Page 1

NEGERI KEDAH RTD Pendang • RTD Langkawi • RTD Kuala Muda • RTD Kubang Pasu • RTD Kulim • RTD Yan • RTD Sik • RTD Baling • RTD Padang Terap • RTD Kota Setar • NEGERI KEDAH


Keluasan Keseluruhan

62 984.07 hektar

Jumlah Penduduk 2005 Jumlah Penduduk 2020 Pertambahan 2005-2020 Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan Hutan Badan Air Jumlah

104 800 136 482 31 682 2006 (hek) 3 216.36 226.77 69.47 346.92 48.02 50 289.45 772.50 1053.90 6 690.25 270.43 62 984.07

MEMBANGUNKAN DAERAH PENDANG DENGAN SATU RANGKAIAN PETEMPATAN MAMPAN YANG DISOKONG OLEH EKONOMI YANG BERDAYA MAJU, PENINGKATAN KUALITI HIDUP DAN PENGURUSAN SUMBER YANG CEKAP 2006–2020 Pusat Separa Wilayah 2020 : Pendang Pusat Petempatan Utama 2020 : Bukit Jenun 2020 (hek) 5 263.22 870.13 167.57 447.53 180.71 46 199.61 1 126.75 1 632.90 6 825.22 270.43 62 984.07

RTD Pendang

No.Warta : No.200 pada 17/03/2011

a) Keluasan Perniagaan 2005 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan 2005-2020 b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

69.47 hek 167.57 hek 98.1 hek 10 709 org 714 org

a) Keluasan Perindustrian 2005 Keluasan Perindustrian 2020 Pertambahan 2005-2020 b) Guna Tenaga Perindustrian 2020 GunaTenaga Perindustrian Setahun

226.77 hek 870.13 hek 643.4 hek 9 651org 643 org

Penambahan Kem. Masyarakat 2020 a) Bilangan unit Kediaman 2006 Bilangan unit Kediaman 2020 b) Bilangan Rumah Kos Rendah 2000 c) Keperluan unit Baru Kediaman 2020 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

27 411 unit 34 811 unit 1319 unit 11 104 unit 3 331 unit 5 552 unit 2 221 unit

Sekolah Menengah Sekolah Rendah Balai Polis Pondok Polis Klinik Kesihatan Klinik Desa

7 unit 1 unit 4 unit 12 unit 1 unit 19 unit

Cadangan Pengangkutan Awam 2020 i. Terminal Pengangkutan Bersepadu di Pekan Kobah 1


Keluasan Keseluruhan

48,236.91 hektar

Jumlah Penduduk 2000 Jumlah Penduduk 2015 Pertambahan 2000-2015 Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong/ Pantai Jumlah

73 091 119 009 45 918 2000 (hek) 1018.26 305.37 625.90 435.38 1 051.11 9689.98 169.26 1233.71 32 525.85 656.00 137.56 47 848.36

Penambahan Kem. Masyarakat 2015 Sekolah Menengah Sekolah Rendah Balai Polis Pondok Polis Balai Bomba Kelas B Klinik Pergigian Klinik Desa

MENJADIKAN LANGKAWI SEBAGAI DESTINASI PELANCONGAN ANTARABANGSA, MESRA ALAM DAN BERIDENTITI TEMPATAN SERTA MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN PENUDUDUK 2000–2015 Pusat Separa Wilayah 2015 : Kuah Pusat Petempatan Utama 2015 : Pdg.Lalang & Pdg.Mat Sirat 2015 (hek) 4 947.83 905.70 2 319.92 557.08 1572.00 7092.61 132.77 698.70 28826.52 839.23 344.55 47 848.36

1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 20 unit

RTD Langkawi

No.Warta : No.199 pada 17/03/2011

a) Keluasan Perniagaan 2000 Keluasan Perniagaan 2015 Pertambahan 2000-2015 b) Guna Tenaga Perniagaan 2015 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

