Page 1

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Molimo upisati podatke. Ime i prezime: Dob: Adresa:

Datum rođenja:

3. stupanj biblijske lekcije

Upoznajmo Bibliju

Voditelj:

LEKCIJA 1:

Isusova smrt Poljubac izdajnika

ČITANJE:

KLJUČNI REDAK:

Matej 26,36-56

Matej 26,39

C4

Vrlo je uznemirujuće biti uhićen i optužen za djela koja nisi učinio! U biblijskom čitanju vidimo da je Gospodin Isus bio sučen s takvim iskustvom. P:

Presloži slova da otkriješ gdje je Isus bio uhićen. TEGMESANISK RTV

P:

P:

Pogledaj u redak 30 i dopuni riječi. To mjesto je vrt na padinama M....................... g........... Podcrtaj točne riječi.

Isus i njegovi učenici došli su u vrt. Rekao im je da SJEDNU / STOJE / SPAVAJU dok ode PJEVATI / ČITATI / MOLITI. Sa sobom je poveo PETRA / FILEMONA / PAVLA i dvojicu ZAHARIJINIH / ZABEDEJEVIH / ZEDEKIJEVIH sinova. Gospodin Isus je postao TJESKOBAN / BEZNADAN / RADOSTAN. p:

/1

/5

Iz ključnog retka prepiši riječi koje je Isus molio.

/2

3. stupanj

/1


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

P:

Na sliku „ruku koje mole” napiši koliko je puta Gospodin Isus molio te riječi.

U molitvi je Gospodin Isus spomenuo „ovaj kalež”. time je mislio na svu patnju koja je bila pred Njime i u konačnici smrt na križu za naše grijehe. Bio je spreman ponijeti sav teret jer je znao da nema drugog načina kojim bi nas otkupio. P:

/1

Odgovori na pitanja i zaokruži riječi u osmosmjerki.

1. Izdao je Isusa. ............................... 2. Svjetinu je poslao Veliki ................... . 3. Svjetina je imala .............................. (oružje). 4. Izdajnik je Isusa ............................ 5. Isus je izdajnika nazvao ........................ . 6. Odsječeno je ........... . 7. Isus je mogao pozvati 12 legija .......................... . 8. Isus je svaki dan poučavao u ................ .

Z

D

J

P

B

U

P

C

P

U

B

C

B

R

H

Š

H

P

A

M

H

K

T

I

J

C

U

O

M

E

Š

A

T

J

Z

A

L

Lj

R

V

J

U

D

A

S

N

Ž

U

T

E

D

S

Š

T

T

Đ

K

B

N

Č

Ž

S

V

E

Ć

E

N

I

K

A

Z

M

D

Lj

U

L

Z

O

L

M

E

C

T

U

M

A

R

H

K

M

/8

Gospodin Isus je svjetini dva puta rekao da je to što mu čine prorokovano stotinama godina ranije. (Pogledaj retke 54 i 56.)

P:

Koristi prva slova sličica da otkriješ te drevne spise.

/1 P:

SVOJIM RIJEČIMA napiši što su učenici učinili kada je Isus uhićen.

/1 UKUPNO :


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C4

IME:

3. stupanj biblijske lekcije

LEKCIJA 2:

Isusova smrt Upraviteljev izbor

Nakon što je Gospodin Isus uhićen i suđen od židovskih vlasti, odveden je rimskom upravitelju na drugo suđenje.

ČITANJE: Matej 27,1-2, 11-31

P:

Tko je bio upravitelj?

P:

Koje je bilo prvo upraviteljevo pitanje? Što je bio Isusov odgovor?

KLJUČNI REDAK:

Matej 27,22

/1

/2 P:

VLASTITIM RIJEČIMA napiši rečenicu kako je upravitelj reagirao na Isusovu šutnju.

/1 Suđenje se dogodilo u vrijeme godišnjeg židovskog slavlja, ili blagdana, koji se zove Pasha. P:

Odgovori sa TOČNO ili NETOČNO na sljedeće:

Upravitelj je u vrijeme Pashe oslobađao jednog zatvorenika Baraba je u to vrijeme bio Veliki svećenik. Pilat je ponudio osloboditi Isusa ili Barabu. Židovski vođe nagovarali su svjetinu da oslobodi Isusa Svjetina je vikala da se Isusa razapne.

