Page 1

YMPÄRISTÖ T E K S T I Soila Ojanen • K U V A T Ari Nakari

Riku Kärrin (oik.) omakotitalo valmistuu kesällä 2006. Lvi-suunnittelija Antti Malaska pitää pienpuhdistamoa monen nykyajan rakentajan parhaana ratkaisuna.

Takuuvarma ratkaisu paikkaan kuin paikkaan

Pienpuhdistamo on monen nykyrakentajan paras ratkaisu jätevesien hoitoon. Tiukentunut lainsäädäntö vaatii hyvää puhdistustulosta, joka WehoPuts-järjestelmällä tavoitetaan varmasti. Lappeenrannassa kokemukset ovat hyviä.

T

uttua omasta tai tuttujen kokemuksesta? Suomalainen herää eräänä aamuna ahaa-elämykseen. On syntynyt unelma oman talon rakentamisesta. Kohta pöydällä lojuu kasa esitteitä eri talopaketeista. – Tärkeintä olisi alusta asti miettiä rakentamisen kokonaisuutta, ei vain talon mallia, huomauttaa lvi-suunnittelija Antti Malaska SkinnAir Oy:stä Lappeenrannasta. Malaska antaa rahanarvoisen vinkin: kun se ahaa-elämys omasta talosta on tullut, ensimmäiseksi kannattaa palkata vastaava mestari tai rakennusvalvoja, joka toimii ra14

kentajan luottohenkilönä koko projektin ajan. – Kertaluonteinen rakentaminen on sikäli riski, että kokemusta ei juurikaan ole ennestään. Ammattimiehen neuvot ovat kultaakin kalliimpia.

TEKNIIKKA MIETINTÄÄN JO ALUSSA – Vain oikea ammattimies osaa miettiä tekniset ratkaisut, jotta asuminen omassa talossa on helppoa ja kustannuksiltaan järkevää. Toimiva talo on jokaisen etu. Antti Malaska puhuu kokemuksesta. LVI-

suunnittelijana hän tietää, ettei ensikertalaisen talonrakentajan ensimmäisissä aivoriihissä mietitä vesijohtoja tai jätevesien käsittelyä. – Näiden asioiden pitäisi olla mietinnän alkupäässä. Vaihtoehtojen ja kustannusten harkinnan mahdollisuus vähenee, jos tekniikkaa ryhdytään pohtimaan liian myöhään. Malaskan työajasta suurimman osan lohkaisee pienkiinteistöjen – lähinnä yhden perheen omakotitalojen – suunnittelutyö, jonka tavoitteena on yksilöllisten ja toimivien ratkaisujen löytäminen rakennettavaan kohteeseen. Viime aikoina monen rakentajan ratkaisu jätevesien käsittelyyn on ollut WehoPuts 6pienpuhdistamo. – WehoPuts vakuuttaa toimintavarmuudellaan. Pienpuhdistamon valinnut tietää tehneensä pitkäaikaisen ratkaisun – puhutaan helposti 30–50 toimintavuodesta, Malaska arvioi. Suomalaisten imeytyskenttäintoa hän ei enää ymmärrä, koska muutakin tekniikkaa on tarjolla.


Antti Malaska ei enää ymmärrä suomalaisten imeytyskenttäintoa, koska muutakin tekniikkaa on olemassa.

– Imeytyskenttäkin vaatii isompia investointeja kuin ennen, sillä puhdistustulosten pitää olla entistä parempia. Hänellä on myös huonoja kokemuksia imeytyskentän toiminta-ajasta. On tapauksia, joissa kenttä on tukossa kahdessa vuodessa. Isosta investoinnista ei jäänyt mitään käteen.

MATEMATIIKKA RATKAISEE Lappeenrantalaisen Kärrin perheen tilanne on hyvä esimerkki kaukonäköisestä rakentamisesta. Kauniille mäennyppylälle kesällä 2006 valmistuvaa kaksikerroksista omakotitaloa ympäröi metsäinen maisema. Kallioinen tontti sijaitsee Lappeenrannan laitamilla, haja-asutusalueen reunassa. Kodin rakentamista parhaillaan aloitteleva perhe päätyi WehoPuts 6 -puhdistamoon, sillä alueelle kaavoitetaan jatkuvasti lisää tontteja. Kunnallistekniikkaa on siis jossain vaiheessa luvassa kaupungin puolesta. – Olen insinööri, ja päätös tehtiin yksinkertaisesti matematiikan avulla. Erilaisia vaihtoehtoja mietittiin, mutta jatkohyödynnettävä ratkaisu vei voiton. Pienpuhdistamolla on jälleenmyyntiarvoa oman käytön jälkeenkin, Riku Kärri toteaa. Mahdollinen myöhempi kunnalliseen viemäriin liittyminen otetaan siis huomioon alusta asti. – Linjojen suunnittelu ja oikeasta suunnasta vetäminen ovat avainasioita tässä tilanteessa. Pienpuhdistamo hoitaa jätevedet aluksi, mutta laitteen voi tarvittaessa nostaa ylös ja myydä edelleen, jos haluaa liittyä kaupungin verkkoon, Malaska esittelee. Tässäkin tapauksessa suunnittelussa on alusta asti otettu huomioon mahdolliset

