Page 1

RELE

RELE

GPI

230VAC T5 3.15A

a

1

< b

a

2

OK

b

3

4

5

> 6

X-165 IP20 T55 Made in EU

8x

24 V

LVI -SUUNNITTELIJA

LVI -SUUNNITTELIJA

LVI -SUUNNITTELIJA

HUONETERMOSTAATIT YHDISTETÄÄN KESKUSYKSIKKÖÖN PAREITTAIN HÄIRIÖSUOJATULLA NELINAPAISELLA JOHTIMELLA ESIM NOMAK 2X2X0,5MM²

GPI

230VAC T5 3.15A

a

1

< b

a

2

OK

b

3

4

5

> 6

X-165 IP20 T55 Made in EU

8x

24 V

LS1 = LÄMMITYKSEN LÄMMÖNSIIRRIN LS2 = VIILENNYKSEN LÄMMÖNSIIRRIN H = KASTEPISTEANTURI TE = LÄMPÖANTURI TH = HUONETERMOSTAATTI RH = KOSTEUSANTURI TC = HUONESÄÄTÖJÄRJESTELMÄN KESKUSYKSIKKÖ TV = SÄÄTÖVENTTIILI M = TOIMILAITE LSV = KERTASÄÄTÖVENTIILI LL = LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYSVERKOSTO P = PUMPPU SC = TAAJUUSMUUTTAJA DP = VAKIOPAINESÄÄDIN

UUDISRAKENNUS

LÄMPÖ LATTIALÄMMITYS -VIILENNYSKYTKENTÄKAAVIO

LVI PAKKASRAITTI 12, 04360 TUUSULA KASKIMÄENKATU 2, 33900 TAMPERE P.020 129 211

1 (2)


Yleinen: Lattialämmitys- ja -viilennysputkistot asennetaan siten, että viilennettäviä tiloja varten rakennetaan oma verkosto pumppuineen ja säätimineen. Lämmitystilanteessa menoveden lämpötilaa pidetään asetusarvossa anturien TE 00 ja TE 1 mittaustulosten perustella. Viilennystilanteessa viilennettäviin tiloihin ohjataan viilennysvettä viileyden lähteeltä avaamalla venttiili TV4 ja sulkemalla venttiili TV3. Menoveden lämpötila pidetään asetusarvossa anturien TE1 ja H1 mittaustulosten perusteella. Kosteiden tilojen verkostoon ohjataan aina lämmintä vettä, jonka lämpötila pidetään asetusarvossa anturien TE00 ja TE1 mittaustulosten perusteella.

LAITETUNNUS LS1 LS2 P1 P2 TV1 TV2 TV3 TV4 TCn THn RHn

NIMITYS LÄMMÖNSIIRRIN LÄMMÖNSIIRRIN PUMPPU PUMPPU SÄÄTÖVENTIILI SÄÄTÖVENTTIILI VAIHTOVENTTIILI VAIHTOVENTTIILI KESKUSYKSIKKÖ HUONETERMOSTAATTI HUONETERMOSTAATTI

VAIKUTUSALUE SIJAINTI TEKNISET ARVOT LATTIALÄMMITYS LATTIAVIILENNYS LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS KOSTEIDEN TILOJEN LATTIALÄMMITYS LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS KOSTEIDEN TILOJEN LATTIALÄMMITYS LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS UPONOR SMATRIX BASE KESKUSYKSIKKÖ X-145 LVI 2024532 LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS UPONOR SMATRIX BASE SÄÄTÖPYÖRÄLLINEN TERMOSTAATTI T-145 LVI 2024511 LATTIALÄMMITYS JA -VIILENNYS UPONOR SMATRIX BASE DIGITAALINEN TERMOSTAATTI T-147 LVI 2025240

