Page 1

reversen UPPSALAEKONOMERNA PRESENTERAR

#1 2014

NINA ÅKESTAM REKLAM, ANSVAR OCH STORKAPITAL

MUSIKRECENSION THOMAS NILSSON I TRUE DETECTIVE MAX JONASSON I KONSTEN ATT MISSLYCKAS ERIK BRORSON I TORSDAGSTANKAR AMANDA BUCHT I SVERIGE STÅR STILLA NIELS GROENEWEGEN I EN EFTERMIDDAG PÅ BORGEN AGNES STENBOM I ÅH DU FINA BARNSLIGHET ELIN BRÄNDHOLM I RÅ, RÅARE, RÅAST – DEL III ERIK NORMAN I EN PINSAM HÄLSNING ERIK BERGGREN I PRIVILEGIET ATT ÄLSKA MAT OFFENTLIGT HEDDA FREDMARK I JOHAN & JOHN JAKOB KYLLENBECK I BERGSTOPPAR, BURGARE OCH BARGATOR AXEL FRIBERG I DIGITALISERAD UNDERVISNING ÄR FRAMTIDEN DAVID LÖFGREN


© 2014 KPMG AB, Sweden.

Audit Academy Nyfiken på en karriär inom revision? Välj rätt väg. KPMG Audit Academy är ett praktikprogram där du parallellt med dina studier får en inblick i revisorsyrkets alla delar. Du får ingå i ett revisionsteam och redan från start delta på våra kunduppdrag hos internationella och stora nationella företag. Inom programmet får du ta del av seminarier och workshops inom området revision, men även inom andra områden som ledarskap och presentationsteknik. Missa inte möjligheten till unik branschkunskap och yrkeserfarenhet, ledarskapsutveckling och ett nätverk som kan påverka hela din karriär. Välkommen till KPMG och all framtid i världen. Läs mer och ansök senast 15 april på kpmg.se/auditacademy

02


Ledare

PÅ DET HELA TAGET

ILLUSTRATION DANIEL LEPPERT

är det nog få evenemang som drar

så många människor världen över till TV-sofforna som OS. Sällan bidrar heller sport till sådan rivalitet, länder emellan. Många var de Kanadakritiska inläggen på Facebook i samband med att lönnlöven

troligare; Ekonomikum, BMC eller Juridikum.

sopat isen med Tre Kronor under hockeyfinalen i

Likt antikens grekiska städer påminner

Sotji. Debatter rasar om värdlandet Ryssland, dess

Uppsalas olika campus snarare om självstän-

respekt för mänskliga rättigheter eller brist därpå.

diga, exklusiva lag snarare än ett enhetligt

På en ishockeyplan, i en boxningsring eller på ömse

universitet. För nog finns det en tävlan pro-

sidor om TV-programmens debattledare sker tävlan.

grammen emellan. Beroende på vad vi studerar

Här finns vinnare och förlorare.

lär vi oss redan under nollningens första dagar

att se ned på de bajsnödiga ekonomerna, de

Utöver denna tävlan har dock OS-traditionen

också sitt ursprung i en annan tanke. De olym-

snobbiga juristerna, de udda ingenjörerna eller

piska spelen startade i det antika Grekland och

de flummiga humanisterna på Engelska par-

bjöd in atleter från de olika stadsstaterna som på

ken. Denna segregering fortsätter i viss mån

den tiden utgjorde individuella maktcentra på den

under vår studietid men så fort vi tar examen

grekiska halvön. Syftet med spelen var inte bara

möts vi på arbetsplatser runt om i landet. I vår

idrottsliga och religiösa, i egenskap av hyllningar

gemensamma strävan mot politiska framsteg

till Olympens gudar, utan där fanns även en idé om

och teknologiska innovationer behöver vi

att knyta fredliga band. Väpnade konflikter dessa

arbeta tillsammans. Jag tror att vi även som

självständiga stadsstater emellan var nämligen mer

studenter kan gynnas av att en mer kollabo-

regel än undantag men inför spelen rådde vapen-

rativ stämning oss emellan. Kanske kommer

vila. Trots våld och motsättningar stadsstaterna

framtida nollningsaktiviteter att arrangeras

emellan låg i deras egenintresse att upprätthålla

tillsammans. Kanske kommer en dag ingenjö-

militära allianser, partnerskap i handel och kul-

ren och nationalekonomen med finansintresse

turellt utbyte. På så vis skulle de olympiska spelen

finna varandra i någon datasal, sammanförda

främja laganda och stärka det grekiska folket gent-

av en gemensam fascination för tidsserier och

emot omvärlden.

MatLab. Kanske kommer även statsvetare att

Det låter något elitistiskt att tala om utbild-

ning i termer av tävlan och konkurrens men faktum

festa på Stocken en torsdagkväll. Det behöver inte tävlas jämt. 

är att en parallell mellan dåtidens Olympia och dagens Uppsala inte helt galen. Om du kunnat möta

Daniel Leppert,

någon av antikens olympier och fråga om hans här-

Chefredaktör

komst skulle han möjligen säga att han är grek, men ett mer sannolikt svar vore nog atenare, spartan eller kretensare. Frågar du valfri student var hen pluggar blir kanske svaret Uppsala universitet, men 03


reversen:

Daniel Leppert Chefredaktör

Agnes Stenbom Redaktör

Johan Hedin Art Director

Thomas Nilsson Skribent

Max Jonasson Skribent

Erik Brorson Skribent

Amanda Bucht Skribent

Niels Groenewegen Skribent

Elin Brändholm Skribent

Erik Norman Skribent

Erik Berggren Skribent

Hedda Fredmark Skribent

Jakob Kyllenbeck Skribent

Hanna Bergström Fotograf

Axel Friberg Fotograf

Kontor Kyrkogårdsgatan 2B 753 12 Uppsala tel: 018-471 69 70 Tryckeri

Ansvarig Utgivare Therese Björklund

åtta.45 AB

Omslag

tel: 08-553 348 00

Daniel Leppert / Johan Hedin

04

www.uppsalaekonomerna.com reversen@uppsalaekonomerna.com


#1 2014

Reversen är en politiskt och religiöst obunden tidsskrift som delas ut till medlemmar av Föreningen Uppsalaekonomerna. Upplagan är på 2000 exemplar och tidningen utkommer sex gånger per år.

MUSIKRECENSION – ST. VINCENT THOMAS NILSSON

TRUE DETECTIVE OCH TV-KONSUMTION 2014 MAX JONASSON

KONSTEN ATT MISSLYCKAS ERIK BRORSON

TORSDAGSTANKAR AMANDA BUCHT

NINA ÅKESTAM – INGEN JÄKLA RAKETFORSKNING AGNES STENBOM

SVERIGE STÅR STILLA NIELS GROENEWEGEN

EN EFTERMIDDAG PÅ BORGEN AGNES STENBOM

ÅH, DU FINA BARNSLIGHET ELIN BRÄNDHOLM

06 07 10 11 12 18 20

RÅ, RÅARE, RÅAST - DEL III ERIK NORMAN

EN PINSAM HÄLSNING ERIK BERGGREN

PRIVILEGIET ATT ÄLSKA MAT OFFENTLIGT HEDDA FREDMARK

JOHAN & JOHN JAKOB KYLLENBECK

BERGSTOPPAR, BURGARE OCH BARGATOR AXEL FRIBERG

DIGITALISERAD UNDERVISNING ÄR FRAMTIDEN DAVID LÖFGREN

LITE SOM ATT KOMMA TILLBAKA EFTER ETT SOMMARLOV ORDFÖRANDERIET

24 30 31 32 34 38 42

22 05


ST. VINCENT ST. VINCENT

LABEL LOMA VISTA/REPUBLIC

vilja till förändring men samtidiga oförståelse inför den andres otillfredställda behov och aktioner.

Lika splittrad som Clark är i

sina ljudbilder är hon i sina texter vilket märks tydligt på samtidskriti ken i ”Digita l w itnesses” dä r OMSLAG LOMA VISTA

västvärldens sociala medier-hets

”Konstnärligt, kritiskt och klyschigt” AV THOMAS NILSSON

Hade jag varit tvungen att hålla mig kort när jag skulle beskriva St. Vincents självbetitlade album skulle jag snarare be om att få visa skivomslaget, för precis som i sina låtar utstrålar ansiktet hos Annie Clark ett självförtroende som får en att tro på Nietzsches övermänniska. Enmansbandet fortsätter på fjärde skivan att producera konstnärlig och intellektuell electropop/rock med Talking Heads-influenser.

och den hyperpassivitet som kommer med den får en rättvis känga. St.Vincent går så pass långt att hon stä ller den retoriska frågan huruvida saker faktiskt skett om de inte blir postade på Instagram eller Facebook. Svängarna är snabba och ”Digital witnesses” följs upp av något så klyschigt men oh-so-nice som det anekdot- och tacksägelsefyllda mammaodet ”I prefer your love”.

St. Vincent är en spännande

men stundtals osammanhängande skiva. Att vara osammanhängande verkar dock ofta till Annie Clarks fördel och skivan saknar något riktigt sömnpiller då alla spår tillför någonting till helheten.

Trots att jag nu fattat mig re-

lativt långt så vill jag fortfarande återknyta till skivans omslag och hur väl den representerar innehållet;

Efter att ha skalat av de mer expe-

om delar från Kanye Wests Yeezus.

en erfaren artist vars självsäkerhet

rimentella och ibland ogästvänliga

tränger igenom högtalarna drape-

ljudbilderna från tidigare alster så

visar sprickor i sitt självförtroende

rad i ett flerfärgat metalliskt hölje.

hittar St. Vincent här en balans

är mot slutet av skivans höjdpunkt

Någonting som borde vara nog så in-

Det ensamma tillfälle då Clark

mel la n vä lproducerad pop och

”Prince Johnny”; ett skärskådande

tressant att lyssna på för alla nervösa

gitarrfokuserade avante-gardepro-

spår som beskriver dynamiken i obe-

twenty-somethings som inte vet vart

duktioner som någonstans påminner

svarad kärlek, den sändande partens

de skall ta vägen i livet. 

06


BILD HBO

TRUE DETECTIVE OCH TV-KONSUMTION 2014

AV MAX JONASSON

HBO HAR VERKLIGEN GJORT SIG KÄNDA

som polismannen Rust Cohle. Den

spännande story att följa och det är

för att producera påkostade tv-serier

andre polisen, Martin Hart, spelas av

råheten som är fascinerande.

av yttersta kvalitet och deras se-

Woody Harrelson som också gör en

naste storsatsning True Detective

skarp insats. TV-serien utspelar sig i

frossa i USA och amerikanska dia-

Om man likt mig gillar att

är inget undantag. Första säsongen

Louisiana, delvis i nutid men större

lekter så är det lätt att direkt falla

går just nu och det har börjat väl-

delen av serien just nu skildrar till-

för denna TV-serie då den utspelar

digt intressant. Med skådespelarna

bakablickar om en tidigare knepig

sig i södern och karaktärerna har en

Matthew McConaughey och Woody

mordutredning som de två polismän-

bred och trovärdig dialekt. Det jag

Harrelson i spetsen var förvänt-

nen arbetade med tillsammans. De

också attraheras av, liksom är fal-

ningarna höga, McCounaghey som

två kollegorna har väldigt olika ka-

let med många andra HBO-serier,

nu är Oscarsnominerad för Dallas

raktärsdrag vilket ofta gör dialogen

är att kvaliteten är otroligt hög

Buyers Club och som vi också nyli-

underhållande. Det är intressanta

och det märks hur mycket tid och

gen fick se i en lysande biroll i den

karaktärer som båda har sina egna

pengar som har lagts ned på produk-

kontroversiella filmen The Wolf of

problem men McConaughey spelar

tionen. Skådespelarna är proffsiga,

Wall Street. Han växer ytterligare

helt klart den mörkare av de två. Det

omgivningarna är läckert utfor-

som skådespelare här och får visa

är en väldigt djup och mörk serie

made och det finns inte mycket att

sin fulla kapacitet i den tunga rollen

med små komiska inslag. Det är en

invända mot. 07


”Konsumtionsmönstret har helt förändrats i takt med tidens tempo och människors vilja att kunna konsumera en hel säsong i taget.”