625.90 hek 2 319.92 hek 1 694.00 hek 184 802 org 12 320 org

a) Keluasan Perindustrian 2000 Keluasan Perindustrian 2015 Pertambahan 2000-2015 b) Guna Tenaga Perindustrian 2015 GunaTenaga Perindustrian Setahun

305.37 hek 905.70 hek 600.30 hek 72040 org 4803 org

a) Bilangan unit Kediaman 2000 Bilangan unit Kediaman 2015 b) Bilangan Rumah Kos Rendah 2000 C) Keperluan unit Baru Kediaman 2015 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

16612 unit 35772 unit 631 unit 19160 unit 5748 unit 9580 unit 3832 unit

Cadangan Pengangkutan Awam 2015 i. Perkhidmatan bas henti-henti ii. Menaik taraf kemudahan dan perkhidmatan jeti iii. Penyediaan pusat marina awam

2


Keluasan Keseluruhan

92 835.39 hektar

Jumlah Penduduk 2005 Jumlah Penduduk 2015 Pertambahan 2005-2015 Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong/Pantai Jumlah Penambahan Kem. Masyarakat 2020 Sekolah Menengah Sekolah Rendah Agama Tadika Klinik Kesihatan Klinik Desa Balai Polis Balai Bomba 3 Petak Balai Bomba 1 Petak

373 549 469 644 96 095 2008 (hek) 5 669.50 1 328.29 250.98 1 868.97 990.81 53 341.80 1 770.49 4 072.21 13 840.12 296.81 6 835.60 92 835.39

MEMACU PEMBANGUNAN DAERAH KUALA MUDA UNTUK MENJADI DAERAH MAKMUR DENGAN PEMBANGUNAN BANDAR SUNGAI PETANI SEBGAI BANDARAYA DINAMIK DAN MAMPAN 2008–2020 Pusat Separa Wilayah 2020 : Bandar Sungai Petani Pusat Petempatan Utama 2020 : Gurun, Bukit Selambau, Kg.Bujang & Pinang Tunggal 2020 (hek) 20 174.60 3 819.50 1 065.20 3 435.05 1 637.93 37 530.00 2 383.33 5 359.60 14 456.98 2 925.12 48.13 92 835.39

26 unit 4 unit 112 unit 8 unit 57 unit 8 unit 2 unit 3 unit

RTD Kuala Muda

No.Warta : No.974 Jld.54.No.18 pada 29/12/2011

a) Keluasan Perniagaan 2008 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan 2008-2020 b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

250.98 hek 1 065.20 hek 814.20 hek 88 824 org 7 402 org

a) Keluasan Perindustrian 2008 Keluasan Perindustrian 2020 Pertambahan 2008-2020 b) Guna Tenaga Perindustrian 2020 GunaTenaga Perindustrian Setahun

1328.29 hek 3819.50 hek 2491.20 hek 271768 org 22647 org

a) Bilangan unit Kediaman 2007 Bilangan unit Kediaman 2020 b) Bilangan Bil R h Kos Rumah K Rendah R d h 2000 c) Keperluan unit Baru Kediaman2020 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

142878 unit 130566 unit 28422 uniti 12312 unit 3694 unit 6156 unit 2462 unit

Cadangan Pengangkutan Awam 2020 i. Cadangan Terminal Bersepadu (Bandar Sungai Petani) ii. Cadangan Hentian Transit (Pekan Gurun, Bedong, Merbok, Tanjong Dawai, Bukit Selambau, Taman Penaga, Pinang Tinggal, Kota K.Muda dan Kg.Bujang) iii. Cadangan Laluan ‘Tram Bandar’ 3


Keluasan Keseluruhan

94 596.50 hektar

Jumlah Penduduk 2000 Jumlah Penduduk 2015 Pertambahan 2000-2015

185 856 279 932 94 076

KE ARAH MEMPERKUKUHKAN DAERAH KUBANG PASU SEBAGAI GEDUNG ILMU SELARAS DENGAN PERANANNYA SEBAGAI PUSAT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN RANTAU ASEAN SERTA MEMASTIKAN SUMBERJAYA DIGUNAKAN SEPENUHNYA BAGI MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN PELANCONGAN 2000–2020

