Page 1

V ER WA R MEN/ KO EL EN BE TONAC TIVERING CONTEC

Voordelig verwarmen en koelen – betonactivering voor kantooren bedrijfsoppervlakken


Uponor Contec: de efficiënte oplossing Met Uponor Contec benut u de opslagcapaciteit van betonvloeren voor verwarmen of koelen van grote bedrijfsgebouwen zoals bijvoorbeeld kantoor- en overheidsgebouwen. Dat spaart kosten.

Behaaglijk klimaat tegen lage kosten

Dag

Nacht

Overdag neemt de voorgekoelde vloer de in de ruimte aanwezige warmte op en slaat die op.

`s Nachts voert het in het Contec systeem circulerende water de warmte uit de vloer af.

De trend gaat naar milieusparend bouwen. Geen wonder: ecologische concepten blijken immers de meest economische te zijn en dat niet vanwege de hoge energieprijzen en verscherpte eisen van de wetgever aan isolatie. Er is een vergunning nodig voor klimaatbehandelingsmaatregelen. Goed dat innovatieve, hoog ontwikkelde bouwtechnologieën intelligente oplossingen aanbrengen. In het geval van betonactivering kan daarbij ten opzichte van conventionele klimaatinstallaties tot de helft van de investerings- en bedrijfskosten worden bespaard. Wie kostenbesparend wil bouwen en tevens het milieu wil ontzien, dient met de volgende factoren rekening te houden: zeer goede isolatie, selectief isolerende vensters, warmteterugwinning, zonnecollectors, warmtepompen, buitenlucht, bodemkoeling en de massakoppeling van het ruimteklimaat. Uponor Contec houdt met deze factoren rekening.

Koelmethoden

Grondwater

Nachtlucht

Bodem

Koelaggregaat

Beton – eerst activeren, dan profiteren Mantelbuis

Uponor Contec is een baanbrekend systeem voor de verdeling van energie in gebouwen. Daarmee benut u de opslagcapaciteit van de betonvloeren. Nachtlucht- dan wel bodemkoelenergie of lagetemperatuurverwarmingsenergie kan met weinig kosten in de betonvloeren worden toegevoerd. De geactiveerde vloeren nemen tijdens de benuttingstijd van de ruimte warmte op en koelen zodoende de ruimte. In de overige tijd geven zij de warmte weer af. Wanneer overdag hoge temperaturen heersen, 2

ontstaan de grootste belastingen voor het systeem. De koelende vloer laat het comfort temperatuurgebied tussen 21° en 26 °C zakken. Aangezien water de verwarmings- en koeltemperatuur betrouwbaar transporteert, nemen de temperaturen niet toe. Water om te verwarmen en te koelen, lucht alleen om te ventileren – het energiebesparingsbeginsel komt tot zijn recht.

Diffusiefolie

Drievoudig veilig: betonactivering met de Uponor Velta PE-Xa leiding

Basisleiding van hoge druk vernet polyethyleen PE-Xa volgens procédé Engel


Betonactivering makkelijk gemaakt

U ziet niet wat u zult voelen

De montage van de watervoerende leidingen gebeurt op een eenvoudige manier: Uponor Contec wordt via in de fabriek geprefabriceerde modulen samen met de op de bouw vervaardigde wapening in de betonvloer aangebracht. Eenvoudig, praktisch en veilig. Het ruwe bedrijf op de bouwplaats, met name tijdens de ruwbouwfase en de gebruiksduur van tientallen jaren vereist een bijzonder sterk leidingmateriaal. Ook bij Uponor Contec wordt daarom de veelvuldig beproefde Uponor Velta PE-Xa vloerverwarmingsleiding volgens procédé Engel toegepast. Het basismateriaal is slag- en kerfslagbestendig en bijzonder scheurvast. De vernetting van het materiaal verbetert deze voordelen nog, vooral de vormvastheid, de ongevoeligheid voor spanningscheurvorming en warmteverouderingsbestendigheid. Hieruit resulteert een goede reactiekracht. Juist bij de integratie in betonvloeren en bij het opbrengen van beton is dit een belangrijk aspect.

