Page 1

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED OFFENTLIG UPPHANDLING & ANBUD

N U M M E R 2 • M A R S 2 0 0 9 • W W W. U P P H A N D L I N G 2 4 . S E

”Våga lita på upphandlarna” EVA-LOTTA LÖWSTEDT LUNDELL, INKÖPSCHEF SVT

Kolla in mingelbilderna från

LOV-DAGEN Debatt

”OSUNT MED BONUS I SAMORDNADE RAMAVTAL” 15 MÅNADER MED DE NYA REGLERNA

Bra affärer med ramavtal U24-02 Omslag.indd 1

SÅ VILL POLITIKERNA STYRA UPPHANDLING

GÖTEBORG JAGAR SVARTA PENGAR

Gustaf Hoffstedt, kommunstyrelsen på Gotland, ser upphandling som politiskt verktyg.

Helena Lans, Göteborgs stad, involverar upphandling i kampen mot ekobrott.

2009-03-05 14:15:49


InnehĂĽll

NUMMER 2/2009

AFFĂ„RSTIDNINGEN FĂ–R DIG SOM ARBETAR MED OFFENTLIG UPPHANDLING & ANBUD

/ 6 . . & 3  t . " 3 4    t 8 8 8 6 1 1 ) " / % - * / (  4 &

�Vüga lita pü upphandlarna� EVA-LOTTA LÖWSTEDT LUNDELL, INKÖPSCHEF SVT

54

Kolla in mingelbilderna frĂĽn

LOV-DAGEN Debatt

�OSUNT MED BONUS I SAMORDNADE ADE RAMAVTAL�

30

15 MĂ…NADER ER MED DE NYA REGLERNA

Bra affärer med ramavtal tal

4

SĂ… VILL POLITIKERNA A UPPHANDLING STYRA

GĂ–TEBORG JAGAR SVARTA PENGAR

Gustaf Hoffstedt, tedt, kommunstyrelsen pĂĽ Gotland, ser upphandling dling som politiskt verktyg.

Helena Lans, GĂśteborgs stad, involverar upphandling i kampen mot ekobrott.

KrĂśnikan – Lisbeth Johnson Ă„ndra ramavtalsbestämmelserna. Det ďŹ nns ett gyllene tillfälle nu när LOU ska ses Ăśver.

36

46

36 Tema: Svarta pengar Myndigheterna i GĂśteborg jobbar tillsammans fĂśr att stoppa den ekonomiska brottsligheten.

54 Stora LOV-dagen Deltagarna pĂĽ Stora LOV-dagen ger konferensen toppbetyg.

59 Juristen 6

KrÜnikan – Stig-BjÜrn Ljunggren Olika typer av samhällspolitiska mül dÜljer reella konkurrenshinder.

8

Debattera pü Upphandling24 Peter Lindblom pü Konkurrensverket: LeverantÜrer och upphandlare tjänar pü enklare regler.

41 Digital avtalshantering Kronobergs landsting sparar tid och pengar genom att signera avtalen digitalt.

44 Upphandlingscenter Trots stora skillnader mellan kommunerna bildar NorrkĂśping och LinkĂśping ett gemensamt upphandlingscenter.

11 Enkät Om du var politiker fÜr en dag – hur skulle du fÜrbättra fÜr upphandlingar?

24 Senaste nytt frün offentlig upphandling LeksandsfÜretag fÜrser Polisen med kängor.

30 Fokus: Ramavtal i praktiken I 15 münader har de nya ramavtalsreglerna varit i bruk. Sü här används de i praktiken.

46 2

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 InnehĂĽll och ledare.indd 2

46 Drivande politiker Pü Gotland konkurrensutsätts all kommunal verksamhet. Östhammar anställler en upphandlingsstrateg.

Vüra juridikexperter reder ut vem som är behÜrig att underteckna anbud.

62 Früga vüra experter Upphandling24 har samlat ledande experter inom fyra omrüden som är redo att besvara dina frügor.

65 Karriär: Fredric Kilander är upphandlingschef i Jämtland Fredric Kilander ska ansvara fÜr en upphandlingsvolym pü 850 miljoner kronor per ür.

50 ÖverprÜva – eller inte? En leverantÜr som känner sig felbehandlad i en upphandling kan klaga i domstol. Samtidigt är det viktigt att inte klaga i onÜdan.

30

36

32 WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 14:30:29


LEDARE

MER ÄN BARA EN TIDNING

UPPHANDLING24 NUMMER 2 2009

Upp till kamp för högre löner » ALLT FLER BÖRJAR inse att upphandling är en strategisk

WWW.UH24.SE Snabba nyheter, uppdateras flera gånger per dag.

V NYHETSBRE

Minst sex konferenser under 2009: Ramavtal, e-inköp, miljö&etik med flera. Läs mer på www.uh24.se/konferens

Varje vecka via epost med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Anmäl dig på: WWW.UH24.SE/ NYHETSBREV Det är gratis!

KONFERENS ER

REDAKTION & MARKNAD Ansvarig utgivare och chefredaktör: Bo Nordlin,bn@uh24.se, 08-453 63 12 Red.sek: Helle Kierkegaard, helle.kierkegaard@idg.se Redaktör: Eva Wenström, eva@uh24.se Form: Nina Mattsoff, nina.mattsoff@idg.se Omslagsfoto: Daniel Wadenius Affärschef: Åsa Johansson, asa.johansson@idg.se, 08-453 61 05 Annonser: Isabelle Delorme, isabelle.delorme@idg.se, 08-453 62 73 Annonsmaterial: Maria Samuelsson, annons@idg.se, 08-453 62 84 VD: Anders Huldt, anders.huldt@uh24.se

Prenumeration: 10 nummer kostar 1 795 kronor. Teckna dig på http://pren.uh24.se eller på telefon 08-453 61 00. Prenumeration och adressändring: 08-453 61 00 (öppet 8.00-17.00, fre 8.00-12.00), kundservice@idg.se eller prenumeration.idg.se Fax 08-453 60 65

WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Innehåll och ledare.indd 3

”Ska upphandling på allvar ses som strategisk måste lönerna anpassas därefter” Det finns några som har lyckats betydligt bättre. Två av de knappt 400 som titulerar sig upphandlare i undersökningen har en månadslön på 50 000 kronor eller mer. Upphandlingschefen ska ju driva och utveckla det strategiska arbetet med upphandlingen. 30 procent av upphandlingscheferna i enkäten (så här långt) tjänar 35 000 kronor eller mindre. Det är uppenbart en dålig lön för ett kvalificerat och viktigt arbete. Det finns några ljusglimtar. Fyra procent av cheferna i undersökningen tjänar 60 000 kronor i månaden eller mer. Högsta inrapporterade lönen hittills är 70 000 kronor. I dagens läge med varsel, neddragningar och i vissa fall lönesänkningar kan det vara svårt att argumentera för en rejäl lönehöjning. Men ska upphandling på allvar ses som en strategisk funktion måste lönerna anpassas därefter. Läs mer om löneläget i nästa nummer av Upphandling24. ■

Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm Besöksadress: Karlbergsvägen 77 Telefon: 08-453 60 00 (växel) E-post till redaktionen: red@uh24.se Utgivare: Upphandling24 AB

Tryck: Sörmlands Grafiska. ISO 14001:2004-certifierad, vilket innebär att tryckeriet arbetar systematiskt för att minimera miljöbelastningen.

Foto: Henrik Lundkvist

WEBB

funktion också i offentlig sektor. Sakta men säkert ökar statusen för upphandling. Självklart ska även den nya bilden avspegla sig i upphandlarnas lönekuvert. För att ta reda på hur det ligger till med lönerna gör Upphandling24 tillsammans med Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, en löneenkät som skickas ut till våra läsare och SOIs medlemmar. Vi räknar med att kunna presentera resultatet av undersökningen i nästa nummer av Upphandling24. Det är egentligen alldeles för tidigt. Undersökningen är på sin första dag när jag skriver dessa rader. Men jag kan inte låta bli att titta på resultatet hittills. Medianlönen för en upphandlare är så här långt i undersökningen 29 150 kronor. 15 procent av dem som har svarat hittills tjänar mindre än 25 000 kronor. Jag har svårt att se att det är en anständig lön för en person som ska göra affärsmässiga upphandlingar för kanske hundratals miljoner kronor per år.

ISSN: 1654-725X

Bo Nordlin chefredaktör, 08-453 63 12 bn@uh24.se UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

3

2009-03-05 14:44:23


Krönika

Ändra reglerna! » ÄNDRA RAMAVTALSBESTÄMMELSERNA! JAG har varit på

Idrottsgalan. Ja, ni läste rätt, jag har varit på Idrottsgalan. Och i december hade vi Upphandlingsgalan. Det är mycket som är galet, förlåt, det är många galor nu för tiden. Och trevliga är de. Och de bidrar otvivelaktigt till att det område som är galans tema kommer i blickpunkten. Och de ger tillfälle till att få många nya kontakter eller, som det heter på nysvenska, att fylla på sitt nätverk. Upphandlingsgalan i december var bra med intressanta debatter och föredrag. Värdefulla insatser i den offentliga upphandlingens tjänst uppmärksammades på ett trevligt sätt. Det var väl egentligen bara en sak som fattades. Det blev inget större genomslag i medierna och då tänker jag givetvis på andra medier än det du håller i din hand just nu. På den punkten skiljer sig – ännu så länge – Upphandlingsgalan från exempelvis Idrottsgalan. En liten passning till arrangörerna skulle kunna vara att leta efter ett upplägg som också skapar intresse utanför vår egen krets. Det kunde väl vara värt några sömnlösa nätter att skapa en motvikt till mediebevakningen av allehanda ”skandaler” runt upphandlingar inom vård och omsorg eller andra områden. Skulle inte Janne Josefsson vara en alldeles förträfflig prisutdelare på nästa Upphandlingsgala? Någon som har fler och bättre förslag?

»

också den här krönikan efter denna utvikning vara lite mer seriös och verklighetsförankrad. Att upphandla bemanningstjänster är ju i praktiken som att gå ut på en spotmarknad, eller borde vara. Så drastiskt uttryckte sig en deltagare på ett möte som jag hade nöjet att delta i för ett tag sedan. Vad hon gav uttryck för, så tolkade jag i alla fall henne, var att ofta är det mycket bråttom när man vänder sig till ett bemanningsföretag. Det kan NÅJA, KANSKE SKA

gälla personal inom sjukvården men kan också bli aktuellt inom andra branscher där brådskan kanske inte är lika uppenbar men ändå finns där. Byggbranschen kan ståta med åtminstone ett tydligt exempel där svårigheten (brist på kompetens hos avroparna) att göra en andra konkurrensutsättning ledde till att ett par småföretag slogs ut vid en upphandling då man kände sig tvingad att endast välja en leverantör.

» OM MAN NU har tecknat ett ramavtal enligt det svenska stelbenta regelverket så blir det nästan omöjligt att få tag på den specialist som man just i det akuta tillfället behöver få tag i snabbt. Är leverantörerna rangordnade gäller det att det finns ledig kapacitet att tillgå hos den

”Missgynnar bestämmelserna mindre företag är bara det ett tillräckligt skäl för en ändring” eller de första man vänder sig till. Ska det till en förnyad konkurrensutsättning blir det ju i praktiken omöjligt att snabbt fylla den vakans som av ett eller annat skäl har uppstått oplanerat. Om bestämmelserna visar sig systematiskt missgynna mindre företag är bara det ett tillräckligt skäl för en ändring.

» SÅ, SNÄLLA MATS Odell, se till att bestämmelserna som reglerar ramavtalsupphandlingar ändras. Det finns ju ett gyllene tillfälle nu när LOU ska ses över. Vi är många som suckar och stönar. Vi kanske inte uttrycker oss i termer av ”spotmarknad” men visst ligger det en hel del i den liknelsen. Ramavtal är en bra form av upphandling som skulle kunna användas på flera områden än i dag men det förutsätter en lagstiftning som utgår från en verklighet som omfattar hela bredden i den offentliga upphand■ lingen. Det gör inte dagens LOU.

LISBETH JOHNSON är upphandlingsansvarig i Halmstads kommun och ordförande i SOI.

4

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Kronika Lisbeth.indd 4

Foto: Dan-Åke Wälivaara

Läs fler krönikor av Lisbeth Johnson på webben: www.uh24.se/lisbeth WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 14:09:45


Goodyear Reducerad bränsleförbrukning. Och bromssträcka. Miljömärkt med svanen.

Enastående bränsleekonomi ger låga koldioxidutsläpp FuelSaving Technology 1) ger marknadsledande lågt rullmotstånd.

Kortare bromssträcka på vått väglag Slitbana med optimerad mikrostruktur för kortare bromssträcka på vått väglag2).

Låg ljudnivå med hög komfort Varie rade mönsterblockplaceringar för reducerat vägbrus

Fritt från HA-oljor Däckets låga halt av polycykliska aromater (PCA) i slitbanan gör det också mer miljövänligt (HA-oljefritt).

EfficientGrip är miljömärkt med Svanen3) Svanens vision är ett hållbart samhälle med målet att bidra till en mindre miljöbelastande konsumption. De viktigaste kraven på ett Svanenmärkt däck är: t-ÌHUSVMMNPUTUÌOE t-ÌHMKVEOJWÌ t.JMKÚBOQBTTBUSÌNBUFSJBM och produktion t)ÚHTÊLFSIFUPDIMÌOHMJWTMÊOHE www.svanen.nu

1)

FuelSaving Technology innefattar funktioner såsom speciella gummiblandningar, lättviktstruktur och däckform Jämfört med föregångaren 3).JMKÚNÊSLU

2)

goodyear.indd

1

2009-03-04

15:00:12


Krönika

… och ministern fräste iväg i en BMW » NÅGON GÅNG I slutet av förra året höll näringsminister

Maud Olofsson en presskonferens om krisen i bilindustrin. Sedan fräste hon iväg i en mörkblå BMW. Det fick några att protestera och kräva att upphandlingar av bilar till regeringen ska ha ”nationella” krav. Svenska ministrar ska självklart åka Volvo. Eller Saab om det finns någon. Och det där kanske vi borde fundera över. I vilket annat land (som har en egen bilindustri) åker ministrarna omkring i annat än de nationella varumärkena? I det här fallet handlade det förstås antagligen om att svensk bilindustri inte tillverkar säkerhetsbilar av den typ som utsatta statsråd måste åka med, men det intressanta är reaktionen på den BMW-åkande ministern: Ska inte svenska offentliga personer undvika att offentligt visa sig med utländska bilmärken?

» SOM JAG SKREV i min förra krönika så

har statsminister Fredrik Reinfeldts uppmanat oss att inte slösa bort våra svenska slantar på en massa kinestillverkade prylar. Utan vi bör i stället lägga dem på svenska tjänster och upplevelser. Sverige åt svenskarna! Eller som Falstaff Fakir skaldade: Polen till polackerna! Nordpolen till Nordpolackerna! I takt med att den ekonomiska krisen börjar kännas in på skinnet kommer denna typ av argument att bli allt vanligare. Men sällan kommer det att sägas öppet. I stället blir det olika typer av samhällspolitiska mål som har med miljö och sociala krav att göra som får dölja reella konkurrenshinder. Tanken att upphandlingar främst ska handla om det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer i bakgrunden. Och i den här frågan tycker jag vi i

STIG-BJÖRN LJUNGGREN är samhällsvetare och samhällsdebattör.

6

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Kronika stigbjorn.indd 6

Sverige ska handla krasst. Vi får undersöka hur andra länder gör med sina nationella markörer, och sedan göra på samma sätt. Visst, vi borde driva grundprincipen att hänsyn som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot företag som tidigare gjort viktiga insatser inte ska spela roll. Upphandlingar ska ske på affärsmässig grund, en bra princip om alla lever efter den. Hela poängen med det integrerade Europasamarbetet är att alla ska kunna kalkylera med att marknaderna gradvis fortsätter att öppnas upp. Att det inte finns någon återvändo. Att den politiska inriktningen inte är att bistå med nationella satsningar, utan övernationella EU-satsningar där det är effekti-

”Vi får handla krasst och göra på samma sätt som andra länder.” vitet, rationalitet och långsiktig tillväxt som gäller. Inte att rädda det egna näringslivet och sopa hem röster inför nästa val.

» ÄR ALLA ÖVERTYGADE om att det också kommer att vara

en obeveklig grundkraft i utvecklingen kommer vi också att få en anpassning. Alla som vill överleva på marknaden ställer in sig i leden. Men i samma ögonblick som den tydliga riktningen bryts kommer också näringslivet att snabbt fånga upp signalerna och börja bearbeta sina nationella regeringar mer än de motionerar sin utvecklingsavdelning. Och här tänker jag inte moralisera. Jag tycker att alla i näringslivet ska läsa av den politiska viljan. Om det är så att det övernationella projektet sviktar så finns det ingen anledning att vara en trofast företagare som tror på fri konkurrens. Medan andra skrattar åt de godtrogna dumma svenskarna. Fundera på detta nästa gång ni ser någon av våra ministrar fräsa iväg i en bil. Vad är det som de åker i? Och hur gör de andra ■ toppdoggarna i EU-blocket?

Läs fler krönikor av Stig-Björn Ljunggren på webben: www.uh24.se/stig-bjorn WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 14:10:57


Kom & be sök vår monte r på

SOI:s Årskonfe rens 2009 så be rättar vi m er

Nya upphandlingar på gång: • AV-produkter • Bevakning • Dokumentproduktion • Leasingfinansiering av lös egendom • Rekrytering För mer information gå in på www.kommentus.se eller ring 08-709 59 00

KOMMENTUS INGÅR I SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

kommentus.indd

1

2009-03-04

15:01:54


Gör din röst hörd! Debattera på Upphandling24. Mejla ditt bidrag till debatt@uh24.se.

debatt

Leverantörer och upphandlare tjänar på enklare regler » I NUMMER 1 av Upphandling24 publice-

rades en debattartikel med synpunkter på Konkurrensverkets förslag. Det är bra att våra förslag granskas, och vi välkomnar synpunkter som kan bidra till bättre upphandlingar. Tyvärr hade skribenten, när artikeln skrevs, inte haft möjlighet att ta del av vårt förslag som vi överlämnade till regeringen i en rapport den 3 februari. Det finns ett starkt behov av enklare regler för offentliga upphandlingar under tröskelvärdena. Såväl leverantörer som upphandlare tvingas lägga ned stora resurser om upphandlingar ska genomföras korrekt. Det är tyvärr inte ovanligt att det görs otillåtna direktupphandlingar. En av orsakerna kan vara att de resurser upphandlingen kräver inte alltid kan räknas hem när de olika anbuden vägs mot varandra. De grundläggande EG-rättsliga principerna om likvärdighet och icke-diskrimi-

nering ska givetvis gälla även mindre upphandlingar. Men de upphandlande myndigheterna bör ges större möjligheter att själva utforma reglerna för att utnyttja konkurrensens möjligheter.

Gör din röst hörd

! Debattera på

Upphandling24

. Mejla ditt bidra

g till debatt@uh

24.se.

Tomt prat om förenklingar från K

KV

» KONKURRENSVERKET TALAR

OM förenkling upphandlingar under av belopp innebär tröskelvärdet. Det att några får höja gott och väl. Närin är gränser, andra får sina gsliv, sänka. De som får digheter och rättsv upphandlande mynsänka sina beloppsgränser årdande instanser får fler förenklade överens om att det är upphandlingar, de som behövs. Men det är får höja får färre. en sak att prata om förenk enkling för några Förlingar i allmänna , status ordalag. En annan sak är försvårande för andra quo för många och att komma med . konkreta förslag. På den Publicering av punkten har Konk upphandlingar rensverket inte levere urunder tröskelvärdet ska rat. ske på allmänt tillgän I våras framförde elektronisk datab glig Konk as? Det sker redan urren sverk önskemål om att et Ingen förenkling. nu. man upp till 600 kronor skulle kunna 000 Publicering av tillde förenkla förfarandet lnings beske likt Danmark och d på allmänt tillgänglig datab Norge. Verva, SKL as? Vad är syftet? Ekonomistyrnin och blir Vad enklare? Ingenting. gsver nande synpunkter ket har framfört lik. Många upphandla myndigheter såg nde Konkurrensverk här en möjlighet et skriver att förfrå att kunna fokusera på upph gningsunderlagen kan göras andlingar som betyd stora besparingar borde förenkla lagtex enklare och att man i stället för att binda er ten i kapitel 15. s upp av mindre uppha Men Björn Isaksson, Jönköpings komm hur ska man kunna ndlingar. un. göra det när man redan i ingressen bestäm till någon förenkling t att samm a grundregler I dagarna back ska gälla som över för någon av de inblan av upphandlingarna ar Konkurrensverk tröskelvärdet? Där et från det kravet och föresl dade parterna. vänta vi med spänning på Det som saknas är år reella förslag, i stället r hur basbelopp, för närva i en rapport fem prisman ska uppnå baallmänna skrivningar. för lans mellan arbets rande 205 000 krono insatsen och värde som fast värde för r, Konkurrensverket upphandlingar under t på det som i lagen kallas skriver även att tröskelvärdet, här ”lågt belopp”. Samtidigt ”Förenklingen innebär blir Konkurrensverk förlägger man försla att g kring et svaret skyldigt. elektroniskt offent digheter ges större upphandlande mynKonkurrensverket Har liggörande av uppha möjligheter att själva någon ny upphandling lingar under tröske ndutform a form uppha lvärdet på nation spå lut, ett mellanting ndlingen för att ellt tillgängliga databaser utnyttja de mellan direktuppkonkurrensmöjligh handl och samma villko ing och förenklad uppha eter som finns”. I r offentliggörande dag är ju dessa möjligheter ndling? Det vore av tilldelningsbeslut för verkli gen intressant! 100 procent! Vari en. Som upphandlare består förenklingen? på golvet undrar vad förenklingen jag Summa summarum består i. Fem prisba så kan jag inte på snågot sätt se hur det här förslaget Björn Isaksson ska leda Uppha

Det här händer i U » KONKURRENSVERKET FÖRESLÅR ATT det läggs

i k fast en gräns på fem prisbasbelopp ((cirka 214 000 kronor). Under den gränsen ska enklare regler användas. Vi vill med ett sådant relativt lågt belopp skapa en öppen marknad där en större del av upphandlingarna annonseras. Vi föreslår också obligatorisk publicering av annonser på myndigheternas hemsidor i ett standardiserat format. Då kan samtliga annonser sammanställas och leverantörer kan få en heltäckande bild över vilka offentliga affärsmöjligheter som finns. Även tilldelningsbeslut bör publiceras på motsvarande sätt. Alla upphandlingar ska

ndlingschef, Jönköp ings

Foto: Thor Balkhed

Debatt

kommun

h dl

d k h nuvarande d regler l fö dokumenteras och för överprövning och skadestånd blir kvar, enligt vårt förslag.

» KONKURRENSVERKET HAR LÄMNAT en rad förslag till regeringen som ska leda till effektivare offentliga upphandlingar. Det handlar om effektivare domstolar genom att antalet förvaltningsdomstolar som överprövar upphandlingar minskas rejält. Vi föreslår också sanktioner mot dem som inte följer reglerna. Det ska inte vara möjligt att medvetet göra direktupphandlingar som strider mot reglerna utan att riskera efterverkning. » MED VÅRA FÖRSLAG till effektivisering och regelförenkling ökar förutsättningarna för en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Förslagen innebär att konkurrensen tas tillvara bättre så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet. Det är vår förhoppning att våra förslag om förenklingar ska leda till en fortsatt öppen diskussion om hur vi kan förbättra den offentliga upphandlingen i Sverige. Läs mer om förslagen på www.konkurrensverket.se. Peter Lindblom

Konkurrensverket och avdelningschefen Peter Lindblom föreslår en rad förenklingar vid upphandlingar.

Avdelningschef, Konkurrensverket

Det här händer i Upphandlingssverige När?

Vad?

Vem?

18 March

Stora Ramavtalsdagen

Upphandling24

Stockholm

12 May

Stora e-upphandlingsdagen

Upphandling24

Stockholm

14 May

Upphandla revisionstjänster

SKL

Stockholm

30 mars–1 april

SOIs årskonferens

Sveriges Offentliga Inköpare

Norrköping

21 September

Upphandla kvalitet, etik och miljö

Upphandling24

Stockholm

30 sep-1 okt

Upphandlingskonferensen

Swedish Medtech, LfU, SKL

Uppsala

17-19 november Kvalitetsmässan Göteborgs stad/VGR Tipsa oss om konferenser, utbildningar eller andra händelser som är intressanta för upphandlare. Skicka dina tips till tips@uh24.se.

8

Var?

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 debatt.indd 8

Göteborg

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 15:25:48


Osunt och olagligt med bonus i samordnade ramavtal » DET ÄR BRA med samordnade

upphandlingar, men det finns ett ruttet ägg i korgen: sättet att ta betalt för upphandlingen. Leverantören får betala en viss procent på det belopp som leverantören säljer på de samordnade ramavtalen. I praktiken betalar den avropande enheten avgiften, eftersom leverantören självklart kalkylerar in den i det offererade priset.

