Page 1

Utgången broschyr/anvisning Detta dokument har ersatts av annan broschyr eller ny produkt, se www.uponor.se

UPONOR VVS G O LV V Ä R M E UPONOR PRO REGLEROCH STYRVENTIL

Uponor Pro Regler- och styrventil

12 | 2006 5051


Uponor Pro Regler- och styrventil

Uponor Pro Regler- och styrventil är avsedda att användas då man vill ha möjlighet att justera in hela Uponor Pro-fördelaren. De kan också användas för elektronisk zonkontroll, d v s gemensam styrning för alla slingor på en fördelare. Som tillbehör finns även anslutningskopplingar med löpande muttrar så att ventilparet även kan användas tillsammans med Uponor WGF 1” fördelaren. Båda ventilerna har en röd ring vid ratten som visar hur mycket ventilen är öppen.

Injustering Reglerventilen, med vit ratt, monteras på tilloppsfördelaren. Injustering görs med hjälp av en skruv i rattens centrum som begränsar hur mycket ventilen kan öppnas. Skruven justeras med 3 mm insexnyckel och injusteringsvärdet anges i varv från stängt läge. En plastbricka på handratten kan ställas in på motsvarande värde, men brickans läge är enbart en ”minnesanteckning” och påverkar inte ventilens inställning.

Avstängning och elektronisk zonkontroll Styrventilen, med svart handratt, monteras på returfördelaren och fungerar som avstängningsventil. När ventilen ska användas som styrventil för elektronisk zonreglering ersätts handratten med Uponor Pro Styrdon.

2

Om trycket på retursidan är större än på primärsidan (t ex om golvvärmesystemet varit avtappat) kan ventilen tvångsöppnas genom att skruven på ventilens översida skruvas ett till två varv medsols med hjälp av en 3 mm insexnyckel. Dra aldrig i ventilspindeln för att öppna ventilen! Tvångsöppningen kan även utnyttjas som en inbyggd bypassfunktion vid stängt styrdon. Ett litet flöde genom ventilen kan kompensera för värmeförlusten i långa matarledningar så att varmt vatten alltid finns framme vid fördelaren. Däremot är öppningen i de flesta fall för liten för att t ex garantera tillräckligt flöde genom en värmepump.

Uponor Pro Regler- och styr ventil


Tekniska data

Injusteringsdiagram

Reglerventil

Styrventil

1

2

3 4 5 678

50 40 30

Tryckfall (kPa)

~ 65

20

80

10

68

NV 38

Reglerventil varv

NV 38

100

68,5

Reglerventil och fullt öppen styrventil

~ 65 80

5 4 3 2 1 0,01

0,05

1,00

0,10

Flöde (l/s)

Vid 8 varv är Kv ca 3,3 Reglerventil och styrventil med öppet styrdon eller handratt öppen 3 mm

100

Reglerventil varv

1

2

3 4 5 6 78

Tryckfall (kPa)

50 40 30 20

Anslutning till Uponor WGF 1” fördelare med böj med löpande muttrar

10 5 4 3 2 1 0,01

0,05

1,00

0,10

Flöde (l/s)

Artiklar

Vid 8 varv är Kv ca 3,0 By-pass By-pass varv

By-pass 1 By-pass 2

50 40 30

Uponor Rak anslutning med löpande mutter För anslutning till Uponor WGF 1” fördelare. Levereras styckevis Art.nr. 84189 RSK-nr. 241 8984

20

Tryckfall (kPa)

Uponor Pro Regler- och styrventil Levereras i par Art.nr. 84160 RSK-nr. 241 8968

10

5 4 3 2

1 0,001

0,005

0,01

Flöde (l/s)

Uponor Pro Regler- och styr ventil

0,03

Uponor Vinkelanslutning med löpande mutter För anslutning till Uponor WGF 1” fördelare. Levereras styckevis Art.nr. 84150 RSK-Nr. 241 8967

3


1396S 06-01-10-SP

Uponor AB, Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.

Uponor AB Box 101 730 61 Virsbo

T 0223-380 00 F 0223-387 10 W www.uponor.se

Profile for Uponor Finland

Bld ufh 5051 122006 uponorproreglerventil  

https://www.uponor.fi/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5051_122006_uponorproreglerventil....

Bld ufh 5051 122006 uponorproreglerventil  

https://www.uponor.fi/-/media/country-specific/sweden-bld/download-centre/archive/bld_archive_ufh/bld_ufh_5051_122006_uponorproreglerventil....

Profile for uponorfi