Page 1

Uponor Vario PLUS Jakotukit


Uponor Pro -jakotukki

Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen

Uponor Vario PLUS -jakotukkijärjestelmä

Perussarja

Uponor Vario PLUS on täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen. Jakotukki on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista ja varustettu Uponor Comfort Pipe PLUS Q&E -lattialämpöputkille tarkoitetuilla Q&E 17x2,0, Q&E 20x2,0 tai Eurocone -liittimillä. Eurocone-liittimiä on 9,9x1,1, 12x1,7, 16x2,0, 17x2,0 ja 20x2,0 mm kokoisina.

Perussarja käsittää useimpiin jakotukkiyhdistelmiin kuuluvat osat eli kannakkeet, päätykappaleet ja ohitusputket, kaksi lämpömittaria ja liitosputket, joissa on 1” pyörivä mutteri sulkuventtiilien liittämistä varten.

Uponor Vario PLUS -jakotukki ja tarvikkeet

Päätykappaleissa on jakotukkiliitäntöjen lisäksi liitännät ohitusputkelle ja täytölle/ilmanpoistolle. Kun päätykappaleen päässä oleva säätöpyörä on kierretty täysin kiinni, alempi liitäntä on suljettu.

Uponor Vario PLUS -jakotukkijärjestelmä voidaan koota 1-, 3-, 4- tai 6-lähtöisistä meno- ja paluujakotukeista. Toimitukseen kuuluu aina meno- ja paluujakotukki. Perussarjaan yhdistetään haluttua putkipiirimäärää vastaavat jakotukkiyhdistelmät. Putkipiirejä saa olla korkeintaan 12 kappaletta jakotukkia kohti. Jokainen putkipiiri voidaan sulkea erikseen.

Päätykappaleet

1. Ilmanpoisto 2. Ohitusputken sulkeminen 3. Ohitusputken liitäntä (poistoputki täytettäessä)

Jakotukkeja on saatavana myös valmiiksi kasattuina 17x2,0 mm putkikoolle 2-, 3-, 5-, 7 ja 10-lähtöisenä ja Q&E-liittimillä varustettuina. Tukit sisältävät toimilaitteet, Q&E-renkaat, kulmat, kannakkeet, tulpat ja kiinnitystarvikkeet.

4. Ilmanpoiston tai ohitus-putken liitäntä (ilmaventtiili irrotetaan, kun ohitusputki liitetään)

Menojakotukki Putkipiirien säätäminen tapahtuu menojakotukissa asettamalla asetusrengas rajoittamaan venttiilin säätöpyörän säätöaluetta. Lisävarusteena on saatavana säätöpyörän korvaava säädettävä virtausmittari. Yksittäisiä huoneenlämpötilasäätimiä käytettäessä paluuventtiilien säätöpyörä korvataan Uponor Vario PLUS -toimilaitteilla.

5. Tyhjennyksen sulkeminen 6. Tyhjennys (täyttöputken liitäntä), jossa on suojahattu

Ohitusputki eli by-pass Järjestelmissä, joissa jakotukkiin on asennettu toimilaite, on asennettava vähintään yksi ohitusputki. Suuremmissa järjestelmissä, joissa on useita lattialämmitysjakotukkeja ja keskusyksikköjä, ohitusputki tarvitaan yleensä kiertovesipumpusta kauimmaksi sijoitettuihin jakotukkeihin. Näin estetään se, että pumppu toimisi suljettuja venttiileitä vastaan. Jatkuva kierto syöttöputkissa tarkoittaa lisäksi sitä, että jakotukissa on lämmintä vettä jonkin aikaa myös silloin, kun lattiaputkipiireihin ei tuoda lämpöä. Uponor Vario PLUS -ohitusputki suljetaan kiertämällä ylemmän päätykappaleen päässä oleva säätöpyörä täysin kiinni ja avataan kiertämällä säätöpyörä täysin auki. Kvs-arvo Uponor Vario PLUS -ohitusputkelle on 0,35.