» SÄTTET ATT TA betalt döljer den

riktiga kostnaden, ger orimligt höga upphandlingskostnader och kan vara olagligt. Låt mig förklara:

Vi gör dåliga affärer när det läggs okända kostnader på toppen av priset. Transparensen försvinner och den goda affären riskerar att gå om intet. Ersättningsnivån för utförda uppdrag står inte i proportion till den reella kostnad som upphandlingen kräver, även här saknas möjlighet till genomlysning. Det här är en tjänst som utförs för annan myndighets räkning och därmed är ställd under Lagen om offentlig upphandling. Med ett enkelt medgivande har den sopats undan och ersatts av en

– Sättet att ta betalt döljer den riktiga kostnaden, säger Johan Almesjö, vd på Inköp Gävleborg.

direktupphandling där värdet kan vara högt. Är det att betrakta som en otillåten direktupphandling?

» FÖRETEELSEN ÄR EN styggelse som bör rensas ut och ersättas av öppet redovisade kostnader som delas av de som nyttjar tjänsten. Jag är en varm anhängare av samordning där samordning

ger nytta. Det gör den ofta för både köpare och säljare. Det jag ifrågasätter är hur vi upphandlingens vita riddare förklarar de tre ruttna äggen i korgen!

» KASTAR JAG ÄGG i hönshus?

Nej. Inköp Gävleborg är ett kommunalt samordningsförbund vars uppdrag är att upphandla varor och tjänster för förbundets ägare, tio kommuner i och kring Gävleborgs län. Dessutom säljer vi upphandlingstjänster till offentliga aktörer i vår region, där vi tar betalt för utförd tjänst. Vi har tillämpat ett bonussystem i några avtal, men det har vi börjat att rangera ut. Kommentus, Kammarkollegiet, VHS och andra med ruttna ägg i korgen borde följa efter.

Johan Almesjö, vd, Inköp Gävleborg

Viktigaste konferenserna 12 maj 2009

30 september 2009

Stora e-inköpsdagen

Upphandla med etik- och miljökrav

Gör hela inköpsprocessen digital. Kommuner, landsting och myndigheter i framkant visar hur de arbetar med elektroniska inköp och vilka konsekvenser det får. Anmälan och mer information: www.uh24.se/einkop

Att ställa etiska krav och miljökrav vid upphandling blir allt viktigare. Många praktikfall under, speciellt fokus på uppföljningen av de kraven. Anmälan och mer information: www.uh24.se/etikmiljo

www.uh24.se/konferens

WWW.UPPHANDLING24.SE

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

9

Foto: Thor Balkhed U24-02 debatt.indd 9

2009-03-05 14:14:21


Bring levererar snabbt, tryggt och grönt! Bring är Nordens ledande företag inom bud och expresslogistik. Vårt breda utbud av tjänster och stora fordonspark gör att du får bästa tänkbara service och flexibilitet och att det du skickar kommer fram snabbt, säkert och i tid. Att vara marknadsledare ställer höga krav på ett aktivt miljöarbete. Bring har fler miljöfordon och fler miljöutbildade förare än något annat transportföretag i Sverige.

I Bringkoncernen finns en rad olika företag som gör allt för att maximera kundnyttan. Vi tar hand om allt från distribution av post, paket och större gods till lagerservice och handtering av varor som kräver temperaturkontroll.

bring.indd

1

Har du frågor om våra tjänster eller vårt miljöarbete ring oss på 0771-269 269, eller läs mer på bring.se/express

2009-03-04

15:03:16


Enkät

POLITIKER FÖR EN DAG

”Om du var politiker för en dag – hur skulle du förbättra för upphandlingar?”

Jeanette Hemmingsson, upphandlare, Värmdö kommun fd Kommentus

’’

Johan Almesjö, inköpsdirektör, Inköp Gävleborg

’’

Generellt ser jag att möjligheter för elektronisk handel behöver stärkas. Jag tycker att staten bör jobba för främjandeåtgärder när det gäller införande av e-handelssystem. Ett annat område jag skulle ta mig an är att skapa bättre rättstillämpning genom att införa en specialistdomstol för offentlig upphandling. En eller få länsrätter skulle få bli duktiga i LOU-bedömningar. WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Enkatfragan.indd 11

Agneta Nåresjö, upphandlingschef, Örebro läns landsting

’’

Foto: Martin Agfors

Jag skulle framhäva att offentlig upphandling kan påverka utvecklingen framåt av både produkter och tjänster. Kommuner, landsting och staten är tillsammans stora beställare och kan påverka marknaden till en positiv utveckling. Det finns stora besparingspotentialer inom offentlig upphandling. Genom ”goda affärer” kan man fördela pengarna och använda dem till andra delar av en kommuns verksamhet. I dag när det råder lågkonjunktur och en kommun måste spara är det extra viktigt att lyfta fram det. Som politiker skulle jag därför framhäva de goda exemplen.

Jan Schönbeck,chef IT-upphandlingen,Kammarkollegiet

’’

Jag skulle se över den statliga inköpsverksamheten. Det finns en stor besparingspotential om man effektiviserar den. Genom att centralisera inköpen och få upp stora volymer finns möjlighet till bra avtal. Ett företag skulle aldrig hantera sina pengar på det sättet som staten gör. Ronny Odervång, upphandlingschef, Trollhättans kommun

’’

Jag skulle sälja in budskapet att fakturaadministration och redovisning är hantering och sammanställning av historiskt material. Upphandling är påverkbart, alltså framtidsorienterat. En del offentliga myndigheter måste ändra fokus och utnyttja de offentliga medlen på ett mer rationellt sätt. Snegla på näringslivet, där insikt finns att inköpsfrågor är strategiskt viktiga. Där är det en självklarhet att inköpschefen bör sitta i företagets ledningsgrupp. Jag skulle även höja lönen för samtliga upphandlare. Det kommer att finnas utrymme för det efter ytterligare fler bra genomförda upphandlingar.

Om jag var politiker för en dag skulle jag se till att mina politikerkollegor utbildades i offentlig upphandling. Jag skulle säga åt dem att ge sig ut i verkligheten, öppna sina ögon och på så sätt få en klar infallsvinkel. Och innan de fattade beslut skulle de lyssna lika mycket på upphandlingschefer och upphandlare som på näringslivet. Då skulle besluten bli mycket mer genomtänkta. Kristina Bergsten, upphandlingschef, Järfälla kommun

’’

Jag skulle lägga förslag på förändring av formuleringen i LOU när det gäller ramavtal. De antagna formuleringarna gagnar varken offentlig verksamhet eller leverantörer. Särskilt viktigt är en förändring för upphandlingar som rör konsulttjänster och mjuka verksamheter som sociala omsorger och utbildning. När det gäller konsulttjänster kan vi inte, fyra år före användandet, veta inriktning eller volym. En andra konkurrensutsättning med risk för överprövning är inte heller ett alternativ eftersom behovet av konsultinsatsen kan vara förbi sedan flera månader vid avtalstecknandet. UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

11

2009-03-05 09:32:37


Senaste nytt

DAGLIGA NYHETER PÅ WWW.UH24.SE

Simkunnigheten hos barn blir lidande om kommunerna överlåter driften av simanläggningarna till privata aktörer, anser Svenska Simförbundet.

Notiser Regeringskansliet väljer Telenor »

Regeringskansliet har tecknat avtal för mobila bredbandsabonnemang från Telenor. Avtalet gäller under 24 månader och avser Vervas ramavtal Mobil kommunikation 2005. Mats Lundquist, affärsområdeschef på Telenor Sverige, är nöjd med avtalet och menar att regeringskansliets uppdrag ställer stora krav på tillgänglighet och effektivitet. I oktober tecknade även riksdagsförvaltningen avtal med Telenor som leverantör av mobiltjänster.

»

55 kommuner ska införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten. 135 kommuner ska utreda om de ska införa det. Det visar en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har genomfört. Enkäten visar också att det finns möjlighet att välja mellan olika privata utförare inom hemtjänsten i 39 kommuner och att ytterligare 87 kommuner planerar för det. Det är äldreomsorgscheferna i samtliga kommuner som har svarat på frågorna om förekomsten av valfrihetssystem inom äldreomsorgen.

*** ULL slår ihop upphandlingar »

Uppsala läns landsting ska upphandla ortopedi, röntgen, handkirurgi och operationer av öronbarn. Upphandlingarna slås samman för att effektivisera upphandlingsarbetet. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2010 och löper på fyra år med möjlighet till förlängning i två år. Optionen på handkirurgi ska kunna lösas ut från den 1 januari 2011.

12

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Nyheter.indd 12

SIMFÖRBUNDET TAR STRID OM LOU Svenska Simförbundet oroar sig för att kommunerna lägger ut driften av simanläggningarna hos privata aktörer. » I DAG VÄLJER flera kommuner

att lägga ut drift av simanläggningen hos en extern operatör. Samtidigt väljer flera att i driftsanbudet lägga in den simskoleverksamhet som bedrivs i anläggningen. – Vi uppmanar alla kommuner att föra en tidig och fördjupad dialog med föreningslivet innan man startar en sådan här process. Det är viktigt att man har klart för sig vilka konsekvenser sådana här beslut får både kortoch långsiktigt för föreningslivet och för simkunnighetsarbetet, säger Jan Olsson, generalsekreterare för Svenska Simförbundet. I flera kommuner förlorar simklubben sin simskoleverksamhet när kommunerna lägger

ut verksamheten på privata aktörer, skriver Svenska Simförbundet. I Finspång till exempel har föreningen ingen möjlighet att bedriva simskola längre och i Upplands Väsby är kommunen på väg att ta simskolan från föreningen och överlåta verksamheten till en kommande driftoperatör av simanläggningen.

» – VI SER med stor oro på att fler

kommuner väljer att på olika sätt begränsa möjligheterna för simföreningarna att bedriva simskolor och annan barnverksamhet i samband med att de ändrar förutsättningarna för driften av simanläggningar, säger Jan Olsson. Till Sveriges Radio har en politiker i Upplands Väsby sagt att kommunen, enligt LOU, måste

Foto Marcus Ericsson

*** Valfrihetssystem i 55 kommuner

– Så här ska inte Lagen om offentlig upphandling tolkas, säger Jan Olsson, generalsekreterare för Svenska Simförbundet.

låta den nya privata ägaren driva simskola. Simförbundet kommer därför att presentera sina juristers syn på saken. – Vi kommer att presentera juridiska underlag där vi pekar på att det inte är på det här sättet som Lagen om offentlig upphandling ska användas eller tolkas, säger Jan Olsson till SR. ■ WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 09:38:19


NY H E TS RE D A K TÖ R Eva Wenström, eva@uh24.se

Tyskar bygger Odenplan och Vasatunneln

Västra Götaland handlar internationellt

» NU ÄR BANVERKETS upphand-

Foto: Anna von Brömssen

ling av entreprenad Odenplan och Vasatunneln i Stockholm klar. Entreprenaden, som är en del av Citybanan, omfattar anläggningsarbeten för den nya spårtunneln och stommen till en pendeltågstation vid Odenplan med uppgångar och med anslutningar till grön tunnelbanelinje. – Vi är mycket glada över att entreprenaden för Odenplan och Vasatunneln är upphandlad. Vi är i hamn med de tre största upphandlingarna för Citybanan. Samtliga tre är inom budget och tidplan,

Mats Friberg, ekonomidirektör på Västra Götalandsregionen, skrev avtal med internationella försäkringsbolag.

slutit nya försäkringsavtal med Zurich, IF och Europeiska reseförsäkringar. De gäller bland annat egendom, ansvar, förmögenhetsbrott, olycksfall, tjänsteresa och motorfordon. Avtalen gäller från årsskiftet och har efter upphandling, förhandlats fram i samarbete med Region Skåne och Stockholms läns landsting. Avtalen innebär förbättrade villkor och sänkta premier med drygt 40 procent. Sänkningen motsvarar nära 12,4 miljoner kronor under tre år. – Sänkningen med 40 procent gäller för Västra Götalandsregionen. Men jag vet att Region Skåne och SLL också får sänkta premier, säger Mats Friberg, ekonomidirektör på Västra Götalandsregionen.

Inför upphandlingen arbetade Västra Götalandsregionen, Region Skåne och SLL aktivt för att få internationella försäkringsbolag att lämna anbud. De träffade marknadens ledande bolag för att presentera organisationernas särart och aktiva säkerhetsarbete. – En kollega till mig åkte till London för att skapa intresse och informera om den kommande upphandlingen. Vi gjorde likadant förra gången vi upphandlade försäkringar, säger Mats Friberg.

» SAMMANLAGT

LÄMNADE TOLV försäkringsbolag in anbud. – I slutänden blev det Zurich, IF och Europeiska reseförsäkringar som vi skrev avtal med, säger Mats ■ Friberg.

säger projektchef Kjell-Åke Averstad. Fem anbud inkom i den internationella upphandlingen. – Av fem kvalificerade anbud fann vi att det tyska företaget Bilfinger Berger gav oss det bästa anbudet, säger Kjell-Åke Averstad. Avtalet är värt 1,1 miljarder kronor. Entreprenaden påbörjas med etablering av byggarbetsplats vid Norra Stationsgatan i mars och sprängarbetena påbörjas tidigast efter påsk. Etableringen på Odengatan påbörjas tidigast i början av nästa år. ■

Forskningsstöd till kombinatorisk upphandling » KONKURRENSVERKET GER FORSK-

till två projekt som berör konkurrens och offentlig upphandling. Det ena projektet handlar om konkurrens inom livsmedelsmarknaden i Sverige. Professor Lennart Hjalmarsson från Göteborgs universitet ska titta på hur livsmedelskonkurrensen påverkas av planoch bygglagen. NINGSSTÖD

» VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN HAR

Senaste nytt

» DET ÄR ETT område som är an-

geläget att belysa, eftersom vi alla är konsumenter och berörs av hur konkurrensen fungerar, anser Konkurrensverket. Det andra projektet handlar om kombinatorisk upphandling där anbudsgivare kan lämna anbud på enstaka delar eller på olika kombinationer

och lämna ett samlat ”paketbud”. Anders Lunander från Örebro universitet ska studera effekterna av de kombinatoriska anbuden.

» REGERINGEN

SER ETT ökat behov av att stärka kunskapen inom upphandlingsområdet. I budgetpropositionen framgår det att anslagen till Konkurrensverket nästan fördubblas. Medlen ska i första hand användas till finansiering av forskningsprojekt på universitet och högskolor, men även till uppdragsforskning, seminarier och andra informationsinsatser om forskningens resultat. Både Lennart Hjalmarsson och Anders Lunander har tidigare fått forskningsstöd av ■ Konkurrensverket.

Färska nyheter direkt till din inkorg Prenumerera på Upphandlings24:s elektroniska nyhetsbrev. Det är gratis och ger dig färska nyheter direkt i din inkorg varje vecka. Teckna din gratisprenumeration på www.uh24.se/nyhetsbrev WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Nyheter.indd 13

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

13

2009-03-04 16:10:33


Senaste nytt

Notiser

DAGLIGA NYHETER PÅ WWW.UH24.SE

Ambulanssjukvården i Skåne konkurrensutsätts » KONKURRENSUTSÄTTNING

Inga biogasbilar i Hallstahammar »

Hallstahammars kommun ska byta ut sin fordonspark. Kommunen har gått ut med en upphandling om att leasa 34 personbilar och 25 lätta lastbilar. Personbilarna ska vara kombibilar i golfklassen och samtliga fordon ska uppfylla Vägverkets definition av en miljöbil. Kommunen har inte preciserat kraven mer än så. - Det är för tidigt med biogasbilar i Hallstahammar. Infrastrukturen finns inte än. De blir opraktiskt att åka in till Västerås och tanka. Kanske blir det biogasbilar vid nästa upphandling, säger miljöchefen Anders Östlund till VLT.

AV AM-

i Skåne har diskuterats tidigare och enligt en utredning kan regionen spara elva miljoner per år genom lägre personalkostnader. Vårdförbundet har dock varit kritiskt. Det anser att arbetsmiljön säljs ut och pekar på att en privat entreprenör har andra arbetstidsregler än en offentlig. BULANSSJUKVÅRDEN

» NU HAR UPPHANDLINGEN inletts

och Vårdförbundet är inte lika kritiskt. – Nu finns inskrivet ett tydligt krav på det privata företaget att arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Om detta inte sköts kan det leda till att företaget mister upphandlingen. Det

är ett tydligt resultat av Vårdförbundets arbete, kommenterar Pia Arndorff, ordförande Vårdförbundet, avdelning Skåne. Vårdförbundet är också kritiskt mot att kalla upphandlingen konkurrensutsatt – om bara ett enda företag kan få hela upphandlingen. Vårdförbundet menar att oavsett om det är ett privat företag som får hela upphandlingen blir det ändå ett monopol. – När nu det regionpolitiska beslutet är taget finns det inskrivet att inget företag kan få mer än tre distrikt av de fyra som finns. Det innebär att det minst kommer att finnas två aktörer. Även i den här frågan har alltså Vårdförbundet fått gehör för sina åsikter, säger Pia Arndorff.

Privata företag måste arbeta med arbetsmiljön, kräver Vårdförbundet.

Enligt anbudsunderlaget kan anbud lämnas på ett eller flera distrikt, inklusive alla fyra. En och samma anbudsgivare kan få högst tre distrikt.

» AVTALSTIDEN ÄR FRÅN 1 januari nästa år till 28 januari 2015 med möjlighet för Region Skåne att ■ förlänga i högst ett år.

Norrköping vill upphandla lokala livsmedel

DIN MÖTESPLATS I STOCKHOLM NALEN KONFERENS, REGERINGSG 74. BOKNING 08-50529235

14

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Nyheter.indd 14

» – FLERA SKOLOR efterlyser fler närproducerade livsmedel och undrar om vi kan göra något åt det. Det finns både pedagogiska och miljömässiga skäl, men även kvalitetsskäl, säger kommunalrådet Lars Stjernqvist, S. Enligt Lars Stjernqvist är ledamöterna i nämnden eniga om att det är ett bra förslag och vill skriva in de nya riktlinjerna i kostprogrammet. – Jag har även pratat med upphandlingsenheten som säger att regelverket inte är helt solklart. Men är det inte uttryckligen förbjudet så tycker jag att man kan pröva det, säger han. » SKOLORNA I NORRKÖPING ska inte tvingas att köpa närproducerade livsmedel. – Nej, det ska ses som ett komplement. Samtidigt önskar vi kortare transporter ur miljöhänsyn. Om regelverket försvårar miljömässigt bra lösningar, ska man inte bara acceptera det utan ta strid, säger Lars Stjernqvist.

– Vi har försökt med lokalt anpassade livsmedel i flera år, säger Krister Thorell, upphandlingschef.

Upphandlingsenheten tror inte att så många fler skolor kommer att handla närproducerat än vad som görs i dag. – Det här är ingen ny företeelse. Vi har försökt med lokalt anpassade livsmedel under flera år, säger Krister Thorell, upphandlingschef i Norrköpings kommun. Samtidigt håller han med Lars Stjernqvist om miljöperspektivet och att det är värt att pröva. – Särkilt inom miljöområdet ska man inte vara rädd för att sticka ut hakan, säger Krister ■ Thorell. WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 09:33:59


Nummer ett på betalkort och resekonto för statliga myndigheter.

Eurocard har återigen vunnit det statliga ramavtalet för betalkort och resekonto. Att samla allt på en faktura ger smartare administration och sparar tid och pengar. Men det unika är tjänsterna ni enkelt kopplar till era kort: system för sammanställning, analys och uppföljning av alla

inköp. Resultatet är bättre kostnadskontroll. Kontakta oss gärna om du vill ha fler skäl att välja Eurocards kort- och betalningstjänster. Läs mer på eurocard.se, eller ring oss på 08-14 67 45. Välkommen till en expert på betalningar.

eurocard.se

eurocard.indd

1

2009-03-04

15:04:46


Senaste nytt

DAGLIGA NYHETER PÅ WWW.UH24.SE

Banverket och Vägverket Notiser samarbetar och sparar »

Statens Järnvägar, SJ, har upphandlat lokhjulsunderhåll. I strid med bland andra Euromaint och italienska Luccini, kammade Luleåföretaget Duroc Rail hem underhållet av RC-loken. Avtalet är treårigt och avser revision och renovering av växellådor, hjul och bromsskivor till RC-loken. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka tio miljoner kronor. Det känns jätteroligt, säger Dan Bergman, vd för Duroc Rail i Luleå. – Vi har aktivt arbetat med att ta order inom nya områden, bland annat lokhjul. Sedan tidigare gör vi hjulunderhållet till Hector Rail och på Malmöbanans IORE-lok, Europas största lok. Nu har vi alltså även RCloken som är Sveriges vanligaste loktyp.Vi är en liten aktör i förhållande till våra konkurrenter.

*** Stockholmsbyrå vannupphandling » Arbetet med sammanslagningen av Växjö universitet och Kalmar högskola går vidare. Nu är upphandlingen av en ny grafisk profil för det nya Linnéuniversitetet klar och valet föll på Stockholm Design Lab.Totalt deltog 18 byråer i upphandlingen.

» BANVERKET OCH VÄGVERKET har

beslutat att senast den 1 januari 2010 bilda gemensamma organisationer för de verksamheter som kan ge samordningsvinster. Beslutet innebär att personal- och ekonomiadministrativa verksamheter utförs av Vägverket och it-drift och telefoni av Banverket. – Vi går in i någonting helt nytt och spännande. Det är ett historiskt beslut och jag är mycket nöjd med att vi har nått så långt i samarbetet, säger Minoo Akhtarzand, generaldirektör på Banverket. Banverket ska även ansvara för upphandlingarna inom it-drift och telefoni. Den totala besparingen när förslaget är genomfört uppskattas till drygt 100 miljoner kronor per år. – Genom att samordna verk-

» LANDSTINGSLEDNINGEN

U24-02 Nyheter.indd 16

I ÖSTER-

GÖTLAND har nu presenterat vilka

krav som ställs för att privatisera Motala lasarett. Det är andra försöket och upphandlingen omfattar ortopedi, kirurgi, kvinno-

www.chambersign.se

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

Nöjda samarbetspartner – Ingemar Skogö och Minoo Akhtarzand.

samheterna minskar vi våra administrativa kostnader och åstadkommer ökad nytta för

Östergötland lättar på kraven

Tjänster för elektronisk avtals- och anbudssignering

16

Foto Göran Fält

Duroc Rail vann SJ-upphandling

medborgare och näringsliv. Samordningen kommer även att kunna öka attraktiviteten för nuvarande och framtida medarbetare, säger Vägverkets general■ direktör Ingemar Skogö.

hade vi till exempel 520 skallkrav, i den nuvarande ställer vi bara 280, säger landstingsrådet Levi Eckeskog, KD.

sjukvård, anestesi och operationsverksamhet. Den första upphandlingen avbröts förra sommaren eftersom » YTTERLIGARE EN FÖRÄNDRING är det saknades anbudsgivare. Nu att avtalstiden förlängs från tre har vissa delar av kravspecifika- till fem år med möjlighet till förtionen ändrats, främst inom de längning två plus två år. områden där de intresserade an– Den entreprenör som går in budsgivarna i den förra upp- i verksamheten ska kunna göra handlingen ansåg att det fanns det med långsiktighet. Det svårigheter. Detaljstyrningen är handlar ju om stora investemindre och entreprenören får ringar, säger Levi Eckeskog. Intresserade anbudsskriva avtal direkt givare har nu fram till med hälso- och sjukvårdsnämnden. den 14 april att lämna in – Vi ställer lika anbud. Därefter tar anbudsutvärderingen vid höga kvalitetskrav och den 19 maj tar som tidigare, däremot har kravspecilandstinget beslut om fikationen förenklats vem som ska få uppoch tonvikten läggs draget. Den nya entrepå tillgänglighet och prenören beräknas ta patientnöjdhet. I den Levi Eckeskog, över verksamheten den ■ förra upphandlingen landstingsråd. 1 oktober. WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 10:06:59


www.eurosecure.com

eurosecure.indd

1

2009-03-04

15:05:30


Senaste nytt

Hur kommer det sig att ett företag som klipper gräsmattor sköter tvätten i äldreomsorgen?

Notiser

Idag strävar de flesta företag efter att nischa sig, att vara bra på en sak. Vi gör tvärt om. Genom våra 22 000 medarbetare besitter vi en mångsidighet som få företag kan matcha. Oftast inom äldreomsorg, produktion, montering, mark-, fastighets- eller företagsservice, och det kan röra sig om allt från jobben du inte vill göra, till jobben ingen annan kan göra. Vi är med andra ord bra på väldigt mycket, och har spetskompetens inom en rad olika uppdrag. Hemligheten ligger i vår metod att utbilda, personalleda och utveckla våra medarbetare. Att vi, kort sagt, ser till att rätt person får rätt uppgift där de får använda sina starka sidor. Resultatet har blivit en arbetsglädje och en kvalitet i utförandet som märks i de olika uppdrag vi utför. Vilket gjort att de som anlitar oss slipper krångel och kan koncentrera sig på sina starka sidor. Gå in på samhall.se och läs mer om vilka kommuner och landsting vi hjälper idag, och hur Sveriges tredje största företag kan hjälpa er.

