Page 1

IM_FOLD-OUT_CONTROLEUR_R12-12A.mif Page 1 Jeudi, 8. février 2007 10:36 10

Tekniske data Generelt ■ IP: IP30 (IP: grad av ikke-tilgjengelighet til aktive deler av produktet og grad av ikke-tilgjengelighet av vann) ■ Maks omgivelses-RF (relativ fuktighet): 95% maks ved 20°C. Termostat ■ CE-merking: - Lavspenningstester: EN 60730-1* og EN 60730-2-9*** - EMK-tester (elektromagnetisk kompatibilitet): EN 60730-1 og EN 301-489-3 - ERM-tester (elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrum): EN 300 220-3 ■ Godkjennelse og sertifisering: - KNX: Konnex godkjennelse og sertifisering ■ Strømforsyning: 2 x AAA 1,5 V-alkalibatterier ■ Spenning:2.2 V til 3.6 V ■ Driftstemperatur: 0°C til +45°C ■ Lagringstemperatur: -10°C til +65°C ■ Radiofrekvens: 868.3 MHz ■ Senderens koblingsforhold: 1% Manøverpanel ■ CE-merking: - Lavspenningstester: EN 60730-1 and EN 60730-2-1 - EMK-tester: EN 60730-1 ■ Strømforsyning: 11VDC ±10% fra sentralenhet ■ Driftstemperatur: 0°C til +55°C ■ Lagringstemperatur: -20°C til +70°C ■ Forbruk: 1W maks

Kan brukes i hele Europa

0682

Samsvarserklæring: Vi erklærer herved under eget ansvar at produktene som disse instruksjonene gjelder for, tilfredsstiller alle viktige krav tilknyttet R&TTE 1999/5/CE-direktivet datert mars 1999.

Antenne ■ Strømforsyning: 11VDC ±10% fra sentralenhet ■ Forbruk: << 1W ■ Radiofrekvens: 868.3 MHz ■ Senderens koblingsforhold: 1% ■ Mottakerklasse: 2

Sentralenhet ■ CE-merking: - Lavspenningstester: EN 60730-1* og EN 60730-2-1** - EMK-tester: EN 60730-1 og EN 301-489-3 - ERM-tester: EN 300 220-3 ■ Strømforsyning: 230VAC +10/-15% 50Hz ■ Driftstemperatur: 0°C til +55°C ■ Lagringstemperatur: -20°C til +70°C ■ Forbruk: 70 W ved full lading maks ■ Pumpereleuttak: 230VAC +10%/-15%, 250VAC µ 2A max ■ Innløp for varme/kjøling: Kun tørrkontakt ■ Ventilutløp: 24VDC ±10%, 436 mA maks per utgang 1 og 2 24VDC ±10%, 218 mA maks per utgang 3 til 12 ■ Strømforsyningskobling: EU - 1 m kabel med plugg, forhåndsmontert ■ Pumpekobling: ledninger 1,5 mm² maks ■ Tilkobling for varme/kjøling: ledninger 1,5 mm² maks * EN 60730-1 "Automatisk elektrisk styring for husholdnings bruk" ** EN 60730-2-1 "Særskilte krav for Elektroniske Styringer av Elektroniske Husholdningsapparater" ***EN 60730-2-9 "Spesifik standard for utstyr til varme sensitiv regulering"

Beskrivelse

Ref.

1

Terminalblokk for tilkobling av antenne og forlengelser

2

Manøverpanel TJ 9-kobling

3

Trykknapp og LED fra 01 til 12 for kanalregistrering

4

Testtrykknapp og LED

5

Hurtigkoblinger for aktuatorene

6

Kontakt for tilkobling av datanøkkelen

7

Nettstrøm-LED

8

230VAC 50Hz avdeling - Pumpe

Bruk av hurtigkoblinger:

1

Trykk med en tynn skrutrekker uten å dreie på den hvite knappen på klemmen for å sette inn eller ta ut en tråd

2

Sett en tråd inn i hurtigkoblingen

3

Fjern skrutrekken fra den hvite knappen

4

Legg kabelen i sporet for å blokkere den i sikret posisjon

5

Skru fast klemmen for å feste antennekabel og/eller forlengelse

Uponor Control System


IM_FOLD-OUT_CONTROLEUR_R12-12A.mif Page 2 Jeudi, 8. février 2007 10:36 10

Installasjonsrapport

alternativ:

sentralenhetens nummer

sentralenhetens nummer

Kanaler

Kanaler

Rominnstillinger

Rominnstillinger

#2

#1 Gulvføler Ja Pumpe

Nei

Gulvføler

Rele

Ja

24V

Nei

230V

#3

Ja Pumpe

Nei

Gulvføler Ja Pumpe

2

Nei

Varme i undergulv

Bld old ufh tekniske data og installasjonsrapport  
Bld old ufh tekniske data og installasjonsrapport  

https://www.uponor.no/-/media/country-specific/norway-bld/download-centre/archive/bld_archive/bld_old_ufh_tekniske-data-og-installasjonsrapp...