Page 1

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Molimo upisati podatke. Ime i prezime:

Upoznajmo Bibliju

Voditelj:

PRIČA 1:

2. stupanj biblijske priče

Datum rođenja:

C3

Zakej ČITANJE: Luka 19,1-10

KLJUČNI REDAK: Luka 19,9

Zakejev posao je bio vrlo važan. On je bio carinički starješina u Jerihonu. To je značilo da je radio za Rimljane tako što je od ljudi uzimao novac kojega su svi ljudi morali plaćati kao porez. Većina carinika je bila nepoštena i uzimala od ljudi više nego što je trebalo. I Zakej je ponekad varao! P:

Grad u kojem je Zakej živio? J __ __ __ __ __ __.

P:

Koje je bilo njegovo zanimanje? C __ __ __ __ __ __ .

/4

Zakej je čuo za Gospodina Isusa i želio ga je vidjeti. Nevolja je bila u tome što je Zakej bio vrlo niskog rasta i nije mogao vidjeti preko glava mnoštva ljudi koji su okruživali Isusa. I što je učinio? Uspeo se na stablo divlje smokve i čekao da Isus prođe tim putem! Zamisli kako je bio iznenađen kad se Isus zaustavio, pogledao gore i rekao: „Zakeju, siđi brzo, treba da se danas zadržim u tvojoj kući.” P:

Upiši TOČNO ili NETOČNO iza ovih rečenica.

1. Zakej je bio vrlo visok čovjek. 2. Zakej je htio vidjeti Isusa. 3. Zakej se popeo na palmu. 4.Gospodin Isus je znao gdje je Zakej.

/4

2. stupanj

Dob: Adresa:


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM Bez odgađanja Zakej se spustio sa stabla. S velikom je radošću primio Isusa u svoju kuću. Ljudi koji su uokolo stajali negodovali su zbog Isusova odlaska u kuću tako omražene osobe. Ali za Zakeja to je bio dan koji nikad neće moći zaboraviti! Ne samo da je primio Gospodina u svoj dom, nego i u svoje srce i život. Gospodin Isus mu je rekao:

„Spasenje je došlo ovoj kući.” P:

Oboji ove riječi i crtež (Luka 19,9).

/6 Rekao je Isusu da će odsad biti drukčiji. Njegov stari život je završen. Kao sljedbenik Isusa Krista bit će pošten i vodit će računa o siromašnima. Bio je tako sretan što ga je Gospodin Isus spasio od lošeg načina života! Nikad nemojmo zaboraviti da je on došao da i nas spasi. Samo on može promijeniti naše živote i učiniti nas spremnima za Nebo!

P:

Podcrtaj točnu riječ u zagradama.

1. Zakej (je poslušao / nije poslušao) kad ga je Gospodin Isus pozvao. 2. Zakej je bio (prestrašen / tužan / sretan) kad je primio Isusa u svoju kuću. 3. Njegov način života bio je (isti / bolji / gori) nakon što je susreo Isusa.

/6 UKUPNO:


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3

IME:

2. stupanj biblijske priče

PRIČA 2:

Nikodem ČITANJE: Ivan 3,1-16

KLJUČNI REDAK: Ivan 3,16

Nikodem je kao i Zakej htio susresti Gospodina Isusa. Čuo je za njegova čuda i vjerovao da je Isus „od Boga došao kao učitelj”. Nikodem je bio vrlo dobar čovjek koji se snažno trudio pridržavati svih pravila židovske vjere. Pripadao je skupini Židova koji su imali poseban naziv. P:

Upiši prvo slovo za svaku sličicu da saznaš o kojem se nazivu radi.