Det man enkelt kan konstatera

är att HBO fortsätter att leverera och befästa sin position som marknadsledande för tv-serier av hög kvalitet med ständigt nya och fascinerande serier. Med aktuella titlar som Game of Thrones, Girls, The Newsroom, True Blood och Boardwalk Empire m.fl. visar bolaget på ett brett utbud och helt klart högklassig underhåll-

Jag tycker att utvecklingen all-

amerikanska produktioner på det

ning. Gamla klassiker som Sopranos,

mänt kring TV-serier senaste tiden

sättet, även fast Sverige är ”heta” på

The Wire och Entourage, tillsam-

har varit väldigt intressant att följa.

marknaden just nu både med egna

mans med många andra förhöjer

Det har blivit ännu mer prestige i

framgångskoncept men också alla ta-

givetvis också känslan av ett hög-

de stora produktionerna och kända

langfulla svenskar som verkar i USA

kvalitativt utbud. Lovande är även att

skådespelare som kanske tidigare

och Hollywood. På tal om svenskar

konkurrenterna ständigt blir bättre

bara har förknippats med film tar nu

och polisserier så är även The Killing

och Netflix, amerikanska tv-kanalen

även stora roller i TV-serier. Ett bra

en välgjord serie där svenske Joel

AMC och andra aktörer håller också

exempel på ett stort namn som gör

Kinnaman gör en strålande insats

hög nivå. AMC med flaggskepp som

TV just nu är Kevin Spacey i den hyl-

och spelar mot erkände Mireille Enos.

Mad Men och Breaking Bad som är

lade serien House of Cards som har

otroligt populära serier. Frågan är

Kvalitén på TV-serier har som

varit Netflix ess i rockärmen. Andra

ovan nämnt höjts, men även sättet

när det kommer att komma någon

exempel på stora namn i aktuella TV-

vi ser dem på har förändrats. Många

vettig gemensam betalningslösning

serier är Sean Bean, Steve Buscemi,

följer nog fler TV-serier idag än nå-

för konsumenter som är beredda att

Zooey Deschanel, Daniel Radcliffe

gonsin i och med det starka utbudet

betala för att se tv-serier och filmer

m.fl. Och inte minst McConaughey

och att vi konsumenter har större

av hög kvalitet. Netf lix och HBO

och Harrelson nu i och med True

valmöjligheter. Lockelsen kommer

Nordic är bra tjänster men det är

Detective. Det är en spännande och

också av att till skillnad från film få

nog fortfarande många som tycker

tillfredsställande utveckling för oss

följa karaktärer under en längre tid,

det känns jobbigt att betala för var

som gillar att konsumera TV-serier.

ungefär som en bra bok som man kan

och en. Det bästa vore en helhetslös-

Nivån har helt klart höjts ett snäpp!

avnjuta stegvis under en lång period.

ning likt Spotify fast för tv och film.

Välgjorda polisserier som True

TV är inte TV i samma bemärkelse

Detective är generellt spännande

i dagens samhälle, man vill själv

att HBO:s True Detecitve i skrivande

Avslutningsvis vill jag påpeka

att följa. En riktig HBO-klassiker,

kunna välja vad man vill se och när

stund har 9,5 i betyg på IMDB och

The Wire, är ett annat bra exempel.

man vill se det. Yngre generationer

det är sannerligen en framgång. Man

Annars gillar jag verkligen också den

följer inte en TV-serie och ser ett av-

ska dock alltid till en början ta be-

svensk/danska storsatsningen Bron

snitt i veckan. Konsumtionsmönstret

tyget med en nypa salt med tanke

som nu även lanseras utomlands.

har helt förändrats i takt med tidens

på att serien precis har startat och

Men det är ändå svårt att jämföra

tempo och människors vilja att kun-

får mycket positiv kritik nu i början.

dessa olika polisserier, det blir en

na konsumera en hel säsong i taget.

Men det känns mycket lovande än så

viss kontrast i kvalitet om man jäm-

Detta har Netflix snappat upp med

länge. Kort och gott är detta en oer-

för Bron med True Detective. Det

upplägget för egna House of Cards,

hört sevärd serie som blir intressant

har givetvis att göra med vilken

där hela säsongen läggs upp vid

att följa vidare framöver. På liknande

budget respektive bolag har. HBO

lansering. Det kanske också är nå-

sätt blir den allmänna utvecklingen

har helt enkelt större resurser. Det

got som krävs för att kunna slå ut

kring TV och film minst sagt spän-

är ofta svårt att jämföra svenska och

nedladdningshemsidor.

nande att följa framåt. 

08


09


Konsten att misslyckas AV ERIK BRORSON

vinsterna förlusterna, vilket är någonting man sällan inser. Rädslan i sig är en subjektiv känsla. Det är en dålig uppskattning av olika tänkbara scenarion: Många med mig förstår säkert att det är lättare att se potentiella förluster istället för vinster. Det är lättare att känna smärtan av nederlaget när man tvingats göra val

DET FINNS FÅ SAKER som är lika smärt-

dock ett problem med planen: Linjen

i livet: Har jag valt rätt utbildning?

samt lärorika som riktigt svidande

fullföljde mycket väl sin huvudsak-

Kommer personen att skratta åt mig

nederlag. De är ofta pinsamma och

liga uppgift – att undvika ett tyskt

om jag tar första steget?

förnedrande. Inte heller blir det

direktanfall, men som så många

bättre av omgivningens skadeglada

gånger förut valde man helt sonika

heller att ett överdrivet risktagande

Förstå mig rätt, jag tycker inte

reaktioner. Alla som någon gång

att kringgå de starkaste försvarslin-

är någonting önskvärt. Det kan leda

sparkat tån i en tröskel vet vad jag

jerna och gick istället genom Belgien.

till finansiell eller hälsomässig skada.

pratar om: Det gör ont, förbannat ont.

Tio dagar senare var Paris ockuperat.

Man måste som människa vara öd-

Man känner sig som en idiot och för-

Rädslan för misslyckande är

mjuk inför det faktum att framtiden

söken att få empati från omgivningen

ofta stark. Men man måste fortfa-

bär både på stora segrar såväl som

bemöts oftast av garv och hånfulla

rande komma ihåg att misslyckande

på nederlag; man kommer att miss-

kommentarer.

är en bieffekt av att försöka – en ef-

lyckas om och om igen. Det ända

Som tröst för ömma tår eller

fekt av aktivt handlande. Alfred

man kan göra är att se till att vinna

skadade stoltheter så begås misstag

Nobel sprängde sitt eget laborato-

även på nederlagen. Erfarenhet, nya

hela tiden och i vissa fall är de så

rium och antibiotikan upptäcktes

insikter eller idéer kommer sällan

stora och väldokumenterade att de

av Alexander Fleming när han av

under livets ljusaste stunder. Man

kan tjänstgöra för kommande gene-

misstag lämnade sitt laboratorium

måste lära sig stå ut och att ställa sig

rationers behov av skadeglädje.

i oreda. Till och med upptäckten av

upp efter alla fall. Man måste lära

Amerika var från början ett misstag

sig att uthärda och lita på det slitna

den franska militärhistorien. Efter de

då Columbus trodde att landmassan

uttrycket att hoppet är det sista som

svidande och fruktansvärda neder-

tillhörde Indien istället för den helt

lämnar människan.

lagen under det första världskriget

nya kontinenten.

bestämde sig det franska försvaret

Varför är vi då så rädda för att

tid att minnas första gången jag

att något sådant inte skulle hända

misslyckas? För det är många av oss.

fick underkänt på en kurs, första

igen. Man bestämde sig således för

Det är ofta lättare att stå passiv och se

gången jag blev dumpad, förödmju-

att bygga en europeisk variant av

på istället för att aktivt agera och då

kad eller förolämpad. Jag vet också

den kinesiska muren, Maginotlinjen.

riskera att misslyckas. Rädslan för att

att det knappast är sista gången

Försvarslinjen som byggdes längst

misslyckas är nära kopplad till räds-

för någonting av det. Men jag vet

den tysk-franska gränsen och upp

lan att bli avvisad eller kritiserad.

att jag än så länge alltid har klarat

mot den engelska kanalen. Det fanns

Ofta övervinner dock de potentiella

Ett sådant exempel hittar vi i

Personligen kommer jag all-

mig genom även de mörkaste av dagar. Och med mig bär jag osynliga

“Alfred Nobel sprängde sitt eget laboratorium och

ärr som alltid kommer att påverka hur jag ser på mig själv och världen.

antibiotikan upptäcktes av Alexander Fleming när

Jag har också fått acceptera det fak-

han av misstag lämnade sitt laboratorium i oreda.”

slav under omständigheterna. 

10

tum att jag i de allra flesta fall är en


Torsdagstankar AV AMANDA BUCHT

MYCKET KAN SÄGAS OM STOCKHOLMS

står nu lutandes mot husväggen och

are lyssna på ett osammanhängande

s peciel lt om m a n set t

kaskadspyr. Hennes väninna leds

utlägg om växande samhällsklyftor

förvandlingen från människa till

motvilligt ut av en ordningsvakt

och abortlagstiftning eller är det

djur som många genomgår under

efter att ha sträckt sig över baren i

på tiden att hitta en potentiell äkta

NATION,

torsdagskvällarna. Då kvällens ser-

hopp om att nå en flaska starksprit.

make? Runt 00.58 finns det alltså två

vering avslutats och pärleporten

En man klädd i rosa skjorta med en

vägar att gå. Den första är att starta

- kakelbaren - äntligen öppnas har

diskret häst på vänster bröst visar

en politisk diskussion. Att exempel-

ofta kön till ingången redan hun-

stolt upp sin släktring och håller en

vis råda bot på världssvälten känns

nit slingra sig runt husknuten. I

lång monolog om familjens resa från

vid den tidpunkten ofta helt genom-

kön trängs studenter likt boskap på

arbetare till adelssläkt. Tyvärr beter

förbart. Det andra alternativet är att

väg mot bete. Entusiasmen är stor.

jag mig inte mycket bättre själv. Med

anamma den kärleksfyllda miljön

Kanske är det ikväll en finner sin

ett bortsupet förstånd står jag i valet

och sova två, mindre politiskt och

andra hälft, får hångla eller till och

och kvalet, bör jag låta någon stack-

med dansa på scen. Förvandlingens absoluta kul-

men sker vanligtvis kring stängning. Det är nu allas sanna anleten blottas. Han med ljusblå skjorta som tidigare verkat rätt blyg visar sig ha ett gott öga för sin klasskamrat tillika bästa väns flickvän. Hon som för fem minuter sedan dansade

Man kan fråga sig varför man

”Nationen erbjuder en

gång på gång självmant förminskar

tillflyktsort, en plats

till något obefintligt. Att ignorera

där enbart dans, alkohol

synliggörs i baren, att förminska

och glada miner ryms.”

rovdjursblickarna, att fylla sin kropp

sitt annars relativt stora intellekt de patriarkala strukturerna som sitt jag till ett objekt för att behaga med flytande gifter och avvara fyra timmar av sin existens till absolut nonsens är att sälja sin själ. Vad förklarar då min relativt kontinuerliga närvaro på torsdagsklubben?

Nationen erbjuder en tillflykt-

sort, en plats där enbart dans, alkohol och glada miner ryms. Det terapeutiska i att unna sig kopiösa mängder alkohol, svänga på sina lurviga och inte tänka en enda vettig tanke kan rädda vem som helst från undergång. FOTO MARCUS OLSSON

kan tyckas betydligt mysigare.

För att orka vara människa, med allt vad det innebär, måste man ibland tillåta sig själv att bli ett djur. Kanske kan man med ny energi dagen efter ta tag i de stora frågorna och äntligen få bukt på världssvälten.  11


NINA ÅKESTAM Ålder: 30. Gör: Doktorand på centrum för konsumentmarknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Aktuell med: Krönikör för Metro, bloggare för Resumé och släpper sin första bok i maj.

