De Periodiek nr. 93

Page 2

#inhoud

Gelukkig nieuw-lees-jaar! 2 3 4-7 8-9

Gelukkig nieuw-lees- jaar! Small is beautiful … De Wandelkrant In de kijker - regionale pers Betalende regionale periodieken in Vlaanderen In de kijker - online kiosk Myjour : online kiosk voor losse artikelen

10 11 12

Prikbord Wist u dat? Wat leest … Wim Wullaert UPP info

Er wordt veel gelezen, ook in 2015 zal dat niet anders zijn. Maar de manier van lezen blijft sterk evolueren. Digitaal lezen en “kijk”lezen (het lezen van korte tekstfragmenten meestal als onderschrift bij een foto of videofragment) zitten in de lift. En ja hoor: lezen op een papieren drager blijft belangrijk. Een aantal belangrijke evoluties: de volumes van de papieren media in het algemeen blijven dalen en de betalende massapers heeft het steeds moeilijker om op te boksen tegen de directe concurrentie van het ‘gratis’ net. We kunnen daarentegen niet naast de vaststelling dat de papieren drager zich aanpast aan de gewijzigde marktsituatie. De meerwaarde van papier wordt meer en meer uitgespeeld in zijn puurste vorm, nl. gebruik van diverse papiervarianten en het toepassen van de enorme mogelijkheden van (gesofisticeerde) drukprocédés. Twee elementen die de papieren drager een meer aantrekkelijke en meer gevoelsmatige dimensie geven. De basiswetten van de algemene media blijven van toepassing: wat van hier is/wat dichtbij is (regionaal), blijft mensen boeien alsook alles wat tot de directe interessesfeer behoort of persoongebonden is (hobby, engagement) blijft een vaste waarde. Ook in de gedrukte media. Het regionale nieuws wordt in hoofdzaak ‘vermarkt’ door de regionale katernen in de kranten (met extensie naar internet), de regionale televisie en de regionale ontkoppelingen op de radio. Maar ook op de bladenmarkt zijn er in Vlaanderen nog enkele spelers actief met regionale informatieperiodieken (zie p. 4).

#colofon

Ook in 2015 zullen talrijke nieuwe digitale (media)initiatieven hot zijn en de hemel ingeprezen worden, in hoofdzaak door de gedrukte media, maar de rendabiliteit van de ‘mediabrands’ zal ook dit jaar hoofdzakelijk vanuit de papieren dragers komen … (ldp)

REGIONALE PERS Werkten mee aan dit nummer: Luc De Potter - Isaac De Taeye - Renaud Homez Redactieadres & advertentiewerving: Ed. Machtenslaan 79/23 - 1080 Brussel Tel: 02 414 12 35 - Fax: 02 414 23 95 info@upp.be - www.upp.be Ontwerp: Kliek Creatieve Communicatie Digitaal geprint: Symeta Verantwoordelijk uitgever: Steven Van de Rijt, Parmastraat 65 - 9120 Melsele

2

de periodiek I januari-februari-maart 2015


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.