DAGLIGA NYHETER PÅ

Portal ska underlätta upphandling » I PROJEKTET KNUT arbetar forskaren Helena Lindskog med att standardisera och strukturera upphandlingsprocessen. – Arbetsnamnet Knut står för Elektronisk offentlig upphandling telekomtjänster, säger Helena Lindskog. Projektet ska ta fram en portal för offentlig upphandling av telekommunikationstjänster. Tanken är att portalen ska fungera som ett beslutstöd i upphandlingsprocessen, både för köpare och för säljare. – Bakom portalen finns en modell som klassificerar arbetssituationer som exemplifieras genom yrkeskategorier i en organisation. Som köpare ska du själv kunna göra hela upphandlingen elektroniskt, från behovsanalys och förslag på utvärderingsmodell till förfrågningsunderlag med avtalsförslag, säger hon. Både portalen med den bakomliggande modellen och användarguiden ska hjälpa myndigheter att dels upphandla på rätt sätt, dels att upphandla rätt saker som behövs för att driva,

effektivisera och utveckla verksamheten. – Att vi valde upphandling av telekomtjänster berodde delvis på att alla organisationer behöver telekom i sin dagliga verksamhet. Dels används telekom som ett sätt att höja servicenivån gentemot allmänheten, den så kallade 24-timmarsmyndigheten, dels används den som ett rationaliseringsmedel, callcenter. Portalen är tänkt att vara ett hjälpmedel i de komplexa, stora upphandlingarna som till exempel telekomtjänster. Den kan också användas för andra stora upphandlingar av vård eller byggnader. – Den kommer att ge varje upphandlingsenhet en möjlighet att genomföra komplexa upphandlingar själv. Allt sker elektroniskt och ska leda till decentralisering och demokratisering av den offentliga upphandlingen. Hjälpmedlet kommer att ge makt åt dem som ska förbruka det som ska köpas in, säger Helena Lind■ skog.

Södertörnskommuner går före i klimatarbetet » KOMMUNERNA

Sveriges mest mångsidiga företag

18

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Nyheter.indd 18

PÅ SÖDERTÖRN

ska vara ledande när det gäller klimatvänliga samhällen med hög tillväxt. Det har de åtta Södertörnskommunerna enats om på en gemensam ledningskonferens i Nynäshamn. De åtta kommunstyrelseordförandena ska gemensamt ta fram förslag om en satsning på grön upphandling. Målet är att kommunerna blir landets och troligen Nordens största upphandlare som satsar på grön upphandling. Varje ordförande i respektive kommun ska ta fram ge-

mensamma förslag på genomgångar av det kommunala fastighetsbeståndet och klimatsmarta investeringar i egna fastigheter. Andra mål är att alla personbilar som används i verksamheterna ska vara miljöbilar och att kommunerna använder miljövänlig el. – Vi ledande politiker i de åtta kommunerna på Södertörn tar nu varandra i hand för att vara ett föredöme i klimatarbetet, säger Ann Johansson, NP, kommunstyrelsens ordfö■ rande i Nykvarn. WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 16:21:12


WWW.UH24.SE

NY H E TS RE D A K TÖ R Eva Wenström, eva@uh24.se

Senaste nytt

Sophämtare protesterar mot upphandling » STOCKHOLMS

SOPHÄMTARE PRO-

mot upphandlingen som Liselotte Lööf, LLAB, vann och inledde en strejk. Det gällde det poängsystem som finns i kollektivavtalet och som sophämtarna arbetat efter i 20 år. LLAB lämnade det lägsta anbudet vid Stockholms stads upphandling och tar från den 1 april över sophämtningen. Företaget vill frångå det nuvarande poängsystemet och införa månadslön i stället. Det skulle enligt DN sänka sophämtarnas löner med 20 procent. TESTERADE

» TRANSPORTARBETARFÖRBUNDET

mot renhållningsupphandlingen, men anser att en vild strejk är fel och tog avstånd från den. DELAR KRITIKEN

”Det är inte första gången en upphandling försämrar villkoren för de anställda”, skriver Transportarbetarförbundet och hänvisar till en rapport från 2007 som visar att kommuner alltför ensidigt ser till pris vid upphandlingar. ”Just i Stockholm finns också en tydlig politisk dimension. Den förra rödgröna majoriteten

införde upphandlingsregler som syftade till att få ordning och reda på villkoren för personalen i upphandlad verksamhet.

» EN AV DE första åtgärderna de

borgerliga vidtog efter valet 2006 var att riva ned dessa ambitioner. Den nu aktuella renhållningsupphandlingen visar tydligt på konsekvenserna av det.”

Sophämtarna jobbar igen efter den vilda strejken.

Till DN säger Ulla Hamilton, M, ordförande i trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad, att det inte finns något som staden kan göra. Hon anser att arbetsmarknadens parter äger ■ konflikten.

GE Healthcare

Teknik, en del av livet GE Healthcare har ett brett utbud av medicintekniska produkter som kan förbättra produktiviteten inom sjukvården och göra det möjligt att bättre diagnostisera, behandla och sköta patienten. Vår teknik följer patienten genom livet och används inom flera kliniska specialiteter. • Anestesi • Kardiologi • Radiologi • Primärvård • Akutvård

• Intensivvård • Klinisk Fysiologi • Förlossning • Neonatalvård

Healthcare Re-imagined www.gehealthcare.se

WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Nyheter.indd 19

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

19

2009-03-04 18:09:09


Senaste nytt

DAGLIGA NYHETER PÅ WWW.UH24.SE

Notiser EU hindrar lokal handel

Alla bilar som myndigheter köper eller leasar ska vara miljöbilar.

»

Sju av tio kommuner säger att svensk lag och EU-regler hindrar dem från att köpa livsmedel från lokala lantbrukare. 27 procent uppger att de inte köper mer lokalproducerade livsmedel på grund av att det finns brist på närproducerat. Brist på pengar kommer på tredje plats. Det visar en enkätundersökning som TV4:s Nyheterna gjort.

*** Ubåtar får bättre kommunikation »

FMV har upphandlat kommunikationssystem till Försvarsmaktens ubåtar. Det nya moderna kommunikationssystemet har låga radiofrekvenser. – Det nya VLF/LF -kommunikationssystemet bidrar till ökad driftsäkerhet, bättre prestanda och förbättrad förmåga att operera tillsammans med andra system och länder för ubåtsvapnet, säger Rickard Berg, uppdragsledare för radiosystem långvåg inom ledningssystem vid FMV.

*** NCC bygger om väg i Småland »

NCC Construction har fått i uppdrag av Vägverket att bygga om och bygga ut riksväg 34 som går mellan Glahytt och Målilla i Småland.Vägsträckan är på 18 kilometer. NCC är totalentreprenör och ordern är värd cirka 230 miljoner kronor. Arbetet beräknas starta den 1 maj och ska vara klart under 2010.Totalt sysselsätts omkring 100 personer.

Trollhättan toppar miljöbilsköpen » UNDER 2008 SLOGS miljöbilsrekord i de flesta kommuner, fastslår Gröna Bilister som sammanställt statistik från Bil Sweden. Allra högst andel fanns i Trollhättan, där miljöbilarna stod för 52,9 procent av nybilsförsäljningen. Det nationella genomsnittet hamnade på 33,4 procent miljöbilar. – Vi har haft ett miljötänk i kommunen under många år. Dessutom har vi egen biogasproduktion och Saab, som ligger här i Trollhättan, tillverkar etanolfordon, säger Ronny Odervång, upphandlingschef i Trollhättan stad.

» DET ÄR INTE bara kommuninvå-

narna som köper nya miljöbilar. När kommunen upphandlar fordon ställs långtgående miljökrav på bilarna. – Vi ställer ganska hårda krav i fordonsupphandlingarna, speciellt utsläppskrav, säger Ronny Odervång. – I den senaste stora upphandlingen köpte vi in cirka 70 fordon

Att det blivit dyrare att köra på etanol än bensin gör det förstås svårare för bilhandeln att sälja flexifuelbilar. För att inte miljöbilsboomen ska fortsätta att klinga av, måste regeringen snabbt korrigera prissättningen på bränslen och slå fast vad som kommer efter miljöbilspremien, säger Jacob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Trollhättans kommun har flest miljöbilar. – Vi ställer hårda krav vid upphandlingarna, säger Ronny Odervång, upphandlingschef.

och de skulle enbart drivas med biogas. Trots att kommunernas inköp av miljöfordon ökar är Gröna Bilister oroliga för framtiden och uppmanar regeringen att se till att det alltid lönar sig att köra på biobränsle i stället för på bensin eller diesel.

» VAD GÄLLER DE statliga myndigheterna finns en förordning som gäller från den 1 februari. Alla personbilar som statliga myndigheter köper in eller leasar ska vara miljöbilar och när myndigheterna handlar upp taxiresor och hyrbilar är det också miljöbilar som gäller. Undantagen är vissa personbilar som används av militär, polis och tull. Men minst hälften av de personbilar som köps in som utryckningsfordon måste vara miljöfordon. Alla statliga myndigheter ska varje år rapportera om sina miljöbilsinköp ■ till Transportstyrelsen.

Dagliga nyheter på webben Varje dag uppdateras Upphandling24:s webbplats med nyheter om upphandling i offentlig sektor. Gör den till din startsida!

www.uh24.se 20

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Nyheter.indd 20

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 10:07:22


NY H E TS RE D A K TÖ R Eva Wenström, eva@uh24.se

Senaste nytt

Konkurrensverket Internrevision kritiserar avvisar energikrav försvarsupphandling liga beställare vilka krav som kan eller får ställas på produkter med hänsyn till upphandlingsreglerna. Det menar Konkurrensverket och avstyrker Energimyndighetens förslag om att de statliga myndigheterna ska ställa krav på energieffektivitet vid upphandling av så kallade energirelaterade produkter. Myndigheter ska till exempel inte behöva göra komplicerade och kostnadskrävande livscykelkostnadsanalyser som Energimyndigheten föreslår.

» KONKURRENSVERKET

MENAR ATT

det ökar risken för att offentliga upphandlare ställer krav som diskriminerar eller utesluter företag från att delta i upphandlingar – i strid med upphandlingsreglerna. Förutom att det kan medföra ofördelaktiga inköpsvillkor, kan det även resultera i fler klagomål från leverantörer och ökade domstolskostnader. Rapporten övertygar inte om

att de tvingande kraven är ändamålsenliga, skriver Konkurrensverket. Verket anser att Energimyndigheten borde ha gjort en ingående konsekvensanalys över effekterna för små företag, som konkurrens och kostnader, av myndigheternas upphandling. Energimyndighetens rapport heter ”Offentlig upphandling av energirelaterad utrustning”. Enligt ett EU-direktiv uppmanas medlemsstaterna att se till att åtgärder för förbättrad energieffektivitet vidtas av den offentliga sektorn. Sådana åtgärder ska ske på lämplig nationell, regional eller lokal nivå och kan utgöras av lagstiftningsinitiativ eller frivilliga överenskom■ melser

Foto: Mats Engfors/I19/Försvarsmakten

» DET SKA VARA tydligt för offent-

Trots stora brister godkände Försvarsmakten Bikupans projekt.

» FÖRSVARSMAKTENS UPPHANDLING

Bikupans tjänster har inte varit korrekt. Det visar granskningen som internrevisionen och den juridiska staben och gjort och som nu lämnas in till generaldirektör Ulf Bengtsson. Det grundläggande felet är att upphandlingen inte konkurrensutsattes när projektet startade 2004, säger han. AV

Ny bok ska underlätta offentlig upphandling » LAGEN OM OFFENTLIG upphand-

Foto Tomas Sodergren

som finns att utgå ifrån, säger ling, LOU, upplevs som krånglig Eva Sveman. och svårbegriplig, trots att den Och det finns många rättsfall gjordes om för ett år sedan, anser att studera. När det gäller LOU Eva Sveman på Sveriges Kom- finns det över tusen rättsfall per muner och Landsting, SKL. år. – Vi vet, inte minst genom alla – Som upphandlare kan man i telefonsamtal vi får, att behovet dag nästan utgå ifrån att en uppav en enklare lagstiftning är handling blir överprövad. stort, säger hon. Eva Sveman arbetar med uppBoken ”Lagen om ofhandlingsfrågor på SKL genom telefonrådgivfentlig upphandling inom den klassiska sekning och utbildningstorn” innehåller rättsinsatser runt om i landet. fall och beslut och är tänkt att hjälpa alla upp– Vi bedriver hela handlare och leverantiden opinionsarbete törer som arbetar med för att få en enklare offentlig upphandling. lagstiftning till stånd. Eva Sveman vill – Jag vill konkretisera räta ut frågeteck- Men med tanke på att lagen utifrån de rättsfall nen kring LOU. den senaste omskrivWWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Nyheter.indd 21

ningen gjordes för bara ett år sedan är utsikterna till en förändring inom de närmaste åren inte så stora, säger hon. Förutom att vara jurist på SKL, är Eva Sveman dessutom ledamot i EU-kommissionens rådgivande kommitté för öppnandet av offentlig upphandling. Hon har också varit sakkunnig i Upphandlingskommittén, expert i Upphandlingsutredningen och Frittvalutredningen samt ledamot i Nämnden för offentlig ■ upphandling.

I rapporten framgår att det finns en rad brister i hur Försvarsmakten och de fackliga organisationerna hanterat projektet. Utredarna är kritiska till att det arbete som Bikupan gjort skulle vara forskning. Bikupan är ett vinstdrivande bolag på en konkurrensutsatt marknad, menar utredarna. Projektet får också kritik för bristande affärsmässighet. Bikupan har inte behövt ta någon egen affärsrisk, vilket anses onormalt i sådana här sammanhang. Det har också framkommit brister i det registrerade redovisningsunderlaget både vad gäller kvalitet och fullständighet. Trots bristerna har Förvarsmakten godkänt underlaget och inte krävt eller arkiverat någon kompletterande redovisning där behov funnits. Även den interna styrningen och kontrollen av projektet får kritik. Projektet har inte haft tillräckliga avgränsningar utan har i efterhand fått växa i omfattning. Det gäller i både tid och pengar. – Det pågår en diskussion med Bikupan för att hitta en för alla parter acceptabel avslutning av projektet, säger Ulf Bengtsson. Nu ska Ulf Bengtsson fatta beslut om de personer som fortfarande arbetar vid högkvarteret, och som varit inblandade i projektet, ska prövas disciplinärt. ■ UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

21

2009-03-04 16:44:21


Kammarkollegiet är en statlig myndighet med juridiska, ekonomiska och administrativa uppgifter. Kammarkollegiet har i dag drygt 200 anställda varav flertalet har sina arbetsplatser på Riddarholmen i Stockholm. Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd för den offentliga sektorn (Nationellt upphandlingsstöd). Syftet med det nationella upphandlingsstödet är att skapa en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker upphandling där konkurrensen på marknaden stimuleras och tas tillvara. Skattemedel ska användas på bästa sätt. I regeringsuppdraget ligger att ta tillvara möjligheterna att förenkla upphandlingsprocessen. En åtgärd är att ta fram genomarbetade metoder och hjälpmedel i den processen, exempelvis mer enhetliga förfrågningsunderlag för olika produktkategorier. En annan åtgärd är att etablera en teknisk plattform för elektronisk upphandling. De metoder och hjälpmedel som kollegiet ska ta fram ska bl.a. syfta till att stärka upphandlingens strategiska betydelse, involvera den verksamhetsnära kompetensen i upphandlingsprocessen, uppmuntra innovationsfrämjande upphandling samt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 är utvecklingen av e-förvaltningen i Europa en prioriterad fråga. Den frågan inkluderar utformningen av gränsöverskridande elektronisk upphandling inom unionen. Vill du vara med i arbetet att bygga upp det Nationella upphandlingsstödet? Vi söker dig med ambition och stark drivkraft och kan erbjuda stimulerande och utmanande uppgifter inom hela upphandlingsområdet – från juridik och produktkompetens till affärsmässighet och teknikstöd. Arbetet innebär omfattande nationella och internationella kontakter.

I en första rekryteringsomgång söker vi till det

Nationella upphandlingsstödet UPPHANDLARE – upphandlingsprocess PROJEKTKOORDINATOR Du ska ta fram praktiska verktyg och metoder samt sprida erfarenheter för att underlätta upphandlingsförfarandet. Du ska också ge råd och vägledning om hur upphandlingsprocessen kan genomföras på ett bättre och mer effektivt sätt.

SPECIALIST – e-upphandling

Du ska fungera som projektledarens högra hand och vara en kontaktyta för interna och externa kontakter. Uppdraget att utveckla det nationella upphandlingsstödet innefattar samverkan med en mängd intressenter där ett flertal komplexa aktiviteter genomförs parallellt, vilket ställer höga krav på organisation och strukturerade arbetsformer.

Du ska driva utvecklingen av en elektronisk upphandling som ska förenkla affärsprocessen och underlätta den gränsöverskridande handeln. En viktig uppgift i detta är att delta i standardiseringsarbetet för att möjliggöra kommunikation mellan aktörer, system och processer i Sverige och inom EU.

JURIST Du ska lyfta fram möjligheterna till goda affärer utifrån den rättsliga ram som ges av EG-rätten och den nationella lagstiftningen. Detta innebär att delta i framtagande av partsbalanserade modellförfrågningsunderlag och kontraktsvillkor som bidrar till en rättssäker affärsprocess med låga transaktionskostnader.

För samtliga tjänster är det viktigt att du är en utpräglad samarbetsmänniska, är drivande, har ett strukturerat arbetssätt och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. Kammarkollegiet vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Mer information om tjänsterna och hur du söker dem, hittar du på Kammarkollegiet hemsida på www.kammarkollegiet.se Du är också välkommen att kontakta generaldirektör Claes Ljungh, tfn 08-700 08 77 eller projektledaren Daniel Moius tfn 070-220 53 03.

kammarkolleget.indd

1

2009-03-04

15:06:40


Senaste nytt

NY H E TS RE D A K TÖ R Eva Wenström, eva@uh24.se

Regeringen satsar på EU–gemensam it–politik

Veolia går vidare till kammarrätten » NU

GÅR VEOLIA Transport till kammarrätten efter beslutet att MTR ska driva tunnelbanan i Stockholm. Anbudslämnarna i upphandlingen har ingen insyn i beslutsprocessen eftersom SL har hemligstämplat det vinnande anbudet i sin helhet. Veolia Transport vill veta varför Hongkongbolaget MTR har tilldelats så höga kvalitets-

poäng och Veolia kräver öppenhet. – Det är inte rimligt att ett offentligt bolag som SL helt och hållet undanhåller väsentliga fakta i en affär i mångmiljardklassen, säger Erika Vester, chefsjurist på Veolia Transport Sverige. Enligt utvärderingen kommer det vinnande anbudet att kosta skattebetalarna i Stockholm 2,5

miljarder kronor mer under avtalsperioden än om SLs styrelse valt Veolia Transport.

» NU

VILL VEOLIA Transport att kammarrätten häver SLs sekretess. – En process som denna måste vara mer transparent för att medborgarna ska kunna vara säkra på att allt går rätt till, säger ■ Erika Vester.

Länsrätten stoppar T–baneupphandlingen » LÄNSRÄTTEN HAR BESLUTAT att till-

fälligt stoppa SLs upphandling av tunnelbanetrafiken. Veolia Transport, som driver tunnelbanan i dag och som förlorade upphandlingen, menar att deras anbud innebär en lägre kostnad för SL. Veolia låg 2,5 miljarder kronor lägre än det vinnande anbudet från MTR, under de åtta år avtalet gäller. – Veolias anbud innebär lägst kostnad för SL samtidigt som en bättre kvalitet uppnås under kontraktstiden. Vårt anbud har många kraftfulla lösningar för att få ännu fler nöjda resenärer. WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Nyheter.indd 23

Vi räknar med att nå upp till 90 procent nöjda resenärer de närmaste åren, säger Tomas Wallin, vd för Veolia Transport Sverige. Trots prisskillnaden beslutade SLs styrelse att tilldela det Hongkongbaserade företaget MTR kontraktet. Därför ifrågasätter Veolia Transport bland annat SLs utvärderingsmodell. – Vi eftersträvar en rättvis bedömning. Pris och kvalitet måste värderas utifrån verklighetsbaserade strikta kriterier och inte enligt en modell som ger utrymme för godtycke. Det är en av de frågor vi nu vill få prövad,

Tomas Wallin, vd på Veolia, protesterar mot SLs upphandling.

säger Tomas Wallin. Nu pågår processen i länsrätten och båda parter ges möjlighet att yttra sig. Därefter fattar ■ länsrätten beslut.

» REGERINGEN HAR EFTER upphandling valt att anlita konsultföretaget SCF Associates för att genomföra en studie om it-politiken i EU. Förutom studien tar regeringen och näringsdepartementet även initiativ till en konferens om it-politiken i EU under 2011–2015. – Konsulterna ska lyssna på företrädare för näringsliv, politik och informationssamhällets intressegrupper i och utanför Europa och beskriva vilka de ser som de viktigaste politiska frågorna för ett europeiskt informationssamhälle fram till 2015, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson, C. » STUDIEN SKA RESULTERA i en rap-

port som publiceras den 1 september och som utgör underlag för en konferens med EU-ländernas ansvariga för it-politiken. Konferensen hålls i Visby den 9 och 10 november 2010. – Vi behöver lyfta blicken för att se vilka de framtida utmaningarna är och vad vi måste göra för att uppnå målen för ett framtida it-samhälle. Risken är annars att vi fastnar i gamla hjulspår och inte ser vilka andra möjligheter som kan uppstå, säger Åsa InfrastrukturTorstensson. minister Åsa Det pågående ge- Torstensson. mensamma europeiska it-politiska initiativet ”i2010 – ett europeiskt informationssamhälle för jobb och tillväxt”, avslutas 2010. Inför det svenska ordförandeskapet i EU har Sverige ett tillfälle att erbjuda kommissionen och medlemsländerna en plattform för dialog om ett efterföljande it-politiskt program. – It och tillgång till en god elektronisk infrastruktur är en förutsättning för vår konkurrenskraft och för en god ekonomisk utveckling. Därför är vi angelägna om att vi inom EU arbetar tillsammans med den här prioriterade frågan, säger Åsa ■ Torstensson. Foto Ola Eriksson

Foto Janne Danielsson

Striderna går vidare om vilket företag som ska få köra tunnelbanan i Stockholm.

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

23

2009-03-05 10:07:42


Senaste nytt

DAGLIGA NYHETER PÅ WWW.UH24.SE

Polisen får kängor från Leksand.

»

Justitieombudsmannen, JO, ser allvarligt på Leksands kommuns taxiupphandling i maj förra året. Kommunen, som röjde uppgifter om upphandlingen innan den var avslutad, erkänner att den gjort fel, men att inget enskilt företag drabbats. JO förutsätter att kommunen har vidtagit åtgärder för att förhindra ett upprepande.

*** Storuman bröt mot EU-lag »

Storuman bröt mot lagen när kommunen upphandlade flygtrafik mellan Gunnarn och Arlanda och skrev kontrakt med Avon Express. Det skriver EU-kommissionen i ett brev till regeringen. Storumans kommun ska ha upphandlat flygtrafiken utan trafikplikt eller tillstånd från EU-kommissionen om speciellt stöd. Enligt EU-lagarna får inte stater eller myndigheter gå in och stötta flygbolag hur som helst med pengar. Enligt skrivelsen måste regeringen införa trafikplikt igen, annars kan kommissionen öppna en formell utredning för att få klarhet i om det skett en överträdelse av lagen. – Trafikplikten på linjen upphörde i höstas och då upphörde även statsstödet via oss hos Rikstrafiken. Men det är inget som hindrar att regeringen inför trafikplikt igen och att kommunen går in med pengarna. Vi har i alla fall inga pengar för stöd, säger Per-Erik Westin på Rikstrafiken till Västerbottens-Kuriren. Enligt VK har fullmäktige i Storuman lagt undan mellan fyra och fem miljoner kronor för att stötta bolaget som nu trafikerar sträckan. Dessutom har kommunen ungefär nio miljoner i driftstöd från staten.

*** 24

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Nyheter.indd 24

förser poliser med skor

» FÖRETAGET EJENDALS FRÅN Leksand har vunnit uppdraget att förse den svenska poliskåren med skor och kängor av märket Jalas. Upphandlingen har varit ambitiös med kvalitets– och hållbarhetskontroller, men också av så kallade bärtester där ett urval av landets poliser har fått använda och betygsätta skor och kängor. – Vi har tagit fram nya skomodeller som lever upp till polisens

krav, säger Mattias Fältman, nyckelkundsansvarig. – Det känns extra roligt att vinna en upphandling där den upphandlande parten har varit så noggrann och lagt så stor vikt vid att träffa avtal med rätt leverantör. Poliskåren består av 17 000 poliser och inom en treårsperiod räknar man med att det ska finnas 20 000 poliser i Sverige. Förutom poliskåren omfattar avtalet även Tullverket.

Mats Odell lyfter fram LOU som vapen mot svartarbete » EN VIKTIG FÖRUTSÄTTNING för att seriösa företag ska kunna konkurrera om kontrakten är att kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter säkerställer att avtal inte sluts med företag som inte betalar skatter och sociala avgifter. Det svarar kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, KD, i riksdagen på frågan vilka initiativ han tänker ta för att motverka att offentlig verksamhet upphandlar städtjänster från företag som bygger sina låga anbud på skattefusk och svartjobb. Det är riksdagsledamot Birgitta Eriksson, S, som ställer frågan och som menar att kommuner och landsting behöver både utbildning och redskap för att mota de svarta städföretagen. ”Bakom företaget med det exceptionellt lägre budet finns ibland en skumraskverksamhet med långa kedjor av underentreprenörer. I slutänden betalas

varken skatter och löner som de ska. Inte sällan finns papperslösa längst ned i pyramiden, människor som väl utför sina arbetsuppgifter men till löner långt under avtal. Personerna varken kan eller vågar protestera. Eftersom skatter och sociala avgifter inte betalas och lönekostnaden hålls låg vinner de här oseriösa företagen anbudsförfarandet. De till och med vågar överklaga och ges rätt då deras bud inte vinner”, skriver Birgitta Eriksson.

