Page 1

Produktliste 2018 Uponor Infra AS Frekvente produkter

v2 v1


Drens

El&tele Kabelbeskyttelse

Kveilrør

Kveilrør

Uponor 1054624 1054622 1054620 1054623

NRF 3020126 3020122 3020101 3020124

D 100/83 100/83 100/83 100/83

L 100 25 25 50

Beskrivelse TOPPSLISSET TOPPSLISSET USLISSET TOPPSLISSET

enhet M M M M

ant stk/forp 4 8 8 5

Rette lengder

*IQ fra 200-400mm Uponor 1050970 1055412 1050972 1050973 1087877 1087878 1055345 1058703 3012472 3012473 1055347 1058704 1055348 1058705

NRF 3014203 3020006 3014205 3015166 3012467 3012468 3014346 3012395 1087881 1087882 3014351 3012396 3014353 3012397

D 110/95 110/95 160/138 160/140 168/150 168/150 225/200 225/200 284/250 284/250 338/300 338/300 450/400 450/400

L 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Beskrivelse RUNDSLISSET TOPPSLISSET RUNDSLISSET TOPPSLISSET RUNDSLISSET TOPPSLISSET TOPPSLISSET RUNDSLISSET RUNDSLISSET TOPPSLISSET TOPPSLISSET RUNDSLISSET TOPPSLISSET RUNDSLISSET

enhet M M M M M M M M M M M M M M

ant stk/forp 50 50 28 28

16 16 11 11 6 6 4 4

Deler

Uponor 1054778 1054780 1054781 1053693 1053699 1051000

NRF 3020036 3020046 3014829 3020281 3014204 3020286

D 110 110 110 110 110 160

L

Beskrivelse Flexibend Flexigren Gren Skjøtemuffe Skjøtemuffe Skjøtemuffe

enhet STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 11/88 8/64 10 400 396 90

Uponor 1055253 1051596 1055252 1051595 1055204 1055258 1055257

NRF 3023807 3023805 3023894 3023803 3023826 3023844 3023827

D 50/42 50/42 50/42 50/42 110/95 110/95 110/95

L 50 50 50 50 50 50 50

Beskrivelse GRØNN GUL ORANGE RØD GRØNN GUL RØD

enhet M M M M M M M

ant stk/forp 9 9 9 9 5 5 5

Rette lengder - PP, glatte *NS2968

Uponor 1088981 1088982 1088983 1088984 1088985

NRF 3024081 3024082 3024083 3024084 3024085

D 110 110 110 160 160

NRF 3023953 3023899 3024043 3024044 3024045 3024046 3023966 3020339 3023975 3020346 3023849 3023922

D 50 50 110 110 110 110 110 110 160 160

L 6 6 6 6 6

Beskrivelse Oransje Rød Gul Oransje Rød

enhet M M M M M

ant/stk forp 50 50 50 28 28

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 10 900 150 150 84 100 50 20 28 90 2

Deler

Uponor 1054048 1050168 1054043 1054042 1054041 1054040 1050158 1050162 1050159 1050163 1003508 1053799

Beskrivelse BEND FLEXI 1,1M TERS BEND 15gr R2000 BEND 30gr R2000 BEND 90gr R2000 BEND 90gr R600 BEND FLEXI 1,5M TERS BEND FLEXI 1,5M TERS KUM 1150 TREKKETRÅD 1,062KN, 750M


Kumsystem

Kumsystem

Minikum

Minikum

T1 = Rett T2 = Kråkefot T3 = Venstre T4 = Høyre

315mm PP

Uponor 1050407 1050410 1050408 1050409 1050471 1050472 1050473 1050474 1050475 1050476 1050477 1050478

NRF 3220457 3220694 3220458 3220459 3220461 3220695 3220462 3220463 3220464 3220465 3220466 3220467

D 315/110 315/110 315/110 315/110 315/160 315/160 315/160 315/160 315/200 315/200 315/200 315/200

L

Beskrivelse T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Uponor 1086643 1086644 1086645 1086646 1086647 1086648 1086649 1086650 1086651 1086652