Perussarja

2 l Uponor Vario PLUS -jakotukit


Lisätarvikkeet

Lattialämpöjärjestelmän sulkemiseksi ja ilmaamiseksi tulee kaikki jakotukit varustaa sululla. Ylä- tai alapuolelta tulevien syöttöputkien liittäminen tapahtuu helposti Uponor Vario PLUS -kulmakappaleilla. Uponor Vario PLUS -suunnanvaihto-osia käytetään asennettaessa putkipiiri tai kulmakappale 180 asteen kulmaan. Uponor Vario PLUS -letkuliitin (3/4” x 1/2”) voidaan liittää päätykappaleisiin täytön ja koepaineistuksen helpottamiseksi. Uponor Vario PLUS -virtausmittari, menoliitäntä Menojakotukin venttiilisarjat voidaan korvata virtausmittarilla, jonka asteikko yltää 4 litraan minuutissa. Asennusta helpottamaan on saatavana erityinen avain. Ajan myötä likaantunut lasi on helppo puhdistaa ilman, että järjestelmää tarvitsee tyhjentää. Uponor Vario PLUS -toimilaite Käyttömukavuuden vuoksi suosittelemme huonetermostaateilla toteutettua elektronista säätöä. Tällöin paluujakotukin muoviset säätöpyörät korvataan toimilaitteilla. Muovisten säätöpyörien poistamisen jälkeen toimilaitteet voidaan asentaa käsin ilman työkaluja. Toimilaitteet kierretään pohjaan saakka, mutta ei niin kireälle, että ne vahingoittuisivat. Toimilaitteissa on osoitinikkuna, joka osoittaa, milloin varsinainen lattialämmitysputkipiiri on auki tai suljettu. Kun piirissä on virtaus ja venttiili/putkipiiri on auki, ikkunassa näkyy valkoinen osoitin. Kun virtausta ei ole, venttiili sulkeutuu ja osoitin laskeutuu pois osoitinikkunasta. Toimilaite on tarkoitettu käytettäväksi korkeintaan 50°C:n ympäristölämpötilassa. Merkkintälipuke Kaikki piirit tulee varustaa merkintälipukkeella, josta ilmenee putkipiirin numero, huonemerkintä ja vastaavat tiedot.

Uponor Vario PLUS -jakotukit l 3


Asennus ja täyttö Jakotukkimoduulien kierteet on varustettu O-rengastiivisteillä ja ne voidaan liittää käsin ilman työkaluja. Jos yksi tai useampia jakotukkimoduuleita käännetään toisinpäin, käytetään suunnanvaihto-osia. Jakotukit asennetaan kiinnikkeeseen siten, että menojakotukki on päällimmäisenä. Sen jälkeen jakotukit asennetaan seinään.

1

Jos putkia ei ole kiinnitetty lattiaan, liitäntä tehdään tavalliseen tapaan putkipiiri kerrallaan. Käytä laajennuspäätä 17 tai 20 yhdessä sopivan Uponor Q&E -laajennustyökalun kanssa tai käytä sopivaa kiintoavainta Eurocone-liittimien kanssa. Jos putket on kiinnitetty esimerkiksi valamalla ennen jakotukin asentamista, paluujakotukki voidaan irrottaa ja kaikki menoputket liittää ensin. Sen jälkeen paluujakotukki asetetaan paikalleen ja paluuputket liitetään.

2

Matalissa ympäristölämpötiloissa, joissa Q&E-renkaat supistuvat hitaammin, on huolehdittava, etteivät aikaisemmin kiinnitetyt liitännät liiku paikoiltaan uusia putkia liitettäessä. Huomioi aina putkipiirin pituus ja merkitse ylös jo ennakolta, mikä putkipiiri kuuluu mihinkin huoneeseen! Ole erityisen huolellinen merkintöjen kanssa ja varmista, mihin alueisiin putkipiirit kuuluvat, jos jakotukki asennetaan jälkikäteen. 1. Sulje jakotukkien sulkuventtiilit ja kaikkien putkipiirien meno- ja paluuventtiilit. Varmista, että jako-tukin päätekappaleiden ilmaventtiilit ovat kiinni (kierretty sisään) ja täytön venttiilit auki (kierretty ylös). Irrota päätekappaleiden suojahatut ja kiinnitä letkuliittimet ja letkut. Liitä paluuletku tyhjennysventtiiliin ja vedä menoletku sopivaan tyhjennyspisteeseen. 2. Avaa tyhjennysventtiili ja päätekappaleiden täyttöventtiilit. Avaa yhden putkipiirin meno- ja paluuventtiilit. Laske putkipiiriin vettä, kunnes kaikki ilma on poistunut. Sulje putkipiirin molemmat venttiilit ja tee samoin muille putkipiireille yksi kerrallaan, kunnes kaikki piirit on täytetty ja ne ovat tyhjentyneet ilmasta.

3

4

Ilman ohitusputkea: 3. Sulje täyttöventtiilit, sulje vesi, irrota letkuliittimet ja letkut ja asenna suojahatut. Avaa putkipiirien venttiilit ja varmista ilmaventtiilien avulla, ettei piireissä ole ilmaa.