Foto: Kristina Sahlén

Leksand får kritik av JO

Foto RPS foto

Notiser Leksandsföretag – Vi hopps och tror att det här avtalet innebär att vi ganska snart får fler ”uniformerade kunder”. Vi har ett bra sortiment med flera nyutvecklade produkter. Och det gäller både handskar och skor. Avtalet med polisen löper på två år med möjlighet till förlängning på totalt fyra år. Avtalet innebär dessutom att det kan bli aktuellt med nyutveckling av ■ produkter.

Mats Odell svarar att Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger den upphandlande myndigheten rätt att utesluta anbudsgivare som inte betalat skatt eller socialförsäkringsavgifter. LOU ger också möjlighet att särskilt granska anbud med onormalt låga priser och begära in förklaringar. Lagen ger således rätt att granska och förkasta anbud som inte bygger på att företagens skyldigheter fullgörs. Det är min förhoppning att kommuner, landsting och andra upphandlande myndigheter använder sig av dessa möjligheter, svarar Mats ■ Odell. – LOU ger upphandlare rätt att förkasta anbud om de misstänker att de är oseriösa, säger Mats Odell.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 16:57:47


Åre ts te ma

ROI

It-Sverige invaderar Tylösand ATEA BOOTCAMP 27-29 MAJ 6]NTRMZ^Q]XXNZZIsZM\[[]KKu<MUI\qZ:71:M\]ZV7V1V^M[\UMV\UMLNWS][XsQ\[WU^MZS\aONZMNNMS\Q^Q[MZQVO 4sOSWVR]VS\]ZWKPÅVIV[SZQ[LZIJJIZ[s^qTVqZQVO[TQ^[WUWNNMV\TQONZ^IT\VQVOUMVLM\ZsLIVLMTqOM\SIVU\I[ UML[UIZ\IT[VQVOIZZMITQ[\Q[SISITSaTMZWKPVaIQLuMZ )\MI*WW\KIUX^Q[IZP]ZL]WNNMV[Q^\SIVMNNMS\Q^Q[MZILQV^MZS[IUPM\UMLPRqTXI^Q\>QJR]LMZLqZNZQV;^MZQOM[ Q\KPMNMZWKP[XMKQITQ[\MZ<ILMTI^[MUQVIZQMZLqZS]VLMZWKPTM^MZIV\ZMZJMZq\\IZWU[QVIMZNIZMVPM\MZWKPT[VQVOIZ QV\ZM[[IV\IZ]VLIJWZL[[IU\ITWKPMVUq[[ILqZTMLIVLMTM^MZIV\ZMZXZM[MV\MZIZ[QVIMZJR]LIVLMV

Atea Bootcamp. Årets svenska it-toppmöte som du garanterat räknar hem. Anmälan och mer information: www.atea.se/bootcamp2009 E V E N T PA R T N E R

Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. Atea Sverige AB har 1 400 medarbetare på 26 orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ateakoncernen är Nordens och Baltikums största samt Europas tredje största leverantör av it-infrastruktur, är noterad på Oslobörsen och har en årlig omsättning på drygt 17 miljarder SEK. www.atea.se

O F F I C I E LL S P O N S O R T I L L SV E N S K F R I I D R OT T

atea_bootcamp.indd

M E D I E PA R T N E R

1

2009-03-04

15:08:03


Senaste nytt

Notiser Glesbygden får vänta »

De tjänster som ska ersätta tidigare Svensk Kassaservice har under sommaren och hösten 2008 upphandlats av Post- och telestyrelsen och det nya systemet har sjösatts. I riksdagen ställde Krister Örnfjäder, S, frågan vilka åtgärder näringsministern tänker vidta för att en ny upphandling sker av betaltjänster och hantering av dagskassor för att möta det behov som finns i glesbygden. Infrastrukturminister Åsa Torstensson,C, svarar att hon har full förståelse för att många är oroliga med anledning av förändringarna. Hon är övertygad om att både företagare och enskilda i allt större omfattning kommer att använda kortbetalning och andra betaltjänster för att undvika kontanthantering. – Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Skulle det vid återrapporteringen visa sig att tillgängligheten i någon del inte motsvarar det statliga ansvaret kommer jag naturligtvis att överväga nödvändiga åtgärder, säger hon.

*** FMV förlänger Logicaavtal » Försvarets materielverk, FMV, har förnyat avtalet med Logica om it-driften. Det tidigare avtalet tecknades 2006 och var ett omfattande outsourcingavtal. Nu förlängs det i ytterligare två år med option för ytterligare ett år. – Vi lägger ut driften av it, det gäller till exempel servrar och säkerhet. Samarbetet med Logica har fungerat bra, säger Ulf Lindström, pressansvarig på FMV. Det nya avtalet är värderat till cirka 170 miljoner kronor. I Logicas leverans ingår applikationsdrift, serverdrift och kommunikationstjänster.

26

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Nyheter.indd 26

DAGLIGA NYHETER PÅ WWW.UH24.SE

Bygglo ger nya affärsmöjligheter » BYGGLO, SOM LANSERADES i april

2008, är en vertikal sökmotor som gör information inom bygg-, anläggnings-, installations- och förvaltningsbranschen sökbar. I en tid när mängden projekt minskar på grund av det hårdnande konjunkturläget är snabb information om nya affärsmöjligheter hårdvaluta, resonerar Svensk Byggtjänst. Därför tar man ett steg till och utökar tjänsten med en fokuserad söktjänst för upphandlingsinformation. – Vi indexerar och presenterar alla utlysta upphandlingar som berör byggbranschen från EUkällan Tenders Electronics Daily, säger Mats Hultgren, produktchef för Bygglo på Svensk Byggtjänst.

» BYGGLO GÖR OCKSÅ flera andra

upphandlingsrelaterade källor sökbara, till exempel Allego och Opic. – Vi siktar på att erbjuda ett

Bygglo hoppas bli startsida för yrkesverksamma i byggbranschen..

verktyg som ger en så komplett bild som möjligt över de viktigaste och mest aktuella händelserna i byggbranschen. Vår strävan är att Bygglo ska vara startsida för yrkesverksamma i den här branschen, säger Mats Hultgren. Förutom de senast utlysta offentliga upphandlingarna innehåller sidan även listningar med de senaste nyheterna och relevanta jobb. Dessutom får använ-

Flera företag vill driva sjukhuset i Fagersta » DE BORGERLIGA LANDSTINGSPOLI-

lagen, som Carema, Praktikeri Västmanland vill lägga tjänst och Aleris, har visat inut driften av verksamheten på tresse. Men även mindre kända, Bergslagssjukhuset i Fagersta på som Vivalla vårdbolag och entreprenad. Upphandlingsen- danska Transmedica, är intresheten har fått i uppdrag att ta serade. Nio bolag var närvarande vid fram ett förfrågningsunderlag och om politikerna tycker att det hearingen, säger Teemu Lehtiser bra ut, startar upphandlingen mäki. i mars. Ett första informations– Vi har fört en dialog och fått möte för potentiella anbudsläm- flera intressanta förslag på hur vi bör lösa kontraktsskrivning och nare har genomförts. – Vi har haft en hearing och it-frågor. Om allt går enligt planerna går intressenter har fått anmäla sig. Vi presenterade vårt koncept förfrågningsunderlaget ut i mars och kontraktsskrivoch vår tänkta uppning med den nya enhandling. Syftet är att få reaktioner och fånga treprenören kan ske upp idéer och lösunder sommaren. – Ingenting är klart ningar, men också att än. Men om politiundvika missförstånd kerna säger ja till vårt senare i upphandförfrågningsunderlag lingen, säger Teemu kan en ny entreLehtimäki, upphand- – Nio bolag deltog prenör ta över driften lingschef på Lands- i hearingen, säger tinget Västmanland. vid årsskiftet, säger Teemu Lehtimäki, De stora vårdbo- upphandlingschef. Teemu Lehtimäki. ■

daren tips om vad andra besökare söker efter med hjälp av en förteckning över populära sökta begrepp, så kallat sökmoln.

» SVENSK BYGGTJÄNST RÄKNAR med

att fortsätta utveckla nya tjänster med sökmotorn Bygglo som grund. – Vi utvecklar den hela tiden. Under 2009 planerar vi att bjuda på ytterligare ett par nyheter i Bygglo, säger Mats Hultgren. ■

Anbud utvärderas på nytt

TIKERNA

» STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING får bakläxa av länsrätten i upphandlingen av olika tjänster inom klinisk fysiologi. Det företag som vann, Gynekologkliniken Stockholm, ska uteslutas från fortsatt anbudsförfarande. Länsrätten menar att landstinget brutit mot LOU när Gynekologklinikens anbud antogs. Företaget levde inte upp till kravspecifikationen. Länsrätten anser också att det var fel att utesluta Avesina Specialistvård. Den kritik Stockholms läns landsting har mot Avesinas drift av Flyktingvårdcentralen, och som också Socialstyrelsen håller med om, är inte tillräcklig för att diskvalificera företaget, anser länsrätten. Landstinget ska ta ny ställning till de anbud som inkommit i upphandlingen. Hela upphandlingen behöver inte göras om. ■ WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 17:01:07


En framtid att bygga på! God kvalitet, energieffektivitet, funktionella lokaler, minimal miljöpåverkan och låga livscykelkostnader kommer alltid ha ett högt värde. Tillsammans skapar vi byggnader med reella värden och god funktion. Besök: www.funktion.se Där kan du hitta exempel på värden vi skapat tillsammans.

010-505 00 00 www.afconsult.com

ÅF.indd

1

2009-03-04

15:12:39


så ordn ar vi resten

Fokusera på affärerna Dustin lagerför det mesta av det bästa när det handlar om IT-produkter. Vi lägger alltid ett stort engagemang i att hitta en optimerad IT-lösning för dig som kund, både gällande hårdvara och programvarulicenser. Med vårt förmånliga finansieringsupplägg, våra installations- och konfigurationstjänster samt våra snabba leveranser, har Dustin idag resurser att bli din enda kontaktyta när det handlar om IT-produkter.

Konfiguration och installation

Optimal licenshantering

Finansiering

Kompetent personal på Dustins eget konfigurationscenter, hjälper dig förbereda den nya utrustning innan leverans. Exempel på tjänster är: imageladdning, komponentmontering och stöldmärkning. Vår installationstjänst är heltäckande och innefattar uppackning, installation och driftsättning. Om du vill kan vi även ta hand om dina gamla uttjänta IT-produkter på ett miljövänligt sätt.

Licensregler kan framstå som en djungel för den som inte är insatt. Vi hjälper dig att få full koll på vilka programvaror som finns installerade och var, samt hur mycket de används. Vi har de krediteringar och erfarenheter som behövs för att ge dig rätt avtal till rätt pris. Vi ger dig dessutom en enkel administration och förvaltning av dina licenser samt ett bra beslutsstöd för din IT-strategi.

Med hjälp av Dustins eget finansbolag, kan vi erbjuda ett mycket förmånligt upplägg: Du får tillgång till din nya utrustning omedelbart, utan att betala hela kostnaden vid köpetillfället; du kan löpande byta ut delar av IT-parken; du får en budgeterbar, avdragsgill kostnad och enkel administration. Med Finansiering från Dustin, slipper du äga IT-utrustning som minskar snabbt i värde.

Läs mer på www.dustin.se/tjanster

Läs mer på www.dustin.se/licens

Läs mer på www.dustin.se/finans

www.dustin.se | dustin.indd

1

08-553 44 020 | tjanster@dustin.se Angivna priser är riktpriser. Slutligt pris styrs av det avtal ni tillhör. Moms och frakt tillkommer enligt avtal. Reservation för slutförsäljning.

2009-03-05

11:40:13


Snabbast på IT-produkter sedan 1984. Dustin fyller 25 år. Det firar vi med riktigt heta jubileumserbjudanden. Läs mer på dustin.se

HP DX2400 Komplett kontorspaket med 22" TFT skärm till kanonpris! 22”

• Microtower • Intel Celeron 1,8 Ghz • 2 GB minne • 160 GB hårddisk • DVD±RW Dual Layer • Microsoft Windows Vista Business • 22 tums HP skärm L2208W • 1 års garanti, på-platsen-service

3595:118:-/mån

5010207222 | HP DX2400 CEL 1.8 1GB/160 DVDRW VB +22#TFT +1GB | 3595:-

Dustin Digital Expo Sveriges största IT-mässa! Globen Annexet | Fritt inträde! Företagsdag: 2 april 10-17 Konsumentdag: 4 april 10-18 Anmälan: dustin.se/expo

22”

Philips 220SW9 Widescreenskärm fullpackad med funktioner • 22” wide • 5 ms • 300 cd/m2 • 3 års garanti •1000:1 kontrast • VGA- och DVI-ingång • TCO ‘03

1395:-

5010198699 | PHILIPS 220SW9FB 22# WIDE TFT TCO-03 SVART | 1395:-

dustin.indd

2

2009-03-05

11:40:28


Fokus

RAMAVTAL

Så används de nya reglerna

Ramavtal i praktiken Krångliga och besvärliga att tillämpa. Det är vanliga synpunkter på de nya ramavtalsreglerna, nu när de har använts i drygt ett år. Men det finns goda exempel där rangordnad lista och förnyad konkurrensutsättning har använts med bra resultat. T E X T: E VA W E N S T R Ö M » DE NYA RAMAVTALSREGLERNA innebär kort att

dade på” att göra sina ramavtal när det var när man tecknar avtal med mer än en leve- möjligt innan de nya reglerna började gälla rantör, måste man antingen göra en rangord- den 1 januari 2008. Därför har det också ning/fördelningsnyckel för de leverantörer uppstått ett vakuum då avtal tecknades enman har ramavtal med, eller göra en förnyad ligt de gamla reglerna i början på 2008. Det konkurrensutsättning med de leverantörer är först efter sommaren som användningen som har fått ramavtal. av de nya reglerna blivit vanlig. – Det är vi som upphandlare som tvingas – Det var många som gick ut för att teckna rangordna. Avropen görs ju ute i organisa- ramavtal i slutet av 2007 på de gamla ramavtionen, till exempel på ett dagis, och de har talsreglerna, och det är först nu vi kan börja sällan den kompetens som behövs för att se effekterna av de nya reglerna, säger hon. göra en andra konkurrensutsättning, säger Lisbeth Johnson, upphandlingsansvarig i Utnyttja direktupphandling Halmstad och ordförande i SOI. Per-Åke Larsson arbetar som upphandlingsLisbeth Johnson är också tveksam till den konsult och har märkt att det finns en frusöverprövningsmöjlighet som tration bland inköparna över att arbeta med för liten kapacitet, finns vid en andra konkurrensoch i en del fall dessutom med utsättning, eftersom det försenar snabba avrop. otillräcklig kompetens. Det som – Ramavtal ska kunna anverkar saknas är ordentlig tid vändas om man snabbt behöver att analysera strukturen på göra ett avrop. Om jag behöver kommunens eller myndighetens behov och att skaffa bättre till exempel en tjänst ganska kunskap om produkter och aksnabbt och riskerar att få en överprövning så faller ju på sätt törer på marknaden. och vis poängen med ramav– Utnyttja det utrymme för talet. Per-Åke Larsson, upphand- direktupphandling som LOU Hon noterade även att många lingskonsult, förespråkar ger i större utsträckning, säger upphandlande enheter ”skyn- direktupphandling. han. 30

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Ramavtal.indd 30

– Om man tog sig mera tid till analyser är jag övertygad om att det i många fall skulle komma fram att det vore affärsmässigt klokt att ersätta en del omfattande ramavtal med en kombination av flera, men mera avgränsade ramavtal och objektsupphandlingar. Ramavtalen kan ingås med en eller flera leverantörer och Per-Åke Larsson menar att en del av de avgränsade ramavtalen skulle kunna ingås efter direktupphandlingar. – Sådana direktupphandlingar ska naturligtvis genomföras enligt grundläggande principer för offentlig upphandling. Om det till exempel skulle vara lämpligt att annonsera en del av direktupphandlingarna, finns inget i LOU som hindrar det, säger han. Dela upp avtalen Sveriges Television tillämpade i praktiken de nya ramavtalsreglerna innan de blev lag och använder en mix av de båda modellerna. – Det är inga problem att tillämpa de nya ramavtalsreglerna men frågan är om det blivit till det bättre. Flexibiliteten har blivit mindre och administrationen högre. Och jag tror inte på rangordningslistan fullt ut när man tillämpar ramavtalen, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, inköpschef på SVT. Vid uppdrag under en viss nivå tilldelas WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 10:14:55


Foto: Daniel Wadenius.

uppdraget efter rangordning. Över en viss nivå sker en konkurrensutsättning. – Vi delar hellre upp avtalen och arbetar med så få avtalsleverantörer som möjligt, oftast bara en om det rör sig om produkter. Innan vi går ut i en upphandling för vi diskussioner om hur många avtal vi vill ha, geografisk indelning, funktionsmässig indelning och avropsordning. Det handlar om att vara tydlig, menar EvaLotta Löwstedt Lundell, och påpekar att leverantörerna även upplever att det blir bättre styrning när volymerna fördelas på det sätt som SVT gör. En förnyad konkurrensutsättning görs oftast inom områden där det finns många tjänsteområden eller där man ska bedöma personers kompetens. – Enkelt uttryckt gör vi en förnyad konkurrensutsättning när vi måste hitta rätt man till rätt plats. Eva-Lotta Löwstedt Lundell tycker att ramavtalsreglerna är onödigt kantiga som de är nu och menar att det, bakom de nya reglerna, ligger en misstro mot att upphandlande enheter alltid väljer gamla leverantörer och därmed inte gör sitt jobb. – Det kan säkert förekomma, men i nittio procent av fallen tror jag inte att det stämmer. WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Ramavtal.indd 31

”Vi som upphandlar agerar affärsmässigt” Eva-Lotta Löwstedt Lundell, inköpschef på SVT Vi som upphandlar agerar affärsmässigt. Vi vill göra en så bra affär som möjligt. Det är synd att man hårdreglerar, för det kan ske på bekostnad av just bra affärer, säger hon. Hon har märkt att leverantörerna upplever mer byråkrati med de nya reglerna. – De är ju vana att göra affärer och föra en dialog. Det här blir ett fyrkantigt sätt att arbeta på. Jag är övertygad om att många småföretag skulle förespråka högre beloppsgränser för direktupphandling. Det är ofta ett sätt för en ny och liten leverantör att få sälja på offentlig sektor och skaffa sig nödvändiga referenser. Men det är en annan debatt, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell. Skaffa kompetens – Jag tycker att det har blivit bättre med de nya ramavtalsreglerna, även om den praktiska hanteringen av dem måste finslipas,

säger Magnus Nilsson, upphandlingskonsult på Affärsconcept. Som upphandlingskonsult har Magnus Nilsson märkt en ökad administration i samband med de nya ramavtalsreglerna. – Flera anser dessutom att det har blivit striktare regler nu, men jag ser det inte så, det har blivit mer tillåtande. Det har kommit fram flera modeller och metoder hur man kan använda ramavtal. Exempelvis kan man kombinera fast rangordning med förnyad konkurrensutsättning. En utmaning om man använder en sådan modell är att redan i förfrågningsunderlaget kunna beskriva en praktiskt fungerande modell för när man ska använda rangordning och när man ska använda förnyad konkurrensutsättning. – Det kan till exempel göras genom att man över ett viss belopp går ut till alla ramUPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

31

2009-03-05 10:15:05


Fokus

RAMAVTAL

avtalsleverantĂśrer. Det gäller att vara tydlig med bedĂśmningen och hĂĽlla sig till det Ăśverenskomna. Magnus Nilsson kan se vissa svĂĽrigheter med de nya ramavtalsreglerna, bland annat tidsfristen fĂśr ĂśverprĂśvning vid avrop. I de ďŹ&#x201A;esta fall handlar det om att en organisation eller enhet vill ha nĂĽgot snabbt. â&#x20AC;&#x201C; Jag fĂśrstĂĽr ju att leverantĂśrerna vill ha sin lagliga rätt att pĂĽpeka fel, men den som gĂśr ett avrop vill ju ha en snabb lĂśsning och inte vänta tills tidsfristen gĂĽtt ut, säger han. Som upphandlingskonsult har Magnus Nilsson märkt att mĂĽnga upphandlande myndigheter undviker en andra konkurrensutsättning och i stället väljer ramavtal med endast en leverantĂśr. â&#x20AC;&#x201C; Upphandlare bĂśr välja den ramavtalsmodell som ger den bästa affären. Har man inte den kompetens som behĂśvs fĂśr att gĂśra en fĂśrnyad konkurrensutsättning, mĂĽste man skaffa sig det. Ett annat sätt kan vara att fĂśrsĂśka fĂĽ en viss cirkulation pĂĽ avropen och kanske gĂśra avrop en eller tvĂĽ gĂĽnger per ĂĽr. â&#x20AC;&#x201C; Det beror ju självklart pĂĽ vad det handlar om, men man behĂśver inte gĂśra avrop vid

varje tillfälle. Om det handlar om bilar kanske man kan gĂĽ ut tvĂĽ gĂĽnger per ĂĽr och teckna leveransavtal fĂśr ett halvĂĽr ĂĽt gĂĽngen. Om man däremot har ett direktbehov av skräddarsydda konsulter är det självklart svĂĽrare att gĂśra sĂĽ. FĂśr krĂĽngligt Konkurrensverket har fĂśreslagit att ramavtalsreglerna ska tas bort fĂśr upphandling under trĂśskelvärdena och fĂśr upphandling av B-tjänster, dit vĂĽrd och omsorg hĂśr. Det är nĂĽgot som Eva Sveman, fĂśrbundsjurist pĂĽ SKL, tycker är mycket bra. â&#x20AC;&#x201C; SKLs stĂĽndpunkt är att vi inte behĂśver gĂĽ längre än vad EU-reglerna kräver. Det är krĂĽngligt som det är och fĂśr vĂĽrden är det ett jättestort bekymmer, säger Eva Sveman. Just rangordningen är ett problem inom framfĂśrallt landstingen och kommunerna som ansvarar fĂśr vĂĽrd och omsorg och har mĂĽnga avrop pĂĽ ramavtal som ska passa individuella behov. Det är fĂśrst när du har personerna framfĂśr dig som du vet vad och hur mycket du ska avropa, pĂĽpekar Eva Sveman. â&#x20AC;&#x201C; Man kan inte veta i fĂśrväg vilka missbru-

kare som ska placeras pĂĽ vĂĽrdinstitutioner eller exakt vilken typ av hĂśftledsimplantat eller läkemedel som behĂśvs. Rangordningen ställer till stora problem inom framfĂśr allt vĂĽrden, säger hon. Vissa produkter gĂĽr att rangordna, men lĂĽngtifrĂĽn alla. Läkemedel, implantat och inkontinensskydd är exempel pĂĽ sĂĽdana produkter som är mycket svĂĽra att rangordna eftersom det är produkter som ska passa individuella behov. â&#x20AC;&#x201C; Inkontinensskydd är en produkt som landstingen och kommunerna kĂśper in stora volymer av varje ĂĽr och som ska användas av nyfĂśdda, äldre och handikappade och det är självklart att inte alla 80-ĂĽringar ser likadana ut. Det gĂĽr inte att rangordna dessa. â&#x20AC;&#x201C; Regeringen mĂĽste ta sitt fĂśrnuft till fĂĽnga. Det gĂĽr inte alltid att använda rangordning vid avrop pĂĽ ramavtal. Den mĂĽste bort, säger Eva Sveman. Listan är ett stressmoment Ă&#x201E;ven frĂĽn leverantĂśrshĂĽll ďŹ nns ett missnĂśje med rangordningslistan. â&#x20AC;&#x201C; Rent praktiskt fungerar inte rangordningslistan fĂśr oss leverantĂśrer i beman-

,634&3t,634'½3&5"(

"--"65#*-%/*/("31ÂŻ&5545­--& PĂĽ Upphandling24:s Utbildningsguide ďŹ nns alla kurser fĂśr upphandlare eller leverantĂśrer till offentlig sektor samlade pĂĽ ett ställe. Du kan sĂśka efter en viss kurs eller lista alla kurser inom ett visst omrĂĽde, till exempel utvärderingsmodeller eller ramavtal.

32

BESĂ&#x2013;K UTBILDNINGSGUIDEN PĂ&#x2026; 8886)4&,634&3

UPPHANDLING24 â&#x20AC;˘ NUMMER 2 | 2009

U24-02 Ramavtal.indd 32

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 10:15:13


Så funkar de nya ramavtalsreglerna Med ramavtal avses enligt 5 kapitlet LOU, ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning i kontrakt under en given tidsperiod. Ett ramavtal kan avse varor, tjänster eller byggentreprenader och värdet ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid. Ramavtalsreglerna i LOU gäller såväl för upphandlingar över som under tröskelvärdena. Ramavtalets löptid ska vara max fyra år, inklusive options-

m och förlängningsklausuler, om det inte finns särskilda skäl. Det kan till exempel vara ett avgränsat projekt som beräknas pågå lite längre än fyra år och som inte fortsätter när projekttiden är slut. Ett annat skäl kan vara att upphandlingen medför stora investeringar för leverantören – som ska betala sig under avtalstiden. Det finns tre typer av ramavtal:

» ramavtal med en leverantör » ramavtal med flera leveran-

»

törer som är rangordnade på första, andra, tredje plats och så vidare ramavtal med flera leverantörer där en förnyad konkur-

ningsbranschen. Jag tycker den ska tas bort, säger Louise Molin, vd på E-Quality. I en upphandling lägger leverantörer ner mycket pengar och tid, trots att de inte vet om det blir en affär överhuvudtaget. Och enligt henne gynnar listningen inte kunden.