NRF

D

L

1054491

3220691

352/315

6

Beskrivelse RØDBRUNT M/ MUFFE

enhet

Beskrivelse

enhet STK

STK

ant stk/forp 6

Pakning for stigerør og lokk D 315

L

ant stk/forp 500

Lokk

Uponor 1050404

NRF 3220054

D 315

Beskrivelse LOKK/ENDEBUNN RB

enhet STK

NRF 3220109

D 315

L

Beskrivelse

enhet STK

Uponor 1050270 1086101 1050271

L

Beskrivelse T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4

ant stk/forp 500

NRF 3012381 3012382 3220658

D 400 400 400

L 3 6 6

Beskrivelse RØDBRUNT SORT RØDBRUNT

enhet STK STK STK

ant stk/forp

D 400

L

Beskrivelse

enhet STK

ant stk/forp 500

L

Beskrivelse SORT/ RØDBRUNT

enhet

ant stk/forp

6 6

Pakning for stigerør Uponor 1003521

NRF 2287706

Lokk

ant stk/forp

Pakning for montering av teleskoptopp (erstatter mansjett) Uponor 1054194

D 400/110 400/110 400/160 400/160 400/200 400/200 400/250 400/250 400/315 400/315

Stigerør u/muffe

Uponor

NRF 3220097

NRF 3220083 3220055 3220057 3220084 3220087 3220088 3222014 3222011 3220092 3220058

*Øvrige dimensjoner på forespørsel

Stigerør

Uponor 1054266

T1 = Rett T2 = Kråkefot T3 = Venstre T4 = Høyre

400mm PP

Uponor

NRF

D

1086349

3220062

400

STK


Kumsystem

Kumsystem

Minikum

Teleskoptopper / overdekning L-61 425mm PP

Uponor 1050411 1050414 1050412 1050413 1050479 1050480 1050481 1050482 1050483 1050484 1050485 1050486

NRF 3220468 3220469 3220471 3220472 3220473 3220474 3220475 3220476 3220477 3220478 3220479 3220481

T1 = Rett T2 = Kråkefot T3 = Venstre T4 = Høyre

D 425/110 425/110 425/110 425/110 425/160 425/160 425/160 425/160 425/200 425/200 425/200 425/200

L

D 474/425

L 6

Til minikum Passer 315 og 400 kum/stigerør

Beskrivelse T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Beskrivelse

enhet STK

ant stk/forp 4

Stigerør

Uponor 1054496

NRF 3220162

NRF 3220098

D 425

NRF 3220094 3220093

Beskrivelse enhet BASIC M/RIST STK REGULAR M/RIST STK

ant stk/forp 6 4

L-65

Til minikum Passer 315 og 400 kum/stigerør Uponor 1086915 1086916 1086917

NRF 3220489 3220696 3220491

Beskrivelse enhet BASIC M/RUNDT TETT LOKK STK REGULAR M/RUNDT TETT LOKK STK PREMIUM M/RUNDT TETT LOKK STK

ant stk/forp 5 5 5

Plastkjegle Uponor 1054465 1054466

Pakning for stigerør og lokk Uponor 1054268

Uponor 1086913 1086914

NRF 3220104 3220105

D 315 425

Beskrivelse SORT SORT

enhet STK STK

ant stk/forp

D 315 425

Beskrivelse SORT SORT

enhet STK STK

ant stk/forp

enhet STK STK STK

ant stk/forp 12 12 12

Lokk til plastkjegle L

Beskrivelse

enhet STK

ant stk/forp 200

Lokk

Uponor 1054467 1054468

NRF 3220106 3220107

L-63 Uponor 1050405

NRF 3220099

D 425

L

Beskrivelse

enhet STK

ant stk/forp

Til stake/spyle kum

Uponor 1058168 1058166 1071745

NRF 3220697 3220488 3220487

Beskrivelse BASIC M/RUNDT LOKK REGULAR M/FIRK. LOKK PREMIUM M/FIRK. LOKK


Spillvann

Kumsystem

Ultra Classic Hjelpekum (u/pakn) *110-400mm PP

SN8 Uponor

NRF

1064442

3220177

D 315/110160

Beskrivelse

enhet

HJELPEKUM

STK

D 315/110 315/110

Beskrivelse 35 L SANDFANG 75 L SANDFANG

ant stk/forp 12

Husdrenskum

Uponor 1054243 1050403

NRF 3220048 3220687

NRF 3220178 3220688 3220606 3220608 3220179

ant stk/forp 6

*Ved behov for stigerør til 160mm stake/spyle kummer benyttes std. 160mm avløpsrør med ters

