Page 1

UPONOR-LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KOEPONNISTUSPÖYTÄKIRJA

Kohteen osoite:

__________________________________________________________

Ponnistettava kohde:

__________________________________________________________

Koeponnistusaika:

________tuntia_________minuuttia

Koeponnistuspaine:

______________________kPa

Ponnistustapa:

ilma vesi glykoli muu, mikä ______________________________

Painemittarilukemat: Päivämäärä

Luettu paine, kPa

Huomautuksia

Mittarin lukija

Muita huomautuksia (esim. mittaukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Paikka ja aika ___________________________________________ Valvojan allekirjoitus ___________________________________________ Nimen selvennys ja puhelinnumero ___________________________________________

yrityksen leima

Ll testipoytakirja  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/underfloor-heating/brochures/ll_testipoytakirja.doc?version=2