De nya ramavtalsregle rna gäller från den 1 januari 2008.

rensutsättning sker och där leverantörerna får lämna in nya anbud Om ramavtal tecknas med fler än en leverantör måste dessa vara minst tre till antalet, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal leverantörer som uppfyller urvalskriterierna. En tilldelning av ett ramavtal kan bli föremål för ansökan om överprövning och skadestånd.

– Om jag som leverantör får reda på att en läkare behövs till lördagen och det är fredag eftermiddag, kan det innebära att beställaren eventuellt inte får någon hjälp, säger Louise Molin. Att stå långt ner på listan innebär dess-

utom ett stressmoment för många leveranu t törer, anser Louise Molin. Oftast har den som står etta mer tid att svara och ju längre so ne ner du står på listan, desto kortare tid har du på dig att svara om du kan leverera eller ej. – Den som står etta kan ju i princip förhala och ge ett nekande svar i sista stund, vilket skapar en otrolig stress för alla andra som kommer efter. Som nummer sex eller sju på listan kan du ju aldrig göra bra affärer eller leverera optimalt. Louise Molin tycker också att listningen används i ett tråkigt syfte av konkurrenter som marknadsför sig som ”ettor på listan” och meddelar att de andra på listan inte kan göra affärer. – De lämnar låga anbud bara för att få komma etta på listan och sen har de ändå inte tänkt leverera till det priset. Det är osund konkurrens, säger hon. Se upp med bemanningsbranschen Bemanningsbranschen är speciell, säger Louise Molin och menar att de som gör upphandlingarna måste vara uppmärksamma på priserna som anges i anbuden. – Som upphandlare har du ett ansvar och

Personligt stöd ingår OPIC tendsign är inte bara ett av marknadens främsta upphandlingsverktyg. Våra kunniga medarbetare ger fri personlig support till såväl upphandlare som leverantörer. Låt oss ta hand om dig hela vägen! Senaste förstärkningen på support är Ywonne Almvik.

Tel 013-47 47 570, tendsignsupport@opic.com

tendsign WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Ramavtal.indd 33

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

33

2009-03-05 10:15:19


Fokus

RAMAVTAL

Hur tillämpar ni de nya ramavtalsreglerna?

Foto: Daniel Wadenius.

Charlotte Criwall, upphandlingschef och chef för Kommunservice, Gotlands kommun

Magnus Nilsson, upphandlingskonsult på Affärsconcept, tycker att det har blivit bättre med de nya upphandlingsreglerna.

måste förstå att det inte är lagligt när leverantörer lägger ett extremt lågt bud. Har man till exempel följt kollektivavtalen? Om man upphandlar exempelvis sjuksköterskebemanning dygnet runt och en leverantör bara anger kontorstid är det självklart att det blir ett lägre anbud. Ett försök att lösa problemet kan vara att upphandlare i stället tittar på tidigare leveranser och gör mer uppföljningar, tipsar Louise Molin. – Mitt förslag, som jag också förankrat med andra leverantörer, är att mejla ut uppdraget till samtliga på listan och den som kommer in först och har löst uppdraget får det, säger hon. Avrop via e-post Metoden att använda e-post används av landstinget Västmanland. Förra året upphandlade landstinget bemanning av läkare till 14 vårdcentraler i länet och vid avropen använder det sig av en e-postlista. – Historiskt sett har det varit svårt att få tag på stafettläkare. Det är dessutom en tung administration. Vi funderade mycket på hur vi skulle kunna underlätta för både leverantörerna och vårdcentralerna, som snabbt måste ha bemanning. Vi kom fram till en elektronisk lösning via e-post, säger Anette Öhrn som var ansvarig för upphandlingen. Ramavtal tecknades med samtliga anbudsgivare som uppfyllde de obligatoriska kraven och leverantörerna rangordnades efter pris. Totalt handlar det om 24 leverantörer. – Vi har gjort en uppdelning mellan allmänläkare och specialister som rangordnas och vi anlitar den som ligger etta på listan, så länge den kan leverera, säger Anette Öhrn. När en vårdcentral inom landstinget har 34

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Ramavtal.indd 34

behov av läkare fyller den i en avropsförfrågan som sedan går ut till samtliga leverantörer på listan via e-post. De 24 leverantörerna får sedan svara om de kan ta uppdraget eller ej. Av dem som svarar anlitar landstinget den som ligger högst på listan. – Vi har också tänkt på att försöka höja kvaliteten och upprätthålla kontinuiteten, säger hon. I avtalet står det bland annat att landstinget har rätt att säga nej till anvisad förmedlad läkare ”om beställaren haft dåliga erfarenheter av honom/henne inom landstinget Västmanland” eller om det finns annat alternativ ”som förbättrar kontinuiteten av läkare på den avropande familjeläkarmottagningen”. – Om en avropsförfrågan inte har besvarats av de avtalade leverantörerna har vi också rätt att anlita en annan leverantör. Leverantörer undrande Inom verksamheten har de nya rutinerna inte satt sig riktigt än. Och flera av leverantörerna har också reagerat på avropsordningen och undrat om det är en andra konkurrensutsättning. – Men priset är ju satt och kravspecen likaså. Vi vill bara veta vilka som är tillgängliga vid ett aktuellt datum. Anette Öhrn kommer under våren att diskutera med upphandlingsgruppen om en eventuell förlängning av avtalet. – Om jag fick göra om ramavtalsupphandlingen i dag skulle jag göra en andra konkurrensutsättning så att leverantörerna fick konkurrera om priset. – Det är sådant jag vill diskutera med mina kollegor, eftersom det kan bli lite mer admi■ nistrativt arbete, säger Anette Öhrn.

I de upphandlingar vi genomfört själva har vi tillämpat antingen en leverantör per ramavtal/produktområde eller, där flera leverantörer antagits, specificerat en rangordning för avropet. Några ramavtal med en andra konkurrensutsättning har vi ännu inte upphandlat, men däremot kan vi komma att tillämpa metoden genom att vi deltar i Kommentusupphandlingar, där det finns möjlighet till en andra konkurrensutsättning. Marianne Egelstam, upphandlingsansvarig, Ekerö kommun Vi har under 2008 gjort två ramavtalsupphandlingar. En handlade om inbrottslarm och tillämpades med en andra konkurrensutsättning. Den andra handlade om bemanningstjänster och tillämpades med en rangordning. Hur utfallet upplevs bland våra beställare och leverantörer är svårt att säga efter så kort tid. Anders Skåål, upphandlare och jurist, landstinget Västernorrland De ramavtalsupphandlingar vi har genomfört enligt de nya reglerna har till övervägande del skett på två sätt. Antingen har ramavtal ingåtts med en leverantör, eller också har ramavtal ingåtts med flera leverantörer där rangordning eller annan fördelningsnyckel har använts. Än så länge har vi inte slutit några ramavtal där förnyad konkurrensutsättning tillämpats, främst därför att det tar för lång tid med en förnyad anbudstid och tiodagarsfrist innan vi kan teckna kontrakt. Däremot har vi nyttjat förnyad konkurrensutsättning där det förekommit i ramavtal från Verva/Kammarkollegiet inom it-området.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 15:39:17


Dax att upphandla!

Kontakta Grontmij – vi hjälper dig! Våra konsulter har kompetens inom en mängd olika specialistområden. Vi har medverkat vid och genomfört en mängd upphandlingar åt myndigheter, kommuner och landsting. Exempel på kundcase: Åt Trosa kommun har vi tagit fram skötselanvisningar för kommunala VA-anläggningar, parker, gator samt kommunala fastigheter. I Grontmijs uppdrag ingick bland annat att upprätta ett komplett förfrågningsunderlag inklusive AF-delmängdbeskrivning. Vi har även erfarenhet av internationella direktupphandlingar enligt (LoU) vilka har gett gott resultat både avseende kvalitet och ekonomi. För mer information om Grontmijs tjänster är du välkommen att kontakta Mats Persson, 010-480 16 07, mats.persson@grontmij.se. Grontmij är tekniska konsulter inom energi och elkraft, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, miljö och säkerhet. Med omkring 8000 medarbetare på 140 kontor världen över, är Grontmij Europas femte största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.

www.grontmij.se Grontmij är rekommenderad partner till QIII QIII är en icke-kommersiell verksamhet som ägs av LO och NTF och finansieras av Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Vägverket. QIII bistår, granskar och bedömer transportköpare så att de i sin upphandling har kriterier som ger: förbättrad arbetsmiljö inom transportkedjan, ökad trafiksäkerhet inom vägtransportsystemet och minskad miljöbelastning inom den tunga vägtrafiken.

grontmij.indd

1

2009-03-04

15:13:55


Affärer

EKONOMISK BR OTTSLIGHET

Den ”svarta sektorn” kostar samhället enorma belopp. Därför har ett flertal myndigheter i Göteborg startat ett unikt samarbete. Via ett nytt kunskapscentrum ska de försöka stoppa den ekonomiska brottsligheten. AV: EVA WENSTRÖM

SÅ SKA GÖTEBORG STOPPA EKONOMISK BROTTSLIGHET

» SVART

ARBETE BERÄKNAS kosta de svenska skattebetalarna 66 miljarder kronor varje år. Fusk med moms och punktskatter kostar samhället ytterligare 40 miljarder per år, enligt Ekobrottsmyndighetens senaste Omvärlds- och hotbildsanalys. På DN debatt skrev Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar i slutet av 2008 att en bred och djup samverkan mellan en rad olika myndigheter – nationellt och internationellt – är helt nödvändig för att vi ska nå resultat. Mobilisering mot grov organiserad brottslighet är ett av flera områden där myndigheternas samverkan utvecklas centralt, regionalt och lokalt. En sådan samverkan mellan olika myndigheter har startat i Göteborg. Den 14 oktober 2008 invigdes ett nytt kunskapscentrum mot den ekonomiska brottsligheten.

36

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Kunskapscenter Göteborg.indd 36

– Så här kan man underlätta arbetet i den praktiska brottsbekämpningen och sprida idéer om hur man samarbetar mellan myndigheterna. Jag hoppas att vi ska kunna initiera liknande verksamheter på flera håll, sa justitieminister Beatrice Ask på invigningsdagen. Satsningen i Göteborg är unik, det är Sve-

riges första storstad som satsar så här stort. Hela elva myndigheter ingår i samarbetet, bland andra Göteborgs stad, Kronofogden, Åklagarmyndigheten och Skatteverket. – Myndigheterna har samverkat förut, men nu är kommunen med också, säger Helena Lans som är projektkoordinator på det nya kunskapscentrumet.

Uppdraget för Göteborgs kunskapscentrum: Att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum bör också ge råd till organisationer och enskilda. Att arbeta långsiktigt och strukturellt genom att försvåra för kriminell verksamhet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum bör samla och sprida information, stimulera lärande samt vara med och påverka förutsättningarna i bland annat lagstiftning, stadsplanering, upphandling, försäkringssystem och tillståndsgivning.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 15:54:50


WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Kunskapscenter Göteborg.indd 37

och att människor förstår att myndigheterna inte struntar i brottsligheten, säger Ola Sabel. Arbetet ska bedrivas både kort- och långsiktigt och framför allt utifrån det man kallar arbetsgivar-, avhoppar-, brottsoffer-, ekonomi- och demokratiperspektivet. Inledningsvis har kunskapscentrumet inriktat sig på en utåtriktad verksamhet och samverkan mellan olika myndigheter. Löpande uppföljningar En viktig fråga för Göteborgs kunskapscentrum är hur myndigheter och näringsliv gör sina upphandlingar. Hur vet man till exempel att leverantörernas underleverantörer i flera led bakåt inte har kopplingar till kriminella nätverk? – Vi har startat ett projekt med det kommunala Upphandlingsbolaget, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att göra en översyn av krav, regler och avtal vid upphandlingar av tjänster, berättar Helena Lans. Ofta är det noga angivet om vitesföreläggande om ett beställt arbete blir försenat, men väldigt sällan står det någonting i avtalen om vad som händer om utövaren använder svart arbetskraft. De olika myndigheterna har träffats kontinuerligt sedan i våras med syfte att ta fram en modell som alla myndigheter kan arbeta efter. Utgångspunkten är att myndigheterna ska tänka på ett mer enhetligt sätt i sina upphandlingar. – Vi tittar till exempel på hur man kan for-

Foto Annelie Gärdmark

Göteborgs kunskapscentrum ska skapa ett arbetsgivarnätverk med uppgift att samla in och sprida information om hur man agerar för att motverka den organiserade brottsligheten. Det ska också stödja ett nätverksbyggande i frågor som rör upphandling och lokalupplåtelse. Handlingsplaner ska tas fram för att förhindra att lokaler hyrs ut till kriminell verksamhet eller att man vid upphandling anlitar svart arbetskraft. Fram till slutet av 2010 är kunskapscentrumet placerat direkt under stadsdirektören i Göteborgs stad, och budgeten ligger på 4,5 miljoner kronor under 2009. Två poliser och två statstjänstemän arbetar på centrumet och i mars kom chefen, Bengt-Olof Berggren. – Från tid till annan kommer vi att behöva låna in personal, och jag tror att vi inom ett halvår blir sex eller sju personer, säger Ola Sabel, som arbetar som projektkoordinator på kunskapscentrumet. – Mycket ska skötas ute på de olika myndigheterna och vi ska fungera mer som en katalysator eller samordningsinstans, säger kollegan Helena Lans. Det nya kunskapscentrumet ska stödja och driva projekt som kan leda till konkreta åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Kunskapscentrumet ska också samordna de övriga myndigheternas insatser, så att allas erfarenheter och kunskaper kan tas tillvara. – En stor fördel vi har är att vi snabbt kan samla ihop folk från olika myndigheter. Jag har en känsla av att det finns en mobilisering

”UPPTÄCKS OEGENTLIGHETER KOMMER DET ATT VARA KOPPLAT TILL VITE, ANMÄLAN OCH HÄVNING AV AVTAL” G Ö R A N B R U N B E R G, U P P H A N D L I N G S C H E F, U P P H A N D L I N G S B O L AG E T UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

37

2009-03-04 18:14:28


Affärer

EKONOMISK BR OTTSLIGHET

”JAG BLIR MER OCH MER ÖVERTYGAD OM DEN ENORMA KRAFT SOM LIGGER I ATT VI ÄR MÅNGA MYNDIGHETER SOM SAMARBETAR” Foto: Bertil Adania

O L A S A B E L , P R O J E K T KO O R D I N ATO R , G ÖT E B O R G S K U N S K A P S C E N T R U M

-Jag blir mer och mer övertygad om den enorma kraft som ligger i att vi är flera myndigheter som samarbetar, säger Ola Sabel, projektkoordinator på kunskapscentrumet. Kollegan Helena Glans håller med.

mulera ramavtalen. Upphandlingsbolaget gör ramavtalsupphandlingar för cirka tre miljarder per år, men det görs upphandlingar utanför ramavtalen för ytterligare cirka 15 miljarder kronor. En fråga blir då hur vi kan få med dessa i modellen, säger Ola Sabel. Målet är att alla som levererar till Göteborg ska vara ”hela och rena”. Och arbetsgruppen försöker hitta metoder som förhindrar att den ekonomiska brottsligheten kommer in via de offentliga upphandlingarna. – Vi håller på att skissa på det och på vem eller vilka som har tillgång till den information vi söker och som kan presentera den bakom en sökning på organisationsnummer, berättar Göran Brunberg, som är upphandlingschef på Upphandlingsbolaget. – Vi tittar också på om vi kan ställa krav på leverantören att ha egenkontroll månadsvis eller kvartalsvis och att löpande redovisa samtliga underleverantörer samt genomförda kontroller, utbetalda ersättningar och krav på ID-06, säger han. 38

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Kunskapscenter Göteborg.indd 38

Arbetsgruppen hoppas också att lagstiftaren stödjer dessa tankar och eventuellt ändrar vissa förutsättningar inom LOU/ LUFS och sekretesslagstiftningen om det behövs. Högre krav i vissa branscher – Vårt mål är att ha preventiva kontroller i samband med upphandling och löpande kontrollera under hela avtalsperioden, berättar Göran Brunberg. Inom vissa utvalda branscher kommer det att ställas mer långtgående krav än inom andra. – Upptäcks oegentligheter kommer det att vara kopplat till vite, anmälan och hävning av avtal. Om det sker i upphandlingsfasen läggs anbudet åt sidan, säger Göran Brunberg. – Via Skatteverket går det att få tag på ganska många uppgifter om leverantörer och företag. Många är kanske lite naiva när de gör upphandlingar i dag. Jag tycker att de

borde följa upp leverantörerna lite bättre, säger Helena Lans. Arbetsgruppen är klar med en grundmodell som nu har skickats ut till respektive myndighet för att kommenteras. – Jag blir mer och mer övertygad om den enorma kraft som ligger i att vi är många myndigheter som samarbetar. Vi har stora möjligheter att hjälpa varandra och det är en större kraft att gå samman än om vi vore ensamma, säger Ola Sabel. – Och om vi inte lyckas stoppa den brottsliga verksamheten på det här sättet, är vi ändå kraftfullare tillsammans om vi ska kräva lagändringar för att komma åt dem, ■ inflikar Helena Lans.

Samverkande myndigheter är: Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Göteborgs stad, Kriminalvården, Kronofogden, Länsstyrelsen, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen,Tullverket och Åklagarmyndigheten.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 10:08:48


7BELBOWJHÈSBGÈSEJH Dagens höga krav inom offentlig sektor gör att all energi behöver riktas på att utveckla den egna kärnverksamheten. Varför inte låta någon annan ta hand om resten? Med Sodexo som partner får du välfungerande och effektiva stödfunktioner. Vi planerar, samordnar och utför service utifrån överenskomna nivåer för att skapa bästa möjliga kostnadseffektivitet. Vår målsättning att göra varje dag bättre. Det innebär att vi skapar en miljö som ger inspiration och ny energi, där måltiden är något att se fram emot, där kaffet smakar kaffe, där välstädade lokaler är en självklarhet och där receptionisten möter med ett leende. Varje dag. Året om. Ett stort antal uppdragsgivare inom offentlig sektor samarbetar med oss redan idag. Vad kan vi göra för dig?

www.sodexo.se

Sodexo AB är ett av Sveriges ledande Service Management företag med över 8 000 medarbetare och en omsättning på ca 3 miljarder kronor. Vi ingår i den franskägda Sodexokoncernen som finns representerad i 80 länder med sina 330 000 medarbetare. Koncernen omsätter 130 miljarder kronor och har sitt säte i Frankrike samt är noterad på börsen i Paris. Besök oss gärna på www.sodexo.com


securitas.indd

1

2009-03-04

15:15:41


DIGITALA SIGNATURER

Lösning

DIGITALA SIGNATURER SPARAR TID & PENGAR Kronobergs landsting har använt sig av digital avtalssignering sedan våren 2007. Nu är målet att tjänsten ska användas i 95 procent av alla upphandlingar före sommaren. AV: EVA WENSTRÖM

» HÖSTEN

2006 BLEV upphandlingschefen i Kronobergs landsting, Rolf Robért, uppringd av Chambersign som erbjöd en tjänst avseende e-anbud och digital avtalssignering. Landstinget Kronoberg hade just påbörjat en samverkansupphandling av tandtekniska tjänster, tillsammans med landstingen i Ble-

WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Avtalssignering.indd 41

kinge och Halland och Region Skåne. Upphandlingen gällde ett ramavtal som skulle täcka det samlade behovet för de fyra myndigheterna, och det skulle innebära ett relativt stort antal antagna leverantörer. Det i sin tur skulle generera ett stort antal avtal som skulle skrivas ut i pappersformat, skickas

runt till de deltagande landstingen samt undertecknas och kontrasigneras av alla inblandade parter. – En mer rationell hantering var intressant. Och med tanke på den korta framförhållningen för att testa, anpassa och säkra funktionaliteten i tjänsterna kändes digital UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

41

2009-03-04 18:24:07


Lösning

DIGITALA SIGNATURER

”ATT LÄGGA UPP, SIGNERA OCH BJUDA IN TILL ANBUDSSIGNERING GÅR PÅ FEM TILL TIO MINUTER” ROLF ROBÉRT, UPPHANDLINGSCHEF, KRONOBERGS LANDSTING

avtalssignering som den mest intressanta delen att starta med, berättar Rolf Robért. Han kontaktade sina kollegor som också blev intresserade av tjänsten. Systemet testkördes och synpunkter lämnades till Chambersign som anpassade funktionerna fram till dess att tjänsten kändes stabil och tillförlitlig. – Tjänsten var dessutom mycket enkel att hantera, säger Rolf Robért. I anbudsunderlaget för tandtekniska tjänster angavs att digital signering skulle komma att användas, beskrivning av tjänsten, kostnaden för den samt hänvisning till Chambersign vid frågor och validering. Anbuden infordrades på vanligt sätt i pappersformat. – Upphandlingen genomfördes våren 2007 och resulterade i att 82 leverantörer antogs. Vid en traditionell avtalsskrivning genererar detta 82 avtal, 410 avtalsomgångar och totalt cirka 6 560 sidor som ska skrivas ut, skrivas på och kontrasigneras. De ska skickas runt till fem påtecknande parter för att respektive part i slutänden ska ha ett påtecknat avtal från respektive leverantör.

– Den som har varit med om en sådan hantering kan säkert intyga att man kan ägna tid och kraft åt bättre saker, menar Rolf Robért. Samtliga leverantörer i upphandlingen använde tjänsten. Vid uppföljningen efteråt upplevde i stort sett alla att tjänsten varit rationell och enkel att hantera, enligt Rolf Robért. Snabbar på processen Upphandlingsenheten på Kronobergs landsting har sedan dess fortsatt att använda digital avtalssignering. Tjänsten har utvecklats och i dag används både digital avtalssignering och e-anbud i cirka 50–60 procent av upphandlingarna. – Målet är att vi före halvårsskiftet 2009 ska använda tjänsterna till 90–95 procent i våra upphandlingar. Funktionerna ska vara fullt integrerade med övrigt upphandlingsstöd och övriga upphandlingsrutiner, säger Rolf Robért. Han kan se många fördelar med den digitala avtalssigneringen, både för den egna upphandlingsenheten, men också för leverantörerna. Den enkla hanteringen och

Vad innebär digital avtalssignering? Tjänsten digital avtalssignering innebär i korthet att avtal läggs upp i pdf-format hos Chambersign. Sedan anges de signerade parterna och signeringsordningen, och tidlåset ställs in på elva dagar så att tidsfristen avvaktas innan avtalet är påtecknat av båda parter. De signerande parterna får sedan via mejl dels en uppmaning om att avtalet finns för signering, dels besked om att a vtalet är signerat av behöriga parter. Avtalen krypteras och säkerhetsarkiveras hos Chambersign.

42

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Avtalssignering.indd 42

snabba processen sparar mycket tid och minskar det administrativa arbetet. – Att lägga upp, signera och inbjuda till anbudssignering går på fem till tio minuter. Och det behövs varken utskrift av avtal eller manuell påskrift. Du behöver inte ens posta avtalet. Rolf Robért ger ett exempel ur verkligheten: En säljansvarig från ett multinationellt företag med Sverigekontor i Stockholm ringde honom en torsdagsförmiddag och

5

FÖRDELAR MED DIGITAL AVTALSSIGNERING ENLIGT ROLF ROBÉRT

1. Hanteringen är enkel. 2. Det är en snabb process – att lägga upp, signera och bjuda in till anbudssignering tar fem till tio minuter. 3. Det sparar tid och minskar det administrativa arbetet – du slipper utskrift av avtal, manuell påskrift, utskick och av avtal och så vidare. 4. Det är kostnadseffektivt – tid är pengar, och du slipper kopieringskostnader och portokostnader. 5. Det är miljövänligt och minskar resursanvändningen.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 15:55:38


LÄSARPANEL: AVTALSSIGNERING 1. Använder ni avtalssignering i era e-upphandlingar? 2.Vilka nackdelar ser ni med avtalssignering? 3.Vilka fördelar ser ni med avtalssignering?

