Page 1

Neem geen risico – op deze wijze verkrijgt u de Uponor-aansprakelijkheidsverklaring Benut de mogelijkheid om voor uw bouwproject een garantie tot 10 jaar op de gebruikte Uponor-producten te verkrijgen. Om voor de Uponor-aansprakelijkheidsverklaring in aanmerking te kunnen komen, moet worden aangetoond dat alle Uponor-producten volgens de overeenkomstige montagehandleidingen en onder naleving van de desbetreffende wetten, verordeningen, de erkende technische voorschriften alsmede door een vakkundig installatiebedrijf zijn geïnstalleerd.

Wilt u voor de 10-jarige Uponor-aansprakelijkheidsverklaring in aanmerking komen? Dan is dit heel eenvoudig: 1. U bent een vakkundig installatiebedrijf en hebt de desbetreffende installatie gemonteerd waarvoor een aansprakelijkheidsverklaring opgesteld moet worden. 2. De inbouw van de producten heeft niet langer dan 3 maanden geleden plaatsgevonden en de gebruikte materialen zijn bij de inbouw niet ouder dan 6 maanden. 3. “Registratie voor aansprakelijkheidsverklaring” compleet invullen, van uw firmastempel voorzien, ondertekenen en naar Uponor faxen.

faxnr.: +49 9521/690-9945

??????? – 12/2008 – Wijzigingen voorbehouden

4. Binnen enkele werkdagen ontvangt u per post de originele Uponor aansprakelijkheidsverklaring

Houd er rekening mee dat er geen aansprakelijkheidsverklaring kan worden afgegeven voor afzonderlijke componenten. Wanneer er bijvoorbeeld binnen een installatie Uponor-producten met producten van derden worden verwerkt dan wel vermengd, kan er geen aansprakelijkheidsverklaring worden afgegeven ofwel verliest deze achteraf haar geldigheid.


Registratie voor aansprakelijkheidsverklaring antwoordfax +49 9521/690-9945 Bouwproject*

Naam / object

Straat

Postcode / plaats

Installateur*

Firma

Straat

Postcode / plaats

Ontwerper

Firma

Postcode + plaats

Architect

Firma

Postcode + plaats

Groothandelaar Firma

Postcode + plaats

Aard van het object* Woning (eengezinswoning) Woning (meergezinswoning) Wooncomplex Kantoor / administratief gebouw Openbaar gebouw Winkel / bedrijf Speciaal gebouw _____________

School Kleuterschool Bank Sporthal Ziekenhuis Praktijk

Syste(e)m(en)*

Bejaardentehuis Industriehal Kerk Horeca Museum Zwembad

Hoeveelheid

Gelieve te vermelden voor welk systeem de aansprakelijkheidsverklaring moet worden afgegeven.

Vereiste bewijzen (min. 1)* Leidingcode (2 stuks) Kopie van de factuur

??????? – 12/2008 – Wijzigingen voorbehouden

Installatie en inbedrijfstelling* Installatie voltooid

op

Druktest uitgevoerd*

op

Zonder gebreken

Automatische verwarming uitgevoerd

op

Zonder gebreken

Installatie overeenkomstig de ontwerpgegevens, montage- en bedieningshandleidingen geïnstalleerd, getest en in bedrijf genomen.

Handtekening en stempel van het vakkundige bedrijf * Verplichte velden Uponor GmbH • Industriestraße 56 • 97437 Haßfurt/Germany • T +49 (0)9521 690-0 • W www.uponor.de

Uponor aansprakelijkheidsverklaring  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/services-local/uponor_aansprakelijkheidsverklaring.pdf

Uponor aansprakelijkheidsverklaring  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/services-local/uponor_aansprakelijkheidsverklaring.pdf