B

C D LE O V N O T E

Uw voordeel In de fabriek geprefabriceerde en met Uponor leiding uitgeruste modules voor een ononderbroken verloop van de montagewerkzaamheden en een snelle voortschrijding van de bouw.

Klimaatinstallaties in de oorspronkelijke zin zijn helemaal niet meer of slechts nog in kleinere afmetingen noodzakelijk voor de hygiënische ventilatie dan wel voor piekkoellastdekking .

Optimale leidingpositionering naar keuze met de gepatenteerde Uponor leidingophangmethode.

De betonactivering neemt de continue belasting en in optimaal afgestemde gebouwconcepties zelfs de gehele vraag naar verwarming en koeling weg. In dit geval zijn met Uponor Contec geen radiatoren onder de ramen noch verlaagde plafonds voor ventilatiekanalen nodig. Verwarmen en koelen is dus mogelijk met hetzelfde leidingverdeelsysteem en volledig onzichtbaar in de vloer van het gebouw geïntegreerd.

De Uponor Velta PE-Xa leiding met mantelbuis 20 x 2 mm.

Een goed klimaat is de moeite waard

Gepatenteerde systeemcomponenten zoals vloerdoorvoerelementen voor een bekistingsparende druktest en speciale leidingdragers voor modulevervaardiging.

Betonactivering voorkomt in hoge mate de luchtbewegingen, bekend van conventionele klimaatinstallaties. Stofwervelingen met de daarmee verbonden allergenen en bacteriën zijn verleden tijd. Op deze wijze draagt Uponor Contec effectief ertoe bij om het Sick-Building-Syndrom “in de kiem” te smoren. Een gezondheidsbevorderend aspect.

Genormeerde leidinginstallatie garandeert een hoge vermogensafgifte.

E ER K

DUITS PATENT

EP 0 957 317 A2 DE 39 06 729 C1

Betonactivering met Uponor Contec. Modules beveiligen de leidingafstanden 3


Op temperatuur houden met Uponor Contec – even simpel als voordelig In de betonactivering ligt de toekomst - Ingebouwde leidingregisters gevuld met water benutten de opslagcapaciteit van de betonvloeren optimaal. - Tijdelijke en plaatselijk optredende energieoverschotten worden afgezwakt. - Het creëren van een koeler dan wel warmer omgevingsoppervlak schept een gezond thermisch ruimteklimaat. - Door een continuebedrijf en de energiebuffer van de betonvloer is het gebruik van geringe warmte- en koudeopwekkers mogelijk. - De overname van de verwarmingsdan wel koel-(continue-) belasting verlaagt de investeringskosten van een ventilatie- dan wel klimaatinstallatie of laat deze in zijn geheel vervallen.

Zeker is zeker Know-how sinds tientallen jaren: Uponor heeft meer dan een miljoen vloerverwarmingen veilig geïnstalleerd. U kunt rekenen op onze uitgebreide service en de hoge kwaliteit van alle Uponor systeemcomponenten.

- Alternatieve energieopwekkers zoals bijvoorbeeld een warmtepomp of een zonne-installatie worden op het laagste temperatuurniveau economisch toegepast. - Bodemopslagreservoirs kunnen voor verwarmen en koelen worden aangesloten. De koele nachtlucht kan eveneens worden gebruikt. - Het erbij betrekken van regeneratieve energie zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten. - De lucht- en stofbewegingen worden verminderd.

EUROPEES PATENT

- Er is volledige vrijheid voor het inrichten van de ruimte. EP 0962 710 B1

Uponor Contec vloerdoorvoerelement – voor de leidingdoorvoeringen uit de betonvloer

4


Onze hele ervaring voor uw project Enkele van onze succesvol afgesloten bouwprojecten

BOB – het Balanced Office Building, Aken, 2.000 m2 Uponor Contec.