12


INGEN JÄKLA RAKETFORSKNING Ekonomistudenten som blev reklamforskare. NINA ÅKESTAM har hunnit titulera sig copywriter, bloggare, doktorand, författare och föreläsare redan innan den stora trean passerades. Reversen har träffat Nina och pratat om reklam, påverkan inom storkapitalet och det ologiska med sexigt poserande tolvåringar. TEXT AGNES STENBOM FOTO EMMA SVENSSON

V

i möts på Il Caffé i Stockholm,

för att förstå att allt det där inte spelar

bok i maj, så det blir en del jobb med

Nina och jag. Det är något

någon roll. Vi är helt enkelt här för att

det också.

visst med att träffa sina före-

prata om viktigare saker.

bilder. Varje handling och yttrat

Kan man verkligen forska på re-

Vad gör du om dagarna?

klam som företagsekonom?

kräftelsesökande. Är det tillräckligt

Jag är doktorand i företagsekonomi

Det intressanta med ämnet är att

kreddigt att beställa en dubbel machi-

med inriktning på konsumentmark-

det spänner över många olika forsk-

ord påverkas av medvetenhet och be-

ato? Kommer hon att skratta om jag

nadsföring på Handels i Stockholm.

ningsdiscipliner. Tidigare har det

försöker vara rolig? Jag behöver bara

Det är min huvudsakliga sysselsätt-

varit mest psykologer, sociologer, fi-

tillbringa en minut i Ninas sällskap

ning. Sedan ska jag släppa min första

losofer och folk som håller på med 13


påverkan på det sättet som har tit-

händer med oss, och det tycker jag

vill de forskare som håller på med det

tat på reklam och tänkt på det på ett

är superspännande att hålla på med.

här förklara det med att vi pumpas

större plan. Företagsekonomerna har

Många är snabba med att säga

med sådana bilder hela tiden. Är man

varit väldigt fokuserade på sista ra-

att man som reklamskapare inte

kvinna ser man bilder på kvinnor på

den. Man har lite grann missat att

har något annat ansvar utöver att

ett sådant sätt att man identifierar

det här händer i ett jättestort sam-

skapa värde för sina kunder, för vi

sig, och då känner man att “om hon

manhang, och att det egna företaget

påverkar inte folk på det sättet. Den

är ett objekt, då är jag det också”. Där

inte är det enda som skickar ut re-

diskussionen är forskningsmässigt

är det ju snarare mängden bilder som

klam. Det perspektivet har saknats

avslutad. Det finns inget snack att ta

leder till den väldigt konkreta proble-

lite i reklamforskningen, och det är

om att reklam påverkar människor

matiken. Det i sin tur leder ju sen till

därför jag tycker att det är så roligt

utöver relationen till varumärket el-

en massa problem, med allt ifrån att

att hålla på med det.

ler företaget. Så är det liksom. Vad

ta plats och känna sig kompetent till

Allt det här är relativt nytt

man sen tycker om det är en annan

att få problem med sin egen kropp.

och det är ganska otrampad mark.

diskussion, eller hur och varför det

Vi kritiserar oss själva mindre när vi

Problemet är att eftersom det är nytt

påverkar. Det finns såklart mer att

ser bilder av folk som är ganska lika

så är det svårt att positionera sig.

gräva i där, men att reklam påverkar

oss själva, och det är ju inte direkt

Den sista artikeln jag skickade in

är etablerat.

raketforskning.

innan jul fick direkt avslag; ”Det här är inte marketing, det här är inte ens ekonomi. Jag vet inte vad du håller på med, sociologi kanske”. Jag tycker ju att det här är ekonomi, så det blir lite knepigt. Vad har man kommit fram till i ämnet hittills?

Finns det några konkreta konsek ven ser m a n k a n se f rå n objektifierande, sexistisk eller fördomsfull reklam? Problemet är ju att det är svårt att

Hur människor tar på sig ste-

reotyper som pumpas ut i massmedia finns det också en hel del forskning kring. Där är det ju samma tanke; att se en bild av en asiat som smart forskare påverkar ingen, men när man

säga att den här reklamen ledde till

har sett den bilden femtusenmiljoner

det här problemet. En teori som jag

gånger börjar både den som identifie-

är väldigt intresserad av är den som

rar sig med den bilden och den som

Det finns mycket forskning nu kring

handlar om självobjektifiering - hur

ser den bilden utifrån att tänka att

vad som händer med oss när vi tittar

man genom att identifiera sig själv

det ligger någonting i det. Mycket

på reklam. Det finns både positiva

med människor som objektifieras i

handlar ju just om upprepningar och

och negativa effekter uppvisade, men

reklam börjar se sig själv som ett ob-

masskommunikation.

det som forskningen inte varit så bra

jekt och en samling delar snarare än

Vad jag tycker är spännande är

på är att förklara varför de uppstår.

en helhet. Man kliver ur sin egen

varför människor tillför just reklam-

Vilka mekanismer i samhället gör

kropp och sin egen hjärna och bör-

bilder så väldigt stor vikt. Egentligen

att det här händer? Det är ju både

jar granska sig själv utifrån. Det är

skulle man ju kunna tänka att vi ser

sociala och psykologiska faktorer

någonting som kvinnor gör i mycket

mycket fler vanliga människor runt

som ligger bakom att de här sakerna

större utsträckning än män. Delvis

omkring oss en vanlig dag än vad

“Precis som man förväntar sig att en kemist har koll på vad som är explosivt så kan man förvänta sig att de som jobbar med saker som påverkar människor tar reda på hur de påverkar människor.” 14


Den mesta forskningen har hit-

forskning visar är att man tvärtom

NINA OM JÄMSTÄLLDHET

tills gjorts på kvinnor, mycket för att

kan göra bra och därmed sälja mer

”Jämställdhet handlar ju om frihet.

det ofta kommer från ett sådant håll.

genom att vara just mer oväntad och

Det finns en massa sjukdomar som

mer intressant. Det finns väl ingen

är typiskt kvinnliga, som exempelvis

som inte vill handla från ett bra före-

Tycker man att alla ska få samma möjligheter och rättigheter att för-

ätstörningar. Där har forskare börjat

tag? Det är ju en marknadsfördel. Där

enkelt feminist.

fundera över om det kan ha någon-

tror jag att det ofta också sitter fast

verkliga sig själva, då är man helt Jag tror att alla mår bra av att få

ting att göra med de massmediala

ett slags gammalt tänk om att man är

vara sig själva och få följa sitt hjärta.

bilder vi utsätts för hela tiden, och

ute efter att sälja, inte efter att göra

Man kan gå in i en lång debatt om

har därför börjat ta i problemet från

bra saker. Man behöver förstå att det

hur könsroller begränsar och hur

den vinkeln.

inte är motsättningar.

Hur ser du på företag och kom-

Om företag nu gör direkt objek-

munikatörers ansvar för den

tifierande reklam, hur ska man

reklam de förmedlar?

tänka kring bojkottning?

Jag tycker att man har ett jättestort

Det finns extremt få exempel på boj-

ansvar. Mycket på grund av den enk-

kotter som har fungerat. “Buy-cotts”,

de mest framgångsrika företagen har jämställda styrelser. Det finns helt klart pengar att tjäna på jämställdheten, men det tycker jag är sekundärt till den mänskliga friheten. Varje människa som känner sig mer fri är värdefull. ”

la ekvationen där mer makt är lika

alltså att stötta företag som man

med mer ansvar. Som reklamskapare

tycker om, är ofta betydligt mer ef-

vi ser fotomodeller. Så varför strun-

har man så jäkla mycket pengar, det

fektiva. Under Apartheid i Sydafrika

tar vi i de här tusen människorna vi

är ju miljoner som läggs in i det här.

var det några välorganiserade boj-

ser som inte ser ut som fotomodeller,

Då tycker jag att man har en skyl-

kotter som verkligen påverkade, och

och istället fokuserar och jämför oss

dighet att ta reda på vad som händer

även franska viner har fått sig en

med sådana som vi vet, rent intellek-

när vi skickar ut reklam i världen och

känga när USA var sura på Frankrike.

tuellt, är extremt genetiskt ovanliga

att hålla sig uppdaterad. Precis som

Utöver några få exempel så finns det

personer som dessutom är fixade och

man förväntar sig att en kemist har

helt enkelt inte så många bojkotter

trixade med i datorprogram? Vad fan

koll på vad som är explosivt så kan

som har lett till att konsumenterna

är det som händer i våra skallar? Det

man förvänta sig att de som jobbar

lyckats påverka ett företag.

är det jag försöker borra i med min

med saker som påverkar människor

forskning.

tar reda på hur de påverkar dem. Sen

att inte rösta med plånboken, utan

måste det vara upp till var och en att

med sin röst. Gör din röst hörd och

Vad säger forskning kring hur män och kvinnor påverkas av reklam? Ser det likadant ut oavsett kön?

Jag kan känna att det är bättre

fatta beslut kring var ens egna mora-

säg “jag tycker inte att det här är okej,

liska och etiska gränser går.

men jag gillar era jäkla produkter”.

Den stora aha-upplevelsen för

Det tror jag kan vara ett effektivare

mig var att inse att jag faktiskt kun-

sett att förändra saker. Då får före-

Man påverkas helt olika! Eftersom

de ändra på saker genom mitt jobb.

tagen sig en tankeställare; kan de ge

vi konsumerar reklam som sociala

Inom ramarna för storkapitalet kan

sina konsumenter det de vill ha utan

varelser i ett samhälle så blir ju allt

man förändra kanske mer än vad

att skapa objektifierande reklam?

som händer oss i övrigt i samhället

man kan göra inom ramarna för en

Förmodligen.

kopplat till det. Vi har så otroligt oli-

ideell organisation, om man bara bör-

ka sociala scheman i våra huvuden

jar fundera på vad man har att förlora

är konsumenternas ansvar, ”vi ger

Företag älskar att säga att det

som påverkar vad vi tror förväntas

på att göra bra grejer. Ofta är det en

bara folket vad folket vill ha”. Det är

av oss, vad vi tror påverkar oss och

missuppfattning om att det finns en

skitsnack och man får inte gå på tan-

hur vi går igenom hela livet. Det är

trade-off; antingen kan vi göra nå-

karna om att samhället drivs av en

också det som gör det här så otroligt

got bra, eller så kan vi sälja. Det som

efterfrågan. Det gör det inte. Vi har

svårforskat.

min egen och väldigt mycket annan

varit en industrialiserad ekonomi i 15


över hundra år och vi drivs av utbud. Stämmer påståendet att sex säljer?

inte hållbar.

en vindtunnel. Helt plötsligt tänker

Manskroppen är inte ett sexu-

alla på samma sätt. Det fungerar ju

ellt objekt i reklam på samma sätt

inte riktigt så i USA, det är ett otroligt

Det är skitsnack. Det är först och

som kvinnokroppen, och när den

stort land med mycket mer segdrag-

främst viktigt att skilja objektifie-

framställs sexuellt så blir det ofta att

na processer. I USA finns det många

ring och sexism från sexualitet. Det

människor tolkar det homoerotisk.

som är mycket bättre på vissa frågor

är inte samma sak, och det är ett kon-

Vi tar det för givet att det står en man

än i Sverige, men det är svårt att få

stigt “logiskt” hopp som ofta görs i

bakom kameran, eftersom män för-

samma typ av genomslag. De allra

debatten kring reklam. Människor

väntas vara blicken och kvinnorna

bästa exemplen på folk som gör coo-

dras till saker som vi tycker om, gul-

objekten. Säljaspekten av sexualise-

la grejer inom reklam kommer från

liga barn, glass, godis och hundvalpar

rade män funkar därför inte riktigt

ofta USA, men på den breda fronten

liksom. Sex kan hamna i samma ka-

på samma sätt som med den kvinn-

har det medvetna tänket liksom inte

tegori, många människor tycker om

liga kroppen.

slagit igenom alls. Super Bowl är ett

att ha sex. En reklam kan ju egentligen aldrig sälja, den kan bara skapa uppmärksamhet som leder till någon slags försäljning. Att därifrån säga att “så därför ska vi ha den här tolvåriga modellen som är dränkt i

Du har ju arbetat med reklam i både New York och Stockholm. Upplevde du någon skillnad i samhällelig medvetenhet länderna emellan?

typiskt exempel på amerikansk reklam. Man har alltså ett tv-program som når miljontals människor, och i pausen väljer man att spela råsexistisk reklam. Det hade aldrig kunnat hända i Sverige.

vatten och poserar med putande läp-

Sverige är coolt på det sättet. Det är

par” för att man som företag vill sälja

ett så litet land, så att när någon bör-

förklarade det rätt bra. När man job-

En kompis till mig i New York

är inte samma sak. Den logiken är

jar tänka på ett visst sätt blir det som

bar med reklam i Sverige så är man

”När man väl har tagit sig in och över tröskeln, då blir folk imponerade av att jag är bra på mitt jobb och har bröst. Det är ju jätteovanligt! Den kvinnan borde alla anställa!”

16


NINAS RÅD TILL UPPSALASTUDENTER: ”Det viktigaste tycker jag är att tänka på vad man vill uträtta i sin framtid, och inte så himla mycket på vad man vill ha för jobb. Man kan uträtta samma sak genom massor av olika jobb, och det är någonting som jag har lärt mig väldigt mycket av genom mina egna erfarenheter.

“Det är lite som med Berlinmuren egentligen. Den stod där, och det fanns ganska många människor som tog sig över den. Men det gjorde ju inte att den slutade existera.”