Pusat Separa Wilayah 2020 : Jitra Pusat Petempatan Utama 2020 : Bukit Kayu Hitam & Changlun Keluasan Guna Tanah K di Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong/ g/ Jumlah

2002 (hek) 8 868.3 868 3 405.81 204.67 2212.70 531.92 60343.70 22.86 1843.82 17446.14 2044.86 671.74 94 596.50

Penambahan Kem. Masyarakat 2015 Sekolah Menengah Sekolah Rendah Tadika Balai Polis Pondok Polis Pusat Kesihatan Klinik Desa

2020 (hek) 19 201.81 201 81 1 941.51 616.12 4 138.50 570.08 46187.72 1985.05 1997.89 17446.14 511.65 94 596.50 5 unit 14 unit 30 unit 3 unit 17 unit 7 unit 17 unit

RTD Kubang Pasu

No.Warta : No.973 Jld.54.No.18 pada 29/12/2011

a) Keluasan Perniagaan 2002 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan 2002-2020 b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

204.67 hek 616.12 hek 411.50 hek 44 891org 2 494 org

a) Keluasan Perindustrian 2002 Keluasan Perindustrian 2020 Pertambahan 2002-2020 b) Guna Tenaga Perindustrian 2020 GunaTenaga Perindustrian Setahun

405.81 hek 1941.51 hek 1535.70 hek 23036 org 1280 org

a) Bilangan unit Kediaman 2000 Bilangan unit Kediaman 2015 b) Bilangan Rumah Kos Rendah 2000 c) Keperluan unit Baru Kediaman 2015 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

44758 unit 56922 unit 4377 unit 12164 unit 3649 unit 6082 unit 2433 unit

Cadangan Pengangkutan Awam i. Landasan keretapi Tunjang-Bukit Kayu Hitam-Selatan Thailand. ii.Terminal pengangkutan awam di Sintok. 4


Keluasan Keseluruhan

KULIM DAERAH SEJAHTERA 2000–2020

76 575.89 hektar

RTD Kulim

No.Warta : No.661 Bil.18 pada 1/09/2011

Pusat Separa Wilayah 2020 : Kulim Pusat Petempatan Utama 2020 : Padang Serai & Sungai Karangan Jumlah Penduduk 2000 Jumlah Penduduk 2020 Pertambahan 2000-2020 Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong Jumlah

201 636 274 324 72 688 2005 (hek) 4 831.21 831 21 749.19 252.21 688.62 210.24 44 688.42 875.92 1 596.74 18 218.36 1 749.11 2 716.07 76 575.89

2020 (hek) 10 663.22 663 22 3 232.11 814.49 950.48 836.08 34 772.25 997.10 4 342.25 18 218.37 1 749.54 76 575.89

Cadangan Pengangkutan Awam 2020 i. Cadangan stesen bas/teksi Mahang dan Sedim. ii. Stesen Bas Bandar Jalan Pondok Labu, Kelang Lama. iii. Sistem Bas Bandar (KHTP). iv. Sistem Monorel (Padang Serai-Sungai Seluang-Lunas-KHTP/Kelang Lama). v. Stesen Keretapi dan Laluan Rel (Padang Meha). vi. Cadangan Lapangan Terbang Wilayah (Padang Serai). vii.Cadangan Terminal Pengangkutan Antara Daerah (Padang Meha). viii.Cadangan Pelabuhan Darat (Pelabuhan Meha).

a) Keluasan Perniagaan 2005 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan 2005-2020 b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun a) Keluasan Perindustrian 2005 Keluasan Perindustrian 2020 Pertambahan 2005-2020 b) Guna Tenaga Perindustrian 2020 GunaTenaga Perindustrian Setahun

252.21 hek 814.49 hek 562.30 hek 61 342 org 4 090 org 749.19 hek 3 232.11 hek 2 482.90 hek 37 244 org 2483 org

a) Bilangan unit Kediaman 2004 Bilangan unit Kediaman 2020 b) Bilangan Rumah Kos Rendah 2000 c) Keperluan unit Baru Kediaman 2020 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

