Page 1

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Ovdje upisati svoje podatke: Ime i prezime: Datum rođenja:

1. stupanj biblijske priče

Adresa:

Upoznajmo Bibliju

PRIČA 1:

Zakej

Priča govori o:

prihvaćanje Gospodina Isusa.

C3

ČITANJE: Luka 19,1-10

Zakej je imao dobar posao. Skupljao je novac kojeg su svi morali plaćati kao porez. Ponekad je uzeo previše novca! Zakej je čuo za Gospodina Isusa. Htio ga je vidjeti. Budući da je bio malog rasta, nije mogao vidjeti preko glava mnoštva ljudi. Uspeo se na drvo i čekao da Isus prođe!

Dopuni ove riječi slovima. Z a __ __ j s __ u s p e o n a d __ __ o. Oboji crtež Gospodin Isus se zaustavio kod drva. Rekao je Zakeju neka brzo siđe jer će on danas boraviti u njegovoj kući! Zakej je sišao i s velikim veseljem odveo Isusa svojoj kući. Bio je to predivan dan za Zakeja!

Gospodin Isus mu je rekao: (oboji riječ)

„Spasenje je došlo ovoj kući.”

Zakej je učinio nešto još bolje od toga da je Isusa uveo u svoju kuću! On ga je prihvatio kao svog Spasitelja! Od sada će njegov život biti drukčiji - postat će pošten sakupljač poreza!

/10

1. stupanj

Voditelj:


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3 1. stupanj biblijske priče

PRIČA 2:

Nikodem

Priča govori o:

imati vječni život.

ČITANJE:

Ivan 3,1-16

Nikodem je, kao i Zakej, htio vidjeti Isusa. Jedne ga je noći pošao potražiti. Kad ga je pronašao, dugo su razgovarali. Nikodem je bio vrlo zbunjen kad mu je Gospodin Isus rekao da mu se valja „nanovo roditi” ako hoće ući u kraljevstvo Božje.

Gospodin Isus mu je rekao:

Moras se nanovo roditi

.

Ivan 3,7 Spoji točkice. Što je time mislio? Htio je da Nikodem shvati da može ući u Nebo ako ima novu vrstu života. Biblija to zove „vječni život”. Kad se pouzdajemo u Gospodina Isusa kao svojeg Spasitelja, mi smo „nanovo rođeni” i imamo „vječni život”. Gospodin Isus je zatim objasnio Nikodemu da će on (Isus) morati trpjeti i umrijeti. On je bio spreman na to zato da bismo mi imali vječni život onda kad vjerujemo u nj. Kad imamo vječni život, spremni smo za Nebo.

Kakav život primamo kad vjerujemo u Gospodina Isusa? V __ __ __ __ __ ž __ __ __ __ .

/10


Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM

Upoznajmo Bibliju C3 1. stupanj biblijske priče

PRIČA 3:

Žena iz Samarije

Priča govori o:

ljudi susreću Isusa.

ČITANJE: Ivan 4,4-30

Jednog je dana Gospodin Isus prolazio kroz zemlju zvanu Samarija. Vrlo se umorio i sjeo kod zdenca da se odmori. Tada je došla neka žena noseći krčag za vodu. Htjela je zahvatiti vode iz zdenca.

Dopuni ove riječi. Gospodin Isus je prolazio kroz S __ __ a __ __ __ u. Odmarao se kod z __ __ __ __ __. Žena je došla po v __ __ __ . Oboji crtež i nacrtaj krčag na glavi žene. Videći da je on stranac, bila je sigurna da neće htjeti razgovarati s njom. Zato se iznenadila kad je zatražio da mu dade piti! Još se više iznenadila kad joj je rekao da joj on može dati

„žive vode”. Oboji riječi. Dok su razgovarali, objasnio joj je tko je on zapravo - Krist ili Spasitelj kojega je Bog poslao s neba. Povjerovala je u njega, ostavila svoj krčag kod zdenca i požurila drugima reći o njemu. Zbog toga su mnogi došli da se susretnu s njime i mnogi od njih su povjerovali u nj. Bog želi da vjerujemo u Gospodina Isusa kao i ova žena.

/10


1. stupanj

Preuzmite bez ovoga na WWW.UPOZNAJMO-BIBLIJU.COM PRIČA 4:

Bogati mladić

Priča govori o:

Gospodin Isus na prvom mjestu.

ČITANJE: Marko 10,17-23

Jednom je jedan mladić dotrčao Gospodinu Isusu. Pao je pred njim na koljena i upitao:

„Što da učinim kako bih dobio

vječni život?” Ukrasi ove riječi.

„Znaš Božje zapovijedi, zar ne?” rekao je Isus. „Da,” odgovorio je mladić: „Držao sam ih cijeli svoj život.” „Jedna stvar ti nedostaje,” rekao je Gospodin Isus. „Prodaj sve što imaš i podaj novac siromasima, onda dođi i slijedi me.” Kad je mladić to čuo, okrenuo se i otišao žalostan u srcu! Imao je puno novca i volio ga više nego Gospodina Isusa! Njegova je velika greška bila što je dopustio da novac ima prvo mjesto u njegovu životu. Ne smijemo dopustiti da itko ili išta zauzme ono mjesto koje Gospodin Isus zaslužuje.

Stavi kvačicu (a) iza TOČNIH rečnica i križić (✗) iza NETOČNIH. 1.Mladić je znao Božje zapovijedi. 2.Imao je mnogo novca. 3.Više je volio svoj novac nego Gospodina Isusa. 4.Otišao je radostan.

/10 Ocjena

(upisuje voditelj)

Komentar voditelja:

Poslati na adresu:

PRIČA 1: PRIČA 2: PRIČA 3: PRIČA 4:

Međunarodni centar za život p.p. 158 51000 Rijeka

Ukupno: Sveukupno:

1. STUPANJ C3

© Biblijsko društvo pri Međunarodnom centru za život, Primorska b.b., 51000 Rijeka Telefon: 092 286 1556, e-mail: upoznajmo.bibliju@gmail.com, www.upoznajmo-bibliju.com

1 stupanj c3 textmark  
1 stupanj c3 textmark