– Den elektroniska avtalssigneringen har ökat avsevärt de senaste åren, säger Ninos Daniel, vd på Chambersign.

undrade om han kunde komma ner till Växjö med flyg på fredagen, för att få ett avtal undertecknat. Avtalet var av någon anledning tvunget att vara signerat senast på fredagseftermiddagen. Rolf Robért informerade om tjänsten digital avtalssignering och föreslog honom att använda det. Den säljansvarige tyckte att förslaget var utmärkt, men ringde efter en stund och sa att delegationsregler och fullmakter i dagsläget inte var anpassade för denna typ av hantering. Validering av behörig avtalstecknare kunde därför inte ske. – För att få avtalet påtecknat och klart fredag eftermiddag krävdes därför en flygresa tur och retur Stockholm–Växjö samt en dags restid. Med digital avtalssignering hade hela validerings- och signeringsprocessen hanterats inom en halvtimme, säger Rolf Robért. Landstingen var först När det gäller användningsområden för tjänsten finns enligt Rolf Robért inga direkta begränsningar. – Den största nyttan upplever vi vid samverkansupphandlingar, då flera parter är inblandade och ska signera avtal. Även i samband med e-anbud utgör digital avtalssignering en naturlig delprocess. – Tjänsten har varit lätt att både ansluta och använda, mycket tack vare en utomordentligt bra kundservice och support från Chambersigns sida. Det omdömet har vi hört från andra användare och upphandlande enheter och leverantörer som anslutit sig till tjänsten, säger Rolf Robért. WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Avtalssignering.indd 43

Ninos Daniel är vd på Chambersign och kan se en stor förändring i människors medvetande om möjligheterna med e-upphandling och avtalssignering. – Det är helt klart en beteendeförändring. Den elektroniska avtalssigneringen har ökat avsevärt de senaste åren, säger han. Flest kunder i södra Sverige Landstingen var de första inom den offentliga sektorn som anammade den elektroniska avtalssigneringen. Men nu kommer kunderna även från kommuner, regioner och den privata sidan. De flesta kunder kommer fortfarande mest från södra Sverige. Att Chambersigns tjänster inte används så mycket i norra Sverige tror Ninos Daniel bland annat kan bero på avståndet från övriga Europa. Ju längre söderut man kommer i Sverige, desto större är kontakten med Europa. – Det ställs tuffare krav när det gäller avtalssignering i övriga Europa, till exempel måste e-fakturor stämplas, säger Ninos Daniel. De främsta fördelarna med den digitala avtalssigneringen är tidsbesparingen och de administrativa besparingarna. – Vi hade elva parter från fyra olika länder som ville skriva avtal så fort som möjligt. Registrering och validering skedde, och parterna kunde signera avtalen samma dag. Då gick det fort, berättar Ninos Daniel. En annan fördel Ninos Daniel pekar på är säkerhetsaspekten. Han menar att den elektroniska avtalssigneringen är säkrare än ■ postgången.

Jussi Halonen, upphandlingschef, Region Siljan 1.Vi är i startgroparna avseende frågan och har inte hunnit göra någon e-upphandling än. Vi kommer att införa e-upphandling och avtalssignering 2009. 2. Jag ser egentligen inga nackdelar. Däremot måste elektronisk dokumenthantering inkluderas i övrig dokumenthantering som rutin. Enligt offentlighetsprincipen måste vi dokumentera, och med den nya tekniken som ständigt utvecklas är det viktigt att den anpassas så att vi även i framtiden kan läsa dokumenten. 3. Det blir processmässigt enklare och man får en mer komplett helhetsbild. Man vinner också en massa tid.

Göran Bodén, upphandlingschef, Sundsvalls kommun 1. Nej, i dagsläget har det inte varit aktuellt. 2. I stort sett enbart tekniska, att rätt rättigheter och certifikat är uppsatta både på klientmaskinen men även i tjänsten. 3. Det snabbar i huvudsak upp processen.

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

43

2009-03-04 15:55:49


Affärer

SAMORDNING

Nytt upphandlingscenter

Foto: Linköpings kommun

effektiviserar inköpen Trots stora skillnader bildar de två kommunerna Linköping och Norrköping ett gemensamt upphandlingscenter. Utökad service, större kompetens och lättare att rekrytera medarbetare är några effekter man räknar med. T E X T: E VA W E N S T R Ö M » DEN 1 APRIL startar Linköpings och Norrkö-

medan Linköping varit en tjänstemannastad pings kommuner ett gemensamt upphand- med universitet, regionsjukhus och domlingscenter. kyrka. Vad gäller det politiska styret skiljer Då förs all upphandlingsverksamhet över de sig åt även där. I Linköping är det bortill ett gemensamt kommunförbund. Upp- gerlig majoritet, i Norrköping styr Socialdehandlingscentret ska ha två kontor, ett i Lin- mokraterna. köping och ett i Norrköping, och den geKommunerna skiljer sig till och med åt mensamma chefen stationeras i Linköping. hur de organiserar sin upphandlingsverk– Det finns flera anledningar till att vi gör samhet. på det här sättet. Vi vill utveckla den fjärde – Vi har olika kultur i hur upphandlingen storstadsregionen och ett gemensamt kom- är organiserad i de två städerna. I Linköping munförbund är en av flera åtgärder för att är upphandlingen mer decentraliserad än i Norrköping, säger Krister Thovisa att kommunerna samrell, upphandlingschef i Norrköverkar. Vi har ju redan infört en gemensam löneadministraping och en av initiativtagarna till tion för ett halvår sedan, säger det nya upphandlingscentret. Mattias Ottosson, (S), komOlika antal ramavtal munalråd och ordförande i Båda upphandlingsverksamhekommunstyrelsen i Norrköping. terna har ansvar för att teckna I Norrköpings kommun bor kommunövergripande ramavtal. drygt 128 000 invånare, i LinMen de är olika när det gäller köping cirka 140 000. Även om vilket ansvar och vilken roll uppde båda kommunerna är unhandlingsfunktionen har när det gefär lika stora finns det stora gäller upphandling av specifika – Vi politiker borde vara skillnader. projekt. mer drivande i upphandNorrköping har under år- lingsfrågor, säger Mattias I Norrköping har upphandhundraden haft arbetarprägel, Ottosson, kommunstyrelse- lingsenheten huvudansvaret för hamn och tung produktion ordförande i Norrköping. all upphandling, enligt riktlin44

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Linköping och Norrköping.indd 44

jerna. Förvaltningarna genomför dock rena entreprenadupphandlingar i stor utsträckning. Inköpsverksamheten i Linköping däremot är mera decentraliserad och upphandlingsenheten gör mycket få insatser inom till exempel äldreomsorg och de tekniska upphandlingarna. Skillnaderna i kommunernas upphandlingspolicy är inte så stora vad gäller sakinnehållet. Däremot reglerar Norrköpings kommuns upphandlingspolicy även konkurrensutsättning. I Linköping har man separerat konkurrensutsättningsreglerna från upphandlingspolicyn. Det är även stor skillnad i antal ramavtal. I Norrköping finns det cirka 430, i Linköping finns runt 220. Norrköping har dessutom större inköpsvolym i kronor av varor och tjänster från ramavtalen än Linköping. – Att Norrköping gör betydligt fler ramavtalsupphandlingar och inom fler områden än Linköping kan till viss del förklaras av att Linköping har bolagiserat mer verksamhet än vad Norrköping har gjort. Det gäller till exempel fastighetsområdet som är bolagiserat och som därför har egna ramavtal, säger Krister Thorell. Just nu är Krister Thorell även tillförordnad upphandlingschef i Linköpings WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 14:06:13


Foto: Emma West

”Kommunerna upphandlar för 1,5–2 miljarder kronor per år.” Krister Thorell, upphandlingschef

Tjänstemannastaden Linköping och arbetarstaden Norrköping samarbetar.

kommun och pendlar dit två dagar i veckan. Han ser inga problem med att kommunerna organiserar sin upphandlingsverksamhet på olika sätt. – Nej, vi ska utveckla upphandlingscentret och börjar med gemensamma ramavtal där vi har en gemensam plattform. Utöver det ska de uppdrag som görs redan i dag utföras, säger Krister Thorell. Förutom att allmänt utveckla samarbetet mellan kommunerna ska det nya upphandlingscentret effektivisera upphandlingarna. Man vill också skapa en mer tillgänglig supportverksamhet för kommunernas inköpare och beställare. – Vi får inga större ekonomiska fördelar, men däremot får vi högre kvalitet på det vi gör. Det kommer att ge många spinoffeffekter i form av ökad kompetens och administrativa förenklingar. Vi kan utnyttja spetskompetensen bättre och arbeta med avtalstrohet, säger Krister Thorell. Inköpsråd för samverkansfrågor Alla upphandlingar av kommungemensamma varor och tjänster ska genomföras i projektform, där upphandlaren är projektledare och personalen från verksamheten bidrar med sakkunskap och ingår i referensgrupper. Upphandlingscentret ska bevaka kommunernas samlade upphandlingsvolym, vara expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet. Ett inköpsråd med representanter från kommunerna knyts till det gemensamma upphandlingscentret. Rådet ska stå för plaWWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Linköping och Norrköping.indd 45

nerings- och uppföljningsfrågor och arbeta med samverksansfrågor. Krister Thorell ser inga direkta risker med upphandlingscentret. Däremot är fördelarna flera. – Kommunerna gör upphandlingar till ett gemensamt värde på cirka 1,5–2 miljarder kronor per år. Tillsammans får vi ökad kompetens och kan utnyttja spetskompetensen. Vi är 16 personer fördelade på två kontor. Nu kommer vi ha möjlighet att utöka servicen och utveckla specialistkompetens inom till exempel it och miljö, säger han. Genom upphandlingscentret blir kommunerna en starkare kund till de gemensamma leverantörerna och med mer kvalificerade befattningar räknar de med att det blir lättare att rekrytera medarbetare. – Några har påtalat risken med att upphandlingsverksamheten kommer längre från verksamheten och att man inte kan påverka utvecklingen. Men jag ser det inte så. Dels kommer vd:n för kommunförbundet att vara alternerande mellan kommunernas kommundirektörer, dels sitter det kommunalråd från kommunerna i styrelsen. Dessutom har vi inköpsrådet som arbetar med samverkansfrågorna, säger Krister Thorell. Mer fokus på upphandlingsfrågor I kommunförbundets styrelse ska sex politiker sitta, tre från vardera kommun. Att det för närvarande är olika politiskt styre i de två kommunerna ses inte som något problem, enligt Mattias Ottosson (S) kommunstyrelseordförande i Norrköping. – Nej, jag ser det inte så. Upphandlings-

centret blir kommunernas ”baby” och därför tror jag att vi politiker månar om att få det att fungera och engagera oss. De politiker som sitter i styrelsen ska ha fokus på upphandling och inköp, anser Mattias Ottosson. – Vi politiker borde vara mer drivande i upphandlingsfrågor, eftersom det är ett så viktigt område. Att engagemanget för upphandlingsfrågor inte alltid är så stort från politiker, tror Mattias Ottosson delvis kan bero på att det ibland är komplicerade frågor. – Man har en gång gått in i politiken med en drivkraft i någon fråga. Om man brinner för upphandlingsfrågor, tror jag inte att man väljer att bli politiker. Men det gemensamma kommunförbundet och upphandlingscentret är ett spännande projekt som jag tror blir bra. Det blir mer fokus på upphandlingsfrågorna och det får oss politiker att bli mer ■ engagerade, säger Mattias Olsson.

Nutek finansierar samordningen Norrköpings kommun och Linköpings kommun har, tillsammans med Regionförbundet Östsam, fått medel från Nutek. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan de båda kommunerna och att hitta former för samarbete kring gemensamma verksamheter. En sådan verksamhet är till exempel upphandlingsverksamhet och inköpssupport.

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

45

2009-03-05 10:10:51


Strategisk upphandling

POLITIKERNAS R OLL

Drivande politiker spelar roll På Gotland ska all kommunal verksamhet konkurrensutsättas. Östhammars kommun ska anställa en upphandlingsstrateg. UH24 har pratat med de två kommunernas politiker om hur de driver upphandlingsfrågor. T E X T: E VA W E N S T R Ö M

– Gotland var bland de första i Sverige att lägga ut personliga

» – GENERELLT ÄR POLITIKERNA

här på Gotland intresserade av frågor som rör upphandling, säger Charlotte Criwall, kommunens upphandlingschef. Politikerna är speciellt intresserade av frågor som rör små och medelstora fö- Charlotte Criwall är Gotlands uppretag. handlingschef. – Det är viktigt att vi som politiker är drivande i de här frågorna. Väl genomförda upphandlingar är grunden för det uppdrag jag har fått av mina väljare. Att minska den kommunala dominansen i välfärdssektorn samtidigt som att slå vakt om den solidariska finansieringen, säger Gustaf Hoffstedt (M) ledamot i kommunstyrelsen på Gotland. Gotland är ett av Sveriges mest företagstäta län med närmare 7 000 företag. Politikerna har inflytande på det lokala företags46

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 politiker.indd 46

klimatet. För att ytterligare stärka det lokala näringslivet har kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt konkurrensutsättning och avknoppning av den kommunala verksamheten. – Kommunfullmäktige har en önskan att lägga över mycket på entreprenad. Därför gör vi nu en omfattande omorganisering inom kommunen, säger Gustaf Hoffstedt. Den nya organisationen påverkar även upphandlingsfunktionen. En ny upphandlingschef ska rekryteras och den nuvarande upphandlingschefen Charlotte Criwall blir chef för den nya avdelningen Ledningsstöd där bland annat upphandling ingår. Samordnar ekonomi och inköp – Vi samordnar upphandling och ekonomi och får bättre styrning och kontroll på det sättet. Framför allt finns det stor potential att förbättra uppföljningen, säger Charlotte Criwall.

– Jag är mycket positiv till den nya organisationen och jag tror vi vinner mycket på den. Politikerna på Gotland vill i princip att all verksamhet ska prövas för konkurrensutsättning. Undantagen är myndighetsutövning, strategiska funktioner och funktioner som anses nödvändiga för den demokratiska processen. Nämnderna ska själva fatta beslut om vilken verksamhet som ska konkurrensutsättas alternativt avknoppas. – Gotland var till exempel bland de första i Sverige att lägga ut personliga assistenter på entreprenad. Det var socialnämnden, som jag sitter med i, som fattade det beslutet, säger Gustaf Hoffstedt. Nämnderna stöder aktivt anställda som vill starta eget och ta över driften av kommunala verksamheter. Kommunen ska erbjuda information, utbildning och tjänstledighet. Kommunen var dessutom tidigt ute WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 10:47:45


assistenter på entreprenad, säger Gustaf Hoffstedt, ledamot för moderaterna i kommunfullmäktige.

med kundval inom hemtjänsten. Då var det socialdemokratiskt styre på Gotland. – Det är fantastiskt glädjande att lägga ut på entreprenad och se att det fungerar bra. Det är ju kvinnodominerade arbetsplatser och de gotländska kvinnorna har lyckats bra. Gotlands Hemtjänster har till exempel vuxit till ett mångmiljonföretag, säger Gustaf Hoffstedt. Samråder med näringslivet I juni 2008 antog kommunfullmäktige Vision Gotland 2025. Förutom att det är en vision och ett gemensamt utvecklingsprogram för hela Gotland är det även ett styrdokument för det gotländska samhället. Ytterst är det en politisk fråga om mål och prioriteringar, men det är väl förankrat i det gotländska näringslivet. – Vi ska bli ännu bättre på företagande och det är viktigt hur kommunen möter företagare. Kommunen bör exempelvis lägga WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 politiker.indd 47

ut verksamheterna i lagom stora delar, så att också små och medelstora företag får en chans att vara med, säger Gustaf Hoffstedt. På upphandlingsfunktionen tycker man att det är viktigt att berätta för leverantörer om hur upphandlingar går till och vad som sker. Därför har man under flera år arbetat medvetet med sin webbplats. – Vi lägger ut allting på hemsidan, inget ligger dolt för allmänheten. Leverantörer ska kunna se vad som händer och vilka krav vi ställer, säger Charlotte Criwall. För att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud håller upphandlarna också regelbundet informationsträffar för företagare. Att politikerna är drivande i just de här frågorna tycker Charlotte Criwall är positivt. – När politikerna är intresserade underlättas dialogen om hur upphandling ska ■ utvecklas i kommunen, säger hon.

Borgerligt styre på Gotland Gotlands kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av flera små kommuner på ön. Samtidigt tog kommunen över landstingets uppgifter inom sjukvård, folkhögskola och kollektivtrafik. På Gotland bor cirka 57 100 personer, varav cirka 40 procent eller runt 22 600 i Visby. Den politiska majoriteten är borgerlig och består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det finns fem kommunalråd. I kommunfullmäktige sitter 71 ledamöter och i kommunstyrelsen 15. Gustaf Hoffstedt (M) är kommunalråd och ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

47

2009-03-05 10:47:59


Strategisk upphandling

POLITIKERNAS R OLL

Östhammar satsar på upphandlingsstrateg » I ÖSTHAMMARS KOMMUN har det tills nu inte

funnits någon som arbetar med upphandling på heltid. – Det har tidigare inte funnits någon tillräckligt tydlig ambition i kommunen att strama upp upphandlingarna. Vi har tidigare varit urusla på att de driva de frågorna. Och vi vill inte gå in och peta i tjänstemännens arbetsuppgifter för mycket, säger Jacob Spangenberg, (C) ordförande i kommunstyrelsen i Östhammar. I kommunen finns en lång tradition av decentraliserade inköp. Flera enheter har eget inköpsansvar och många har kunnat handla. Köptroheten mot de befintliga avtalen har inte varit tillräckligt hög, vilket blivit kostsamt för kommunen. – Vi har haft alldeles för många transaktioner och tvingats att hantera väldigt många verifikationer. Bara hanteringen av dessa verifikationer kostar troligen cirka tio miljoner för mycket, säger Jacob Spangenberg. Köptrohet en självklarhet Att avtalen bygger på köptrohet är självklart för Jacob Spangenberg. Samtidigt är de enskilda inköpen ibland smidigare att göra och det kan i en del fall gynna det lokala näringslivet. – Det finns dock professionella inköpare i kommunen, till exempel Tekniska kontoret. Men vi behöver strama upp våra inköpsrutiner ordentligt, säger han. Tjänstemännen i kommunen har under flera år fört diskussioner med politikerna om 48

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 politiker.indd 48

att något måste göras för att få ökad kontroll över inköpen och att effektivisera upphandlingarna. – Nu har vi nått konsensus och är överens om att rekrytera en upphandlingsstrateg på heltid, säger Per Engström, ekonomichef i Östhammars kommun och den som är ansvarig för rekryteringen. Stöd vid upphandlingar Den nya strategen ska ansvara för förvaltningsövergripande upphandlingar och samordna kommunens inköp. Strategen ska fungera som stöd vid upphandlingar, ansvara för uppföljning och underhåll av nyckeltal och initiera och driva förändringsprojekt som är relaterade till upphandling. – Jag tycker vi har hittat en klok hantering med en samlad plattform, något vi saknat tidigare. På det här sättet får vi en strateg eller expert som tillsammans med jurister i kommunen kan styra upphandlingarna, utbilda inköpare och föra dialoger med det lokala näringslivet, säger Jacob Spangenberg. Anpassar policyn Förutom att kommunen nu satsar på en samlad organisation kring upphandlingsfrågorna anpassar den också den nya upphandlingspolicyn till förändringarna i LOU. I förslaget till upphandlingspolicy betonas att säljare ska, i så hög grad det är möjligt, hänvisas till upphandlingsstrategen. – I vår nya upphandlingspolicy är mycket

– Vi behöver strama upp våra inköpsrutiner. Därför ska vi rekrytera en upphandlingsstrateg, säger Jacob Spangenberg, finanskommunalråd i Östhammar.

kopplat till den nya upphandlingsstrategen, säger Per Engström. Upphandlingspolicyn togs i kommunfullmäktige i februari och Jacob Spangenbergs visioner är att upphandlingen ska bli mer effektiv. – Vi måste göra stramare upphandlingar och använda upphandling ur ett politisk perspektiv. Vi ska bli mer effektiva i framtiden, ■ säger Jacob Spangenberg.

Sex partier styr Östhammar Östhammars kommun, som ligger i norra Roslagen, bildades 1974 genom sammanslagning av Östhammars och Dannemora kommuner samt delar av Olands kommun. I kommunen bor cirka 21 400 personer, varav drygt 4 500 bor i Östhammar. Den politiska majoriteten består av sex partier i samverkan: Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Borgerligt alternativ och Miljöpartiet. Kommunen har tre kommunalråd. I kommunfullmäktige sitter 49 ledamöter och i kommunstyrelsen elva. Jacob Spangenberg (C) är finanskommunalråd, ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i kommunstyrelsen.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 13:41:37


© 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Privatisering, upphandling och samverkan.

KPMG erbjuder kvalificerat stöd inom upphandling och utbjudandeprocesser för offentlig sektor. Våra uppdragsgivare finns inom stat, kommun, landsting och offentligt ägda företag. Tillsammans arbetar vi med allt från privatisering till upphandlingar och partnerskap vid större projekt. Med erfarenhet från både offentlig verksamhet och privat näringsliv skapar vi hållbara lösningar som bidrar till utveckling och förbättrad kvalitet. Oavsett om det gäller revision eller rådgivning. För mer information kontakta Anders Röstin, anders.rostin@kpmg.se, tel. 08-723 92 23. kpmg.se

kpmg.indd

1

2009-03-04

15:16:57


Leverantörer

ÖVERPR ÖVN ING

Blandade känslor efter SEGER i kammarrätten En leverantör som känner sig felbehandlad i en upphandling kan begära överprövning i domstol. Men samtidigt är det viktigt att inte klaga i onödan. Menarini Diagnostics överprövade ett tilldelningsbeslut och vann i kammarrätten. Affärsområdeschef Johan Vikner är glad över segern – men helst hade han sluppit rättsprocessen. T E X T: M A R I E L I N DVA L L

» JOHAN VIKNER SER tillbaka på det senaste året med blandade känslor. I juli stod det klart att han och hans företag Menarini hade vunnit mot Region Skåne i det överprövningsmål som slutligen avgjordes i kammarrätten. Han är givetvis glad åt att ha fått rätt men hade allra helst sluppit att ägna en massa tid och energi åt den rättsprocedur som präglade första halvan av 2008. – Kammarrätten gick visserligen på vår linje men på kort sikt har vi egentligen inte vunnit någonting eftersom domstolen bestämde att upphandlingen måste göras om. Men på lång sikt, och med tanke på hur marknaden uppfattar oss, var det viktigt att vi ansökte om överprövning. Ur den aspekten var det helt rätt av oss att gå igenom rättsprocessen även om det kostat både tid och pengar, säger Johan Vikner. I Sverige är Menarini ett nyetablerat företag. Det har sedan 2006 sitt huvudkontor i Malmö och kan räkna in åtta personer i sin personal. Företaget har sina rötter i Italien och är landets största medicintekniska företag med verksamhet i flera europeiska länder. Säljer läkemedel Försäljning av läkemedel är den absolut största delen av verksamheten. Cirka tio procent utgör försäljning av medicintekniska produkter. Det är också vad verksamheten i Skåne är inriktad på. Fokus ligger på produkter kopplade till sjukdomen diabetes och Menarini Diag50

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 leverantör.indd 50

nostics i Norden säljer framför allt glukosstickor. Det är stickor som diabetiker använder för att kontrollera glukosnivån i blodet. Företaget säljer också den mätare som en diabetiker behöver för att mäta sitt blodvärde. Allt fler upphandlingar Även om företaget är nyetablerat på den svenska marknaden har Johan Vikner lång erfarenhet av den medicintekniska branschen. Han har jobbat som försäljningschef på Astrazeneca och dessutom varit nordisk chef på Medtronic. En av de större förändringar som marknaden har gått igenom under hans tid som verksam är en stadigt ökande andel upphandlingar. – För bara fyra år sedan förekom inte upphandlingar inom vårt område. Det är nytt och under senare år har det faktiskt blivit viktigare att jobba med upphandlingar än med traditionell försäljning. Att lämna anbud har blivit ett måste. Under den tid som Menarini har funnits i Sverige har företaget lyckats få Landstinget i Östergötland, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Värmland som kunder. Men när Region Skåne skulle upphandla mätare och stickor blev företaget bortplockat med argumentet att det inte uppfyllde skallkraven.

– Vi blev givetvis förvånade och ville få reda på hur den upphandlande enheten hade kommit fram till resultatet. Vi ville se hur de hade utvärderat våra produkter, förklarar Johan Vikner. När Menarini hade fått tilldelningsbeslutet blev det bråttom. Enligt de föreskrifter som gäller är tidsfristen tio dagar för den som vill lämna in en ansökan om överprövning till länsrätten. – Vi hamnade i en situation där vi som ny leverantör på marknaden ansåg oss tvungna att driva frågan vidare. Det var oerhört viktigt för oss att inte få en stämpel på oss som en leverantör som inte uppfyller så basala skallkrav som det var fråga om i det här fallet. Vi kände oss tvungna att överpröva för att få veta vad Region Skåne hade kommit fram till – och hur.

”Under senare år har det blivit viktigare att jobba med upphandlingar än med traditionell försäljning”

Vann i kammarrätten Menarini förlorade i länsrätten men valde att gå vidare till kammarrätten. – Vi var övertygade om att våra produkter uppfyllde skallkraven i upphandlingsunderlaget. För oss var det självklart att gå vidare till nästa instans. Kammarrätten gick på företagets linje och beslutade att upphandlingen skulle göras om. Menarini hade vunnit målet, men det var inte utan vånda. WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 14:28:13


Foto: Björn Nilsson

Johan Vikner, chef för Menarini Diagnostics i Malmö, överprövade och vann i kammarrätten. Processen tog tid och kostade pengar men var ur företagets aspekt nödvändig.