66 740 unit 70 308 unit 16734 unit 3 298 unit 989 unit 1 649 unit 660 unit

Penambahan Kem. Masyarakat 2015 Sekolah Rendah Tadika Balai Polis Pondok Polis Balai Bomba Klinik Kesihatan Klinik Desa

4 unit 2 unit 1 unit 2 unit 2 unit 10 unit 40 unit 5


Keluasan Keseluruhan

24 177.78 hektar

Jumlah Penduduk 2005 Jumlah Penduduk 2020 Pertambahan 2005-2020 Pusat Petempatan Utama 2020 Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong Jumlah

MEMAJUKAN DAERAH YAN SEBAGAI SEBUAH DAERAH PERTANIAN, PELANCONGAN EKOLOGI DAN TANI, PUSAT ILMUAN DAN PELABUHAN SOKONGAN WILAYAH UTARA 2005–2020

66 590 94 878 28 288

: Bandar Yan & Guar Chempedak 2006 (hek) 1 654.55 38.78 24.22 210.40 22.09 16 278.09 423.50 783.90 3725.81 348.70 592.35 24 177.78

Penambahan Kem. Masyarakat 2020 Sekolah Menengah Sekolah Rendah Tadika Balai Polis Pondok Polis Klinik Kesihatan Klinik Desa

2020 (hek) 2456.47 62.62 180.71 392.89 208.53 15136.11 472.45 790.61 3745.52 731.87 24 177.78

3 unit 3 unit 9 unit 3 unit 6 unit 2 unit 7 unit

RTD Yan

No.Warta : No.975Jld.54.No.18 pada 29/12/2011

a) Keluasan Perniagaan 2006 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan 2006-2020 b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

24.22 hek 180.71 hek 156.5 hek 17 072 org 1 219 org

a) Keluasan Perindustrian 2006 Keluasan Perindustrian 2020 Pertambahan 2006-2020 b) Guna Tenaga Perindustrian 2020 GunaTenaga Perindustrian Setahun

38.78 hek 62.62 hek 23.80 hek 2 601 org 188 org

a) Bilangan unit Kediaman 2006 Bilangan unit Kediaman 2020 b) Bilangan Rumah Kos Rendah 2000 c)) Keperluan K l uniti Baru B Kediaman K di 2020 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

18 292 unit 25 858 unit 529 unit 7 566 uniti 2 270 unit 3 783 unit 1 513 unit

Cadangan Pengangkutan Awam 2020 i. Cadangan Terminal Bersepadu yang terletak di Guar Chempedak. ii. Cadangan stesen bas iaitu di Sungai Limau Dalam. iii. Dua jeti yang dipertingkatkan perkhidmatannya ialah Jeti Kuala Sungai Udang dan Jeti Pantai Murni. 6


Keluasan Keseluruhan

166 793.67 hektar

Jumlah Penduduk 2000 Jumlah Penduduk 2020 Pertambahan 2000-2020 Pusat Petempatan Utama 2020

62 225 88 145 25 920 : Sik

Keluasan Guna Tanah Kediaman P i d ti Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Jumlah

Penambahan Kem. Masyarakat 2020 Sekolah Menengah Sekolah Rendah Tadika Pondok Polis Klinik Kesihatan Klinik Desa

2007 (hek) 4 995.76 26 10 26.10 44.81 358.16 1 200.28 31 378.55 2 929.19 901.68 123 619.61 1 339.53 166 793.67

2020 (hek) 5 947.67 66 96 66.96 76.81 457.24 100.70 32 122.76 3 362.74 1 141.81 121 460.48 1 754.94 166 793.67

2 unit 2 unit 6 unit 6 unit 1 unit 2 unit

RTD Sik

SIK SEBAGAI DAERAH EKO-PELANCONGAN DAN PUSAT INDUSTRI ASAS TANI 2000–2020

No.Warta : No.662 Bil.18 pada 1/09/2011

a) Keluasan Perniagaan 2007 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan 2007-2020 b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