Jag vill ju arbeta med reklam och

erfarenhet är att desto tidigare i sin

sitt jobb direkt. Det är nog den störs-

påverkan, men jag kan närma mig

karriär man befinner sig, desto mer

ta skillnaden, att jag som kvinna har

det på flera olika sätt.

lika är det. På de låga nivåerna är det

en tröskel innan jag kan börja göra

ofta ganska 50/50, folk tjänar lika

mitt jobb. När vi sen gjorde uppgif-

fundera lite på varför man vill jobba

mycket och gör samma saker. Spola

terna tyckte jag ändå att vi bedömdes

med det man vill jobba med. Vad är

fram några år och skillnaderna är

på ungefär samma sätt. Om man sen

Det kan också vara viktigt att

grejen? Det måste inte vara någon nobel anledning. Vill man jobba för att helt enkelt tjäna massor av pengar är det helt okej, och då kan man börja utesluta vissa vägar för att nå det målet.”

en konslut, medan man i samma roll

större. Folk blev liksom förvånade

pratar om inside-outside kan man

över att jag kunde något. Jag var van

nästan se en fördel i att vara kvinna.

vid att vara duktig i skolan, och helt

När man väl har tagit sig in och över

plötsligt verkade min duktighet vara

tröskeln, då blir folk imponerade av

det mest oväntade i världen. På det

att jag är bra på mitt jobb och har

viset var förväntningarna på mig

bröst. Det är ju jätteovanligt! Den

mycket lägre. Det var såklart irrite-

kvinnan borde alla anställa! Sedan är

rande, men det gjorde det ju också

det ju av ren slump som just jag har

i USA jobbar med en business service.

lättare att imponera och överträffa

orkat ta mig över den där tröskeln så

Man blir alltså beroende av företa-

förväntningarna. Generellt har det

många gånger att jag blivit ett namn.

gets vilja i en helt annan mån och

varit negativt att verka i en mans-

utför helt enkelt det uppdrag man

dominerad bransch, man tillåts inte

egentligen. Den stod där, och det

Det är lite som med Berlinmuren

blivit tilldelad. I Sverige bollar vi is-

bara göra sitt jobb. Istället möts varje

fanns ganska många människor som

tället idéer mellan kommunikatörer

väl utfört arbete med förvåning. Nu

tog sig över den. Men det gjorde ju

och företag och jobbar mycket mer

på Handels finns det så få kvinn-

inte att den slutade existera. Det var

strategiskt. Om det är ett beställ-

liga, och dessutom unga, lärare att

bara ett bevis på tur, skicklighet eller

ningsjobb, som i USA, blir det inte

jag varje gång jag träffar en ny klass

envishet hos de som lyckades, och det

så mycket utrymme över för kom-

måste komma förbi det där första ste-

gjorde ju inte att muren inte slutade

munikatörer att lägga in så mycket

get av förvåning av att jag faktiskt är

vara ett problem. Lite så skulle jag

mer i arbetet. Om man istället sitter

där för att undervisa innan jag får

vilja förklara min karriär till dags da-

tillsammans med VD och styrelse för

börja göra mitt jobb.

tum. För ungefär två år sedan tog jag

ett företag blir det mycket lättare att

mig över min Berlinmur, och sedan

I reklamsvängen kändes det

påverka någonting större som spelar

som att jag ofta var tvungen att mo-

dess har det varit en stor fördel för

roll för samhället.

tivera varför jag var där. “Jaha ska

mig att vara kvinna. Nu är jag an-

Har du upplevt du någon skillnad i förväntningar och krav beroende på kön i ditt arbetsliv? Man behandlas väldigt olika. Min

du presentera? Ska du sitta i pane-

norlunda i och med mitt kön, och blir

len?”. Jag var tvungen att börja med

därför påtänkt i olika sammanhang.

att förklara vem jag var och vad fan

Utmaningen för arbetsgivare blir att

jag gjorde där, medan mina manliga

titta bakom muren, och inte bara på

kollegor bara kunde valsa in och göra

dem som har hoppat över den.  17


Sverige står stilla Är Sverige påväg mot samma öde som Japan? Passivt stillestånd med deflation och nära obefintlig tillväxt skrämmer Uppsalaekonomen NIELS GROENEWEGEN. För Reversen har han identifierat skillnader och likheter de två nationerna emellan. Kan Sverige vända utvecklingen?

P

å åttiotalet var Japan det för-

senaste åren varit seg som efter en

åriga vinterdvala borde hemsöka

lovade landet. Då ansågs av

baksmälla. De symptom Japan led av

både Borg och Ingves. Från 50-talet fram till 1980-talet växte Japan från

många önationens framtid vara

är skrämmande nog väldigt lika de vi

lika ljus som man ser på Kinas idag.

ser i Sverige och övriga Europa idag.

Den japanska bil- och elektronik-

Japans ekonomiska chock bestod i ett

industrin tog ma rknadsa ndela r

passivt stillestånd med deflation och

världen över och i väst blev man

i princip obefintlig tillväxt, känns

smått orolig över att Japan snart

det igen? Den som går in på SCBs

skulle springa om USA som världens

hemsida ser direkt att Sveriges verkar

största ekonomi. Idag vet vi hur det

gå till sängs med en deflation (!) på

gick: Japans tillväxt stannade av re-

-0,2 procent och en minimal tillväxt

jält 1991 och slumrade därefter i cirka

på 0,3 procent.

15 år. Den japanska ekonomin har de

18

Orsakerna till Japans femton-

SVERIGES EKONOMI IDAG

+0,3%

- 0,2%

TILLVÄXT

DEFLATION


söndertrasad efterkrigsekonomi till

instabilt till skillnad från Sveriges.

att bli en ekonomisk kanonkula.

Ett exempel på detta är att Japan

Hög tillväxt och billiga pengar led-

s e d a n 1993 h a r h a f t 18 ol i k a

de som så ofta till bubbelpumpade

regeringar och 13 olika premiärmi-

tillgångspriser i slutet på 1980-ta-

nistrar. De enda som gynnats av detta

let. Fastigheter steg snabbt i värde

ä r regeringspalatsets f lyttfirma,

och den som ägde aktier kunde se

resten av landet har fått kämpa med

både kurser och utdelningar skjuta

regeringskriser vilket omöjliggjort

i höjden. Det räcker med en titt på

konsekventa politiska reformer för

Stockholmsbörsen och Stockholms

att bryta Japans förlamning. Sverige

bostadsmarknad för att urskilja

har som tur är ett politiskt system

parallellerna. Naturligtvis vet man

som är stabilt vilket har möjlig-

inte att en bubbla är en bubbla innan

gjort strukturella reformer sedan

den spricker men hög skuldsättning

90-ta lsk risen som vi ä nnu d ra r

och ökande spekulation är suspekta

nytta av.

symptom.

En a nna n sta rk gemensa m

hängande att även vi i Sverige går en

Risken är däremot fortsatt över-

nämnare mellan Sveriges och Japans

vinterdvala till mötes. Jag har aldrig

respektive situation var Japans de-

trott på profetior från självutnämnda

mografiska utveckling, där antalet

prognosmakare men visst finns kan

pensionärer växte snabbt och den

en viss oro vara välgrundad. Med

arbetsföra befolkningen minskade

skuldsättning på över 170 % av dispo-

på grund av minimalt barnafödande

nibel inkomst som en kvarnsten runt

och låg invandring. Den japanska

halsen kommer hushållen ha svårt

kulturen och dess kost sägs vara

att inte minska konsumtionen om

bidragande till god hälsa och långa

räntorna skulle dra iväg. Gällande

liv. Japanerna kan numera njuta av

omvärlden behöver vi inte förvänta

sin sushi, sojasås och valfläsk upp i

oss så mycket på kort sikt heller. USA

allt högre åldrar vilket naturligtvis

med en tillväxt på 1,7 %, Kina med

är fantastiskt. Dessvärre satte detta

kinesiskt måttliga 7,7 %, men framfö-

ett stort tryck på samhällets pen-

rallt Europa med -0,4 % för 2013 visar

sions-, och äldrevårdskostnader vid

fortfarande inga tydliga återhämt-

krisens början, samt att den totala

ningstecken. Europa som vi är mest

produktiviteten tog skada. Som tur är

exponerade mot visar dessutom sam-

har Sverige inte samma problem

ma tecken på nolltillväxt och väldigt

m e d k vot e n m e l l a n a r b e t s för

låg inflation.

b e f o l k n i n g o c h p e n s i o n ä r e r,

men sa m ma utma ni ng kom mer

ingen medicin mot rådande stille-

säkerligen gälla här i och med ef-

stånd. Det finns inga koppar kaffe

Ty värr f inns det sannolikt

fektivare sjukvård och avtagande

som vi vet kan peppa oss. Allra minst

befolkningstillväxt.

amfetaminliknande stimulanser

”Det enda vi kan göra är att fortsätta plugga och jobba hårt i väntan på att nya H&M och IKEA ska födas på Ekonomikum.”

Slutligen finns det, trots en

som Sverige skulle må bra av. Det

del l i k heter mel la n Japa n och

enda vi kan göra är att fortsätta

Sverige, också många skillnader

plugga och jobba hårt i väntan på att

länderna emellan. Japans politiska

nya H&M och I K EA sk a föd as

system är i mångt och mycket väldigt

på Ekonomikum.  19


En eftermiddag på borgen TEXT AGNES STENBOM FOTO AXEL FRIBERG

Få kan ha missat att Uppsalaekonomerna är riktiga proffs när det kommer till att styra projekt. Föreningen genomför varje år cirka femtio projekt fördelade mellan alla olika utskott. Det fixas gasquer, företagsbesök och resor, och bakom varje projekt står ett gäng drivna individer som tillsammans utgör en projektgrupp. Möten hålls på fördel på Borgen, vårt fantastiska föreningshus. Kaffe kokas, idéer föds och sponsorer raggas.

Hur är det då att jobba med ett projekt för Uppsalaekonomerna? Hur många sponsrade pennor

får egentligen plats i en normalstor villa? Hur många koppar kaffe hinner en dricka under ett möte? Utan tidigare engagemang inom föreningen är det inte helt lätt att veta. I hopp om att reda ut några av dessa stora frågor har vi på Reversen hälsat på hos de fyra tjejerna i projektgruppen för Women’s Career Day!

20


Vad är Women’s Career Day? Erika: Women’s Career Day (WCD) är ett nystartat projekt inom finansutskottet. Vi ska åka till Stockholm och besöka ett antal företag med olika verksamheter i finanssektorn! Dagen avslutas med mingel och middag med ett av företagen. Det

Paulina: Ja, verkligen. Folk är så

att vi behövde styra upp allt från

mysiga här! Erika: Jag håller med.

grunden.

Det som är så himla kul med just detta projekt är att vi har fått så bra feedback. Människor är så positivt

Erika: Framförhållning och struk-

spons. Det gör det väldigt roligt att

tur har varit otroligt viktigt, och jag

jobba vidare! Hade ni i förväg tänkt att ni skul-

kvinnliga studenter att få en inblick

le engagera er i UE?

information inför framtiden och alla val den kommer att ställa oss inför. Vilka företag ska ni besöka? Lovisa: Vi har inte släppt företagen officiellt än, men det vi kan avslöja är att de är riktigt, riktigt bra. För att citera vår före detta ordförande; “Jag ska klä ut mig till tjej för att få

er hittills?

inställda och vi får mycket bra re-

kommer att vara en möjlighet för i näringslivet, nätverka och samla

Vad känner ni att WCD har lärt

Alla: Ja! Paulina: Ju fler projekt jag såg, ju mer ville jag engagera mig. Det finns så himla många roliga projekt som man vill vara en del av! Linn: Precis. Jag var med och gjorde UCT (Uppsala Career Tour) förra året och ville fortsätta inom UE även i år. Jag tycker att det är så kul!

känner verkligen att jag har blivit bättre. Vi skriver veckorapporter, så det är lätt att följa upp vad som egentligen har blivit gjort. Det har varit väldigt utvecklande! De andra tjejerna instämmer. De verkar ha blivit så pass koordinerade att de nu kan tala som en enad grupp. Efter sådär fem koppar kaffe var eftermiddagen hos Women’s Career Day över. Antal pennor blev övermäktigt att räkna ut, en insikt

Hur kommer det sig att just ni an-

som nåddes efter en snabb titt på

åka med”.

ordnar Women’s Career Day?

ordföranderiets skrivbord. Jag fick

Varför tycker ni att WCD behövs?

Erika: Det hela började med att Wille

Lovisa: Finanssektorn är väldigt mansdominerad, trots att många företag efterfrågar f ler tjejer. Vi vill möta deras efterfrågan, och därigenom öka andelen tjejer i både näringslivet och finansutskottet.

och Martin (fd. ordförande och vice ordförande i Finansutskottet) annonserade att utskottet ville köra något projekt för enbart tjejer. De kollade runt om någon var intresserad och då nappade Lovisa och jag. Vi letade efter fler som var intresserade, och

Hur är det att vara tjej inom

då kom Linn och Paulina in i bilden.

finansutskottet?