D 160/110 160/160 200/110 200/160 200/200

Beskrivelse

enhet STK STK STK STK STK

ant stk/forp 25 25 22 18 15

Beskrivelse Stigerør til stake/ spylekum

enhet

ant stk/forp

Stigerør

Uponor

NRF

1059484

D

L

200

6

STK

Anboringsring

Uponor 1055304 1055305

NRF 3220131 3220132

NRF 2357385 2357389 2357395 2258613 2258617 2258619 2287069 2287071 2287072 2287073

D 110 110 110 160 160 160 200 250 315 400

L 1 3 6 1 3 6 6 6 6 6

Beskrivelse M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE M/MUFFE

enhet M M M M M M M M M M

Bend

Stake/Spyle kum

Uponor 1050522 1053660 1053661 1053662 1053663

enhet STK STK

Uponor 1056768 1056770 1056771 1056776 1056778 1056779 1059442 1060629 1060631 1060633

D 200/266 315/341

Beskrivelse enhet ANBORINGSRING STK ANBORINGSRING STK

ant stk/forp

Uponor 1071970 1071969 1050057 1050055 1050065 1050061 1071968 1053636 1050567 1050563 1053666 1050557 1053668 1050564 1050561 1050558 1050568 1050565 1053667 1050559 1050569 1050562

NRF 2357311 2357324 2357331 2357344 2357312 2357325 2357332 2258601 2258631 2258632 2258633 2258634 2357314 2258646 2258648 2258649 2258658 2258659 2357264 2357265 2357316 2357336

ant stk/forp 50 50 50 28 28 28 20 12 6 6

*110-160mm PP Øvrige PVC D 110 110 110 110 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 250 315 315 315 315 400 400

L

Beskrivelse 15gr 30gr 45gr 88gr 15gr 30gr 45gr 88gr 15gr 30gr 45gr 88gr 15gr 30gr 45gr 88gr 15gr 30gr 45gr 88gr 15gr 45gr

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 30 30 30 14 10 10 8 6 6 5 4 4 33 28 5 18 16 12 12 9 8 6


Spillvann

Spillvann

*110-160mm PP Øvrige PVC

Gren Uponor 1071971 1050068 1050069 1050572 1050575 1050579 1050573 1050577 1067807 1050574 1050578 1067808 1050583

NRF 2357309 2357341 2357342 2357364 2357365 2287022 2357367 2357368 2287076 2357372 2357373 2287076 2357382

D 110/110 160/110 160/160 200/110 200/160 200/200 250/110 250/160 250/200 315/110 315/160 315/200 400/315

L

Beskrivelse 45g 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 8 4 4 5 6 4 18 15