Processen har kostat tid och pengar, och rent konkret innebär inte domslutet några andra fördelar för företaget än att det har fått svart på vitt att det blev orättmätigt bortplockade som anbudslämnare. Men Johan Vikner ångrar sig inte. Tvärtom. – Det viktigaste är att våra produkter har fått upprättelse. Som företag har vi dessutom visat att vi är beredda att stå upp för det vi levererar. Att vi vågar ta strid för det vi tror på. På frågan om han har något gott råd att skicka med till den som står inför en överprövning svarar Johan Vikner att den som känner sig tillräckligt övertygad om sin sak inte ska tveka. – Ge inte upp – även om du förlorar i första instans. Är du tillräckligt övertygad om din sak är det rätt att gå vidare. – Samtidigt är det viktigt att inte överpröva i onödan. Man måste fråga sig hur viktigt det är och vilka utsikter man har att vinna. För oss var det mycket viktigt. Vi hade faktiskt inget annat val än att ■ överpröva, säger Johan Vikner. WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 leverantör.indd 51

Tvisten – det här har hänt Region Skåne gick i början av året ut med en upphandling för att köpa glukosstickor och mätare, en utrustning som används av diabetiker för att kontrollera blodvärdet. En av anbudslämnarna var Malmöbaserade Menarini Diagnostics som offererade mätare plus teststickor. Två av de skallkrav som ingick i upphandlingen var att mätaren skulle ha tid och datum förinställt och att glukosstickan skulle leva upp till kraven ”lätthanterlig, stadig och lätt att fylla på”. Region Skåne ansåg inte att Menarinis produkter uppfyllde skallkraven och plockade därför bort företaget som anbudslämnare. Menarini ansåg att företagets produkter uppfyllde kraven. Datum och tid var förinställt på mätaren och stickan var lätt att fylla med blod. Menarini ansökte om överprövning hos Länsrätten i Skåne. Överprövning beviljades men länsrätten gav Region Skåne rätt. Domstolen ansåg att Region Skåne, med utgångspunkt från sina krav, hade haft fog för att plocka bort Menarinis produkter. Länsrätten skrev att en upphandlande enhet

har stor frihet att göra egna bedömningar inom ramen för affärsmässiga överväganden. Länsrätten klandrade dock Region Skåne för att den inte kunde visa upp någon dokumentation från tillfället då mätarna testades. Region Skåne hade inte brutit mot LOU genom att förkasta Menarinis anbud, konstaterade länsrätten. Menarini valde att gå vidare till kammarrätten som, till skillnad från länsrätten, gav företaget rätt. I sin dom skriver kammarrätten att Menarinis glukosmätare uppfyller skallkravet och att Region Skåne inte hade rätt att utesluta Menarini från utvärderingen när det gällde mätaren. När det gäller glukosstickorna anser domstolen att uttrycket ”lätt att fylla” lämnar stort utrymme för godtycklighet. Formuleringen är vag och strider mot principen om transparens och förutsebarhet. Upphandlingen har inte genomförts på ett affärsmässigt sätt och ska göras om. Domstolen gav med andra ord Menarini rätt. Läs hela domen på: www.konkurrensverket.se.

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

51

2009-03-04 14:28:27


Leverantörer

ÖVERPR ÖVN ING

”Bättre relationer med dialog”

» LOUISE

WIDÉN JOBBAR med processer och rådgivning i frågor om offentlig upphandling på advokatbyrån Mannheimer Swartling. Hon efterlyser en tydligare dialog mellan leverantörer och myndigheter vid upphandlingar. – Jag skulle vilja se mer av dialog efter tilldelningsbeslut. I dag är kommunikationen alltför dålig mellan den upphandlande enheten och den förlorande leverantören, säger Louise Widén. Hon anser att båda parter skulle tjäna på om myndigheten förklarar varför en leverantör inte vann affären. – Större öppenhet vore bra. I dag konstateras oftast att den ena leverantören vann och att den andra förlorade, och med det beskedet förväntas alla vara nöjda.

Louise Widén anser att det borde vara i den upphandlande myndighetens intresse att ha goda relationer med leverantören som kommer tvåa. Det skulle vara ett affärsmässigt beteende. Den förlorande leverantör som väljer att ansöka om överprövning tar regelmässigt juridisk hjälp. Det brukar sägas att cirka 30 procent av de fall som går till överprövning vinns av leverantören. Men att den som överprövar kommer i dålig dager är ett påstående som Louise Widén inte vill hålla med om. – En upphandlande enhet har inget intresse av att reagera så. Att vända vissa leverantörer ryggen är ingen betjänt av. För den upphandlande myndigheten handlar det snarare om att försöka få in så många anbud ■ som möjligt för att öka konkurrensen.

Foto: Björn Nilsson

Bättre dialog efter tilldelningsbeslut skulle vara en vinst för både upphandlare och anbudslämnare, enligt advokat Louise Widén. Louise Widén, jurist på Mannheimer Swartling, efterlyser mer dialog och öppenhet efter upphandlingarna.

Det här är överprövning En leverantör har tio dagar på sig att begära överprövning räknat från tilldelningsbeslutet. Ett interimistiskt beslut begärs från länsrätten som säger att en upphandling inte får avslutas förrän dom har fallit. Överprövning begärs hos länsrätten. Andra instans är kammarrätten och tredje är Regeringsrätten. Om den upphandlande myndigheten vinner kan avtal tecknas enligt tilldelningsbeslut. Vinner leverantören beslutar domstolen om upphandlingen ska göras om eller rättas.

En obekväm sanning.

En bekväm osanning.

Vår planet är inte fullt frisk. Om vi inte agerar nu kan det gå illa.

Det ordnar sig säkert. Räddningen är ju redan på gång.

Sanningen är att mycket positivt visserligen händer, men alldeles för lite och alldeles för långsamt. Så kan det inte få fortsätta eftersom det finns både kunskap och teknik för att agera. Vi hjälper dagligen våra kunder med hållbara lösningar. Det handlar om bättre luft och renare vatten, effektivare energianvändning, bättre bostäder och arbetsplatser, smartare transportlösningar och produktion som är lönsam och miljöanpassad. Men trots det är vi inte helt nöjda. Vi kan mer! Därför tar vi nu ytterligare ett steg. Vi ska anstränga oss ännu mer för att i varje uppdrag, i varje detalj, använda Swecos samlade kunskap för att våra kunder ska nå sina affärsmässiga mål och samtidigt bidra till ett samhälle i balans. Det hållbara samhället.

www.sweco.se

Sustainable engineering and design

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Koncernen omsätter cirka 5,5 Mdr SEK och har 5 500 anställda. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

52

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 leverantör.indd 52

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 14:28:36


Nyhet Sök fritt bland alla pågående upphandlingar på www.opic.com

opic.indd

1

2009-03-04

15:18:20


Stora LOV-dagen g

LYCKAD KONFERENS

Catarina Klingström, Stockholms läns landsting, pratade med Karin Johnsson och Per Kyhle från Allego Konsult.

”Det här skapar idéer, allt är så nytt. Alla har hört talas om LOV, men inte hur det ska gå till. Den här dagen är intressant” Per Kyhle

Toppbetyg till Stora LOV-dagen Nästan 200 personer kom till Stora LOV-dagen och fick veta mer om vad den nya lagen innebär. Deltagarna gav konferensen toppbetyget 4,3 i utvärderingen. T EX T O CH F OTO: HELENA ZACHARIA SSON » DET VAR EN salig blandning av folk från leve-

rantörsidan, kommuner och jurister som uppsökte Norra Latin i Stockholm och Stora

konfen ställde ut på Solhagagruppe et Catag sse öre La rdf Vå schefen rn stod marknad ud Ekman. rensen. I monte Ma re da un gr företagets mehagen och

54

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 LOV-dagen.indd 54

LOV-dagen. 192 personer kom från Sveriges alla hörn för att lära sig allt om Lagen om valfrihetssystem. De fick lyssna till föreläsare, äta gott och mingla. Besökarna gav högsta betyg till konferensen. Föreläsarna hade en halvtimme vardera på sig att berätta om sina erfarenheter av valfrihetssystem, sina verksamheter och ge råd och tips. – LOV är ett intressant och aktuellt ämnesområde och många vill veta mer om den nya lagstiftningen, säger Upphandling24:s chefredaktör Bo Nordlin som var moderator och initiativtagare till konferensen. 182 kommuner har ansökt till Socialstyrelsen om pengar för att utveckla valfrihetssystem. Men vissa har redan satt upp egna varianter. Landstinget i Halland har landstingsvärldens äldsta valfrihetssystem,

Bo Nordlin, dagens moderator, var mycket nöjd me d konferensen.

Vårdval Halland, som har varit i drift i två år. Anette Henriksson berättade om sina erfarenheter från Vårdval Halland i en föreläsning som uppskattades av många.

» BO NORDLIN HAR tagit del av enkäten som

delades ut så att besökarna kunde ge sina synpunkter på konferensen. – Vi fick ett extremt högt betyg av besökarna. Det är en jättehärlig känsla. Är de nöjda är jag nöjd. Vi lägger alltid tyngdpunkten på praktikfall på våra konferenser vilket är uppskattat. WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 15:16:06


Kristian Pedersen och Anna Ulfsdotter Forssell från Advokatfirman Delphi.

Marie-Louise Wik-Lö fdahl, Bergshyddan, hade åkt från Jönköping för att få mer kunskap om ”loven” och de nya möjligheter den öppnar för hennes företag.

Ann Lyhamn och Catharina Stran dberg från socialförvaltningen i Haparanda kommun ville lyssna på andras erfarenheter av LOV.

Maya Abdullah och Karin Peedu från Hud dinge kommun tyckte dagen var väl ordnad med bra talare och att den ga v en bild av verklighet en.

Från Gotland kommun kom Gun Sävhammar och Harald Gröttvik som gillade föreläsningen om Vårdval Halland.

Erik Olsson från Konkurrensverket hängde med föreläsaren och juristen Peter Carlberg och Magnus Ehn, Konkurrensverket.

Vad hade kunnat göras bättre? – Vi hade kunnat jämföra mer med LOU och belysa grunderna i lagen. Flera höjdpunkter på konferensen var Cecilia Daun Wennberg från Carema som gav sin syn på hur valfrihetssystemen bör utformas så att leverantörerna vill och kan vara med. Ahmed Hersi från företaget Friskvård och Hemservice berättade om hur han har specialiserat sig på att erbjuda hemtjänst på sex WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 LOV-dagen.indd 55

Kerstin Malmsjö , Christina Rose ll och Eva Erman Praktikertjänst från tyckte att ämne t var väldigt vik tigt.

olika språk. Hans företag erbjuder även matlagningskurser och badterapi. Företaget har marknadsfört sig i invandrartäta områden i Umeå. – De svenska kunderna är lite mer svårflörtade men vissa är nyfikna, sa han. Inspiratören Lennart Hjelm bjöd på förvånande trick som ingen kunde lista ut och drog upp flera ur publiken på scen. Bo Nordlin hade infört ett välanvänt och uppskattat system med sms-frågor till före-

un svafrån Avesta komm Christer Grahn och vann a ern us pa i gorna rade rätt på frå atesser. lik de ka ns t med italie det stora prise

läsarna. Frågorna haglade till hans mobil och de skickade han vidare till föreläsarna.

» DEN SPÄCKADE DAGEN avslutades med vinmingel i god nätverksanda. Härnäst kommer Upphandling24 att anordna Stora Ramavtalsdagen den 18 mars och Stora e-upphandlingsdagen den 12 maj. – Stora Ramavtalsdagen handlar om de nya reglerna som infördes i januari 2008 och hur de används i praktiken, säger Bo Nordlin. ■ UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

55

2009-03-04 15:16:40


Stora LOV-dagen

LYCKAD KONFERENS

Anette Henriks son från Landstinget i Halland berättade om Vårdval Halland .

Heidi Thörnberg från Vilhelmina kommun var jättenöjd med dagen och hade trevligt tillsammans med Erika Togö, Tenders i Sverige, och Ingrid Sondell från Advokatfirman Delphi.

Ann-Kristin Jo hansson, Cec ilia Durchbac Margareta Er h och icson från Up plands Väsb mun gillade y komAhmed Hers hi och Lenn men hade fö art Hjelm rväntat sig lit e mera lag och teori.

Inspiratören Lennart Hjelm i full fart på scenen.

ckte hem ty ska s vård g ik v ta rk re jö fö r vård l från B om hu Per Hil d h il c b o re son breda rare. Anders et svå av en Malin nsen g ras fall var d re fe n o e att k just i d , men agera

iskt k y s p m and o m är det h r a h i ”V de r ö f te h c o sjuka tt välja, de vill inet.” svårt a överhuvudtag ha vård

Cecilia Daun Wennberg från Carema pratade om leverantörernas syn på valfrihetssystem.

56

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 LOV-dagen.indd 56

Elisabeth Lauritzen, Ekerö kommun, berättar för moderatorn Bo Nordlin att hon är väldigt nöjd med konferensen.

Lars Källström, Carema, och Birgitta Hänninen från Länsstyrelsen i Gävleborg diskuterade funderingar och tankar som kommit upp under dagen. WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 15:17:34


Nu ger vi dig riktigt låga priser på några av våra allra bästa skrivare för färg, svartvitt och multifunktion/kopiering. Det ger dig en ny effektiv, pålitlig och lättanvänd skrivare till fantastiskt bra pris.

n é t li a v k e t in – a rn e t if Spara på utg AST ER END A GÄLL K U N D E R N R E IS PR TALS RVA AV 30/4! FÖR VE 2 / 9 FRÅN

ArtNr: Q3939A

HP Color LaserJet CM6040f MFP

-20%

Multifunktionsskrivare för arbetsgrupper på 6 till 15 användare med funktioner för utskrift, kopiering, skanning och digital sändning, upp till A3-format och kapacitet för färgutskrifter av hög kvalitet, papperkapacitet på upp till 2100 sidor, 40 sidor/minut i färg och svartvitt.

HP LaserJet M4345xs MFP

-41%

Multifunktionsskrivare för arbetsgrupper på 3–15 användare med funktioner som utskrift, kopiering, skicka till e-post och analog fax, papperkapacitet på upp till 2100 sidor, 43 sidor/min.

Kampanjpris: 59.644:-

Kampanjpris: 24.353:-

exkl moms 75.555:- inkl moms. (Ord. pris: 74.555:- exkl. moms, 93.194:- inkl. moms)

exkl moms 30.441:- inkl moms. (Ord. pris: 40.957:- exkl. moms, 51.196:- inkl. moms)

-20% ArtNr: CB507A

ArtNr: CB427A

-34%

-16% ArtNr: CE459A

HP LaserJet P4014n

HP LaserJet P2055dn

Laserskrivare för arbetsgrupper med 5 -10 användare med papperkapacitet på upp till 3600 sidor, 43 sidor/minut.

Laserskrivare för små arbetsgrupper på 1-8 användare med papperkapacitet på upp till 800 sidor, 33 sidor/minut.

Kampanjpris: 6.681:-

Kampanjpris: 2.666:-

exkl moms 8.351:- inkl moms. (Ord. pris: 8.379:- exkl. moms, 10.474:- inkl. moms)

exkl moms 3.333:- inkl moms. (Ord. pris: 3.175:- exkl. moms, 3.969:- inkl. moms)

ArtNr: Q7492A

-16% ArtNr: CB494A A

HP Color LaserJet 4700n

HP Color LaserJet CP2025n

Färgskrivare för små och medelstora företag med bättre färgkontrast och utmärkt fotokvalitet, papperkapacitet på upp till 2600 sidor, 30 sidor/minut för svartvitt och färg.

Färgskrivare för mindre arbetsgrupper från 1 till 8 användare med papperkapacitet på upp till 550 sidor, 20 sidor/minut i både svartvitt och färg.

Kampanjpris: 10.331:exkl moms 12.914:- inkl moms. (Ord. pris: 15.601:- exkl. moms, 19.501:- inkl. moms)

Kampanjpris: 3.190:exkl moms 3.988:- inkl moms. (Ord. pris: 3.799:- exkl. moms, 4.749:- inkl. moms)

Carl Lamm Center, ring 020 - 32 11 11 www.carllamm.se, info@carllamm.se

corecomp_carl lamm.indd

1

2009-03-04

15:20:41


hifab.indd

1

2009-03-04

15:22:04


AKTUELLA DOMAR

Juristens analys

Vad får domstolen egentligen pröva? Får en domstol bara pröva det som parterna tvistar om eller får domstolen själv leta efter och pröva andra brister i upphandlingen? T EXT: CA RL BOKWALL OCH PER-OWE ARF WEDSON

FAKTA I MÅ L ET

SKALLKRAV ÄNDRADES HÄVDAR KLAGANDE » HALMSTADS FASTIGHETS AB hade i en upphand-

ling av rörinläggning i ett kvarter ställt ett skallkrav som innebar att arbetena skulle utföras enligt en typgodkänd metod, att rören skulle ha en livslängd på minst 50 år och att regelbundna kvalitetskontroller av oberoende kontrollorgan skulle ske. Den klagande anbudsgivaren menade att det antagna anbudet inte uppfyllde skall-

kraven och att den upphandlande myndigheten hade ändrat förutsättningarna för upphandlingen genom att anta det vinnande anbudet trots att det baserades på en metod med lägre standard än den angivna typgodkända metoden. Den upphandlande myndigheten höll inte med och menade att det vinnande anbudet ■ uppfyllde skallkravet.

DOMSTOL AR NAS B EDÖMNING

MÅLET PRÖVAS I REGERINGSRÄTTEN » LÄNSRÄTTEN TOG FASTA på att den upphand-

CARL BOKWALL , advokat på advokatfirman Cederquist, analyserar aktuella rättsfall i varje nummer av Upphandling24.

WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Juristen.indd 59

lande myndigheten hade förbehållit sig fri prövningsrätt samt tolkningsföreträde vid prövningen av tilldelningskriteriet kvalitetsangivelser. Länsrätten konstaterade att det av förfrågningsunderlaget inte var möjligt att utläsa vilka omständigheter som den upphandlande myndigheten skulle tillmäta betydelse eller hur de omständigheter som hade betydelse skulle värderas. Länsrätten ansåg därför att förfrågningsunderlaget inte var transparent och förordnade att upphandlingen skulle göras om.

» DOMEN ÖVERKLAGADES AV den upphandlande

myndigheten som menade att länsrätten hade grundat domen på omständigheter som ingen av parterna hade åberopat, nämligen att förfrågningsunderlaget var otydligt. Kammarrätten konstaterade att en länsrätt inte självmant kan ta upp och basera en

dom på en brist i upphandlingen som inte uttryckligen har åberopats.

» KAMMARRÄTTEN FANN SEDAN att den klagande anbudsgivaren påstått att upphandlingen skett i strid mot transparensprincipen eftersom förfrågningsunderlagets skallkrav på viss typgodkänd metod med mera hade frångåtts. Kammarrätten ansåg därmed att den klagande anbudsgivaren hade åberopat bristande transparens i upphandlingsförfarandet på ett sådant sätt att länsrätten haft utrymme att tillämpa denna grund när den avgjorde målet. » HALMSTADS FASTIGHETS AB, som är den upp-

handlande myndigheten i målet, har överklagat kammarrättens dom till Regeringsrätten som har meddelat så kallat prövningstillstånd. Målet väntar nu på Rege■ ringsrättens prövning. UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

59

2009-03-04 12:45:31


Juristens analys

AKTUELLA DOMAR

A N A LYS OC H KO N S E K VE NS E R AV DOMEN

BEGRÄNSA BRISTERNA SOM PRÖVAS » DE

EG-RÄTTSLIGA

UPPHANDLINGSDIREKTIVEN

anger endast de grundläggande villkoren för att säkerställa att felaktiga upphandlingar ska kunna överprövas och reglerar inte de processrättsliga förutsättningarna närmare. Det är därför upp till medlemsstaterna att avgöra om en domstol på eget initiativ ska kunna pröva omständigheter som inte uttryckligen åberopats av part i ett överprövningsmål. I Sverige saknas lagstiftning som uttryckligen reglerar frågan, men enligt den kammarrättspraxis som finns får en domstol som huvudregel endast lägga sådana brister till grund för sin dom som part uttryckligen åberopat. Det innebär att domstolen inte själv ska gå igenom förfrågningsunderlag och anbud för att leta brister – det ankommer på parterna i processen. Tyvärr finns det ingen enhetlig tillämpning bland landets förvaltningsdomstolar i den här frågan.

» KAMMARRÄTTEN TAR SATS i nyss nämnda rätts-

praxis men går sen fel, enligt vår uppfattning, eftersom de brister som länsrätten grundade sin dom på var allt annat än ”uttryckligen” åberopade. Om man tittar på omständigheterna i målet hade länsrätten grundat sin dom på att fri prövningsrätt hade förbehållits och att förfrågningsunderlaget varit så pass otydligt att anbudsgivarna inte kunnat avgöra vad som skulle tillmätas betydelse vid utvärderingen och hur utvärderingen skulle ske. Frågan inför kammarrätten borde därför ha varit om det i målet inför länsrätten hade förts fram omständigheter som rörde förfrågningsunderlagets otydlighet angående utvärderingen av anbuden. Kammarrätten riktade in sig på förfrågningsunderlagets tydlighet avseende skallkraven rörande den typgodkända metoden.

Av länsrättens och kammarrättens domar att döma hade den klagande anbudsgivaren inte påstått att förfrågningsunderlaget varit otydligt, vare sig vad gäller skallkrav, utvärderingskriterier eller utvärderingsmetod, utan att ett skallkrav inte hade tillämpats i förhållande till det vinnande anbudet.

» EN

UPPHANDLANDE MYNDIGHET bryter mot transparensprincipen om den frångår krav som den har ställt i förfrågningsunderlaget. Upprätthålls krav bara mot vissa anbudsgivare strider det mot likabehandlingsprincipen. Brott mot transparensprincipen eller en annan grundläggande princip kan ske på många sätt. Att en princip bryts eller att en leverantör generellt hänvisar till brott mot till exempel transparensprincipen bör rimligtvis inte få domstolen att lägga samtliga i upphandlingen förekommande transparensbrister till grund för sitt avgörande.

» OM SÅ VORE fallet skulle en domstol nästan alltid fritt kunna felsöka i en upphandling eftersom klagande leverantörer nästan alltid hänvisar till brott mot de grundläggande principerna om offentlig upphandling. Domstolen skulle i sådant fall ges en närmast oinskränkt möjlighet att döma målet helt oberoende av vilka omständigheter som förts fram i målet. Den typen av utredningsverksamhet är inte förvaltningsdomstolarnas uppgift och inte heller är de rustade för en sådan uppgift. De brister som prövas måste i stället begränsas till de brister som stöds av de omständigheter som part uttryckligen för fram i målet. De här bristerna och inga andra kan sedan läggas till grund för domen. Ett klart och tydligt avgörande från Rege■ ringsrätten är därför välkommet.

”Ett tydligt avgörande från Regeringsrätten är välkommet”

Läs mer i domarna » Länsrätten i Hallands läns dom av den 31 juli 2008 i mål nr 1388-08. » Kammarrätten i Göteborgs dom av den 13 oktober 2008 i mål nr 5437-08. » Prövningstillstånd är meddelat av Regeringsrätten den 13 januari 2009 mål nr 7287-08. 60

U24-02 Juristen.indd 60

PER-OWE ARFWEDSON, jur kand, advokatfirman Cederquist, analyserar aktuella rättsfall i varje nummer av Upphandling24.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-05 10:30:07


FASTIGHETSFÖRVALTNING KONTORSTJÄNSTER MAT & DRYCK GREEN CLEANING FRUKTKORGAR PROPERTY INTELLIGENCE VÄXTER BRF-KOMPETENS VNSTER FACILITY MANAGEMENT BEMANNING BUTIKSTJÄNSTERTRAVEL MANAGEMENT SJUKHUSTJÄNSTER VÄXTER BUTIKSTJÄNSTER TRAFIKTJÄNSTER STÄDTJÄNSTER FACILITY MANAGEMENT Sveriges ledande tjänstekoncern. För outsourcing och facility management. www.iss-fs.se

iss.indd

1

2009-03-04

15:22:41


Expertpanelen

FRÅGOR & SVAR

Du frågar, experterna svarar Upphandling24 har samlat ledande experter inom fyra områden som är redo att besvara dina frågor. Skicka in dina frågor till experten@uh24.se. Expertpanelen har specialistkompetens inom upphandling (förfrågningsunderlag), anbudsskrivning, miljö och juridik. » Hur omfattande behöver ett förfrågningsunderlag vara?

Förfrågningsunderlaget är, utan tvekan, det viktigaste dokumentet i en upphandling. Upphandlare lägger ned mycket tid på att utarbeta heltäckande, fullständiga och tydliga förfrågningsunderlag. Ett väl utarbetat förfrågningsunderlag bidrar till att den fortsatta utvärderings- och beslutsprocessen blir enklare att genomföra. Tyvärr är det inte sällan så att förfrågningsunderlagen tenderar till att bli väldigt omfattande. I stora och komplexa upphandlingar är detta ofrånkomligt, där krävs noggranna och detaljerade tekniska specifikationer, medan det i andra upphandlingar borde kunna gå att förenkla underlagen. I LOU/LUF definieras förfrågningsunderlag på följande sätt. ”Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en upphandlande myndighet/enhet tillhandahåller en leverantör.”. Det innefattar således alla handlingar som den upphandlande myndigheten/enheten ska tillhandahålla för anbudsgivningen. Den väsentligaste uppgiften i förfrågningsunderlaget är föremålet för upphandlingen. Vad som ska upphandlas ska anges preciserat och begripligt och likaså vilka

Upphandling24:s expertpanel Expertpanelen svarar på dina frågor. Skicka dem till experten@uh24.se. Du får givetvis vara anonym. Tänk på att det inte finns några dumma frågor, bara dumma personer som inte vågar ställa frågor. Expertpanelen har specialistkompetens inom upphandling (förfrågningsunderlag), anbudsskrivning, miljö och juridik. Välkommen med dina frågor!

