Page 1

Uponor Minitec DE IDE ALE VLOERVERWARMING VOOR R E N O V AT I E Z O N D E R B R E E K W E R K


Groots in kleine afmetingen LAGE ELEMENTHOOGTE, SNELLE REGELING

Snelle installatie, korte opwarm­ tijden: het Uponor Minitec reno­ vatiesysteem biedt veel voordelen. Het Uponor Minitec folie-element kan voor de bevestiging van de Uponor Minitec Comfort Pipe leiding eenvoudig op de reeds aanwezige dekvloer, houten vloer of tegelvloer worden aangebracht. Door de geringe elementhoogte van ongeveer één centimeter is het systeem bij uitstek geschikt voor renovatie.

zorgen deze gaten ervoor dat de egalisatiemassa goed in de platen loopt en zich direct met de onder­ grond verbindt. Bovendien is de achterzijde van het element voor­ zien van een lijmlaag, zodat er ook tijdens de montage een vaste ver­ binding tussen de ondergrond en het systeem ontstaat. Voor een zekere afdichting aan de wand zorgt de zelfklevende randisolatie­ strook met L-profiel. De egalisatielaag wordt tot net boven de noppen aangebracht, zodat er een montagehoogte van slechts 15 mm ontstaat. Na een korte droogperiode kan de

Op gelijke afstanden bevinden zich ingestanste gaten in de noppen en in de tussenruimtes. Na het installeren van de leiding

Geringe elementhoogte van slechts één centimeter

gewenste vloerafwerking meteen daarop worden aangebracht. Door­ dat de vloerafwerking zich direct op de leidingen bevindt, worden korte opwarmtijden en daardoor een snelle regeling bij lage water­ temperaturen bereikt.

1 Uponor randisolatiestrook 2 Uponor folie-element 3 Uponor Minitec Comfort Pipe

D2

9,9 x 1,1 mm

A Bestaande dekvloer met de daaronder

liggende warmte- en contactgeluidisolatie

D1

A1 Tegelvloer A2 Houten vloer

D

B Grondlaag van de voorbereide ondergrond C Zelfverlopende egalisatiemassa

C C1

1 3

C1 Extra egalisatielaag bij een houten vloer D Parket met parketlijm D1 Tegelvloer met tegellijm en voegmortel

2

D2 Vloerbedekking met tapijtlijm

A2

A1

B

A

2


Minimale hoogte – maximaal comfort S N E L G E Ï N S TA L L E E R D , S N E L B E G A A N B A A R

Hoogte van het folie-element

Uponor Minitec Comfort Pipe – 90°-installatie

Uponor Minitec Comfort Pipe – 45°-installatie

Praktische eenmansmontage van de Uponor Minitec Comfort Pipe leidingen

Eenvoudige installatie van het Uponor folie-element

Korte opwarmtijden door dunne egalisatielaag

Uponor Minitec overtuigt door lage montagekosten en enorm veel wooncomfort.

de egalisatielaag kan het folie-­ element worden geplaatst.

verbinding met de voorbehandelde ondergrond gewaarborgd. De beste basis voor de aan­sluitende afwerking met tegels, ­parket of laminaat.

De stabiele Uponor folie-elementen zijn direct beloopbaar en garande­ ren een snelle en kostenbesparende installatie van de Uponor Minitec Comfort Pipe leidingen middels een eenvoudige eenmansmontage. De folie-elementen zijn bruikbaar voor alle ruimtegeometrieën en hoeven niet precies tegen de rand te wor­ den gelegd. Deurovergangen met compensatie-elementen zijn boven­ dien niet noodzakelijk. Wanneer Uponor Minitec op oude houten vloeren wordt gelegd, dan dient vooraf een egalisatielaag van tenminste 5 mm te worden aange­ bracht. Installatie is ook mogelijk op gietasfalt. Na het aanbrengen van

De flexibele Uponor Minitec Comfort Pipe leidingen in de afmetingen 9,9 x 1,1 mm zijn geschikt voor 90°- en 45°-installa­ tie. De leidingen zijn snel en een­ voudig door één persoon in het Uponor Minitec folie-element te bevestigen. Dankzij de noppen, worden de lei­ dingen automatisch correct conform de normen gemonteerd. De 45°-installatie gebeurt direct in de speciaal gevormde noppen. De egalisatielaag wordt bij de ­folie-elementen tot net boven de noppen aangebracht, zodat er een montage­hoogte van slechts 15 mm ontstaat. Door de gaten is een vaste

