Page 1

Sähkö- ja telekaapelinsuojaus

U P O N O R Y H DY S K U N TA - J A YMPÄ RI S TÖTE KNIIKK A Uponor-K a apelinsuojausj ä r j e s t e l m ät

PE- ja PVC-kaapelinsuojausjärjestelmät sähkö- ja viestintäjärjestelmien suojaksi

04 I 2009 51020

235


Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmät Sähkö- ja telekaapelinsuojaus

7.1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 7.2 Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Triplan ominaisuudet. . . . . . . . . 237 Suunnittelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Asentaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 7.3 Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä PE:n ominaisuudet . . . . . . . . . . . 253

7.1 Johdanto Kaapelinsuojausjärjestelmiä käytetään kaapelin suojaksi liikenteen, maan paineen, roudan tms. aiheuttamaa mekaanista kulutusta vastaan. Kaapelikanavat toimivat kaapelien asennusreitteinä ja varaputkina mahdollisia myöhempiä asennuksia sekä vikatapauksia varten. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmät kattavat kaapelinsuojaustarpeet niin tietoliikenne- kuin sähkökaapeleillekin. Järjestelmät soveltuvat käytettäväksi erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä, kuten raskaasti liikennöidyillä kaupunkialueilla ja kevyesti liikennöidyillä viheralueilla. Uponorin järjestelmiä ovat Tripla- ja PE-kaapelinsuojausjärjestelmät. 236

Uponor-kaapelinsuojajärjestelmät ovat ympäristöystävällisiä. Uponor on kehittänyt uudet ratkaisut polyeteenistä (PE), jotka voidaan elinkaarensa lopussa hyödyntää polttamalla energiaksi. Tämä pienentää työmaalla syntyvän jätteen käsittelykustannuksia. Oikein suunniteltu ja toteutettu kaapelisuojajärjestelmä on kaapelin ”henkivakuutus”.

U p o n o r- k a a p e l i n s u o j a u s j ä r j e s t e l m ät

071johdatnokaapelinsuojaus042009  

http://www.uponor.fi/~/media/countryspecific/finland/download-centre/technical-handbook-inf/071johdatnokaapelinsuojaus042009.pdf?version=1