12-31 Uppskjuten Temporära skillnader skattefordran

Skattemässigt restvärde byggnader

Uppskjuten skatteskuld

Netto

0 -10 034 -10 034 0 -10 034 -10 034

Förändring av uppskjuten skatt

Belopp vid årets ingång

Belopp vid årets utgång

Skattemässigt restvärde byggnader -10 034 -9 269 -10 034 -9 269

NOT 37 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2018-12-31 2017-12-31

Framtida rivnings- och återställningskostnader Gottsundaskolan -2 300 -2 300

0 0

NOT 38 LÅNGFRISTIGA SKULDER Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skuld till Uppsala kommun

56

2018-12-31

2017-12-31

0 0

0 0


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 39 UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA INSTRUMENT Bolaget tillämpar säkringsredovisning. Ett räntederivat har ingåtts med Uppsala kommun för att omvandla rörlig ränta till fast ränta på två av bolagets lån från Uppsala kommun. Matchning sker till 100 % lånebeloppet av underliggande lån men med en längre löptid på instrumentet än underliggande kapitalbindning. Dock är detta godkänt av kommunens finansutskott och därmed är risken pga skillnaden i löptid övertagen av kommunen som är motpart för bägge transaktionerna. Finansiella instrumentens verkliga värde 2018-12-31 2017-12-31 Ränte SWAP Uppsala kommun (fast ben 2,42 %, rörligt ben 3m Stibor) -15 135 -18 025 -15 135 -18 025 Uppgiften om verkligt värde är framtagen av utfärdaren (Uppsala kommun).

NOT 40 REDOVISNING RÄNTEBINDNINGSTIDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Långivare Räntesats % Datum för ränteändring

Lånebelopp Lånebelopp 2018-12-31 2017-12-31

Uppsala kommun (SWAP) 2,425 2022-04-28 Uppsala kommun (SWAP) 2,425 2022-04-28 Uppsala kommun 0,4255 2018-03-02 Uppsala kommun 0,66 2020-08-12 Uppsala kommun -0,522 2018-03-05 Uppsala kommun -0,346 2019-01-28 Uppsala kommun 0,8675 2019-12-02 Uppsala kommun 1,01 2023-09-08

100 000 70 000 0 100 000 0 150 000 150 000 150 000 720 000

100 000 70 000 150 000 100 000 150 000 0 0 0 570 000

Kortfristig del av långfristig skuld

300 000

150 000

2018-12-31

2017-12-31

189 36 224

189 36 224

2018-12-31

2017-12-31

123 10 369 300 000 3 789 0 0 314 281

173 7 215 150 000 3 477 323 153 161 341

NOT 41 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Depositioner från hyresgäster Revers Uppsala kommun (ränte- & amorteringsfri)

NOT 42 SKULDER UPPSALA KOMMUN KONCERNEN

Leverantörsskuld Förskottsbetalda hyror Kortfristig del av långfristig skuld Upplupen räntekostnad Upplupen elkostnad Övriga upplupna kostnader

57


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

NOT 43 CHECKRÄKNINGSKREDIT UPPSALA KOMMUN

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

2018-12-31 2017-12-31

72 000 9 002

202 600 140 290

NOT 44 ÖVRIGA SKULDER

Förskottsbetalda hyror Källskatt och arbetsgivaravgifter Övriga kortfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

241 476 793 1 510

2 857 479 0 3 336

NOT 45 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupen semesterlöneskuld Förutbetalda hyresintäkter Upplupen elkostnad Övriga upplupna kostnader

2018-12-31 2017-12-31

689 3 787 145 259 4 879

712 0 154 336 1 202

NOT 46 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar 35 737 Utrangering av komponenter 2 139 Avsättningar 2 300 Intäktsförd men ej utbetald försäkringsersättning -52 000 -11 824

30 825 0 0 0 30 825

NOT 47 KASSAFLÖDESANALYS DÄR KONCERNKONTO REDOVISAS SOM LIKVIDA MEDEL I enlighet med FAR:s redovisningskommittés uttalande nr. 5 har tillgodosaldo på koncernkonto redovisats som kortfristig fordran mot Uppsala kommun. Då detta ger en missvisande bild av årets kassaflöde redovisas nedan en alternativ kassaflödesanalys där koncernkontoförändringen under året redovisas som Likvida medel.

2018-12-31

2017-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 824 29 857 Förändringar i rörelsekapital -3 605 -33 572 Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 431 -75 079 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 150 518 49 791 Årets kassaflöde 131 306 -29 003 Likvida medel vid årets början (inkl koncernkonto) -140 290 -111 286 Likvida medel vid årets slut (inkl koncernkonto) -8 984 -140 290

58


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Uppsala 19/3 2019

Bedirhan Kaplan Ordförande

Jakob von Engeström Vice ordförande

Leif Hällström

Alva Cedergren

Gunnar Hedberg

Mats Wurmbach

Edip Akay

Anders B Lundh Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 22/3 2019 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Alm Lindström Auktoriserad revisor

Patric Kruse Auktoriserad revisor

59


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Uppsala Kommuns Fastighets AB, org.nr 556099-5077

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Uppsala Kommuns Fastighets AB för år 2018. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp­ rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uppsala Kommuns Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Uppsala Kommuns Fastighets AB. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för­ hållande till Uppsala Kommuns Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings­lagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo­visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm­ ningen av bolagets förmåga att fortsätta verksam­ heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för­ hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verk­ samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

60

Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för re­visionen av årsredovisningen finns på Revisors­inspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/ revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA ­FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Uppsala Kommuns Fastighets AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Uppsala Kommuns Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättnings­ skyldighet mot bolaget • på något annat sätt handlat i strid med aktie­ bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags­ ordningen.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för­valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels­ förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen­ heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och an­ visningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels­för­ valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revi­ sionen av förvaltningen finns på Revisorsinspek­ tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/ revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala den 22 mars 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Alm Lindström Auktoriserad revisor

Patric Kruse Auktoriserad revisor

61


UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETSAKTIEBOLAG

DEFINITIONER Belåningsgrad bokförda värden/bedömda marknadsvärden Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bokförda värde/bedömt marknads­värde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastig­heter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastig­heter vid periodens utgång. Direktavkastning Driftöverskott i procent av färdigställda fastigheters bokförda värde. Driftnetto Hyresintäkter med avdrag för årets fastighets­kostnader enligt redovisningen. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i procent av hyresvärdet. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Justerat eget kapital Eget kapital ökat med 73,7 % av obeskattade reserver. Kassaflöde förvaltning Förvaltningsresultat med återläggning av avskriv­ningar och avdrag för betald skatt hänförlig till för ­valtningsresultatet. Kronor per kvm Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång. Projekt och obebyggd mark har exkluderats. Skuldränta räntebärande skulder Årets finansiella kostnader i procent av genom­snittliga (IB+UB/2) räntebärande skulder. Soliditet, synlig Redovisat eget kapital i procent av redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Totalt kapital Summa tillgångar. Överskottsgrad Driftnetto i procent av hyresintäkter.

62


Valthornsvägen 1C, 756 50 Uppsala. www.uppsalafastighets.se

Profile for Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag - Året som gick 2018  

I Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags årsredovisning presenteras bilder, händelser, fakta om verksamheten och siffror från det gångna året...

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag - Året som gick 2018  

I Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags årsredovisning presenteras bilder, händelser, fakta om verksamheten och siffror från det gångna året...