/4 Jedne je noći Nikodem pošao naći Isusa. Možda je mislio da će biti lakše razgovarati s njime noću kad ga ne okružuje mnoštvo. Možda nije htio da ga drugi farizeji vide u društvu s Isusom. Ma kakav bio razlog, bitno je da je došao Gospodinu Isusu. Je si li mu TI već došao da ga prihvatiš kao svoga Spasitelja? Kad su se susreli, Gospodin Isus je vrlo iznenadio Nikodema. Rekao mu je da ako se „nanovo ne rodi”, nikad neće vidjeti ili ući u kraljevstvo Božje. Nikodem je bio vrlo zbunjen jer mu je Gospodin Isus rekao:

„Trebaš se nanovo roditi.” P:

Oboji riječi (Ivan 3,7)

/5


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Što je Isus time mislio? Rekao je Nikodemu da ne može ući u Nebo bez nove vrste života. Kao i svi mi, Nikodem je primio običan život kad se rodio kao dijete. Da bi ušao u Božje kraljevstvo, trebao se „nanovo roditi” ili „roditi odozgo”. Biblija ovaj novi život zove „vječnim životom”. P:

Odgovori s TOČNO ili NETOČNO:

Nikodem je došao Isusu po danu. Nikodem je bio dobar, strog Židov. Budući da je bio dobar, nije mu trebalo da se nanovo rodi.

/4

Biti „nanovo rođen” znači imati „vječni život”.

Ključni redak je sažetak onoga što je Isus rekao Nikodemu. Isus ga je poučio ovo: Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da umjesto toga ima život vječni.

„Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.”

P:

Pročitaj Ključni redak i nauči ga!

P: 1. 2. 3. 4.

Dopuni prazna mjesta odgovarajućim riječima. Bog je ljubio __ __ __ __ __ __ . Bog je dao __ __ __ __ __ __ __ __ __ . Tko __ __ __ __ __ __ __ u Njega, neće __ __ __ __ __ __ __ __ . Umjesto toga imat će __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

UKUPNO:

/7


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3

IME:

2. stupanj biblijske priče

PRIČA 3:

Uzeti je prohodao ČITANJE: Ivan 5,1-15

KLJUČNI REDAK: Ivan 5,24

Jednog je dana Gospodin Isus bio na dugu putovanju. Prolazio je područjem koje je bilo poznato kao Samarija. Ljudi koji su ondje živjeli nisu bili prijateljski raspoloženi prema Židovima i nisu htjeli s njima imati posla. Isus se jako umorio i sjeo je kraj zdenca da se odmori dok su njegovi učenici pošli u obližnji grad kupiti hranu. Dok je sjedio ondje, došla je neka žena noseći na glavi krčag za vodu. Došla je da zagrabi vode iz zdenca. P:

Odgovori na pitanja.

1. Kako se zvalo područje kroz koje je Isus prolazio? S __ __ __ __ __ __ __ . 2. Kamo su otišli učenici? U g __ __ __ .

/6

3.Tko je došao po vodu? Neka ž __ __ __ . „Daj mi da se napijem”, rekao joj je Isus. Ženu je uistinu iznenadilo da Židov pita nju, Samarijanku, da mu da vode! Obično Židovi nisu razgovarali sa Samarijancima! Još ju je više zbunilo kad joj je Gospodin Isus rekao da joj on može dati „žive vode”. Rekao joj je da kad bi pila od „žive vode”, nikad više ne bi ožednjela! Što li je samo time mislio?


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

P:

Popuni križaljku koristeći se sljedećim napucima.

1. Budući da je bila iz Samarije, nazvana je __________________ . 2. Isus je sjedio na ___________ .

1

3. Isus ju je pitao da mu dade ________. 4. Isprva je mislila da je običan __________ .

I 2

Z

3

V

4

O

5

R

5. Gospodin Isus se odmarao je je bio __________ .

/5

Izvor „žive vode” je Isus sam! Htio joj je reći da on nije samo običan Židov. Objasnio joj je da je on Mesija i Spasitelj kojega je Bog obećao. Kad bi vjerovala u njega, bila bi potpuno zadovoljna. U tom smislu nikad više ne bi „ožednjela”. P:

Oboji riječi. (Ivan 4,14)

„Tko pije neće nikad ožednijeti.” od vode koju ću mu ja dati, sigurno

Ubrzo su se učenici vratili. Njen razgovor s Isusom bio je završen. U svom srcu je povjerovala da je on Krist, Spasitelj. Svoj je krčag ostavila na zdencu i požurila u grad da kaže ljudima o njemu.