Uw voordeel: Ideaal voor latere inbouw bij renovaties Direct op dekvloer of tegelvloer aan te brengen Geringe elementhoogte van ongeveer één centimeter Minimale montagekosten met folie-element en leiding Begaanbare folie-elementen Korte opwarmtijden Lage verwarmingswater­ temperaturen Directe aansluiting op bestaande systemen mogelijk

3


Uponor Minitec: in alle opzichten flexibel E E N V O U D I G U I T T E B R E I D E N , E E N V O U D I G T E V E R VA N G E N Of u Uponor Minitec vloerverwar­ ming nu inzet als hoofdverwarming of ter aanvulling op radiatoren, Minitec vormt de ideale oplossing voor renovatie van woningen en appartementen. Bij een complete vervanging dient men rekening te houden met de eisen ten aanzien van de isolatie binnen het Nederlandse Bouw­ besluit. Om een voldoende dekking van de warmtevraag te bereiken, dienen de maximale capaciteiten van Uponor Minitec in acht te ­worden genomen.

Doorsnede van een vloerconstructie met Minitec

ti = 20 °C

tHm = 30 °C

q = 70,4 W/m2

27,5 28,5

26,5

26 20

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

20 19 18 17 16 15 14 13 12

Groot regelcomfort voor kleine oppervlakken De combinatie doet het hem: de ­Uponor Fluvia T Push-12 pomp­ groep maakt een snelle installatie in bestaande radiatorverwarmingsnet­ ten en een energie efficiënte rege­ ling van de oppervlakteverwarming via het geïntegreerde thermostaat­ ventiel mogelijk.

Temperatuurverloop bij de vloerconstructie met Minitec

Regelgedrag van Minitec: snelle regeling door geringe opbouw

4

Radiatorsysteem

Aansluiting van de vloerverwarming


Eenvoudig monteren, flexibel ontwerpen, comfortabel wonen H I E R H E B B E N I N S TA L L AT E U R S , O N T W E R P E R S , A R C H I T E C T E N E N O P D R A C H T G E V E R S P R O F I J T VA N

Niet alleen de elementen, ook de egalisatielaag heeft een minimale opbouwhoogte, waardoor korte droogtijden kunnen worden bereikt. Andere overtuigende voordelen zijn de snelle en nette installatie, de goede be­gaanbaarheid van het folie-element en de flexibele 90° en 45° leidinginstallatie met de Minitec Comfort Pipe. Ook de toepasbaarheid bij alle ruimtegeometrieën en de eenvoudige opslag zijn voor iedere vakman onontbeerlijk. De geringe elementhoogte van ongeveer één centimeter, de inzetbaar­ heid van de vloer voor verwarming en desgewenst het behouden van het bestaande verwarmingssysteem geven ontwerpers en architecten maximale creatieve vrijheid. Het systeem kan het bestaande verwarmingssysteem ­aanvullen of geheel vervangen. Uponor Minitec is hiermee bij uitstek ­geschikt voor renovatie van woningen en appartementen, zelfs tot een draagvermogen van 5,0 kN/m2*. De mogelijkheid om Uponor Minitec direct op de reeds aanwezige dekvloer aan te brengen, betekent een aanzienlijke verlaging van de montagekosten. Bovendien worden door de dunne egalisatielaag korte opwarmingstijden bereikt. Dat maakt een snelle regeling bij lage watertemperaturen mogelijk Hiermee wordt zowel tijdens als na de montage aanzienlijk bespaard op tijd en geld!

* De ondergrond (dekvloer, isolatie, vloer) moet geschikt zijn voor deze belasting.

5


Efficiënte regeltechniek voor de oppervlakteverwarming/-koeling

Innovatieve regelsystemen n

le

n

ge

lij

Vo e

ken

A

anpasse

Ve

r

Regelcircuit voor ruimtecomfort

Draadloze of bedrade ruimtetemperatuurregeling

Waar anderen stoppen, gaan wij ­verder. Want alleen een op elkaar afgestemd systeem van kwaliteits­ componenten kan in de praktijk functioneren, zowel bij de montage als tijdens het latere functioneren van de installatie. Om die reden ontwikkelt Uponor niet alleen afzonderlijke componen­ ten, maar vervaardigt daaruit com­ plete oplossingen voor de verwar­ ming en koeling van gebouwen via vloer, wand en plafond.

Daartoe behoort ook een uitgebreid aanbod aan regeltechniek: van ­thermostaten en regelmodules tot en met verwarmingscircuitverdelers en -kasten. De innovatieve Uponor Smatrix regelsystemen zorgen, in combinatie met Uponor vloerver­ warming en -koeling, het hele jaar door voor comfortabele ruimtetem­ peraturen en optimale tevredenheid bij de gebruiker.