NRF 2357317 2258602 2258635 2258651 2287074 2287075

Uponor 1050078 1050602 1050603 1054395 1050604 1050605

10 10

L

Beskrivelse

enhet STK STK STK STK STK STK

D 110-160 160-200 200-250 250/250 315-250 400-3185

L

Beskrivelse

enhet STK STK STK TIL BETONGSPISS STK STK STK

ant stk/forp 24 16 6 30 4 12

D 110

L

Beskrivelse

enhet STK

ant stk/forp 15

D 150/160 200/200 225/200 315/300

L

Beskrivelse

enhet STK STK TIL BETONGSPISS STK TIL BETONGSPISS STK

ant stk/forp 18 6 5 9

D 160 200

L

Beskrivelse

enhet STK STK

ant stk/forp 6 32

D

L

Beskrivelse 1000ML BOKS 225gram Tube

enhet STK STK

ant stk/forp 12 20

Innstøpningsmuffe

Uponor 1054007 D 110 160 200 250 315 400

NRF 2357343 2258628 2258644 2258642 2357267 2357266

2

Dobbelmuffe Uponor 1071972 1071973 1050615 1050616 1050617 1067816

Overgang

ant stk/forp 24 12 9 36 3 5

NRF 2357421

Krympemuffe Uponor 1050584 1050585 1050587 1050588

NRF 2357338 2258622 2258638 2258655

Løpemuffe Stakeluke Uponor 1050073 1053637 1050593 1050594 1050595 1050596

NRF 2357318 2258604 2258636 2258652 2258661 2287023

D 110 160 200 250 315 400

L

D 110 160 200 250 315

L

Beskrivelse

enhet STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 26 18 9 6 3 5

enhet STK STK STK STK STK

ant stk/forp 24 10 30 6 3

Uponor 1050072 1050592

NRF 2357269 2357271 Smøremiddel

Ters Uponor 1050074 1050075 1050597 1050598 1050599

NRF 2357337 2258611 2258637 2258654 2258663

Beskrivelse

Uponor 1003502 1003501

NRF 2258708 2258706


Overvann

Pakning

Glatt SN8 utv.dim m/muffe Uponor 1062743 1062742 1062744

Korrugert Uponor 1044534 1051708

NRF 3011053 3011051 3011052

D 110 110 160

L 3 6 6

Beskrivelse

enhet M M M

ant stk/forp 50 50 28

SN8 utv.dim m/muffe NRF 3012291 3012301

D 110/95 160/140

L 6 6

Beskrivelse

enhet M M

SN8 Inv.dim Inline muffe NRF 3012466 3012421 3012422 3012471 3012469 3012425 3012426 3012427 3012428 3012429 3012431 3012433 3012336 3012436 3012286 3012439 3012442 3012443

D 168/150 225/200 225/200 284/250 284/250 338/300 338/300 450/400 450/400 560/500 560/500 684/600 902/800 902/800 1154/1000 1154/1000 1360/1200 1360/1200

NRF 3012464 3220167 3012465 3220168 3220169 2288068 3220172 3220173 3220174 3220175 3220176

D 150 200 250 300 400 400 500 600 800 1000 1200

L

D 200 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300 450 400 400 500 500 500 600 600 600 600 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200

L

Beskrivelse

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp

150 40 1 2 1 1 1 1 12

Bend ant stk/forp 50 28

IQ Korrugert

Uponor 1087876 1055332 1055333 1087880 1087879 1055334 1055335 1051716 1051717 1051718 1051719 1051721 1057760 1051746 1057761 1051749 1057762 1057763

Uponor 1087883 1055363 1087884 1055364 1051736 1050363 1051737 1051738 1051771 1051772 1051773

L 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 6 3 6 3 6 3 6

*NPM 150-800mm Beskrivelse

2,8M 2,7M 2,8M 5,8M

enhet M M M M M M M M M M M M M M M M M M

ant stk/forp 16 16 11 11 6 6 4 4 4 4 2

Uponor 1055355 1055356 1055357 1055358 1090976 1090977 1090978 1090979 1055359 1055360 1055361 1055362 1050291 1050285 1050279 1050292 1050286 1050280 1051733 1051734 1051735 1058170 1051762 1051763 1051764 1058171 1051765 1051766 1051767 1058172 1051768 1051769 1051770 1058173

NRF 3014354 3014355 3014356 3014357 3012479 3012481 3012482 3012483 3014358 3014359 3014361 3014362 3014363 3014364 3014365 3014366 3014367 3014368 3014369 3014371 3014372 3012327 3014373 3014374 3014375 3012335 3014376 3014377 3014378 3012283 3014379 3014381 3014382 3012444

Beskrivelse 15gr 30gr 45gr 90gr 15gr 30gr 45gr 90gr 15gr 30gr 45gr 90gr 15gr 30gr 45gr 15gr 30gr 45gr 15gr 30gr 45gr 90gr 15gr 30gr 45gr 90gr 15gr 30gr 45gr 90gr 15gr 31-60gr 61-90gr 90gr