HANKKII/ASENTAA HUOMIOITAVAA PU PU PU PU PU PU PU PU LLU/SU LLU/SU LLU/SU

Lämmitys: Pumput P1 ja P2 käyvät jatkuvasti. Venttiili TV3 on auki lämmönlähteelle. Venttiiliä TV1 ohjataan anturien TE 00 ja TE 1 mittaustuloksen perusteella siten, että menoveden lämpötila TE1 pidetään asetusarvoissaan. Huonetilojen lämpötiloja säätävät tilakohtaiset termostaatit TH n. Termostaatit ohjaavat ko. tilan lämmityspiirejä auki tai kiinni riippuen lämmityksen tarpeesta. Mukavuuslattialämmityksen lämmityspiirien virtaamat on säädetty jakotukilla kunkin piirin kertasäätöventtiilillä. Viilennys: Pumppu P1 käy jatkuvasti. Venttiili TV3 on auki viileänlähteelle. Venttiiliä TV1 ohjataan auki anturien H1, TE00 ja TE1 mittaustulosten perusteella siten, että menoveden lämpötila TE1 pidetään asetusarvossaan. Antureilla H1 ja TE1 mitataan runkoputken kastepistelämpötilaa lämmönjakohuoneen ulkopuolelta ja menoveden lämpötila pidetään aina vähintään 1 °C kastepistelämpötilan yläpuolella. [(valinnainen) Menoveden kastepiste valvontaa täydennetään jakotukkien sulkuventtiileihin kiinnitettävillä kastepisteatureilla, Hn, joiden mittaustulosten perusteella menoveden lämpötila pidetään aina vähintään 1 °C kastepistelämpötilan yläpuolella]. Huonetilojen lämpötiloja säätää asuntokohtainen keskusyksikkö, TCn, tilakohtaisten langattomien termostaattien, THn, mittaustulosten perusteella. Termostaatit THn mittaavat huoneiden lämpötilaa ja keskusyksikkö ohjaa ko. tilojen viilennyspiirejä auki tai kiinni riippuen viilennyksen tarpeesta. Jokaiseen asuntoon keittiöön tai keittiön kanssa yhtenäisessä tilassa olevaan huoneeseen asennetaan yksi termostaatti RH n, joka valvoo asunnon ilman kosteutta. Kosteutta mittaava termostaatti sulkee huoneen piirin suhteellisen kohteuden noustessa yli 75 % ja kaikki asunnon piirit suhteellisen kosteuden noustessa yli 80 %. Asunnon säätöjärjestelmä alkaa toimia normaalisti, kun suhteellinen kosteus on jälleen laskenut alle 70 %. Mukavuuslattialämmitys ohjataan toimimaan lämmitystilassa myös viilennystarpeen esiintyessä. Pumppu P2 käy jatkuvasti. Venttiiliä TV2 ohjataan anturin TE2 mittaustuloksen perusteella siten, että lämpötila TE2 pysyy asetusarvossaan. Mukavuuslattialämmityksen lämmityspiirien virtaamat on säädetty kunkin piirin kertasäätöventtiilillä. Vaihtokytkentä Lämmitys-/viilennysvaihtokytkentää ohjataan taloautomaatiojärjestelmällä. Jokaiselle jakotukille asennetaan keskusyksikkö, jonka GPI liitinparilla lämmitys-/viilennysvaihtoa ohjataan potentiaalivapaalla kärkitiedolla. Kärkitieto voidaan tuoda esim. releeltä jokaiselle keskusyksikölle. Jokainen keskusyksikkö tarvitsee oman kärjen. Kärjen ollessa kiinni keskusyksikkö on viilennystilassa. Keskusyksikön ollessa viilennystilassa termostaattien toimintasuunta muuttuu automaattisesti ja huoneen asetuslämpötila nousee 2 °C (esimerkiksi 21 °C à23 °C) Vaihtokytkentä toteutetaan ulkolämpötilan mukaan. Viilennystilaan siirrytään esimerkiksi ulkolämpötilan ollessa yli XX °C yhtenäisesti vähintään 24 h ajan. [(Valinnainen: Vaihtokytkentää varten asennetaan 20 % huoneista sisälämpötila-anturi, jolloin vaihtokytkennän ulkolämpötila rajaa lasketaan ja sisälämpötilan ehtona käytetään keskilämpötila yli XX °C yhtäjaksoisesti 24 h).] Takaisin vaihto tehdään ulkolämpötilan laskiessa XX °C:een yhtäjaksoisesti vähintään 24 h ajaksi.[(Valinnainen: …ja mitattujen asuntojen keskisisälämpötilan ollessa yhtäjaksoisesti 24 h alle XX °C. )]

UUDISRAKENNUS

LÄMPÖ LATTIALÄMMITYS -VIILENNYSKYTKENTÄKAAVIO TOIMINTAKUVAUS JA LAITELUETTELO

LVI PAKKASRAITTI 12, 04360 TUUSULA KASKIMÄENKATU 2, 33900 TAMPERE P.020 129 211

2 (2)

Lattialmmityksen ja viilennyksen kytkentkaavio ja toiminnan kuvaus langallinen smatrix base  

https://www.uponor.fi/-/media/country-specific/finland/download-centre/underfloor-heating-and-cooling/installation-manuals/lattialmmityksen-...

Lattialmmityksen ja viilennyksen kytkentkaavio ja toiminnan kuvaus langallinen smatrix base  

https://www.uponor.fi/-/media/country-specific/finland/download-centre/underfloor-heating-and-cooling/installation-manuals/lattialmmityksen-...