5

Ohitusputkea käyttäen: 4. Sulje täyttöventtiilit. Irrota paluujakotukin päätekappaleen ilmausruuvi perussarjan työkalun avulla. 5. Irrota poistoletku ja suojahattu. Liitä ohitusputki. 6. Liitä ilmausletku menojakotukin ilmausruuviin. Avaa molemmat täyttöventtiilit ja suorita ilmaus ilmausruuvin kautta. Sulje vesi, sulje paluun täyttöventtiili, irrota letku ja letkuliitin ja asenna suojahattu.

4 l Uponor Vario PLUS -jakotukit

6


Tiiviyden testaaminen Ennen käyttöönottoa on suoritettava voimassa olevien normien mukainen tiiviyskoe. Muiden ohjeiden puuttuessa toimitaan seuraavasti: Ilmaa ja paineista järjestelmä puolitoistakertaiseen rakennepaineeseen. Ylläpidä paine 30 minuutin ajan ja tarkista liitoskohdat silmämääräisesti. Tyhjennä vesi nopeasti siten, että paine putoaa puoleen rakennepaineesta, ja sulje tyhjennysventtiili. Jos paine nousee yli puoleen rakennepaineesta, järjestelmä on tiivis. Ylläpidä paine vielä 90 minuutin ajan ja tarkista järjestelmä silmämääräisesti silloin tällöin. Jos paine laskee jossain vaiheessa, järjestelmässä on vuoto. Huom! Mikäli tiiviyskoe tehdään paineilmalla, saadaan TUKESin mukaan käyttää vain 0,5 barin painetta. Jos putkipiirejä ei kytketä kiertovesipumppuun pitkään aikaan tiiviyskokeen jälkeen, putkipiirit on tyhjennettävä vedestä. Glykolia sisältävä vesi on otettava talteen!

Paineista putket aina valamisen yhteydessä. Jos putkipiirit valetaan betoniin pakkasella, ne saattavat jäätyä rikki. Jäätymisvaara on olemassa myös silloin, jos putkipiirejä täytetään betonilaatan ollessa miinusasteinen. Sekoita veteen 35% etyleeni- tai propyleeniglykolia putkipiirien pakkasvaurioiden estämiseksi.

Säätäminen Yksittäisten lattialämmitys-putkipiirien säätäminen tapahtuu sulkemalla menojakotukin venttiili (myötäpäivään) ja nostamalla ja kiertämällä asetusrengasta vastapäivään, asteikko on 0,5–5. Kun haluttu asetusarvo tulee jakotukin kaulan mustan merkkiviivan keskelle, rengas painetaan alas. Sen jälkeen venttiili avataan asetusrenkaan pysäyttimeen asti.

Jos menojakotukin venttiilit korvataan virtausmittareilla, ne kaikki säädetään niin, että virtaus vastaa laskettua. Sen jälkeen asetusrenkailla voidaan estää kunkin putkipiirin liika aukeaminen. Ohitusputken virtausta voidaan vähentää tai se voidaan sulkea menojakotukin täyttöventtiilin avulla.

Jos punainen säätöpyörä irrotetaan, se voi päätyä väärään asentoon ja säätöarvot eivät enää pidä paikkaansa. Toimi näin, jotta säätö pysyy oikeana: Irrota punainen säätöpyörä. Sulje venttiili käyttämättä liiallista voimaa (kiristysmomentti n. 3 Nm). Aseta asetusrengas niin, että merkkiviivan keskellä näkyy luku 5. Aseta punainen säätöpyörä takaisin niin, että pyörän pysäytinuloke tulee renkaan pysäytinulokkeen sisään (luku 5).

Painehävikki (kPa)

Säätöventtiilin tukkeutumisen estämiseksi asetusarvon tulee olla vähintään 1,5.

Säätökaaviossa näkyy meno- ja paluujakotukin painehäviöiden summa toimilaitteen ollessa täysin auki menojakotukin venttiilin eri asennoissa (Kvs 1,1). Lisäksi kaaviossa näkyy ohitusputken painehäviö (katkoviiva) venttiilin ollessa täysin auki (Kvs 0,35).