44.81 hek 76.81 hek 32.00 hek 3 491 org 269 org

a) Keluasan Perindustrian 2007 Keluasan Perindustrian 2020 Pertambahan 2007-2020 b) Guna Tenaga Perindustrian 2020 GunaTenaga Perindustrian Setahun

26.10 hek 66.96 hek 40.90 hek 4 458 org 343 org

a) Bilangan unit Kediaman 2007 Bilangan unit Kediaman 2020 b) Bilangan Rumah Kos Rendah 2000 c) Keperluan unit Baru Kediaman 2020 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

17 792 unit 23 325 unit 91 unit 5 533 unit 1 660 unit 2 767 unit 1 107 unit

Cadangan Pengangkutan Awam 2020 i. Cadangan Terminal Bersepadu . ii. Penambahan laluan bas. iii. Cadangan perhentian bas di Jeneri, Sok dan Teloi. 7


Keluasan Keseluruhan Jumlah Penduduk 2000 Jumlah Penduduk 2020 Pertambahan 2000-2020

152 900.00 hektar 130 352 168 233 139 945

Pusat Separa Wilayah 2020 : Bandar Baling Pusat Petempatan Utama 2020 : Kuala Ketil Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong Jumlah

2002 (hek) 5 956.50 148.03 72.24 496.20 145.18 66 198.80 53.11 1 190.20 72 663.50 2 753.55 2 734.50 152 900.00

Cadangan Pengangkutan Awam 2020 i. Mengekalkan stesen bas dan teksi di Bandar Baling. ii. Menaiktaraf stesen bas di Kuala Ketil. iii. Memperluas dan mempertingkatkan perkhidmatan bas.

2015 (hek) 10 842.20 1 034.32 245.72 1 246.50 695.32 60 815.40 96.93 15.30 73 187.93 2 920.44 152 900.00

RTD Baling

MEMBANGUNKAN DAERAH BALING SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN TIMUR NEGERI KEDAH 2000–2020

No.Warta : No.976 Jld.54.No.18 pada 29/12/2011

a) Keluasan Perniagaan 2002 Keluasan Perniagaan 2015 Pertambahan 2002-2015 b) Guna G Tenaga T P i Perniagaan 2015 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

72.24 hek 245.72 hek 173.50 hek 18 925 org 1 456 org

a) Keluasan Perindustrian 2002 Keluasan Perindustrian 2015 Pertambahan 2002-2015 b) Guna Tenaga Perindustrian 2015 GunaTenaga Perindustrian Setahun

148.03 hek 1 034.32 hek 886.30 hek 96 686 org 7 437 org

a) Bilangan unit Kediaman 2002 Bilangan unit Kediaman 2020 b) Bilangan Bil R h Kos Rumah K Rendah R d h 2000 C) Keperluan unit Baru Kediaman 2020 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

29 576 unit 38 087unit 1996 unitit 8 511unit 2 553 unit 4 256 unit 1 702 unit

Penambahan Kem. Masyarakat 2020 Tadika Klinik Desa

8 unit 3 unit 8


Keluasan Keseluruhan

135 730.00 hektar

Jumlah Penduduk 2002 Jumlah Penduduk 2012 Pertambahan 2002-2012 Pusat Petempatan Utama 2020 Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi & Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong Jumlah

58 113 72 802 14 689

MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADANG TERAP MELALUI SEKTOR PELANCONGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERTANIAN KOMERSIAL SEBAGAI TERAJU UTAMA PEMBANGUNAN YANG BERHARMONI DENGAN ALAM SEKITAR 2000–2020

: Kuala Nerang 2002 (hek) 2 667.60 36.14 16.34 231.85 920.25 58 156.36 35.20 1 893.92 66 309.56 4 952.04 510.74 135 730.00 730 00

Penambahan Kem. Masyarakat 2020 Balai Polis Pondok Polis Klinik Kesihatan Klinik Desa

2020 (hek) 3 650.98 38.03 185.23 652.94 1 616.42 56 731.14 43.59 2 105.24 65 791.38 4 915.05 135 730.00 730 00