/5

Kako su različita bila ta dva zatvorenika! Baraba je bio vođa bande koji je počeo pobunu i počinio ubojstvo! Na drugoj strani Gospodin Isus bio je sveti i bezgrešni sin Božji koji je činio samo dobro. Pilat je trebao donijeti tešku odluku. Hoće li osloboditi kriminalca ili u smrt poslati onoga za kojeg je znao da je nevin? P:

Budući je svjetina vikala da oslobodi Barabu koje je pitanje Pilat postavio i koji su odgovor oni dali? Napiši ključni redak kao odgovor.

/1


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Svjetina je bila sve više nemirna i samo što nije počela pobuna. Što će Pilat učiniti? Znao je da Gospodin Isus nije kriv, no zbog svjetine se bojao učiniti što je pravedno!

P:

Što je učinio Pilat ne bi li pokazao da više ništa nema s Isusom?

/1 P:

SVOJIM RIJEČIMA napiši što je Pilat učinio sa svakim od zatvorenika.

Baraba

/1

Isus T

G

R

L

Nj

A

L

A

V

U

Lj

P

J

N

I

C

I

G

2. Boja kabanice.

T

U

3. Što su stavili Isusu na glavu?

E

Lj

L

A

R

R

K

K

S

R

I

U

M

N

N

U

Tada je Isus odveden u upraviteljevu palaču. P:

Otkrij što se dogodilo tako što ćeš zaokruživati odgovore u križaljki. Riječi su skrivene gore, dolje i vodoravno. Š I

1. Tko je odveo Isusa?

V

O

4. Od čega je napravljena kruna? 5. Isus su nazivali. 6. Na njega su ................... . 7. Udarali su ga po ............... .

/7

I danas se suočavamo sa istim izborom poput Pilata. Svi mi moramo odlučiti što ćemo s Isusom. Možemo ga ili primiti kao svojega spasitelja, ili odbiti primiti ga u svoja srca i živote. Pilat je sebi dopustio biti pod pritiskom svjetine. Mi također moramo biti pažljivi da nas ne zavedu drugi koji bi nas mogli povesti u pogrešnu odluku! P:

Prepiši Ivan 3,36 i pažljivo razmisli o izboru pred tobom.

/1 UKUPNO :


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C4

IME:

3. stupanj biblijske lekcije

LEKCIJA 3:

Isusova smrt Bogatašev grob

ČITANJE:

Marko 15,37, 42-47. 16,1-8

KLJUČNI REDAK:

1. Korinćanima 15,3-4

Gospodin Isus je umro otprilike šest sati nakon što je razapet. Ne smijemo zaboraviti da je položio svoj život za nas i ponio kaznu za naš grijeh. Uobičajeno su rimske vlasti bile odgovorne za pokop razapetog čovjeka, no u slučaju Gospodina Isusa Bog je imao drugačije planove! Imao je nekoga spremnog učiniti poseban zadatak za njega! P:

Popuni osobni dokument te osobe. OSOBNI Njegovo ime?

DOKUMENT Kad je Isus umro kome je čovjek otišao?

Iz kojeg je grada? Što je tražio? Koje mu je zanimanje?

/5 Josip, koji je bio bogataš, bio je i dio židovskog vijeća koje je planiralo Isusovu smrt, no on se nije složio s ostalima. (pogledaj Luka 23,50-51) P:

Pročitaj Matej 27,57 i napiši zašto on nije želio da ubiju Isusa.

/1 Josip je bio čovjek kojeg je Bog odabrao da se pobrine o Isusovom tijelu. I ti možeš biti koristan Bogu ako ljubiš Gospodina Isusa kao što je to činio Josip. Josip je iskoristio svoju poziciju u društvu i svoje bogatstvo da bi učinio Božju volju. P:

Koja je bila PRVA Pilatova reakcija kada je Josip došao i zatražio Isusovo tijelo?

/1


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

P:

Dovrši križaljku:

1. Josip je očekivao _______________ Božje. 2. Mjesto odakle je Josip. 3. Mjesto odakle je jedna od Marija. 4. Prve 4 knjige novog zavjeta zovemo _______________. 5. Jedan od naziva kojim je mladć u bijelom nazvao Isusa.

