Page 1

MERKINTÄLUPA

Päivämäärä:

Nro/Versio:

2014-03-20

4017-13

Ensimmäinen versio myönnetty:

1999-11-23 Luvanhaltijan nimi ja osoite

Luvan kattamat merkit:

Uponor Infra Oy PL 21 65101 VAASA Merkit, joilla osoitetaan tuotteen kelpoisuus juomavesikontaktiin

Luvanhaltijaa/valmistajaa koskevat tiedot Luvanhaltijan yhteyshenkilö

Puhelin

Faksi

020 129 211

020 129 210

Jan-Åke Sund Sähköposti Valmistaja

jan-ake.sund@kwhpipe.com

Valmistuspaikka

Vaasa

Tuote, jota lupa koskee Tuotetyyppi

Muoviputkijärjestelmät veden johtamiseen ja paineviemäröintiin. Polyeteeni (PE).

Standardi / Muu Vaatimusasiakirja

EN 12201-1

Erityisohjeet

SBC 12201

Tuotteen erittely

PE paineputket vesi- ja viemärikäyttöön liitteen 1 mukaan. Hyväksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaan (luottamuksellinen). Tuotantolaitoskatselmus: VTT/RTE1327/05

Yllämainitulle luvanhaltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTACERT -merkkiä tämän luvan laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä luvassa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkkien osalta). Lupa on voimassa sillä edellytyksellä, että luvanhaltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja luvassa mainittuja tuotetyyppiä koskevia erityisohjeita. Mikäli luvanhaltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on luvanhaltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Lupa on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja luvan voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Luvan päivämäärä muuttuu vain mikäli luvan sisältö ja/tai luvan myöntämisehdot muuttuvat. Luvanhaltija ja sertifioija voivat irtisanoa luvan kalenterivuoden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla siitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT -ryhmän jäsen: INSPECTA SERTIFIOINTI OY Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja

INSTA CERT LICENCE Revision 6 of 2013-11-25


Liite 1

Sivu 1 (2)

Merkintäluvan nro

4017-13

Päivämäärä

2014-03-20

Luvanhaltija Uponor Infra Oy PL 21 65101 VAASA Testausselosteet ja muut luvan perusteet:

PUTKET: Tuotenimi Väri

Uponor paineputket PE 80 musta, sininen ja musta sinisin tai ruskein raidoin

Raaka-aineen nimike

PE 80

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1 – 3

SDR 9 16 – 500

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1 – 3

SDR 11 20 – 630

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1 – 4

SDR 13,6 25 – 800

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1 – 4

SDR 17 32 – 1000

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1 - 4

SDR 26 50 – 1200

Tuotenimi Väri

Uponor paineputket PE 100 musta, sininen ja musta sinisin tai ruskein raidoin

Raaka-aineen nimike

PE 100

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1 – 3

SDR 11 16 – 630

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1 – 4

SDR 17 16 – 1000

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 2, 3 ja 4

SDR 26 75 – 1600

VTT/RAT2860, VTT/RAT9407, VTT/RAT9408, VTT/RAT9409, VTT/RAT9502, VTT/RAT3788 VTT/ELI91062, VTT/ELI5, VTT/ELI4441, VTT/RTE56186/95, VTT/ELI1152/9, VTT-S-06509-09 VTT/BEL639/95, VTT/RTE52583/96, VTT/BEL629/96, VTT/ELI0506, VTT/RTE53514/97 VTT/RTE52584/97,VTT/RTE50114/98 VTT/RTE3740/00, VTT/BEL556/2000, VTT/BEL736/2000 VTT/RTE2498/02, VTT/RTE49/99, VTT/BEL554/99,VTT/RTE50133/98 VTT/BEL193/99, VTT/RTE50126/98, VTT/BEL655/98, VTT/RTE52584/97, VTT/RTE2449/04

VTT/RTE3698/04, VTT/RTE3565/04, VTT-S-07329-6

VTT-S-2757-06, VTT-S-01682, Bodycote/P-03/180, Bodycote/P-04/40, Bodycote/P-03/176, VTT-S-02611-09, VTT/RTE4117/04

VTT-S-08579-13


Liite 1

Sivu 2 (2)

Merkintäluvan nro

4017-13

Päivämäärä

2014-03-20

Luvanhaltija Uponor Infra Oy PL 21 65101 VAASA

Tuotenimi

PROFUSE PE 100

PE-tyyppi Väri

PE 100 sini-musta ja punaruskea-musta

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1-3

SDR 11 16-630

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1-3

SDR 17 16-630

Seinämäsarja Halkaisijat, mm - kokoryhmät 1-3

SDR 26 16-630

Valmistuspaikan tunnus

(6)

VTT/RTE1245/05, SP F308805, SP P008448,VTT-S-08728-06 SP F912092B, SP F911004A, SP F924888A, SP F911003A, SP F912092A

VTT-S-01464-14 VTT-S-01463-14

Insta cert 4017 uponorpaineputkijarjestelma pe vesi ja viemrikyttn  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/certificates/pressure-pipes/insta-cert-4017-uponorpaineputkijarjestelma...

Insta cert 4017 uponorpaineputkijarjestelma pe vesi ja viemrikyttn  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/certificates/pressure-pipes/insta-cert-4017-uponorpaineputkijarjestelma...