62

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Expertpanelen.indd 62

krav som ställs på föremålet för upphandlingen. Därutöver ska förfrågningsunderlaget innehålla exempelvis administrativa villkor för upphandlingens genomförande, krav på leverantören, grund för tilldelning av kontrakt (lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt) och de avtalsvillkor som ska gälla under avtalstiden. För att förenkla så mycket som möjligt för anbudsgivarna kan förfrågningsunderlaget vara utformat som ett anbudsformulär. Det innebär att anbudsgivaren lämnar sitt

pelvis skatteinbetalning, betalning av sociala avgifter och kreditvärdighet. På så vis minskar risken för att ett bra anbud måste läggas åt sidan på grund av formella brister. Skapa inte onödigt omfattande förfrågningsunderlag. Det kan uppfattas som avskräckande och medföra att leverantörer avstår från att lämna anbud. Ställ endast relevanta krav och skriv inte samma saker på flera ställen i förfrågningsunderlaget. Ta bort information som inte är nödvändig

”Kräv inte rutinmässigt att anbudsgivaren ska inkomma med en mängd bevis” anbud direkt i det. Om till exempel en beskrivning efterfrågas ska det direkt efter kravet finnas en ruta där leverantören kan lämna sitt svar. Med en sådan metodik minskar risken för att anbudsgivaren av misstag underlåter att besvara en fråga eller bifoga ett dokument. Ställ bara relevanta krav Kräv inte rutinmässigt att anbudsgivaren ska inkomma med en mängd bevis. I många fall kan den upphandlande myndigheten/enheten själv inhämta bevis avseende exem-

Anna Ulfsdotter Forssell är advokat och delägare i Advokatfirman Delphi. Hon är ansvarig för Delphis grupp för bland annat offentlig upphandling. Anna, som är hovrättsfiskal från Svea hovrätt, har lång erfarenhet av upphandlingsfrågor och har bland annat arbetat på Konkurrensverket och på Länsstyrelsen i Stockholms län.

för anbudsgivningen. Det förekommer att LOU eller annan lagstiftning citeras i omfattande grad i förfrågningsunderlagen. Även om syftet är att upplysa anbudsgivaren om olika bestämmelser kan en effekt bli att förfrågningsunderlaget blir så omfattande att leverantören har svårt att ta till sig dess innehåll. Om det går kan istället länkar till sådan information på en webbplats läggas in i underlaget. Pia Nylöf

Peter Nohrstedt är biolog i botten och verksamhetsansvarig för hållbar upphandling på Miljöstyrningsrådet. Rådet stödjer företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 13:23:31


»

Vi säljer konsulttjänster och blev i en upphandling ombedda att skicka in exakt tio referenser. Dessutom skulle vi skicka in en lista på minst 40 uppdrag från kommuner. Referenterna skulle svara på en enkät där vi skulle betygsättas på en skala 1–5. Svaren skickades tillbaka till oss och vi bifogade dem i vårt anbud.Vi tog för givet att kuverten skulle vara förslutna när vi fick tillbaka dem för att vi inte skulle kunna plocka ut de bästa svaren. Nu visar det sig dock att vinnande företag gjort tvärtom, det har mottagit öppna kuvert, valt ut de bästa och skickat in dem. Prisskillnaden var minimal, 2 000 kronor för ett uppdrag på cirka 1,5 miljoner, men konkurrenten fick full pott på referenspoängen och vann.Vi är förstås besvikna över resultatet och undrar om det verkligen ska gå till så här?

Nej det är inte tänkt att gå till så enligt LOU. Det du beskriver är tyvärr vanligt förekommande och visar en direkt konsekvens av ett felaktigt användande av referenser, en fråga som debatterats flitigt i de senaste numren av Upphandling24 (se t ex förra numret, sid 52–55). Man kan tycka att er konkurrent var förslagen som själv valde ut vilka brev den skulle vidarebefordra, eller att kommunen begärde in en ryslig mängd referenser och uppdragsbeskrivningar, vilket är min uppfattning, men det är inte det stora problemet. Det är i stället att kommunen använt referensinformationen på ett felaktigt sätt. Varför är fel? Enkelt uttryckt: Ni offererar inte era referenser. Ni offererar en tjänst. Omvänt: Man köper inte referenserna. Man köper en vara, tjänst eller byggentreprenad. I utvärderingsfasen, vilket referenserna var i ert fall, ska man bara bedöma kriterier som är ”kopplade till föremålet för kontraktet” vilket jag menar är det som offereras, det vi kallar ert erbjudande, det ni vill sälja. Omvänt: det köparen vill köpa. Det är ganska svårt att köpa tjänster, i synnerhet konsulter. Kommunen har velat ta in ett stort beslutsunderlag i form av betyg från era kunder för att bedöma er som leverantör. Felet är att den vägt in referenspoängen som utvärderingskriterium, när den borde ha använts som kvalificeringsinformation.

Pia Nylöf är affärsjurist på AffärsConcept AB och har lång erfarenhet från kvalificerat upphandlingsarbete. Pia har en jur kandexamen från Stockholms Universitet med specialisering inom områdena EG-rätt och försäkringsrätt. Hon arbetar framför allt med att leda, genomföra och granska upphandlingar.

WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Expertpanelen.indd 63

”Är grön och miljöanpassad samma sak?” » Jag söker en definition av ”grön upphandling”. Är det liktydigt med ”miljöanpassad upphandling”?

Med grön upphandling avses förmodligen miljöanpassad upphandling. Det finns ingen definition av ”grön upphandling” fastlagd i någon lagstiftning eller standard. Men när man säger grön brukar det vara kopplat till ekologiskt eller yttre miljö. Grön och/eller miljöanpassad upphandling skiljer sig från ”hållbar upphandling” som förutom miljö omfattar sociala/etiska samt ekonomiska aspekter, alltså kopplar till begreppet ”hållbar utveckling”.

» Hur definierar man krav på miljö i upphandling av tjänster? Vi ska upphandla reklambyråtjänster och har hittat en byrå som har miljöpolicy och som snart är klar med sin ISO 14001-certifiering. Det är den ensam om i reklambyråvärlden, tror jag. Kan jag ändå ställa krav på miljöcertifiering?

Regeln i upphandlingslagstiftningen som kopplar till miljöledning/miljöcertifiering omfattar upphandlingar av tjänster och entreprenader. En grundläggande förutsättning är att den upphandlande myndigheten ställer miljökrav på utförandet av upp-

Referenser är vad jag brukar kalla för binär information: antingen så finns/stämmer informationen eller så finns/stämmer den inte. Kommunen kunde ha ställt följande fråga till referenterna: ”Företag X påstår att det varit leverantör till er beträffande tjänster A, B och C till ett värde av Z kronor under perioden 2006–2008? Stämmer det? Ja eller nej?”. ”Levererades tjänsten avtalsenligt/ korrekt? Ja eller nej?” Referenser blir då till objektiva bevis. ”Syftet med leverantörskvalificeringen är inte att hitta den leverantör som har mest erfarenhet eller störst ekonomisk styrka utan

Magnus Josephson är jurist på Opic med ett förflutet på NOU. Han är specialiserad på offentlig upphandling ur leverantörsperspektiv och arbetar som konsult och utbildare.

draget och att föremålet för upphandlingen har stor miljöpåverkan eller att det förekommer särskilda risker för miljön. Det finns däremot inte några exakta bestämmelser i upphandlingslagstiftningen om vad som är ”stor miljöpåverkan” och exakt vilka tjänster och entreprenader som omfattas och inte heller existerar någon direkt vägledande rättspraxis på området. Miljöledningssystem relaterar till en anbudsgivares organisation och ledningsfunktioner, alltså ett typiskt kvalificeringskrav och hör hemma i bedömningen av teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet. Själva miljöledningscertifikatet, som ISO 14001 eller EMAS, kan användas som bevismedel, dock ska även andra certifikat eller bevis godtas. Reklambyråtjänster kan nog inte anses ge en stor miljöpåverkan, varför ett krav på miljöledningssystem skulle kunna anses vara oproportionerligt. Dock kan ett miljöledningssystem innehålla vissa rutiner som kan vara relevant att ställa krav på vid upphandling av reklambyråtjänster som rutiner hur man kommunicerar reklamen med minsta möjliga miljöpåverkan. Peter Nohrstedt att identifiera de leverantörer som har tillräcklig erfarenhet och ekonomisk styrka för att utföra uppdraget, d.v.s. tillräcklig erfarenhet och ekonomisk styrka för att kunna tillgodose den upphandlande enhetens behov.” skrev NOU 2005. Den meningen ger ett bra perspektiv på problemet och visar hur viktigt det är att skilja på referens som kvalificering från utvärderingsfasen. Felet är enligt min uppfattning grund för överprövning. Magnus Josephson

LÄS FLER EXPERTSVAR PÅ WEBBEN www.uh24.se/expert UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

63

2009-03-04 13:23:50


Städer som använder 30% mindre energi? Som en av världens ledande producenter av energieffektiva lösningar hjälper ABB till att spara el utan att ge avkall på prestanda. Våra styrsystem för belysning kan ge energibesparingar på upp till 50 procent och våra system för fastighetsautomation upp till 60 procent. Så när alla andra bara pratar om energipriser, elavbrott och klimatförändringar gör ABB något åt saken. Här och nu. www.abb.se/energieffektivitet

abb.indd

1

Javisst.

2009-03-04

15:23:33


Karriär

FLER KARRIÄRNYHETER PÅ WWW.UH24.SE/KARRIÄR

Hon lämnar myndighet för konsultföretag

JÄMTLAND FÅR NY UPPHANDLINGSCHEF Fredric Kilander ska ansvara för en upphandlingsvolym på runt 850 miljoner kronor per år. » SNART GÅR FLYTTEN från Jönkö-

ping till Östersund för Fredric Kilander. I april börjar han sitt nya jobb som upphandlingschef på Jämtlands läns landsting. – Det känns jätteroligt och jag ser fram emot det. Det kommer att bli oerhört stimulerande och utmanande. Hans nya chef Anders Wennerberg, avtalschef på Jämtlands läns landsting, beskriver honom som välkvalificerad med ledarerfarenhet.

» FREDRIC KILANDER ÄR 34 år och

uppvuxen i Skövde med en magisterexamen i affärsjuridik i bakfickan. Just nu jobbar han som chef för körkortsverksamheten på Länsstyrelsen i Jönköping. – Det är rätt tid att gå vidare eftersom körkortsverksamheten flyttas till en annan myn-

Fredric Kilander byter Småland mot Östersund. I april blir han upphandlingschef på Jämtlands läns landsting.

dighet, Transportstyrelsen, säger han. Som upphandlingschef på Jämtland läns landsting ska han ansvara för en upphandlingsvolym på cirka 850 miljoner

kronor per år och leda nio medarbetare. – Jag kommer att ha en roll ganska lik den jag har nu. Jag ska coacha mina medarbetare att prestera så bra som möjligt. Vad blir den största utmaningen? – Det är svårt att svara på än, det blir kanske att sätta sig in i verksamheten. Vi ska ge bra service och skapa kostnadseffektiva lösningar som genomsyrar alla upphandlingar. Men den kanske största utmaningen för Fredric Kilander just nu är att klara av det elva mil långa ultramaratonloppet Fjällräven Classic i sommar. För att förbereda sig springer han mellan åtta och tio mil i veckan. – Det får mig att koppla av. Jag funderar och reflekterar när jag springer. H E L E N A Z AC H A R I A S S O N

Spännande utmaningar i skärgårdskommun » JEANETTE HEMMINGSSON BYTER ar-

Foto David Bicho

en upphandling inte tar tid och betsplats från Kommentus till en måste handläggas på ett visst av Sveriges snabbast växande sätt, säger hon. kommuner. I mars börjar hon sin Diplomerad upphandlare hos nya tjänst som upphandlare i SOI blev Jeanette HemVärmdö kommun. mingsson i maj 2006 och två år – Jag har arbetat på Kom- senare blev hon certifierad uppmentus i snart fyra år och varit handlare. – Nu har jag precis avslutat 7,5 företagets miljösamordnare. Som upphandlare i Värmdö poäng i affärsjuridisk specialkurs kommun sitter jag närmare på Stockholms universitet som handlar om avtalverksamheten och får handlägga många olika stolkningar i uppupphandlingar, säger handlingar. Värmdö har drygt Jeanette Hemmingsson. 37 000 invånare. Före Kommentus Kommunen består arbetade hon på Polisdessutom av över myndigheten i Stock10 200 öar, vilket holm. Hon har också gör att geografiska hänsyn ibland måste hållit i flera utbildningar om LOU. tas i upphandlingar. – Det är vanligt att Jeanette HemmingsLeverans till öar en verksamhet tror att son flyttar till Värmdö. sker till exempel

”till kaj” och vidaretransporten sker med båt. – Det är en spännande kommun som växer så det knakar, säger Jeanette Hemmingsson.

» NÄR VERVAS IT-UPPHANDLING gick över till Kammarkollegiet följde personalen med. Men nu lämnar Michaela Kanti myndigheten och går till den privata sektorn. Det som lockat henne är ett jobb som upphandlingsrådgivare på konsultföretaget Affärsconcept som hjälper myndigheter med upphandlingar. – Jag har alltid tyckt om att hjälpa myndigheter att använda ramavtal. Oavsett om det handlar om att lotsa dem till rätt avtal, tolka avtalen eller hjälpa dem med avrop, säger Michaela Kanti. – Ett av mina ansvarsområden är stödpaketet för Michaela Kanti regionalt samord- går till Affärsnade upphand- concept. lingar av it-konsulttjänster som innehåller mallar för förfrågningsunderlag och ramavtalstexter. När jag såg annonsen på Upphandling24 där Affärsconcept sökte konsulter svarade jag, säger hon. 2001 arbetade Michaela Kanti med inköp inom Rikspolisstyrelsen. Där byggde hon upp en funktion för avrop med förnyad konkurrensutsättning på dåvarande Statskontorsavtal. Hon deltog även i Statskontorets upphandlingar av it-konsulttjänster 2001 och 2004.

E VA W E N S T R Ö M

E VA W E N S T R Ö M

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft. Vi är cirka 6 000 medarbetare runt om i landet.

Vi söker

Upphandlare Läs mer på www.banverket.se www.banverket.se

WWW.UPPHANDLING24.SE

U24-02 Karriär-nyheter.indd 65

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

65

2009-03-04 14:12:34


Karriär

FLER KARRIÄRNYHETER PÅ WWW.UH24.SE/KARRIÄR

Kommentus nyanställer » KOMMENTUS HAR REKRYTERAT nya

medarbetare. En av dem är Tommy Klingström som började i februari. Han har bred erfarenhet av upphandlingsvärlden och har arbetat både som upphandlare och upphandlingschef inom stat, landsting och kommun. – Jag halkade i princip in på upphandling 93 och har blivit kvar. Det är roligt att arbeta med affären som grund, säger han. Tommy Klingström började sin bana på SL, där han först var ekonomichef. Efter en omorganisering blev han ansvarig för verksamhetsplanering och upphandling. – Därefter arbetade jag på SLL, Karolinska sjukhuset, Solna

– Tveka inte att upphandla i dåliga tider, säger Tommy Klingström.

stad och Uppsala universitet, säger han. Skillnaden att arbeta med offentlig upphandling inom stat, landsting eller kommun är inte så stor, anser Tommy Klingström. Grundproblemen liksom möjligheterna är desamma. – Väldigt ofta finns det en ledning som inte förstår upphandlingsprocessen. Att man inte använder sig av upphandling i ”dåliga tider” förstår jag inte, säger Tommy Klingström. Han medger att det ligger i upphandlarens roll att få organisationen att förstå. Det är också viktigt att leva med avtalen och speciellt viktigt att ledningen i en organisation följer avtalen, påpekar han. På Kommentus ska han arbeta med att förbättra företagets upphandlingsprocess. – Förutom den arbetsuppgiften vet jag inte så mycket i detalj vad jag ska arbeta med. Men vi måste skapa gemensamma rutiner och jobba på samma sätt. Och vi måste bli synliga på marknaden, säger Tommy Klingström. E VA W E N S T R Ö M

Forskare efterlyser utbildning » HELENA LINDSKOG KONSTATERAR i

sin avhandling att värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige är cirka 20 procent av BNP. Trots detta är det få som forskat på upphandlingen ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad beror det på? – Jag tror att det beror på att de som arbetade inom offentlig upphandling förr varken hade hög utbildning eller hög status. Men det håller på att ändras. Jag tror också att det finns en stor okunskap om offentlig upphandling, alltså hur man gör affärer mellan organisationer. Det borde vara obligatoriskt med en kurs i offentlig upphandling på alla ekonomiska utbildningar. Vad skulle en sådan utbildning innehålla? – Den skulle ge en grund till vad offentlig upphandling är ur ett ekonomiskt perspektiv. I dag är det bara fokusering på lagstiftningen, men själva affären måste stå i centrum. Det finns inga kurser i hur man gör bra affärer mellan företag och offent-

Fråga karriärexperten Hej, jag har just avslutat en KY-utbildning inom inköp, hur ska jag göra för att få jobb? KY-utbildningar inom inköp innehåller ofta en mycket god teoribas och dessutom en period av praktik. Sammantaget gör det att man efter en KY-utbildning har fått en ganska bra uppfattning om vad inköpar- och upphandlarrollen innebär. För att förbättra dina chanser att få ett jobb tycker jag att du ska leta efter ytterligare möjligheter att få praktisk erfarenhet. Kontakta funktionschefer inom inköp och upphandling för att diskutera vilka möjligheter som finns för dig att praktisera i deras organisation. Ju mer praktik du har inom området desto större är dina chanser att få ett jobb. Hur skall jag utforma min ansökan om jag vill söka ett jobb som upphandlare? Den här frågan återkommer ständigt och dessvärre finns inget tydligt svar eftersom olika rekryterare tittar på olika saker i ett cv. Några saker är dock alltid viktiga. Beskriv vilket ansvar och vilka uppgifter du har haft

66

UPPHANDLING24 • NUMMER 2 | 2009

U24-02 Karriär-nyheter.indd 66

i dina tidigare yrkesroller. När du gör det kan du lyfta fram sådant som du tycker är särskilt viktigt och utmanade i de olika rollerna. Beskriv vad du själv har bidragit med i de olika yrkesroller du har haft. Att organisationen eller företaget generellt sett har utvecklats under tiden du har arbetat där är förvisso intressant, men din del i det arbetet är ännu mer intressant. Här visar du också att du själv tagit ansvar för utvecklingen. T a gärna med några personliga aspekter som fritidsintressen, men håll den biten väldigt kort.

Mattias Hultheimer svarar på dina frågor om karriär, utbildning och löner. Mejla in din fråga till karriar@uh24.se. Självklart är du anonym.

Helena Lindskog disputerade i industriell marknadsföring i Linköping den 21 november. Avhandlingen heter Public Procurement and the Development of the Swedish Telecommunications Market.

liga organisationer, så därför skulle kursen fokusera på det. Till vem skulle kursen rikta sig? – Det behövs en kurs för både köpare och säljare. På upphandlarsidan behöver man veta vad som händer på marknaden, men det görs inte tillräckliga marknadsundersökningar. Och på leverantörssidan upplever jag att man är oerhört rädd att ta kontakt och att göra fel i till exempel anbudsprocessen. Därför är det oerhört viktigt att känna till varandras situationer. Utbildningen skulle hela tiden leda till att de som utbildas ska bättre kunna förstå varandras agerande. Det finns redan ett stort kursutbud. Varför just en obligatorisk kurs på en ekonomutbildning på universitetet? – Bra universitetsutbildning i offentlig upphandling är en ren besparing för staten. Många går på dyra utbildningar under arbetstid, men då är de ju inte produktiva. Jag kan inte tänka mig att det blir billigare för staten. På sikt ser jag utbildningen som en hel linje, där man under den sista delen specialiserar sig på olika sektorer, till exempel vården eller byggindustrin. Universiteten har det ekonomiskt pressat nu. Hur skulle en utbildningen finansieras? – I början behövs en extern finansiering för att utveckla en kurs och marknadsföra den, men jag tror att det kan bli stor tillströmning till en sådan kurs. 40-talisterna går snart i pension och då skapas en stor marknad inom den offentliga sektorn och inom offentlig upphandling. E VA W E N S T R Ö M

WWW.UPPHANDLING24.SE

2009-03-04 13:12:55


FOTO: RYNO QUANTZ/SVENSK FRIIDROTT

Johan Wissman är nordisk rekordinnehavare på 400 meter och en av världens främsta på distansen.

Johan är sprintspecialist. Atea är printspecialist. >QXs)\MISITTIZW[[[^MV[SITIVL[TIOM\QQ\QVNZI[\Z]S\]Z6I\]ZTQO\^Q[PIZ^Q[XMKQITQ[\MZXs088ZQV\Q^sZ\TIO )ZJM\IZL]QWNNMV\TQO[MS\WZPIZL]URTQOPM\I\\SXILM[[IXZWL]S\MZI^W[[^QI>MZ^I[I^\IT>QPIZq^MV UsVOIÆMZZIUI^\ITSWXXTILM\QTTW[[0IVLTIMVSMT\Xs___I\MI[MM[PWXMTTMZSWV\IS\I)\MI,QZMK\ HP LASERJET P4015DN Laserskrivare för arbetsgrupper med 10-20 användare, 50 sidor/minut. Nätverk och dubbelsidiga utskrifter.

HP COLOR LASERJET CM3530FS MFP Multifunktionsskrivare för små arbetsgrupper på 3–10 användare med funktioner som utskrift, kopiering, skicka till e-post och analog fax, 30 sidor/minut för svartvitt och färg.

10 537 kr

14 049 kr

KONTAKTA ATEA DIRECT Syd: 020-44 66 03 ateadirect.syd@atea.se Väst: 020-44 66 02 ateadirect.vast@atea.se Mitt: 020-44 66 06 ateadirect.mitt@atea.se Stockholm: 020-44 66 04 ateadirect.stockholm@atea.se

HP LASERJET P2055DN Laserskrivare för små arbetsgrupper på 1-8 användare, 33 sidor/minut.

2 435 kr

HP COLOR LASERJET CP2025DN Färgskrivare för mindre arbetsgrupper från 1-8 användare. Håll koll på kostnaderna med HP Print Cost Estimator, 20 sidor/minut i både svartvitt och färg.

Nord: 020-44 66 01 ateadirect.nord@atea.se

3 467 kr

Priserna gäller på HPs ramavtal med Verva - Skrivare, kopiatorer och faxar 2006 (6826/06). Alla priser exkl. moms.

OFFICI E LL SPONSOR T I L L SV E N S K F R I I D R OT T

corecomp_Atea.indd

1

Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. Atea Sverige AB har 1 400 medarbetare på 27 orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ateakoncernen är Nordens och Baltikums största samt Europas tredje största leverantör av itinfrastruktur, är noterad på Oslobörsen och har en årlig omsättning på drygt 17 miljarder SEK. www.atea.se

GOLD

2009-03-04

15:19:29


3B5E>16?D?*75DDI

POSTTIDNING B ECONOMIQUE IDG AB 106 78 STOCKHOLM

=5B4QWU^cY^V_b]QdY_^cdU[^_\_WYXQb_RUWby^cQTU]‰Z\YWXUdUbfY\[Udyb R{TUY^dbUccQ^d_SXc`y^^Q^TU=U^TUdfY[dYWQcdUybV‰bcd{cQddU^ 9D\‰c^Y^WRYTbQbdY\\‰[QT^iddQV‰bfUb[cQ]XUdU^4UddQWy\\UbY^dU]Y^cd YTU^_VVU^d\YWQcU[d_b^TybQ]RYdY_^Ub^QybX‰WQR{TU^ybTUdWy\\UbQdd UVVU[dYfYcUbQTbYVdU^_SXQddUbRZeTQ]UTR_bWQb^QRyddbUcUbfYSUC_] \UfUbQ^d‰bdY\\cdQd\YWQ]i^TYWXUdUb[_]]e^Ub_SX\Q^TcdY^Wyb542U^ fY[dYW`Qbd^UbYTUddQQbRUdU

=UT& ]UTQbRUdQbUyb5422ecY^Ucc@Qbd^UbU^Qf>_bTU^c\UTQ^TU \UfUbQ^d‰bUbQf9DdZy^cdUbF{bd]{\ybQddf{bQ[e^TUbc[QV{]UcdQ ]‰Z\YWQ^iddQQfcY^Q9DY^fUcdUbY^WQb

9DD:o>CD5BC?=75B=5B

2B1>C38<tC>9>71B”4B96D”;?>CE<DD:o>CD5B”1@@<9;1D9?>CD:o>CD5B

gggUTRS_] edb.indd

1

2009-03-04

15:25:53

2009-02 Upphandling24  

Numemr 2-2009 av Upphandling24

2009-02 Upphandling24  

Numemr 2-2009 av Upphandling24

Advertisement