4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Overvann

Gren Uponor 1055352 1055349 1090980 1056644 1055350 1051728 1050317 1050318 1050320 1054167 1051729 1050321 1050322 1050324 1054168 1058069 1058070 1051730 1051759 1051760

NRF 3014392 3014383 3012476 3014393 3014384 3014385 3012417 3012418 2258665 3014394 3014386 3012419 3014395 2357272 3012374 3012325 3014396 3014387 3014388 3014389

D 200/200 200/200 284/250 300/300 300/300 400/400 450/160 450/200 450/315 450/450 500/500 560/160 560/200 560/315 560/560 600/160 600/200 600/600 800/800 1000/1000

Overgang L

Beskrivelse 45gr 90gr 45gr 45gr 90gr 90gr 45gr T/GLATT 45gr 45gr 45gr 90gr 45gr T/GLATT 45gr 45gr 45gr 45gr 45gr 90gr 90gr 90gr

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp

1 3 3 1 2 1 2 2 1 1

1 1 1

Uponor 1056866 1056871 1090981 1090982 1056867 1056868 1056869 1056872 1056870 1058071 1050343 1050352 1054178 1050361 1050344 1050346 1050347 1050362

NRF 3014407 3014415 3012474 3012475 3014408 3014409 3014411 3014416 3014412 3014414 2287973 2287016 2288048 3014417 2287966 2287975 3014413 2288001

D 200/160 200/200 250/160 250/200 300/160 300/200 300/200 300/315 400/300 600/500 400/250 400/400 400/400 400/400 400-315 500-315 500-400 500/560

L

D 800 1000 1200

L

Beskrivelse T/SPISSENDE T/GLATT T/SPISSENDE T/SPISSENDE T/SPISSENDE T/SPISSENDE T/SPISSENDE T/GLATT T/SPISSENDE UR2 BETONG.SPISS KON SOCK BTM T/GLATT T/GLATT T/GLATT US/MM T/GLATT

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp

enhet STK STK STK

ant stk/forp

8 8 1 9 6 4 4 3

Flexseal Dobbelmuffe

Uponor 1051739 1090975 1051740 1056645 1057205 1051741

NRF 3014398 3012478 3014399 3014401 3014402 3014403

D 200 250 300 400 500 600

L

Beskrivelse

enhet STK STK STK STK STK STK

ant stk/forp 75 18 16 16 4

Løpemuffe Uponor 1057555 1090974 1057556 1051666 1050516 1057909 1058730

NRF 3012306 3012477 3012312 2287938 2287941 3012328 3012574

D 200 250 300 400 500 600 800

L

Beskrivelse

enhet STK STK STK STK STK STK STK

Uponor 1051774 1051775 1051776

ant stk/forp 75 18 1 4 1 2

NRF 3014404 3014405 3014406

Beskrivelse

Sadelgren

Uponor 1078247 1078248 1078242 1078243 1078244 1078249 1078245 1078246 1078250

NRF 3024071 3024072 3024073 3024074 3024075 3024076 3024077 3024078 3024079

D 160 160 160 160 160 200 200

Beskrivelse FOR DV RØR ID/OD 300-450 FOR DV RØR ID/OD 500-800 FOR GLATTE RØR OD 200 FOR GLATTE RØR OD 250 FOR GLATTE RØR OD 315 FOR DV RØR ID/OD 800-1200 FOR GLATTE RØR OD 400 VERKTØY FOR GLATTE RØR VERKTØY FOR KORR. RØR

enhet STK STK STK STK STK STK STK STK STK


Overvann

Trykkrør på kveil

Weholite

300 - 3500mm PE80 PN12,5 SDR11 Blå stripe

300mm - 2400mm - SN2-SN8 3000mm - 3500mm - SN2-SN4 Skjøtemetoder : muffe, gjenger, Z-fug, flexseal, sveis Priser på forespørsel

Overvannskum - 1000mm

Dim 1000mm med eller uten innløp/utløp 2 Høyder: 1,5 og 2 Meter (Kan kappes etter behov) Priser på forespørsel