Från början var nog tanken att det

Linn: Jag tycker inte att det känns som att det är så grabbig stämning faktiskt! Erika: Ja, nu är vi ju faktiskt väldigt många tjejer i utskottet. Det är kul med finans oavsett om man är tjej eller kille. Vad är det roligaste med att vara med i en projektgrupp inom Uppsalaekonomerna? Eri ka: Hä nga på Borgen! A l la skrattar. Linn: Nej men man träffar så mycket roligt folk genom det.

inte skulle bli ett lika stort projekt som Women’s Career Day. Men det är det vi i projektgruppen tycker är allra roligast; vi får bestämma så mycket själva över hur vårt projekt ska se ut. Det finns ingen mall, utan

däremot lära mig hur projektgruppen för WCD jobbar, en liten inblick i finansutskottets omtalade grabbighet och jag fick för första gången bilden av en finansordförande iförd klänning i huvudet.

Det är spännande att tjuvlyssna

på andras möten; varje projektgrupp och utskott verkar ha sitt egna språk. Det är kanske det som är det allra finaste med livet på Borgen, alla de små interna projekt och arbeten som tillsammans fyller huset med en känsla av tillhörighet. Ta chansen och engagera dig du med! 

vi bestämmer hur vi vill ha det.

women’s career day:

Hur mycket tid lägger ni ned på

När? 8/4

WCD i veckan?

Hur? Ansökan är öppen mellan den 17/3

Erika: Det är väldigt olika, vissa

och 28/3. Alla kvinnliga Uppsalaekonomer

veckor är lugna och vissa är kaos.

är välkomna att ansöka!

Kanske fyra- fem timmar i snitt? I

Projektgrupp: Erika Forsberg, Linn Björk,

början var det mycket mer i och med

Paulina Lindgren och Lovisa De Verdier. 21


Åh, du ina

g a r n li s h b F AV ELIN BRÄNDHOLM

örra helgen var jag på be-

men inte alltför stor. Under mitt

sök i min hemstad. Mitt

besök valde jag emellertid att vara

gamla rum har, sedan vi

tillmötesgående, detta genom att

på regression tänker jag mig vuxnas

senast sågs, genomgått den

rensa ut alla högar med papper jag

tendens att agera som barn. Att helt

förvandling som drabbar alltför

samlat på mig under grundskoleti-

enkelt släppa taget om vuxenlivet för

många barndomsrum när dess ti-

den. Konsekvensen av att välja att

en stund, och agera och resonera rik-

sats som kom först. När jag tänker

digare invånare f lyttarut. Det har

tro på lågstadielärarnas förmaningar

tigt barnsligt. Jag kan inte låta bli att

blivit kontor. Jag har hört om andra

om att ”det här blir roligt att ha kvar

tänka på min vän K.

rum som blivit syrum, belägrade av

när du är stor”, är enorma högar pap-

småsyskon eller agerar förvarings-

per och annat. Bland annat hittade

men, kanske är det bara slumpen som

utrymme. Oavsett vilket känns det

jag en gammal psykologiuppsats om

gör det, men jag har många kompisar

lite som att en del av ens barndom

regression. Det kändes ju nästan som

som älskar Disneyfilmer (mig själv

har försvunnit. Det är en överdrift,

ett tecken att det var just denna upp-

inkluderad). Det beror inte på att

22

Kanske är det ett vanligt feno-


själva försvinnandet)? För att inte tala om alla som bor i korridor och leker någon sorts modern form av komma hem nu för tiden. Föräldrarna

mamma, pappa, barn-hushåll. Det är

har inget alls emot att plocka ur disk-

kul att leka, även om en liten gnutta

jag umgås bara med småbarn, eller

maskinen, hjälpa till med tvätten

verklighet smyger sig in i lekarna när

att jag letar fram de omogna i min

och överlåta fjärrkontrollen. Vissa

barnen blir vuxna.

närhet. Nej, det är faktiskt väldigt

studenter kanske inte alls känner

vanligt att (lite) vuxnare personer

igen sig i detta. Vissa kanske har det

kartong till mig, och jag dras genast

gillar att se på dessa tecknade, el-

så här, men tycker att det är jobbigt.

tillbaka till den hög av skolarbeten

ler animerade, barnfilmer. Kanske

Själv sväljer jag det dåliga samvetet,

som ligger framför mig. Pappren

för att de är lättsmälta och påmin-

kastar upp fötterna på soff bordet,

utgör högar stora som berg och jag

ner oss om hur mysigt det var att

och låter mig njuta en sekund av att

riktigt känner hur de växer framför

Plötsligt räcker någon fram en

som barn tassa ner på lördagsmorg-

bara vara någons barn. Kanske ropar

mig bara jag tittar på dem. Hjärnan

narna för att med stor iver titta på

jag till och med på närmaste förälder

börjar gå på högvarv, och i sann

Disneydags. Min gamla lagkompis K, hon har som tradition att bjuda in oss i gänget på Disneykväll en gång om året. Då bjuds på ett glas vin och den senaste Disneyfilmen. K är 32 år, och

het

vi älskar henne för den underbara entusiasm hon utstrålar inför Disney.

“Själv sväljer jag det dåliga samvetet, kastar upp fötterna på soffbordet, och låter mig njuta en sekund av att bara vara någons barn.” för att beställa in ett glas vatten om

treåringsanda producerar jag en

jag råkar bli törstig. Det är bra med

snabb lösning: Jag förflyttar helt en-

balans: Ibland är man en duktig dot-

kelt högen av papper under sängen,

ter/son, ibland väljer man att lyxa till

ner i kartongen, och knuffar sedan

det lite extra. Det jämnar nog ut sig i

kartongen (med ett inte betydelse-

längden.

löst mått våld) in under sängen. På

så sätt är pappersläget visserligen

Ofta går det att läsa i tidningar

För ett par år sedan disku-

eller höra i medier att ”det är bra att

oförändrat - men jag har ju i alla fall

terades det ivrigt om de hemska

ha barnasinnet kvar”. Det är nog sant.

utnyttjat kartongen. Klockan blir två,

”curlingföräldrarna” och om 80- och

Egentligen leker väl vuxna också oli-

och jag får bråttom i väg till min bio-

90-tals generationens galna barn som

ka lekar, bara att vi inte kallar det

dejt med en kompis. Jag vill ju inte

vägrade växa upp. I mycket hade de

lek? Att göra sig fin för att gå ut på

missa dagens premiär av den anime-

faktiskt fel, för det är en mycket pro-

Stocken en kväll, det är väl lite som

rade filmen Frost. Åh, vad jag känner

duktiv generation. Samtidigt kan jag

att klä ut sig? Bara att du klär ut dig

att jag kommer älska den söta lilla

undra: Det är väl klart att ingen vill

till en annan version av dig själv. Att

snögubben! 

växa upp när det går att bli omhän-

gå till Campus för att träna, ja det är

dertagen och uppassad på – om än

väl lite som en organiserad version

i lagom doser – av snälla föräldrar.

av datten eller kurragömma (minus

Många är de studenter jag har hört ivrigt beskriva hur trevligt det är att 23


DEL III. TEXT ERIK NORMAN FOTO HANNA BERGSTRÖM

”HOW DO I GET SICK FADES LIKE THAT,

själv under skrivandet av den artikel

dem, kommer jeansen åldras på ett

BRO?” – En bra fråga, men utan något

du nu hungrigt sitter och läser själv

sätt som speglar bäraren. Eller som

enkelt svar. Överallt på Internet hörs

genomfört en första nördtvätt av mitt

många denimconnoisseurer så gärna

vilsna röster som alla undrar sam-

senaste deniminköp enligt konstens

uttrycker det: Ett par jeans förtäljer

ma sak: Hur går man till väga för att

alla ”regler”. Efter 9 månaders inten-

en personlig berättelse. Slitandet av

ens denimdyrgripar ska få precis rätt

sivt användande. Det blir fartfyllt

jeansen börjar så fort man satt på sig

slitning? Det, mina vänner, kommer

och självutlämnande. Nu åker vi!

ett par för första gången och slutar

vi diskutera i denna avslutande del

först den dagen när jeansen pensio-

Hela poängen med rå denim

av det som varit en djupdykning i de-

är att varje par jeans är helt unikt.

neras. Det finns inget ”slutresultat”.

nimnördsfären. Vi ska prata slitning,

Beroende hur ofta man har på sig

Denna individualism innebär också

lagningar, och sist men inte minst,

sina jeans, vad man gör i dem (cyklar,

att det inte finns några egentliga rätt

den mycket omdebatterade tvätten av

spelar fotboll, kör soffpotatisvarian-

eller fel när det gäller användandet

rå denim. Inte nog med det. Jag har

ten etc.) och hur ofta man tvättar

av rå denim. Men som vanligt finns

24


det en del tips och tricks vilka kan

butiken igen och tog sina jeans med

vara till nytta.

tillhörande odör med sig.

Det som det kanske bråkas

Måste man verkligen fullkom-

allra mest om i denimvärlden är hur

ligt strunta i att tvätta sina jeans på

länge man ska använda ett par jeans

konventionellt sätt och istället låta

innan den första tvätten. När jag

moder natur ta hand om dem när

jobbade i London berättade en kille

man springer till tunnelbanan i ös-

från grannbutiken Albam (ett märke

regn? Återigen finns här inget rätt

jag rekommenderade i förra numret)

svar. Men tumregeln är att ju läng-

stolt för mig att han aldrig tvättar

re period innan den första tvätten,

sina jeans. Lite skeptiskt frågade

desto bättre. Denna första period

“Ett par jeans förtäljer en personlig berättelse. Slitandet av jeansen börjar så fort man satt på sig ett par för första gången och slutar först den dagen när jeansen pensioneras.”

jag hur länge han burit de jeans han

av användande är avgörande en-

hade på sig den dagen. Svaret på den

ligt många för att uppnå så snygga

framfickorna och övre delen av lå-

frågan var två och ett halvt år. Och

slitningar som möjligt. Vid kontakt

ren. Sätt på dig ett par jeans och sätt

jag som dumt nog alltid hade trott att

med vatten förlorar denimtyget en

dig ner, så kommer du förstå vad jag

han aldrig duschade! Men han måste

del av den indigo det färgats av och

menar!

väl ändå tvätta dem så småningom?

vid den första tvätten inträffar den

Nöjd log han och sa: ”It rains a lot

största färgförlusten. Om tyget då

mobiltelefon och plånbok i fickorna

in London, mate”. Så gick han in i

slitits ordentligt kommer ljusa kon-

så kommer dessa också lämna efter

traster uppstå där tyget

sig tydliga spår. Kanske råkade man

påfrestats som mest. De

skrapa jeansen mot en husvägg el-

Har man till exempel nycklar,

mest vanliga ställena är

ler spilla färg på dem. Ett par jeans

k nävecken, ru nt fra m-

av rå denim blir vad man gör dem

och ba k f ickor na sa mt

till. Viktigt att komma ihåg är att

över knäna. Där denimty-

olika tillverkares jeans kan skilja

get veckats träder de vita

sig markant från varandra när det

ofärgade trådarna i tyget

gäller hur fort jeansen slits och

fram när indigon försvin-

hur kontrasterande effekten blir.

ner. I denimkretsar pratar

Indigofärgningsprocessen görs på

ma n frä mst om honey

olika sätt (vissa jeans förlorar lätt-

combs och whiskers.

are indigo än andra), och vikten på

Honey combs

denimtyget och hur detta är vävt spe-

är de veck som uppstår i

lar stor roll.

knävecken när man sit-

ter och går. Detta område

ta? ”Inte tidigare än sex månader

Så hur länge ska man då vän-

på jeansen är kanske det

men inte längre än ett år” är en

som snabbast visar tecken

vanlig tumregel, förutsatt att jean-

på slitage, och det är också

sen används dagligen. Ett par jeans

här några av de mest spek-

som bara används ett par gånger

takulära konstrasterna i

i veckan kan gott få vänta ett år

färg kan uppstå.

på sin första tvätt. Om man spiller

Whiskers är

någonting på jeansen så ska man

som den svenska över-

undvika vatten i den mån det är möj-

sättningen a ntyder de

ligt (man kan på sin höjd dutta med

morrhå rsli k na nde slit-

en fuktig handduk) och satsa på att

ningar som uppstår runt

skrapa bort fläcken om det är möj25


NIO M Å NA D ER S ENARE

är det dags för tvätt. De japanskt tillverkade brallorna har åkt tunnelbana i London, luktat Erik och fått dricka öl innan det blev dags för ett bad.