Uponor Vario PLUS -jakotukit l 5


Pelkistetty säätötaulukko Förenklat injusteringsschema Uponor Vario PLUS 20x2 ja 17x2 mm för Uponor Pro-jakotukki 1" Fördelare 20x2 i matarledningarna till fördelarna inte är alltför stort, Följande schema kan användas för en preliminär injusger den förenklade metoden ett acceptabelt resultat, tering av golvvärmeslingorna när en exakt beräkning Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää lattialämmityspiirien putkien painehäviöt ole liian suuret, pelkistetty menetelmä men en beräkning bör alltid göras. Observera, att om saknas. Inställningvärdet väljs med hjälp av längden på esisäätämiseen tarkkojen laskelmien puuttuessa. Asetusarvo antaa hyväksyttävän tuloksen. 20 och 17 mm rör blandas på fördelaren, skall alltid en respektive slinga i förhållande till den längsta slingan valitaan asianomaisen piiriin pituuden ja jakotukin pisimmän tulee silti aina tehdä. beräkningLaskelmat göras. på fördelaren. Under förutsättningen att alla slingor piirin pituuden suhteen mukaan. Jos kaikkien piirien lämpökuhar ungefär samma värmebelastning och tryckfallet ormittuma on suurin piirtein sama eivätkä jakotukkien syöttöUponor Vario med PLUS -jakotukki 20x2,0 mm För system Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2,0 mm

Fördelarens Fördelarens längsta längsta slinga slinga Jakotukin pisin putkipiiri

Längd på på övriga övriga slingorputkipiirien på fördelaren fördelaren pituus Längd slingor på Jakotukin muiden 120 120 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 55 55 50 50 45 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20

120 120 5,0 5,0

115 115 3,8 3,8 5,0 5,0

110 110 3,4 3,4 3,8 3,8 5,0 5,0

105 105 3,2 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7 5,0 5,0

100 100 3,1 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7 5,0 5,0

95 95 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7 5,0 5,0

90 90 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7 5,0 5,0

85 85 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,7 3,7 5,0 5,0

80 80 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,7 3,7 5,0 5,0

75 75 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,7 3,7 5,0 5,0

70 70 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,6 3,6 5,0 5,0

65 65 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,6 3,6 5,0 5,0

60 60 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,6 3,6 5,0 5,0

55 55 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 3,6 3,6 5,0 5,0

50 50 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,5 3,5 5,0 5,0

45 45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,5 3,5 5,0 5,0

65 65 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

60 60 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

55 55 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

50 50 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

45 45 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 5,0 5,0

40 40

1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,5 3,5 5,0 5,0

35 35

1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,4 3,4 5,0 5,0

30 30

1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 3,1 3,1 3,4 3,4 5,0 5,0

25 25

1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 2,6 2,6 2,9 2,9 3,1 3,1 3,4 3,4 5,0 5,0

20 20

1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 1,9 2,2 2,2 2,4 2,4 2,7 2,7 3,0 3,0 3,3 3,3 5,0 5,0

För system Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2,0 mm Uponor Variomed PLUS -jakotukki 17x2,0 mm

Fördelarens Fördelarens längsta längsta slinga slinga Jakotukin pisin putkipiiri

Längd slingor på Längd på på övriga övriga slingorputkipiirien på fördelaren fördelaren pituus Jakotukin muiden 120 120 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 55 55 50 50 45 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20

120 120 5,0 5,0

115 115 3,9 3,9 5,0 5,0

110 110 3,2 3,2 3,3 3,3 5,0 5,0

105 105 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 5,0 5,0

100 100 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 5,0 5,0

95 95 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 5,0 5,0

90 90 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 5,0 5,0

85 85 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

80 80 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

75 75 4,5 4,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

70 70 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 5,0 5,0

40 40 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 5,0 5,0

35 35 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 5,0 5,0

30 30 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 5,0 5,0

25 25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 5,0 5,0

20 20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 2,2 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 5,0 5,0

Exempel Esimerkki Tre golvvärmeslingor är kopplade till en fördelare. Slingorna har längderna 75, 60 60 ja och4545m. m.Pitkä Slingan med Jakotukkiin on liitetty kolme lattialämmityspiiriä. Piirien pituudet ovat 75, piiri längden 75 m ställs öppet läge,5.dvs. läge sen 5. Gåjälkeen sedan till raden för längsta slinglängden m och säädetään täysin aukii helt eli asentoon Katso muut arvot pisimmän pituuden75(75 m) läs av värdena i kolumnen för 60 m (2,6). Inställningsvärden mindre än 1,5 inte användas. riviltä pituussarakkeiden 60mm(3,1) (3,1)och ja för 45 45 m (2,6) kohdalta. Asetusarvon tulee ollabör vähintään 1,5.

