Page 1

NL

Antwoordfax voor registratie van Uponor persgereedschappen

FORMULIER Faxen naar: +31 (0) 26-445 93 73

Dit formulier dient voor de registratie van de Uponor UPP1 persbekken ten behoeve van de Uponor persmachines UP 110/UP 75/UP 75 EL en de Uponor KSP0 persbekken ten behoeve van de Uponor persmachine Mini 32/Mini2. Alvorens met de installatiewerkzaamheden aan te vangen, verzoeken wij u deze fax volledig en goed leesbaar ingevuld naar het bovengenoemde faxnummer te retourneren. Ongeregistreerde Uponor persgereedschappen mogen niet worden gebruikt. Afzender of firmastempel

Ontvanger: Nathan Import/Export BV Postbus 1008 6920 BA Duiven T +31 (0) 26-445 98 45 F +31 (0) 26-445 93 73 W www.nathan.nl E info@nathan.nl

Firmanaam: Contactpersoon: Straat: Postcode, Plaats: Telefoon, Fax: E-mail: Het persen van de Uponor GAS persfittingen met de Uponor GAS MLC leiding mag uitsluitend plaatsvinden met de voor de gasinstallatie toegelaten, geregistreerde, gekenmerkte en aan regelmatige onderhoudsbeurten onderworpen Uponor persmachines UP 110/UP 75/UP 75 EL en Mini 32/Mini2 en Uponor UPP1/KSP0 persbekken. Persmachines en persbekken van andere fabrikanten mogen niet worden gebruikt. De technische documentatie “Technische handleiding Uponor GAS meerlagenleidingsysteem" moet voor het gebruik, de projectering, verwerking, installatie en uitvoering van de stabiliteits-, dichtheids- en initiële inbedrijfnametesten van het Uponor gassysteem in acht worden genomen.

Nr.

Uponor GAS Persbekken UPP1/KSP0

Afmeting

Uponor persbekken UPP1 voor Uponor persmachine UP 110/UP 75/UP 75 EL

Seriennummer

Uponor persbekken KSP0 voor Uponor persmachine Mini 32/Mini2

U32

3203 G12345 11 12 1 10 05 2 9 04 c 02 3 8 03 4 7 6 5

1

UPP1 voor UP110/UP75/UP75 EL

_

_

_

_

_

_

_

2

UPP1 voor UP110/UP75/UP75 EL

_

_

_

_

_

_

_

3

UPP1 voor UP110/UP75/UP75 EL

_

_

_

_

_

_

_

4

KSP0 voor Mini 32/Mini2

_

_

_

_

_

_

_

5

KSP0 voor Mini 32/Mini2

_

_

_

_

_

_

_

6

KSP0 voor Mini 32/Mini2

_

_

_

_

_

_

_

Afmeting

11 12 1 10 05 2 9 04 c 02 3 8 03 4 7 6 5

Seriennummer

Afmeting

Datum

Seriennummer

Voorwaarden voor de registratie van de Uponor persmachines UP 110, UP 75, UP 75 EL, Mini 32, Mini2

De Uponor persmachines moeten technisch probleemloos functioneren en vrij zijn van visuele beschadigingen. Persmachines met nietdichte hydraulica en/of olieverlies of met abnormale geluiden tijdens het persproces mogen nooit voor de installatie worden gebruikt.

Nieuwe dan wel zo goed als nieuwe Uponor persmachines UP 110, UP 75, UP 75 EL, Mini 32, Mini2

Bestaande Uponor persmachines, ouder dan 1 jaar met jaarlijkse inspectie dan wel onderhoudsbeurt

Voorwaarde:

De Uponor persmachines mogen niet ouder zijn dan 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Wij verzoeken u bij de antwoordfax een kopie van de betreffende aankoopkwitantie inclusief het kwaliteitscertificaat van de betreffende machine mee te sturen, anders kan de persmachine niet worden geregistreerd. De Uponor persmachines moeten uiterlijk een jaar na de aankoopdatum dan wel bij het gaan branden van de onderhoudslamp, voor de volgende onderhoudsbeurt te worden aangeboden.

De laatste inspectie dan wel het laatste onderhoud van de Uponor persmachine is niet langer dan een jaar geleden. De vermelde Uponor persmachines moeten uiterlijk een jaar na de inspectie dan wel het onderhoud bij het gaan branden van de onderhoudslamp voor de volgende onderhoudsbeurt worden aangeboden.

Persmachine (Noodzakelijke gegevens voor de registratie):

Machinenr. (zie typeplaatje)

Plaats, datum

Koopdatum (zie kwitantie of garantiebewijs)

Machinetype UP 110 | UP 75 | UP 75 EL | Mini 32 | Mini2

Datum van de laatste onderhoudsbeurt

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Handtekening, stempel

Met de ondertekening wordt bevestigd, dat alle informatie correct en volledig is. Het ingevulde faxformulier en de verzendbevestiging moeten worden bewaard en dienen op verzoek te worden overhandigd. De gegevens worden digitaal vastgelegd ten behoeve van de registratie en aan de servicedienst doorgegeven.

Uponor od antwoordfax registratie persgereedschappen nl 2015  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/download-centre/05_forms/nl/uponor_od_antwoordfax_registratie_persgereedschappen...

Uponor od antwoordfax registratie persgereedschappen nl 2015  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/download-centre/05_forms/nl/uponor_od_antwoordfax_registratie_persgereedschappen...