Jeansens framfickor får lätt slitningar, så kallade WHISKERS.

De morrhår-

sliknande slitningarna i tyget syns allra bäst när man sitter ned i jeansen.

26


Knävecken är det område på jeansen som slits snabbast. På bilden syns HONEYCOMBS, slitningsveck i t yget som kan skapa riktigt schyssta färgkontraster.

27


ligt. Alternativt är man denimbadass

Så bär helst jeansen re-

och låter fläcken vara där den är. Om

gelbundet i minst ett halvår

man är någorlunda icke-klantig så

innan den första tvätten. Den

kanske man är mer oroad över den

första tvätten är som sagt

lukt som flera månaders svett, smuts,

den mest avgörande, och ef-

hudavlagringar och annat mysigt or-

teråt kan man göra lite som

sakar. Genom att regelbundet vädra

man vill, men någon gång

sina jeans, så kan man hålla lukten

varannan månad är väl rim-

stången. Det finns även olika sprayer

ligt. Tvätta alltid dina jeans

att köpa, så kallade ”fabric refres-

separat, ut och in, på så låg

hers”, men helt ärligt så bör man nog

temperatur som möjligt; för-

överväga en riktig tvätt om brallorna

slagsvis 30 grader. Om man

luktar så äckligt att man känner att

vill vara extra noga kan man

man måste spraya dem med syntetisk

använda ett fintvättmedel,

doft. Låt oss nu förresten en gång för

antingen något som är extra

alla slå hål på ”jeans i frysen-myten”.

skonsamt i allmänhet, eller

Att lägga dina jeans i frysen kom-

prova ett av de tvättmedel

mer inte att hålla dem fräscha och

som är speciellt anpassade för

fria från oönskad lukt. Lukten som

mörka färger. Vissa hävdar att dessa

uppstår efter månaders användande

bättre bevarar indigo, men frågan är

beror oftast på bakterier. Dessa dör

hur stor skillnad det egentligen gör,

inte i frysen, de liksom går i ide för

med tanke på att jeans är plagg man

att sedan, fortsätta försöka sig ute i

tvättar betydligt mer sällan än andra

värmen. En bakteriolog i USA labo-

kläder.

ratorietestade för ett par år sedan ett

par jeans vars ägare hade burit dem

göra är att undvika att tvätta sina

dagligen i över 15 månader. Dessa

jeans överhuvudtaget. Då kommer

visade på ”helt normala” bakterier-

”crotch blowouts” som brev på posten.

nivåer. Samma bakteriolog passade

Termen är engelska för de hål som

samtidigt på att skratta åt alla de-

förr eller senare uppstår kring gre-

nimnördar som tvingat sina bättre

nen, det ställe på jeansen som kanske

Vad man däremot inte alls ska

hälfter att stå ut med smutsiga jeans

slits hårdast vid vanligt användande.

bland fryst broccoli.

Om man låter dessa hål bli för stora

”Vissa denimfascister till trots; det är ett faktum att dina jeans faktiskt mår bäst om de får sig en tvätt då och då.”

HUR DU TVÄTTAR DINA JEANS STEG 1 Fyll ett kärl till bredden med ljummet vatten.

28

djupet. Ta upp jeansen och krama ur dem, upprepa till vattnet blivit färgat av smuts och indigo.

STEG 2 Tillsätt tvättmedel (jag använde Grumme Fintvätt, vilket enligt företagets utsago ska vara väldigt skonsamt och samtidigt effektivt). Blanda ut tvättmedlet ordentligt.

STEG 4 Låt jeansen ligga och dra i 45 minuter. Se till att hela byxan är under vatten, använd någon form av tyngd om nödvändigt.

STEG 3 Doppa jeansen i lösningen och massera in vätskan ordentligt för att få bort smuts på

STEG 5 Fyll kärlet med nytt vatten och doppa jeansen. Massera byxan till dess att inget tvättmedel

finns kvar i tyget. Skölj jeansen ytterligare under rinnande vatten om nödvändigt. STEG 6 Häng jeansen på galge och låt dem lufttorka. Tänk på att de kommer droppa rejält, och att indigofärgat vatten kan färga golv etc. Häng jeansen upp och ner och du vill minimera krympning på längden. STEG 7 På det igen – slit dem med hälsan!


så kan det bli förödande för jeansens

loss med symaskinen rekommende-

använde jag en 45-liters förvarings-

livslängd. Crotch blowouts kommer

rar jag i vanlig ordning föredömliga

låda i plast från IKEA.

tyvärr nästan alltid att uppstå med

rawrdenim.com och deras guide till

kontinuerligt användande, oavsett

jeanslagningar. Försök förresten att

så måste jag erkänna att jag blev lite

kvaliteten på jeanskonstruktionen.

ständigt hålla ett öga på dina jeans.

besviken. Det är bara att konstate-

Om man dessutom inte tvättar dem,

Ju tidigare du upptäcker hål i tyget,

ra att de här jeansen slits långsamt.

så kommer ansamlad smuts och

desto bättre!

Dock försvann en hel del överflödig

bakterier i tyget långsamt försvaga

För dig som känner att hand-

indigo vid tvätten, vilket sannolikt

denimfibrerna till dess att tyget går

tvättprogrammet inte är att göra det

innebär tydligare slitningar, fades,

Vad gäller skillnaden före/efter

sönder alldeles för lätt. Därför den

på riktigt, så kan du nedan ta del av

framöver. Besattheten av kontras-

tidigare nämnda ”ettårsregeln” värd

min första riktiga nördtvätt. Jag fick

terande fades i rådenimvärlden kan

att lägga på minnet. Vissa denimfas-

hem mina 18 0z 3sixteen+ 21BSP -

ibland bli rätt påfrestande. Tro det

cister till trots; det är ett faktum att

Slim Tapered Indigo (ett samarbete

eller ej, vissa personer spenderar

dina jeans faktiskt mår bäst om de

mellan New York-baserade 3sixteen

timmar på forum där olika metoder

får sig en tvätt då och då.

och Self Edge) från USA i mars förra

diskuteras. Ska man kanske sova i

Vad ska man då göra när olyck-

året, och har burit dem regelbundet

sina jeans, eller bada i saltvatten?

an ändå är framme? Om du, som jag,

i ca 9 månader. Sydda av japansk fin-

Får jag feta honeycombs om jag spe-

inte fick lysande betyg i syslöjd, så

denim som är så tjock att jag i början

lar badminton i dem? Det kanske

lämna in jeansen till en skräddare.

i princip inte hade något hår kvar på

kan tyckas motsägelsefullt att efter

Denimlagningar är relativt billiga

benen och fick skavsår i knävecken

tre artiklar i ämnet faktiskt påpeka

och håller länge. Vill du ändå gå

(ska man vara fin får man lida pin,

följande: ett par jeans är i slutändan

som bekant) och med sin

ändå ”bara” ett par jeans. Det allra

ok la nderliga konstruk-

viktigaste är att man i slutändan gör

tion så står sig dessa väl i

precis som man själv vill. Det är of-

kampen om en plats i de-

tast då det blir som bäst.

nimfinrummet. Efter att

ha lagt ner en halv förmö-

historien bakom detta briljanta klä-

Jag älskar jeans. Jag älskar

genhet på dessa dyrgripar

desplagg och jag älskar att det runt

kä ndes det dä rför helt

om i världen finns människor som

rimligt att tvätta dem på

fortfarande ser värdet i ett noga

nördviset när det var dags

utfört hantverk. Det är sådana hant-

för den första tvätten.

verk vi borde vara beredda att betala

Må nga deni-

ordentligt för och uppskatta på rik-

mentusiaster tvättar sina

tigt. Från vävandet av denimtyget

jeans i badkaret, men i

på gamla vävstolar och den efter-

brist på ett sådant (eller

följande indigofärgningen till det

om man helt enkelt inte

minutiösa arbetet att för hand sy

gillar det faktum att man

ett par jeans på en gammal syma-

måste städa badkaret rent

skin. Premiumrådenim är kärlek till

från flera månaders jeans-

hantverket, och känslan för detaljer.

snusk innan man kan ta

I en massproducerande, globaliserad

sitt kvällbad igen) så går

värld skadar det heller inte att varje

vilken form av kärl som

par jeans av rå denim formas av bä-

helst egentligen bra, så

raren. Varje par är faktiskt helt unikt.

länge man får i tillräck-

På riktigt. Kära läsare, det har varit

ligt mycket vatten. Själv

ett nöje. Stay raw!  29


EN PINSAM HÄLSNING Kulturkrockar under utbytesterminen ket samt lära sig mer om kulturen i

kapaciteten: Ska jag nudda kinden

werpens universitets företrädare, under

landet.

med läpparna? Förväntas jag pus-

adresseringen till oss nyanlända ut-

Strax efter att jag f lyttat in i

sa på båda kinderna eller bara den

bytesstudenter, ägnade en betydande

mitten av januari hade jag i en av

ena? Hur ska jag i så fall göra för

del av presentationen om Belgien till

matbutikerna i närheten hittat en

att undvika att råka pussa henne på

FÖRVÅNINGEN VAR STOR

nä r A nt-

AV ERIK BERGGREN

att förklara möjligheterna till aktiv

påse svenska köttbullar exporte-

munnen?

dödshjälp i landet. Belgien, tillsam-

rade av Familjen Dafgård, som jag

mans med Holland och Schweiz, är

denna kväll stod och tillagade med

någon aning om de mest basala ka-

de enda länderna i Europa där ak-

stor förtjusning. Ensamheten i köket

raktärsdragen i belgisk kultur trots

tiv dödshjälp är tillåtet och Belgiens

upphörde dock när en av de belgiska

att jag redan hunnit läsa en vecka

parlament kommer snart att rösta

studenterna kom in tillsammans med

av språkkursen varför detta blev ett

för att utöka möjligheterna till att

en kompis. Jag hade träffat denna

uppvaknande för mig. Ganska snabbt

avsluta livet så att de även inne-

vallonska tjej hastigt en gång tidiga-

märkte jag dock att min granne nöj-

fattar barn under 18 år. Att denna

re men på grund av alla nya intryck

de sig med en puss på höger kind och

skara entusiastiska studenter under

hade jag inte lyckats lägga namnet på

jag fick senare veta att detta är praxis

första introduktionsföreläsningen

minne. Däremot verkade hon i alla

i Flandern. Däremot tonade sig nu ett

vid universitetet får höra om sådana

fall komma ihåg mig eftersom hon

nytt potentiellt debacle upp då min

möjligheter ledde minst sagt till en

utbrister i ett glatt ”hej, hur står det

granne presenterade väninnan hon

och annan fundering över hur ar-

till?”, med sin rara franskinfluerade

hade med sig in i köket. Av artig-

betsbördan under terminen skulle

engelska. Medan hon uttalar orden

hetsskäl känner jag mig naturligtvis

arta sig.

upptäcker jag även att hon fortsätter

obligerad att hälsa och presentera

För mig personligen visade

Jag insåg att jag inte hade

att gå emot mig och böjer sig till slut

mig själv för henne men frågan är

det sig emellertid att det som skulle

fram för en kindpuss.

bara hur.

framkalla tankar på aktiv dödshjälp

var de flamländska hälsningsproce-

till den mest osäkra killen i världen.

pisen men utan att riktigt veta hur

durerna, snarare än studierna. Efter

Sannerligen ingen vacker syn: Stel

jag skulle göra. Är det kutym att

att ha flyttat in i ett centralt beläget

i ryggen böjer jag mig likt en robot

kindpussa även främlingar i Belgien,

För en sekund så förvandlas jag

Försiktigt närmar jag mig kom-

studentboende började jag läsa en

fram för att möta pussen då motori-

undrar jag för mig själv, men kon-

intensivkurs i holländska som är det

ken blir bortprioriterad till förmån

kluderar att det verkar föga rimligt.

språk som talas i den flamländska

för frågorna som tar upp hela hjärn-

Något avvaktande försöker jag febrilt

delen av Belgien. Kursen var givande i den meningen att jag nu kan behärska rudimentära konversationer på lokalbefolkningens modersmål vilket är en fördel i min strävan att omfamna den belgiska kulturen. I studentkorridoren bor det, utöver de många utbytesstudenterna, även inhemska studenter vilket innebär goda möjligheter att förbättra språ30

”Ska jag nudda kinden med läpparna? Förväntas jag pussa på båda kinderna eller bara den ena? Hur ska jag i så fall göra för att undvika att råka pussa henne på munnen?”


leta efter antydningar från hennes EadaoinFlynn, 2010 @flickr.com

sida om hur situationen skulle utveckla sig men när jag inte upptäckt någon hint om vad jag förväntades göra så sträcker jag istället fram handen och presenterar mig precis som vi gör i Sverige.