/5

„Dođite”, rekla je „da vidite Čovjeka koji mi je rekao sve što sam učinila. Da on nije Mesija?” Mnogo je ljudi došlo vidjeti Isusa. Što je još važnije, mnogi su iskreno povjerovali u njega. To je prvo što svatko od nas treba učiniti - prije svega vjerovati u njega, a onda drugima reći o njemu. P:

Upiši DA ili NE nakon ovih rečenica.

1. Samarijanka je vjerovala u Gospodina Isusa. 2. Bojala se bilo kome reći o njemu. 3. Napunila je svoj krčag i otišla ravno kući.

/4

4. Mnogi kojima je rekla o Isusu došli su ga vidjeti.

UKUPNO:


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3

IME:

2. stupanj biblijske priče

PRIČA 4:

Mladi bogataš ČITANJE: Marko 10,17-23

KLJUČNI REDAK: Marko 10,21

Jednog dana dok je gospodin Isus zajedno s učenicima išao putem, pritrčao mu je jedan mladić. Pao je pred Isusa na koljena i upitao ga: „Dobri Učitelju, što moram činiti da dobijem vječni život?” P:

Dopuni ove rečenice s odgovarajućim riječima iz gornjih poglavlja.

1. Mladić je bio vrlo oduševljen i revan jer je do Isusa došao __ __ __ __ __ __ . 2. Bio je pun poštovanja i ponizan jer je pao na svoja __ __ __ __ __ __ . 3. Htio je znati kako će zadobiti __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

/4

U svom odgovoru Gospodin Isus ga je podsjetio na neke Božje zakone. Često ih nazivamo „Deset Zapovijedi”. Prve četiri nas uče o našem stavu prema Bogu, a ostale o tome kako se odnosimo prema drugima. P:

Ovdje su tri. Presloži slova.

1.

Ne ijub __ __ __ __ .

2.

3.

Ne urkdai __ __ __ __ __ __ . Poštuj cao __ __ __ i ukjam __ __ __ __ __ .

1. Nemaj drugih bogova uz mene 2. Ne pravi sebi idola 3. Ne izusti imoje ime uzalud 4. Svetkuj dan gospodnji 5. Poštuj oca i majku

6. Ne ubij 7. Ne počini preljub 8. Ne ukradi 9. Ne svjedoči lažno 10. Ne poželi tuđe stvari

/4


2. stupanj

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM Mladić ih je sve vrlo dobro znao! Rekao je Isusu da ih je sve držao od djetinjstva. Ali je li ih UISTINU držao? Gospodin Isus ga je iskušao rekavši mu:-

„Idi, prodaj podaj dođi slijedi me.”

sve što imaš

siromasima .........

......

...... uzmi križ i

P:

Marko 10,21

/6

Oboji gornje riječi i donji crtež. Kad je mladić to čuo, rastužio se jer je bio vrlo bogat. Volio je svoj imetak više od svega drugog! Jednostavno nije mogao pomisliti da se odvoji od svog bogatstva! Nije bio voljan dati Gospodinu Isusu PRVO MJESTO u svom životu. Tužna se srca okrenuo i otišao. Kakva šteta da ovako revan mladić nije bio spreman slijediti Gospodina Isusa! Što je s tobom? Da li dopuštaš da nešto drugo zauzme prvo mjesto u tvom životu, ono koje bi trebao imati Gospodin Isus?

P: 1. 2. 3.

Ocjena

Izaberi točnu riječ u zagradama te ju podcrtaj. Mladić je bio vrlo (siromašan / bogat). Otišao je od Isusa (zbunjen / tužan / sretan). Za njega je novac bio (više / manje) važan od poslušnosti Gospodinu Isusu.

UKUPNO:

(upisuje voditelj)

PRIČA 1:

Komentar voditelja:

Poslati na adresu:

PRIČA 2: PRIČA 3: PRIČA 4:

Međunarodni centar za život p.p. 158 51000 Rijeka

Ukupno: Sveukupno:

2. STUPANJ C3

© Biblijsko društvo pri Međunarodnom centru za život, Primorska b.b., 51000 Rijeka Telefon: 092 286 1556, e-mail:upoznajmo.bibliju@gmail.com, www.upoznajmo-bibliju.com

/6

2 stupanj c3 textmark