Antti Malaska ja Jari Nikuri työn touhussa Kärrin perheen tontilla.

muutokset. Jälkikäteen muutosten tekeminen putkilinjoihin olisi voinut olla todella kallista.

PAIKAN SIIRTOKIN ONNISTUI Malaska kertoo toisenkin tuoreen lappeenrantalaistapauksen, jossa ratkaisuna pyöriteltiin aluksi imeytyskenttää. Muhlin perheen uutta taloa rakennettiin vanhan maalaistalon läheisyyteen. – Vaikka maaperäkartasta tulkittiin, että imeytys toimii, epäilytti minua. Millaiset ovat pohjaveden liikkeet? Entä jos imeytyskenttä ei olekaan oikea ratkaisu? Taisin vähän ylipuhuakin perheen pienpuhdistamon hankintaan. Autotallirakennuksen paikan siirto alkuperäisestä suunnitelmasta muuttikin tilannetta niin, että WehoPuts-pienpuhdistamo oli ainut ainoa ratkaisu. Kari Muhlin mukaan maaston yllättävä savisuus ei olisi ollut otollinen imeytykselle. Muutaman päivän asumiskokemuksen jälkeen ei Muhlin perheellä ole vielä suurta käytännön tuntumaa pienpuhdistamostaan. – Hyvin tuo tuntuu toimivan, eikä ympäristöviranomaisetkaan kaivanneet edes näytteitä, vaan uskoivat hyvään puhdistustulokseen.

UUTEEN, VANHAAN JA MÖKILLE Lappeenrannan K-raudan talotekniikan osastopäällikkö Janne Sirenteen tuotevalikoimaan kuuluvat myös WehoPuts-pienpuhdistamot. Hän tietää, mikä asiakkaita kiinnostaa pienpuhdistamoissa aluksi eniten. – Ensimmäinen ja tärkein kysymys on aina

sama: mitä se maksaa? Hänen mukaansa yllätystäkin on ilmassa, kun hinnoista ryhdytään puhumaan. Satasen wc-altaaseen verrattuna pienpuhdistamon hinta tuntuu isolta. – Tällaista puhdistamoa on kuitenkin mukava myydä nykyisten ympäristödirektiivien aikana. Hyvät testitulokset takaavat laitteesta tulevan puhdasta vettä prosessin jälkeen, Janne Sirenne kuvailee. Laskutoimituksia tehdäänkin sitten esimerkiksi kymmenen vuoden jaksolle. Silloin alkaa asiakaskin ymmärtää hintaa uusin silmin. Pienpuhdistamoja ostetaan nykyään uudisrakennuksiin, vanhojen saneeraukseen, kesämökeille ja maatiloille.

AIKA HUOJENTAA HINNAN Malaskakin muistuttaa jätevesijärjestelmäänsä suunnittelevaa muistamaan toiminta-ajan. Järkevä kertainvestointi kestää aikaa: pitkään toimivasta hankinnasta tuleekin vuosi vuodelta huokeampi ratkaisu. WehoPutsin avulla lopputulos on pitkään taattu, eikä järjestelmää tarvitse uusia viiden vuoden päästä. – Tämän päivän rakentajat vaativat laatua ja vastinetta rahoilleen, Antti Malaska toteaa. Ammattimies toivoo vielä jätevesilainsäädännön viranomaislinjauksille johdonmukaisuutta. Uudessa tilanteessa eletään vielä etsikkoaikaa, jolloin viranomaisten ratkaisut eivät aina ole samassa linjassa. ●

PIENPUHDISTAMON VALINNUT TIETÄÄ TEHNEENSÄ PITKÄAIKAISEN RATKAISUN – PUHUTAAN HELPOSTI 30–50 TOIMINTAVUODESTA.

15

Wehoputs 5 lappeenranta  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/solutions/waste-water-treatment/referenssit/wehoputs_5_lappeenranta.pdf?version=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you