De Uponor ruimtetemperatuur­ regelingen bieden een componenten­assortiment aan, dat voor de meest uiteenlopende eisen passend kan worden samengesteld. Daarmee kunnen de temperaturen van de afzonderlijke ruimten of ook van grotere zones comfortabel worden geregeld. Ongeacht of het gaat om bedrade 24V dan wel 230V varianten of een eenvoudig naderhand aan te brengen draad­ loze versie. Uponor Smatrix omvat alle componenten voor een energiebesparende en comfortabele regeling van de Uponor oppervlakteverwarming/-koeling.

Passend in iedere situatie Uponor staat met de passende ruimte­ temperatuurregeling voor uw speciaal toepassingsgeval in de woning- en objectbouw voor u klaar. Zowel voor de nieuwbouw alsook voor uitbreiding of renovatie.

6


Uponor Smatrix – meer comfort met minder energie

de exact benodigde energiebe­ hoefte te waarborgen. Zelfs bij ­vervanging van uw vloerbedekking reageert de automatische afstelling snel en zorgt voor het beste com­ fort bij optimale energiebenutting.

Automatische inregeling: ­temperatuurregeling, die zich continu zelf optimaliseert De automatische inregeling contro­ leert onafgebroken de temperatuur­ omstandigheden binnen en buiten een gebouw en zorgt ervoor dat door intelligente besturing alleen de hoe­ veelheid energie die op een bepaald moment nodig is, wordt ingezet.

Normaal gesproken vereist opper­ vlakteverwarming- en koeling ten minste één initiële, hydraulische inregeling om de installatie ­energie-geoptimaliseerd in te ­stellen. Smatrix met automatische inregeling voert deze eenmalige procedure automatisch uit, en zelfs meer dan dat: ieder afzonderlijk verwarmingscircuit wordt regelmatig opnieuw berekend en ingesteld om

Uponor Smatrix regeltechniek maakt handmatige inregeling ­overbodig °C 22 21 20

17 16

Kortom: Smatrix staat met de auto­ matische inregeling dag en nacht ter beschikking voor een optimale en intelligente warmtedistributie.

Uw voordeel Energiebesparing: – tot 6% in vergelijking met andere binnentemperatuur­ regelingen – tot 12% in vergelijking met niet-ingeregelde systemen – tot 20% in vergelijking met niet-ingeregelde systemen zonder ruimtetemperatuur­ regeling Meer ruimtecomfort zonder handmatige inregeling

19 18

Ook tijdens renovatie van bestaande, oudere installaties worden zo ­comfort en energieverbruik merk­ baar verbeterd. Daarbij verhoogt Uponor Smatrix de efficiency ook wanneer u geen nauwkeurige infor­ matie over de bestaande installatie heeft, omdat bijvoorbeeld de docu­ mentatie niet meer beschikbaar is.

Handmatige inregeling Automatische inregeling Gewenste waarde Tijd

Volautomatisch, 24 uur per dag Reageert tot 25% sneller Aanpassing verhoogt de ­efficiency van bestaande ­installaties

Terwijl de handmatige, hydraulische inregeling alleen maar met de uitgangsomstandig­ heden rekening houdt, past de automatische inregeling de temperatuur doorlopend aan iedere verandering in het systeem of in de ruimte aan, zonder nieuwe berekeningen en instellingen. U bespaart tijd, energie en kosten en u krijgt een optimaal ruimtecomfort.

7


Nathan Systems BV Postbus 90 6900 AB Zevenaar Nederland T +31 (0)26-445 98 45 F +31 (0)26-445 93 73 W www.nathan.nl E info@nathan.nl

Nathan Systems NV/SA Lozenberg 4 1932 Zaventem BelgiĂŤ T +32 (0)2 721 15 70 F +32 (0)2 725 35 53 W www.nathan.be E info@nathan.be

W www.uponor.nl E info.nl@uponor.com

W www.uponor.be E info.be@uponor.com

1023085 – 07/2015 TL_Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

www.uponor.com

Profile for uponornl

Uponor sf minitec nl 1023085 201507  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/download-centre/01-salesfolder/nl-benl/uponor-sf-minitec-nl-1023085-201507.pdf?v...

Uponor sf minitec nl 1023085 201507  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/download-centre/01-salesfolder/nl-benl/uponor-sf-minitec-nl-1023085-201507.pdf?v...

Profile for uponornl