1

K

2

A

3

M

4

E

5

N

/5

Josip je izvršio zadatak i otišao nesvjestan velikog događaja koji će se dogoditi za tri dana. P:

Da saznaš što se dogodilo zamijeni riječi koje su suprotnost. (Prva je zamjenjena kao primjer) MUŠKARCI - ŽENE su došle KASNO -................... NAVEČER -................... na ZADNJI -.................. dan tjedna i otkrile da je MALENI -................. kamen

/5

otkotrljan, te da je Gospodin Isus MRTAV -................ .

P:

Iznad svake slike napiši točan dio ključnog retka.

/3 Prošlo je mnogo godina od ovih događaja. Ipak nas Biblija poučava da su najvažniji i nama DANAS. Samo smrću Gospodina Isusa možemo imati naše grijehe oproštene i postati djeca Božja. Jesi li, TI sam, uzvjerovao Isusu kao Spasitelju i učinio ga Gospodarem svog života?

UKUPNO:


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C4

IME:

3. stupanj biblijske lekcije

LEKCIJA 4:

Isusova smrt Riječi neznanca

ČITANJE:

KLJUČNI REDAK:

Luka 24,13-35

Luka 24,26

Uvijek je uzbudljivo susresti prijatelja kojeg nisi dugo vremena vidio! U našem biblijskom čitanju, dva su prijatelja imala uzbudljivo iskustvo jer su susreli nekoga za koga su mislili da je mrtav! Taj događaj im je sve promjenio! P:

Riješi križaljku

1. Od Jeruzalema do Emausa bilo je sto ___________ stadija. 2. Mjesto u koje su išli. 3. Naziv za jako malo mjesto. 4. Ime jednog od njih. 5. Naziv kojim je Kleofa oslovio Isusa

1 2 3 4

/5

5

P:

Dok gledaš u križaljku otkrij koliko su kilometara putovali prema kući.

P:

Stavi kvačicu pokraj točnih, i križić pokraj netočnih odgovora. Dok su hodali Isus im se približio. Odmah su ga prepoznali. Isus ih je upitao o čemu razgovaraju. Rekli su mu o ženama koje su našle prazan grob.

❑ ❑ ❑ ❑

/1

/4

Kada su prestali govoriti, Isus im je rekao da ne trebaju biti iznenađeni činjenicom da je Krist trebao trpjeti i umrijeti. Ako su ispravno razumijeli Pisma (svete spise Staroga zavjeta) trebali su znati da će se to dogoditi! P:

Napiši ključni redak.

/1 Tada im je pomogao razumijeti riječi Staroga zavjeta. (Novi zavjet još nije bio napisan).


3. stupanj

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM P:

Stavi ove riječi na točna mjesta u odlomku. Njemu

Pismima

Mojsijevom

proroka

Počeo je s ........................... knjigom, a onda je govorio o svim knjigama ....................... . Objasnio im je stvari koje su pisane u ............................... o ........................

/4

Imali su predivno proučavanje Biblije! Uskoro su stigli do svojeg odredišta pa su pozvali neznanaca u svoj dom. P:

Pročitaj retke 30 i 31, te SVOJIM RIJEČIMA napiši što se tada dogodilo.

/2 Dva su prijatelja bila tako ushićena, što su otkrili da je Isus uskrsnuo iz mrtvih, da su se odlučili za još hodanja. P:

Odgovori tako da presložiš slova.

Gdje su krenuli? U ERJZLMUEA Koliko apostola su tamo zatekli? JDEAANETS

/3

Koliko su kilometara hodali taj dan? DAVDEETS

Činjenica da je Gospodin Isus USKRSNUO iz mrtvih donijela je ogromnu promjenu Kleofi i njegovim prijateljima. Njihova tuga promjenila se u radost, i njihova sumnja u sigurnost. I mi možemo dijeliti radost njegovog uskrsnuća, te zasigurno znati da je on ŽIV zauvijek. (Otkrivenje 1,18)

Pročitaj Rimljanima 10,9 i za sebe učini što je tamo rečeno!

Ocjena (upisuje voditelj)

UKUPNO :

Komentar voditelja:

LEKCIJA 1:

Poslati na:

LEKCIJA 2:

Međunarodni centar za život p.p. 158, 51000 Rijeka, HR

LEKCIJA 3: LEKCIJA 4:

Ukupno: Sveukupno:

3. STUPANJ C2

© Biblijsko društvo pri Međunarodnom centru za život, Primorska b.b., 51000 Rijeka Telefon: 092 286 1556, e-mail: upoznajmo.bibliju@gmail.com, www.upoznajmo-bibliju.com

3 stupanj c4 textmark