6 l Uponor Vario PLUS -jakotukit

U Up po on no o rr P P rr o o 11 "" FF ö ö rr d d ee ll aa rr ee


60 mm

60 mm

40 mm

40 mm

355 mm

Material Glasfiberförstärkt polyamid drifttemperatur 60°C Materiaali MaxLasikuituvahvisteinen polyamidi Max drifttryck 6 bar Suurin sallittu käyttölämpötila 60°C Max totalflöde per fördelare 1 l/s Suurin käyttöpaine 6 bar Max kokonaisvirtaus jakotukkia kohden 1 l/s Kvs, 1,1

355 mm

Tekniset tiedot Tekniska data

Kvs 1,1 Uponor Vario PLUSPro Q&E Uponor 1” -jakotukki k/k 50 mm Uponoryksikkö LVI-nro enhet RSK nro nr set922 241 8963 Jakotukki 1 Grundsats 17x2 pari 2024 1044710 Jakotukki 3 Anslutningsvinkel 17x2 pari 2024 1044711 par923 241 8964 Jakotukki 4 Kulventil 17x2 pari 2024 1044712 par924 241 8969 Jakotukki 6 Styrdon 17x2 pari 2024 925 1044713 24V st 241 8961 Jakotukki 1 Distansset 20x2 pari 2024 1034514 set931 241 8977 Jakotukki 3 20x2 pari 2024 933 1032703 Slanganslutning Jakotukki 4 20x2 pari 2024 934 1032704 8976 Jakotukki 6 3/4” 20x2 x 1/2” pari 2024st936 241 1032705

Art nr 1009209 1032702 1032701 1000138 1009215

Fördelare 3 17x2 Fördelare 4 17x2 yksikkö Fördelare 6 17x2

Laajennuspää 20 kpl Laajennuspää 17 kpl Uponor Q&E

Expanderhuvud 20

par par LVI-nro par

2072 985 2072 986

93 mm

140 mm

1009214

Uponor Uponor Vario PLUSPro 1" Q&E Fördelare 20 mm c/c 50 mm Uponorenhet RSK nr Art nr yksikkö LVI-nro nro Fördelare 1 20x2 par 241 8970 1034514 Perussarja sarja 2026 801 1009209 Fördelare 3 20x2 par 241 8971 1032703 Kulmakytkentäpari 2026 802 1032702 Fördelare 4 20x2 par 241 8972 1032704 sarja SulkuventtiiliFördelare pari 1032701 6 20x2 2025 par863 241 8973 1032705 Toimilaite 24V kpl 2025 231 1000138 Suunnanvaihto2025 831 1009215 Uponorsarja Pro 1" Q&E Fördelare 17 mm c/c 50 mm osa enhet RSK nr Art nr Letkuliitin 3/4” x 1/2” Fördelare kpl1 17x2 2026 1009214 par815 241 9068 1044710 Uponor Q&E -laajennuspäät

93 mm

140 mm

60 mm 60 mm

241 9069 1044711 241 9070 Uponor- 1044712 nro 241 9071 1044713 1057173 1057185

enhet RSK nr st 536 3631

Art nr 1001373

Uponor Vario PLUSPro Eurocone -jakotukki Uponor 1" Euro-cone G 20 Fördelare k/k 50 mm c/c 50 mm Uponoryksikkö LVI-nro enhet RSK Art nr nro nr 1 17x2 2025par 9021 1042420 Jakotukki 1 Fördelare pari 024 241 1042420 Jakotukki 3 Fördelare pari 025 241 1030580 3 17x2 2025par 8995 1030580 Jakotukki 4 Fördelare pari 026 241 1030581 4 17x2 2025par 8996 1030581 Jakotukki 6 Fördelare pari 2025 027 1030582 6 17x2 par 241 8997 1030582

57 mm

108 mm

50 x n

89 mm

G1"

Uponor Vario PEX -liittimet

Uponor Pro 1" Kopplingsset Euro-cone Uponor- G 20 LVI-nro nro nr enhet RSK Art nr 2025st029 241 1065290 9020 1005171 2025st028 241 1065286 9019 1005170

yksikkö Mitta mm Dimension mm 20 kpl 20 17 kpl 17 16 kpl 12 kpl 9,9 kpl

2024 323 2025 030 2024 322

1065284 1065282 1013426

G1"

3/4"

Paluu- ja menojakotukkien välinen etäisyys on sovitettu Uponor Fluvia T PUSH-23 iitäntää varten.

Avståndet mellan retur- och tilloppsfördelaren är anpassat för direkt anslutning till Uponor Push 15.

Uponor Vario PLUS -jakotukit l 7

Uponor Pro 1" Fördelare


Uponor Suomi Oy Kouvolantie 365 15561 Nastola 5050_01_17 8 l Uponor Vario PLUS -jakotukit

www.uponor.fi

5050 01 17 varioplus jakotukit  

https://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/underfloor-heating-and-cooling/installation-manuals/5050_01_17_variopl...