Uponor 1051814 1051819 1051829 1051845 1051830 1051815 1051820 1055521 1051816 1051821 1051831 1055523 1051817 1051822 1051832 1051842 1051846 1051818 1051823 1051833 1055516 1051843 1051847 1051824 1051834 1055517 1051844 1051848 1051825 1051835 1055519 1051826 1051836 1051827 1055512 1051837 1051828 1051838

NRF 2397666 2397668 2397664 2397777 2397672 2397673 2397676 2397674 2397637 2397639 2397636 2397638 2397614 2397617 2397609 2397612 2397616 2397656 2397658 2397653 2397654 2397655 2397657 2397683 2397678 2397679 2397681 2397682 2397792 2397788 2397791 2397801 2397799 2397808 2397811 2397807 2397602 2397601

D 16/2,0 16/2,0 16/2,0 16/2,0 20/2,0 20/2,0 20/2,0 20/2,0 25/2,3 25/2,3 25/2,3 25/2,3 32/3,2 32/3,2 32/3,2 32/3,2 32/3,2 40/3,7 40/3,7 40/3,7 40/3,7 40/3,7 40/3,7 50/4,6 50/4,6 50/4,6 50/4,6 50/4,6 63/5,8 63/5,8 63/5,8 75/6,8 75/6,8 90/8,2 90/8,2 90/8,2 110/10 110/10

L 25 50 100 300 100 25 50 300 25 50 100 300 25 50 100 200 300 25 50 100 150 200 300 50 100 150 200 300 50 100 150 50 100 50 75 100 50 100

Beskrivelse PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5 PN12,5

enhet M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

ant stk/forp

*Vi leverer også trykkrør i rette lengder, med og uten kappe. Ta kontakt for priser og leveringstid.

15 15 10 12 15 1 15 15 15 8 15 16 12 7 7 15 15 10 7 5 5 14 7 5 3 3


Kontakt oss

Uponor Infra 360° Prosjektservice

Bjørn Arve Sømhovd Daglig leder Mobil +47 95 04 28 72 bjorn.somhovd@uponor.com

Uponor Infra 360° Prosjekt Service leverer alt fra skreddersydde produkter til nøkkelferdige løsninger på global skala.

Robert Osvaldsen Salgssjef Distrikstleder - Vestfold, Telemark og Agder Mobil +47 90 63 55 32 robert.osvaldsen@uponor.com Sturla Ølstøren Distriktsleder – Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Mobil +47 95 21 56 72 sturla.olstoren@uponor.com Kenneth Gjenga Distriktsleder - Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold Mobil +47 90 91 15 19 kenneth.gjenga@uponor.com Frank Jakobsen Distriktsleder – Sogn & Fjordane, Hordaland og Rogaland Mobil +47 46 88 78 82 frank.jakobsen@uponor.com Geir-Are Berg Key Account Manager DSS Mobil: +47 90 87 13 85 geir-are.berg@uponor.com

-Utforming og beregninger -Skreddersydde produkter -Teknisk støtte -Feltservice -Prosjektledelse

Steinar Roos Prosjektansvarlig / Innesalg Mobil: +47 90 85 19 10 steinar.roos@uponor.com Simen Holen Lønstad Teknisk salg, Ventilasjon og Renseløsninger Mobil: +47 90 25 50 89 simenholen.lonstad@uponor.com

For mer informasjon ta kontakt med en av våre selgere.

Lena Forsberg Kundeservice Tlf: +46 33 17 25 24 lena.hellstrom@uponor.com Andreas Kinck Mathisen Salgskontroller Tlf: 48 05 67 65 andreask.mathisen@uponor.com


Uponor Infra AS 1540 Vestby T 64 95 66 00

v1-2018

www.uponor.no/infra

Frekvente produkter v1 2018 web  

https://www.uponor.no/-/media/country-specific/norway-infra/download-centre/sortiment-og-prisliste/frekvente-produkter-v1-2018-web.pdf?v=76a...

Frekvente produkter v1 2018 web  

https://www.uponor.no/-/media/country-specific/norway-infra/download-centre/sortiment-og-prisliste/frekvente-produkter-v1-2018-web.pdf?v=76a...