De Mercedes- Welt am Salzufer in Berlijn, 7.000 m2 Uponor Contec.

Europacentrale van de BMG: Bertelsmann Music Group, München, 15.500 m2 Uponor Contec.

Evenementen- en competentiecentrum van bijzondere aard; VW-Autostadt, Wolfsburg, Klantencentrum met 3.500 m2 koeling boven industriële oppervlakken.

5


Bankinformatica centrale: dvg Datenverarbeitungsgesellschaft van de Sparkassen Finanzgruppe, Hannover, 24.000 m2 Uponor Contec.

Radioarchief van de ORB Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, Potsdam, 6.700 m2 betonactivering via de muur en vloer.

Futuristische architectuur boven de Fleet: Berliner Bogen, Hamburg, 18.000 m2 Uponor Contec.

Š JÜrg Hempel, Aachen

Traditie in een nieuwe vorm: Geiger 2000, Oberstdorf, 1.200 m2 Uponor Contec.

Bureaustad met ambitieuze architectuur: Hochtief Prisma, Frankfurt am Main, 6.600 m2 Uponor Contec.

6

Groot object direct aan de Main: Allianz-Kai, Frankfurt am Main, 40.000 m2 Uponor Contec.


Nieuw: Contec On Uitspraken over betonactivering Hadi Teherani – BRT Architecten – Bothe Richter Teherani, Architecten BDA, Hamburg: „Door de toepassing van betonactivering zijn er minder storende radiatoren nodig en kunnen bovendien verlaagde plafonds vervallen.“

Dipl.-Ing. Hermann Bliesener, hoofdredacteur HLH, Düsseldorf: “Ik volg sinds jaren de ontwikkeling van de betonactivering en ik moet zeggen dat Uponor aanzienlijk aan deze ontwikkeling heeft bijgedragen.”

Dipl.-Ing. Horst Wiercioch, M+W Zander, Stuttgart: “De uitermate positieve ervaringen uit drie jaar werken met betonactivering in combinatie met comfortklimaatregeling in ons administratiegebouw zijn voor ons redenen om ook in de toekomst bij voorkeur deze techniek aan te wenden.“

De nieuwe dimensie bij verwarmen en koelen Contec On is een dicht aan de oppervlakte gemonteerd systeem voor het beschikbaar stellen van grotere verwarmings- en koelprestaties met snelle regelbaarheid. Voor de niet-vertraagde belastingscompensatie en snelle temperatuurregeling. Voor de installatie over het gehele oppervlak of als aanvulling op een conventionele betonactivering in de vorm van een hoogrendementsmodule in randzones. Het dicht aan de oppervlakte gemonteerde systeem Uponor Contec On garandeert middels een speciale leidingdrager van kunststof de exacte positiehoogte van de leidingen, op een paar millimeter nauwkeurig, boven de onderkant van de vloer.

Glaspaleis in de ABC-straat: Berliner Bogen, Hamburg, 7.500 m2 Uponor Contec. © STRABAG Projektentwicklung GmbH

7


Nathan Systems BV Postbus 90 6900 AB Zevenaar Nederland T +31 (0)26-445 98 45 F +31 (0)26-445 93 73 W www.nathan.nl E info@nathan.nl

Nathan Systems NV/SA Lozenberg 4 1932 Zaventem BelgiĂŤ T +32 (0)2 721 15 70 F +32 (0)2 725 35 53 W www.nathan.be E info@nathan.be

W www.uponor.nl E info.nl@uponor.com

W www.uponor.be E info.be@uponor.com

1023089 – 04/07_Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

www.uponor.com

Uponor sf contec nl 1023089 200704  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/download-centre/01-salesfolder/nl-benl/uponor-sf-contec-nl-1023089-200704.pdf?v=...

Uponor sf contec nl 1023089 200704  

https://www.uponor.nl/-/media/country-specific/dach-benelux/download-centre/01-salesfolder/nl-benl/uponor-sf-contec-nl-1023089-200704.pdf?v=...