I samma ögonblick som jag

ning. Hon skrattar lite grand medan

Privilegiet att älska mat offentligt

hon rodnar och säger sitt namn sam-

NÄR JAG GICK I GYMNASIET

sträcker fram handen märker jag dock hur hennes huvud börjar röra sig mot mitt och jag inser att hon initierar en ansats för en kindpuss. Stelheten jag upplever är nu en san-

AV HEDDA FREDMARK

fanns det

struktur som säger att kvinnor ska

tidigt som jag känner mig dummare

en grupp tjejer vars lunchtallrikar

kontrollera sina kroppar och vara

än jag någonsin gjort i hela mitt liv.

fascinerade mig varje dag. I tre års

smala, men vår kamp om att passa in

Hur skulle jag kunna vänja mig vid

tid såg jag inte mer mat på deras

i denna kvinnlighet ska inte märkas.

att man här förväntas kindpussa

tallrikar än vad som motsvarar en

Det sticker i allmänhetens ögon när

människor man aldrig träffat förut

dvärghamsters ringa storlek. Detta

feta kvinnor äter snabbmat. Till dem

när jag i Sverige inte ens kindpussar

gjorde mig fruktansvärt provoce-

säger man ”du borde vara mer häl-

mina nära vänner?

rad av flera olika anledningar. Alla

sosam”. Kvinnor som talar om dieter

När de båda tjejerna efter en

dessa tjejer var icke förvånande otro-

och rädsla för fett ser man också ned

stunds konverserande med mig läm-

ligt smala. Jag tyckte att de genom

på. Man raljerar över dem och för-

nar köket för att gå till deras rum

att promota självsvält spred osunda

löjligar det som kvinnofasoner. Man

känns det som en lättnad. Att jag

ideal och smalhets omkring sig. Jag

säger till dem ”du duger som du är”.

gjort mig själv till ett totalt fån på

själv såg skollunchen som dagens

grund av att jag inte visste om häls-

höjdpunkt och tog för vana att ta om

ska hålla käften om hur jävla jobbigt

ningsproceduren i landet jag nu bor

minst en gång, medan jag vitt och

det kan vara.

i är dock ett bevis på att man kan

brett talade om hur fucking awesome

hamna i kulturkrockar även i län-

det är med mat och mat i mäng-

tjejerna i skolan var något på spåren.

Alltså, du ska vara smal men du

I efterhand kan jag tycka att

der man i övrigt tycker är ganska

der. Jag trodde att jag gjorde andra

De lyfte, om än omedvetet, kvinnors

likt ens eget. Jag trivs oerhört bra i

t jejer en t jä nst genom at t för-

dagliga kamp för att passa in i smal-

Belgien och njuter varje dag av livet

söka vara en pionjär i kvinnligt

hetsnormen. Jag menar självklart

som utbytesstudent men efter det här

skollunch-ätande.

inte att det är fel att käka en riktigt

mötet så fick jag också en liten för-

Jag har nu insett att jag antag-

stor matlåda till lunch vilken stor-

ståelse om varför den internationella

ligen gjorde många en fet otjänst.

lek i kläderna man än har. Men man

koordinatorn under välkomstpresen-

Att som kvinna kunna äta mängder

ska veta om att man som size mindre

tationen tog upp möjligheterna till

av mat offentligt är ett privilegium.

omedvetet kan upprätthålla kvinno-

aktiv dödshjälp. Som tur är börjar jag

Det är min förmån som smal tjej

förtryckande maktstrukturer genom

i takt med att tiden går bättre förstå

att kunna dyrka mat i det offentliga

att mathetsa.

kulturen och i skrivande stund har

rummet. Genom att jag och andra

jag inte hamnat i någon lika pinsam

som av samhället anses smala talar

Hermansson att vi måste ta makten

Jag säger som Karin ”Kakan”

kulturkrock på sistone. En utbytes-

om exempelvis kärleken till cheese-

över ordet tjock. När det blivit icke

termin är att varmt rekommendera

burgare spelar vi patriarkatet rätt

tabu kanske vi alla kan få älska mat

för alla som har möjlighet till det. 

i händerna. Vi upprätthåller en

i frid. Amen.  31


JOHAN & JOHN

AV JAKOB KYLLENBECK

är ofta tunn. Kanske behövs denna

John menar också att det kan vara

i nt ressa nt at t lyssna på u nder

avslappnade inställning för att man

lurigt att sitta för länge vid skärmen;

barnaledighetens dagar kom idén

mentalt ska klara av att jobba som

om börspodden upp. De två före

daytrader där man konstant utvär-

detta Uppsalastudenterna, som se-

deras i form av vinst eller förlust.

dan 2009 jobbar med daytrading i

egen regi, släppte det första avsnit-

gr u nd på fond kom m issionä ren

tet den 6e september förra året. En

Remium och under intervjun såväl

podcast som till tonerna av ett vilda

som i podcasten pratar de gott om

västern-inspirerat intro blandar ak-

sin tidigare chef, Robert Ahldin.

I AVSAKNAD AV NÅGOT

roligt och

tietips med roliga anekdoter från finansbranschen.

Podcasten släpps varje onsdag

och har idag över 12 000 lyssnare. I avsnitten avhandlas de senaste nyheterna om börsen men också aktietips, roliga historier och lite spekulation. Det är just denna blandning som gör att podcasten lika gärna hade

Johan och John har båda bak-

– Sitter man för länge utan att något händer är det risk att man börjar leta trades, speciellt om man gjort några bra trades innan och man känner sig het. Johan fortsätter; – Det är rätt trist när man börjar dagen dåligt . Att veta att man kunde åkt en

– Ahldin vågade satsa på många unga

vecka utomlands istället för att gå till

människor och gav oss nyexade studen-

jobbet utan att man gjort av med mer

ter chans att lära sig genom att man

pengar kan vara rätt jobbigt.

själv fick testa och misslyckas. Sedan såg väl också Ahldin fördelen med att ta in unga hungriga individer som är beredda jobba mycket. Även om det hade fått mycket an-

Även om de i podcasten kan vara rätt kritiska så är de inte sena att erkänna sina misstag eller felbedömningar, det är nästan lättare att få höra historier om hur en aktie som

kunnat ligga under kategorin kom-

svar i ett tidigt skede så tog viljan

de ägt har kraschat än tvärtom. Men

edi istället för näringsliv i iTunes

att få göra något eget över. Detta i

frågar man om den bästa affären så

podcast-bibliotek.

kombination med en bra period på

är det ingen tvekan från Johans sida;

På ett café i Stockholm träf-

börsen gjorde att Johan hoppade av

fade jag Johan Isaksson och John

under 2009 och John hoppade av nå-

Skogman. Det lätta och humoristiska

got senare.

språket känns igen från podcasten

och gränsen mellan allvar och ironi

slut och tajmingen går inte att klaga

”Kanske behövs denna avslappnade inställning för att man mentalt ska klara av att jobba som daytrader där man konstant utvärderas i form av vinst eller förlust.” 32

Hittills har det varit ett bra be-

på. Även om den reala ekonomin har

– När jag pluggade fick jag upp ögonen för Björn Borg. När jag köpte dem så omsatte bolaget 100 miljoner om året. Några år senare när jag sålde mina andelar gjorde bolaget 100 miljoner i vinst.

hackat sig fram de senaste åren så

Idag är de dock lite kluvna vad gäller

har börsen varit bra och framförallt

börsen. Både John och Johan är väl-

2013 var ett bra år. John poängterar

digt osäkra vad gäller vart börsen är

dock att nedgångar egentligen inte

på väg och de medger att det är lite

behöver vara negativt eftersom att de

av en börsyra just nu. Om det fort-

kan skapa mer rörelser på börsen och

sätter eller inte är omöjligt att säga

således öppna för fler trades.

men oberoende av hur det går kom-

Trots att intervjun sker mitt un-

mer vi få fortsätta höra knivskarpa

der rapportperioden så verkar John

sågningar och roliga anekdoter. Är

och Johan vara ganska avslappnade.

det inte onsdag snart igen? 


Audit for a Day Söker du en utmanande karriär?

Stockholm den 15 april

Ansökan

Är du intresserad av att bygga relationsskapande affärer, arbeta i team och få coachning av dina ledare? Vill du lära känna olika branscher och utvecklas snabbt i din karriär? Då ska du ta chansen att besöka Deloitte och lära dig mer om arbetet som revisor.

Audit for a Day vänder sig till dig som läser ekonomi och är nyfiken på en framtida karriär som revisor. Du tar examen under 2015 eller 2016.

Under Audit for a Day får du en unik inblick i vardagen på vår revisionsavdelning. Du får lösa ett verklighetsbaserat case och träffa

Ansök senast 30 mars via www.deloitte.se/ audit4day. Bifoga ditt cv, betyg och en kort

några av oss som jobbar på Audit. Du har också möjlighet till ett enskilt samtal med någon av våra medarbetare som svarar på dina frågor om revisorsyrket och Deloitte som arbetsplats. Dagen avslutas med en

text om varför du vill delta. Deloitte ersätter dina resekostnader.

gemensam middag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår studentkoordinator Sofia Nordström på e-post sofia.nordstrom@deloitte.se

www.deloitte.se/audit4day


BERGSTOPPAR, BURGARE OCH BARGATOR

TEXT AXEL FRIBERG FOTO ANDERS SJÖSTRÖM / AXEL FRIBERG

UPPSALAEKONOMERNA I CHAMONIX

34


Det är kväll, så vi bestämmer oss för att lämna packningen på rummet och bege oss mot Chamonix legendariska hamburgerställe, Poco Loco, i jakt på en sen middag. Burgarna är obeskrivligt goda och måste upplevas för att man ska förstå grejen. Mätta och belåtna beger vi oss tillbaka till hotellrummet för några timmars sömn. Morgondagen ska bjuda på både sol och grym afterski. Vi vaknar av alarmet från mobilen, tittar yrvaket på varandra och drar

A

undan de tunga gardinerna. Solen

ffischer, film, facebook-event,

tre års gymnasieresor med buss till

håller på att gå upp runt Mont Blanc

och jippon i Loksta lla rna.

alperna känns det skönt att kunna

och snart skiner solens första strålar

Ma rk nadsför i ngen gå r

ta flyget för en billig peng. I slutet av

på motsatta sidan dalen, skidområdet

inte att missa, det har bli-

höstterminen kommer det ordnas en

Brèvent/Flègère. Helt klart ett säkert

v it d ags för å rets sk id resa ti l l

VIP kväll på SkiTotal där man kan

kort om man vill ha bra piståkning,

Alperna med Uppsalaekonomerna!

köpa extra skidstrumpor, underställ

men vi misstänker att de flesta kom-

Projektgruppen har jobbat stenhårt

och annan utrustning med 30-70%

mer åka dit eftersom det är första

med att skaffa sponsorer, ny resear-

rea. Perfekt! Sen är det jullov där

dagen och systemet ligger närmast

rangör och ort. Och det märks! Om

man kan träna upp benmusklerna

där vi bor. Vi satsar därför på att åka

man vill med ska anmälan göras i

lite extra inför det där 20 km långa

till Grand Montets; Chamonix bästa

slutet av oktober. Resa, boende och

åket med guide nerför Mont Blancs

system. En buss och två liftar senare

liftkort för 4995 kr. Helt klart över-

baksida, Vallee Blanche. Övriga

befinner vi oss på 2765 m.ö.h. Från

komligt! Vill man flyga ner istället

tilläggspaket är dagsutf lykter till

toppen tittar vi ut över Chamonix-

för att ta buss går det att ordna ge-

Verbier, och Courmayeur, picknick i

dalen nedanför och inser att det här

nom att lägga till 1500 kr. Då ingår

backen och skidhyra.

kommer bli en bra vecka! Sex dagars

f lyg och transfer mellan Geneves

Tiden går fort och plötsligt

skidåkning med långa pister i en av

flygplats och Chamonix, T&R. Tack

bef inner vi oss på 1035 m.ö.h. i

alpernas bästa orter är svårt att slå.

för valmöjligheten projektgruppen!

Chamonix sud med de branta 2525

Dessutom ska det snöa i veckan, så

Förvisso kommer det finnas närmast

meter höga bergen i systemet Le

puderåkning är garanterad. Ikväll

obegränsade mängder Red Bull och

Brèvent framför oss och Mont Blanc

blir det afterski på Chambre neuf och

Pringles chips på bussen, men efter

på sina 4810 meter bakom ryggen.

barrunda på huvudgatan. 

35


TACK FÖR EN

36


HÄRLIG RESA!