1 unit 5 unit 2 unit 5 unit

a) Keluasan Perniagaan 2002 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan 2002-2020 b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

RTD Padang Terap

No.Warta : No.977 Jld.54.No.18 pada 29/12/2011

16.34 hek 185.23 hek 168.90 hek 18 424 org 1 024 org

a) Keluasan Perindustrian 2002 Keluasan Perindustrian 2015 Pertambahan 2002-2015 b) Guna Tenaga Perindustrian 2015 GunaTenaga Perindustrian Setahun

36.14 hek 38.03 hek 1.90 hek 206 org 12 org

a) Bilangan unit Kediaman 2000 Bilangan unit Kediaman 2012 b) Bilangan Bil R h Kos Rumah K Rendah R d h 2000 c) Keperluan unit Baru Kediaman 2012 Rumah Baru Kos Rendah (30%) Rumah Baru Kos Sederhana (50%) Rumah Baru Kos Tinggi (20%)

11 959 unit 15 792 unit 713 unitit 3 833 unit 1 150 unit 1 917 unit 767 unit

Cadangan Pengangkutan Awam 2020 i. Cadangan terminal bas di Padang Sanai.

9


Keluasan Keseluruhan

66,541.00

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk 2015 Pertambahan

478,774 75,173

Keluasan Guna Tanah Kediaman Perindustrian Perniagaan Institusi &Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang & Rekreasi Pertanian & Penternakan Infrastruktur & Utiliti Pengangkutan & Lalulintas Hutan Badan Air Tanah Kosong Jumlah

2002 (hek) 5813.42 308.65 215.71 1625.25 1194.10 48823.59 1628.81 2461.90 2230.10 1061.43 1083.61 66,541.00

Penambahan Kem. Masyarakat 2020 Sekolah Rendah Sekolah Menengah Kolej Universiti Balai Polis Klinik Kesihatan Klinik Desa Kolej Kejururawatan Institut Jantung Negara ke 2

MMENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SETAR SEBAGAI PUSAT UTAMA PEMBANGUNAN NEGERI YANG BERTERASKAN FUNGSI PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN 2002–2020 Pusat Separa Wilayah 2015 : Kuala Kedah Pusat Petempatan Utama 2015 : Anak Bukit, Pokok sena 2020 (hek) 1238.08 645.45 469.40 2271.20 1386.12 42057.17 610.82 3418.69 1154.97 1061.43 1083.70 66,541.00

5 buah 3 buah 1 buah 10 buah 5 buah 4 buah 1 buah 1 buah

RTD Kota Setar

No.Warta : No.20, Jld.54.No.972 pada 29/12/2011

a) Keluasan Perniagaan 2002 Keluasan Perniagaan 2020 Pertambahan b) Guna Tenaga Perniagaan 2020 Guna Tenaga Perniagaan Setahun

215.71 hek 469.40 hek 253.69 hek 27675 org 1538 org

a) Keluasan Perindustrian 2002 Keluasan Perindustrian Pertambahan b) Guna Tenaga Perindustrian GunaTenaga Perindustrian Setahun

308.65 hek 645.45 hek 336.80 hek 5052 org 281 org

a) Bilangan unit Kediaman 2002 Bilangan unit Kediaman 2020 b) Bilangan Rumah Kos Rendah 2000 c) Keperluan unit Baru Kediaman 2020 Rumah Baru Kos Rendah ( 30 %) Rumah Baru Kos Sederhana ( 50 %) Rumah Baru Kos Tinggi ( 20 %)

89275 unit 20764 unit 17704 unit 68511 unit 20553 unit 34256 unit 13702 unit

Cadangan Pengangkutan Awam i. Cadangan lingkaran luar, dalam, jalan perseisiran pantai ii. Cadangan 6 buah jambatan baru iii. Cadangan terinal laut Antarabangsa Kuala Kedah dan river cruise Kuala Kedah – Alor Setar – Kuala Kedah i. Cadangan laluan keretapi Anak Bukit – Kuala Kedah 11

Maklumat Asas Perancangan  

Negeri Kedah