Page 1

RADONJÄRJESTELMÄ

Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla

12 | 2010 40001


n o d a r o k i “ Vo ” ? a t s i l l a r olla vaa Radon on terveydelle vaarallista ja sitä esiintyy suomalaisissa kodeissa rakennuspaikasta riippumatta paljon luultua enemmän! Huoneilman radonin on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain mm. satoja keuhkosyöpätapauksia! SUOJAA KOTISI LUOTETTAVILLA RATKAISUILLA Vaikeasti havaittava radonongelma voidaan todeta ainoastaan mittauksin. Jos viranomaisten suositusarvot ylittyvät, on aika ryhtyä hommiin ja asennuttaa kotiin Uponor-radonjärjestelmä. Mainiona apuna etenkin vanhojen talojen radonremonteissa toimii uusi Koti kuntoon -palvelu!

RADONISTA HYVÄ TIETÄÄ Radon on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä kaasua, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Radonlähteitä ovat myös rakennusmateriaalit kuten betoni ja tiili sekä porakaivojen talousvesi. Huoneilman korkea radonpitoisuus voi aiheuttaa mm. keuhkosyöpää. Uusissa taloissa raja-arvo on enintään 200 Bq/m3 (becquereliä kuutiometrissä ilmaa) vuoden keskiarvona sekä vanhoissa taloissa 400 Bq/m3 Radonturvallinen rakentaminen on perusteltua koko maassa – viranomaisten suositukset ylittyvät yleisesti rakennuspaikasta riippumatta!

US RADONMITTA Radon mitataan routa-aikaan marras-huhtikuussa. Mittaamisen aikana alapohjan pinnoitusten ja rakennuksen vierustäyttöjen on oltava valmiina ja lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa. Maksulliset mittauspurkit voit tilata Säteilyturvakeskukselta www.stuk.fi


Uponor-radonjärjestelmät uuteen taloon

Uuden kodin rakentaja ennakoi ja asentaa taloonsa Uponor-radonjärjestelmän jo perustusten rakennusvaiheessa Ennakoinnista on hyötyä Radonilta suojautuminen on viisainta tehdä rakennusvaiheessa. Kustannuksia säästyy ja kodistasi rakentuu kerralla terve ja turvallinen. Radoninpoiston lisäksi järjestelmä auttaa parantamaan kotisi sisäilman laatua ja estää maaperästä tulevien tunkkaisten hajujen ja epäpuhtauksien pääsyn huoneisiin.

YS EI RIITÄ! RADONSELVIT Radonturvallinen perustus tulee edullisemmaksi kuin yksittäisen tontin radonselvitys. Selvitys ei myöskään takaa, että sisäilman radonpitoisuus jäisi rakentamistavasta riippumatta alhaiseksi.

Näin se hoituu! Radonin torjumiseksi talon alapohjan saumat, putkiläpiviennit ja maanvastaiset seinät tiivistetään mahdollisimman hyvin. Tiivistämisessä voidaan käyttää Uponorin sokkeli- ja läpivientitiivisteitä. Kestävästä ja joustavasta EPDM-kumista valmistettujen tiivisteiden asentaminen on nopeaa ilman erikoistyökaluja tai tulitöitä. Uponorin valikoimassa on neljä erilaista tiivistemallia käyttötarkoituksen mukaan. Tämän lisäksi asennetaan Uponor-radonpaketti talon pohjalaatan alle. Tee radonmittaus talosi valmistuttua. Jos tavoitearvo ylittyy, ota radonkanavisto käyttöön liittämällä siihen pienitehoinen huippuimuri.

Sokkelitiiviste kivitaloille

Sokkelitiiviste puutaloille

Jakotukkitiiviste ja metallinen työkalu läpivientien tekemiseen

Putkien läpivientitiiviste


Uponor-radonsaneerauspaketti vanhaan taloon

Kodin remontoija ilahtuu kuullessaan Uponorin nopeasta radonremontista

Kaikki tarvittavat tuotteet yhdessä paketissa omakotitalon radonremonttiin.

Ei talon rakenteiden purkamista! Vanhakin talo saadaan oikealla ratkaisulla täysin radonturvalliseksi. Uponor on kehittänyt tätä varten asennusvalmiin saneerausjärjestelmän. Järjestelmän yhteyteen rakennettu poistoilmapuhallin synnyttää talon alle alipaineen, joka imee radonkaasun imukanavaan ja siirtää sen siirtokanavaa pitkin pois rakennuksen läheisyydestä.

IN TAPA

IK ON HELPOMP

Laita taloräätälimme hommiin! Radonongelma ratkeaa helpoiten Koti kuntoon -palvelun avulla. Koko homma käynnistyy Uponorin valtuuttaman Taloräätälin maksuttomalla kotikäynnillä. Saat tietää onko kodissasi radonia, miten radonin poisto kannattaa toteuttaa ja mitä se kaikkiaan maksaa. Teemme radonmittaukset puolestasi ja asennutamme tarvittaessa kotiisi Uponorin radoninpoistojärjestelmän. Kysy myös edullista remonttirahoitusta!

K AT S O L I S Ä Ä : W W W . P I E N TA LO S A N E E R A U S . F I


u t t e n n e s a a j u t l e t i n n u u s Oikein i s a i t o k a a j o u s s u u s i a n o kok a t l i n o d a r i tehokkaast 5. 4.

3.

1. Imukanava 2. Poistokanava 3. Virtaussäädin 4. Höyrysulun läpivientitiiviste

2.

5. (Huippuimuri, tarvittaessa, hankittava erikseen) 6. Sokkelitiiviste

1.

6.

Radonia kulkeutuu huoneilmaan yleensä rakennuksen alla ja ympärillä olevasta maaperästä. Sisä- ja ulkoilman väliset lämpötilaerot tai koneellinen ilmanvaihto synnyttävät taloon alipaineen, joka imee sisäilmaan maaperästä radonia muun ilman mukana. Tästä syystä radonin torjunnassa keskitytään ehkäisemään radonpitoisen ilman pääsy rakenteiden välistä. Tehokkainta on tiivistää perustukset huolellisesti ja asentaa laatan alle radonputkisto. Putkisto on helppo ottaa käyttöön myöhemmin, jos radonarvot ylittyvät.


Adpro oy/Esa Print Oy/2010 40001-FI-12-10

Uponor Suomi Oy PL 21 15561 Nastola

P F E W

020 129 211 020 129 210 infofi@uponor.com www.uponor.fi

40001 radonjarjestelma 12 2010  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/radon/brochures/40001_radonjarjestelma_12_2010.pdf?version=1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you