37


DIGITALISERAD UNDERVISNING ÄR FRAMTIDEN

AV DAVID LÖFGREN

38

VÄLKOMMEN IN I 2000-TALET, UPPSALA

pen av campusbaserad undervisning

UNIVERSITET! Att

behöver anpassas i takt med att dis-

studera på ett uni-

versitet från 1400-talet är något man

tansutbildningars popularitet ökar.

gärna påpekar, till exempel när

Då kan man inte längre samla alla

Lundastudenter tror att de pluggar på

studenter i en fysisk föreläsnings-

ett gammalt universitet eller när man

sal eller förvänta sig att studenterna

vill ge kaxiga amerikaner perspek-

alltid kan bevisa sina kunskaper ge-

tiv då Uppsala universitet grundats

nom att ta sig till de ångestladdade

innan Christofer Columbus ens

tentasalarna på Bergsbrunnagatan.

upptäckt kontinenten i väst. Åldern

Själva konceptet distansutbildning

betyder ofta att utbildningen håller

är inget nytt fenomen utan kan

hög kvalitet med ett månghundraår-

spåras tillbaka till 1800-talets korre-

igt forskningsarv och ett brett utbud

spondenskurser och senare exempel

av vetenskapsområden. Att vara ett

som 1950-talets Australian School of

gammalt universitet har alltså sina

the Air som möjliggjorde för många

klara fördelar men ibland undrar

Australiensiska outback-barn att

man om vissa saker förblivit oför-

studera trotts de enorma avstånden.

ändrade sedan förhistorien. En av de

Hela idén bakom distansundervis-

saker som inte har utvecklats riktigt

ning bygger på någon slags teknologi,

i takt med tiden är universitetets

om det så handlar om penna och pap-

användning av tekniska hjälpme-

per eller en kortvågsradio.

del i undervisningen. Utbildningen i

Uppsala är traditionsenligt utformad

bildningsvärlden är kopplad till nästa

med föreläsningar och seminarier

steg i den tekniska utvecklingen som

En av de senaste trenderna i ut-

och där stora delar av examinationen

skett i kölvattnet av internets och

fortfarande sker genom salstentor

informationsplattformarnas ökan-

med penna och papper. Den här ty-

de möjligheter och användbarhet.


BILD CRAIG GARNER

”Förutom att ändra förutsättningarna för hur undervisning kan bedrivas och hur tiden för interaktion kan allokeras så för det tekniska genombrottet med sig ännu större konsekvenser och det för många fler.”

Samlingstermen för undervisning

flipped classrooms ges studenten mer

av ansedda professorer från presti-

med hjälp av elektroniska kommu-

kontroll i inlärningen och lärarledd

gefyllda universitet som spelar in

nikationstekniker kallas e-lärande.

tid kan läggas på seminarier i stället

föreläsningsvideor vilket skapar yt-

Ett av de senaste och mest betydel-

för helklassföreläsningar.

terligare dragningskraft. Videorna

sefulla genombrotten inom e-lärande

Förutom att ändra förutsätt-

är vanligt förekommande även i

skedde när MIT-alumnen tillika hed-

ningarna för hur undervisning kan

andra typer av distansutbildningar,

gefondsanalytikern Salman Kahn

bedrivas och hur tiden för interak-

men det som skiljer en MOOC från

skulle hjä lpa sina kusiner med

tion kan allokeras så för det tekniska

övriga typer är skapandet av ett vi-

grundskolematte och lade upp repe-

genombrottet med sig ännu större

rituellt community för att underlätta

titionsvideor på YouTube för barnen

konsekvenser och det för många fler.

interaktion mellan studenter, lärare

att titta på. Följarskaran växte och

Ett annat begrepp inom ramen för

och lärarassistenter. Idag finns det

idag har det ideella företaget Khan

e-lärande som verkligen är i ropet

ungefär en handfull stora aktörer

Academy miljoner följare världen

förkortas MOOC och står för Massive

som samlar MOOCar från olika in-

över och erbjuder kurser i nästan

Open Online Course. MOOCar kan

stitutioner där Coursera troligtvis är

vilket ämne man kan tänka sig.

beskrivas som en vanlig distans-

den mest välkända. Kurserna genom

Framgångssuccén bygger på koncep-

kurs, fast på stereoider. I stället för

dessa aktörer är ofta helt öppna, kos-

tet ”flipped classrooms” som betyder

ett begränsat antal studenter är kur-

tar bara en mindre summa och kan

att studenter i sin egen takt tar till

sen tillgänglig för vem som helst

till och med innebära att man kan

sig föreläsningar hemma genom att

och ges till hundratusentals stu-

tillgodoräkna sig akademiska poäng

titta på inspelade instruktionsvideor.

denter genom att vara uteslutande

efter genomförandet.

Genom att använda sig av konceptet

web-baserad. Kurserna är ofta ledda

I takt med att legitimiteten för 39


dell, varan är examina och kunderna

har sagts vara tredelad; dels vill

ligheterna för många fler studenter

är studenterna. Ur det perspektivet är

man öka kunskapsspridningen till

att ta del av högre utbildning. Många

det troligt att universiteten inte vill

allmänheten, vilket motsvarar den

anser att detta är starten på ett nytt

göra avkall på exklusiviteten i utbild-

sympatiska demokratiseringspro-

förhållningssätt till utbildning och

ningen för att fortsätta kunna sälja

cessen, vidare vill man göra Uppsala

MOOCarna växer så ökar också möj-

att denna spridning av undervis-

sina varor till ett högre pris. Lyfter

universitet mer välkänt för att un-

ningsmöjligheter öppnar upp för

man blicken kan man också se en

derlätta för studentrekrytering, den

en demokratisering av utbildning.

risk för att det skapas A-lag och B-lag

egennyttiga aspekten, men så vill

Time Magazine beskrev utveckligen

bland studenter där de priviligierade

man också bidra till utvecklingen

genom att tillskriva MOOCarna möj-

får tillgång till kvalitativ personlig

av undervisningen på campus och

lighten att öppna Ivy Leagues portar

lärartid medan B-laget får hålla till-

distansutbildningarna, vilket skul-

för allmänheten, samtidigt som

godo med andra klassens utbildning

le innebära en kunskapsutveckling

Khans Academys slogan lyder ”Free

på distans. Även mångfalden i utbild-

bland de anställda. Om jag får stan-

world-class education for anyone,

ningen kan komma att skadas vid

na vid det tredje och sista syftet till

anywhere”. Med hjälp av de senaste

utbredande av MOOCar när likrikt-

införandet av MOOCar så tycker jag

teknologierna kommer utbildning

ningen i utbildningsutbudet hämmar

att det innebär den potentiellt mest

inte innebära något exklusivt för

perspektiven.

intressanta effekten av e-lärandeutvecklingen. Jag tror nämligen att

priviligierade studenter utan en möjlighet oavsett förutsättningar. Idén

lärdomarna man kan få av MOOCar,

bakom lika förutsättningar är lika

”Det är genom anammandet

vilka kan ses som det senaste av ge-

intressant som den är komplicerad.

av denna nya teknologi som

nombrotten inom e-lärande, kan få

Om vi förutsätter att ett samhälles framgång till stor del beror på befolkningens kunskapsnivå och chanser att skaffa sig högre utbildning, kan frågan om en demokratiserad ut-

vi kommer se spridningseffekter av digitaliserade undervisningsformer som

bildningsmodell snabbt bli etiskt

möjliggör för mer kvalitativ

laddad. Frågan blir på vilka grunder

och utvecklande undervis-

man skulle kunna vägra människor, med ambition och behov, chansen

ning med lärare.”

stor betydelse även för vår utbildning i campusmiljön. Det är genom anammandet av denna nya teknologi som vi kommer se spridningseffekter av digitaliserade undervisningsformer som möjliggör för mer kvalitativ och utvecklande undervisning med lärare.

Min övertygelse om MOOCens

möjligheter för campusundervis-

att utbilda sig om tekniken tillät det. Dessutom är det väl universitetens

Med den komplicerade bilden av

ningen bottnar i att jag inte för en

främsta uppgift att både skapa och

MOOCar i bakhuvudet ska man kom-

sekund tror att distansutbildning

sprida kunskap i vårt samhälle i så

ma ihåg att det finns många olika

någonsin kommer att kunna ersät-

stor utsträckning som det är möjligt?

syften med dem. Utveckligen drivs

ta campusbunden utbildning utan

Men självklart finns det ett

förstås inte bara framåt av den fina

endast komplettera den. Det är här

myntets baksida även här, varpå ut-

tanken på en framväxande demokra-

i Uppsala vi knyter de starka band

vecklingen mot MOOCar också blir

tiseringsprocess utan också av mer

tillsammans med våra kursare, korri-

mer komplex. Det skulle kunna gå

egennyttiga skäl. Intressant nog har

dorsgrannar och nationsvänner som

att argumentera för att ett annat av

Uppsala universitets rektor beslutat

kommer att spela så stor roll i framti-

utbildningsinstitutionernas syften

att tillsätta en arbetsgrupp med syf-

den och som vi kommer se tillbaka på

just är att utföra ett slags urval av

te att starta upp tre MOOCar, en för

med glädje, och det är ingenting som

studenter för att placera oss i fack där

varje vetenskapsområde (humaniora

artificiellt kan återskapas genom ett

man antingen är inne eller ute. Man

och samhållsvetenskap, medicin och

webbaserat forum. Alltså, ökad digi-

skulle till och med kunna säga att det

farmaci samt teknik och naturve-

talisering är viktigt men länge leve

är en del av ett universitets affärsmo-

tenskap). Syftet med denna satsning

studentstaden! 

40


Your development is our future. Together.

Find out more about us! Visit us at: sebgroup.com/career facebook.com/JobbSEB linkedin.com/company/seb/careers

41


FOTO HANNA BERGSTRÖM

Lite som att komma tillbaka efter ett sommarlov AV ORDFÖRANDERIET

är lite som att gå i högstadiet och

re startade med buller och brak och ni fann er själva

återvända till skolan efter ett långt sommarlov. Någon

nervöst stå och prata med potentiella arbetsgivare på

ATT BÖRJA ETT NYTT ÅR

har varit ute på en lång resa och är alldeles brun och

Kontaktdagarna. En del av er har precis lämnat in era

fräknig, någon har klippt sig och du har köpt en ny tröja

ansökningar om utbyte, andra funderar på om ni ska läsa

som du hoppas att ingen annan också har köpt. Lite tre-

nek eller fek och några av er sitter och slipar på uppsats-

vande hälsningar och hej hur var sommarlovet? Det där

ämnen. Gemensamt är att ni antagligen tänker en del på

nervösa pirret i magen.

framtiden.

Nu har några veckor gått. Du börjar känna dig hem-

Oavsett om du är medlem sedan tidigare eller

ma igen. Du kan skolans korridorer och du slipper tänka

ny i föreningen vill vi hälsa er varmt välkomna till

om du ska kramas eller bara heja när du träffar vännerna

den här terminen! Med en ommöblerad och fräschare

på morgonen, för ni har hittat er rutin. Tillsammans kla-

Borg i täten ser vi fram emot en fullspäckad vår med

gar ni på lärarna under lunchrasten och smider planer för

projekt som Women’s Career Day, Uppsala Career

helgen när ni tror att läraren inte hör under lektionerna.

Tour, Uppsala Presentation Academy, Best in Business,

Deloitte Beachvolley och Vårbalen. Vi peppar själv-

Ni som är nya medlemmar har gått igenom en

liknande process de här första veckorna på terminen.

klart också för valborg och en tur söderut för att besöka

Skillnaden är att ni har lotsats igenom dem med hjälp av

Lundakarnevalen!

några skrikande figurer utklädda till trollkarlar, vampy-

rer, superhjältar, djur och cowboys. Vi hoppas innerligt

överraskningar vi har på lut den här terminen. Nu är

Det här är endast ett axplock av alla spännande

att ni börjar närma er det där världsvana stadiet nu och

det upp till er att ta tillvara på detta. Vi hoppas att ni går

om ni inte har nått dit än behöver ni inte oroa er; det

på sommarlov som världsvana Uppsalaekonomer med

kommer.

många roliga festminnen, ett finslipat CV och ett och

annat visitkort i bakfickan. Terminen är i full gång och

För er lite äldre medlemmar kanske terminen

inte alls började på det här viset. Den kanske snara42

vi är taggade på att köra full fart in i mål! 


www.uppsalaekonomerna.com reversen@uppsalaekonomerna.com

Profile for Föreningen Uppsalaekonomerna

Reversen nummer 1, 2014  

Föreningen Uppsalaekonomernas tidning.

Reversen nummer 1, 2014  

Föreningen Uppsalaekonomernas tidning.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded