Page 1

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Molimo upisati podatke. Ime i prezime: Dob: Adresa:

Datum rođenja:

3. stupanj biblijske lekcije

Upoznajmo Bibliju

Voditelj:

LEKCIJA 1:

Isus pomaže bolesniku ČITANJE:

Ivan 5,1-15

C3

KLJUČNI REDAK:

Ivan 5,9

Mnogi ljudi koje je Isus susretao imali su probleme. Isus im je mogao pomoći jer je on Sin Božji. U ovoj ćemo lekciji naučiti nešto o ljudima kojima je pomogao. P:

Prekriži pet pogrešaka u rečenicama i napiši točne odgovore iznad svake pogreške.

Isus je u Jerihonu bio zbog blagdana. Išao je u hram koji je okružen sa

/5

Taj je bolesnik ondje bio 36 godina.

Obično je voda u ribnjaku bila mirna, no nekada bi se i uzbibala. Ljudi su vjerovali da će prva osoba koja tada uđe u vodu biti izliječena. Možda je čovjek u biblijskom čitanju izgubio svaku nadu da će biti izliječen. Gospodin Isus je znao kako se taj čovjek osjeća. P:

U retke dopiši razgovor između Isusa i bolesnika.

Želiš li ........................ ?

Nemam nikoga da me spusti u .................... .

redak

redak

Ustani, uzmi svoju ..................... i hodaj.

redak

/6

3. stupanj

šest trijemova. Ondje je bilo mnogo bolesnih ljudi uključujući i hromog.


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

P:

Napiši riječi na pravo mjesto u puzlama i saznaj što se sljedeće dogodilo. (pažljivo pročitaj ključni redak) uze svoju

poče poče h odattii hoda

ozdra vi taj jek, o č v

postelju i

Odmah

/2

Kako je sretan i začuđen morao biti taj čovjek! P:

U križaljku napiši riječi koje nedostaju.

1. 2. 3. 4.

Mjesto na koje je čovjek otišao nakon ozdravljenja. 2 Dan na koji se to dogodilo. Ljudi koji su čovjeka ispitivali što se dogodilo. Redak 13 kaže da čovjek nije ................ tko ga je izliječio. 5. Židovi su rekli da nije dopušteno nositi ............. . 5 6. Onaj koji je izliječio čovjeka.

1

3 4

/4

6 P:

Zaokruži slova u križaljci (prema dolje) koja opisuju što je čovjek sada mogao činiti.

Čovjek je otišao u hram zahvaliti Bogu za ozdravljenje. P:

/1

Što je Isus rekao čovjeku kada su se susreli?

/1 Zbog onog što mu je rekao da učini, čovjek je znao da pred njim stoji Isus koji ga je izliječio. Čovjeku nije bilo potrebno samo tjelesno ozdravljenje, već je trebao i očišćenje od grijeha. P:

Presloži slova.

Čovjek je bio (BAPSOMNĆEO) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ i samo je Isus mogao rješiti obje njegove (PETEOBR) __ __ __ __ __ __ __. Ni mi ne možemo spasiti sebe, već trebamo Gospodina Isusa da nam oprosti grijehe. On je jedini koji to može učiniti za nas.

UKUPNO:

/1


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3

IME:

3. stupanj biblijske lekcije

LEKCIJA 2:

Isus pomaže čovjeku u tuzi ČITANJE:

Marko 5,21-43

Isus je prešao Galilejsko jezero. Proširila se vijest da je Isus došao i mnoštvo se počelo okupljati. Jedan čovjek imao je posebnu želju razgovarati s Gospodinom Isusom. P:

Napiši njegove podatke.

KLJUČNI REDAK:

Marko 5,42

PODACI

1. Ime?

2. Zaposlenje?

3. Podaci o djeci?

1

P:

/3

Što je želio od Isusa?

/1 Jair je sigurno bio smiren kada je Isus krenuo prema njegovoj kući. I mnoštvo je krenulo za Isusom tiskajući se da mu bude što bliže. Odjednom je Gospodin Isus zastao. P:

Ovdje su završeci tri rečenice. ...dotaknuvši Isusa.

...sila izišla iz njega. ...od dvanaestogodišnje bolesti.

Odaberi ispravan završetak i napiši ga da završiš rečenicu. Isus je znao da je... Žena je trpjela... Bila je izliječena... P:

Podcrtaj riječ koja opisuje kako se Jair osjećao zbog zaustavljanja. zadovoljno ushićeno zabrinuto radosno

/3 /1


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

P:

U praznim kvadratićima kvačicom (4) označi točnu a znakom iks (8) netočnu tvrdnju.

1. Čovjek je donio vijest da je Jairova kći umrla. 2. Isus je Jairu rekao neka se ne boji, već da vjeruje. 3. Isus je u kuću poveo Jakova, Ivana i Andriju. 4. Mnogo ljudi u kući je plakalo. 5. Isus je u sobu poveo četiri osobe. 6. Uzeo je djevojčicu za ruku i rekao joj da ustane. 7. Imala je deset godina. 8. Trebalo joj je dati hranu da jede. 9. Njena obitelj bila je zadivljena onime što se dogodilo.

P:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

/9

Napiši dio ključnog retka koji kazuje što se dogodilo kada je Gospodin Isus progovorio umrloj djevojčici.

/2 P:

Zaokruži jedan par ,,suprotnosti” koji opisuje djevojčicu prije i nakon velike promjene koju je Isus učinio. gladna sita

visoka niska

mrtva živa

siromašna bogata

/1

mlada stara

Biblija nam govori da smo mi ,,MRTVI U GRIJESIMA”. To znači da nas naš grijeh razdvaja od Boga, te u tom stanju naši životi nisu njemu na uporabu. Dobra vijest je da mi možemo ,,OŽIVJETI PO KRISTU”. Zato jer je on umro za grijeh, mi možemo primiti dar vječnoga života i možemo živjeti ovdje na zemlji u služenju i slavljenju Boga. Jesi li primio svoj predivni dar vjerujući njemu?

UKUPNO:


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3

IME:

3. stupanj biblijske lekcije

LEKCIJA 3:

Isus pomaže časnikovom sluzi

U ovoj se lekciji govori o važnom rimskom časniku kojeg su zvali stotnik. P:

ČITANJE:

KLJUČNI REDAK:

Luka 7,1-10

Luka 7,9

Gdje je živio? Podcrtaj ispravan odgovor. Betlehem

Nain

Kafarnaum

/1

Jeruzalem

Isus je upravo ušao u grad kada je primio dvije stotnikove poruke. P:

1. Na točkice napiši tko je nosio poruke. 2. U balončiće upiši poruke. 3. U kućicu upiši redak u kojem se nalaze te poruke.

Koristi ove riječi kao pomoć: Židovske starješine "Molim te dođi i ozdravi mojeg slugu." "Samo reci riječ i ozdravit će moj sluga."

prijatelji

.................................................... Redak:

.................................................... Redak:

/6

Čovjek je dao dva razloga zbog kojih je Isus trebao pomoći stotniku. P:

Koji su to razlozi?

1. 2.

/2


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

P:

Zašto je stotnik promijenio svoje mišljenje i zamolio Isusa da ne dolazi u njegovu kuću? (redak 6) Napiši točne riječi.

/1 Ni mi ne zaslužujemo pomoć od Gospodina Isusa jer smo svi grješnici. P:

Presloži slova i poredak naredbi koje stotnik obično daje drugima i stavi ih u oblačiće.

ĐODI!

ČUINI!

DII!

/3

Stotnik je shvatio kako je velika osoba Gospodin Isus. Iako je stotnik imao jako velik autoritet, shvatio je da Isus ima mnogo veći! P:

Zaokruži riječ koja opisuje Isusov osjećaj kada je čuo kako razmišlja stotnik. tužno

P:

zadivljeno

neodređeno

iznenađeno

preplašeno

Što je Gospodin Isus rekao o stotniku? (napiši riječi iz ključnog retka)

/2

,,Nisam vidio tako veliku ......................... niti u ....................... .” P:

/1

Što su izaslanici zatekli kada su se vratili kući?

/1 P:

Koristi šifru A=1, B=2, C=3 itd. da još nešto saznaš o vjeri. Provjeri svoj odgovor u Hebrejima 11,6.

2/9/29 __ __ __

28/14/9/23/9

1 9 / 9 / 1 8 / 2 1 / 11 / 2 7 / 5 / 9

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

18/27

14/9

__ __

__ __

27/11/21/6/13/26/13.

/3

__ __ __ __ __ __ __.

Bog je zadovoljan sa svima koji svoju vjeru stave u Gospodina Isusa. Čak iako ga nikada nismo vidjeli, možemo se pouzdati da će nas spasiti od našeg grijeha.

UKUPNO:


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3

IME:

3. stupanj biblijske lekcije

LEKCIJA 4:

Isus pomaže gladnom mnoštvu ČITANJE:

Ivan 6,1-15

KLJUČNI REDAK:

Ivan 6,35

Voliš li ići na izlete? U ovoj je lekciji riječ o jednom velikom izletu koji se ostvario zahvaljujući Gospodinu Isusu. P:

Koliko je muškaraca bilo na izletu? Zaokruži točan odgovor. 500

4000

5000

200

12

/1

Kada u taj broj uključimo i žene i djecu koji su bili prisutni, dolazimo do saznanja da je to bilo veliko mnoštvo. P:

Zašto je toliko mnogo osoba slijedilo Isusa?

/1 Uskoro je bilo očigledno da će ti ljudi trebati nešto jesti. P:

Podcrtaj točan odgovor na svako od pitanja.

S kime je Isus razgovarao o problemu?

Jakov / Petar / Filip

Tko je Isusu rekao za kruh i ribe?

Andrija / Ivan / Juda

Kome su pripadali kruh i ribe?

Djevojčici / Isusu / Dječaku

/3

P:

O koliko navedenih stvari čitamo u ovoj priči? Nacrtaj točan broj u kućice. Po jedna od svih je već nacrtana. KRUH RIBE KOŠARE

/3


3. stupanj

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM Kako je zadivljujuće da malena količina hrane može nahraniti toliko mnoštvo, a da još bude i ostataka! Gospodin Isus preuzeo je kontrolu i umnožio hranu. P:

Brojkama 1 -- 4 posloži događaje kako je Isus organizirao izlet. Napiši biblijski redak pored svakog od njih.

Poredak

Redak Zahvalio je Bogu. Učenici su ostacima napunili 12 košara. Svi su sjeli na travu.

/8

Tada je hrana razdijeljena. Možemo naučiti dvije važne lekcije iz poretka kako je Isus organizirao izlet. P:

Napiši ispravno riječi i otkrij koje su to važne stvari

BU

DIZ

AHVA

LAN B O

GU

ZAHR

A N U.

/1 NEB

ACAJHR

A N U.

/1 Isusova moć bila je dovoljna da nahrani svaku osobu koja je bila ondje. Nitko nije otišao gladan. Isus je kasnije objasnio da on ima silu nahraniti nas na dublji način, ne samo dajući nam hranu za život i zdravlje tijela, nego darujući nam vječni život. P:

Napiši ključni redak i zaokruži titulu koju je Isus koristio kako bi opisao sebe.

/2 Kao i svi na izletu tako je i Isus uživao u hrani i bio zadovoljan. Gospodin Isus može ispuniti potrebe svih ljudi koji mu dođu. U ovim smo lekcijama vidjeli da Isus može pomoći ljudima sa svakom vrstom potrebe. Možeš biti siguran da on može i želi i tebi pomoći ako staviš svoje povjerenje u njega. Ocjena

(upisuje voditelj)

UKUPNO:

Komentar voditelja:

LEKCIJA 1:

Poslati na:

LEKCIJA 2:

Međunarodni centar za život p.p. 158, 51000 Rijeka, HR

LEKCIJA 3: LEKCIJA 4:

Ukupno: Sveukupno:

3. STUPANJ C3

© Biblijsko društvo pri Međunarodnom centru za život, Primorska b.b., 51000 Rijeka Telefon: 092 286 1556, e-mail: upoznajmo.bibliju@gmail.com, www.upoznajmo-bibliju.com

3 stupanj c3 textmark  
3 stupanj c3 textmark  
Advertisement